Jean Damascène (saint ; 0650?-0749?) Amélioration Assistance
026938626
Notice de type Personne

Forme retenue

Jean Damascène (saint ; 0650?-0749?)
Ιωάννης Δαμασκηνός (άγιος ; 0650?-0749?)

Forme rejetée

'Iōánnīs ho Damaskīnós (saint)
[Nom de personne]
Jean de Damas (saint)
[Nom de personne]
Johannes Damaskenos (saint)
[Nom de personne]
Johannes Damascenus (saint)
[Nom de personne]
'Iōánnēs ho Damaskēnós (saint)
[Nom de personne]
Iôannês Damaskênos
[Nom de personne]
Johannes von Damaskos (saint)
[Nom de personne]
John of Damascus (saint)
[Nom de personne]
Damascène, Jean (saint)
[Nom de personne]
Giovanni Damasceno (saint)
[Nom de personne]
Juan Damasceno (saint)
[Nom de personne]
Ioannēs ʾo Damaskēnos (saint)
[Nom de personne]
Iōannēs Damaskēnos (saint)
[Nom de personne]
Damaskin, Ioan (saint)
[Nom de personne]

Information

Langue d'expression : grec ancien (jusqu'à 1453)
Pays : Pays inconnu
Date de naissance : 0650
Date de mort : 0749
Sexe : masculin

Notes

Note publique d'information :
Moine, philosophe, dogmaticien et liturgiste de l'Eglise grecque. Dernier des Pères de l'Église grecque. Auteur de la "Source de la connaissance" et d'hymnes liturgiques. On lui a longtemps attribué à tort le [Barlaam et Josaphat]. Pour cette oeuvre consulter le Fichier d'autorité des titres uniformes


Forme parallele

Joannes Damascenus (saint ; 0650?-0749?)

Source

BN Cat. gén.. BN Cat. gén. 1960-1969 : Joannes Damascenus


Dict. spiritualité. DTC. GDEL. Clavis SGL : Iohannes Damascenus monachus presbyter sanctus. Encycl. Grèce.


GDEL. Honegger


S. Joannis Damasceni Historia de vitis et rebus gestis SS. Barlaam, eremitae et Josaphat, Indiae regis ; Jacobo Billio interprete, 1593. A select library of Nicene and post-Nicene fathers of the christian church, 2d series, vol. IX : John of Damascus / [ed. by] Philip Schaff and Henry Wace, 1983

Utilisation dans Rameau

La vedette peut être employée dans une vedette RAMEAU
La vedette ne peut s'employer qu'en tête de vedette

Autres identifiants

Identifiant de notice Sudoc fusionnée : 031557406
Identifiant de notice Sudoc fusionnée : 086225421
Identifiant BNF : FRBNF130914999
Identifiant ISNI : 0000000122791585

Notices bibliographiques liées :7 rôle(s)

060 Nom associé ( 1 )
070 Auteur ( 153 )
072 Auteur des citations ou des fragments textuels ( 1 )
330 Auteur présumé ( 3 )
340 Editeur scientifique ( 3 )
990 Sujet ( 50 )
990 Fonction non précisée ( 1 )Nom associé :

Rôles ?137092717 : Lehrbuch der Dogmengeschichte Erster Theil, Bis auf Johannes Damascenus / K. R. Hagenbach / Leipzig : Weidmann , 1840Auteur :

Rôles ?154441996 : @Prudentii poetae Opera. Virtutum cum vitiis pugna, heroico carmine. Hymni diurnarum rerum, Ad Gallica[n]tum. Ad Matutinu[m]. Ante cibum. Post cibum. Ad lucernæ accensione[m]. Ante somnu[m]. De jejuniis. Post jejuniu[m]. Ad omnes horas. In exequiis defunctoru[m]. In natali die D[omi]ni nostri Jesu Christi. In Epiphania. Liber de divinitate, in quo sunt hymnus de trinitate. In infideles, contra hæreticos, qui patrem passum affirmant. Contra Sabellianos hæreticos. Co[n]tra Judæos. Co[n]tra Homu[n]cionitas. De natura animæ. Co[n]tra phantasmaticos. De resurrectione. Liber de origine peccator[um], contra Marcionitas, versu Heroico. Tragœdia de passione romani martyrs, versu Jambico. Liber de coronis martyrum, in quo sunt, odæ in honore[m] Hemeterii, & Cheledonii. In honorem passionis sancti Laurentii. In laudem Eulaliæ. In laudem undeviginti martyrum Cæsar augustæ. In laudem S. Vincentii. In laudem fructuosi, augurii, & eulogii. In laudem Quirini. De loco ubi martyres passi. Passio Cassiani. Passio Hippolyti. Passio apostolorum Petri, & Pauli. Passio Cypriani. Passio Agnetis. Contra Symmachu[m] libri duo, in quibus deridet ge[n]tiliu[m] deos. Tituli historiarum, de veteri & novo testame[n]to per tetrasticha. Hæc græce, cantica Joannis Damasceni in theogoniam, epiphaniam. Pe[n]tecosten. In diem dominicu[m] Pascæ. In ascensionem. In transfigurationem. In annuntiationem. Cosmæ hierosolymitani, cantica tredecim. Cantica Marci episcopi Idrontis, in magnum Sabbatum. Cantica Theophanis in Annu[n]tionem. Quæ oia habe[n]t e regione latinam interpretatatinem... / Venetiis : apud Aldum,mense Ianuario , 1501

155880276 : Prudentius. Prosper. Joannes Damascenus. Cosmus Hierosolymitanus. Marcus episcopus Taluontis Theophanes. / [Lyon : Balthazar de Gabiano , 1503]

16858347X : Incipiunt aphorismi excellentissimi Raby Moyses secundum doctrinam Galieni medicorum principis [Texte imprimé] / Bononie i[m]pressum : impensa Benedicti Hectoris librarii. Anno gratie. M, cccc.lxxxviiii. quarto calendas Iunii , 1489

12332095X : Prudentius. Prosper. Joannes Damascenus. Cosmus Hierosolymitanus. Marcus episcopus Taluontis. Theophanes / [Lyon : s.n. , 1503]

159763983 : Incipiunt Hysagoge Johannitii in medicina / Impressum Papie p Jacob de Burgofraco : impensis Bartholomei de Mozandis civis Bergome[n]sis. Anno MCCCCCVI. die. XII. Januarii , 1505

100055117 : Contenta: Theologia Damasceni [Texte imprimé] / Damascenus Johannes / Parisiis : per H. Stephanum , 1507

155298895 : Scrinium medicine authore Johannes Diurio bellovaco ipsius artis professore.. [Primus- tertius librum Pronosticorum Hypocratis] / [s.d.] , 1519

165029501 : Beatissimi patris Nili episcopi & Martyris antiquissimi Sententiae morales e graeco in latinum uersae. Bilibaldo Pircheymero| Norimbergensi interpraete. Addite sunt Sententiae aliquot ex sermonibus Iohannis Damasceni. D. Aurelij Augustini de honestate mulierum liber unus. ... / Coloniae apud Iohannem Gymnicum. Anno M.D.XXIX. , 1529

099544520 : @ Joannis Damasceni, Editio orthodoxae fidei. Ejusdem de iis qui in fide dormierunt. [Edidit B. Donatus] / Veronae : apud Stephanum et fratres Sabios , 1531

100055192 : @. Joannis Damasceni, Editio orthodoxae fidei. Ejusdem de iis qui in fide dormierunt. [B. Donatus edidit] / Veronae : apud Stephanum et fratres Sabios , 1531

100055079 : @. Joannis Damasceni, Editio orthodoxae fidei. Ejusdem de iis qui in fide dormierunt. [B. Donatus edidit] / Veronae : apud Stephanum et fratres Sabios , 1531

165020415 : Ioannis Damasceni Libellus de his qui in fide dormierunt ex Graeco in Latinum versus per Ludouicum Nogarolam comitem Veronensem / Veronae , 1532

14450474X : Sancti patris Joannis Damasceni philosophi pariter et theologi ... universa quae obtiuni hac vice potuerunt opera [Texte imprimé] : partim cum Graeci ... exemplaribus matura collata a quorum erdo ... hic est : His omeibus praefigitae Sermo de philotheis ac philocosmis, conversationum ... Joanis Damasceni etibus narrae ... : Cum vita eiusdem ... per Joannem patriarcha Hierosolytanum concripta, per F. vero Joannem Oecolampadium versa ... / Johannes Damascenus ; summo Henrici Gravii studio partim ex tenebris ac situ erata / Coloniae : ex officina Petri Quentel , 1546

100055176 : @... Beati Joannis Damasceni, Orthodoxae fidei accurata explicatio, quatuor libris distincta, nuncque primum graecè & latinè simul... ed., Jacobo Fabro Stapulensi interprete. Accessit quoque in eosdem quatuor libros... Jodoci Clichtovei,... Enarratio. Ejusdem Jo. Damasceni, de iis qui in fide obdormierunt liber, item graecè & latinè, Joanne Oecolampadio interprete... ; [Historia duorum Christi militum] / Basileae : per Henrichum Petri , 1548

