Słowacki, Juliusz (1809-1849) Amélioration Assistance
027780007
Notice de type Personne

Forme retenue

Słowacki, Juliusz (1809-1849)

Forme rejetée

Slovacki, Julius
[Nom de personne]
Slowatski, Juliusz
[Nom de personne]
Słowacki, Juljusz
[Nom de personne]
Slowacki, Jules
[Nom de personne]
Dantyszek, Piast (1809-1849)
[Nom de personne]
Nature du nom : Pseudonyme

Information

Langue d'expression : polonais
Pays : POLOGNE
Date de naissance : 04 11 1809
Date de mort : 03 04 1849
Sexe : masculin

Notes

Note publique d'information :
Poète


Source

BN Cat. gén


BN Cat. gén. 1960-1969


BN Cat. gén. suppl


BN Service polonais : Wielka encyklopedia powszechna PWN, 1962-1970


Kra̜g pism mistycznych / Juliusz Słowacki, 1982

Utilisation dans Rameau

La vedette peut être employée dans une vedette RAMEAU
La vedette ne peut s'employer qu'en tête de vedette

Autres identifiants

En cours : 028834712
En cours : frBN002107481
En cours : frBN003798703
En cours : FRBNF120588512
Identifiant supprimé ou invalide : FRBNF12058851

Notices bibliographiques liées :7 rôle(s)

000 Code de fonction non reconnu ( 2 )
070 Auteur ( 318 )
080 Préfacier, etc. ( 1 )
100 Antécédent bibliographique ( 1 )
340 Editeur scientifique ( 1 )
730 Traducteur ( 1 )
990 Sujet ( 138 )Code de fonction non reconnu :

Rôles ?167302116 : Juliusza Słowackiego rym błyskawicowy [Texte imprimé] : analizy i interpretacje / pod redakcją Stanisława Makowskiego / Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1980

095254757 : Książę niezłomny [Texte imprimé] : Tragedja w trzech czȩściach / Calderon de la Barca ; Przełozyl Juljusz Słowacki ; [Tekst opracowal wedlug wydania z r. 1844 Dr. Stefan Vrtel-Wierczynski / Warszawa : Instytut wydawniczy "Bibljoteka polska" , [s.d.]Auteur :

Rôles ?145770729 : Anhelli [Texte imprimé] / przez Juliusza Słowackiego / Paryż : w Ksie̡garni i Drukarni polskiej , 1838

110446577 : Pisma pośmiertne [Texte imprimé] / Juliusza Słowackiego / Lwów : Milikowski , 1866

162174470 : Pisma [Texte imprimé] / a Juliusza Słowackiego / Lipsk : F. A. Brockhaus , 1869

077481798 : Oeuvres complètes de Jules Slowacki Tome premier, [Texte imprimé] / trad. et préf. de Wenceslas Gasztowtt / Paris : Librairie du Luxembourg , 1870

120466783 : Listy Juliusza Słowackiego do matki [Texte imprimé] : 1830-1836 / Lwów : Gubrynowicz i Schmidt , 1875

120466821 : Listy Juliusza Słowackiego do matki [Texte imprimé] : 1836-1848 / Lwów : Gubrynowicz i Schmidt , 1876

106325396 : Un épisode en Suisse [Texte imprimé] : traduit du polonais ; [suivi de ]Le tombeau d'Agamemnon : fragment d'un voyage en Grèce / Juliusza Słowaçkiego / Paris : impr. de E. Plon , 1876

098498126 : Un épisode en Suisse [Texte imprimé] = = W Szwajçarji : fragment d'un voyage en Grèce / Juliusza Słowaçkiego ; traduit du polonais / Paris : E. Plon et Cie , 1876

175827230 : Pisma Juliusza Słowackiego T. IV, [Texte imprimé] / chronologicznym podrządkiem de druku ułožone przez Dr. Antoniogo Małeckiego / Lwów : Gubrynowicza i Schmidta , 1880

162174497 : Lilla Weneda [Texte imprimé] : eine Tragödie in fünf Akten / von Julius Słowacki ; aus dem Polnischen übersetzt von Robert Rischka / Jaroslaw : Bohuss , 1881

106325450 : Dernière série [Texte imprimé] / Théophile Lenartowicz, Sigismond Krasiński, Jules Slowaçki, Joseph Kraszewski / Nice : Visconti , 1881

175832935 : Dzieła Juliusza Słowackiego T. IV [i Tom V], [Texte imprimé] / Kraków : Nakł. K. Bartoszewicza , 1882

162174519 : Balladina [Texte imprimé] : eine Tragödie in 5 Aufzügen / Julius Słowacki ; übersetzt v. Ludomil German / Krakau : Krzyzanowski in Komm. , 1882

162174527 : Beatrix Cenci [Texte imprimé] : eine Tragödie in 5 Aufzügen / Julius Słowacki / Jarosław : H. Bohuss , 1883

120436779 : Balladyna [Texte imprimé] : tragédie en cinq actes / Jules Słowacki ; traduction par V. Gasztowtt / Paris : Impr. A. Reiff , 1894

120453460 : Lilla Weneda [Texte imprimé] : tragédie en cinq actes / Jules Slowacki ; traduction par V. Gasztowtt / Paris : Impr. A. Reiff , 1896

12045369X : Listy Juliusza Slowackiego / J. Słowacky ; z autografów poety wydał po raz pierwszy Leopold Méyet / Lwów : Nakladem Ksiegarni Polskiej , 1899

098701371 : Mazeppa [Texte imprimé] : tragédie en 5 actes en vers / Juliusz Slowacki ; V. Gasztowtt / Paris : Imp. A. Reiff , 1901

120495813 : Pisma Juliusza Słowackiego T. 3, [Texte imprimé] : zbiór utworów wydanych za życia i po śmierci autora / Wyd. nowe / Warszawa : Gebethner i Wolff , 1909

110446925 : Beniowski [Texte imprimé] : poema / Juliusz Słowacki ; ze wstępem i objaśnieniami Anzelego Drogoszewskiego / Warszawa : nakład Gebethnera i Wolfa , 1909

110475984 : Dzieła Juliusza Słowackiego T. IV, Król Duch [Texte imprimé] / wydał Bronisław Gubrynowicz / Pierwsze krytyczne wydanie zbiorowe / We Lwowie : Nakł. W. Gubrynowicza , 1909

12049597X : Pisma Juliusza Słowackiego T. 5, [Texte imprimé] : zbiór utworów wydanych za życia i po śmierci autora / Wyd. nowe / Warszawa : Gebethner i Wolff , 1909

120496070 : Pisma Juliusza Słowackiego T. 6, [Texte imprimé] : zbiór utworów wydanych za życia i po śmierci autora / Wyd. nowe / Warszawa : Gebethner i Wolff , 1909

120447258 : Dzieła Juliusza Słowackiego T. III, Powieści poetyckie [Texte imprimé] / wydał Bronisław Gubrynowicz / Pierwsze krytyczne wydanie zbiorowe / We Lwowie : Nakł. W. Gubrynowicza , 1909

120495694 : Pisma Juliusza Słowackiego T. 1, [Texte imprimé] : zbiór utworów wydanych za życia i po śmierci autora / Wyd. nowe / Warszawa : Gebethner i Wolff , 1909

168120836 : Proza 10, [Texte imprimé] / wydał Bronisław Gubrynowicz / Lwów : Księgarnia W. Gubrynowicza , 1909

120495775 : Pisma Juliusza Słowackiego T. 2, [Texte imprimé] : zbiór utworów wydanych za życia i po śmierci autora / Wyd. nowe / Warszawa : Gebethner i Wolff , 1909

110476786 : Dzieła Juliusza Słowackiego T. X, Proza [Texte imprimé] / wydał Bronisław Gubrynowicz / Pierwsze krytyczne wydanie zbiorowe / We Lwowie : Nakł. W. Gubrynowicza , 1909

110476751 : Dzieła Juliusza Słowackiego T. IX, Dramaty i przekłady [Texte imprimé] / wydał Bronisław Gubrynowicz / Pierwsze krytyczne wydanie zbiorowe / We Lwowie : Nakł. W. Gubrynowicza , 1909

110476417 : Dzieła Juliusza Słowackiego T. VII, Dramaty [Texte imprimé] / wydał Bronisław Gubrynowicz / Pierwsze krytyczne wydanie zbiorowe / We Lwowie : Nakł. W. Gubrynowicza , 1909

110476360 : Dzieła Juliusza Słowackiego T. VI, Dramaty [Texte imprimé] / wydał Bronisław Gubrynowicz / Pierwsze krytyczne wydanie zbiorowe / We Lwowie : Nakł. W. Gubrynowicza , 1909

110476239 : Dzieła Juliusza Słowackiego T. V, Dramaty [Texte imprimé] / wydał Bronisław Gubrynowicz / Pierwsze krytyczne wydanie zbiorowe / We Lwowie : Nakł. W. Gubrynowicza , 1909

110475879 : Dzieła Juliusza Słowackiego T. VIII, Dramaty [Texte imprimé] / wydał Bronisław Gubrynowicz / Pierwsze krytyczne wydanie zbiorowe / We Lwowie : Nakł. W. Gubrynowicza , 1909

110475828 : Dzieła Juliusza Słowackiego T. II, Powieści poetyckie [Texte imprimé] / wydał Bronisław Gubrynowicz / Pierwsze krytyczne wydanie zbiorowe / We Lwowie : Nakł. W. Gubrynowicza , 1909

110475720 : Dzieła Juliusza Słowackiego T. I, Wiersze drobne [Texte imprimé] / wydał Bronisław Gubrynowicz / Pierwsze krytyczne wydanie zbiorowe / We Lwowie : Nakł. W. Gubrynowicza , 1909

120495864 : Pisma Juliusza Słowackiego T. 4, [Texte imprimé] : zbiór utworów wydanych za życia i po śmierci autora / Wyd. nowe / Warszawa : Gebethner i Wolff , 1909

120467712 : Utwory liryczne [Texte imprimé] / Juliusz Słoeacki ; wybór i układ Stanisława Wyrzykowskiego / Kraków : J. Mortkowicz , 1910

12045176X : Jan Bielecki ; Mnich ; Arab ; Hugo [Texte imprimé] / Juljusz Słowacki / Warszawa : Nakł. Gebethnera i Wolffa , 1910

132223554 : Три драмы [Texte imprimé] / Юлій Словацкій ; переводъ съ польскаго стихами К. Д. Бальмонта / Москва : изданіе М. и С. Сабашниковыхъ , 1911

167006819 : Wybór listów Juliusza Słowackiego [Texte imprimé] / Juliusz Słowacki / Warszawa : Wydawnictwo Michała Arcta , 1911

120454092 : Oeuvres de Jules Słowacki Quatrième partie, / Jules Słowacki ; traduit par V. Gasztowtt / Paris : Impr. polyglotte A. Reiff-Heymann , 1911

167006363 : Listy [Texte imprimé] / Juliusz Słowacki / Warszawa : sklad glowny w ksiegarni E. Wende , 1915

120467208 : Rozmowa z Matką Makryną Mieczysławską [Texte imprimé] / Juliusz Słowacki / Warszawa [etc.] : nakł. Gebethnera i Wolffa , 1918

052838447 : Trzy poemata / Juliusz Słowacki ; Wydał i objaśnił Juliusz Kleiner / Warszawa : Gebethner i Wolff , 1921

167012347 : Anhelli [Texte imprimé] / Juljusz Słowacki / Wydanie 2 / Warszawa : M. Arcta , 1922

167009273 : Lilla Weneda [Texte imprimé] : grob Agamemnona : tragedja w pięciu aktach i Grób Agamemnona / Juljusz Słowacki ; Ze wstępem i objaśnieniami Bronisława Chlebowskiego / Wydanie 2 / Warszawa : Nakł. Gebethnera I Wolffa , 1922

167276573 : Urywki z pamiętnika i wybór listów [Texte imprimé] / Juliusz Słowacki ; Wydał Manfred Kridl / Warszawa : Nakł. Gebethnera i Wolffa , 1922

110460863 : Trzy poemata [Texte imprimé] / Juliusz Słowacki ; wydał i objaśnił Józef Maurer / Kraków : Nakładem Krakowskiej Spółki Wydawniczej , 1922

052834255 : Balladyna [Texte imprimé] : tragedia w pieciu aktach / Juliusz Słowacki ; Opracował Juliusz Kleiner / Kraków : Krakowska spólka wydawnicza , 1922

120435330 : Anhelli / [Juliusz Slowacki] / opracowal Juliusz Kleiner / Lwów [etc.] : Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich , 1922

