Markiewicz, Henryk (1922-2013) Amélioration Assistance
028539419
Notice de type Personne

Forme retenue

Markiewicz, Henryk (1922-2013)

Forme rejetée

Markiewicza, Henryka (1922-2013)
[Nom de personne]
Markiewicz, Herman (1922-2013)
[Nom de personne]

Information

Langue d'expression : polonais
Pays : POLOGNE
Date de naissance : 16 11 1922
Date de mort : 2013

Notes

Note publique d'information :
Historien de la littérature polonaise, auteur, professeur des sciences humaines


Source

Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku / pod red. H. Markiewicza, 1965-

Utilisation dans Rameau

La vedette peut être employée dans une vedette RAMEAU

Autres identifiants

Identifiant BNF : FRBNF120355198
Identifiant ISNI : 0000000083423199

Notices bibliographiques liées :10 rôle(s)

000 Code de fonction non reconnu ( 11 )
070 Auteur ( 59 )
075 Auteur de la postface, du colophon, etc. ( 3 )
080 Préfacier, etc. ( 6 )
220 Compilateur ( 1 )
340 Editeur scientifique ( 48 )
420 Personne honorée ( 1 )
710 Secrétaire ( 4 )
990 Sujet ( 2 )
990 Fonction non précisée ( 1 )Code de fonction non reconnu :

Rôles ?118382764 : Ostatni Sejm Rzeczypospolitej : powieść historyczna / Władysław St. Reymont ; [posł. napisał Henryk Markiewicz ; red. tomu Janina Bahr] / Kraków : Wydawnictwo Literackie , 1955

118382608 : Insurekcja : powieść historyczna / Władysław St. Reymont ; [posł. napisał Henryk Markiewicz ; red. tomu Janina Bahr] / Kraków : Wydawnictwo Literackie , 1955

054123615 : Utwory wybrane.. 3, Popioły, powieść z końca XVIII i poczatku XIX w / Stefan Żeromski ; opracował Henryk Markiewicz / Warszawa : Czytelnik , 1958

047644176 : Lalka : Powieść / Aleksander Głowacki ; wstepem przypisami i aneksem opatrzył Henryk Markiewicz / Warszawa : PIW , 1960

054120136 : Dzienniki, Opowiadania, Promień, Grzech / Stefan Żeromski ; Wstepem poprzedził Henryk Markiewicz / Warszawa : Czyt , 1961

054120144 : Syzyfowe prace, Ludzie bezdomni / Stefan Żeromski ; Wstepem poprzedził Henryk Markiewicz / Warszawa : Czyt , 1961

054120268 : Przedwiośnie / Stefan Żeromski ; Wstepem poprzedził Henryk Markiewicz / Warszawa : Czyt , 1961

054120225 : Wierna rzeka, Wiatr od morza, Uciekła mi przepióreczka.. / Stefan Żeromski ; Wstepem poprzedził Henryk Markiewicz / Warszawa : Czyt , 1961

048492884 : Renesans, oświecenie, romantyzm i inne studia z historii kultury / Zygmunt Łempicki ; oprac. Henryk Markiewicz ; przedmowa poprzedził Bogdan Suchodolski / Warszawa : Państwowe wydawnictwo naukowe , 1966

096273690 : Pisma krytycznoliterackie [Texte imprimé] / Piotr Chmielowski ; opracował Henryk Markiewicz / Warszawa : PIW , [1961]

047071877 : Pisma krytycznoliterackie [Texte imprimé] / Piotr Chmielowski ; opracował Henryk Markiewicz / Warszawa : PIW , s.dAuteur :

Rôles ?167306782 : Realizm krytyczny w twórczości Bolesława Prusa [Texte imprimé] / Henryk Markiewicz / Wrocław : Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich , 1950

196239192 : Stefan Żeromski / Henryk Markiewicz / Katowice : Spółdzielnia Wyd.-Oświat. "Czytelnik" , 1951

048562025 : "Lalka" Bolesława Prusa / Henryk Markiewicz / Warszawa : Ksa°zka i Wiedza , 1951

112799337 : O marksistowskiej teorii literatury [Texte imprimé] : szkice / Henryk Markiewicz / Wrocław : Wydawn. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich , 1952

