Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) Amélioration Assistance
028452453
Notice de type Personne

Forme retenue

Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883)

Information

Langue d'expression : polonais
Pays : POLOGNE
Date de naissance : 24 09 1821
Date de mort : 23 05 1883
Sexe : masculin

Notes

Note publique d'information :
Poète et dramaturge. Sculpteur et peintre


Source

BN Service polonais : Wielka encyklopedia powszechna PWN, 1962-1970


Kobieto! boski diable / Norwid [et al.], 1987

Utilisation dans Rameau

La vedette peut être employée dans une vedette RAMEAU
La vedette ne peut s'employer qu'en tête de vedette

Autres identifiants

Identifiant de notice Sudoc fusionnée : 028729625
Identifiant BNF : FRBNF120284819
Identifiant ISNI : 0000000122831428

Notices bibliographiques liées :4 rôle(s)

000 Code de fonction non reconnu ( 1 )
070 Auteur ( 101 )
990 Sujet ( 131 )
990 Fonction non précisée ( 1 )Code de fonction non reconnu :

Rôles ?158610105 : Norwid bezdomny [Texte imprimé] : w 180 rocznicę urodzin poety / pod redakcją Jacka Kopcińskiego / Warszawa : Instytut Dziedzictwa Narodowego , 2002Auteur :

Rôles ?153673117 : Poezye Cypriana Norwida : Pierwsze wydanie zbiorowe / Cyprian Norwid / Lipsk , 1863

114733783 : Cypryana Norwida Pisma zebrane [Texte imprimé] : pism proza dział pierwszy, obejmujący legendy i nowele / Cypryan Kamil Norwid / Warszawa : naklad Jakóba Mortkowicza , 1911

176200878 : Cypryana Norwida Pisma zebrane [Texte imprimé] : pism dramatycznych / Cypryana Norwida / Warszawa : naklad Jakóba Mortkowicza , 1911

049306073 : Z niedrukowanej korespondencji C.K. Norwida / podał Dr. Bolesław Erzepki / Poznań : Nakładem Zdroju , 1921

109353048 : Czarne i białe kwiaty [Texte imprimé] / Cyprjan Kamil Norwid ; zebrał i posłowiem opatrzył Roman Zrębowicz / Wyd. nowe popr. i pommożone. / Warszawa : J. Mortkowicz , 1922

11473058X : Krakus, książe nieznany [Texte imprimé] : tragedya / Warszawa : [J. Mortkowicz] , 1923

167253174 : Adieu [Texte imprimé] = = Pozegnanie : / Cyprian Kamil Norwid ; Pierre-Jean de Béranger / Paris : polskie zowarzystwo przyjaciel ksiazki , 1924

109355040 : Wybór poezyj [Texte imprimé] / Cyprjan Norwid ; opracował Prof. Stanisław Cywiński / Kraków : Nakł. Krakowskiej Spółki Wydawniczej , 1924

064081281 : Le Stigmate / Cyprien Norwid ; traduction et introduction de Paul Cazin / Paris : Gallimard , 1932

003117138 : Le stigmate [Texte imprimé] / Cyprian Norwid ; traduction et introduction de Paul Cazin / Paris : Éd. de la N.R.F , 1932

085160032 : Le Stigmate : [recueil de nouvelles] / Cyprien Norwid ; Traduction et introduction de Paul Cazin / Paris : Gallimard , 1932

166895296 : Dzieła [Texte imprimé] / Cyprian Norwid ; wydał, objaśnił i wstȩpem krytycznym poprzedził Tadeusz Pini / Warszawa : Parnas Polski , 1934

11473240X : Le piano de Chopin [Texte imprimé] / Cyprien Norwid ; traduction de Joseph Pérard avec le texte polonais / Paris : Bibliothèque polonaise , 1937

11492516X : Wszystkie pisma Cyprana Norwida po dziś w całości lub fragmentach odszukane Część pierwsza ..., [Texte imprimé] : Pierwszego wydania kompletnego tom Trzeci : pisma dramatyczne / Wydanie i nakład Z. Przesmyckiego / Warszawa : skład główny : kasa im. Mianowskiego , 1937

109353358 : Promethidion [Texte imprimé] / Cyprien Norwid ; Introduction et traduction de Joseph Pérard / Paris : Bibliothèque polonaise , 1939

166896497 : Laur dojrzały [Texte imprimé] / Cyprian Kamil Norwid ; wyboru pism dokonał i posłowie napisał Mieczysław Giergielewicz / Londyn : Wydawnictwo Światowego Związku Polaków z Zagranicy , 1946

109354915 : Vade-mecum [Texte imprimé] : podobizna autografu / Cyprian Norwid ; z przedmową Wacława Borowego / Warszawa : Nakł. Towarzystwa Naukowego Warszawskiego , 1947

166895318 : Poezje wybrane [Texte imprimé] / Cyprian Kamil Norwid ; opracował Mieczysław Jastrun / Warszawa : Książka , 1947

061047465 : Poezje wybrane [Texte imprimé] / Cyprian Kamil Norwid ; opracował Mieczysław Jastrun ; przejrzał, tekst i chronologie ustalił Juliusz W.Gomulicki / Warszawa : Ksiażka i Wiedza , 1951

114731659 : Okruchy poetyckie i dramatyczne [Texte imprimé] / Cyprian Norwid ; zebrał i oprac. Juliusz W. Gomulicki / Wyd. 1. / Warszawa : Państwowy Instytut Wydawn. , 1956

167266772 : Poezje [1], [Texte imprimé] / Cyprian Norwid ; Wybral i wstȩpem opatrzył Mieczysław Jastrun / Warszawa : Państwowy Inst. Wydawn. , 1956

167266543 : Poezje [2], [Texte imprimé] / Cyprian Norwid ; Wybral i wstȩpem opatrzył Mieczysław Jastrun / Warszawa : Państwowy Inst. Wydawn. , 1956

