Ǧābir ibn Ḥayyān ibn ʿAbd Allâh al-Kūfī al-Ṣūfī (0737-0815) Amélioration Assistance
026877376
Notice de type Personne

Forme retenue

Ǧābir ibn Ḥayyān ibn ʿAbd Allâh al-Kūfī al-Ṣūfī (0737-0815)
جابر بن حيّان بن عبد اللّه الكوفي الصوفي (0737-0815)

Forme rejetée

Djābir ibn Ḥayyān
[Nom de personne]
Djābir ibn Ḥayyān
[Nom de personne]
Geber
[Nom de personne]
Jābir ibn Ḥayyān
[Nom de personne]
ṢūfĪ, Ǧābir ibn Ḥayyān al-KūfĪ al-
[Nom de personne]
Ǧābir ibn Ḥayyān al-Ṭūsī
[Nom de personne]
Djabir ibn Hayyan al-Tarsousi
[Nom de personne]
Ǧābir ibn Hayyān al-KūfĪ al-SūfĪ
[Nom de personne]

Information

Langue d'expression : arabe
Pays : Pays inconnu
Date de naissance : 0737
Date de mort : 0815

Notes

Note publique d'information :
Mystique, alchimiste et philosophe, né à Kūfa, mort à Ṭūs.


Source

Jābir ibn Ḥayyān, contribution à l'histoire des idées scientifiques dans l'Islam / P. Kraus, 1986

Utilisation dans Rameau

La vedette peut être employée dans une vedette RAMEAU
La vedette ne peut s'employer qu'en tête de vedette

Autres identifiants

Identifiant de notice Sudoc fusionnée : 028931912
Identifiant BNF : FRBNF119037857

Notices bibliographiques liées :4 rôle(s)

000 Code de fonction non reconnu ( 2 )
070 Auteur ( 36 )
730 Traducteur ( 2 )
990 Sujet ( 27 )Code de fonction non reconnu :

Rôles ?115989714 : مسنفات في علم الكيمياء للحكيم جابر بن حيان الصوفي [Texte imprimé] / قد إعتنى بطبعها ونشرها إرك يحيى هولميارد / باريز : مطبعة فول غيتنيه, , 1928

041152522 : EDITION, TRADUCTION ET COMMENTAIRE DE DIX TRAITES DE GABIR IBN HAYYAN / PIERRE LORY ; SOUS LA DIRECTION DE JEAN JOLIVET / [S.l.] : [s.n.] , 1982Auteur :

Rôles ?112982514 : Geberi philosophi ac alchimistae maximi De alchimia libri tres / [Argentoratum] , 1529

078020018 : Geberi philosophi ac alchimistae maximi De alchimia libri tres / [Argentoratum] , 1529

120853035 : Geberi, philosophi ac alchimistae maximi, de alchimia libri tres. Ejusdem liber investigationis perfecti magisterii artis alchimicae. Iis additus liber trium verborum. Epistola item Alexandri imperatoris, qui primus regnavit in Graecia, Persarum quoque extitit imperator, super eadem re Djabir ibn Hayyan al Tarsousi / Argentoragi (sic) : impensa J. Grieninger , 1531

042728142 : In hoc volumine de alchemia continentur haec / Norimbergae, Apud Ioh. Petreium. Anno M.D.XLI , 1541

076952851 : Alchemiae Gebri Arabis philosophi solertissimi, libri, cum reliquis, ut versa pagella indicabit / Ioan. Petreius Nurembergen. denuo Bernae excudi faciebat. Anno M. D. XLV , 1545

090204964 : Artis chemicae principes, Avicenna atque Geber, hoc volumine continentur. Quorum alter numquam hactenus in lucem prodiit : alter verò vetustis exemplaribus collatus, atq[ue] elegantioribus & pluribus figuris quàm antehac illustratus doctrinæ hujus professonibus, hac nostra editione tum jucundior, tum utilior evasit adjecto indice rerum & verborum copioso / Basileæ per Petrum Pernam M.D.LXXII , 1572