109073266 : "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego [Texte imprimé] / Henryk Markiewicz / Kraków : Wydawnictwo Literackie , 1953

167301535 : O marksistowskiej teorii literatury [Texte imprimé] : szkice / Henryk Markiewicz / Wrocław [u.a.] : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich , 1953

048562580 : Prus i Żeromski [Texte imprimé] : rozprawy i szkice literackie / Henryk Markiewicz / Warszawa : PIW , 1954

128004134 : Krytyka literacka w walce o realizm socjalistyczny, 1944-1954 [Texte imprimé] / Henryk Markiewicz / Wyd. 1. / Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy , 1955

104477067 : Śladami Wokulskiego [Texte imprimé] : przewodnik literacki po warszawskich realiach "Lalki" / Stefan Godlewski, Ludwik B. Grzeniewski, Henryk Markiewicz ; książkę skomponował, opatrzył wstępem i posłowiem Ludwik B. Grzeniewski / [Warszawa] : Czytelnik , 1957

064007979 : Tradycje i rewizje / Henryk Markiewicz / Kraków : Wydawnictwo literackie , 1957

048562270 : "Noce i dnie" Marii Dabrowskiej na tle polskiej tradycji powieściowej / Henryk Markiewicz / Warszawa : PWN , 1963

054125502 : Prus i Żeromski, rozprawy i szkice literackie [Texte imprimé] / Henryk Markiewicz / 2e ed. rev. et corr / Warszawa : Państwowy instytut wydawniczy , 1964

112798217 : Główne problemy wiedzy o literaturze [Texte imprimé] / Henryk Markiewicz / Kraków : Wydawn. Literackie , 1965

124430090 : "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego [Texte imprimé] / Henryk Markiewicz ; przy współpracy Stanisława Eilego / 2e éd. / Warszawa : Czytelnik , 1965

167477927 : "Ludzie bezdomni" Stefana Zeromskiego [Texte imprimé] / Henryk Markiewicz / 2e éd. / Warszawa : Czytelnik , 1966

112798373 : Główne problemy wiedzy o literaturze [Texte imprimé] / Henryk Markiewicz / Wyd. 2-e, przejrz. i uzup. / Kraków : Wydawnictwo Literackie , 1966

112798845 : "Lalka" Bolesława Prusa [Texte imprimé] / Henryk Markiewicz / Warszawa : Czytelnik , 1967

04856186X : Główne problemy wiedzy o literaturze / Henryk Markiewicz / 3e éd. / Kraków : Wyd. Literackie , 1970

048562343 : Nowe przekroje i zbliżenia [Texte imprimé] : rozprawy i szkice z wiedzy o literaturze / Henryk Markiewicz / Warszawa : Państwowy instytut wydawniczy , 1974

167301306 : Główne problemy wiedzy o literaturze [Texte imprimé] / Henryk Markiewicz / Kraków : Wydawnictwo Literackie , 1976

112799884 : Przekroje i zbliżenia dawne i nowe [Texte imprimé] : rozprawy i szkice z wiedzy o literaturze / Henryk Markiewicz / Wyd. 1. / Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy , 1976

112800009 : W kręgu Żeromskiego [Texte imprimé] : rozprawy i szkice historycznoliterackie / Henryk Markiewicz / Wyd. 1. / Warszawa : Państwowy Instytut Wydawn. , 1977

048562491 : Pozytywizm [Texte imprimé] / Henryk Markiewicz / Warszawa : Państwowe wydawnictwo naukowe , 1978

112798497 : Główne problemy wiedzy o literaturze [Texte imprimé] / Henryk Markiewicz / Wyd. 5. przejrzane i uzup. / Kraków : Wydawn. Literackie , 1980

048562424 : Polska nauka o literaturze [Texte imprimé] : zarys rozwoju / Henryk Markiewicz / Warszawa : Państwowe wydawnictwo naukowe , 1981

112800114 : Wymiary dzieła literackiego [Texte imprimé] / Henryk Markiewicz / Wyd. 1. / Kraków : Wydawn. Literackie , 1984

04856236X : Polska nauka o literaturze [Texte imprimé] : zarys rozwoju / Henryk Markiewicz / Wydanie 2e, uzupełnione / Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe , 1985

