Trzeciakowski, Lech (1931-....) Amélioration Assistance
02849301X
Notice de type Personne

Forme retenue

Trzeciakowski, Lech (1931-....)

Information

Langue d'expression : polonais

Source

BN Service polonais


Internet, http://alpha.bn.org.pl/, 2013-04-04

Information trouvée :Trzeciakowski, Lech (1931- )


Rola Wielkopolski w dziejach narodu polskiego / pod red. S. Kubiaka i L. Trzeciatowskiego, 1979

Utilisation dans Rameau

La vedette peut être employée dans une vedette RAMEAU

Autres identifiants

Identifiant BNF : FRBNF120317945
Identifiant ISNI : 000000008165951X

Notices bibliographiques liées :2 rôle(s)

070 Auteur ( 6 )
340 Editeur scientifique ( 3 )Auteur :

Rôles ?119165376 : Polityka polskich klas posiadających w Wielkopolsce w erze Capriviego, 1890-1894 [Texte imprimé] / Lech Trzeciakowski / Poznam : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu , 1960

154133930 : Walka o polkośćmiast poznańskiego na przełomie XIX i XX wieku [Texte imprimé] / Lech Trzeciakowski / Poznań : Wydawnictwo Poznańskie , 1964

055018467 : Pod pruskim zaborem 1850-1918 [Texte imprimé] / Lech Trzeciakowski / Warszawa : Wiedza Powszechna , 1973

054701317 : W dawnym Poznaniu : Fakty i wydarzenia z dziejów miasta do roku 1918 / Poznań : Wydawnictwo Poznańskie , 1974

00738839X : The Kulturkampf in Prussian Poland / by Lech Trzeciakowski ; transl. from the Polish by Katarzyna Kretkowska / Boulder (Col.) : East European monographs , 1990

097130591 : Polen im europäischen Mächtesystem des 19. Jahrhunderts : die "Konvention Alvensleben" 1863 / Karl-Ernst Jeismann / Frankfurt am Main : Diesterweg , 1994Editeur scientifique :

Rôles ?054583179 : Niemcy w Poznańskiem wobec polityki germanizacyjnej, 1815-1920 [Texte imprimé] / Bolesław Grześ, Jerzy Kozłowski, Aleksander Kramski ; pod redakcja Lecha Trzeciakowskiego / Poznań : Instytut Zachodni , 1976

048619183 : Rola Wielkopolski w dziejach narodu polskiego [Texte imprimé] : praca zbiorowa (w siedemdziesiata rocznice urodzin Witolda Jakóbczyka) / pod red. Stanisława Kubiaka i Lecha Trzeciakowskiego / Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza , 1979

11012183X : Powstanie listopadowe a problem świadomości historycznej [Texte imprimé] / praca zbiorowa pod redakcją Lecha Trzeciakowskiego / Poznań : UAM , 1983


A propos Partenaires Conditions Générales d'Utilisation (CGU) Assistance