058486860 : Toû hagíou Ioá̄nnou toû Damaskinoû, lógoi treîs apologitikoì pròs toùs diavàllontas tàs hagías eikónas. Toû hosíou pátros himôn̄ kaì homologitoû Theodór̄ou higouménou tôn̄ Stoudíou dogmatikì perì timîs kaì proskuníseos̄ tôn̄ hagíon̄ eikónon̄. Bíos toû hosíou pátros himôn̄ Ioá̄vvou toû Damaskínou, suggrafeìs parà Ioānnou patriárchou Hierosolúmon̄ / Romae, apud Stephanum Nicolinum Sabiensem,... MDLIII mense martio , 1553

100055346 : Sancti Ioannis Damasceni adversus sanctarum imaginum oppugnatores orationes tres, Petro Francisco Zino... interprete / Venetiis : Aldus , 1553

100055338 : Sancti Joannis Damasceni adversus sanctarum imaginum oppugnatores orationes tres, Petro Francisco Zino... interprete / Venetiis : Aldus , 1553

10005532X : @ [Ed. à N. Majorano] / Romae : apud Stephanum Nicolinum Sabiensem , 1553

045694125 : Aphorismes de Jan de Damas, souverain medecin entre les Arabes. Plus, Epitome sur tous les trois livres des temperamens de Galien, par Ieremie Thriveris Brachelius / A Lion par Jan de Tournes. 1555 , 1555

100055273 : Sancti Joannis Damasceni, Libri tres. apologetici adversus eos qui sanctas imagines traducunt & criminantur, nunc primum in latinam tralati coloniam, Godefrido Tilmanno... interprete. His accessit S. patris Theodori Dogmatice de honore & adoratione sanctis imaginibus, exhibendis, per praescriptum interpretem / Parisiis : apud Gulielmum Guillard , 1555

10005529X : Sancti Joannis Damasceni, Libri tres apologetici adversus eos qui sanctas imagines traducunt & criminantur, nunc primum in latinam tralati Coloniam, Godefrido Tilmanno... interprete. His accessit S. Patris Theodori, Dogmatice de honore & adoratione sanctis imaginibus, exhibendis, per praescriptum interpretem / Parisiis : apud Gulielmum Guillard , 1555

100055257 : Sancti Joannis Damasceni Libri tres adversus eos qui sanctas imagines traducunt & criminantur, nunc primum in latine translati, Godefrido Tilmanno interprete... ; [Sancti patris nostri... Theodori... Dogmaticae de honore adorationeque sanctis imaginibus exhibendis] / Antverpiae : in aed. Joannis Steelsii , 1556

100055214 : Joannis Manduri monachi Damasceni Primae dogmatum institutiones. De duabus Christi naturis & voluntatibus. Haeresum quae ad illius tempora extiterunt catalogus. Maximi de duabus Christi naturis. Haec omnia nunc primum de graecis conversa Joachimo Perionio,... interprete... / Parisiis : apud Thomam Richardum , 1556

162159137 : Liturgiae sive missae sanctorum patrum: Iacobi apostoli & fratris Domin. Basilii magni, e vetusto codice Latinae tralationis. Ioannis Chrysostomi, interprete Leone Thusco. De ritu missae et eucharistia: Ex libris B Dionysii Areopagitae. Justini martyris. Gregorii Nysseni. Ioannis Damasceni. Nicolai Methonensis Samonae Gazae archiepiscop. Germani archiepiscopi Constantinopolitani. Nicolai Cabasilae, Gentiano Herveto interprete. Maximi monachi B. Dionysii interpretis. Bessarionis Cardinalis. Proclus archiepiscopus Constantinopolitanus praefatur. Quibus accessit ad calcem e libris D Ioan Chrysostomi, locorum annotatio, et inito aliquot Capita, unde Liturgica comprobantur, auctore F Claudio de Sainctes, Theologo parisiensi / Parisiis, M.D.LX. : Apud Guil. Morelium,in Graecis typographum regium. Privilegio Regis , 1560

100151477 : @,... Liturgiae sive missae sanctorum Patrum: Jacobi apostoli... Basilii Magni,... Joannis Chrysostomi, interprete Leone Thusco. De ritu missae et eucharistia: Ex libris B. Dionysii Areopagitae, Justini Martyris, Gregorii Nysseni, Joannis Damasceni, Nicolai Methonensis, Samonae Gazae... Germani archiepiscopi constantinopolitani, Nicolai Casabilae gentiano Herveto interprete, Maximi monachi B. Dionysii interpretis Bessarionis cardinalis... Proclus... praefatur. Quibus accessit ad calcem e libris D. Joan Chrysostomi, locorum annotatio, et, initio, aliquot capita unde liturgica comprobantur, auctore F. Claudio de Sainctes... (Pars graeca et pars latina) / Parisiis : apud. G. Morelium , 1560

100151469 : Liturgiae, sive missae sanctorum Patrum: Jacobi apostoli... Basilii Magni, e vetusto codice latinae tralatationis [sic], Joannis Chrysostomi interprete Leone Thusco. De ritu missae et Eucharistia ex libr. B. Dionisii Aeropagitae Justini martyris, Gregorii Nysseni, Joannis Damasceni, Nicolai Methonensis, Samonae Gazae... Germani archiepiscopi constantinopolitani, Nicolai Cabasilae, Gentiano Herveto interprete, Maximi Monachi, B. Dionysii interpretis, Bessarionis cardinalis... Proculus praefatur... Quibus accessit ad calcem e libris D. Joannis Chrysostomi locorum annotatio... auctore F. Claudio de Sainctes... [Johannes a sancto Andrea edidit] / Antverpiae : ex off. C. Plantini , 1560

100151485 : Liturgiae, sive missae sanctorum patrum: Jacobi,... Basilii magni,... Joannis Chrysostomi, interprete Leone Thusco. De Ritu missae et eucharistia... Quibus accessit... e libris D. Joannis Chrysostomi locorum annotatio... auctore F. Claudio de Sainctes,... / Antverpiae : in aed. Joannis Steelsii , 1562

100423493 : De L'Usage des images, approuvé par le septiesme concile de Nice, du temps de l'empereur Constantin [VI] & Irene sa mere l'an... VCCLVII [sic pour: 787]. Traicté de S. Jehan Damascene, des Images. L'Origine des ennemis des images, prins de Zonaras / A Paris : chez Guil. Morel , 1562

100319270 : Synesiou Kyrenes Episkopou Hymnoi Deka. Grīgoriou Tou Nazianzīnou ōdai tessares...@ [Cum latina F. Porti interpretatione] / Parisiis : apud Joannem Bene-natum , 1570

100319254 : @ [Cum latina P. Porti interpretatione] / Parisiis : apud Joannem Bene-natum , 1570

100055230 : Apologie divisée en trois livres de s. Jean Damascène,... contre Léon Isaure empereur, & ses complices, adversaires des images sacrées de l'Eglise, jadis trad. de grec en latin. Maintenant trad. de latin en françois par fr. Frémin Capitis,... / A Verdun : par Martin Marchant , 1573

100055133 : ... Beati Joannis Damasceni Opera omnia quae quidem extant... Item Joannis Cassiani... Libri aliquot... / Basileae : ex off. Henricpetrina , 1575

10005515X : Sancti Joannis Damasceni Opera, multo quam unquam antehac auctiora, magnaque ex parte nunc de integro conversa, per D. Jacobum Billium,... / Parisiis : apud Guillelmum Chaudiere , 1577

042730813 : Sancti Ioannis Damasceni Opera : mvlto qvam vnqvam antehac auctiora, magnáque ex parte nunc de integro conuersa / per D. Iacobvm Billivm Prunæum ... Huius operum elenchum fol. II. pag. 2. indicabit. Accessit locuples rerum & verborum in his memorabilium index / Parisiis : Apud Guillielmum Chaudiere, via Iacobæa, sub insigni temporis, & hominis syluestris , 1577

065148606 : Sancti Joannis Damasceni opera. Per Jacobum Billium / Parisiis : Chaudiere , 1577

10018006X : Legatio imp. Caesaris Manuelis Comneni Aug. ad Armenios sive Theoriani cum catholico disputatio... Adjunximus, Leonis Magni, graecolatinam epistolam... Jo. Damasceni, Contra Manichaeos dialogum, Leontii Byzantini Sectarum historiam, Const. Harmenopuli, de üsdem, Fidei confessiones Harmenopuli, Augustini, Hilarii. Omnia nunc primum depromta ex Jo. Sambuci,... bibliotheca de graecis latina faciente Leunclavio... / Basileae : ex off. Petri Pernae , 1578

093087969 : Aphorismi, Rabi Moysis ... ex Galeno medicorum principe collecti : nunc verò ad usum studiosorum medicinæ ab interitu vindicati, & iam primùm in lucem editi. Item, locorum quorundam apud Galenum sibi ipsis contradicentium castigatio & notatio. Denique, Joannis Damasceni Aphorismi utilissimi ad filium / Basileæ : ex officina Henricpetrina , 1579