167820648 : Lilla Weneda [Texte imprimé] : tragedja w pięciu aktach : wraz z Grobem Agamemnona / Juljusz Słowacki ; opracował Juliusz Kleiner / Warszawa : Nakład Gebethnera i Wolffa , 1923

077500504 : Sen srebrny Salomei [Texte imprimé] : romans dramatyczny w piȩciu aktach / Juljusz Słowacki ; wstȩpem i objaśnieniami zaopatrzył prof. Stanisław Turowski / Kraków : Nakładem krakowskiej spólki wydawniczej , 1923

120453231 : Lilla veneda [Texte imprimé] : 5 veiksmų tragedi ja / J. Slovackis ; iš lenkų kalbos išvertė P. Vaičinūnas / Kaunas : Svietimo Ministeri jos leidinys , 1923

168120615 : Dzieła T. 5, / Juljusz Słowacki ; oprac. Zdzisław Londoński / Lwów : wyd. zakładu narodowego im Ossolinskich , 1924

144477343 : Wybór poezji [Texte imprimé] / Juljusz Słowacki / Paryż : Sokol , 1924

07749914X : Mindowe krol litewski [Texte imprimé] : obraz historyczny w pięciu aktach / Juljusz Słowacki ; z wstępem i objaśnieniami Wiktora Hahna,... / 2 wydanie, przejrane / Kraków : Nakładem krakowskiej spólki wydawniczej , 1924

077498879 : Mazepa [Texte imprimé] : tragedja w piȩciu aktach / Juljusz Słowacki ; wstȩpem i objaśnieniami zaopatrzył Bronisław Gubrynowicz,... / Kraków : Nakładem krakowskiej spólki wydawniczej , 1924

16812047X : Dzieła T. 3, [Texte imprimé] / Juljusz Słowacki ; oprac. Zdzisław Londoński / Lwów : wyd. zakładu narodowego im Ossolinskich , 1924

168120305 : Dzieła T. 1, [Texte imprimé] / Juljusz Słowacki ; oprac. Zdzisław Londoński / Lwów : wyd. zakładu narodowego im Ossolinskich , 1924

168120542 : Dzieła T. 4, [Texte imprimé] / Juljusz Słowacki ; oprac. Zdzisław Londoński / Lwów : wyd. zakładu narodowego im Ossolinskich , 1924

132220571 : Анхели [Texte imprimé] / Юлиушъ Словацки ; превела отъ полски Дора Габе-Пенева ; съ уводъ и обяснителни бележки отъ проф. Боянъ Пеневъ / София : издава полско-българско дружество , 1925

090812182 : Król-Duch 1, Teksty [Texte imprimé] / J. Slowacki / Kraków : nakl. H. Altenberga we Lwowie , 1925

175835349 : Pisma Juliusza Słowackiego [Texte imprimé] / z wstępem biograficzno krytycznym Prof. Pawła Chmielowskiego / Lwów : Nakł. Księgarni dra Maksymiljana Bodeka ul Batorego , 1925

120467038 : Powieści poetyckie [Texte imprimé] / Juljusz Słowacki ; opracował Manfred Kridl / Wyd. 2., przejrzane. / Kraków : Nakładem krakowskiej Spółki wydawniczej , 1925

168242281 : Beniowski (dramat) [Texte imprimé] : Pan Alfons ; Krytyka krytyki i literatury ; O poezjach Bohdana Zaleskiego ; Fantazy (Nowa Dejanira) ; Księgi rodzaju Narodu Polskiego ; Wallenrod (dramat) ; Jan Kazimierz ; Złota czaszka / Lwów : Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich , 1925

167008277 : Trzy poemata [Texte imprimé] / Juliusz Słowacki ; Wydał i objaśnił Józef Maurer / Wydanie drugie / Kraków : Nakł. Krakowskiej Spółki Wydawn. , 1925

132220970 : Мазепа [Texte imprimé] : трагедія на п̕ять актів / Ю. Словацький ; переклад і ступна стаття М. Зерова / [Харків] : Слово , 1926

168120356 : Dzieła T. 2, [Texte imprimé] / Juljusz Słowacki ; oprac. Zdzisław Londoński / Lwów : wyd. zakładu narodowego im Ossolinskich , 1926

090812158 : Fantazy czyli nowa Dejanira [Texte imprimé] / Juljusz Słowacki / Kraków : nakładem Krakowskiej spółki wyd. , 1927

177656662 : Anhelli [Texte imprimé] / Juljusz Słowacki ; wstȩpem i objaśnieniami zaopatrzył Józef Ujejeski,... / Wydanie czwarte, prezejrzane / Kraków : Nakładem krakowskiej spółki wydawniczej , 1927

110461290 : Jules Słowacki, 1809-1849 [Texte imprimé] / Paris : Association France-Pologne , 1927

077498410 : Lilla Weneda [Texte imprimé] : tragedja w piȩciu aktach / Juljusz Słowacki ; wstȩpem i objaśnieniami zaopatrzył prof. Dr. Michał Janik,... / Wyd. 4-e / Kraków : Nakładem krakowskiej spólki wydawniczej , 1927

077494652 : Marja Stuart [Texte imprimé] : drama historyczne w piȩciu aktach / Juljusz Słowacki ; opracował Józef Ujejskí,... / Kraków : Nakładem krakowskiej spólki wydawniczej , 1928

05856151X : Psalmy przyszlości [Texte imprimé] / Zygmunt Krasiński ; oprac. Manfred Kridl / Kraków : Biblioteka Narodowa , 1928

176978267 : Dzieła [Tom siedemnasty i osiemnasty], [Texte imprimé] / Juljusz Słowacki ; pod redakcja Manfreda Kridal i Leona Piwińskiegio ; z przedmowa Jana Lechonia / Warsawa : Bibljoteka arcydzieł literatury , 1930

077500776 : Balladyna [Texte imprimé] : tragedja w piȩciu aktach / Juljusz Słowacki ; oprac. Juljusz Kleiner / Wyd. 3-cie, przejrzane / Kraków : Nakładem krakowskiej spółki wydawniczej , 1930

077500261 : Anhelli [Texte imprimé] / Juljusz Słowacki ; Wstȩpem i objaśnieniami zaopatrzył Józef Ujejeski,... / Wyd. 5-te / Kraków : Nakładem krakowskiej spółki wydawniczej , 1930

176976086 : Dzieła [Tom piętnasty i szesnasty], [Texte imprimé] / Juljusz Słowacki ; pod redakcja Manfreda Kridal i Leona Piwińskiegio ; z przedmowa Jana Lechonia / Warsawa : Bibljoteka arcydzieł literatury , 1930

17697718X : Dzieła [Tom trzynasty i czternasty], [Texte imprimé] / Juljusz Słowacki ; pod redakcja Manfreda Kridal i Leona Piwińskiegio ; z przedmowa Jana Lechonia / Warsawa : Bibljoteka arcydzieł literatury , 1930

176973370 : Dzieła [Tom dziewiḁty], [Texte imprimé] / Juljusz Słowacki ; pod redakcja Manfreda Kridal i Leona Piwińskiegio ; z przedmowa Jana Lechonia / Warsawa : Bibljoteka arcydzieł literatury , 1930

176975314 : Dzieła [Tom jedenasty i dwunasty], [Texte imprimé] / Juljusz Słowacki ; pod redakcja Manfreda Kridal i Leona Piwińskiegio ; z przedmowa Jana Lechonia / Warsawa : Bibljoteka arcydzieł literatury , 1930

120453916 : Ojciec zadżumionych : W Szwajcarji / Wyd. 8. / Warszawa : nakł. Gebethnera i Wolffa , 1930

168121026 : Pisma T. 3-4, / Juljusz Słowacki ; wydał, wstepem i objaśnieniami opatrzył Stefan Kołaczkowki / Kraków : Bibljoteka Klasyków , 1930

168120984 : Pisma T. 1-2, [Texte imprimé] / Juljusz Słowacki ; wydał, wstepem i objaśnieniami opatrzył Stefan Kołaczkowki / Kraków : Bibljoteka Klasyków , 1930

168120712 : Dzieła T. 7, [Texte imprimé] / Juljusz Słowacki ; oprac. Zdzisław Londoński / Lwów : wyd. zakładu narodowego im Ossolinskich , 1930

176033785 : Dzieła [Tom piąty i szósty], [Texte imprimé] / Juljusz Słowacki ; pod redakcja Manfreda Kridal i Leona Piwińskiegio ; z przedmowa Jana Lechonia / Warsawa : Bibljoteka arcydzieł literatury , 1930

176033556 : Dzieła [Tom trzeci i czwarty], [Texte imprimé] / Juljusz Słowacki ; pod redakcja Manfreda Kridal i Leona Piwińskiegio ; z przedmowa Jana Lechonia / Warsawa : Bibljoteka arcydzieł literatury , 1930

176034218 : Dzieła [Tom siódmy i ósmy], [Texte imprimé] / Juljusz Słowacki ; pod redakcja Manfreda Kridal i Leona Piwińskiegio ; z przedmowa Jana Lechonia / Warsawa : Bibljoteka arcydzieł literatury , 1930

176032800 : Dzieła [Tom pierwszy i drugi], [Texte imprimé] / Juljusz Słowacki ; pod redakcja Manfreda Kridal i Leona Piwińskiegio ; z przedmowa Jana Lechonia / Warsawa : Bibljoteka arcydzieł literatury , 1930

176978070 : Dzieła [Tom dwudziesty trzeci i czwarty], [Król-duch] [Texte imprimé] / Juljusz Słowacki ; pod redakcja Manfreda Kridal i Leona Piwińskiegio ; z przedmowa Jana Lechonia / Warsawa : Bibljoteka arcydzieł literatury , 1931

176976523 : Dzieła [Tom dwudziesty pierwszy i dwudziesty drugi], [Texte imprimé] / Juljusz Słowacki ; pod redakcja Manfreda Kridal i Leona Piwińskiegio ; z przedmowa Jana Lechonia / Warsawa : Bibljoteka arcydzieł literatury , 1931

168120674 : Dzieła T. 6, [Texte imprimé] / Juljusz Słowacki ; oprac. Zdzisław Londoński / Lwów : wyd. zakładu narodowego im Ossolinskich , 1931

176977724 : Dzieła [Tom dziewiętnasty i dwudziesty], [Texte imprimé] / Juljusz Słowacki ; pod redakcja Manfreda Kridal i Leona Piwińskiegio ; z przedmowa Jana Lechonia / Warsawa : Bibljoteka arcydzieł literatury , 1931

17595173X : Listy [Texte imprimé] / Juljusz Słowacki ; przygotował do drugu Leon Piwiński / Warszawa : Bibljoteka arcydzieł literatury , 1932

110459709 : Mary Stuart [Texte imprimé] : a romantic drama / [Schenectady, N.Y.] : The translators [Electric City Press, inc.] , 1937

110458885 : Král Duch [Texte imprimé] / Juljusz Słowacki ; prěložil Adolf Černý / Praha : Česká Akademie Věd a Umění , 1939

052838323 : Podróz na Wschód / Juliusz Słowacki ; oprac. Łukasz Kurdybacha / Jerozolima : Min. Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego , 1944

120437031 : Beniowski [Texte imprimé] / Juliusz Słowacki ; opracował Juliusz Kleiner / Jerozolima : Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego , 1945

16712918X : Mazepa [Texte imprimé] / Juliusz Słowacki / Kraków : Przełom , 1945

077512480 : Balladyna [Texte imprimé] : tragedia w piȩciu aktach / Juliusz Słowacki ; opracował Stanisław Pigoń / Kraków : M. Kot , 1946

163804141 : Anhelli / Hanower : Wydawnictwo "Lud , 1946

167276166 : Lilla Weneda [Texte imprimé] : tragedia w 5 aktach / Juliusz Słowacki ; Opracował Juliusz Saloni / Warszawa : Książka , 1946

090812174 : Kiedy prawdziwie Polacy powstaną / J. Słowacki / Rzym : Y.M.C.A. , 1946

090611489 : Anhelli [Texte imprimé] / Juliusz Słowacki / tekst przygotowała i objaśniła... Mieczysława Romankówna / Kraków : M. Kot (druk. W. L. Anczyca) , 1946

167131877 : Wybór pism [Texte imprimé] : wiersze różne / Juliusz Słowacki ; opracował Mieczysław Giergielewicz / Londyn : Wydawn. Światowego Związku Polaków z Zagranicy , 1947

052834212 : Balladyna / Juliusz Słowacki ; opracował Mieczysław Giergielewicz / Londyn : Swiatowy zwiazek Polaków z zagranicy , 1947