020957408 : Świadomość literatury : rozprawy i szkice / Henryk Markiewicz ; okładkȩ, obwolutȩ i strony tytułowe projektowała, Jolanta Bara̧cz / [Warszawa] : Państwowy Instytut Wydawniczy , 1985

112799094 : Literatura pozytywizmu [Texte imprimé] / Henryk Markiewicz / Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe , 1986

02214742X : Tadeusz Żeleński Boy o literaturze niemoralnej : szkice literackie / wstęp, wybór i opracowanie Henryka Markiewicza / Wyd. 1. / Warszawa : Czytelnik , 1990

011699094 : Skrzydlate słowa [Texte imprimé] / Henryk Markiewicz, Andrzej Romanowski / Warszawa : Państwowy instytut wyd , 1990

022026967 : Eseje i studia o literaturze [Texte imprimé] / Stanisław Brzozowski ; wybór, wstęp i opracowanie Henryk Markiewicz / Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1990, cop. 1990

056435711 : Pożegnania / Henryk Markiwicz / Kraków : Universitas , 1992

196743702 : Teorie powieści za granicą : od początków do naturalizmu / Henryk Markiewicz / Wyd. 1. / Warszawa : Wydawn. Naukowe PWN , 1992, cop. 1992

005731038 : Literatura i historia / Henryk Markiewicz / Kraków : Universitas , 1994

027791092 : O Prusie i Żeromskim / Henryk Markiewicz / Kraków : Universitas , 1995

051037475 : Teorie powieści za granica̧ : od pocza̧tków do schyłku XX wieku / Henryk Markiewicz / Warszawa : PWN , 1995

069464715 : Głʹowne problemy wiedzy o literaturze [Texte imprimé] : Prace wybrane III / 1Henryk Markiewicz / Krakʹow : Universitas , 1996

069465118 : Wymiary dzieła literackiego [Texte imprimé] : Prace wybrane IV / Markiewicz Henryk / Krakʹow : Universitas , 1996

069465797 : Z teorii literatury i badaʹn literackich [Texte imprimé] : Prace wybrane V / Henryk Markiewicz / Krakʹow : Universitas , 1997

007703384 : Literatura pozytywizmu [Texte imprimé] / Henryk Markiewicz / Warszawa : Wydawnictwo naukowe PWN , 1997, cop. 1986

069466203 : Z dziejʹow polskiej wiedzy o literaturze [Texte imprimé] : Prace wybrane VI / Markiewicz Henryk / Krakʹow : Universitas , 1998

134198166 : Zabawy literackie [Texte imprimé] / Henryk Markiewicz / Kraków : Oficyna Literacka , 1998

010739327 : Skrzydlate słowa : seria druga / Henryk Markiewicz, Andrzej Romanowski ; indeksy opracowała Hanna Wachnowska / Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy , 1998

010722858 : Polskie teorie powieści [Texte imprimé] : od początków do schyłku XX wieku / Henryk Markiewicz / Warszawa : wydawnictwo naukowe PWN , 1998

04903541X : Pozytywizm / Henryk Markiewicz / Wyd. 3., zmien. i rozsz.; wydanie piąte (2000) [i. e. éd.5 (2000)] / Warszawa : Wydawn. Naukowe PWN , 1999

058558055 : Dopowiedzenia [Texte imprimé] : rozprawy i szkice z wiedzy o literaturze / Henryk Markiewicz / Kraków : Wyd. Literackie , 2000

058088946 : Boy-Żeleński [Texte imprimé] / Henryk Markiewicz / Wrocław : Wydawn. Dolnośląskie , 2001

081866828 : Pozytywizm [Texte imprimé] / Henryk Markiewicz ; [wydal] Instytut badan literackich Polskiej Akademii nauk / Warszawa : Wydawnictwo naukowe PWN , 2002

166833231 : Czytanie Irzykowskiego [Texte imprimé] / Henryk Markiewicz / Kraków : Universitas , 2011

165593202 : Mowy i rozmowy 1961-2010 [Texte imprimé] / Henryk Markiewicz / Kraków : Collegium Columbinum , 2011

048615943 : Główne problemy wiedzy o literaturze / Henryk Markiewicz / Kraków : Wyd. Literackie , [s.d.]