109342216 : S. Joannis Damasceni Historia de vitis et rebus gestis SS. Barlaam eremitae, & Iosaphat Indiae regis Iacobo Billio Pruneao, S. Michaelis in eremo coenobiarcha interprete / Coloniae : in officina Birckmannica , 1593

178283371 : S. Joannis Damasceni Opera, multo quam unquam antehac auctiora, magnaque ex parte nunc de integro conversa per D. Jacobum Billium prunaeum, S. Michaëlis in eremo Coenobiarcham. Huius Operum elenchum fol. 10. pag. 2. indicabit. Accessit locuples rerum & verborum in his memorabilium index. / Parisiis : [s.n.] , 1603

075844338 : S. Ioannis Damasceni Opera : multo quam unquam antehac auctiora, magnaque ex parte nunc de integro conuersa per D. Jacobum Bilium... Accessit locuples rerum & verborum in his memorabilium index / Parisiis , 1603

167038184 : Historia de los dos soldados de Christo, Barlaan y Josafat, escrita por san Juan Damasceno,... / Madrid : Impr. real , 1608

135822467 : Conciones graecorum Patrum (Joan. Chrysostomi, Antiochi, Joan. Damasceni et Germani), nunc primum graece editae, latineque conversae / Antverpiae : J. Trognaesius , 1609

100055052 : S. Cyrilli... et Joannis Damasceni Argumenta contra Nestorianos, quaestiones, item et responsiones de fide. Praeterea Michaelis Pselli capita XI theologica de S. Trinitate et persona Christi... ac denique Charitonymi Christonymi capita X... pro divinitate Christi et christianae religionis veritate adversus Mahometistas... latine versa et notis declarata a M. Johanne Wegelino. [Texte en grec et en latin] / Augustae Vindelicorum : apud D. Francum , 1611

099813262 : S. Cyrilli... et Joannis Damasceni Argumenta contra Nestorianos, quaestiones, item et responsiones de fide. Praeterea Michaelis Pselli capita XI theologica de S. Trinitate et persona Christi... ac denique Charitonymi Christonymi capita X... pro divinitate Christi et christianae religionis veritate adversus Mahometistas... latine versa et notis declarata a M. Johanne Wegelino. [Texte grec et latin] / Augustae Vindelicorum : apud D. Francum , 1611

144083612 : S. Joannis Damasceni opera, multo quam antehac auctiora, magnaque ex parte nunc de integro conversa. Per D. Jacobum Billium Prunæum, ... [Texte imprimé] / Parisiis : [s.n.] , 1619

149245505 : S. Joannis Damasceni opera, multo quam unquam antehac auctiora, magnaque ex parte nunc de integro conversa. Per D. Jacobum Billium Prunæum, ... Hujus operum elenchum fol. 20 indicabit. Accessit locuples rerum & verborum in his memorabilium index. [Texte imprimé] / Parisiis : [S.n.] , 1619

075575868 : S. Joannis Damasceni opera, multo quam unquam antehac auctiora, magnaque ex parte nunc de integro conversa. Per D. Jacobum Billium Prunæum, ... Hujus operum elenchum fol. 20 indicabit. Accessit locuples rerum & verborum in his memorabilium index. [Texte imprimé] / Parisiis : [S.n.] , 1619

134549570 : Liber vocatus thesaurus, gr. / Venetiis : J.-P. Pinelli , 1642

100055095 : S. Joannis Damasceni Historia de vitis et rebus gestis S.S. Barlaam eremitae, et Josaphat, Indiae regis, Jacobo Billio,... interprete, nunc denuo... a P. Societatis Jesu revisa et correcta / Coloniae Agrippinae : apud J. Kalcoven , 1643

186091133 : Conspectus novae editionis omnium operum S. Joannis Damasceni, ... in quatuor tomos tributorum, curo et studio Ph. Labbe. / Parisiis : Cramoisy , 1652

134521056 : Les aphorismes, avec les commentaires de Galien sur le premier livre, trad. du grec en franç. par J. Breche ; ensemble les aphorismes de J. Damascene et un epitome sur les trois livres des tempéramens de Galien / Rouen : J. Besongne , 1671

089300009 : Sancti patris nostri Joannis Damasceni,... Opera omnia quae exstant et ejus nomine circumferuntur... collecta... latine versa atque annotationibus illustrata, cum... dissertationibus et... indicibus, opera et studio P. Michaelis Lequien,... / Johannes Damascenus / Parisiis : apud J.-B. Delespine , 1712

185751008 : Storia de' ss. Barlaam e Giosaffatte ridotta alla sua antica purità di favella / coll'ajuto degli antichi testi a penna / Roma : G.M. Salvioni , 1734

089275012 : Sancti patris nostri Joannis Damasceni, monachi et presbyteri hierosolymitani opera omnia quae extant et ejus nomine circumferuntur, ex variis editionibus et codicibus manuscriptis exaratis collecta ... latine versa atqua adnotationibus illustrata ... / opera et studio P. Michaelis Lequien / Ed. novissima Veneta, longe aliis accuratios / Venetiis : [s.n.] , 1748

128662611 : Les oeuvres choisies du P. Damascène, et les oeuvres oratoires completes de Fléchier [Texte imprimé] / Jean Damascène / Paris : Ateliers Catholiques du Petit-Montrouge , 1845

144513951 : Des heiligen Johannes von Damascus Barlaam und Josaphat [Texte imprimé] / Johannes von Damascus ; aus dem Griechischen von Felix Liebrecht ; mit einem Vorwort von Ludolph Beckedorff / Münster : Theissing , 1847

130342017 : Православное исповѣданіе каѳолической и апостольской церкви восточной [Texte imprimé] / переведено съ греческаго языка въ Санктпетербургской духовной Академіи / изданіе пятнадцатое / Москва : въ Синодальной типографіи , 1852

072900318 : Patrologiae cursus completus 096, patrologiae graecae : omnium ss. patrum, doctorum scriptorumque ecclesiasticorum : sive latinorum, sive graecorum / accurante J.P. Migne / Turnhout : Brepols , 1858-1866

072900296 : Patrologiae cursus completus 095, patrologiae graecae : omnium ss. patrum, doctorum scriptorumque ecclesiasticorum : sive latinorum, sive graecorum / accurante J.P. Migne / Turnhout : Brepols , 1858-1866

090699890 : Sti patris nostri Joannis Damasceni. Opera omnia quae exstant et ejus nomine circumferuntur... / ex recens. edit. et cod. opera et studio P. Mich. Lequien / Parisiis : [s.n.] , 1858-1866

072900288 : Patrologiae cursus completus 094, patrologiae graecae : omnium ss. patrum, doctorum scriptorumque ecclesiasticorum : sive latinorum, sive graecorum / accurante J.P. Migne / Turnhout : Brepols , 1858-1866

130982806 : Sancti patris nostri Joannis Damasceni, monachi, et presbyteri Hierosolymitani, Opera omnia quæ exstant [Texte imprimé] / opera et studio Michaelis Lequien, variorum curis adaucta, nempe, Andr. Gallandii ; accurante et denuo recognoscente J.-P. Migne / Lutetiæ Parisiorum : J.-P. Migne , 1860

113473451 : Του εν αγιοις πατρος ημων Ιωαννου, του Δαμασκηνου, μοναχου, και πρεσβυτερου Ιεροσολυμων, Τα ευρισκομενα παντα [Texte imprimé] = = Sancti patris nostri Joannis Damasceni, monachi, et presbyteri Hierosolymitani, Opera omnia quæ exstant : et ejus nomine circumferuntur, ex variis editionibus, et codicibus manu exaratis, Gallicis, Italicis et Anglicis, collecta, recensita, Latine versa, atque annotationibus illustrata, cum præviis dissertationibus et copiosis indicibus / opera et studio P. Michaelis Lequien, Morino-Boloniensis, ordinis FF. prædicatorum : variorum curis adaucta, nempe, Andr. Gallandii, Ang. Maii, Wegelini ; accurante et denuo recognoscente J.-P. Migne, bibliothecæ cleri universæ, sive cursuum completorum in singulos scientiæ ecclesiasticæ ramos editore / [Parisiis] : Excudebatur et venit apud J.-P. Migne editorem , 1860

081662572 : Altenglische Legenden : Kindheit Jesu ; Geburt Jesu ; Barlaam und Josaphat [des hl. Johann Damascenus] ; St. Patrik's Fegefeuer / Aus den verschiedenen Mss. zum ersten Male herausgegeben von Dr. Carl Horstmann / Paderborn : F. Schöningh , 1875

144517574 : Sancti Patris nostri Joannis Damasceni monachi et presbyteri Hierosolymitani Expositio accurata fidei orthodoxae [Texte imprimé] / Johannes Damascenus / Oeniponti , 1880

144515571 : Des heiligen Johannes von Damaskus, Mönches und Priesters zu Jerusalem [Texte imprimé] : genaue Darlegung des orthodoxen Glaubens / Johannes Damascenus / nach dem Urtexte übersetzt von Heinrich Hayd / Kempten : Kösel , 1880