167276328 : Wybór pism [Texte imprimé] : poematy / Juliusz Slowacki ; opracowal Mieczyslaw Giergielewicz / Londyn : Wydawn. Światowego Zwia̜zku Polaków z Zagranicy , 1947

052894924 : Lilla Weneda [Texte imprimé] : tragedja w pięciu aktach / Juljusz Słowacki ; wstępem i objaśnieniami zaopatrzył... Michał Janik / Wrocław : Zakład narodowy im. Ossolińskich , 1948

120467992 : Wybór poezji / Juliusz Słowacki ; opracował i wstępem zaopatrzył Mieczysław Jastrun / Warszawa : Książka i Wiedza , 1949

120448645 : Dramaty [Texte imprimé] / Juliusz Słowacki ; oprac. Eugeniusz Sawrymowicz / Wrocław : Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich , 1949

120448491 : Dramaty [Texte imprimé] / Juliusz Słowacki ; oprac. Wanda Leopoldowa / Wrocław : Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich , 1949

120448173 : Król-Duch [Texte imprimé] / Juliusz Słowacki ; oprac. Julian Krzyżanowski / Wrocław : Wydaw. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich , 1949

120448114 : Poematy [Texte imprimé] / Juliusz Słowacki ; oprac. Jerzy Pelc / Wrocław : Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich , 1949

120447878 : Poematy [Texte imprimé] / Juliusz Słowacki ; oprac. Eugeniusz Sawrymowicz / Wrocław : Wydawawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich , 1949

120447622 : Liryki i inne wiersze [Texte imprimé] / Juliusz Słowacki ; oprac. Julian Krzyżanowski / Wrocław : Wydaw. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich , 1949

12045131X : Listy do krewnych, przyjaciół i znajomych (1820-1849) [Texte imprimé] / Juliusz Słowacki ; oprac. Jerzy Pelc / Wrocław : Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich , 1949

120451166 : Listy do matki [Texte imprimé] / Juliusz Słowacki ; oprac. Zofia Krzyżanowska / Wrocław : Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich , 1949

120450925 : Dramaty [Texte imprimé] / Juliusz Słowacki ; oprac. Zdzisław Libera / Wrocław : Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich , 1949

052838382 : Powieści poetyckie : Szanfary, Hugo, Mnich, Jan Bielecki, Arab, Żmija, Lambro, Godzina myśli / Juliusz Słowacki / Wrocław : Zakład narodowy im. Ossolińskich , 1949

120450801 : Dramaty [Texte imprimé] / Juliusz Słowacki ; oprac. Wiktor Hahn / Wrocław : Wydaw. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich , 1949

05283428X : Beniowski / Juliusz Słowacki ; Wyd. całkowite w nowym układzie opracował Juliusz Kleiner / Wyd. 3-ie, rozszerzone i zmienione / Wrocław : Zakład narodowy im. Ossolińskich , 1949

120451050 : Pisma prozą [Texte imprimé] / Juliusz Słowacki ; oprac. Władysław Floryan / Wrocław : Wydaw. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich , 1949

167126644 : Kordian [Texte imprimé] : Godzina myśli / Juliusz Słowacki / Warszawa : Książka i Wiedza , 1950

052837343 : Dramaty / Juliusz Słowacki ; Opracował Eugeniusz Sawrymowicz / Wrocław : Ossolineum , 1951

052834891 : Dzieła wszystkie Dział pierwszy, Utwory wydane za życia poety Tom III, Anhelli. Poema Piasta Dantyszka herbu Leliwa o Piekle. Trzy poemata. Kilka słów odpowiedzi na artykuł pana Z. K / Juliusz Słowacki / Opracował Juliusz Kleiner ; pod. red. Juliusza Kleinera ; Bliografie opracował Wiktor Han / Wyd. drugie / Wrocław : Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich , 1952

167264648 : Dzieła wszystkie [Texte imprimé] / Juliusz Słowacki ; pod red. Juliusza Kleinera / Wrocław : Wydawn. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich , 1952

087590670 : Dzieła III, Poematy [Texte imprimé] / Juliusz Słowacki / oprac. Jerzy Pelc ; pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego / Wrocław : Wydaw. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich , 1952

120445158 : Dzieła XIV, Listy do krewnych, przyjaciół i znajomych (1820-1849) / Juliusz Słowacki / oprac. Jerzy Pelc ; pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego / Wyd. 2. / Wrocław : Wydaw. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich , 1952

12044495X : Dzieła XIII, Listy do matki [Texte imprimé] / Juliusz Słowacki / Zofia Krzyżanowska ; pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego / Wyd. 2. / Wrocław : Wydaw. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich , 1952

120444828 : Dzieła XII, Pisma prozą [Texte imprimé] / Juliusz Słowacki / oprac. Władysław Floryan ; pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego / Wyd. 2e. / Wrocław : Wydaw. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich , 1952

120444739 : Dzieła XI, Pisma prozą [Texte imprimé] / Juliusz Słowacki / oprac. Władysław Floryan ; pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego / Wyd. 2e. / Wrocław : Wydaw. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich , 1952

120444356 : Dzieła X, Dramaty [Texte imprimé] / Juliusz Słowacki / oprac. Zdzisław Libera ; pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego / Wyd. 2e. / Wrocław : Wydaw. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich , 1952

120444275 : Dziela IX, Dramaty ; Ksia̜dz Marek ; Sen Srebrny Salomei ; Ksia̜że̜ Nieżłomny / Juliusz Słowacki ; opr. Eugeniusz Sawrymowicz / Wyd. 2e. / Wrocław : Wydaw. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich , 1952

120444062 : Dziela VIII, Dramaty ; Krak ; Wallenrod ; Jan Kazimierz ; Złota Czaszka ; Béatrix Cenci ; Beatryks Cenci ; Fantazy ; Beniowski ; Dziady / Juliusz Słowacki ; opr. Wiktor Hahn / Wyd. 2e. / Wrocław : Wydaw. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich , 1952

120443910 : Dzieła VII, Dramaty [Texte imprimé] / Juliusz Słowacki / oprac. Maria Grabowska ; pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego / Wyd. 2e. / Wrocław : Wydaw. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich , 1952

120443686 : Dzieła VI, Dramaty [Texte imprimé] / Juliusz Słowacki / oprac. Eugeniusz Sawrymowicz ; pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego / Wyd. 2e. / Wrocław : Wydaw. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich , 1952

120443414 : Dzieła V, Król-Duch [Texte imprimé] / Juliusz Słowacki / oprac. Julian Krzyżanowski ; pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego / Wyd. 2. / Wrocław : Wydaw. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich , 1952

120443082 : Dzieła II, Poematy [Texte imprimé] / Juliusz Słowacki / oprac. Eugeniusz Sawrymowicz ; pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego / Wyd. 2e. / Wrocław : Ossolineum , 1952

120442574 : Dzieła IV, Poematy / Juliusz Słowacki / oprac. Jerzy Pelc ; pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego / Wyd. 2e. / Wrocław : Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich , 1952

120439565 : Dzieła I, Liryki i inne wiersze [Texte imprimé] / Juliusz Słowacki / oprac. Julian Krzyżanowski ; pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego ; ze wstępem Kazimierza Wyki / Wyd. 2. / Wrocław : Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich , 1952

120442299 : Poematy III, Beniowski [Texte imprimé] / Słowacki / oprac. Jerzy Pelc / Wyd. 2. / Wrocław : Wydaw. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich , 1952

110558839 : Dzieła wszystkie Dział pierwszy, Utwory wydane za życia poety Tom I, Tom pierwszy poezyj : Powieści poetyczne, Tom drugi poezyj : Poezje dramatyczne / Juliusz Słowacki / Opracował Józef Ujejski ; pod. red. Juliusza Kleinera ; Bibliografię opracował Wiktor Han / Wyd. drugie / Wrocław : Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich , 1952

052834735 : Dzieła wszystkie Dział pierwszy, Utwory wydane za życia poety Tom II, Tom trzeci poezyj. Kordian / Juliusz Słowacki / Opracował Józef Ujejski ; pod. red. Juliusza Kleinera ; Bibliografie opracował Wiktor Han / Wyd. drugie / Wrocław : Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich , 1952

05283493X : Dzieła wszystkie Dział pierwszy, Utwory wydane za życia poety Tom IV, Balladyna. Mazepa. Lilla Weneda : wraz z listem do Aleksandra H. i Grobem Agamemnona / Juliusz Słowacki / Opracował Juliusz Kleiner ; pod. red. Juliusza Kleinera ; Bibliografie zestawił Wiktor Han / Wyd. drugie / Wrocław : Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich , 1953

052838099 : Lilla Weneda : tragedia w pieciu aktach / Juliusz Słowacki / Warszawa : PIW , 1953

167011510 : Poezje i listy wybrane [Texte imprimé] / Juliusz Słowacki. Wybral i opracował Paweł Hertz / Wydanie 2 / Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy , 1953

167009680 : Fantazy [Nowa Dejanira) [Texte imprimé] : dramat w 5 aktach / Juliusz Słowacki / Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy , 1953

11056197X : Dzieła wszystkie Dział drugi, Utwory wydane z puścizny rękopiśmiennej Tom XIV, Genezis z ducha; Dzieła filozoficznego ciąg dalszy / Juliusz Słowacki / opracowali Władysław Floryan i Juliusz Kleiner / Bibliografię opracował Wiktor Han ; pod. red. Juliusza Kleinera / Wydanie pierwsze / Wrocław : Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich , 1954

167009524 : Jan Bielecki [Texte imprimé] : powieść narodowa polska oparta na podaniu historycznym / Juliusz Słowacki ; oprac. Eugeniusz Sawrymowicz / Wrocław : Zakład imienia Ossolińskich - Wydawnictwo , 1954

167010247 : Do autora trzech psalmów [Texte imprimé] : podobizna autografu Biblioteki Zakładu im. Ossolińskich / Juliusz Słowacki / Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe , 1954

110559479 : Dzieła wszystkie Dział pierwszy, Utwory wydane za życia poety Tom V, Preliminaria peregrynacji do Ziemi Świętej JO. Księcia Radziwiłła Sierotki; Noc letnia; Beniowski (Poema), pieć pierwszych pieśni; Wiersze drobne; Dodatek: Niewiadomo co czyli Romantyczność / Juliusz Słowacki / Opracował Juliusz Kleiner ; pod. red. Juliusza Kleinera ; Bibliografię opracował Wiktor Han / Wyd. drugie / Wrocław : Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich , 1954

167011278 : Dzieła wybrane [Texte imprimé] / Juliusz Słowacki / Warszawa : Państwowy Inst. Wyd. , 1954

164825533 : Lilla Weneda [Texte imprimé] / Juliusz Słowacki ; opracował Eugeniusz Sawrymowicz / Wrocław : Zakład im. Ossolińskich - wydawnictwo , 1954

162157665 : Fantazy [Texte imprimé] / Juliusz Słowacki ; opracował Stanisław Jerschina / Wyd. 3 / Wrocław : Zakład imienia Ossolińskich -Wydawnictwo , 1954

120437341 : Beniowski / Juliusz Słowacki ; oprac. Eugeniusz Sawrymowicz / Wyd. 3. uzup. / Wroclaw : Zakl. im. Ossolinskich , 1954

052835189 : Dzieła wszystkie Dział pierwszy, Utwory wydane za życia poety Tom VI, Tak mi Boże dopomóż. Ksiadz Marek : Poema dramatyczne / Juliusz Słowacki / Opracował Juliusz Kleiner. Sen srebrny Salomei / Opracował Wiktor Han ; pod. red. Juliusza Kleinera / Wyd. drugie / Wrocław : Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich , 1955

16063993X : Dramaty / Warszawa] : Państwowy Instytut Wydawniczy , 1955

120449951 : Dzieła wszystkie Dział drugi, Utwory wydane z puścizny rękopiśmiennej Tom XVI, Król Duch ; Rapsody nie wydane za życia poety : ekst główny / Juliusz Słowacki / oprac. Jan Kuźniar ; pod. red. Juliusza Kleinera / Wyd. 1 / Wrocław : Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich , 1955

110562534 : Dzieła wszystkie Dział drugi, Utwory wydane z puścizny rękopiśmiennej Tom XV, Próby poematu filozoficznego; Do Ludwika Norwida... List; Pomniejsze pisma treści filozoficznej i religijnej; Pisma polityczne; Dodatki / Juliusz Słowacki / Bibliografię opracował Wiktor Han ; pod. red. Juliusza Kleinera / Wydanie pierwsze / Wrocław : Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich , 1955

