Bredero, Gerbrand Adriaansz. (1585-1618) Amélioration Assistance
028428838
Notice de type Personne

Forme retenue

Bredero, Gerbrand Adriaansz. (1585-1618)

Forme rejetée

Bredero, Gerbrand Adriaensz.
[Nom de personne]
Bredero, Gerbrand Adriaenszoon
[Nom de personne]
Brederode, Gerbrandus Adrianus
[Nom de personne]
Brederoo, Gerbrant Adriaan
[Nom de personne]
Brederoods, G. A.
[Nom de personne]
Brederoos, G. A.
[Nom de personne]
Brero
[Nom de personne]

Information

Langue d'expression : néerlandais; flamand
Pays : PAYS-BAS
Date de naissance : 16 03 1585
Date de mort : 23 08 1618
Sexe : masculin

Notes

Note publique d'information :
Peintre, poète et dramaturge


Source

Biografisch archief van de Benelux. Boo-by / ed. Willi Gorzny, Willemina van der Meer, 1992


G. A. Bredero's verspreid werk, 1986


LCNA, 1986

Information trouvée :Bredero, Gerbrand Adriaanszoon

Utilisation dans Rameau

La vedette peut être employée dans une vedette RAMEAU
La vedette ne peut s'employer qu'en tête de vedette

Autres identifiants

Identifiant de notice Sudoc fusionnée : 032219237
Identifiant BNF : FRBNF120266098
Identifiant ISNI : 0000000120245820

Notices bibliographiques liées :4 rôle(s)

000 Code de fonction non reconnu ( 1 )
070 Auteur ( 38 )
330 Auteur présumé ( 1 )
990 Sujet ( 9 )Code de fonction non reconnu :

Rôles ?165188731 : Thronus cupidinis [Texte imprimé] / Amsterdam : W. Janson , 1620Auteur :

Rôles ?119828898 : Alle de spelen [Texte imprimé] / van Gerhard Adriaens Bredero / Tott Rotterdam : [s.n.] , 1622

120160439 : Boertigh, amoreus, en aendachtigh groot Liedt-boeck Deel II., De groote Bron der Minenn [Texte imprimé] / G. A. Bredero / t'Amstelredam : [s.n.] , 1622

120160412 : Boertigh, amoreus, en aendachtigh groot Lied-boeck Deel III., Aendachtigh Liedt-boeck [Texte imprimé] / G. A. Bredero / t'Amstelredam : [s.n.] , 1622

120160404 : Boertigh, amoreus, en aendachtigh groot Lied-boeck Deel I., Boertigh Liedt-boeck [Texte imprimé] / G. A. Bredero / t'Amstelredam : [s.n.] , 1622

120160455 : [Werke in einem Sammelbande, 16 Stücke] [Texte imprimé] / G. A. Brederode / Amsterdam : [s.n.] , 1632-38

169662144 : Alle de Wercken So Spelen/ Gedichten/ Brieven en Kluchten [Texte imprimé] / van den gheest-rijcken Poeet Gerbrand Adriaensz: Bredero Amsterdammer verbetert en daer by ghevoeght eenighe die noyt voor desen ghedruckt zijn gheweest ; Kupfert. gestochen von Jan van de Velde; Portr. gestochen von Hessel Gerritsz / Amsterdam : Plasse , 1638

119828707 : Het Moortje [Texte imprimé] / blijspel van Gerbrand Adriaensen Bredero ; dichter en ophelderende Aanteskeningen door A. C. Oudemans / Schiedam : [s.n.] , 1859

11982910X : Bredero's Spaansche Brabander / met eene inleiding, aanteekeningen en eene woordenlijst voorzien door Dr. Eelco Verwijs ; G. A. Bredero / Leeuwarden : H. Suringar , 1869

16718539X : Werken van G.A. Bredero [Texte imprimé] / met inleiding en aanteekeningene van J.A.N. Knuttel ; boekversiering van Albert Hahn en Hahn Jr / Amsterdam : Van Looy , 1921-1929

063123495 : Toneelwerk [Texte imprimé] : Griane, Klucht van de koe, Spaanschen brabander / G. A. Bredero / Amsterdam : Elsevier , 1942

055159982 : Groot lied-boek [Texte imprimé] : naar e oorspronkelijke uitgave van 1622 / van G.A. Brederode ; tekstverzorging en inleiding van Dr. A. A. van Rijnbach / Bilthoven : Ad. Donker , 1944