147451418 : Οκτώηχος [Texte imprimé] : Περιέχουσα την εν ταις Κυριακαίς του ενιαυτού ψαλλομένην αναστάσιμον ακολουθίαν / του εν αγίοις πατρός ημών Ιωάννου του Δαμασκηνού / Εν Ρωμη : [s.n.] , 1886

147451418 : Οκτώηχος [Texte imprimé] : Περιέχουσα την εν ταις Κυριακαίς του ενιαυτού ψαλλομένην αναστάσιμον ακολουθίαν / του εν αγίοις πατρός ημών Ιωάννου του Δαμασκηνού / Εν Ρωμη : [s.n.] , 1886

132335530 : Житіе и жизнь преподобныхъ отецъ нашихъ Варлаама пустынника и Іоасафа царевича Индійскаго [Texte imprimé] / твореніе преподобнаго отца нашего Іоанна Дамаскина / [СПб] : Общество любителей древней письменности , 1887

124743293 : Точное изложенiе православной веры [Texte imprimé] : творенiе св. Iоанна Дамаскина / Iоаннъ Дамаскинъ ; съ греч. перевелъ Александръ Бронзовъ / С.-Петербургъ : Изд. Тузова , 1894

092557384 : Vieaţa sfinţilor Varlaam şi Ioasaf / tradusă din limba elenă la anul 1648 de Udriste Năsturel de Fierăşti ; tiparită pentru prima oară de Generalul P. V. Năsturel / Bucureşti : stabiliment de arte grafice Universala , 1904

079806155 : Die Provenzalische Prosa-Redaktion des geistlichen Romans von Barlaam und Josaphat [nach den hl. Johann Damascenus], nebst einem Anhang über einige deutsche Drucke des XVII. Jahrhunderts / herausgegeben von Ferdinand Heuckenkamp,... / Halle a. S : M. Niemeyer , 1912

080986129 : Des heiligen Johannes von Damaskus genaue Darlegung des orthodoxen Glaubens [Texte imprimé] / aus dem Griechischen übersetzt und mit Einleitung und Erläuterungen versehen von Dr. Dyonis Stiefenhofer,... / München : J. Kösel & F. Pustet , 1923

108173836 : Des Heiligen Johannes von Damaskus "Genaue Darlegung des orthodoxen Glaubens / Johannes von Damaskus ; aus dem Griechischen ubersetzt und mit Einleitung und Erlãuterungen versehen von Dr. Dionys Stiefenhofer / Munchen : Jos. Kõsel , 1923

079791468 : Dialectica [Texte imprimé] [Texte imprimé] : version of Robert Grosseteste / St. John Damascene ; edited by Owen A. Colligan,... / St. Bonaventure (N.Y.) : The Franciscan Institute , 1953

016452283 : De fide orthodoxa [Texte imprimé] : versions of Burgundio and Cerbanus / Saint John Damascene / edited by Eligius M. Buytaert,... / St. Bonaventure (N. Y.) : The Franciscan Institute , 1955

065732928 : Barlaam and Iosaph [Texte imprimé] / St. John Damascene ; with an English translation by G. R. Woodward,... and H. Mattingly,... / London : W. Heinemann , 1962

02264136X : "Ekthesis akribēs tes̄ orthodoxou pisteōs" 1, [Texte imprimé] / des Hl. Johannes von Damaskus / hrsg. von Linda Sadnik ; in der Übersetzung des Exarchen Johannes / Wiesbaden : O. Harrassowitz , 1967

065590376 : Barlaam and Ioasaph [Texte imprimé] / St. John Damascene ; with an english translation by the Rev. G.R. Woodward,... and H. Mattingly,... ; introduction by D.M. Lang,... / Cambridge, Mass. : Harvard University Press , 1967

048009555 : Ekthesis akriběs tēs orthodoxou pisteōs des Hl. Johannes von Damaskus / in der Ubersetzung des Exarchen Johannes ; hrsg. von Linda Sadnik / Wiesbaden : Otto Harrassowitz , 1967-1983

025403052 : Ekthesis akribēs tēs Orthodoxou pisteōs des Hl. Johannes von Damaskus [Texte imprimé] / in der Übersetzung des Exarchen Johannes ; herausgegeben von Linda Sadnik / Wiesbaden : Harrassowitz , 1967-1983

014973332 : Die Dialektik des Johannes [Texte imprimé] / von Damaskus in Kirchenslavischer Übersetzung / Wiesbaden : Harrassowitz , 1969

002024942 : Die Schriften des Johannes von Damaskos 1, Institutio elementaris / herausgegeben vom Byzantinischen Institut der Abtei Scheyern ; Capita philosophica (Dialectica) 1, Institutio elementaris / herausgegeben vom Byzantinischen Institut der Abtei Scheyern ; als Anhang, Die philosophischen Stücke aus Cod. Oxon. Bodl. Auc. T.I. 6 1, Institutio elementaris / herausgegeben vom Byzantinischen Institut der Abtei Scheyern / Berlin : W. de Gruyter , 1969, cop. 1968

083993908 : Die Schriften des Johannes von Damaskos [Texte imprimé] / hrsg. vom Byzantinischen Institut der Abtei Scheyern ; besorgt von P. Bonifatius Kotter,... / Berlin : W. de Gruyter , 1969-1988

191720305 : Η Θεοτόκος : τέσσερεις θεομητορικές ομιλίες / Αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού ; κείμενο, εισαγωγή, σχόλια Αθανάσιος Γιέβτιτς ; λογοτεχνική απόδοση ομιλιών: Α': Ελ. Μάινας -- Β': Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος -- Γ': Καίτη Χιωτέλλη -- Δ': Δημήτρης Σταθόπουλος / Αθήναι : Ευαγες Ιδρυμα Όσιος Ιωάννης ο Ρώσσος , 1970

191720305 : Η Θεοτόκος : τέσσερεις θεομητορικές ομιλίες / Αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού ; κείμενο, εισαγωγή, σχόλια Αθανάσιος Γιέβτιτς ; λογοτεχνική απόδοση ομιλιών: Α': Ελ. Μάινας -- Β': Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος -- Γ': Καίτη Χιωτέλλη -- Δ': Δημήτρης Σταθόπουλος / Αθήναι : Ευαγες Ιδρυμα Όσιος Ιωάννης ο Ρώσσος , 1970

002024934 : Die Schriften des Johannes von Damaskos 2, @Έκδοσις ακριβής της ορθοδόξου πίστεως [Texte imprimé] = = Expositio fidei : / herausgegeben vom Byzantinischen Institut der Abtei Scheyern / besorgt von P. Bonifatius Kotter,... / Berlin : W. de Gruyter , 1973, cop. 1973

003200035 : Contra imaginum calumniatores orationes tres [Texte imprimé] / [Johannes von Damaskos] ; besorgt von P. Bonifatius Kotter,... / Berlin : W. de Gruyter , 1975

113962223 : S.P.N. Joannis Damasceni,... Opera omnia quae exstant... [Texte imprimé] / Saint Jean Damascene / Turnhout : Brépols , 1976

108200795 : A Select library of Nicene and Post-Nicene Fathers of the Christian Church 9, St. Hilary of Poitiers ; John of Damascus : second series / tranlated into English with prolegomena and explanatory notes unter the editorial supervision of Philip Schaff,. and Henry Wace / Grands Rapids, Michigan : Wm. B. Eerdmans publishing compagny , 1976

184567351 : დიალექტიკა / იოანე დამასკელი ; ქართული თარგმანების ტექსტი გამოსცა, გამოკვლევა და ტექსტი დაურთო მაია რაფავამ / თბილისი : მეცნიერება , 1976

01018211X : Homélies / Anastasios Sinaites / étude par Roselyne de Feraudy / de Saint Jean Damascène ; trad. par M. Coune; précédées de/L'icône de la transfiguration ; suivies de Homélies ; trad. par K. Rozemond / Bégrolles-en-Mauges : Abbaye de Bellefontaine , 1978

000205265 : L'Icône de la Transfiguration [Texte imprimé] : étude / Roselyne de Feraudy / d'Anastase le Sinaïte et de S. Jean Damascène ; traduites par M. Coune et K. Rozemond / Bégrolles-en-Mauges : Abbaye de Bellefontaine , 1978

084615656 : On the divine images : three apologies against those who attack the divine images / St. John of Damascus ; translated by David Anderson / Crestwood, N.Y. : St. Vladimir's Seminary Press , 1980

003137643 : Die Schriften des Johannes von Damaskos 4, Liber de haeresibus [Texte imprimé] / herausgegeben vom Byzantinischen Institut der Abtei Scheyern ; Opera polemica 4, Liber de haeresibus [Texte imprimé] / herausgegeben vom Byzantinischen Institut der Abtei Scheyern / Berlin : W. de Gruyter , 1981

007465939 : Philosophische Kapitel [Texte imprimé] / Johannes von Damaskos ; eing., übers. und mit Erläut. vers. von Gerhard Richter / Stuttgart : A. Hiersemann , 1982

068402112 : Discours utiles à l'âme / Traduction par Jacques Touraille / [S.l.] : [s.n.] , 1986