027791149 : Z historii literatury polskiej / Henryk Markiewicz / Wyd. 1. / Kraków : Tow. Autorów i Wydawców Prac Nauk. "Universitas , c1996

071350829 : Mój życiorys polonistyczny z historia̧ w tle [Texte imprimé] / Henryk Markiewicz ; rozmowa̧ z autorem uzupełniła Barbara N. Łopieńska / Kraków : Wydawn. Literackie , c2002

196691729 : Zabawy literackie / Henryk Markiewicz / Kraków : Oficyna Literacka , cop. 1992

104477490 : Zabawy literackie dawne i nowe [Texte imprimé] / Henryk Markiewicz / Kraków : Universitas , cop. 2003

095220119 : Przygody dzieł literackich [Texte imprimé] / Henryk Markiewicz / Gdańsk : słowo/obraz terytoria , cop. 2004

140835008 : Kto jest autorem ?... [Texte imprimé] : przygody polskich filologów / Henryk Markiewicz / Kraków : Collegium Columbinum , cop. 2005

051793148 : Przekroje i zbliżenia [Texte imprimé] : rozprawy i szkice historycznoliterackie / Henryk Markiewicz / Warszawa : Państwowy instytut wydawniczy , impr. 1967Auteur de la postface, du colophon, etc. :

Rôles ?12503461X : Popioły T. 3, [Texte imprimé] : powieść z końca XVIII i początku XIX w. / Stefan Żeromski ; posł. Henryk Markiewicz / Wyd. 14. / Warszawa : Czytelnik , 1968

125034539 : Popioły T. 2, [Texte imprimé] : powieść z końca XVIII i początku XIX w. / Stefan Żeromski ; posł. Henryk Markiewicz / [Wyd. 14]. / Warszawa : Czytelnik , 1968

125034482 : Popioły T. 1, [Texte imprimé] : powieść z końca XVIII i początku XIX w. / Stefan Żeromski ; posł. Henryk Markiewicz / [Wyd. 14]. / Warszawa : Czytelnik , 1968Préfacier, etc. :

Rôles ?09085215X : Przedwioṡnie. Powieść / S. Żeromski Poslowie Henryka Markiewicza / Kraków : Czytelnik , 1952

158104315 : Powieści T. 2, Promień [Texte imprimé] / Stefan Żeromski ; wstęp Henryka Markiewicza ; illustracje Krzysztofa Henisza / Warszawa : Czytelnik , 1955

158097122 : Nowele i opowiadania T. 1, Rozdziobią nas kruki, wrony [Texte imprimé] / Stefan Żeromski ; wstęp Henryka Markiewicza / Warszawa : Czytelnik , 1956

15810305X : Powieści T. 1, Syzyfowe prace [Texte imprimé] : powieść współczesna / Stefan Żeromski ; wstęp Henryka Markiewicza ; illustracje Moniki Żeromskiej / Warszawa : Czytelnik , 1956

054120187 : Popioły [Texte imprimé] / Stefan Żeromski ; Wstępem poprzedził Henryk Markiewicz / Warszawa : Czytelnik , 1961

167811134 : Utwory wybrane / Stefan Żeromski ; wstępem poprzedził Henryk Markiewicz / Warszawa : Czytelnik , 1964Compilateur :

Rôles ?171654536 : Igraszki literackie polonistów [Texte imprimé] : antologia / wybrali Henryk Markiewicz i Michał RusinekEditeur scientifique :

Rôles ?167356852 : Pozytywizm Część 1, / opracowali H. Markiewicz ... / Wrocław : Ossolineum , 1950

167325256 : Wybór pism [Texte imprimé] / Bolesław Prus ; Oprac. i wstępem opatrzył Henryk Markiewicz / Warszawa : Książka i Wiedza , 1951

166805653 : Lalka 2, [Texte imprimé] / Bolesław Prus ; wstępem opatrzył Jan Kott ; [przypisami opatrzył Henryk Markiewicz] / Wyd. 4 / Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy , 1954

125082649 : Wierna rzeka, Wiatr od morza [Texte imprimé] / Stefan Żeromski ; opracował Henryk Markiewicz / [Warszawa] : Czytelnik , 1958

060718269 : Utwory wybrane / Stefan Żeromski ; opracował Henryk Markiewicz / Warszawa : Czytelnik , 1958