114732590 : Pisma polityczne i filozoficzne [Texte imprimé] / Cyprian Norwid ; zebrał i ułożył Zenon Przesmycki (Miriam) ; [wydał i przedm. poprzedził Zbigniew Zaniewicki] / Londyn : Oficyna Poetów i Malarzy , 1957

090755154 : Pamietnik artysty [Texte imprimé] / C.K. Norwid / Warszawa : Panstwowy Instytut wyd. , 1959

114731454 : Cypriana Norwida myśli o sztuce i literaturze [Texte imprimé] / wyboru dokonał, wste̜pem i objaśnieniami opatrzył Mieczysław Jastrun / Warszawa : Czytelnik , 1960

059645695 : Vade-mecum [Texte imprimé] / Cyprian Norwid ; wyd. z autografu, uzup. i wstȩpem poprzedziłJuliusz W. Gomulicki / Warszawa : Państwowy instytut wydawniczy , 1962

114730296 : Do pani na Korczewie [Texte imprimé] : wiersze, listy, małe utwory proza / Cyprian Norwid ; wydał z autografu, opracował i wst/rh[epem poprzedził Juliusz W. Gomulicki ; posłowiem opatrzyła Stefania Skwarczyńska / Warszawa : Pax , 1963

007466757 : Trylogia włoska [Texte imprimé] : wydał z autografu i wstȩpem poprzedził Juliusz W. Gomulicki / Cyprian Norwid / Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy , 1963

007466528 : Legendy : wydał z pierwodruków i autografu oraz wstȩpem poprzedził Juliusz W. Gomulicki / Cyprian Norwid / Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy , 1964

04927726X : Białe kwiaty / wydał z pierwodruków i autografu oraz wstępem poprzedzil Juliusz W. Gomulicki / 1. wyd. / Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy , 1965

004764730 : Wiersze / Cyprian Norwid / Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy , 1966

123007305 : Poeci Polscy [Texte imprimé] / Cyprian Norwid / [Warszawa] : Czytelnik , 1966

090545508 : Dzieła zebrane 1, Wiersze. Tekst. Przedmowe̦ napisał Juliusz Wiktor Gomulicki : Opracował Juliusz W. Gomulicki... / Cyprian Norwid / Warszawa : Państwowy Instytut wydawniczy , 1966

114924481 : Promethidion [Texte imprimé] : rzecz w dwóch dialogach z epilogiem przez autora Pieśni społecznej czterech strón / Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1967

050993550 : Pisma wybrane 1, Wiersze [Texte imprimé] / Cyprian Norwid ; wybrał i opracował Juliusz W. Gomulicki / Warszawa : Państwowy instytut wydawniczy , 1968

050993585 : Pisma wybrane 4, Proza [Texte imprimé] / Cyprian Norwid ; wybrał i opracował Juliusz W. Gomulicki / Warszawa : Państwowy instytut wydawniczy , 1968

184712254 : Pisma wybrane 5, Listy / Cyprian Norwid ; wybrał i opracował Juliusz W. Gomulicki / Wydanie trzecie, zmienione / Warszawa : Państwowy instytut wydawniczy , 1968

050993569 : Pisma wybrane 2, Poematy [Texte imprimé] / Cyprian Norwid ; wybrał i opracował Juliusz W. Gomulicki / Warszawa : Państwowy instytut wydawniczy , 1968

050993577 : Pisma wybrane 3, Dramaty [Texte imprimé] / Cyprian Norwid ; wybrał i opracował Juliusz W. Gomulicki / Warszawa : Państwowy instytut wydawniczy , 1968

007412606 : Miniatury dramatyczne [Texte imprimé] / Cyprian Norwid ; oprac. i wstȩpem poprzedził Juliusz W. Gomulicki / Warszawa : PIW , 1968

050993615 : Pisma wybrane 5, Listy [Texte imprimé] / Cyprian Norwid ; wybrał i opracował Juliusz W. Gomulicki / Warszawa : Państwowy instytut wydawniczy , 1968

12921471X : Vade-mecum [Texte imprimé] / Cyprian Norwid ; tekst opracował oraz wstępem i dodatkiem opatrzył Juliusz W. Gomulicki / Wyd. 2., zmien. / Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy , 1969

166897698 : Pisma wszystkie 5, Dramaty [Texte imprimé] / Cyprian Norwid ; zebrał, tekst ustalił, wstep̨em i uwagami krytycznymi opatrzył Juliusz W. Gomulicki ; indeksy zestawiła Maria Gomulicka / Warszawa : Państwowy Instytut wydawniczy , 1971

166897000 : Pisma wszystkie 1, Wiersze [Texte imprimé] / Cyprian Norwid ; zebrał, tekst ustalił, wstępem i uwagami krytycznymi opatrzył Juliusz W. Gomulicki / Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy , 1971

16689835X : Pisma wszystkie 10, Listy, 1873-1883 [Texte imprimé] / Cyprian Norwid ; zebrał, tekst ustalił, wstep̨em i uwagami krytycznymi opatrzył Juliusz W. Gomulicki ; indeksy zestawiła Maria Gomulicka / Warszawa : Państwowy Instytut wydawniczy , 1971

166897361 : Pisma wszystkie 3, Poematy / Cyprian Norwid ; Zebrał, tekst ustalił, wstępem i uwagami krytycznymi opatrzył Juliusz W. Gomulicki / Wydanie 1 / Warszawa : PIW , 1971

166897221 : Pisma wszystkie 2, Wiersze [Texte imprimé] / Cyprian Norwid ; Juliusz W. Gomulicki / Warszawa : Państwowy Inst. Wydawn. , 1971

166897884 : Pisma wszystkie 6, Proza [Texte imprimé] / Cyprian Norwid ; zebrał, tekst ustalił, wstȩpem i uwagami krytycznymi opatrzył Juliusz W. Gomulicki / Warszawa : PIW , 1971

166898139 : Pisma wszystkie 9, Listy 1862-1872 [Texte imprimé] / zebrał, tekst ustalił, wstȩpem i uwagami krytycznymi opatrzył Juliusz W. Gomulicki / Warszawa : PIW , 1971

