Biskup, Marian (1922-2012) Amélioration Assistance
028359534
Notice de type Personne

Forme retenue

Biskup, Marian (1922-2012)

Information

Langue d'expression : polonais
Pays : POLOGNE
Date de naissance : 19 12 1922
Date de mort : 16 04 2012

Notes

Note publique d'information :
Historien


Source

Polska a Zakon Krzyżacki / M. Biskup, 1983


wikipedia.org, 2012-04-21

Information trouvée :Marian Biskup (December 19, 1922 – April 16, 2012) was a Polish author and academic, who specialized in the history of Toruń and Copernicus.

Utilisation dans Rameau

La vedette peut être employée dans une vedette RAMEAU
La vedette ne peut s'employer qu'en tête de vedette

Autres identifiants

Identifiant BNF : FRBNF120210929
Identifiant ISNI : 0000000083461603

Notices bibliographiques liées :4 rôle(s)

000 Code de fonction non reconnu ( 5 )
070 Auteur ( 15 )
340 Editeur scientifique ( 14 )
990 Fonction non précisée ( 1 )Code de fonction non reconnu :

Rôles ?048480428 : Acta statuum terrarum Prussiae regalis I, 1479-1488 I, 1479-1488 [Texte imprimé] = Akta stanow Prus krolewskich : / ed. Marianus Biskup / Marian Biskup ; Carolus Gorski / Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo naukowe , 1955

126748594 : Koronowo [Texte imprimé] : zarys dziejow miasta / Marian Biskup / Bydgoszcz : Bydgoskie Towarzystwo Naukowe , 1968

046831487 : Ars historica : prace z dziejów powszechnych i Polski / komitet red. Marian Biskup, Brygida Kürbis, Henryk Łowmiański. / Poznań : Wyd. naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickewicza , 1976

045744505 : Zakon Krzyżacki a Polska w Średniowieczu : IV Konferencja Wspólnej Komisji Podręcznikowej PRL-RFN Historyków 16-22 IX 1973 r., Warszawa : Va Konferencja Wspólnej Komisji Podręcznikowej PRL-RFN 19-23 IX 1974 r., Toruń / redakcja Marian Biskup / Wyd. 1. / Poznań : Instytut Zachodni , 1987

046100644 : Ekspansja niemieckich zakonów rycerskich w strefie Bałtyku od XIII do połowy XVI wieku : materiały z konferencji historyków radzieckich i polskich w Toruniu z r. 1988 / pod redakcją Mariana Biskupa / Toruń : Tow. Nauk. w Toruniu , 1990Auteur :

Rôles ?167355317 : Stosunek Gdańska do Kazimierza Jagiellońszyka w okresie Wojny Trzynastoletniej 1454-1466 [Texte imprimé] / Marian Biskup / Toruń : TNT , 1952

094284776 : Mapy województwa pomorskiego w drugiej połowie XVI w. [Texte imprimé] / Marian Biskup, Andrzej Tomczak / Toruń : [Państwowe Wydawn. Naukowe] , 1955

124181155 : O powstaniu i przeobrażaniu kształtów wsi Pomorza Gdańskiego [Texte imprimé] / Maria Kiełczewska Zaleska ; Osady na prawie polskim na Pomorzu Gdańskim w pierwszej połowie 15. w / Marian Biskup / Warszawa , 1956

167385429 : Rozmieszczenie własności ziemskiej województwa chełmińskiego i malborskiego w drugiej połowie XVI w [Texte imprimé] / Marian Biskup / Lodz : państwowe wyd. naukowe , 1957

130938793 : Trzynastoletnia wojna z Zakonem Krzyżackim, 1454-1466 [Texte imprimé] / Marian Biskup ; Redaktor Janusz Sikorski / Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narod. , 1967

018377750 : Dzieje Chełmna i jego regionu : zarys monograficzny / Pod red. Mariana Biskupa / [Wyd. 1.] / Toruń : [Państwowe Wydawn. Naukowe; Oddz. w. Poznaniu] , 1968

009728872 : Działalność publiczna Mikołaja Kopernika [Texte imprimé] / Marian Biskup / Toruń : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe , 1971

157151484 : Mikołaj Kopernik [Texte imprimé] : uczony i obywatel / Marian Biskup, Jerzy Dobrzycki / Warszawa : Wydawnictwo Interpress , 1972

052401014 : Nicolaus Copernicus im öffentlichen Leben Polens [Texte imprimé] / Marian Biskup / Toruń : TNT , 1972

001969773 : Regesta Copernicana [Texte imprimé] : Calendar of Copernicus' papers / Marian Biskup ; Polish Academy of science, the Institute of history of science and technology ; translation from Polish, Stanisław Puppel / Wrocław : Ossolineum, the Polish Academy of science press , 1973

017454158 : Regesta Copernicana / Wroclaw : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1973

018375480 : Ars historica [Texte imprimé] : prace z dziejów powszechnych i Polski / komitet red. Marian Biskup, Brygida Kürbis, Henryk Łowmiański... [et al.] / Poznań : UAM , 1976