056147627 : Toneelwerk : Griane, Klucht van de koe, Spaanschen Brabander / G.A. Bredero ; [dit deel is verzorgd door Dr. A.A. van Rijnbach] / Amsterdam : Elsevier , 1949

051184915 : Uit het groot lied-boek [Texte imprimé] / Gerbrand Adriaenszoon Bredero ; uitgegeven door Dr R. V. Vanden Bussche O.P. / Antwerpen : De Nederlandsche Boekhandel , 1951

167188135 : Klucht van de koe [Texte imprimé] / door G. A. Bredero ; met inleiding en aantekeningen door Jo Daan / Zwolle : Tjeenk Willink , 1963

051172607 : Rodd'rick ende Alphonsus [Texte imprimé] : met een studie over de structuur van Bredero's vers en een fragment uit het volksboek van Palmerijn / G.A. Bredero ; ingeleid en toegelicht door Dr. C. Kruyskamp / Zwolle : N.V. Uitgeversmaatschappij W. E. J. Tjeenk Willink , 1968

051166054 : Kluchten / G.A. Bredero ; ingeleid en toegelicht door Jo Daan ; met een studie over de bouw van Bredero's Kluchten door G. Stuiveling / Culemborg : Tjeenk Willink-Noorduijn , 1971

051172518 : Over-gesette Lucelle / G.A. Bredero ; ingeleid en toegelicht door Prof. Dr. C. A. Zaalberg ; met medewerking van Drs. M. J. M. de Haan ; met de tekst van het oorspronkelijke toneelstuk van Louis Le Jars / Culemborg : Tjeenk Willink-Noorduijn , 1972

051172577 : Stommen ridder : met een fragment uit het volksboek van Palmerijn van Olijve / G.A. Bredero ; ingeleid en toegelicht door Dr. C. Kruyskamp / Culemborg : Tjeenk Willink-Noorduijn , 1973

063123517 : De Werken van 4, Griane / Gerbrand Adriaensz. Bredero ; ingeleid en toegelicht door Fokke Veenstra... / Zwolle : W. E. J. Tjeenk Willink , 1973

051172542 : Griane : met fragmenten uit het volksboek van Palmerijn / G.A. Bredero ; ingeleid en toegelicht door Fokke Veenstra / Culemborg : Tjeenk Willink-Noorduijn , 1973

164625925 : Spaanschen Brabander [Texte imprimé] / G.A. Bredero ; ingeleid en toegelicht door Prof. Dr. C.F.P. Stutterheim ; met fragmenten uit Lazarus van Tormes / Culemborg : Tjeenk Willink-Noorduijn , 1974

051172623 : Boertigh, amoreus, en aendachtigh Groot Lied-Boek [Texte imprimé] / G.A. Bredero ; ingeleid en toegelicht door G. Stuiveling ; met medewerking van A. Keersmaekers, C. F. P. Stutterheim, F. Veenstra, C. A. Zaalberg / Culemborg : Tjeenk Willink-Noorduijn , 1975

051172615 : Het daget uyt den oosten [Texte imprimé] : met als bijlage een oudt liedeken / G.A. Bredero ; ingeleid en toegelicht door Dr. B. C. Damsteegt / Culemborg : Tjeenk Willink-Noorduijn , 1976

164628037 : Boertigh, amoreus, en aendachtigh Groot Lied-Boek [Texte imprimé] / G.A. Bredero ; de melodieën van Bredero's Liederen verzameld, ingeleid en toegelicht door F.H. Matter / 's-Gravenhage : Tjeenk Willink-Noorduijn , 1979

190856041 : Toneelspelen / samengesteld en ingeleid door prof. dr A. Keersmaekers / Amsterdam : Elsevier , 1979

08735084X : Schyn-Heyligh / Gerbrand Adriaensz Bredero / Gravenhage : M. Nijhoff , 1979

063123541 : De Werken van [7], Vertaalde Gedichten berijmd naar proza van Reinier Telle en voorkomend in de tragische historien / Gerbrand Adriaensz. Bredero ; ingeleid en toegelicht door A. Keersmaekers / Zwolle : W. E. J. Tjeenk Willink , 1981

164627634 : Boertigh, amoreus, en aendachtigh Groot Lied-Boek II, [Texte imprimé] / G.A. Bredero ; bredere aantekeningen bij de liederen door G. Stuiveling, A. Keersmaekers, C. F. P. Stutterheim, F. Veenstra, C. A. Zaalberg ; met inleidingen over het lied-boeck door G. Stuiveling ; en over de prenten daarin door P.J.J. van Thiel / Leiden : M. NIjhoff , 1983

