Čelakovský, František Ladislav (1799-1852) Amélioration Assistance
028391659
Notice de type Personne

Forme retenue

Čelakovský, František Ladislav (1799-1852)

Forme rejetée

Hromotluk, Marcian (1799-1852)
[Nom de personne]
Nature du nom :

Information

Langue d'expression : tchèque
Pays : TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
Date de naissance : 07 03 1799
Date de mort : 05 08 1852

Source

BN Service tchèque : Slovník českých spisovatelů, 1964


Internet, http://fr.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Ladislav_%C4%8Celakovsk%C3%BD, 2012-10-15

Information trouvée :František Ladislav Čelakovský (connu également sous le pseudonyme de Marcian Hromotluk), né le 7 mars 1799 à Strakonice et mort le 5 août 1852 à Prague, est un linguiste, philologue, slaviste, traducteur et poète tchèque


Mudrosloví národu slovanského ve příslovích / František Ladislav Čelakovský, 1978

Utilisation dans Rameau

La vedette peut être employée dans une vedette RAMEAU
La vedette ne peut s'employer qu'en tête de vedette

Autres identifiants

Identifiant BNF : FRBNF120236404
Identifiant ISNI : 000000008122433X

Notices bibliographiques liées :4 rôle(s)

070 Auteur ( 38 )
220 Compilateur ( 3 )
990 Sujet ( 3 )
990 Fonction non précisée ( 1 )Auteur :

Rôles ?095701834 : Spisů básnických [Texte imprimé] : knihy šestery / F.L.Čelakovský / Praze : V Kommissí u Kronbergra a Řivnáče , 1847

095691111 : Mudrosloví národu slovanského ve příslovích / František Ladislav Čelakovský / Praha : České Museum , 1852

095690336 : Františka Ladisl. Čelakovského čtení o srovnavací mluvnici slovanské na Universitě pražské [Texte imprimé] / V Praze : V Komisí u Františka Rivnàče , 1853

095700935 : F. L. Čelakovského sebrané listy / V Praze : Nákl E. Grégra , 1865

09850357X : Z let probuzení Kniha I., Paměti a korespondence B. Rajské (A. Čelakovské) 1839 - 44 Kniha II., Listy Fr. L. Čelakovského a B. Rajské z 1844 - 45 Kniha III., Vzájemné dopisy A. Čelakovské a Bož. Němcové z let 1844 - 49 a některé dopisy z r. 1848 [Texte imprimé] / František Ladislav Čelakovský / Praha : J. Otto , 1873

098503057 : Sebrané spisy II., IV., Spisův veršem i prosou kniha sedmá i osmá [Texte imprimé] / Fr. Lad. Čelakovský ; redaktor Fr. Zákrejs / Praha : J. L. Kober , 1876

188424121 : Čtení o počátcích dějin vzdělanosti a literatury národův slovanských : jez na vysokých školách pražských / měl Frant. Lad. Čelakovský / V Praze : Kommissí u Františka Řivnáče , 1877

055876692 : Ohlas písní českých [Texte imprimé] / František Ladislav Čelakovský / Praga : Nákladem umělecké besedy , 1896

099136112 : Ohlas písní ruských [Texte imprimé] : básně / Fr. Ladislav Čelakovský / Praha : Fr. Bačkovský , 1905

100507336 : Korrespondence a zápisky Frant. Ladislava Čelakovského [Texte imprimé] / vydal František Bílý, Václav Černý, Jaroslav Št̕astný / V Praze : Nákl. České akademie věd a umění , 1907-1939

151765464 : Korrespondence a zápisky Frant. Ladislava Čelakovského II, Dopisy z let 1829-1842 Sešit 1, [Texte imprimé] / vydal František Bílý / Praha : Nákladem České akademie , 1910

151765626 : Korrespondence a zápisky Frant. Ladislava Čelakovského II, Dopisy z let 1829-1842 Sešit 2, [Texte imprimé] / vydal František Bílý / Praha : Nákladem České akademie , 1911

151765804 : Korrespondence a zápisky Frant. Ladislava Čelakovského III, Sešit 1, [Texte imprimé] / vydal František Bílý / Praha : Nákladem České akademie , 1912

09578490X : Spisů básnických knihy šestery Řada I. a II., [Texte imprimé] / František Ladislav Čelakovský ; k tisku upravil Jan Jakubec / V Praze : nákladem Jana Laichtera , 1913

098503286 : Sebrané spisy Fr. L. Čelakovského I., Smíšené básně II, Ohlas písní ruských III, Ohlas písní českých [Texte imprimé] / Fr. L. Čelakovský / Praha : Jan Laichter , 1913

130694509 : Korrespondence a zápisky Frant. Ladislava Čelakovského III, [Texte imprimé] / vydal František Bílý / Praha : Nákladem České akademie , 1914

099137232 : Padesátka z mé tobolky [Texte imprimé] : v Praze 1837 / F. L. Čelakowský / Praha : Grafická Edice Veraikon , 1918

095698256 : Ohlas písní ruských [Texte imprimé] / Fr. Ladislav Čelakovský ; Úvodem a poznámkami opatřil Fr. Šimek / V Praze : Jan Svatek , 1922

095697985 : Ohlas písní ruských [Texte imprimé] / Fr. Ladislav Čelakovský ; Upravil Miloslav Novotný / V Praze : Kvasnička a Hampl , 1926