052946312 : Teoria badań literackich w Polsce [Texte imprimé] / wypisy opracował Henryk Markiewicz / Kraków : Instytut Literacki , 1960

167276069 : Pisma krytycznoliterackie [Texte imprimé] / Piotr Chmielowski ; opracował Henryk Markiewicz / Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy , 1961

124683444 : Młoda Polska [Texte imprimé] / komitet red. Stefan Żółkiewski, Henryk Wolpe, Henryk Markiewicz ; redaktorzy tomu : Jerzy Kwiatkowski, Zbigniew Żabicki / Warszawa : Państwowy Instytut Wydawn. , 1965

124683517 : Literatura Polski Ludowej [Texte imprimé] / komitet red. Stefan Żółkiewski, Henryk Wolpe, Henryk Markiewicz ; redaktorzy tomu : Alina Brodzka, Zbigniew Żabicki / Warszawa : Państwowy Instytut Wydawn. , 1965

124683495 : Literatura międzywojenna [Texte imprimé] / komitet red. Stefan Żółkiewski, Henryk Wolpe, Henryk Markiewicz ; redaktorzy tomu : Alina Brodzka, Zbigniew Żabicki / Warszawa : Państwowy Instytut Wydawn. , 1965

108880354 : Literatura polska w okresie realizmu i naturalizmu [Texte imprimé] / [zespół red. : Janina Kulczycka-Saloni, Henryk Markiewicz, Zbiegniew Żabicki] / Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe , 1965-1971

051026856 : Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku Seria 4, Literatura polska w okresie realizmu i naturalizmu [Texte imprimé] / Redakcja naczelna Kazimierz Wyka, Henryk Markiewicz, Irena Wyczańska (sekretarz) / Zespół Janina Kulczycka-Saloni, Henryk Markiewicz, Zbigniew Żabicki ; Instytut badań literackich Polskiej akademii nauk / Wyd. 1 / Warszawa : Państwowe wydawnictwo naukowe , 1965-1971

167267175 : Popioły T. 1, [Texte imprimé] : powieść z końca XVIII i początku XIX w / Stefan Żeromski ; posł. Henryk Markiewicz / Warszawa : Czytelnik , 1966

165641967 : Literatura polska w okresie realizmu i naturalizmu Tome 2, / zesp. red. Janina Kulczycka-Saloni, Henryk Markiewicz, Zbigniew Żabicki / Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe , 1966

117566152 : Problemy teorii literatury seria 2, [Texte imprimé] / [wyboru prac dokonał Henryk Markiewicz] / Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1967

117566047 : Problemy teorii literatury / [Wyboru prac dokonał Henryk Markiewicz] / Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1967

139294023 : Tadeusz Żeleński Boy o Krakowie [Texte imprimé] / opracował Henryk Markiewicz / Kraków : Wydawn. Literackie , 1968

165642440 : Literatura polska w okresie realizmu i naturalizmu Tome 3, / zespół red. Janina Kulczycka-Saloni, Henryk Markiewicz, Zbigniew Żabicki / Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe , 1969

12450664X : Współczesna teoria badań literackich za granicą [Texte imprimé] : antologia / oprac. Henryk Markiewicz / Kraków : Wydawn. Literackie , 1970-1973

048562653 : Sztuka interpretacji I, [Texte imprimé] / wybór i opracowanie Henryka Markiewicza / Wrocław : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich , 1971

165642734 : Literatura polska w okresie realizmu i naturalizmu Tome 4, [Texte imprimé] / zesp. red. Janina Kulczycka-Saloni, Henryk Markiewicz, Zbigniew Żabicki / Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe , 1971

116583045 : Człowiek i dzieło [Texte imprimé] : charakterystyki, wspomniena, materiały / praca zbiorowa, pod red. Henryka Markiewicza, Marii Rydlowej, Tadeusza Ulewicza / Kraków : Wydawn. Literackie , 1972

100456219 : Studia i rozprawy T. 3, [Texte imprimé] / Maria Dłuska / Kraków : Wydawnictwo literackie , 1972

157437094 : Stanisław Pigoń [Texte imprimé] : człowiek i dzieło / praca zbiorowa pod redakcja ̨Henryka Markiewicza, Marii Rydlowej, Tadeusza Ulewicza / Kraków : Wydawnictwo Literackie , 1972