113079044 : Gebri Summa Perfectio. Das ist/ Deß Königlichen/ weitberühmbten/ Arabischen Philosophi/ Geber Büchlin/ von der Gebenedeyten/ und allerhöchsten Vollkom[m]enheit/ der Allgemainen Artzeney: so wol für die Metallischen/ als auch Menschliche Cörper/ in ihr höchstes wesen/ und vollkom[m]enen grad zubringen. / Von Geber erstlich Arabisch beschrieben/ von anderen nachmahlen in Griechische und Lateinische spraach ubersetzet: nun durch einen Liebhaber der Kunst/ auch Teutsch gemach.t / Straßburg : In verlegung Lazari Zetzners S : Erben , 1625

04261127X : Gebri Arabis Chimia sive traditio summae perfectionis et investigatio magisterii innumeris locis emendata, à Caspare Hornio...Accessit ejusdem Medulla alchimiae Gebricae Omnia edita à Georgio Hornio / [Lugduni Batavorum : apud Arnoldum Doude , 1668]

131246100 : Gebri Regis Arabum philosophi perspicacissimi, Summa perfectionis magisterii in sua natura ; ex bibliothecae vaticanae exemplari undecunque emendatissimo edita, cum vera genuinaque delineatione vasorum et fornacum. Denique libri investigationis magisterii et testamenti ejusdem Gebri, ac aurei trium verborum libelli et Avicennae, summi medici et acutissimi philosophi, mineralium additione castigatissima / Gedani : Brunonem Laurentium Tancken , 1682

087665980 : Archéologie et histoire des sciences [Texte imprimé] : avec publication nouvelle du papyrus grec chimique de Leyde et impression originale du Liber de septuaginta de Geber / par M. Berthelot / Paris : Gauthier-Villars , 1906

121043517 : Liber de septuaginta translatus a magistro Renaldo Cremonensi de lapide animali. (Impression originale) / Geber / Paris , 1906

152503277 : مصنفات في علم الكيمياء للحكيم جابر بن حيان الصوفي [Texte imprimé] / قد إعتنى بطبعها ونشرها إرك يحيى هولميارد / باريز : مطبعة فول غيتنيه , 1928

078144396 : The works of Geber / englished by Richard Russell, 1678 / A new edition with introduction by E. J. Holmyard ... / London & Toronto : J. M. Dent & sons ltd.; New York, E. P. Dutton & co. inc. , 1928

046225609 : Jabir ibn Hayyan [Texte imprimé] : contribution a l'histoire des idées scientifiques dans l'Islam / Jābir ibn Ḥayyān / Le Caire : sn , 1942

019868499 : Das Buch der Gifte [Texte imprimé] : Arabischer Text in Faksimile, HS. Taymur, Tibb 393, Kairo / des Ğābir ibn Ḥayyān ; Uebersetzt und erläutert von Alfred Siggel / Wiesbaden : Steiner , 1958

002161389 : Zur Theorie der Naturprozesse in der früharabischen Wissenschaft [Texte imprimé] : das "Kitāb al-Ihrāǧ" : ein Beitrag zum alchemistischen Weltbild der Gābir-Schriften (8.-10. Jahrhundert n. Chr.) / [Ǧābir ibn Hayyān al-Tūsī] ; übersetzt und erklärt von Friedemann Rex / Wiesbaden : F. Steiner , 1975

000303380 : Oeuvre chymique de Geber [Texte imprimé] : la Somme de la perfection, ou L'abrégé du magistère parfait / [introduction par Charles-Gustave Burg] / Paris : G. Trédaniel , 1976

010442979 : Livre des soixante-dix / Ibn Ḥayyān Ğ̆̆̆ābir ; éd., trad. et commentaire de dix traités du "Livre des soixante-dix" par Pierre Lory / Paris : Sorbonne Nouvelle-ParisIII , 1982

00075935X : Dix traités d'alchimie [Texte imprimé] : les dix premiers traités du "Livre des soixante-dix" / Jâbir ibn Hayyān ; présentés, traduits de l'arabe et commentés par Pierre Lory / Paris : Sindbad , 1983

006404839 : Édition, traduction et commentaire de dix traités du "livre des soixante-dix" de Ğbir Ibn Hayyā [Texte imprimé] / Pierre Lory / Paris : Etud. arabes et islamiques Paris 3 , 1983

05291190X : The book of seventy [Texte imprimé] = Kitāb al-sabʿīn : / by Jābir ibn Ḥayyān ; [edited by Fuat Sezgin] / Frankfurt am main : Institute for the history of Arabic-Islamic Science , 1986

021539464 : تدبير الإكسير الأعظم : أربع عشرة رسالة في صنعة الكيمياء / لجابر بن حيان ; حققه وقدم له بيير لوري / دمشق : المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية , 1988