054568439 : Od 1919 r [Texte imprimé] : do konca lat siedemdziesiatych. / Warszawa ; Poznan ; Torun : Panstwowe wydawnictwo naukowe , 1982

194572862 : The teutonic order in Prussia and Livonia : the political and ecclesiastical structures 13th-16th C / authors : Marian Arszyński, Marian Biskup, Roman Czaja... [et al.] ; edited by Roman Czaja and Andrzej Radzimiński ; [translators Hazel Pearson, Paul Barford, Anna Marynowska] / Toruń : Towarzystwo Naukowe , 2015, cop. 2015

165489995 : L'Itinéraire poméranien de Copernic [Texte imprimé] / Marian Biskup / Bydgoszcz : [Pologne] , [19.?]Editeur scientifique :

Rôles ?048482366 : Acta statuum terrarum Prussiae regalis Vol. II, 1489-1492 Tom II, 1489-1492 = = Akta stanow Prus krolewskich : / editionem Carolus Górski et Marianus Biskup / wydali Karol Górski i Marian Biskup ; textum germanicae scriptum correxit Gustavus Foss ; korektę tekstów niemieckich przeprowadził Gustaw Foss / Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo naukowe , 1957

048482447 : Acta statuum terrarum Prussiae regalis Vol. III, = = Akta stanow Prus krolewskich : / editionem curaverunt Carolus Górski et Marianus Biskup / Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo naukowe , 1961-1963

04848248X : Acta statuum terrarum Prussiae regalis [Texte imprimé] = = Akta stanów Prus Królewskich : / editionem curavit Marianus Biskup ; collaborante Carolo Górski / Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe , 1966-1967

009710922 : Acta statuum terrarum Prussiae regalis = Akta stanow Prus krolewskich : / ed. Marianus Biskup / Marian Biskup / Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo naukowe , 1973-1974

088758958 : Acta statuum terrarum Prussiae regalis Vol. V, 1506-1508 Tom V, 1506-1508 [Texte imprimé] = = Akta stanów Prus królewskich : / editionem curavit Marianus Biskup / Warszawa : Państwowe Wydawnictwo naukowe , 1973-1975

088757382 : Acta statuum terrarum Prussiae regalis Vol. VI, 1512-1515 Tom VI, 1512-1515 [Texte imprimé] = = Akta stanów Prus królewskich : / editionem curaverunt Marianus Biskup et Irena Janosz-Biskupowa / Warszawa : Państwowe Wydawnictwo naukowe , 1979

054649560 : Torun dawny i dzisiejszy : zarys dziejów / pod red. Mariana Biskupa / Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe , 1983

000906611 : Schichtung und Entwicklung der Gesellschaft in Polen und Deutschland im 16. und 17. Jahrhundert [Texte imprimé] : Parallelen, Verknüpfungen, Vergleiche / hrsg. von Marian Biskup und Klaus Zernack / Wiesbaden : F. Steiner , 1983

088755835 : Acta statuum terrarum Prussiae regalis Vol. VIII, 1520-1526 Tom VIII, 1520-1526 [Texte imprimé] = = Akta stanów Prus królewskich : / editionem curaverunt Marianus Biskup et Irena Janosz-Biskupowa / wydali Marian Biskup i Irena Janosz-Biskupowa / Warszawa : Instytut historii nauki, oświaty i techniki pan , 1993

074166018 : Visitationen im Deutschen Orden im Mittelalter Teil I, 1236 - 1449 [Texte imprimé] / hrsg. von Marian Biskup und Irena Janosz-Biskupowa ; unter der Red. von Udo Arnold / Marburg : Elwert , 2003

081241496 : Visitationen im Deutschen Orden im Mittelalter Teil II, 1450 - 1519 [Texte imprimé] / hrsg. von Marian Biskup und Irena Janosz-Biskupowa ; unter der Red. von Udo Arnold / Marburg : Elwert , 2004

006330282 : Der Deutschordensstaat Preussen in der polnischen Geschichtsschreibung der Gegenwart / hrsg. von Udo Arnold und Marian Biskup / Marburg : N. G. Elwert , cop. 1982

01266037X : Protokolle der Kapitel und Gespräche des deutschen Ordens im Reich : (1499-1525) / hrsg. von Marian Biskup und Irena Janosz-Biskupowa / Marburg : N.G. Elwert , cop. 1991

130429368 : Visitationen im Deutschen Orden im Mittelalter Teil III, 1528 - 1541 [Texte imprimé] / herausgegeben von Marian Biskup und Irena Janosz-Biskupowa ; unter der Redaktion von Udo Arnold / Marburg : N. G. Elwert , cop. 2008Fonction non précisée :

Rôles ?167384260 : Akta stanów Prus Królewskich [Texte imprimé] / Karol Gorski ; Marian Biskup / Toruń : państwowy wyd. naukowe , 1955


A propos Partenaires Conditions Générales d'Utilisation (CGU) Assistance