054149622 : Kordian [Texte imprimé] / Jules Slowacki ; trad. et préf. de Wenceslas Gasztowtt / Varsovie : [s.n.] , 1956

052835375 : Dzieła wszystkie Dział pierwszy, Utwory wydane za życia poety Tom VII, Ksiaże niezłomny. Pogrzeb kapitana Meyznera. Król-Duch rapsod I. Odpowiedź na psalmy przyszłości Spirydionowi Prawdzickiemu (do autora Trzech psalmów). Pisma polityczne ogłoszone w latach : 1846-1848 / Juliusz Słowacki / Opracował Juliusz Kleiner ; pod. red. Juliusza Kleinera ; Bibliografie opracował Wiktor Han / Wyd. drugie / Wrocław : Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich , 1956

16726835X : Dzieła wszystkie t. 9, [Texte imprimé] / Juliusz Słowacki / Wrocław : Zakł. im. Ossolińskich , 1956

16781298X : Dzieła wszystkie [Texte imprimé] / J. Słowacki ; pod redakcja J. Kleinera / Wrocław : zakład imienia Ossolińskich - wyd. , 1956-1963

165956836 : Anhelli [Texte imprimé] / J. Slowacki ; traduit par J. Bourrilly ; illustrations de Van Hamme / Grenoble : Roissard , 1957

110561554 : Dzieła wszystkie Dział drugi, Utwory wydane z puścizny rękopiśmiennej Tom XI, Beniowski (Poeme) dalsze pieśni; Ksiądz marek (fragment poematu) / Juliusz Słowacki / opracował Juliusz Kleiner / Bibliografię opracował Wiktor Han ; pod. red. Juliusza Kleinera / Wydanie drugie / Wrocław : Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich , 1957

110560604 : Dzieła wszystkie Dział drugi, Utwory wydane z puścizny rękopiśmiennej Tom X, Beniowski; Pan Aflons; Krytyka krytyki i literatury; o poezjach Bohdana Zaleskiego; Fantazy; Księgi rodzaju narodu polskiego; Wallenrod; Jan Kazimierz; Złota czaszka / Juliusz Słowacki / Bibliografię opracował Wiktor Han ; pod. red. Juliusza Kleinera / Wrocław : Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich , 1957

14324762X : Избрани произведения [Texte imprimé] / Юлиуш Словацки ; Под редакцията на Петър Динеков / София : Народна Култура , 1958

110560205 : Dzieła wszystkie Dział drugi, Utwory wydane z puścizny rękopiśmiennej Tom VIII, Utwory młodzieńcze z lat 1825-1829; Le roi de Ladawa; Béatrix Cenci; Horsztyński; Wiersze drobne / Juliusz Słowacki / Bibliografię opracował Wiktor Han ; pod. red. Juliusza Kleinera / Wrocław : Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich , 1958

052837084 : Dzieła Tom XII, Pisma proza [Texte imprimé] : Wydanie przygotowane przez Towarzystwo Literackie / Juliusz Słowacki / Opracował Władysław Florian ; im. A. Mickiewicza ; Pod redakcja Juliana Krzyżanowskiego / Wyd. 3 / Wrocław : Ossolineum , 1959

167277103 : Utwory wybrane T. 2, Balladyna, Lilla Weneda, Mazepa, Fantazy, Złota Czaszka, Książę Niezłomny, Sen srebrny Salomei, Samuel Zborowski / Juliusz Słowacki ; [posł. opatrzył Stefan Treugutt] / Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy , 1959

165048158 : Dziela Juliusza Slowackiego IX, Dramaty / wydanie przygotowane przez Tow. Literackie im a. Mickiewicza pod. red. Juliana Krzyżanowskiego / opracował Eugeniusz Sawrymowicz / Wydanie trzecie / Wrocław : Wydawnicktwo zakładu narodowego im. Ossolin̄skich , 1959

094314721 : Balladyna / Marian Bizan, Paweł Hertzi / Juliusz Słowacki / Warszawa : Państ. Inst. Wydawn. , 1959

167146815 : Wiersze i poematy [Texte imprimé] / Juliusz Słowacki / Wydanie 1 / Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy , 1959

167276816 : Utwory wybrane Tom I, Wiersze ; Poematy ; Kordian ; Horsztyński / Juliusz Słowacki / Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy , 1959

052837173 : Dzieła Tom XIV, Listy do krewnych' i znajomych : Wydanie przygotowane przez Towarzystwo Literackie : 1820-1849 / Juliusz Słowacki / Opracował Jerzy Pelc ; im. A. Mickiewicza ; Pod redakcja Juliana Krzyżanowskiego / Wyd. 3 / Wrocław : Ossolineum , 1959

052837122 : Dzieła Tom XIII, Listy do matki : Wydanie przygotowane przez Towarzystwo Literackie / Juliusz Słowacki / Opracował Zofia Krzyżanowska ; im. A. Mickiewicza ; Pod redakcja Juliana Krzyżanowskiego / Wyd. 3 / Wrocław : Ossolineum , 1959

052837009 : Dzieła Tom XI, Pisma proza : Wydanie przygotowane przez Towarzystwo Literackie / Juliusz Słowacki / Opracował Władysław Florian ; im. A. Mickiewicza ; Pod redakcja Juliana Krzyżanowskiego / Wyd. 3 / Wrocław : Ossolineum , 1959

052836916 : Dzieła Tom XX, Dramaty : Wydanie przygotowane przez Towarzystwo Literackie / Juliusz Słowacki / Opracował Zdzisław Libera ; im. A. Mickiewicza ; Pod redakcja Juliana Krzyżanowskiego / Wyd. 3 / Wrocław : Ossolineum , 1959

052836851 : Dzieła Tom IX, Dramaty : Wydanie przygotowane przez Towarzystwo Literackie / Juliusz Słowacki / Opracował Eugeniusz Sawrymowicz ; im. A. Mickiewicza ; Pod redakcja Juliana Krzyżanowskiego / Wyd. 3 / Wrocław : Ossolineum , 1959

052836770 : Dzieła Tom VIII, Dramaty : Wydanie przygotowane przez Towarzystwo Literackie / Juliusz Słowacki / Opracował Wiktor Hahn ; im. A. Mickiewicza ; Pod redakcja Juliana Krzyżanowskiego / Wyd. 3 / Wrocław : Ossolineum , 1959

052836355 : Dzieła Tom IV, Poematy : Wydanie przygotowane przez Towarzystwo Literackie / Juliusz Słowacki / Opracował Jerzy Lec ; im. A. Mickiewicza ; Pod redakcja Juliana Krzyżanowskiego / Wyd. 3 / Wrocław : Ossolineum , 1959

052836312 : Dzieła Tom III, Poematy. Beniowski : Wydanie przygotowane przez Towarzystwo Literackie / Juliusz Słowacki / Opracował Jerzy Pelc ; im. A. Mickiewicza ; Pod redakcja Juliana Krzyżanowskiego / Wyd. 3 / Wrocław : Ossolineum , 1959

052836681 : Dzieła Tom VII, Dramaty : Wydanie przygotowane przez Towarzystwo Literackie / Juliusz Słowacki / Opracował Maria Grabowska ; im. A. Mickiewicza ; Pod redakcja Juliana Krzyżanowskiego / Wyd. 3 / Wrocław : Ossolineum , 1959

052836479 : Dzieła Tom VI, Dramaty : Wydanie przygotowane przez Towarzystwo Literackie / Juliusz Słowacki / Opracował Eugeniusz Sawrymowicz ; im. A. Mickiewicza ; Pod redakcja Juliana Krzyżanowskiego / Wyd. 3 / Wrocław : Ossolineum , 1959

052836436 : Dzieła Tom V, Król-Duch : Wydanie przygotowane przez Towarzystwo Literackie / Juliusz Słowacki / Opracował Julian Krzyżanowski ; im. A. Mickiewicza ; Pod redakcja Juliana Krzyżanowskiego / Wyd. 3 / Wrocław : Ossolineum , 1959

052836274 : Dzieła Tom II, Poematy : Wydanie przygotowane przez Towarzystwo Literackie / Juliusz Słowacki / Opracował Eugeniusz Sawrymowicz ; im. A. Mickiewicza ; Pod redakcja Juliana Krzyżanowskiego / Wyd. 3 / Wrocław : Ossolineum , 1959

052836223 : Dzieła Tom I, Liryki i inne wiersze [Texte imprimé] : Wydanie przygotowane przez Towarzystwo Literackie / Juliusz Słowacki / Opracował oraz wstep napisach Julian Krzyżanowski ; im. A. Mickiewicza ; Pod redakcja Juliana Krzyżanowskiego / Wyd. 3 / Wrocław : Ossolineum , 1959

167010840 : Liryki [Texte imprimé] / Juliusz Słowacki ; wybór i opracowanie Mariana Bizana ... [et al.] / wydanie pierwsze / Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy , 1959

167268767 : Dzieła wszystkie t. 12, cz. 1, [Texte imprimé] : Wiersze drobne z lat 1843-1849 : Poeta i natchnienie / Juliusz Słowacki ; pod red. Juliusza Kleinera ; przy współudz. Władysława Floryna ; Dział 2, Utwory wydane z puścizny rękopiśmiennej ; Utwór pierwszy oprac. Juliusz Kleiner i Jan Kuźniar ; utwór drugi oprac. Juliusz Kleiner i Władysław Floryan / Wrocław : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo , 1960

167269569 : Dzieła wszystkie T. 14, [Texte imprimé] / Juliusz Słowacki ; pod red. Juliusza Kleinera / Wrocław : Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich , 1961

167008927 : Korespondencja 2, [Texte imprimé] / J. Slowacki / Wroclaw : zaklad narodowy imienia ossolinskich-wyd. , 1962

167008757 : Korespondencja 1, [Texte imprimé] / Juliusz Slowacki ; Oprac. Eugeniusz Sawrymowicz / Wroclaw : Ossolineum , 1962

090884655 : Korespondencja Juliusza Słowackiego [Texte imprimé] : Opracował Eugeniusz Sawrymowicz... / Juliusz Słowacki / Wrocław : Warszawa, Kraków , 1962-1963

167269410 : Dzieła wszystkie T. 13, [Texte imprimé] / Juliusz Słowacki ; pod red. Juliusza Kleinera ; przy współudz. Władysława Floryana / Wrocław : Zakład narodowy im. Ossolińskich , 1963

052838455 : Utwory wybrane 1, [Texte imprimé] / Juliusz Słowacki / Warszawa : Państwowy instytut wydawniczy , 1965

052838498 : Utwory wybrane 2, [Texte imprimé] / Juliusz Słowacki / Warszawa : Państwowy instytut wydawniczy , 1965

132937387 : "Fantazy" [Texte imprimé] / Juliusz Słowacki / 2éme éd. / Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1966

120496194 : Kordjan [Texte imprimé] : część pierwsza trilogji Spisek koronacyjny / [Juliusz Słowacki] / Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo , 1967

137706588 : Kordian [Texte imprimé] / Juliusz Słowacki / Marian Bizan, Paweł Hertz / Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy , 1967

052837424 : Kordian [Texte imprimé] : Cześć pierwsza trylogii Spisek koronacyjny / Juliusz Słowacki ; opracował Eugeniusz Sawrymowicz / Wydanie 8e / Wrocław : Ossolineum (Zakład narodowy im. Ossolińskich) , 1967

060777141 : Balladyna / Juliusz Słowacki / Marian Bizan, Paweł Hertz / Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy , 1970

120467895 : Utwory wybrane [Texte imprimé] / Juliusz Słowacki / Wyd. 8. / Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy , 1970

060774134 : Dramaty 2, Fantazy, Złota Czaszka, Ksia̧żȩ Niezłomny, Sen srebrny Salomei, Samuel Zborowski [Texte imprimé] : wybór / Juliusz Słowacki / Warszawa : Państwowy Instytut wydawniczy , 1972

108116115 : Tři setkání. Wordsworth--Słowacki--Vildrac [Texte imprimé] / přel. a přebásnil Vladimír Holan. K vyd. připr. a ediční pozn. naps. Valdimír Justl / 1. vyd. / Praha : Melantrich, t. Tisk 2, Brno , 1972

167010042 : Balladyna [Texte imprimé] : tragedia w pięcu aktach / Juliusz Słowacki ; Opracował Eugeniusz Sawrymowicz / Wydanie 9 / Wrocław : zaklad narodowy im. Ossolinskich , 1972