003221857 : Oeuvre chymique [Texte imprimé] : la somme de la perfection ou l'abrégé du magistère parfait / Geber / Paris : G. Trédaniel , 1992

003611485 : Names, natures and things : the alchemist Jābir ibn Ḥayyān and his "Kitāb al-Aḥjār" (Book of stones) / Syed Nomanul Haq,... ; with a foreword by David E. Pingree,... / Dordrecht : Kluwer academic publ , 1994

116556633 : Muẖtār rasāʾil Ǧābir ibn Ḥayyān Volume I, Textes choisis [Texte imprimé] = Jābir ibn Ḥayyān : essai sur l'histoire des idées scientifiques dans l'Islam / ʿuniyya bi taṣḥīḥi-hā wa našri-hā P. Krāwus / édités par Paul Kraus / Al-ṭabaʿa al-ṯāniyya / Al-Qāhira : Maktaba al-H̱anǧī , 1994

028812956 : Dix traités d'alchimie : les dix premiers traités du Livre des soixante-dix / Jâbir ibn Hayyân ; présentés, traduits de l'arabe et commentés par Pierre Lory / Seconde éd. / Paris : Sindbad , 1996, cop. 1983

075839431 : بحث في تاريخ النظريات العلمية في الإسلام المجلد الأول, مختار رسائل جابر بن حيان / جابر بن حيان ; نشرها باول كراوس / Frankfurt am Main : Institute for the History of Arabic-Islamic Science at the Johann Wolfgang Goethe University , 2002

145181189 : مختار رسائل جابر ابن حيان [Texte imprimé] / عنى بتصحيحها و نشرها پ. كراوس / الطبعة 3 / القاهرة = Le Caire : مكتبة الخانجى = Librairie el-Khandgi , 2002

070286116 : Artis chemicae principes Avicenna, atque Geber, hoc volumine continentur, quorum alter nunquam hactenus in lucem prodiit, alter vero vetustis exemplaribus collatus... [Ressource électronique] / Avicenne, Geber ; [Ed. Mino Celsi, de Sienne] / Edition électronique : numérisation 2003 / Paris : BIUM , 2003

085797049 : Artis chemicae principes [Texte imprimé] / Avicenna atque Geber ; [publ. par Mino Celsi] ; préf. de Didier Kahn / Paris : Manucius , 2003

119957116 : مجموعة مصنفات في الخيمياء و الإكسير الأعظم [Texte imprimé] : دراسة و تقديم. المستشرق البروفسور بييرلوري / جابر بن حيّان / بيروت : دار و مكتبة بيبليون , 2006

201836912 : مختار رسائل جابر بن حيان / عني بتصحيحها ونشرها ب. كراوس / بيروت : منشورات الجمل , 2017

150636105 : مجموعة من رسائل جابر ابن حيان / إختيار وتحقيق پول كراوس ; دراسة وتقديم عبد الرحمن بدوي / باريس : دار بيبليون , [2009]

048487341 : مُه̱تَار رَسَاءِل گَ̌ابِر ِبن حَييَان [Texte imprimé] = = تِكستِس كهُِسِس [دِ] جَابِر ِبن حَييَان : / عُنِييَ بِ تَصحِيحِ-هَا وَ نَس̌رِ-هَا پ. كرَاوُس / پَرِس : لِبرَِرِِ ِل-كهَندگِ , ١٩٣٥

006564984 : تاربير الاكسير الاعظم [Texte imprimé] : أربَع عَشرَة رسَالة في صَنعَةِ الكيميَاءِ / جابر بن حيّان ; حقَّقَ حا وقدّم لها بيَيْر لورى / دمشق : [s. n.] , ١٩٨٨

099634473 : Artis chemicae principes, Avicenna atque Geber, hoc volumine continentur. Quorum alter numquam hactenus in lucem prodiit : alter verò vetustis exemplaribus collatus, atque elegantioribus & pluribus figuris quàm antehac illustratus doctrinæ hujus professoribus, hac nostra editione tum jucundior, tum utilior evasit adjecto indice rerum & verborum copioso. / Cum gratia & privilegio. Basileæ per Petrum Pernam M. D. LXXII.Traducteur :