006339751 : Die Dogmatik des Johannes von Damaskus in der kirchenslavischen Ubersetzung des 14. Jahrhunderts / hrsg. von Eckhard Weiher / Freiburg i. Br : U.W. Weiher , 1987

007670125 : Opera homiletica et hagiographica [Texte imprimé] / [Johannes von Damaskos] ; besorgt von P. Bonifatius Kotter,... / Berlin : W. de Gruyter , 1988

002719797 : Écrits sur l'islam [Texte imprimé] / Jean Damascène ; présentation, comment. et trad. par Raymond Le Coz / Paris : les Éd. du Cerf , 1992

108176061 : La Foi orthodoxe ; suivie de Défense des Icônes / Saint Jean Damascène ; trad. et notes par Emmanuel Ponsoye / 2e éd / Suresnes : les Editions de l'Ancre , 1992

013337645 : Točnoe izloženìe pravoslavnoj vĕry : tvorenìe Sv. Ìoanna Damaskina ; s grečeskago perevel"...magistr" Bogoslovìâ Aleksandr" Bronzov",. / Moskva : Bratstvo svâtitelâ Aleksiâ , 1992

133813398 : Три защитительных слова против порицающих святые иконы или изображеня / Иоанн Дамаскин ; Послание Платону о почитании икон / Феодор Студит / [Сергиев Посад] : Свято-Троицкая Сергиева Лавра , 1993

108711544 : Omelie cristologiche e mariane / Giovanni Damasceno ; trad., introd. e note a cura di Mario Spinelli / [2e éd.] / [Roma] : Città Nuova Editrice , 1993

003386236 : Le visage de l'invisible [Texte imprimé] / Jean Damascène ; traduction du grec par Anne-Lise Darras-Worms,... ; introduction théologique de Mgr Christoph Schönborn, OP,... ; introduction historique, notes, bibliographie, guide thématique et glossaire par Marie-Hélène Congourdeau,... / Paris : Migne , 1994

004721543 : Esegesi al canone giambico per la Pentecoste attribuito a Giovanni Damasceno [Texte imprimé] / Gregorio di Corinto ; introd., edizione critica, trad. a cura di Fausto Montana / Pisa : Giardini , 1995

143711997 : Schriften zum Islam / Johannes Damaskenos und Theodor Abū Qurra ; Kommentierte griechisch-deutsche Textausgabe von Reinhold Glei / Adel Theodor Khoury / Würzburg : Echter , 1995

135305438 : Dialektika [Texte imprimé] / Iôannou Damaskênou ; keimeno, metaphrasê, eisagôgê, scholia Nikou Matsouka / Thessalonikê : Ekdoseis P. Pournara , 1995

007470665 : Die Dogmatik des Johannes von Damaskus in der Ubersetzung des Fürsten Andrej M. Kurbskij, 1528-1583 / hrsg. von Juliane Besters-Dilger [et al] / Freiburg i.Br : Weiher , 1995

108712338 : Difesa delle immagini sacre : discorsi apologetici contro coloro che calunniano le sante immagini / Giovanni Damasceno ; trad., introd. e note a cura di Vittorio Fazzo / [2e éd.] / [Roma] : Città Nuova Editrice , 1997

073633232 : Die Erotapokriseis des Pseudo-Johannes Damaskenos zum Kirchengesang [Texte imprimé] / herausgegeben von Gerda Wolfram und Christian Hannick / Wien : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften , 1997

108247422 : La fede ortodossa / Giovanni Damasceno ; introd., trad. e note a cura di Vittorio Fazzo / [Roma] : Città Nuova Editrice , 1998

047878509 : Homélies sur la Nativité et la Dormition [Texte imprimé] / Jean Damascène ; texte grec, introd., trad. et notes par Pierre Voulet,.. / Réimpr. de la 1ère éd. rev. et corr. / Paris : les Éd. du Cerf , 1998

108727041 : Nicene and Post-Nicene Fathers Second series, Hilary of Poitiers, John of Damascus Vol. 9, Hilary of Poitiers, John of Damascus : a select library of the Christian Church / ed. by Philip Schaff,..., and Henry Wace,.. / [Second printing] / Peabody, Massachusetts : Hendrickson Publishers , 1999

06940254X : Tri slova v zaîtu ikonopočitaniâ / Ioann Damaskin / Sankt-Peterburg : Azbuka-klassika , 2001

081103212 : Творения преподобного Иоанна Дамаскина : источник знания / перевод и комментарии Д.Е. Афиногенова ... [ет ал.] / Ростов : "Индрик , 2002

100520588 : Многоценная жемчужина [Texte imprimé] : переводы : прер. Ефрем Сирин, Свят. Григорий Богослов, Ралладий Еленопольский, прер. Роман Сладкопевец, прер. Исаак Сирин, прер. Иоанн Дамаскин, прер. Феодор Студит / Серпей Аверинцев / Киев : "Дух и литера" , 2004

083317848 : Figures de l'évêque idéal [Texte imprimé] / discours traduits et commentés par Laurence Brottier / Paris : Les Belles Lettres , 2004, cop. 2004

143764179 : Κατά Μανιχαίων διάλογος ; Προς τους διαβάλλοντας τας Αγίας εικόνας λόγοι τρείς / Ιωάννου Δαμασκήνου ; κείμενο, μετάφραση, εισαγωγή, σχόλια Νίκου Ματσούκα / Θεσσαλονίκη : Π. Πουρναράς , 2007

143764179 : Κατά Μανιχαίων διάλογος ; Προς τους διαβάλλοντας τας Αγίας εικόνας λόγοι τρείς / Ιωάννου Δαμασκήνου ; κείμενο, μετάφραση, εισαγωγή, σχόλια Νίκου Ματσούκα / Θεσσαλονίκη : Π. Πουρναράς , 2007

134142519 : Βίος Βαρλαάμ καί Ιωάσαφ [Texte imprimé] : μιά αγιολογική ιστορία / Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ; απόδοση στη δημοτική Νικόλαος Καλομπάτσος / Τρίκαλα-Αθήνα : Πρότυπες Θεσσαλικές Εκδόσεις , 2008

175580871 : Die Schriften des Johannes von Damaskos [Ressource électronique] : Band VI/2: Historia animae utilis de Barlaam et Ioasaph (spuria). Text und zehn Appendices / Johannes von Damaskos, Besorgt von Robert Volk / Berlin : Walter de Gruyter , 2008

134142519 : Βίος Βαρλαάμ καί Ιωάσαφ [Texte imprimé] : μιά αγιολογική ιστορία / Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ; απόδοση στη δημοτική Νικόλαος Καλομπάτσος / Τρίκαλα-Αθήνα : Πρότυπες Θεσσαλικές Εκδόσεις , 2008

160640091 : Der jambische Weihnachtskanon des Johannes von Damaskus [Texte imprimé] : Einleitung, Text, Übersetzung, Kommentar / Oleksandr Petrynko / Münster : Aschendorff Verlag , 2010

145655385 : La foi orthodoxe [Texte imprimé] / Jean Damascène ; texte critique de l'édition B. Kotter (PTS 12) ; introduction, traduction et notes par P. Ledrux,... ; avec la collaboration de V. Kontouma-Conticello,... G.-M. de Durand,... / Paris : Les Éd. du Cerf , 2010

153149442 : La foi orthodoxe, 45-100 [Texte imprimé] / Jean Damascène ; texte critique de l'édition B. Kotter (PTS 12) ; traductions et notes par P. Ledrux,... ; avec la collaboration de G.-M. de Durand,... / Paris : Les Éd. du Cerf , 2011

174644973 : Titi Bostrensis Contra Manichaeos Libri IV, [Texte imprimé] : Graece et Syriace / textum Graecum librorum I-III, 30ª edidit Agathe Roman / edidit José Declerck ; adiuvante Thomas S. Schmidt ; textum Syriacum ediderunt Paul-Hubert Poirier et Éric Crégheur / Turnhout : Brepols , 2013, cop. 2013

067546285 : La foi orthodoxe [Texte imprimé] ; suivie de Défense des icônes [Texte imprimé] / Paris : Publication de l'Institut Orthodoxe française de Théologie de Paris , DL 1966, cop. 1966

103205098 : Exposición de la fe [Texte imprimé] / Juan Damasceno ; introducción, traducción y notas de Juan Pablo Torrebiarte Aguilar / Madrid : Ciudad Nueva , DL 2003

145496783 : Raphaelis Volaterrani de institutione christiana ad Leonem .X. pont. max., libri octo. Eiusdem de prima philosophia ad Marium fratrem liber unus. De dormitione beatae Mariae virginis sermones duo Joannis Damasceni et unus Andreae Hierosolimitani : e greco in latinum per eundem .R. conversi... / [Rome] : [Giacomo Mazzocchi] , [1518]

144502216 : Quantum defunctis prosint viventium bona opera Sermo [Texte imprimé] / Joannis Damasceni, Joanne Oecolompadio interprete / [Ex Monasterio divi Altonis in Bavaria] , [1520]