007893094 : Kordian / Juliusz Słowacki / Marian Bizan, Paweł Hertz / Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy , 1972

155463136 : Dramaty 1, Kordian, Horsztyński, Balladyna, Lilla Weneda, Mazepa [Texte imprimé] : wybór / Juliusz Słowacki / Warszawa : Państwowy Instytut wydawniczy , 1972

05283557X : Dzieła wszystkie Dział drugi, Utwory wydane z puścizny rekopiśmiennej 16, Król duch-Rapsody nie wydane za życia poety-Tekst główny / Juliusz Słowacki / Oprac. Jan Kuźniar ; pod. red. Juliusza Kleinera i Władysława Floryana / Wrocław : Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich , 1972

060773596 : Dramatyi 1, Koridan. Horsztyński. Balladyna. Lilla Weneda. Mazepa. [Texte imprimé] : (Wybor) / Juliusz Słowacki / Warszawa : Państwowy Instytut wydawniczy , 1972

144481510 : Dzieła wybrane II, Poematy [Texte imprimé] / Juliusz Słowacki ; oprac. Julian Krzyżanowski / Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1974

147089697 : Dzieła wybrane 3, Dramaty [Texte imprimé] / Juliusz Słowacki ; Pod red. Juliana Krzyźanowskiego / Wrocl̄aw : Ossoliṅski , 1974

147089441 : Dzieła wybrane 5, Dramaty [Texte imprimé] / Juliusz Słowacki ; Pod red. Juliana Krzyźanowskiego / Wrocl̄aw : Ossoliṅski , 1974

167012681 : Dziel̄a wybrane 1, Liryki i powieṡci poetyckie [Texte imprimé] : Pod red. Juliana Krzyźanowskiego / Juliusz Słowacki / Wrocl̄aw : Ossoliṅski , 1974

110457811 : Ja Orfeusz [Texte imprimé] : liryki i fragmenty z lat 1836-1849 / Juliusz Słowacki ; wybrał i wstępem poprzedził Marian Bizan / Warszawa : PIW , 1974

052838277 : Ojciec zadżumionych [Texte imprimé] / Juliusz Słowacki ; présentation, vocabulaire et questionnaires par Edmond Marek / Lille : Université de Lille , 1975

120450445 : Dzieła wszystkie Dział drugi, Utwory wydane z puścizny rękopiśmiennej Tom XVII, Król-Duch / Juliusz Słowacki / Juliusz Słowacki ; pod. red. Juliusza Kleinera ; oprac. odmienne rapsodów I-IV przygot. Jan Kuźniar z udziałem Władysława Floryana ; dział opracowań różnych [oprac.] Władysław Floryan ; bibliogr. zestawił Wiktor Hahn ; uzup. Kazimierz Hahn-Tarchalski i Halina Gacowa / Wrocław : Zakład imienia Ossolińskich - Wydawnictwo , 1975

052831728 : Balladyna [Texte imprimé] / Juliusz Słowacki ; oprac. Mieczysław Inglot / 5-e wyd. zmienione / Wrocław : Zakład narodowy im. Ossolińskich , 1976

076776514 : Kordian [Texte imprimé] / Juliusz Słowacki ; opracowali Marian Bizan i Paweł Hertz / Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy , 1977

144472074 : Ja Orfeusz [Texte imprimé] : liryki i fragmenty z lat 1836-1849 / Juliusz Słowacki ; wybrał i posłowiem opatrzył Marian Bizan / Warszawa : PIW , 1978

067326927 : Kordian [Texte imprimé] : [czȩść pierwsza trylogii Spisek koronacyjny] / Juliusz Słowacki ; [posłowie i przypisy Marian Bizan i Paweł Hertz] / Wyd. 2. / Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy , 1978

133510336 : Dramaty 1, Kordian, Honsztyński, Balladyna, Lilla Weneda, Mazepa [Texte imprimé] : Wybór / Juliusz Słowacki / Warszawa : Panstwowy inst. wydawniczy , 1979

052836045 : Dzieła wybrane 6, Listy do matki / Juliusz Słowacki / oprac. Zofia Krzyżanowska ; pod. red. Juliana Krzyżanowskiego / Wrocław : Zakład narodowy im. Ossolińsckich , 1979

167182951 : Dramaty [Texte imprimé] : wybór / Juliusz Słowacki / Wyd. 3. / Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy , 1979

052835855 : Dzieła wybrane 3, Dramaty / Juliusz Słowacki / oprac. Eugeniusz Sawrymowicz ; pod. red. Juliana Krzyżanowskiego / Wrocław : Zakład narodowy im. Ossolińsckich , 1979

052835820 : Dzieła wybrane 2, Poematy / Juliusz Słowacki / oprac. Julian Krzyżanowski ; pod. red. Juliana Krzyżanowskiego / Wrocław : Zakład narodowy im. Ossolińsckich , 1979

052835782 : Dzieła wybrane 1, Liryki i powieści poetyckie / Juliusz Słowacki / oprac. oraz wstenapisał Julian Krzyżanowski ; pod. red. Juliana Krzyżanowskiego / Wrocław : Zakład narodowy im. Ossolińsckich , 1979

052835995 : Dzieła wybrane 5, Dramaty / Juliusz Słowacki / oprac. Eugeniusz Sawrymowicz ; pod. red. Juliana Krzyżanowskiego / Wrocław : Zakład narodowy im. Ossolińsckich , 1979

052835944 : Dzieła wybrane 4, Dramaty / Juliusz Słowacki / oprac. Maria Bokszczanin ; pod. red. Juliana Krzyżanowskiego / Wrocław : Zakład narodowy im. Ossolińsckich , 1979

133510441 : Dramaty T. 2, Fantazy, złota czaszka ksigze nieztomny sen svebtny Salomei, Samuel Zborowski [Texte imprimé] : wydór / Juliusz Słowack / Warszawa : Państwowy Instytut Wydarowisy , 1979

144472236 : Beniowsk [Texte imprimé] : poema / przez Juljusza Słowackiego / Facs. ed. / Wrocław : Ossolineum , 1981

052838560 : Wiersze i poematy : wybor / Juliusz Słowacki / Warszawa : Państwowy Instytut wydawniczy , 1981

01176998X : Kra̧g pism mistycznych [Texte imprimé] / Juliusz Słowacki ; opracowała Alina Kowalczykowa / Wrocław : Wyd. Ossolińskich , 1982

052837300 : Balladyna : tragedia w pieciu aktach / Juliusz Słowacki ; posłowie napisał Marian Bizan / Warszawa : Państwowy instytut wydawniczy , 1982

183852176 : Dzieła wybrane Tom 5, Dramaty / pod red. Juliana Krzyżanowskiego / Juliusz Słowacki ; oprac. Eugeniusz Sawrymowicz / Wyd. 2 / Wrocław : Zakł. Narodowy im. Ossolińskich, Wydawn. , 1983

181827301 : Dzieła wybrane Tom 3, Dramaty / pod red. Juliana Krzyżanowskiego / Juliusz Słowacki ; oprac. Eugeniusz Sawrymowicz / Wyd. 2 / Wrocław : Zakł. Narodowy im. Ossolińskich, Wydawn. , 1983

181825589 : Dzieła wybrane Tom 2, Poematy / Juliusz Słowacki ; oprac. Julian Krzyżanowski / Wrocław : Zakł. Narodowy im. Ossolińskich, Wydawn. , 1983

181823918 : Dzieła wybrane Tom 1, Liryki i powieści poetyckie / Juliusz Słowacki ; oprac. oraz wstęp napisał Julian Krzyżanowski / Wyd. 2 / Wrocław : Zakł. Narodowy im. Ossolińskich, Wydawn. , 1983

183851730 : Dzieła wybrane Tom 4, Dramaty / pod red. Juliana Krzyżanowskiego / Juliusz Słowacki ; oprac. Maria Bokszczanin / Wyd. 2 / Wrocław : Zakł. Narodowy im. Ossolińskich, Wydawn. , 1983

120451530 : Listy do matki / Juliusz Słowacki ; oprac. Zofia Krzyżanowska / Wyd. 2. / Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo , 1983

052837262 : Balladyna / Juliusz Słowacki ; oprac. Mieczysław Inglot / Wyd. 4 / Wrocław : Wyd. Zakład narodowy im. Ossolińskich , 1984

052837386 : Kordian : cześć pierwsza trylogii : spisek koronacyjny / Juliusz Słowacki / Wyd. 7 / Wrocław : Wyd. Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1986

185596959 : Balladyna / Juliusz Słowacki ; wstęp i przypisy Mieczysław Inglot / Wrocław : Zakład narodowy im. Ossolińskich , 1986

04929329X : Anhelli / Juliusz Słowacki ; wstęp i komentarze Stanisław Makowski / Wyd. 1 w tej serii. / Warszawa : Czytelnik , 1987

01757840X : Dzieła wybrane 5, Dramaty / Juliusz Słowacki ; wybrali i przedmowa̜ opatrzyli Marian Bizan i Paweł Hertz / Wyd. 2. / Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy , 1987

001458736 : Le Père des pestiférés [Texte imprimé] / Jules Słowacki,.... ; chronologie, présentation et notes Edmond Marek / Lille : Club Polonia-Nord , 1987

155505939 : Kobieto ! [Texte imprimé] : boski Diable / Mickiewicz, Słowacki, Norwid ; wybór i wstęp Maria Józefacka / Lublin : Krajowa Agencja Wydawnicza , 1987, cop. 1987

167304283 : Sen srebrny Salomei [Texte imprimé] / Juliusz Słowacki ; wstęp i komentarz Janina Kwaśniakowa / Wrocław : Zakład Narodowy im Ossolińskich , 1988

147000971 : Dzieła wybrane Tom 3, Dramaty [Texte imprimé] / Wyd. 4. / Wrocław [u.a.] : Zakł. Narodowy Im. Ossolińskich Wydawn. , 1989

144491702 : Dzieła wybrane Tom 2, Poematy [Texte imprimé] / Wyd. 4. / Wrocław [u.a.] : Zakł. Narodowy Im. Ossolińskich Wydawn. , 1989

147000394 : Dzieła wybrane Tom 1, Liryki i powieści poetyckie [Texte imprimé] / Wyd. 4. / Wrocław [u.a.] : Zakł. Narodowy Im. Ossolińskich Wydawn. , 1989

14700327X : Dzieła wybrane Tom 6, Listy do matki [Texte imprimé] / Wyd. 4. / Wrocław [u.a.] : Zakł. Narodowy Im. Ossolińskich Wydawn. , 1990

147001242 : Dzieła wybrane Tom 4, Dramaty [Texte imprimé] / Wyd. 4. / Wrocław [u.a.] : Zakł. Narodowy Im. Ossolińskich Wydawn. , 1990

001642820 : Le Père des pestiférés / Jules Słowacki,.... ; chronologie, présentation et notes Edmond Marek / Lille : Club Polonia-Nord , 1990

147002982 : Dzieła wybrane Tom 5, Dramaty [Texte imprimé] / Wyd. 4. / Wrocław [u.a.] : Zakł. Narodowy Im. Ossolińskich Wydawn. , 1990

011982306 : Sen srebrny Salomei : romans dramatyczny w piȩciu aktach / Juliusz Słowacki ; opracowała Alina Kowalczykowa / Wrocław : Wyd. Ossolińskich , 1992

018286070 : Wiersze i poematy : wybór / Juliusz Słowacki / Wyd. 2. / Warszawa : Państwowy Instytut Wydawn. , 1993

146997751 : Kordian [Texte imprimé] / Juliusz Słowacki / Warszawa : Twój Styl , 1995

071031472 : Godzina myśli / Juliusz Słowacki. Lekcja literatury / z Czesławem Miłoszem ; przypisy Ewa Łubieniewska / Wydanie 2 zmienione / Kraków : Wyd. literackie , 1996

009940820 : Godzina myśli / Juliusz Słowacki. Lekcja literatury / z Czesławem Miłoszem / Kraków : Wyd. literackie , 1996

047160853 : Mon Testament [Texte imprimé] / Juliusz Słowacki ; présenté par Edmond Marek / Toulouse : [s.n] , 1999

189276673 : Kordian / Juliusz Słowacki / Wrocław : Wydawnictwo Siedmioróg , 1999

121605507 : Kordian [Texte imprimé] / Juliusz Słowacki / Warszawa : Orkla , 20

094999554 : Balladyna [Texte imprimé] / Juliusz Słowacki / Warszawa : Prószyński i S-ka , 2002

077127013 : o janku, co psom szył buty [Texte imprimé] / Juliusz Słowacki ; ill. Jan Marcin Szancer / Poznań : G & P , 2002