166897566 : Pisma wszystkie 4, Dramaty [Texte imprimé] / Cyprian Norwid ; zebrał, tekst ustalił, wstep̨em i uwagami krytycznymi opatrzył Juliusz W. Gomulicki ; indeksy zestawiła Maria Gomulicka / Warszawa : Państwowy Instytut wydawniczy , 1971

005623081 : Pisma wszystkie [Texte imprimé] / Cyprian Norwid ; zebrał, tekst ustalił, wstȩpem i uwagami krytycznymi opatrzył Juliusz W. Gomulicki / Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy , 1971-1976

114730075 : Choix de poèmes ; Wanda (fragments) ; Poignée de sable ; Ad leones ! ; Wanda (fragmenty) ; Garstka piasku ; Ad leones ! / Kraków : Wydawn. Literackie , 1974

007340583 : Białe kwiaty / Cyprian Norwid ; opracowanie tekstu i studium wsȩpne Juliusz W. Gomulicki / Warszawa : PIW , 1974

104515317 : Cyprian Norwid [Texte imprimé] : przewodnik po życiu i twórczości / Juliusz W. Gomulicki / Warzawa : Państ. Instytut Wydawniczy , 1976

052217337 : Trylogia włoska [Texte imprimé] / Cyprian Norwid ; opracowanie tekstu, studium wste̦pne oraz wybór rysunków Juliusz W. Gomulicki / Wyd. 2. / Warszawa : Państw. Instytut Wyd. , 1979, cop. 1963

138764050 : Pisma wybrane I, Wiersze [Texte imprimé] / Cyprian Norwid ; wybrał i objaśnił Juliusz W. Gomulicki / Wyd. 2., zmienione. / Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy , 1980

138992533 : Poezye Cypriana Norwida [Texte imprimé] / Cyprian Norwid / Wrocław : Ossolineum , 1981

005696364 : Vade-mecum, Gedichtzyclus (1866) : Polnisch-Deutsch / Cyprian Norwid ; übers. und eingel. von Rolf Fieguth ; Vorwort von Hans Robert Jauss / München : W. Fink , 1981

109352521 : Poesie [Texte imprimé] / Cyprian Kamil Norwid ; [traduzione italiana di Silvano De Fanti e Giogio Origlia] / 1a ed. / Bologna : Centro di studi Europa orientale , 1981

114731233 : Myśli o Polsce i Polakach [Texte imprimé] / Cyprian Norwid ; wybór Marian Dobrosielski / Białystok : [Cop. by Krajowa Agencja Wydawnicza] , 1983

021789703 : Cyprian Norwid [Texte imprimé] : (1821-1883) / Cyprian Norwid / Paris : Obsidiane , 1983

000739782 : Le Piano de Chopin / Cyprian Norwid / par Christophe Jezewski ; traduit par Christophe Jezewski et François-Xavier Jaujard... / Paris : La Revue musicale , 1983

05099364X : Czarne kwiaty / Cyprian Norwid / Warszawa : Czytelnik , 1983

11473044X : "Gorzki to chleb jest polskość" [Texte imprimé] : wybór myśli politycznych i społecznych / Cyprian Kamil Norwid ; wybrał i wstępem opatrzył Jerzy Robert Nowak / Kraków : Wydawn. Literackie , 1984

114924856 : Vade-mecum [Texte imprimé] / Cyprian Norwid ; tekst ustalił i wstępem opatrzył Juliusz W. Gomulicki / Wyd. 3., zmienione. / Lublin : Krajowa Agencja Wydawnicza , 1984

138998132 : --lecz ty spomnisz, wnuku [Texte imprimé] / Cyprian Kamil Norwid ; wybbor i posłowie Małgorzaty Baranowskiej ; grafiki Leszka Roźgi / Wyd. 1. / Warszawa : Nasza Księgarnia , 1985

138764522 : Poezje [Texte imprimé] / Cyprian Norwid ; wybral i wstępem poprzedził Juliusz W. Gomulicki / Wyd. 2. / Poznań : Wydawnictwo Poznańskie , 1986

155505939 : Kobieto ! [Texte imprimé] : boski Diable / Mickiewicz, Słowacki, Norwid ; wybór i wstęp Maria Józefacka / Lublin : Krajowa Agencja Wydawnicza , 1987, cop. 1987

049300520 : Promethidion [Texte imprimé] : rzecz w dwóch dialogach z epilogiem / Cyprian Norwid ; wstęp i komentarze Antoni Zaleski / Wyd. 1 w tej serii. / Warszawa : Czytelnik , 1989

011767553 : Pierścień Wielkiej-Damy czyli : ex-machina-Durejko / Cyprian Norwid, opracował Sławomir Świontek / Wrocław : Wyd. Ossolińskich , 1990

021699135 : Słowo Norwida / Jadwiga Puzynina / Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1990

021862591 : Vade-mecum / Cyprian Norwid ; opracował Józef Fert / Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1990

056436599 : Wiersze wybrane / Cyprian Norwid ; wybór i opracowanie Juliusz Wiktor Gomulicki / Warszawa : Wydawnictwo Chimera , 1991

167263420 : Wiersze wybrane [Texte imprimé] / Cyprian Norwid ; wybór, wstęp i przypisy Mieczysław Inglot / Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1991

06979555X : Czułość [Texte imprimé] / Cyprian Kamil Norwid ; wybrał i wstȩpem opatrzył Andrzej K. Waśkiewicz / Warszawa : Anagram , 1993

011975490 : Trilogie italienne [Texte imprimé] = = et Monique Jean : parole vive, parole tue / Cyprian Kamil Norwid / de Christophe Potocki ; traduit du polonais par et sous la direction de Christophe Potocki ; et par Agnieszka Grudzinska / Paris : J. Corti , 1994, cop. 1994

087639408 : Promethidion [Texte imprimé] : rzecz w dwóch dialogach z epilogiem / Cyprian Norwid ; Wstęp i przypisy Mieczysław Inglot / Wrocław : Zakład narodowy imienia Ossolińskich , 1995