14450393X : Joan. Damasceni opera quae orthodoxae fidei vim omnem ita tradunt, ut uix quicquam extet magis idoneum cum docentibus ... tum ... hæreses refellentibus ... [Texte imprimé] : Iam iterum, Græcorum exemplarium collatione castigata / Johannes Damascenus ; Sunt autem haec. De orthodoxa fide, Jacobo Fabro Stapulense interprete, lib. IIII. etc. / Basileae : Petrus , [1539]

144506556 : Ta tou makariu Ioannu tu Damaskēnu Erga [Texte imprimé] = = Beati Joannis Damasceni opera : Item Joannis Cassiani Eremitæ non prorsus dissimilis argumenti libri aliquot / Joannes Damascenus ; Marcus Hopper [Hrsg.] / Basileae : Petri , [1559]

191294799 : Barlaam and Ioasaph [Texte imprimé] / John Damascene ; with an english translation by G.R. Woodward and H. Mattingly ; introduction by D.M. Lang / Cambridge, Massachusetts : Harvard University Press , [2014]

067886019 : S. Joannis Damasceni Historia de vitis et rebus gestis sanctorum Barlaam eremitae, & Josaphat regis Indorum, Georgio Trapezuntio interprete. In eandem scholia Aloisii Lippomani,... D. Joannis Chrysostomi de Comparatione regis et monachi, Germano Brixio interprete. Index materiarum... / Antverpiae : apud Joannem Bellerum sub Aquila Aurea , [s.d.]

029268869 : Saint John of Damascus : writings / translated by Frederic H. Chase, Jr / New York : Fathers of the Church, Inc. , c1958

081880790 : Controversia tra un saraceno e un cristiano / Giovanni Damasceno ; a cura di Giovanni Rizzi ; traduzione e note di Margherita Migliarini / Milano : Centro Ambrosiano , c1998

184517702 : Esposizione della fede = = De fide orthodoxa : / Giovanni Damasceno ; testo critico, B. Kotter ; introduzione, commento filosofico, bibliografia, traduzione e note, Matteo Andolfo / Bologna : San Clemente , cop. 2013

171825683 : Die Schriften des Johannes von Damaskos 7, Commentarii epistulas Pauli [Texte imprimé] / herausgegeben vom Byzantinischen Institut der Abtei Scheyern ; besorgt von Robert Volk / Berlin : W. De Gruyter , cop. 2013

005661404 : Homélies sur la Nativité et la Dormition [Texte imprimé] / S. Jean Damascène ; introduction, traduction et notes par Pierre Voulet / Paris : Les Ed. du Cerf , impr. 1961

001098632 : Philocalie des Pères neptiques 7, / publiée ... par saint Nicodème l'Hagiorite... / Thalassius l'Africain, Jean Damascène, abbé Philémon, Théognoste, Philothée le Sinai͏̈te, Élie l'Ecdicos, Théophane le Climaque ; [trad. de la 4e éd. grecque sous la dir. du P. Boris Bobrinskoy] ; [introd. et trad. par Jacques Touraille] / Bégrolles-en-Mauges : Abbaye de Bellefontaine , impr. 1986, cop. 1986

10020421X : [Hymni... Orationes S. Basilii... S. Joannis Chrysostomi... Joannis Damasceni... Symeonis Metaphrastae... sancti Thomae Aquinatis... D. Cypriani...] / S. l. [Lutetiae Parisiorum] : [apud C. Morellum] , s. d. [1616] (?)

13541797X : Ἐλλενες Ποεται παλαιοι τραγικοι, λυρικοι, κομικοι, ἐπιγραμματοποιοι. Poetae graeci veteres tragici, comici, lyrici, epigrammatarii Additis fragmentis ex probatis authoribus collectis, nunc primum Graece et Latine in unum redacti corpus

123341728 : Prudentii poetae Opera. Virtutum cum vitiis pugna, heroico carmine. Hymni diurnarum rerum, Ad Gallica[n]tum. Ad Matutinu[m]. Ante cibum. Post cibum. Ad lucernæ accensione[m]. Ante somnu[m]. De jejuniis. Post jejuniu[m]. Ad omnes horas. In exequiis defunctoru[m]. In natali die D[omi]ni nostri Jesu Christi. In Epiphania. Liber de divinitate, in quo sunt hymnus de trinitate. In infideles, contra hæreticos, qui patrem passum affirmant. Contra Sabellianos hæreticos. Co[n]tra Judæos. Co[n]tra Homu[n]cionitas. De natura animæ. Co[n]tra phantasmaticos. De resurrectione. Liber de origine peccator[um], contra Marcionitas, versu Heroico. Tragœdia de passione romani martyrs, versu Jambico. Liber de coronis martyrum, in quo sunt, odæ in honore[m] Hemeterii, & Cheledonii. In honorem passionis sancti Laurentii. In laudem Eulaliæ. In laudem undeviginti martyrum Cæsar augustæ. In laudem S. Vincentii. In laudem fructuosi, augurii, & eulogii. In laudem Quirini. De loco ubi martyres passi. Passio Cassiani. Passio Hippolyti. Passio apostolorum Petri, & Pauli. Passio Cypriani. Passio Agnetis. Contra Symmachu[m] libri duo, in quibus deridet ge[n]tiliu[m] deos. Tituli historiarum, de veteri & novo testame[n]to per tetrasticha. Hæc græce, cantica Joannis Damasceni in theogoniam, epiphaniam. Pe[n]tecosten. In diem dominicu[m] Pascæ. In ascensionem. In transfigurationem. In annuntiationem. Cosmæ hierosolymitani, cantica tredecim. Cantica Marci episcopi Idrontis, in magnum Sabbatum. Cantica Theophanis in Annu[n]tionem. Quæ oia habe[n]t e regione latinam interpretatatinem / [Venise]

087274558 : Conciones graecorum patrum a Petro Pantino Tiletano decano Bruxell. Nunc primùm graecè editae, latinéque conversae / Antverpiae apud Joachimum Trognaesium. M.DCI

067920861 : Legatio Imp. Caesaris Manuelis Comneni Aug. ad Armenios sive Theoriani cum catholico disputatio... Adjunximus Leonis Magni graecolatinam epistolam... Jo. Damasceni contra Manichaeos dialogum, Leontii Byzantini sectartum historiam, Const. Harmenopuli de iisdem, fidei confessiones Harmenopuli, Augustini, Hilarii, omnia nunc primum deprompta ex Jo. Sambuci... bibliotheca ; de graecis latina faciente Leunclavio

085718947 : Horae in laudem beatissimae Virginis, secundum consuetudinem Romanae curiae. Septem psalmi poenitentiales cum litaniis & orationib. Adjectae sunt his preculae aliquot, Joannis Damasceni, ad unicum mediatorem Dominum nostrum Jesum Christum, sanctissime. Chrysostomi item de orando deum orationeduae / Parisiis [Joannes Lodoicus Tiletanus, 1538]

067966071 : Synesiou Kyrenes episkopou hymnoi deka. Grēgoriou Tou Nazianzēnou ōidai tessares. Proetethē ho tou Iōannou Damaskēnou hymnos eis tēn theogonian.

144500884 : In hoc opere contenta. Theologia Damasceni, quatuor libris explicata : et adjecto ad litteram commentario elucidata. I De ineffabili divinitate. II De creaturarum genesi, ordine Moseos. III De iis quae ab incarnatione usque ad resurrectionem Christi. IIII De iis quae post resurrectionem usque ad universalem resurrectionem

108855678 : Les aphorismes d'Hippocrates, avec le commentaire de Galien sur le Premier Livre. Traduicts de Grec en François, par M. I. Breche. Avec annotations sur ledict premier liure, ensemble certaines paraphrases serva[n]s de brief co[m]mentaire, depuis le second liure iusques à la fin du septiesme, par ledit Breche. Plvs Les Aphorismes de I. Damascene, medecin arabe. Ensemble une Epitome sur les trois liures des Te[m]peraments, de Galien. Le tout nouvellement revu et corrigé

169555860 : Antiquae lectionis tomus IV. Bipartitus, in quo XXXIIX. Antiqua monumenta, nunquam visa. In prima parte. Leontii Byzantini in Eutych. & Nestorianos libri 3. Ejusdem in fraudes Apollinaristum. Ejusd. solutiones argum. Severi. Ejusd. dubitationes hypotheticae. Auctoritates SS. PP. à Thimotheo. S. Damascenus in Acephalos. Idem in Nestorianos. Collectanea Anonymi in Severianos. Oppositio Severianorum cum responso. XIII. cap. de unione in Christo. S. Nicephori in Iconomachos 4. op. 1. in principes Apostasiae de Incarnatione. 2. de differentia imaginis Christi & Crucis. 3. de Cherubinis à Moyse factis. 4. ex li. de ima. Theodori Hagiopolitani disp. 3. In secunda parte. Henric. Kalteisen in Concil Basil. de libera praedicatione verbi Dei. Joannes Polemar in Concil. Basil. de dominio Clericorum. S. Willibaldus de S. Bonifacio. Othlonus Fuldensis de eodem. De fundatione Illminensi, Fragment. chron. Thadaei Scoti. Hodoeporica 2. S. Willibaldi, & ejus vita. Heidenheim, Sanctim. de S. Wunibaldo. Ermenoldus de S. Sola. Philip. Ep. Aichstad. de S. Walpurga. Wolfhardus Hasenrietanus de eadem. Anonymi de S. Kiliano & S. Buchardo. De S. Tyemone Arch. Saltzpurg. Martyre aequaeuus auctor. Omnia nunc primum e manuscriptis edita et notis illustrata ab Henrico Canisio noviomago J. C. et SS. canonum professore ordinario in Academia Ingolstadiensi.