075862581 : Samuel Zborowski [Texte imprimé] / Juliusz Słowacki / Ed. originale 1963/t.13 / Kraków : Universitas , 2002

067276121 : Słowacki aujourd'hui [Texte imprimé] / publié sous la direction de Maria Delaperrière / Paris : Institut d'études slaves , 2002

077708024 : Le père des pestiférés [Texte imprimé] / Juliusz Słowacki ; chronologie, présentation et trad. par Edmond Marek / Toulouse : [s.n.] , 2003

146996046 : Balladyna [Texte imprimé] / Juliusz Słowacki ; [aut. oprac. Anna Popławska ; il. Lucjan Ławnicki] / Kraków : Greg , 2005

106984632 : Wiersze [Texte imprimé] / Juliusz Słowacki ; opracowali Jacek Brzozowski i Zbigniew Przychodniak / nowe wydanie krytyczne / Poznan : Wydawnictwo Naukowe , 2005

121597571 : Poezje [Texte imprimé] / Juliusz Słowacki / Kraków : Orkla Press , 2005

148275257 : Dzieła wybrane tom III, dramaty, część druga [Texte imprimé] / Juliusz Słowacki ; wybrali i przedmową opatrzyli Marian Bizan i Paweł Hertz / Warszawa : Instytut Książki , 2009

148275087 : Dzieła wybrane tom II, dramaty, część pierwsza [Texte imprimé] / Juliusz Słowacki ; wybrali i przedmową opatrzyli Marian Bizan i Paweł Hertz / Warszawa : Instytut Książki , 2009

148274706 : Dzieła wybrane tom I, Wiersze i poematy [Texte imprimé] / Juliusz Słowacki ; wybrali i przedmową opatrzyli Marian Bizan i Paweł Hertz / Warszawa : Instytut Książki , 2009

189838442 : Poemata / Juliusz Słowacki ; z przedmową Piotra Chmielowskiego / Warszawa : Drukarnia artystyczna Saturnina Sikorskiego , [1898]

163955239 : W Szwajcarji i inne poezje [Texte imprimé] / Juljusz Słowacki / Warszawa : Wydawnictwo M. Arcta , [1910]

120435829 : Anhelli [Texte imprimé] / Juljusz Słowacki ; oprac. Andrzej Boleski / Warszawa : Instytut Wydawnczy "Bibljoteka Polska , [1922]

168002051 : Pisma Juliusza Słowackiego Tom I, [Texte imprimé] / wydał, objaśnil i wstępami poprzedził Józef Kallenbach / Warszawa : Wydawnictwo Dzieł Wyborowych Marjan Haskler , [1922]

168002906 : Pisma Juliusza Słowackiego Tom V, [Texte imprimé] / wydał, objaśnil i wstępami poprzedził Józef Kallenbach / Warszawa : Wydaw. Dzieł Wyborowych Marjan Haskler , [1922]

168002299 : Pisma Juliusza Słowackiego Tom II, [Texte imprimé] / wydał, objaśnil i wstępami poprzedził Józef Kallenbach / Warszawa : Wydawnictwo Dzieł Wyborowych Marjan Haskler , [1922]

168002639 : Pisma Juliusza Słowackiego Tom III, [Texte imprimé] / wydał, objaśnil i wstępami poprzedził Józef Kallenbach / Warszawa : Wydaw. Dzieł Wyborowych Marjan Haskler , [1922]

168002809 : Pisma Juliusza Słowackiego Tom IV, [Texte imprimé] / wydał, objaśnil i wstępami poprzedził Józef Kallenbach / Warszawa : Wydaw. Dzieł Wyborowych Marjan Haskler , [1922]

110458001 : Beniowski [Texte imprimé] : wydanie całkowite w nowym układzie / napisał Juljusz Słowacki ; opracował Juljusz Kleiner / Edycja 2., przejrzana / Kraków : Nakładem Krakowskiej Spółki Wydawniczej , [1923]

133317846 : Écrivains polonais [Texte imprimé] : pages choisies : [recueil factice] / [Paris] : Éd. des Amis de la Pologne , [1926-1929]

167229249 : Anhelli [Texte imprimé] / Juliusz Słowacki ; opracowal Andrzej Boleski / Warszawa : In-t Wydawn.Bibljoteka Polska , [1928]

128519258 : Kordjan Cześć pierwsza trylogji, Spisek koronacyjny [Texte imprimé] / Juliusz Słowacki ; wstępem i objaśnieniami zaopatrzł Józef Ujejski, prof. uniw. Warszawskiego / Wyd. czwarte / Kraków : Krakowska spółka wydawnicza , [192?]

052837440 : Kordjan Cześć pierwsza trylogji, Spisek koronacyjny [Texte imprimé] / Juliusz Słowacki ; ze wstępem i objaśnieniami Józefa Ujejskiego / Wyd. 2 uzupełnione / Kraków : Krakowska spółka wydawnicza , [192?]

110446763 : Anhelli [Texte imprimé] / Juljusz Słowacki ; translated from the Polish by Dorothea Prall Radin ; edited with an introduction by George Rapall Noyes / London : G. Allen & Unwin , [1930]

167011847 : Anhelli [Texte imprimé] / Juliusz Słowacki / Warszawa : instytut wydawniczy Biblioteka polska , [1930]

120452634 : Kordyan [Texte imprimé] / Juliusz Słowacki / Warszawa : nakł. Gebethnera i Wolffa , [1931]

167822802 : Poezje [Texte imprimé] / Juliusz Słowacki / [Wyd. 1] / Warszawa] : Państwowy Instytut Wydawniczy , [1956]

120452286 : Kordian [Texte imprimé] : cześć pierwsza trylogii : spisek koronacyjny / Juliusz Słowacki ; opracował Eugeniusz Sawrymowicz / Wydanie 3e uzupełnione / [Wrocław] : Ossolineum (Zakład narodowy im. Ossolińskich) , [1958]

110460626 : Scritti scelti [Texte imprimé] / Juliusz Słowacki ; a cura di Bruno Meriggi / Firenze : La Nuova Italia , [1959]

077501055 : Ksia̧dz Marek [Texte imprimé] : poema dramatyczne w trzech aktach / Juljusz Słowacki ; z wstȩpem i ojaśnieniami prof. Stanisław Turowskiego / Kraków : Nakładem krakowskiej spólki wydawniczej , [19??]

146960769 : Kordian [Texte imprimé] / Juliusz Słowacki ; [autor opracowania: Wojciech Rzehak ; ilustracje: Lucjan Ławnicki] / Kraków : Greg , [2000?]

167818031 : Złota czaszka [Texte imprimé] : szcza̧tek dramatu / J. Słowacki / Warszawa : Gebethner i Wolf , [ca 1910 ?]

167822624 : Ksiądz Marek [Texte imprimé] : poema dramatyczne w trzech aktach / Juljusz Słowacki ; z wstępem i objaśnieniami Stanisława Turowskiego / Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza , [ca 1922]

167005901 : Król-Duch T. 2, Komentarz [Texte imprimé] / Juljusz Słowacki ; ułożył i koment. opatrzył Jan Gw. Pawlikowski ; brzmienie tekstów z rkpsów ustalił Michał Pawlikowski / Wyd. 2, zupełne, komentowane. / Lwów : nakł. H. Altenberga , [ca 1924]

16700736X : Mindowe [Texte imprimé] : król litewski obraz hist. w 5. aktach / Juliusz Slowacki ; Z wstȩpem i objaśnieniami Wiktora Hahna / Kraków : Nakl. Krakowskiej Spólki Wyd. , [ca. 1920]

120465922 : Lilla Weneda [Texte imprimé] / J. Słowacki / Kraków : Nakładem krakowskiej spólki wydawniczej , [ca1920]

104448385 : Beniowski [Texte imprimé] : poema : pieć pierwszych pieśni / Juliusz Słowacki ; opracował Juliusz Saloni / Warszawa : Książka , [s.d.]

120451697 : The father of the plague-stricken at El Arish [Texte imprimé] / by Juljusz Slowacki ; trans. from the Polish by Marjorie Beatrice Peacock and George Rapall Noyes / London : Eyre and Spottiswoode Ltd. , [s.d.]

110446674 : Anhelli [Texte imprimé] / Juljusz Słowacki ; Wstępem i objaśnieniami zaopatrzył Józef Ujejeski,... / Wyd. drugie / Kraków : Nakładem krakowskiej spółki wydawniczej , [s.d.]

062572571 : 1809-1849. Pages choisies... / Paris : éditions des amis de la Pologne , [s.d.]

120503611 : Dzieła / Juliusz Słowacki ; widał T. Pini / Lwów : Altenberg , [s.d.]

120466228 : Kordyan [Texte imprimé] / J. Słowacki / Kraków : Nakładem krakowskiej spólki wydawniczej , [s.d.]

132219786 : Лилля Венеда [Texte imprimé] : трагедія въ пяти дѣйствіяхъ / Юлія Словацкаго ; [перевелъ съ польскаго К. Бальмонтъ] / [S.l.] : [s.n.] , [s.d.]

052837637 : Król duch 2, Komentartz : Wydanie zupełne komentarzowe / Juliusz Słowacki ; Ułożył i komentarzem opatrzył Jan Gw. Pawlikowski. / Lwów : Nakł. H. Altenberga , [s.d.]

052837602 : Król duch 1, Teksty : Wydanie zupełne komentarzowe / Juliusz Słowacki ; Ułożył i komentarzem opatrzył Jan Gw. Pawlikowski. / Lwów : Nakł. H. Altenberga , [s.d.]

104564636 : Traductions de Paul Cazin ; Remerciements de Paul Cazin aux amis qui lui ont remis chez l'Ambassadeur Léon Noël [Texte imprimé] : la croix de la Légion d'Honneur (janvier 1948) / Paul Cazin / [S.l.] : [s.n.] , [s.d.]

120436191 : Balladyna : tragedia w pięciu aktach / [Juljusz Słowacki] ; opracował Leon Płoszewski / Warszawa : "Bibljoteka polska , [s.d.]

110459482 : Lilla Weneda [Texte imprimé] : tragedja w pięciu aktach / Juljusz Słowacki ; wstępem i objaśnieniami zaopatrzył prof. dr. Michał Janik / Wydanie trzecie / Kraków : Nakładem Krakowskiej społki wydawniczej , [s.n.]

130958735 : Kolęda I [Musique imprimée] : Chrystus Pan się narodził / Andrzej Koszewski ; words Juliusz Słowacki / Cracovie : PWM , cop. 1976

011770058 : Ksia̧dz Marek / Juliusz Słowacki ; opracowała Marta Piwińska / Wrocław : Wyd. Ossolińskich , cop. 1991

139152644 : Fantazy [Texte imprimé] / Juliusz Słowacki / 3e éd. / Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , impr. 1968

144417715 : Wiersze i poematy [Texte imprimé] : wybór / Juliusz Słowacki / 4e éd. / Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy , impr. 1978

00391187X : Kordian [Texte imprimé] / Juliusz Słowacki ; traduit du polonais par Jacques Donguy et Michel Masłowski / Lausanne : l'Âge d'homme , impr. 1996

052834131 : Anhelli / Juliusz Słowacki ; Z wstepem i objaśnieniami Józefa Ujejskiego. / Kraków : Krakowska spółka wydawnicza , s.d

052838188 : Lilla Weneda : tragedia w pieciu aktach / Juliusz Słowacki / Kraków : Krakowska spółka wyd , s.dPréfacier, etc. :

Rôles ?167932160 : "Balladyna" Juliusza Słowackiego [Texte imprimé] / Stanisław Makowski / 1ère édition / Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1981Antécédent bibliographique :

Rôles ?109074238 : Sobrané spisy básnické 12, Preklady zo slovanských básníkov [Texte imprimé] / Pavol Országh Hviezdoslav / Turčiansky Sv. Martin : Matica slovenská , 1931Editeur scientifique :

Rôles ?16681461X : Psalmy przyszłości [Texte imprimé] / Zygmunt Krasiński ; oraz Juljusza Słowackiego Odpowiedź na psalmy przyszłości ; oprac. Manfred Kridl / Kraków : Nakł. Krakowskiej Spółki Wydawniczej , 1928Traducteur :

Rôles ?110458265 : Książę niezłomny [Texte imprimé] : tragedja w trzech aktach / Calderon de la Barca ; w przekładzie Juljusza Słowackiego / Kraków : Nakładem Krakowskiej Spólki Wydawniczej , 1930Sujet :