049986457 : Cyprian Kamil Norwid : clochard de Dieu et grand poète, 1821-1883 : morceaux choisis / [trad. et présentation de] Edmond Marek / Toulouse : Club Polonia-Nord , 1999

058099166 : Inedita : trzy teksty filozoficzne i przekład z Platona / Cyprian Norwid ; wydał z autografu Juliusz Wiktor Gomulicki / Warszawa : Muzeum literatury im. Adama Mickiewicza , 1999

169340732 : O Szopenie [Texte imprimé] = = Sur Chopin : / Cyprian Norwid ; wstęp Jan Ekier ; posłowie Krzysztof Jeżewski / Łódź : Lodart , 1999

169771229 : Lumières du Royaume [Texte imprimé] / Cyprian Kamil Norwid / Saint-Benoît-du-Sault : Ed. Bénédictines , 2001

123763231 : Anioły [Texte imprimé] : Rysunki Cypriana Norwida / Cyprian Norwid / Warszawa : Biblioteka Narodowa , 2001

138762791 : Poezja i dobroć [Texte imprimé] : Wybór z utworów / Cyprian Norwid / Warszawa : Akant , 2003

114996121 : Vade-Mecum [Texte imprimé] / Cyprian Norwid ; opracował Józef Fert / Lublin : Towarzystwo naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego , 2004

111481511 : Cléopâtre et César [Texte imprimé] : tragédie historique écrite aussi bien pour la scène que pour la lecture, avec une mise en valeur des gestes dramatiques et de leur succession / Cyprian Norwid ; texte polonais traduit par Claude-Henry du Bord et Christophe Jezewski ; postface de Kazimierz Braun ; [avant-propos de Dominique Daguet] / Troyes : Cahiers bleus-Librairie bleue , 2006

161661742 : Fortepian Szopena [Texte imprimé] : z podobizną autografu i objaśnieniami / Cyprian Norwid / Kielce : Wydawnictwo Cedro i Synowie , 2010

158209982 : Cyprian Norwid et la pensée de l'empire du Milieu [Texte imprimé] / Krzysztof A. Jeżewski / Paris : l'Harmattan , DL 2011, cop. 2011

176178147 : Garstka piasku legenda [Texte imprimé] ; Bransoletka [Texte imprimé] ; Cywilizacya [Texte imprimé] / [S.l.] : [s.n.] , [18..?]

133505715 : Dwa poematy miłosne [Texte imprimé] / Cyprian Norwid ; opracował i wstępem opatrzył Juliusz W. Gomułicki / [S. l.] : Państwowy instytut Wydawniczy , [19..]

129993204 : Le stigmate. Traduction et introduction de Paul Cazin [Texte imprimé] / Cyprien Norwid / Paris : Gallimard , [1932]

109352785 : Trzy miłości [Texte imprimé] : wybór peozji / Cyprian Norwid ; Z przedm. Zbigniewa Zaniewickiego i drzeworytami St. Mrożewskiego / W Paryżu : Księgarnia Polska , [1946?]

167317792 : Pisma wierszem i proza [Texte imprimé] / Cyprian Norwid / 2e éd. / [Warszawa] : Państwowy Instytut Wydawniczy , [1973]

114734011 : Promethidion [Texte imprimé] : rzecz w dwóch dialogach z epilogiem / Cyprjan Kamil Norwid / Warszawa : Bibljoteka Polska , [19??]

114731071 : Milczenie [Texte imprimé] / Cyprjan K. Norwid / W Warszawie : wydawnictwo J. Mortkowicza , [s. d.]

114732183 : Perełki [Texte imprimé] / Cypryan Norwid ; wybrał F. Walicz / Warszawa : wydawnictwo Kaziemierza paszkowskiego , [s. d.]

135433916 : Znaki na papierze [Texte imprimé] : znaki na papierze : utwory literackie, akwarele, grafiki, rysunki i szkice / Norwid ; [wstęp Piotr Chlebowski ; wybór i opracowanie Piotr i Edyta Chlebowscy] / Olszanica : Bosz , c2008

113352751 : Sumienie słowa [Texte imprimé] : wybór myśli z listów i rozpraw / Cyprian Norwid / Wrocław : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich , cop. 2004

090545516 : Dzieła zebrane 2, Wiersze : Dodatek krytyczny / Cyprian Norwid ; Opracował Juliusz W. Gomulicki / Warszawa : Państwowy Instytut wydawniczy , impr. 1966

184046696 : Choix de poèmes ; Wanda (fragments) ; Poignée de sable ; Ad leones ! ; Wanda (fragmenty) ; Garstka piasku ; Ad leones ! / Wyd. 2, poszerzone / Kraków : Wydawn. Literackie , impr. 1984

046466185 : Poèmes [Texte imprimé] / Cyprian Kamil Norwid ; choisis, présentés et traduits du polonais par Roger Legras / Lausanne : l'Age d'homme , impr. 1999, cop. 1999

081446438 : Vade-mecum [Texte imprimé] / Cyprian Norwid ; traduit du polonais par Christophe Jeżewski et alii ; préface de Józef Fert,... ; postface, notes et commentaires de Christophe Jeżewski,... ; avec 34 illustrations de l'auteur / Montricher (Suisse) : Les Éditions Noir sur blanc , impr. 2004, cop. 2004Sujet :

Rôles ?049306073 : Z niedrukowanej korespondencji C.K. Norwida / podał Dr. Bolesław Erzepki / Poznań : Nakładem Zdroju , 1921

059712260 : Trois destins tragiques : Słowacki, Krasiński, Norwid / par Edouard Krakowski / 3e éd / Paris : Firmin-Didot , 1931

130922943 : Źniwo na sierpie [Texte imprimé] / powieść o Norwidzie / Poznań : Wielkopolska ksie̜garnia wydawnicza , 1947

054094879 : Cyprian Norwid [Texte imprimé] : poeta i sztukmistrz / Kazimierz Wyka / Kraków : Polska Akademia Umiejetności , 1948