196684676 : Współczesna teoria badań literackich za granicą Tom III, Socjologia literatury : antologia w trzech tomach / opracowal Henryk Markiewicz / Kraków : Wydawnictwo Literackie , 1973

051049309 : Sztuka interpretacji II, / wybór i opracowanie Henryka Markiewicza / Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich Wydawnictwo , 1973

008077118 : O Krakowie [Texte imprimé] / Tadeusz Żeleński-Boy ; oprac. Henryk Markiewicz / Kraków : Wyd. literackie , 1974

098443895 : Problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa [Texte imprimé] / pod red. Henryka Markiewicza i Janusza Sławińskiego / Kraków : Wydawn. Literackie , 1976

051695286 : Lalka [Texte imprimé] / Bolesław Prus ; posł., aneks i przypisy Henryk Markiewicz / Wyd. 30 / Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy , 1977

062655884 : O Lituraturza polskiej XIX wieku / Stanisław Tarnowski ; wybor i opracowanie Henryk Markiewicz / Warszawa : Pánstwowe Wydawnictwo naukowe , 1977

017987229 : O literaturze polskiej XIX wieku [Texte imprimé] / Stanisław Tarnowski ; wybór i oprac. Henryk Markiewicz / Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe , 1977 dr. ukończ. 1976

117566241 : Problemy teorii literatury w Polsce międzywojennej [Texte imprimé] / [wyboru prac dokonał Henryk Markiewicz] / Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1982

053285670 : Z dziejów polskiej nauki o literaturze 1, = De studiis litterarum a Polonis excultis : materiały sesji naukowej, 22-24 listopada 1982 / zorganizowanej przez Instytut filologii polskiej w 200 rocznice powstania Katedry literatury w Szkole głównej koronnej ; pod red. Henryka Markiewicza i Gabrieli Matuszek / Kraków : nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego , 1987

123344948 : Młoda Polska [Texte imprimé] / Kazimierz Wyka / Kraków : Wydawnictwo Literackie , 1987

124679560 : Z dziejów polskiej nauki o literaturze 2, : materiały... / Warszawa u.a. : Państw. Wydawn. Naukowe u.a. , 1988

002390000 : Z dziejów polskiej nauki o literaturze 3, = 3, : materiały sesji naukowej, 22-24 listopada 1982 = De studiis litterarum a Polonis excultis : / zorganizowanej przez Instytut filologii polskiej w 200 rocznice powstania Katedry literatury w Szkole głównej koronnej ; pod red. Henryka Markiewicza i Gabrieli Matuszek / Kraków : nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego , 1990

079968066 : Polski słownik biograficzny 33, [Texte imprimé] : Rudowski Jan-Rzasnicki Adolf / Redaktor naczelny Henryk Markiewicz ; Polska Akademia Nauk ; Instytut Historii / Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1991-1992

07997077X : Polski słownik biograficzny 34, [Texte imprimé] : Rząśnicki Adolf-Sapieha Jan / Redaktor naczelny Henryk Markiewicz ; Polska Akademia Nauk ; Instytut Historii / Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1992-1993

07997094X : Polski słownik biograficzny 35, [Texte imprimé] : Sapieha Jan-Schroeder Eliasz / Redaktor naczelny Henryk Markiewicz ; Polska Akademia Nauk ; Instytut Historii / Warszawa : Drukarnia UJ , 1994

079971695 : Polski słownik biograficzny 36, [Texte imprimé] : Schroeder Franciszek-Siemiatycki Chaim / Redaktor naczelny Henryk Markiewicz ; Polska Akademia Nauk ; Instytut Historii ; Fundacja Nauki Polskiej / Warszawa : Drukarnia Uniwersytetu Jagiellonskiego , 1995-1996

079972608 : Polski słownik biograficzny 37, [Texte imprimé] : Siemiatkowski Antoni-Skaradkiewicz Patrycy / Redaktor naczelny Henryk Markiewicz ; Polska Akademia Nauk ; Instytut Historii ; Fundacja Nauki Polskiej / Warszawa : Drukarnia Uniwersytetu Jagiellonskiego , 1996-1997