Rôles ?18162186X : On Aristotle [Texte imprimé] : on coming to be and perishing 2.2-5 / Alexander of Aphrodisias ; translated by Emma Ganagé ; guest editor Peter Adamson / London : Bloomsbury , 2014, cop. 2005

103178805 : On Aristotle [Texte imprimé] : on coming to be and perishing 2.2-5 / Alexander of Aphrodisias ; translated by Emma Ganagé ; guest editor Peter Adamson / London : Duckworth , impr. 2005Sujet :

Rôles ?042728606 : De alchemia dialogi duo. Quorum prior, genuinam librorum Gebri sententiam, de industria ab autore celatam, & figurato sermone involutam retegit, & certis argumentis probat. Alter, Raimundi Lullij Majoricani, mysteria in lucem producit. Quibus præmittuntur propositiones centum viginti novem, idem argumentum compendiosa brevitate complectentes, ex Tuscanico idiomate traductæ / Lugduni : excudebant Godefridus, & Marcellus Beringi frates , 1548

042690242 : Joannis Braceschi Brixiani De Alchemia Dialogi Duo Nunquam ante hac conjunctim sic editi, correcti & emaculati ; Praemittuntur Propositiones centum viginti novem idem argumentum compendiosâ brevitate complectentes / Hamburgi, apud Johannem Naumannum, & Georgium Wolffium. Anno 1673 , 1673

12543040X : Die spekulative und positive Theologie des Islam [Texte imprimé] : Nach Razi (1209 gestorben) und ihre Kritik durch Tusi (1273 gestorben) : Nach Originalquellen übers. und erläutert : Mit einem Anhang: Verzeichnis philosophischer Termini im Arabischen / M. Horten / Leipzig : Harrassowitz , 1912

095388362 : Le Livre du Glorieux de Jâbir ibn Hayyân [Texte imprimé] : Alchimie et Archétypes / par Henry Corbin / Zurich : Rhein-Verlag , 1950

132464616 : جابر بن حيان وخلفاؤه / تأليف محمد محمد فياض / الطبعة 1. / مصر : دار المعارف للطباعة والنشر، , 1950

092216439 : La espositione di Geber filosofo [Texte imprimé] ; seguito da Il legno della vita : dialoghi due / Giovanni Braccesco da Orzinuovi / Riproduzione dell'edizione del 1562 / Milano : Archè , 1967

014816156 : Die spekulative und positive Theologie des Islam : Nach Razi (1209 gestorben) und ihre Kritik durch Tusi (1273 gestorben) : Nach Originalquellen übers. und erläutert ; Mit einem Anhang: Verzeichnis philosophischer Termini im Arabischen [Texte imprimé] / Max Horten / Reproduction de l'édition de Leipzig de 1912. / Hildesheim : Gg. Olms Verlagbuchhandlung , 1967

002161389 : Zur Theorie der Naturprozesse in der früharabischen Wissenschaft [Texte imprimé] : das "Kitāb al-Ihrāǧ" : ein Beitrag zum alchemistischen Weltbild der Gābir-Schriften (8.-10. Jahrhundert n. Chr.) / [Ǧābir ibn Hayyān al-Tūsī] ; übersetzt und erklärt von Friedemann Rex / Wiesbaden : F. Steiner , 1975

00075935X : Dix traités d'alchimie [Texte imprimé] : les dix premiers traités du "Livre des soixante-dix" / Jâbir ibn Hayyān ; présentés, traduits de l'arabe et commentés par Pierre Lory / Paris : Sindbad , 1983

001348159 : Jābir ibn Ḥayyān [Texte imprimé] : contribution à l'histoire des idées scientifiques dans l'Islam : Jābir et la science grecque / par Paul Kraus / Paris : Les Belles Lettres , 1986

001271849 : La Philosophie des alchimistes et l'alchimie des philosophes : Jâbir ibn Hayyân et les Frères de la Pureté / Yves Marquet / Paris : Maisonneuve et Larose , 1988, cop. 1988

001524399 : Alchimie et mystique en terre d' Islam / Pierre Lory / Lagrasse : Verdier , 1989

003611485 : Names, natures and things : the alchemist Jābir ibn Ḥayyān and his "Kitāb al-Aḥjār" (Book of stones) / Syed Nomanul Haq,... ; with a foreword by David E. Pingree,... / Dordrecht : Kluwer academic publ , 1994