046969632 : O Norwidzie : Rozprawy i notatki / Wacław Borowy / Wyd. 1 / Warszawa : Państwowy instytut wydawniczy , 1960

090545702 : Nowe studia o Norwidzie [Texte imprimé] : [pod redakcja̦ Juliusza Wiktora Gomulickiego i Jana Zygmunta Jakubowskiego.] / Warszawa : Państwowe wydawnictwo naukowe , 1961

148103235 : Wprowadzenie do biografii Norwida [Texte imprimé] / Juliusz W. Gomulicki / [Warszawa] : Państwowy instytut wydawniczy , 1965

121835618 : Rzecz o młodości Norwida / Zofia Trojanowicz / Wyd. 1. / Poznań : Wydawn. Poznańskie , 1968

16689835X : Pisma wszystkie 10, Listy, 1873-1883 [Texte imprimé] / Cyprian Norwid ; zebrał, tekst ustalił, wstep̨em i uwagami krytycznymi opatrzył Juliusz W. Gomulicki ; indeksy zestawiła Maria Gomulicka / Warszawa : Państwowy Instytut wydawniczy , 1971

094948712 : Cypriana Norwida teatr bez teatru / Kazimierz Braun / Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy , 1971

054122619 : Norwid / Zdzislaw Lapinski / Krakow : Wydawnictwo Znak , 1971

070493367 : Cyprian Norwid w 150-lecie urodzin [Texte imprimé] : materiały konferencji naukowej 23-25 września 1971 / pod red. Marii Żmigrodzkiej / Warszawa : PIW , 1973

104617926 : Gli anni romani di Cyprian Norwid, 1847-1848 : nel 150 ̊anniversario della nascita del poeta / Bronisław Biliński / Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1973

132922452 : Wiersze Cypriana Kamila Norwida / Aniela Kowalska / Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1978

048323535 : Wiersze Cypriana Norwida [Texte imprimé] / Aniela Kowalska / Warszawa : Wyd. Szkolne i Pedagogiczne , 1978

170128024 : Cyprian Norwid [Texte imprimé] / Paris : Obsidiane , 1983

167314580 : Norwid [Texte imprimé] : z dziejów recepcji twórczości / wybór tekstów, opracowanie i wstęp: Mieczysław Inglot / Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe , 1983

114925267 : Cyprian Norwid : interpretacje [Texte imprimé] / pod red. Stanislawa Makowskiego / Warszawa : PWN , 1986

144654628 : Cyprian Norwid : studia, artykuły, recenzje / Kazimierz Wyka ; [pod red. Henryka Markiewicza i Marty Wyki] / Kraków : Wydawn. Literackie , 1989

005624606 : Cyprian Kamil Norwid [Texte imprimé] : clochard de Dieu et grand poete (1821-1883) / Edmond Marek / Lille : Club "Polonia-Nord , 1990

186345739 : Wędrowny sztukmistrz : dedykowane Norwidowi eseje o malarstwie polskim / Marek Rostworowski / Warszawa : Interpress , 1990

158516559 : Czemu i jak czytamy Norwida [Texte imprimé] : praca zbiorowa / pod redakcją Jolanty Chojak i Ewy Teleżyńskiej / Wyd. 1. / Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego , 1991

016797752 : Cyprian Norwid / Mieczysław Inglot / Wyd. 1. / Warszawa : Wydawn. Szkolne i Pedagogiczne , 1991

158611101 : Klucz do Norwida [Texte imprimé] / Paweł Heintsch / Wyd. 1. / Radom-Cerekiew : Biblioteka Les-Bor-Pres , 1991

188357068 : "Całość" w twórczości Norwida : praca zbiorowa / pod redakcją Jadwigi Puzyniny i Ewy Teleżyńskiej / Wyd. 1. / Warszawa : Wydział Polonistyki UW , 1992

019673191 : Epopeja w twórczości Cypriana Norwida / Krzysztof Trybuś / Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1993

011975490 : Trilogie italienne [Texte imprimé] = = et Monique Jean : parole vive, parole tue / Cyprian Kamil Norwid / de Christophe Potocki ; traduit du polonais par et sous la direction de Christophe Potocki ; et par Agnieszka Grudzinska / Paris : J. Corti , 1994, cop. 1994

006105998 : Norwid wraca do Paryzä / Tomasz Lubieński / Warszawa : Wyd. Słowo , 1995

026256282 : Norwid : poeta pisma : próba dekonstrukcji dzieła / Wiesław Rzońca / Warszawa : Semper , 1995

007447620 : kȩpa niezapominajek . przygoda z zagadkowym rȩkopisem Norwid / Juliusz Wiktor Gomulicki / Podkowa Leśna : Koło Podkowy-Spółka Poetów , 1996

007893302 : Mickiewicz, Słowacki, Norwid : studia nad jȩzykiem i stylem / Teresa Skubulanka / Lublin : Wyd. Uniwersytetu Marii-Skłowowskiej , 1997

033491291 : Nie tylko o Norwidzie [Texte imprimé] / redakcja Jolanta Czarnomorska, Zbigniew Przychodniak, Krzysztof Trybuś / Wyd. 1. / Poznań : Wydawn. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk , 1997

04642282X : Składanie pieśni : z dziejów edytorstwa twórczości Cypriana Norwida / Marek Buś / Kraków : Wydawn. Naukowe WSP , 1997

04642282X : Składanie pieśni : z dziejów edytorstwa twórczości Cypriana Norwida / Marek Buś / Kraków : Wydawn. Naukowe WSP , 1997

079301991 : Witkacy-Norwid [Texte imprimé] : projekt komparatystyki dekonstrukcjonistycznej / Wiesław Rzońca / Warszawa : Semper , 1998

13132392X : "Gdybyśmy byli żywi, to co innego-" [Texte imprimé] / Jadwiga Rudnicka / Lublin : [s.n.] , 1998

04601408X : Szkice o Norwidzie / Marian Śliwiński / Warszawa : Instytut Badań Literackich , 1998

04601408X : Szkice o Norwidzie / Marian Śliwiński / Warszawa : Instytut Badań Literackich , 1998