Rôles ?077481798 : Oeuvres complètes de Jules Slowacki Tome premier, [Texte imprimé] / trad. et préf. de Wenceslas Gasztowtt / Paris : Librairie du Luxembourg , 1870

084986581 : Les grands poètes romantiques de la Pologne [Texte imprimé] : essais de littérature et d'histoire : Mickiewicz, Słowacki, Krasiński / Gabriel Sarrazin / Paris : Perrin , 1906

046252622 : W setną rocznicę urodzin : Juliusz Słowacki żywot i wybór pism / Konstanty Wojciechowski / We Lwowie : Nakładem Macierzy Polskiej , 1909

154808628 : Studyów nad Królem-Duchem [Texte imprimé] : Mistyka Słowackiego / Jan Gwalbert Pawlikowski ; pod redakcją Marii Cieśli-Korytowskiej / Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego , 1909

058923969 : Les grands poètes romantiques de la Pologne : essais de littérature et d'histoire : Mickiewicz, Słowacki, Krasiński / Gabriel Sarrazin / 2me éd. / Paris : Perrin , 1920

104646640 : "Ksiądz Marek" Słowackiego a "Sprawa Boża" : "Ksiądz Marek" de Jules Słowacki et les idées de Towiański / Varsaviae : Cura et sumptibus Universitatis Liberae Polonae , 1922

096637838 : Juljusza Słowackiego "Grób Agamemnona" i "Testament mój" [Texte imprimé] / Ign. Chrzanowski / Warszawa : Gebethner i Wolff , 1925

175659273 : [Recueil factice sur des poètes polonais] [Texte imprimé] / Z. L Zaleski / [S.l.] : [s.n.] , 1926-1928

110461290 : Jules Słowacki, 1809-1849 [Texte imprimé] / Paris : Association France-Pologne , 1927

152975845 : Słowacki - Heine [Texte imprimé] : ("Beniowski" - "Niemcy, baśń zimowa") : paralela / napisał Stefan Kawyn / We Lwowie : Nakładem Towarzystwa Naukowego , 1930

176356665 : Dzieła [Tom jedenasty i dwunasty], [Texte imprimé] / Zygmunt Krasiński ; pod redakcją Leona Piwińskiegio ; z przedmową Prof. Manfreda Kridla / Warsawa : Bibljoteka arcydzieł literatury , 1931

059712260 : Trois destins tragiques : Słowacki, Krasiński, Norwid / par Edouard Krakowski / 3e éd / Paris : Firmin-Didot , 1931

17595173X : Listy [Texte imprimé] / Juljusz Słowacki ; przygotował do drugu Leon Piwiński / Warszawa : Bibljoteka arcydzieł literatury , 1932

118065947 : Ironja Juljusza Słowackiego w świetle badań estetyczno-porównawczych [Texte imprimé] / Gizela Reicher-Thonowa / W Krakowie : Nakł. Polskiej Akademji Umiejętności , 1933

162038283 : Portret Słowackiego [Texte imprimé] / Paweł Hertz / Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy , 1949

162087845 : Zbiór artykułów o Juliuszu Słowackim [Texte imprimé] / [by Julian Krzyżanowski, et al.] / Warszawa : Biuro Komitetu Wykonawczego Obschodu 100-lecia śmierci Juliusza Słowackiego , 1949

162038283 : Portret Słowackiego [Texte imprimé] / Paweł Hertz / Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy , 1949

090702433 : Juliusz Słowacki [Texte imprimé] : 1809-1849 : Ksiega zbiorowa w stulecie zgonu : The Centenary volume / London : Polish research Center , 1951

104533870 : Słowacki et l'héritage baroque [Texte imprimé] / Claude Backvis / London : The Polish research centre , 1951

12044495X : Dzieła XIII, Listy do matki [Texte imprimé] / Juliusz Słowacki / Zofia Krzyżanowska ; pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego / Wyd. 2. / Wrocław : Wydaw. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich , 1952

120445158 : Dzieła XIV, Listy do krewnych, przyjaciół i znajomych (1820-1849) / Juliusz Słowacki / oprac. Jerzy Pelc ; pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego / Wyd. 2. / Wrocław : Wydaw. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich , 1952

046948872 : Słownictwo Juliusza Słowackiego (1825-1849) [Texte imprimé] / Andrzej Boleski / Łódź : Zakład im. Ossolińskich we Wrocławiu , 1956

129213012 : Słowacki [Texte imprimé] / Juliusz Kleiner / Wydanie 3. / Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1958

111396255 : Pisarska młodość Słowackiego [Texte imprimé] / Stefan Treugutt / [Wyd. 1.] / Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1958

060777559 : Julius Słowacki, poète romantique [Texte imprimé] / Stefan Treugutt / Varsovie : Éditions Polonia , 1959

04694897X : W sferze wyobraźni poetyckiej Juliusza Słowackiego [Texte imprimé] : główne motywy obrazowania / Andrzej Boleski / Łódź : Zakład narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu , 1960

048232211 : Juliusz Słowacki [Texte imprimé] : nel 150 Anniversario della Nascita / G. Maver, M. Żmigrodzka, B. Meriggi,...[et al,...] / Roma : A. Signorelli , 1961

097487244 : O lirykach Mickiewicza i Słowackiego [Texte imprimé] : eseje i studia / Czesław Zgorzelski / Lublin : Towarzystwo naukowe Katolickiego Uniwersytetu lubelskiego , 1961

147194989 : Jules Slowacki (1809-1849) [Texte imprimé] / Université de Lille, Faculté des lettres et des sciences humaines / Lille : Université de Lille , 1961

132948125 : W roku Słowackiego [Texte imprimé] / pod redakcją Józefa Mikołajtisa i Józefa Wójcickiego / Katowice : Wydawn. "Śląsk , 1961

048313726 : Korespondencja Juliusza Słowackiego / opracował Eugeniusz Sawrymowicz / Wrocław : Zakład narodowy im. Ossolińskich , 1962-1963

095883045 : Recepcja twórczości Juliusza Słowackiego w literaturze i społeczeństwie polskim w latach 1849-1867 / Jarmil Pelikán / Praha : Státní pedagogické nakladatelství , 1963

007893205 : Słownictwo poezji miłosnej J. Słowackiego na tle tradycji / Teresa Skubulanka / Toruń : Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika , 1966

093068980 : Słowacki [Texte imprimé] / Juliusz Kleiner / Wydanie 5e / Wrocław : Ossolineum , 1972

061124095 : "Kordian" Juliusza Słowackiego [Texte imprimé] / Stanisław Makowski / Warszawa : Czytelnik , 1973

121413012 : Dziedzictwo Słowackiego w poezji polskiej ostatniego półwiecza, 1918-1968 [Texte imprimé] / Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1973

158260686 : Juliusz Słowacki [Texte imprimé] / Eugeniusz Sawrymowicz / Wyd. 4. / Warszawa : Wiedza Powszechna , 1973

009806733 : Myśl historyczna w "Kordianie" [Texte imprimé] / Mieczysław Inglot / Wroclaw : Zaklad narodowy im. Ossolinskich , 1973

112370667 : Florenckie poematy Słowackiego [Texte imprimé] : Poema Piasta Dantyszka herbu Leliwa o piekle, Ojciec zadżumionych, W Szwajcarii, Wacław / Jarosław Maciejewski / Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1974

009691111 : Juliusz Slowacki wsród Czechów : zarys historyczno-bibliograficzny / Jarmil Pelikán ; vydala Universita J.E. Purkyne, filosofická fakulta / Brno : Universita J.E. Purkyně , 1974

047156961 : Juliusz Słowacki [Texte imprimé] / Maria Dernałowicz / Warszawa : Wyd. Interpress , 1976

133383210 : "Kordian" Juliusza Słowackiego [Texte imprimé] / Stanisław Makowski / Wydanie drugie rozszerzone / Warszawa : Czytelnik , 1976

162083408 : Słowacki [Texte imprimé] : opowieść biograficzna / Zbigniew Sudolski / Wyd. 1. / Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza , 1978

007945299 : Słowacki poeta Warszawy [Texte imprimé] / Stanisław Świrko / Warszawa : PIW , 1980

162087314 : Juliusz Słowacki [Texte imprimé] / Maria Dernałowicz / 2. wyd. / Warszawa : Interpress , 1981

02858662X : Tęcze i świerzopy : Słowacki, Beniowski, Mickiewicz / Stanisław Makowski / Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawn. Polskiej Akademii Nauk , 1984

03111010X : Muza Słowackiego i Chopina : opowieść biograficzna o Marii Wodzińskiej / Dionizja Wawrzykowska-Wierciochowa / Wyd. 1. / Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych , 1986

159321700 : Juliusz Słowacki [Texte imprimé] / Stanisław Makowski / Wyd. 1. / Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe , 1987

001458736 : Le Père des pestiférés [Texte imprimé] / Jules Słowacki,.... ; chronologie, présentation et notes Edmond Marek / Lille : Club Polonia-Nord , 1987

011699205 : Juliusz Słowacki pyta o godzinę [Texte imprimé] / Jarosław Marek Rymkiewicz / Wyd. 2 / Warszawa : Czytelnik , 1989

022153659 : Słowacki : opowieść biograficzna / Zbigniew Sudolski / Wyd. 2. / Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza , 1989, c1978

001642820 : Le Père des pestiférés / Jules Słowacki,.... ; chronologie, présentation et notes Edmond Marek / Lille : Club Polonia-Nord , 1990

004816587 : Car-trup i król-duch [Texte imprimé] : Rosja w twórczości Słowackiego / Elżbieta Kiślak / Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN , 1991

014363208 : Juliusz Słowacki od duchów / Marta Piwińska / Warszawa : Wydawn. PEN , 1992

016564146 : Mistrzowie snu : Mickiewicz-Słowacki-Krasiński / Maria Piasecka / Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1992

011698942 : Słowacki / Alina Kowalczykowa / Warszawa : PWN , 1994

011698942 : Słowacki / Alina Kowalczykowa / Warszawa : PWN , 1994

071031472 : Godzina myśli / Juliusz Słowacki. Lekcja literatury / z Czesławem Miłoszem ; przypisy Ewa Łubieniewska / Wydanie 2 zmienione / Kraków : Wyd. literackie , 1996

00760548X : Słowacki : opowieść biograficzna / Zbigniew Sudolski / Warszawa : Ancher , 1996

00760548X : Słowacki : opowieść biograficzna / Zbigniew Sudolski / Warszawa : Ancher , 1996

007893302 : Mickiewicz, Słowacki, Norwid : studia nad jȩzykiem i stylem / Teresa Skubulanka / Lublin : Wyd. Uniwersytetu Marii-Skłowowskiej , 1997

045944032 : Juliusz Słowacki i sztuki plastyczne [Texte imprimé] / Dorota Kudelska / Lublin : Tow. Nauk. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego , 1997

045944032 : Juliusz Słowacki i sztuki plastyczne [Texte imprimé] / Dorota Kudelska / Lublin : Tow. Nauk. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego , 1997

045944032 : Juliusz Słowacki i sztuki plastyczne [Texte imprimé] / Dorota Kudelska / Lublin : Tow. Nauk. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego , 1997

049034103 : Polska "poezja północy" : Maria, Irydion, Lilla Weneda / Hieronim Chojnacki / Gdańsk : Wydawn. Uniwersytetu Gdańskiego , 1998

074687352 : Juliusz Słowacki : Dzieje twórczości [Texte imprimé] / Juliusz Kleiner ; wstȩp i opracowanie Jerzy Starnawski / Kraków : Wydawnictwo Literackie , 1999

049113712 : Wielcy romantycy : Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński, Cyprian Norwid / Jan Marx / Wyd. 1. / Warszawa : Wydawn. Alfa-WERO , 1999

059519630 : Słowacki współczesny [Texte imprimé] / praca zbiorowa pod redakcją Marka Troszyńskiego / Warszawa : IBL , 1999

13726559X : Juliusz Słowacki [Texte imprimé] : wielokulturowe źródła twórczości / pod redakcją Adama Bajcara / Warszawa : Ogólnopolski Klub Miłośników Litwy , 1999

048196118 : Solitude et conscience politique sur la scène romantique [Texte imprimé] : Musset, Slowacki, Kleist / Béatrice Didier, Danièle Chauvin [et al. ; introd. Béatrice Didier] / Paris : SEDES , 1999

074687352 : Juliusz Słowacki : Dzieje twórczości [Texte imprimé] / Juliusz Kleiner ; wstȩp i opracowanie Jerzy Starnawski / Kraków : Wydawnictwo Literackie , 1999

045314918 : Kordian et Lorenzaccio, héros modernes ? [Texte imprimé] : essai / Michel Maslowski / Montpellier : Ed. Espaces 34 , 1999, cop. 1999

058482598 : Rozhukany koń [Texte imprimé] : esej o myśleniu Juliusza Słowackiego / Ryszard Przybylski. / Warszawa : Wyd. Sic ! , 1999.