079973566 : Polski słownik biograficzny 38, [Texte imprimé] : Skarbek Aleksander-Słomka Jan / Redaktor naczelny Henryk Markiewicz ; Polska Akademia Nauk ; Instytut Historii ; Fundacja Nauki Polskiej / Warszawa : Drukarnia Uniwersytetu Jagiellonskiego , 1997-1998

079973647 : Polski słownik biograficzny 39, [Texte imprimé] : Słomka Jan-Soczek Zygmunt / Redaktor naczelny Henryk Markiewicz ; Polska Akademia Nauk ; Instytut Historii ; Fundacja Nauki Polskiej / Warszawa : Drukarnia Uniwersytetu Jagiellonskiego , 1999-2000

079976700 : Polski słownik biograficzny 40, [Texte imprimé] : Soczyński Karol-Sowiński Ignacy / Redaktor naczelny Henryk Markiewicz ; Polska Akademia Nauk ; Instytut Historii ; Fundacja Nauki Polskiej / Warszawa : Drukarnia Uniwersytetu Jagiellonskiego , 2000-2001

127377557 : Polski słownik biograficzny Tom 41, Sowiński Jan-Stanisław August Poniatowski [Texte imprimé] / redaktor naczelny Henryk Markiewicz ; Polska Akademia Nauk ; Polska Akademia Umiejętności / Warszawa : Wydawnictwo Tawarzystwa Naukowego Societas Vistulana , 2002

085522813 : Polski słownik biograficzny 42, [Texte imprimé] / Redaktor naczelny Henryk Markiewicz ; Polska Akademia Nauk ; Instytut Historii ; Fundacja Nauki Polskiej / Warszawa : Drukarnia Uniwersytetu Jagiellonskiego , 2003

127235167 : Polski słownik biograficzny [Texte imprimé] : uzupełnienia i sprostowania do tomów I-XL / redaktor naczelny Henryk Markiewicz ; Polska Akademia Nauk ; Polska Akademia Umiejętności / Warszawa : Wydawnictwo Tawarzystwa Naukowego Sicietas Vistulana , 2003

167238086 : Kazimierz Wyka [Texte imprimé] : charakterystyki, wspomnienia, bibliografia / praca zbiorowa pod redakcją Henryka Markiewicza i Aleksandra Fiuta / Kraków : Wydawnictwo Literackie , impr. 1978Personne honorée :

Rôles ?108073114 : Kryzys czy przełom [Texte imprimé] : studia z teorii i historii literatury / pod redakcją Magdaleny Lubelskiej i Anny Łebkowskiej ; [Henrykowi Markiewiczowi w darze] / Kraków : Universitas , 1994Secrétaire :

Rôles ?112199933 : Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku 5, Literatura okresu Młodej Polski 3, [Texte imprimé] / Red. Kazimierz Wyka, Henryk Markiewicz, Irena Wyczańska ... / Kraków : Wydawnictwo literackie , 1967

062230433 : Literatura okresu Młodej Polski Tom 2, [Texte imprimé] / Red. Kazimierz Wyka, Henryk Markiewicz, Irena Wyczańska ; Zespól red. Kazimierz Wyka, Artur Hutnikiewicz, Mirosława Puchalska / Krakow : Wydawnictwo literackie , 1967

17154224X : Literatura krajowa w okresie romantyzmu 1831-1863 T. 1, / redakcja naczelna Kazimierz Wyka, Henryk Markiewicz, Irena Wyczańska ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk / Kraków : Wydawnictwo Literackie , 1975

007702116 : Żydzi w Polsce [Texte imprimé] : antologia literacka / oprac. Henryk Markiewicz / Kraków : Universitas , 1997Sujet :

Rôles ?165593202 : Mowy i rozmowy 1961-2010 [Texte imprimé] / Henryk Markiewicz / Kraków : Collegium Columbinum , 2011

071350829 : Mój życiorys polonistyczny z historia̧ w tle [Texte imprimé] / Henryk Markiewicz ; rozmowa̧ z autorem uzupełniła Barbara N. Łopieńska / Kraków : Wydawn. Literackie , c2002Fonction non précisée :

Rôles ?144654628 : Cyprian Norwid : studia, artykuły, recenzje / Kazimierz Wyka ; [pod red. Henryka Markiewicza i Marty Wyki] / Kraków : Wydawn. Literackie , 1989


A propos Partenaires Conditions Générales d'Utilisation (CGU) Assistance