190623454 : Ptaki Mickiewicza i inne artykuły romantyczne / Dariusz Tomasz Lebioda / Bydgoszcz : Instytut Wydawniczy Świadectwo , 1998

049986457 : Cyprian Kamil Norwid : clochard de Dieu et grand poète, 1821-1883 : morceaux choisis / [trad. et présentation de] Edmond Marek / Toulouse : Club Polonia-Nord , 1999

049113712 : Wielcy romantycy : Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński, Cyprian Norwid / Jan Marx / Wyd. 1. / Warszawa : Wydawn. Alfa-WERO , 1999

068858906 : Cyprian Norwid [Texte imprimé] : prorok niechciany : [Katalog towarzyszacy wystawie Cyprian Norwid. Prorok niechciany / zorganizowany przez Muzeum literatury im. Adama Mickiewicza we współpracy z Muzeum narodowym w Warszawie i Biblioteką narodową] ; [autorzy wystawy, Aleksandra Melbechowska-Luty, Anna Lipa, Łukasz Kossowski] / Warszawa : Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza , 2001

138770409 : Sztukmistrz [Texte imprimé] : twórczość artystyczna i myśl o sztuce Cypriana Norwida / Aleksandra Melbechowska-Luty / Warszawa : Wydawnictwo Neriton , 2001

138770409 : Sztukmistrz [Texte imprimé] : twórczość artystyczna i myśl o sztuce Cypriana Norwida / Aleksandra Melbechowska-Luty / Warszawa : Wydawnictwo Neriton , 2001

123763231 : Anioły [Texte imprimé] : Rysunki Cypriana Norwida / Cyprian Norwid / Warszawa : Biblioteka Narodowa , 2001

123763231 : Anioły [Texte imprimé] : Rysunki Cypriana Norwida / Cyprian Norwid / Warszawa : Biblioteka Narodowa , 2001

147939240 : Cyprian Norwid, poète et penseur catholique [Texte imprimé] / Christophe Jezewski / Paris : Liberté politique , 2001

147939240 : Cyprian Norwid, poète et penseur catholique [Texte imprimé] / Christophe Jezewski / Paris : Liberté politique , 2001

078533813 : Naród, ojczyzna, społeczeństwo w myśli Cypriana Norwida [Texte imprimé] / Antoni Dunajski / Lublin : Norbertinum , 2002

158610105 : Norwid bezdomny [Texte imprimé] : w 180 rocznicę urodzin poety / pod redakcją Jacka Kopcińskiego / Warszawa : Instytut Dziedzictwa Narodowego , 2002

158610105 : Norwid bezdomny [Texte imprimé] : w 180 rocznicę urodzin poety / pod redakcją Jacka Kopcińskiego / Warszawa : Instytut Dziedzictwa Narodowego , 2002

092085067 : Norwid a chrześcijaństwo [Texte imprimé] / redakcja Józef Fert, Piotr Chlebowski / Lublin : Tow. Nauk. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego , 2002

092085067 : Norwid a chrześcijaństwo [Texte imprimé] / redakcja Józef Fert, Piotr Chlebowski / Lublin : Tow. Nauk. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego , 2002

116119748 : Wokół Norwidowej koncepcji słowa [Texte imprimé] / Włodzimierz Toruń / Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego , 2003

087293161 : Liryka Cypriana Norwida [Texte imprimé] / redakcja Piotr Chlebowski, Włodzimierz Toruń ; Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Zakład Badań nad Twórczościa̧ Cypriana Norwida KUL / Lublin : Tow. Nauk. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego , 2003

075022346 : Norwid [Texte imprimé] : opowieść biograficzna / Zbigniew Sudolski / Warszawa : Ancher , 2003

116119748 : Wokół Norwidowej koncepcji słowa [Texte imprimé] / Włodzimierz Toruń / Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego , 2003

081916191 : Norwidowskie inspiracje [Texte imprimé] / Józef Fert / Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL , 2004

102184402 : Biografia i tekst [Texte imprimé] : studia o Mickiewiczu i Norwidzie / Sławomir Rzepczyński / Słupsk : Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej , 2004

081916191 : Norwidowskie inspiracje [Texte imprimé] / Józef Fert / Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL , 2004

081916191 : Norwidowskie inspiracje [Texte imprimé] / Józef Fert / Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL , 2004

116120517 : Sentencjonalność w poezji i prozie Cypriana Norwida [Texte imprimé] : o Vade-mecum i "trylogii" włoskiej / Dorota Plucińska / Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego , 2005

113355661 : Norwid a romantyzm polski [Texte imprimé] / Wiesław Rzońca / Warszawa : Wydano nakładem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego , 2005

116119241 : Mie̢dzy obrazem i słowem [Texte imprimé] : studia o pogla̢dach estetycznych i twórczości literackiej Norwida / Dariusz Pniewski / Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego , 2005, cop. 2005

128653116 : Romantyczne konteksty twórczości Witolda Gombrowicza [Texte imprimé] / Mieczysław Inglot / Katowice : Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych , 2006

123702380 : Mallarmé et Norwid [Texte imprimé] : le silence et la modernité poétique en France et en Pologne / par Piotr Śniedziewski ; sous la direction de Gisèle Séginger et Zbigniew Przychodniak / [S.l.] : [s.n.] , 2006

128653116 : Romantyczne konteksty twórczości Witolda Gombrowicza [Texte imprimé] / Mieczysław Inglot / Katowice : Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych , 2006

138945195 : Bibliografia interpretacji poematów Cypriana Norwida [Texte imprimé] / opracował Włodzimierz Toruń ; przy współudziale Marka Busia, Piotra Chlebowskiego, Jana Gotfryda / Lublin : Instytut Badań nad Twórczością Cypriana Norwida KUL , 2007

139430172 : Kalendarz życia i twórczości Cypriana Norwida [Texte imprimé] / Zofia Trojanowiczowa, Zofia Dambek ; przy współudziale Jolanty Czarnomorskiej / Poznań : Wydawn. Poznańskie , 2007