176153675 : In hoc opere contenta. Theologia Damasceni, quatuor libris explicata et adiecto ad litteram commentario elucidata : I. De ineffabili divinitate. II. De creaturarum genesi, ordine Moseos. III. De ijs quae ab incarnatione usque ad resurrectionem Christi. IV. De ijs quae post resurrectionem usque ad universalem resurrectionem. Haec secunda est et castigatissima ex officina aemissio.

16502738X : Prudentii poetae Opera. Virtutum cum vitiis pugna, heroico carmine. Hymni diurnarum rerum, Ad Gallica[n]tum. Ad Matutinu[m]. Ante cibum. Post cibum. Ad lucernæ accensione[m]. Ante somnu[m]. De jejuniis. Post jejuniu[m]. Ad omnes horas. In exequiis defunctoru[m]. In natali die D[omi]ni nostri Jesu Christi. In Epiphania. Liber de divinitate, in quo sunt hymnus de trinitate. In infideles, contra hæreticos, qui patrem passum affirmant. Contra Sabellianos hæreticos. Co[n]tra Judæos. Co[n]tra Homu[n]cionitas. De natura animæ. Co[n]tra phantasmaticos. De resurrectione. Liber de origine peccator[um], contra Marcionitas, versu Heroico. Tragœdia de passione romani martyrs, versu Jambico. Liber de coronis martyrum, in quo sunt, odæ in honore[m] Hemeterii, & Cheledonii. In honorem passionis sancti Laurentii. In laudem Eulaliæ. In laudem undeviginti martyrum Cæsar augustæ. In laudem S. Vincentii. In laudem fructuosi, augurii, & eulogii. In laudem Quirini. De loco ubi martyres passi. Passio Cassiani. Passio Hippolyti. Passio apostolorum Petri, & Pauli. Passio Cypriani. Passio Agnetis. Contra Symmachu[m] libri duo, in quibus deridet ge[n]tiliu[m] deos. Tituli historiarum, de veteri & novo testame[n]to per tetrasticha. Hæc græce, cantica Joannis Damasceni in theogoniam, epiphaniam. Pe[n]tecosten. In diem dominicu[m] Pascæ. In ascensionem. In transfigurationem. In annuntiationem. Cosmæ hierosolymitani, cantica tredecim. Cantica Marci episcopi Idrontis, in magnum Sabbatum. Cantica Theophanis in Annu[n]tionem. Quæ oia habe[n]t e regione latinam interpretatatinem / [Venise]Auteur des citations ou des fragments textuels :

Rôles ?05901637X : L'icône, objet d'art ou objet de culte ? [Texte imprimé] : actes du colloque de Vézelay, 25-27 août 2000... / réunis par Daniel Rousseau ; [avec la collab. de] Grégoire Aslanoff, Boris Bobrinskoy ... [et al.] ; [organisé par l'Association internationale de l'icône et par la Paroisse de Vézelay] / Paris : les Éd. du Cerf , 2001Auteur présumé :

Rôles ?026079178 : Barlaam and Ioasaph [Texte imprimé] / St. John Damascene ; with an English translation by the Rev. G. R. Woodward,... and H. Mattingly,... / London : W. Heinemann , 1914

111933803 : Die Schriften des Johannes von Damaskos VI, Historia animae utilis de Barlaam et Ioasaph (spuria) /2, Historia animae utilis de Barlaam et Ioasaph (spuria) [Texte imprimé] : Text und zehn Appendices / herausgegeben vom byzantinischen Institut der Abtei Scheyern / besorgt von Robert Volk / Berlin : W. de Gruyter , cop. 2006

132890763 : Die Schriften des Johannes von Damaskos VI, Historia animae utilis de Barlaam et Ioasaph (spuria) 1, Historia animae utilis de Barlaam et Ioasaph (spuria) [Texte imprimé] / herausgegeben vom byzantinischen Institut der Abtei Scheyern / Einführung von Robert Volk / Berlin : W. de Gruyter , cop. 2009Editeur scientifique :

Rôles ?136416578 : Gregorii Thessalonicensis X Orationes cum singulis Joannis Chrysostomi et Amphilochii Iconensis. Accessit Quoque fragmentum Jo. Damasceni / Ex 5 cod. ms. primum ed. / [Mosquae]. Impensis Christiani Rudigeri... , 1776

051965836 : Iōannou Stobaiou Anthologion : Ioannis Stobæi Florilegium / Ad manuscriptorum fidem emendavit et supplevit Thomas Gaisford ... / Oxonii : e typographeo Clarendoniano , 1822

094595151 : Vizantijska filozofija u srednjevekovnoj Srbiji / priredio Boris Milosavljević ; preveli Atanasije Jevtić, Dimitrije Bogdanović, Artemije Radosavljević, S. Jakšić / Beograd : Stubovi kulture , 2002Sujet :

Rôles ?100319270 : Synesiou Kyrenes Episkopou Hymnoi Deka. Grīgoriou Tou Nazianzīnou ōdai tessares...@ [Cum latina F. Porti interpretatione] / Parisiis : apud Joannem Bene-natum , 1570

154681881 : Jean Damascène, sa vie et ses écrits [Texte imprimé] : Thèse présentée à la Faculté de théologie protestante de Strasbourg... le 29 novembre 1862,..., pour obtenir le grade de bachelier en théologie / par F.-Alfred Perrier,... / Strasbourg : impr. de G. Silbermann , 1862

150937857 : Ιστορία συγγραφείσα παρά του εν Αγίοις Ιωάννου του Δαμασκηνού διαλαμβάνουσα τον βίον των Οσίων Πατέρων ημών Βαρλαάμ και Ιωάσαφ [Texte imprimé] / ανέκδοτος ούσα εκδίδοται ήδη ελληνιστί υπό Σωφρονίου μοναχού Αγιορείτου / Εν Αθηναις : Σπυρίδ. Κουσουλίνου , 1884

011394064 : Die Sacra parallela des Johannes Damascenus [Texte imprimé] / von Karl Holl / Leipzig : J.C. Hinrichs , 1896

051529130 : Георгiй Кипрянинъ и Iоанн Iерусалимлянинъ [Texte imprimé] : два малоизвѣстныхъ борца за православiе въ VII вѣкѣ / изслѣдованiе Б. М. Мелiоранскаго / С.-Петербутгъ : Типографiя И. Н. Скороходова , 1901

169749010 : Ιωάννης ο Δαμασκηνός [Texte imprimé] : διατριβή επί υφηγεσία / Κωνσταντίνου Ι. Δυοβουνιώτου / Εν Αθήναις : Γ. Σ. Βλαστού , 1903

080464637 : Saint Jean Damascène [Texte imprimé] / par V. Ermoni,... / Paris : Bloud , 1904

157456692 : S. Jean Damascène et l'Immaculée conception [Texte imprimé] / M. Jugie,... / [Rome] : Imprimerie pontificale de l'Institut Pie IX , 1923

104515996 : Damascenica I, Vita marciana II, Libellus orthodoxiae / Le P. M., S. J. Gordillo / Roma. : Pont. institutum orientalium studiorum , 1926

064043983 : The Mariology of Saint John Damascene [Texte imprimé] : a thesis presented to the faculty of theology of the university of Fribourg of doctor of theology / A. Mitchel,... / Turnhout (Belgique) : H. Proost & C , 1930

012120960 : La mariologie de saint Jean Damascène [Texte imprimé] / par C. Chevalier,... / Roma : Pontificia Institutum orientalium studiorum , 1936

128317574 : Translatio latina Ioannis Domasceni [Texte imprimé] : de orthodoxa fide L. III. C. 1-8 : saeculo XII. in hungaria confecta / Remigius L. Szigeti / Budapest : M. Pazmany , 1940

018366910 : Saint Jean de Damas [Texte imprimé] : son époque, sa vie, son oeuvre / Joseph Nasrallah / Harissa [Liban] : Imp. Saint Paul , 1950

019167377 : Der griechische Barlaam-Roman [Texte imprimé] : ein Werk des H. Johannes von Damaskos / von Franz Dölger,... / Ettal : Buch-Kunsterverlag , 1953

01869456X : Die theologische Arbeitsweise des Johannes von Damaskus [Texte imprimé] / von Basil Studer,... / Ettal : Buch-Kunstverlag , 1956

019149050 : La christologie de saint Jean Damascène [Texte imprimé] / Keetje Rozemond,... / Ettal : Buch-Kunstverlag , 1959