058482598 : Rozhukany koń [Texte imprimé] : esej o myśleniu Juliusza Słowackiego / Ryszard Przybylski. / Warszawa : Wyd. Sic ! , 1999.

056160259 : Juliusz Słowacki-Poeta Europejski / Maria Cieśla-Korytowska / Kraków : Universitas , 2000

056235364 : Mistrz "czerwonego rymu" : Słowacki / Andrzej Kotliński / Warszawa : IBL , 2000

056235364 : Mistrz "czerwonego rymu" : Słowacki / Andrzej Kotliński / Warszawa : IBL , 2000

066849705 : Juliusz Słowacki [Texte imprimé] / Halina Gacowa ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk / Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawn. , 2000

162087640 : Szat anioł [Texte imprimé] : powikłane życie Juliusza Słowackiego / Jan Zieliński / Waszawa : Świat Książki , 2000

075688913 : W Szwajcarii [Texte imprimé] : studium o Juliuszu Słowackim / Leszek Libera / Kraków : Universitas , 2001

067276121 : Słowacki aujourd'hui [Texte imprimé] / publié sous la direction de Maria Delaperrière / Paris : Institut d'études slaves , 2002

139468897 : Juliusz Słowacki w literaturze XIX i XX wieku [Texte imprimé] / pod redakcją Eugenii Łoch / Lublin : Lubelskie Towarzystwo Naukowe , 2002

139468897 : Juliusz Słowacki w literaturze XIX i XX wieku [Texte imprimé] / pod redakcją Eugenii Łoch / Lublin : Lubelskie Towarzystwo Naukowe , 2002

076304671 : Słowacki l'exilé visionnaire [Texte imprimé] : la France et Paris / Edmond Marek / Toulouse : s.n. , 2002

076304671 : Słowacki l'exilé visionnaire [Texte imprimé] : la France et Paris / Edmond Marek / Toulouse : s.n. , 2002

085514217 : Nie tylko o "Kordianie [Texte imprimé] : studia nad twórczością Juliusza Słowackiego / Mieczysław Inglot / Wrocław : Dolnośląskie Wydawn. Edukacyjne , 2002

162042256 : Słowacki i jego dusza [Texte imprimé] : studium psychoanalityczne / Gustaw Bychowski ; wstęp i oprac. Danuta Danek / Kraków : [TAiWPN Universitas , 2002]

077708024 : Le père des pestiférés [Texte imprimé] / Juliusz Słowacki ; chronologie, présentation et trad. par Edmond Marek / Toulouse : [s.n.] , 2003

085513016 : Juliusz Słowacki [Texte imprimé] / Alina Kowalczykowa / Wrocław : Wydawn. Dolnośląskie , 2003

079323863 : Słowacki i Ukraina [Texte imprimé] / pod redakcją Marii Woźniakiewicz-Dziadosz / Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej , 2003

133251950 : Maria Stuart [Texte imprimé] : dramat Juliusza Słowackiego / Leszek Libera / Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski , 2003

112019072 : Krzemieniec [Texte imprimé] : Ateny Juliusza Słowackiego / pod redakcją Stanisława Makowskiego / Warszawa : Biblioteka Narodowa , 2004

095036091 : Słowacki [Texte imprimé] : encyklopedia / Rymkiewicz / Warszawa : Sic! , 2004

095033688 : Król duch Juliusza Słowackiego a epopeja słowiańska [Texte imprimé] / Mikołaj Sokołowski / Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN , 2004

112015190 : Ironia i mistyka [Texte imprimé] : doświadczenia graniczne wyobraźni poetyckiej Juliusza Słowackiego / Jarosław Ławski / Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku , 2005

108050793 : Bóg aktor : romantyczny teatr świata / Paweł Goźliński / Gdańsk : Wydawnictwo słowo/obraz terytoria , 2005

128637099 : Juliusz Słowacki i Grecja nowożytna [Texte imprimé] / Wanda Amarantidou / Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódezkiego , 2006

115370773 : Język czterech żywiołów [Texte imprimé] : kreacje obrazów w liryce Juliusza Słowackiego / Urszula M. Łebkowska / Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego , 2006

128637099 : Juliusz Słowacki i Grecja nowożytna [Texte imprimé] / Wanda Amarantidou / Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódezkiego , 2006

13852789X : Mistyka Słowackiego [Texte imprimé] / Jan Gwalbert Pawlikowski ; pod redakcją Marii Cieśli-Korytowskiej / Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego , 2008

154750301 : Portret Słowackiego [Texte imprimé] / Paweł Hertz / Warszawa : Biblioteka Narodowa Fundacja Zeszytów Literackich , 2009

157356302 : Juliusz Słowacki [Texte imprimé] / Maria Dernałowicz / Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy , 2009

138776083 : Symbolika mistyczna w poezji romantycznej [Texte imprimé] : Słowacki i inni / pod redakcją Grażyny Halkiewicz-Sojak, Bogny Paprockiej-Podlasiak / Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika , 2009

147615860 : Juliusz Słowacki [Texte imprimé] : lectures contemporaines / publié sous la direction de Maria Delaperrière / Paris : Institut d'études slaves , 2010, cop. 2010

166716847 : Juliusz Słowacki wobec tradycji szlacheckiej [Texte imprimé] / Marzena Kryszczuk / Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo , 2011

157767507 : Le sujet infini face au miroir de l'autobiographie onirique la narration fragmentaire dans Król-duch de Juliusz Słowacki et dans Aurelia de Gerard de Nerval [Ressource électronique] / Katarzyna Harsany ; sous la direction de Jean-Louis Backès / [S.l.] : [s.n.] , 2011

168679337 : Darwin and Słowacki [Texte imprimé] : (1909) / Wincenty Lutosławski ; [transl. by Z. Nierada] / [S.l.] : [s. n.] , 2011

168678136 : La nature dans les écrits mystiques de Juliusz Słowacki (1809-1849) [Texte imprimé] / Jan Tomkowski, ..., Piotr Daszkiewicz,... / [S.l.] : [s. n.] , 2011

16051505X : Poeta romantyczny i nieromantyczne czasy [Texte imprimé] : Juliusz Słowacki w drodze do Europy : pamie̢tniki polskie na tropach narodowej tożsamości / German Ritz ; przekład Małgorzata Łukasiewicz / Kraków : TAiWPN Universitas , 2011

16051505X : Poeta romantyczny i nieromantyczne czasy [Texte imprimé] : Juliusz Słowacki w drodze do Europy : pamie̢tniki polskie na tropach narodowej tożsamości / German Ritz ; przekład Małgorzata Łukasiewicz / Kraków : TAiWPN Universitas , 2011

158601726 : Poeta przez pryzma przepuszczony [Texte imprimé] : Juliusz Słowacki w 200. rocznicę urodzin / pod redakcją Elżbiety Nowickiej i Magdaleny Piotrowskiej / Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk , 2011

158601726 : Poeta przez pryzma przepuszczony [Texte imprimé] : Juliusz Słowacki w 200. rocznicę urodzin / pod redakcją Elżbiety Nowickiej i Magdaleny Piotrowskiej / Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk , 2011

166719935 : Geografia Słowackiego [Texte imprimé] / pod red. Doroty Siwickiej i Marty Zielińskiej / Łódź : Wydawn. IBL PAN , 2012

166719935 : Geografia Słowackiego [Texte imprimé] / pod red. Doroty Siwickiej i Marty Zielińskiej / Łódź : Wydawn. IBL PAN , 2012

181640899 : Polska romantyczna powieść poetycka : wyznaczniki i konteksty gatunkowe / Agnieszka Wnuk / Warszawa : nakł. Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego , 2014

18984356X : Słowacki : poza kanonem / Marek Troszyński / Gdańsk : Słowo/obraz terytoria , 2014, cop. 2013

18328836X : W romantycznym kręgu słowiańskich wierzeń : Trentowski, Mickiewicz, Słowacki, Budzyński, Kraszewski / Tadeusz Linkner / Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego , 2014, cop. 2014

185817246 : Agezylausz Juliusza Słowackiego : glosy / Maria Kalinowska / Gdańsk : Słowo/Obraz Terytoria , 2015

177107308 : [Grandes figures polonaises du XIXe siècle] [Texte imprimé] : [recueil factice] / [Adresses diverses] , [1916-1927]

021568413 : La jeunesse de Jules Słowacki (1809-1833) [Texte imprimé] : la vie et les oeuvres / par Jean Bourrilly,... / Paris : A.G. Nizet , [1959]

046066314 : La jeunesse de Jules Słowacki (1808-1833) [Texte imprimé] : la vie et les œuvres / par Jean Bourrilly,... / Paris : A. G. Nizet , [1960]

026360926 : Słowackiego dialog z odbiorcą : podmiot mówiący, narracja, dialog w Podróży do Ziemi Świętej z Neapolu, Beniowskim i Królu-Duchu / Roman Dąbrowski / Kraków : Universitas , c1996

077691954 : Słownik rymów Juliusza Słowackiego [Texte imprimé] / Marian Jeżowski / Lublin : Tow. Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego , c2002

052322041 : Trois destins tragiques [Texte imprimé] : Slowacki, Krasinski, Norwid / Edouard Krakowski / Paris : Firmin-Didot , cop. 1931

071528474 : Zwierciadła Kordiana [Texte imprimé] : rola i maska bohatera w dramatach Słowackiego / Michał Masłowski / Izabelin : Świat literacki , cop. 2001

09198811X : Śladami tradycji [Texte imprimé] : szkice o twórcach Młodej Polski i Dwudziestolecia / Anna Kieżuń / Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku , cop. 2004

087398451 : Sesquicentenaire de l'absence de Juliusz Slowacki [Texte imprimé] / Paris : Z.W. Wolkowski, Université de Paris , cop. 2004

117546801 : Wyobraźnia a biografia [Texte imprimé] : młody Słowacki i ciągi dalsze / Kwiryna Ziemba / Gdańsk : słowo/obraz terytoria , cop. 2006

128775254 : Misterium romantyczne [Texte imprimé] : liturgiczno-rytualne wymiary świata przedstawionego w III części Dziadów Adama Mickiewicza, Nie-Boskiej komedii Zygmunta Krasińskiego i Księdzu Marku Juliusza Słowackiego / Joanna Jagodzińska / Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek , cop. 2006

13623254X : Poezja "nutami niesiona" [Texte imprimé] : o muzycznej recepcji twórczości Juliusza Słowackiego / Agata Seweryn / Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo , cop. 2008

165628731 : Bo na tym świecie Śmierć [Texte imprimé] : studia o czarnym romantyzmie / Jarosław Ławski / Gdańsk : Słowo/obraz terytoria , cop. 2008

13623254X : Poezja "nutami niesiona" [Texte imprimé] : o muzycznej recepcji twórczości Juliusza Słowackiego / Agata Seweryn / Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo , cop. 2008

165671556 : Słowacki mistyczny [Texte imprimé] : rewizje po latach / pod redakcją Andrzeja Fabianowskiego i Ewy Hoffmann-Piotrowskiej / Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego , cop. 2012

165671556 : Słowacki mistyczny [Texte imprimé] : rewizje po latach / pod redakcją Andrzeja Fabianowskiego i Ewy Hoffmann-Piotrowskiej / Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego , cop. 2012

167312294 : Szkice o dramatach Słowackiego [Texte imprimé] : Maria Stuart, Balladyna, Beatryx Cenci, Fantazy / Edward Csató / Warszawa : Państwowy Inst. Wydaw. , impr. 1960

047888687 : Kordian de Juliusz Slowacki [Texte imprimé] / Hanna Konicka, Anna Fialkiewicz Saignes / Paris : Éditions du Temps , impr. 1999

047777249 : Le héros et l'histoire sur la scène romantique [Texte imprimé] : Kleist, Musset, Slowacki / ouvrage dirigé par Karen Haddad-Wotling ; [avec la collaboration d']Isabelle Koper-Vionnet, David Lescot et Catherine Treilhou-Balaudé / Paris : Ed. Ellipses , impr. 1999, cop. 1999

176424806 : Poemat dygresyjny Juliusza Słowackiego [Texte imprimé] : struktura, konteksty, recepcja / pod redakcją Marii Kalinowskiej i Marcina Leszczyńskiego


A propos Partenaires Conditions Générales d'Utilisation (CGU) Assistance