095697861 : Ohlas písní českých [Texte imprimé] / Fr. Ladislav Čelakovský ; Upravil Miloslav Novotný / V Praze : Kvasnicka a Hampl , 1926

188542205 : Korespondence a zápisky Frant. Ladislava Čelakovského 4, Část 1, / k vydání přichystal František Bílý ; k tisku připravil a poznámkami opatřil Václav Černý / Praha : nákladem České akademie věd a umění , 1933

095700692 : Ohlasy [Texte imprimé] / Fr. Ladislav Čelakovský / V Praze : Družstevní práce , 1939

099137143 : Ohlas písní ruských [Texte imprimé] ; Ohlas písní českých / Fr. Ladislav Čelakovský / Praha : Orbis , 1948

095698612 : Ohlas písní ruských [Texte imprimé] ; Ohlas písní českých [Texte imprimé] / 2 vyd. / Praha : Min Inf. a Osvěty , 1949

095697373 : Mudrosloví národu slovanského ve příslovích [Texte imprimé] / Uspořádal a vidal Frant. Lad. Čelakovský ; Do tisku připravil, rejstříkem, poznámkami a doslovem opatřil Karel Dvořák / V Praze : nakladatelství Vyšehrad , 1949

09568980X : Básnické spisy [Texte imprimé] / František Ladislav Čelakovský ; k vyd. připravil Karel Dvořák / Kriticke vyd. / Praha : Vyšehrad , 1950

099137119 : Ohlas písní ruských a českých [Texte imprimé] / Fr. Ladislav Čelakovský / Praha : Fr. Strnad , 1951

099137097 : Ohlas písní ruských [Texte imprimé] ; Ohlas písní českých / Fr. Ladislav Čelakovský ; k vydání připravil Karel Dvořák ; doslov Milan Jungmann / 3e éd. / Praha : Orbis , 1951

09569059X : Dodatky ke slovníku Josefa Jungmanna [Texte imprimé] / Fr. Lad. Čelakovský / Praha : B. Tempský , 1951

095699058 : Ohlas písní ruských [Texte imprimé] ; Ohlas písní českých [Texte imprimé] / Praha : Státní nakladatelství krásne literatury, hudby a umění , 1954

047117737 : Ohlasy písní ruských a českých / František Ladislav Čelakovský / Praha : Čs Sp , 1959

095700439 : Ohlasy písní ruských a písní českých [Texte imprimé] / Fr. Ladislav Čelakovský / Praha : Státní pedagogické nakladatelství , 1959

105716863 : Přísloví napoví [Texte imprimé] : výbor z Mudrosloví národu slovanského ve příslovích / František Ladislav Čelakovský ; [uspor., text k vyd. připravil, doslov a vysvětl. naps. Karel Dvořák ; il. Cyril Bouda] / Praha : Albatros , 1976

047117664 : Mudroslovi narodu slovanskeho ve prislovich / Frantisek Ladislav Čelakovski / Praha : Československy Spisovatel , 1978

183387392 : Slavistický odkaz F. L. Čelakovského / vědečtí redaktoři Jan Petr, Zdeněk Urban / Praha : Univerzita Karlova , 1988

127262830 : Moje zápisky, 1871-1914 [Texte imprimé] / Jaromír Čelakovský ; k vydání připravili Luboš Velek a Alice Velková / Praha : Archiv hlavního města Prahy , 2004

127266054 : Otisky historie v regionálních identitách obyvatel pohraničí [Texte imprimé] : sebedefinice a vzájemné vnímání Čechů a Němců v přímém sousedství / Václav Houžvička, Lukáš Novotný (eds.) / Praha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky , 2007

168706725 : Ohlasy [Texte imprimé] : ohlas písní ruských a českých / František Ladislav Čelakovský / Praha : Československy Spisovatel , impr. 1972Compilateur :

Rôles ?095690921 : Malý výbor z veškeré literatury české [Texte imprimé] / František Ladislav Čelakovský / 2. rozmnožené vyd. / Praha : B. Tempsky , 1872

096651490 : Mudrosloví národu slovanského v příslovích [Texte imprimé] / Lad. Čelakovský ; jež uspořádal dr. Jan V. Novák / Vydání druhé / V. Praze : A. Hynek , 1893

095701125 : Slovanské národní písně [Texte imprimé] / Fr.L.Čelakovský / Kritické vydání. / V Praze : L. Kuncíř , [1946]Sujet :

Rôles ?204038812 : Život a působení Františka Ladislava Celakovkého / popisuje Ignac Jan Hanuš / V Praze : K. Bellmann , 1855

101448058 : František Ladislav Čelakovský, 1852-1952 [Texte imprimé] / Julius Dolanský / Praha : Osvěta , 1952

112463738 : Snahy F. L. Čelakovskeho o obnovu české literatury [Texte imprimé] / J. Máchal / Praha : Bursík a Kohout , [1899]Fonction non précisée :

Rôles ?10318483X : Erotika českého obrození, 1780-1850 [Texte imprimé] / sestavil a poznámkami i doslovem opatřil Jiří Hrubý ; ill. de Zdeněk Guth / Praha : Nákladem Zdeňka Nožičky , 1928


A propos Partenaires Conditions Générales d'Utilisation (CGU) Assistance