169650251 : المصطلح الفلسفي عند العرب / عبد الأمير الأعسم / الطبعة 2 / بيروت : المؤسسة العربية للدراسات و النشر , 1997

049466739 : LE COMMENTAIRE D'ALEXANDRE D'APHRODISE IN DE GENERATIONE ET CORRUPTIONE PERDU EN GREC, RETROUVE EN ARABE DANS GABIR IBN HAYYAN, KITAB AL-TASRIF EDITION [Texte imprimé] [Texte imprimé] : TRADUCTION ANNOTEE ET COMMENTAIRE / EMMA GANNAGE ; SOUS LA DIRECTION DE REMI BRAGUE / [S.l.] : [s.n.] , 1998

164281398 : Le travail des quatre éléments, ou lorsqu'un alchimiste byzantin s'inspire de Jabir [Texte imprimé] / Dr Andrée Colinet / [Turnhout (Belgique)] : Brepols , 2000

136337333 : Le commentaire d'Alexandre d'Aphrodise "In de generatione et corruptione" perdu en grec, retrouvé en arabe dans Ġabir ibn Hayyān "Kitāb al-taşrif", édition, traduction annotée et commentaire" [Microforme] / par Emma Gannage / Lille : Atelier national de reproduction des thèses , 2001

076046257 : Jābir ibn Ḥayyān [Texte imprimé] : Texts and studies / Collected and reprinted by Fuat Sezgin ; in collaboration with Carl Ehrig-Eggert, Eckhard Neubauer, Farid Benfeghoul / Frankfurt am Main : Institute for the History of Arabic-Islamic Science at the Johann Wolfgang Goethe University , 2002

075847663 : Ǧābir ibn Ḥayyān volume I, Le corpus des idées écrits Jābiriens volume II, Jābir et la science Grecque [Texte imprimé] : Contribution à l'histoire des idées scientifiques dans l'Islam : Musāhamat fī tārīẖ al-naẓarriyāt al-ʿilmiyat fī al-Islām / Ǧabir ibn Ḥayyān ; Paul Kraus / Frankfurt am Main : Institute for the History of Arabic-Islamic Science at the Johann Wolfgang Goethe University , 2002

172639093 : كتاب التجميع : تكوين إنسان بصناعة الكيمياء / جابر بن حيان ; تقديم ودراسة علي محمد إسبر / الطبعة الأولى / دمشق : بدايات للطباعة والنشر والتوزيع , 2007

187800359 : De alchemia dialogi duo. Quorum prior, genuinam librorum Gebri sententiam, de industria ab autore celatam, & figurato sermone involutam retegit, & certis argumentis probat. Alter, Raimundi Lullij Majoricani, mysteria in lucem producit. Quibus præmittuntur propositiones centum viginti novem, idem argumentum compendiosa brevitate complectentes, ex Tuscanico idiomate traductæ0 / Edition électronique : numérisation 2015 / Paris : BIU Santé , 2015

196161304 : المكان موسوعة / حسن مجيد العبيدي / الطبعة ١. / الرباط : دار الأمان، , 2016

177069597 : الكيمياء في التفكير الاسلامي : بيان لدور الامام الصادق في توجيهات جابر بن حيان / محمد يحيى الهاشمي / الطبعة 2. / [القاهرة] : دار الفكر العربي , [1958]

177069597 : الكيمياء في التفكير الاسلامي : بيان لدور الامام الصادق في توجيهات جابر بن حيان / محمد يحيى الهاشمي / الطبعة 2. / [القاهرة] : دار الفكر العربي , [1958]

150636105 : مجموعة من رسائل جابر ابن حيان / إختيار وتحقيق پول كراوس ; دراسة وتقديم عبد الرحمن بدوي / باريس : دار بيبليون , [2009]

002001950 : L'Alchimie comme art hiératique [Texte imprimé] / Henry Corbin ; textes édités et présentés par Pierre Lory / Paris : L'Herne , impr. 1986, cop. 1986

042663482 : De lapidis physici conditionibus liber. Quo duorum abditissimorum auctorum Gebri & Raimundi Lullii methodica continetur explicatio. Et chymistarum omnium opera tanquam ad normam examinantur, virum in perfectionis via consistant, necne. Auctore Ewaldo Vogelio Belga / Coloniae Agrippinae, apud Henricum Falckenburg. Anno M.D. XCV


A propos Partenaires Conditions Générales d'Utilisation (CGU) Assistance