131175270 : Perspektywiczność sacrum [Texte imprimé] : szkice o Norwidowskim romantyzmie / Arent van Nieukerken / Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo , 2007

131175270 : Perspektywiczność sacrum [Texte imprimé] : szkice o Norwidowskim romantyzmie / Arent van Nieukerken / Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo , 2007

131175270 : Perspektywiczność sacrum [Texte imprimé] : szkice o Norwidowskim romantyzmie / Arent van Nieukerken / Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo , 2007

176675701 : Wartość - sacrum - Norwid 2, Studia i szkice aksjologicznoliterackie [Texte imprimé] / Stefan Sawicki / Lublin : Wydawnictwo KUL , 2007, cop. 2007

139592423 : Norwid-- artysta [Texte imprimé] : w 125. rocznicę śmierci poety = Norwid-- artist : on the 125th anniversary of the poet's death / pod redakcją Krzysztofa Trybusia, Wiesława Ratajczaka, Zofii Dambek / Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk , 2008

139592423 : Norwid-- artysta [Texte imprimé] : w 125. rocznicę śmierci poety = Norwid-- artist : on the 125th anniversary of the poet's death / pod redakcją Krzysztofa Trybusia, Wiesława Ratajczaka, Zofii Dambek / Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk , 2008

161564259 : Sokrates Norwida [Texte imprimé] : kontekst, recepcja, kontynuacja / Tomasz Mackiewicz / Warszawa : Wydano nakładem Wydziału Polonistyki, Uniwersytetu Warszawskiego , 2009

146684249 : La volonté et l'acte d'écriture dans les œuvres de Cyprian Norwid et Paul Valéry [Texte imprimé] / Marta Benadrz-Cantarel ; sous la direction de François-Charles Gaudard / [S.l.] : [s.n.] , 2009

145422798 : Dwa głosy o sztuce : Klaczko i Norwid [Texte imprimé] = Two voices about art: : Klaczko and Norwid : / wstęp Elżbieta Nowicka, Katarzyna Kuczyńska ; opracowanie tekstu i komentarze Katarzyna Kuczyńska / Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwo Przyjaciół Nauk , 2009

138776083 : Symbolika mistyczna w poezji romantycznej [Texte imprimé] : Słowacki i inni / pod redakcją Grażyny Halkiewicz-Sojak, Bogny Paprockiej-Podlasiak / Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika , 2009

161567304 : Norwid mniej znany--przybliżenia [Texte imprimé] : prace Warszawskiego Koła Norwidologicznego / redakcja naukowa Tomasz Korpysz ; współpraca redakcyjna Marcin Będkowski / Warszawa : Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego , 2011

176481869 : Jedno dzieło - wiele interpretacji [Texte imprimé] : rozważania nad Wielkimi słowami Cypriana Norwida / pod redakcją Dariusza Pniewskiego / Toruń : Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika , 2012

171607082 : Architektura słowa [Texte imprimé] : i inne szkice o Norwidzie / Henryk Siewierski / Kraków : UNIVERSITAS , 2012

178074233 : La volonté et l'acte d'écriture dans les œuvres de Cyprian Norwid et Paul Valéry [Microforme] / Marta Benadrz-Cantarel ; sous la direction de François-Charles Gaudard / Lille : ANRT , 2013

180812874 : Sylwetka duchowa Cypriana Norwida (1821-1883) [Texte imprimé] / Stanisław Cieślak / Warszawa : Wydawnictwo Sióstr Loretanek , 2013

184542715 : Światłocienie i dysonanse : o Norwidzie i tradycji literackiej / Agata Seweryn / Lublin : Wydawnictwo KUL , 2013

200653342 : Norwid o Niepodległej / Włodzimierz Toruń / Lublin : Wydawnictwo KUL , 2013

200653342 : Norwid o Niepodległej / Włodzimierz Toruń / Lublin : Wydawnictwo KUL , 2013

200653342 : Norwid o Niepodległej / Włodzimierz Toruń / Lublin : Wydawnictwo KUL , 2013

172640113 : Wizje człowieka i świata w poezji Mickiewicza, Norwida i Leśmiana [Texte imprimé] / Kazimierz Świegocki / Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej , 2013

174921578 : Norwida koncepcja literatury [Texte imprimé] : obszary dyskursu i reinterpretacji: gatunki, kategorie, konwencje / Dorota Plucińska ; Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora / Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora , 2013

174921578 : Norwida koncepcja literatury [Texte imprimé] : obszary dyskursu i reinterpretacji: gatunki, kategorie, konwencje / Dorota Plucińska ; Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora / Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora , 2013

184458692 : Trudny Norwid / redakcja Piotr Chlebowski / Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II , 2013, cop. 2013

184456754 : Norwid sztukmistrz nieznany / Edyta Chlebowska / Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II , 2013, cop. 2013

184456754 : Norwid sztukmistrz nieznany / Edyta Chlebowska / Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II , 2013, cop. 2013

184456754 : Norwid sztukmistrz nieznany / Edyta Chlebowska / Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II , 2013, cop. 2013

184456754 : Norwid sztukmistrz nieznany / Edyta Chlebowska / Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II , 2013, cop. 2013

180217887 : Premodernizm Norwida - na tle symbolizmu literackiego drugiej połowy XIX wieku [Texte imprimé] / Wiesław Rzońca / Warszawa : Wydano Nakładem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego , 2013, cop. 2013

184459656 : Niewidoczna metafora : strategie mówienia przenośnego w poezji Norwida / Łukasz Niewczas / Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II , 2013, cop. 2013

184459656 : Niewidoczna metafora : strategie mówienia przenośnego w poezji Norwida / Łukasz Niewczas / Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II , 2013, cop. 2013

184458692 : Trudny Norwid / redakcja Piotr Chlebowski / Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II , 2013, cop. 2013

189187484 : Studia Norwidiana 32, / [Jacek Brzozowski, Elżbieta Feliksiak...] / Lublin : KUL , 2014

189899220 : O Norwidzie : rzeczy dawne i najdawniejsze / Zdzisław Łapiński / Lublin : Wydawnictwo KUL , 2014, cop. 2014