164626786 : Moortje [Texte imprimé] : waar in hy Terentii Eunuchum heeft Nae-ghevolght / G.A. Bredero ; ingeleid en toegelicht door P. Minderaa en C.A. Zaalberg ; met medewerking van B.C. Damsteegt / Leiden : M. Nijhoff , 1984

005177006 : Spaansche Brabander : blijspel / G.A. Bredero ; toegelicht door Dr F.A. Stoett / Zutphen : Thieme , 1984

052768309 : Liederen van Bredero / samenstelling E. K. Grootes / Amsterdam : Querido's , 1985

16462631X : Verspreid werk [Texte imprimé] / G.A. Bredero ; verzameld en toegelicht door G. Stuiveling ; voltooid door B.C. Damsteegt / Leiden : M. Nijhoff , 1986

010789510 : Liederen van Bredero / samenstelling E. K. Grootes / Amsterdam : Querido's , 1994

011276878 : De klucht van de koe / G. A. Bredero ; vertaald door H. Adema / Derde druk / Leeuwarden : Uitgeverij Taal en teken , 1995

053004841 : Moortje en Spaanschen Brabander / G.A. Bredero's ; bezorgd door E.K. Grootes / Amsterdam : Athenaeum-Polak & Van Gennep , 1999

14535086X : Breeroo's lyriek [Texte imprimé] : een bloemlezing uit Breeroo's verzen / met een inleiding door Marnix Gijsen / Antwerpen : Mercurius , [1921]

055602266 : Inleiding tot G.A. Brederoos Geestigh Liedt-Boecxen / door prof. dr. G. Stuiveling / door G.A. Bredero Amsterdammer / [Haarlem] : [De Haan] , [1980]

054416361 : Spaansche Brabander : blijspel / G.A. Bredero ; toegelicht door Dr F.A. Stoett / Tweede druk / Spaansche Brabander : Blijspel / G.A. BrederoAuteur présumé :

Rôles ?190415649 : 't Geslacht, de geboort, plaets, tijdt, leven ende wercken van Karel van Mander, schilder, en poeet, mitsgaders zijn overlijden, ende begraeffenis / Est paru pour la première fois dans l'édition 1618 du 'Schilder-Boeck / Antwerpen : Ad. Donker , 1943Sujet :

Rôles ?092302793 : De Kluchten van Gerbrand Adriaensz. Bredero / met een inleiding, aantekeningen en een woordenlijst [...] door Andries Albert Van Rijnbach,... / Amsterdam : H. J. Paris , 1926

16718587X : Bredero [Texte imprimé] / door J.A.N. Knuttel / Lochem : "De Tijdstroom , 1949

023045558 : Gerbrand Adriaensz Bredero, 1585-1618 : Amsterdams Historisch Museum, 26 September 1968 tof 25 november 1968 / [Pref., S.H. Levie, Garnel Stuiveling, E.K. Grootes] / Amsterdam : Historisch Museum , 1968

055157122 : Memoriaal van Bredero : Documentaire van een dichterleven / samengesteld door Garmt Stuiveling / Culemborg : Tjeenk Willink , 1970

005200695 : Rondom Bredero [Texte imprimé] : een viertal verkenningen / door A.G.H. Bachrach, H. de La Fontaine Verwey, A. Kersmaekers, G. Stuiveling / Culemborg : Tjeenk Willink-Noorduijn , 1970

005327423 : Bredero en de kritiek : een bloemlezing uit de literatuur over Bredero / ingeleid en samengesteld door J.P. Naeff.- / Amsterdam : Athenaeum , 1971

190856041 : Toneelspelen / samengesteld en ingeleid door prof. dr A. Keersmaekers / Amsterdam : Elsevier , 1979

185578128 : Angeniet / G.A. Bredero's ; Ingeleid en toegelicht door Dr. P.E.L. Verkuyl / Gravenhage : M. Nijhoff , 1982

152333762 : Objectieve persoonsbibliografie van G. A. Bredero (1618-1969) [Texte imprimé] / samengest. door E. K. Grootes, P. C. Punt, P. J. Verkruijsse / Leiden : M. Nijhoff , 1986


A propos Partenaires Conditions Générales d'Utilisation (CGU) Assistance