018696333 : Die Dialektik des Johannes von Damaskos [Texte imprimé] : eine Untersuchung des Textes nach seinen Quellen und seiner Bedeutung / von Gerhard Richter / Ettal : Buch-Kunstverlag , 1964

065590376 : Barlaam and Ioasaph [Texte imprimé] / St. John Damascene ; with an english translation by the Rev. G.R. Woodward,... and H. Mattingly,... ; introduction by D.M. Lang,... / Cambridge, Mass. : Harvard University Press , 1967

002024942 : Die Schriften des Johannes von Damaskos 1, Institutio elementaris / herausgegeben vom Byzantinischen Institut der Abtei Scheyern ; Capita philosophica (Dialectica) 1, Institutio elementaris / herausgegeben vom Byzantinischen Institut der Abtei Scheyern ; als Anhang, Die philosophischen Stücke aus Cod. Oxon. Bodl. Auc. T.I. 6 1, Institutio elementaris / herausgegeben vom Byzantinischen Institut der Abtei Scheyern / Berlin : W. de Gruyter , 1969, cop. 1968

001912739 : John of Damascus on Islam [Texte imprimé] : the "Heresy of the Ishmaelites" / by Daniel J. Sahas,... / Leiden : E. J. Brill , 1972

174789238 : Jean Damascène et l'epistula De inventione gervasii et protasii attribuée à Ambroise [Texte imprimé] ; Deux homélies de Cyrille d'Alexandrie : De hypapante (BHG 1958w et 1963) ? / Michel Aubineau / Bruxelles : Société des Bollandistes , 1972

003200035 : Contra imaginum calumniatores orationes tres [Texte imprimé] / [Johannes von Damaskos] ; besorgt von P. Bonifatius Kotter,... / Berlin : W. de Gruyter , 1975

002719797 : Écrits sur l'islam [Texte imprimé] / Jean Damascène ; présentation, comment. et trad. par Raymond Le Coz / Paris : les Éd. du Cerf , 1992

013337645 : Točnoe izloženìe pravoslavnoj vĕry : tvorenìe Sv. Ìoanna Damaskina ; s grečeskago perevel"...magistr" Bogoslovìâ Aleksandr" Bronzov",. / Moskva : Bratstvo svâtitelâ Aleksiâ , 1992

032890869 : Jean Damascène et l'Islam [Texte imprimé] / Paul Khoury / 2è ed. corr. et augm. / Würzburg : Echter , 1994

007610874 : Depicting the word [Texte imprimé] : Byzantine iconophile thought of the eighth and ninth centuries / by Kenneth Parry / Leiden : Brill , 1996, cop. 1996

178765821 : Βυζαντινή φιλοσοφία της εικόνας [Texte imprimé] : μια ανάγνωση του Ιωάννη Δαμασκηνού / Γιώργος Ζωγραφίδης / Αθήνα : Ελληνικά Γράμματα , 1997

032665784 : Der Deuteronomium-Text der Sacra Parallela / von Otto Wahl / Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht , 1997

073633232 : Die Erotapokriseis des Pseudo-Johannes Damaskenos zum Kirchengesang [Texte imprimé] / herausgegeben von Gerda Wolfram und Christian Hannick / Wien : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften , 1997

178847933 : Πρακτικά Κ΄Θεολογικού Συνεδρίου [Texte imprimé] : με θέμα "Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός" (11-14 Νοεμβρίου1999) / Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης ; [εποπτεία τόμου Δημήτριος Βακάρος ; επιμέλεια τόμου: Χριστόφορος Κοντάκης] / Θεσσαλονίκη : Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης , 2000

05312815X : Zwei syrische Quellen der Theologischen Summa des Thomas von Aquin : Nemesios von Emesa und Johannes von Damaskus, ihr Einfluss auf die anthropologischen Grundlagen der Moraltheologie (S. Th. I-II, qq. 6-17 ; 22-48) / P. Emil Dobler / Fribourg (Suisse) : Editions universitaires , 2000

058929355 : Représenter le Christ [Texte imprimé] : recherches doctrinales au siecle de l'iconoclasme (723-828) / Mihaita Bratu ; sous la dir.de Roland Minnerath / [S.l.] : [s.n.] , 2001

116501901 : Премудрая святая диалектика [Texte imprimé] : "философские главы" преподобного Иоанна Дамаскина на Руси / Н.К. Гаврюшин / Нижний Новгород : Бегемот , 2003

132351862 : Un Florilège sur le Grand carême attribué à Jean Damascène [Texte imprimé] : authenticité, sources, nouveaux fragments de Sévère d'Antioche / Vassa Conticello / Leuven : Peeters , 2004

119702649 : Studia patristica 42, Other greek writers, John of Damascus and Beyond, the west to Hilary [Texte imprimé] / Papers presented at the fourteenth International Conference on patristic studies held in Oxford 2003 ; edited by F. Young, M. Edwards and P. Parvis / Leuven : Peeters , 2006

145236080 : Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός [Texte imprimé] : βίος καί έργο συγγράμματα απάνθισμα κειμένων του / Ευάγγελος Π. Λέκκος / Α’ έκδοση / [Αθήνα] : Σαϊτης , 2010

145655385 : La foi orthodoxe [Texte imprimé] / Jean Damascène ; texte critique de l'édition B. Kotter (PTS 12) ; introduction, traduction et notes par P. Ledrux,... ; avec la collaboration de V. Kontouma-Conticello,... G.-M. de Durand,... / Paris : Les Éd. du Cerf , 2010

145690059 : Jean Damascène [Texte imprimé] / Marie-Anne Vannier... [et al.] / Bruyères-le-Châtel (Essonne) : Nouvelle Cité , 2010

160640091 : Der jambische Weihnachtskanon des Johannes von Damaskus [Texte imprimé] : Einleitung, Text, Übersetzung, Kommentar / Oleksandr Petrynko / Münster : Aschendorff Verlag , 2010

153149442 : La foi orthodoxe, 45-100 [Texte imprimé] / Jean Damascène ; texte critique de l'édition B. Kotter (PTS 12) ; traductions et notes par P. Ledrux,... ; avec la collaboration de G.-M. de Durand,... / Paris : Les Éd. du Cerf , 2011

169631885 : Saint John the Damascene [Texte imprimé] : theology, image and melody : [Conferences] Balamand Patriarchal monastery (December 1-3, 2009) / edited by deacon Porphyrios (Fadi) Georgi / Tripoli (Lebanon) : St John Damascus Institute of Theology, University of Balamand , 2012, cop. 2012

19489892X : La "cristologia asimmetrica" : l'ermeneutica orientale bizantina del dogma calcedonense nella sua origine e nel suo consolidarsi / Piergiuseppe Bernardi / Roma : Facoltà teologica dell'Italia Settentrionale , 2013

175041652 : [Les images des saints. Trente-huitième planche] . [mai] . [Jacques Callot] / Israel ex , [1636]

069812012 : St John Damascene [Texte imprimé] : tradition and originality in Byzantine theology / Andrew Louth / Oxford : Oxford University Press , cop. 2002

135471486 : Giovanni di Damasco [Texte imprimé] : un padre al sorgere dell'Islam : atti del XIII convegno ecumenico internazionale di spiritualita ortodossa sezione bizantina, Bose, 11-13 settembre 2005 / a cura di Sabino Chiala e Lisa Cremaschi / Bose : Edizioni Qiqajon , cop. 2006

120536641 : Die Legende von der abgehauenen Hand des Johannes Damaskenos [Texte imprimé] : Ursprung, Varianten, Verbreitung / Ilse Rochow / Frankfurt am Main : P. Lang , cop. 2007

171825683 : Die Schriften des Johannes von Damaskos 7, Commentarii epistulas Pauli [Texte imprimé] / herausgegeben vom Byzantinischen Institut der Abtei Scheyern ; besorgt von Robert Volk / Berlin : W. De Gruyter , cop. 2013

185195296 : John of Damascus : new studies on his life and works / Vassa Kontouma / Farnham : Ashgate Variorum , cop. 2015

188170804 : Die metaphysische Synthese des Johannes von Damaskus : historische Zusammenhänge und Strukturtransformationen / von Smilen Markov / Leiden : Brill , cop. 2015

161143113 : Jean de Damas (vers 655 - vers 745) [Texte imprimé] / Agnès Bastit,...Fonction non précisée :

Rôles ?14451284X : Dess heyligen Joannis Damasceni historia: Von dem Leben und Wandel der heyligen Barlaam dess Einsidels, unnd Josaphat dess Königs in Indien Sohn, etc. [Texte imprimé] / Johannes Damascenus ; erstlich von Jacobo Killio Gianaeo auss dem Griechischen in das Latein: folgents durch ... Schweickharten Graffen zu Helffenstein, Freyherren zu Gundelfingen ... biss auff das zwey und zweintzgist Capitel verteutscht ; nun aber durch ... Johann Georg Graffen zu Hohenzollern, Sigmaringen, und Vöringen ... vollendt, und in Truck verfertiget / Costantz am Bodensee : Kalt , 1603


A propos Partenaires Conditions Générales d'Utilisation (CGU) Assistance