190355700 : Norwid - Conrad : epika w perspektywie modernizmu / Karol Samsel / Warszawa : Semper , 2015

186104677 : Norwid notre contemporain / sous la direction de Maria Delaperrière / Paris : Institut d'études slaves , 2015, cop. 2015

186104677 : Norwid notre contemporain / sous la direction de Maria Delaperrière / Paris : Institut d'études slaves , 2015, cop. 2015

13973709X : Mallarmé et Norwid [Texte imprimé] : le silence et la modernité poétique en France et en Pologne / Piotr Śniedziewski / Paris : l'Harmattan , DL 2009

158209982 : Cyprian Norwid et la pensée de l'empire du Milieu [Texte imprimé] / Krzysztof A. Jeżewski / Paris : l'Harmattan , DL 2011, cop. 2011

158209982 : Cyprian Norwid et la pensée de l'empire du Milieu [Texte imprimé] / Krzysztof A. Jeżewski / Paris : l'Harmattan , DL 2011, cop. 2011

170302237 : Norwidowa poetyka i dialektyka milczenia [Texte imprimé] / Z.L. Zaleski / [S.l.] : [s.n.] , [s.d.]

09208771X : Poezja i myśl [Texte imprimé] : studia o Norwidzie / Elżbieta Feliksiak / Lublin : Tow. Nauk. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego , c2001

052322041 : Trois destins tragiques [Texte imprimé] : Slowacki, Krasinski, Norwid / Edouard Krakowski / Paris : Firmin-Didot , cop. 1931

130164917 : Rozjaśnianie ciemności [Texte imprimé] : studia i szkice o Norwidzie / redakcja Jacek Brzozowski, Barbara Stelmaszczyk / Kraków : Towarzystwo Autorów i wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS , cop. 2002

140796266 : O angielskich tłumaczeniach utworów Norwida [Texte imprimé] / Agata Brajerska-Mazur / Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego , cop. 2002

116128534 : "Ipse ipsum" [Texte imprimé] : o autoportretach Cypriana Norwida / Edyta Chlebowska / Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego , cop. 2004

113352751 : Sumienie słowa [Texte imprimé] : wybór myśli z listów i rozpraw / Cyprian Norwid / Wrocław : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich , cop. 2004

113352751 : Sumienie słowa [Texte imprimé] : wybór myśli z listów i rozpraw / Cyprian Norwid / Wrocław : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich , cop. 2004

116128534 : "Ipse ipsum" [Texte imprimé] : o autoportretach Cypriana Norwida / Edyta Chlebowska / Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego , cop. 2004

127030816 : Poeta i sztukmistrz [Texte imprimé] : o twórczości poetyckiej i artystycznej Norwida / red. Piotr Chlebowski ; Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Instytut Badań nad Twórczością Cypriana Norwida KUL / Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL , cop. 2007

127204806 : Drogami pielgrzyma [Texte imprimé] : studia i artykuły o twórczości "czwartego wieszcza" / Mieczysław Inglot / Lublin : Tow. Nauk. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II , cop. 2007

142391190 : Strona Norwida [Texte imprimé] : studia i szkice ofiarowane profesorowi Stefanowi Sawickiemu / pod redakcją Piotra Chlebowskiego... [et al.] / Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II , cop. 2008

15562864X : Definicje poetyckie Norwida [Texte imprimé] / Tomasz Korpysz / Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II , cop. 2009

155623893 : Obraz pogodnej śmierci [Texte imprimé] : Norwid, Rafael, Maratti i Śmierć świe̢tego Józefa / Jan Zieliński / Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II , cop. 2010

172214661 : Poeta i myśliciel [Texte imprimé] : rozprawy i szkice o Norwidzie / Tadeusz Makowiecki ; zebrali i opracowali Edyta Chlebowska i Włodzimierz Toruń ; Ośrodek Badań nad Twórczością Cypriana Norwida KUL / Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II , cop. 2013

172214661 : Poeta i myśliciel [Texte imprimé] : rozprawy i szkice o Norwidzie / Tadeusz Makowiecki ; zebrali i opracowali Edyta Chlebowska i Włodzimierz Toruń ; Ośrodek Badań nad Twórczością Cypriana Norwida KUL / Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II , cop. 2013

172214661 : Poeta i myśliciel [Texte imprimé] : rozprawy i szkice o Norwidzie / Tadeusz Makowiecki ; zebrali i opracowali Edyta Chlebowska i Włodzimierz Toruń ; Ośrodek Badań nad Twórczością Cypriana Norwida KUL / Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II , cop. 2013

189900350 : Norwid wobec historii / redakcja Edyta Chlebowska, Łukasz Niewczas / Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II , cop. 2014

189901284 : Idee i formy : studia i szkice o Norwidzie / Marek Buś / Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II , cop. 2014

18990481X : Norwid-spotkania kultur / redakcja Edyta Chlebowska / Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II , cop. 2015

112165753 : Norwid [Texte imprimé] : poeta historii / Alicja Lisiecka / London : Veritas Foundation Publication Centre , impr. 1973

081446438 : Vade-mecum [Texte imprimé] / Cyprian Norwid ; traduit du polonais par Christophe Jeżewski et alii ; préface de Józef Fert,... ; postface, notes et commentaires de Christophe Jeżewski,... ; avec 34 illustrations de l'auteur / Montricher (Suisse) : Les Éditions Noir sur blanc , impr. 2004, cop. 2004

165625996 : Romantyzm [Texte imprimé] : od poetyki do polityki : interpretacje i materiały / Zofia Trojanowiczowa ; wybór i redakcja : Anna Artwińska, Jerzy Borowczyk, Piotr Śniedziewski / Kraków : Universitas , impr. 2010Fonction non précisée :

Rôles ?130922943 : Źniwo na sierpie [Texte imprimé] / powieść o Norwidzie / Poznań : Wielkopolska ksie̜garnia wydawnicza , 1947


A propos Partenaires Conditions Générales d'Utilisation (CGU) Assistance