Hertz, Paweł (1918-2001) Amélioration Assistance
028552563
Notice de type Personne

Forme retenue

Hertz, Paweł (1918-2001)

Information

Langue d'expression : polonais
Pays : POLOGNE
Date de naissance : 29 10 1918
Date de mort : 13 05 2001
Sexe : masculin

Source

Internet, http://data.bnf.fr/12036532/pawel_hertz/, 2014 - 12 - 03


Szkice i wspomnienia / A. Iwaszkiewiczowa ; wstepem opatrzył P. Hertz, 1987

Utilisation dans Rameau

La vedette peut être employée dans une vedette RAMEAU
La vedette ne peut s'employer qu'en tête de vedette

Autres identifiants

En cours : 035183780
En cours : frBN013506115
En cours : frBN003224021
En cours : FRBNF131726014
En cours : FRBNF120365324
Identifiant supprimé ou invalide : FRBNF13172601
Identifiant supprimé ou invalide : FRBNF12036532

Notices bibliographiques liées :9 rôle(s)

000 Code de fonction non reconnu ( 6 )
070 Auteur ( 26 )
080 Préfacier, etc. ( 2 )
340 Editeur scientifique ( 18 )
430 Enlumineur ( 1 )
651 Directeur de publication ( 1 )
730 Traducteur ( 2 )
990 Sujet ( 1 )
990 Fonction non précisée ( 1 )Code de fonction non reconnu :

Rôles ?048231975 : Juliusz Słowacki : 1849-1949 : katalog wystawy otwartej dnia 3.VII.1950 r. w Muzeum narodowym w Warszawie / zestawił Aleksander Semkowicz ; red. Paweł Hertz / Warszawa : PIW , 1951

052953114 : Tołstoj w oczach krytyki światowej / Wyboru dokonał Paweł Hertz / Warszawa : P.I.W , 1972

167133349 : Listy do Henryka Reeve T. 2, [Texte imprimé] / Zygmunt Krasiński ; tł. Aleksandry Olędzkiej-Frybesowej ; oprac., wstępem, kroniką i notami opatrzył Paweł Hertz / Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy , 1980

051743620 : Rocznik literacki 1978 / komitet red. Paweł Hertz, Andrzej Lam / Warszawa : PIW , 1982

052799786 : Rosja w roku 1839 [Texte imprimé] / Astolphe de Custine ; tłumaczył, przypisami i poslowiem opatrzył Paweł Hertz / Warszawa : PIW , 1995

053163176 : Portret młodego artysty : listy Józefa Rajnfelda do Jarosława Iwaszkiewicza, 1928-1938 / z notatkami adresata wydane przez Pawła Hertza i Marka Zagańczyka / [Warszawa] : Wydawn. Tenten , c1997Auteur :

Rôles ?047910259 : Portret Słowackiego / Paweł Hertz / Warszawa : PIW , 1949

162038283 : Portret Słowackiego [Texte imprimé] / Paweł Hertz / Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy , 1949

090685490 : Portret Slowackiego / Pawel Hertz / Krakow : panstwowy institut wydawniczy , 1950

106912275 : Portret Słowackiego [Texte imprimé] / Paweł Hertz / Wyd. 3. / [Warszawa] : Państwowy Instytut Wydawniczy , 1953

117585149 : Notatki z obu brzegow Wisly [Texte imprimé] / Paweł Hertz / Warszawa : Czytelnik' , 1955

047910224 : Portret Słowackiego / Paweł Hertz / Wydanie czwarte / Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy , 1955

047909978 : Notatki z dou bregow wisły / Paweł Hertz / Warszawa : Czytelnik , 1957

047910879 : Zbiór poetów polskich [Texte imprimé] / opracował i ułożył Paweł Hertz / Warszawa : PIW , 1959

094314721 : Balladyna / Marian Bizan, Paweł Hertzi / Juliusz Słowacki / Warszawa : Państ. Inst. Wydawn. , 1959

047909919 : Domena Polska [Texte imprimé] / Pawel Hertz / Warszawa : P.I.W , 1961

106912224 : Ład i nieład [Texte imprimé] / Paweł Hertz / Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy , 1964

137706588 : Kordian [Texte imprimé] / Juliusz Słowacki / Marian Bizan, Paweł Hertz / Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy , 1967

14345191X : Śpiewnik podróżny i domowy [Texte imprimé] : 1935-1976 / Paweł Hertz / Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy , 1969

060777141 : Balladyna / Juliusz Słowacki / Marian Bizan, Paweł Hertz / Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy , 1970

007893094 : Kordian / Juliusz Słowacki / Marian Bizan, Paweł Hertz / Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy , 1972

047910046 : Portret Słowackiego : Paweł Hertz / Warszawa : Państwowy instytut wydawniczy , 1976

106912283 : Świat i dom [Texte imprimé] : szkice i uwagi wybrane / Paweł Hertz / Wyd. 1. / Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy , 1977

167566547 : Miary i wagi [Texte imprimé] / Pawel Hertz / Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy , 1978

011699140 : Patrzȩ siȩ inaczej / Paweł Hertz / Warszawa : PAVO , 1994

008258201 : Gra tego świata / Paweł Hertz / Warszawa : Biblioteka "Wiezi , 1997

01015177X : Sposób z·cia / z Pawłem Hertzem rozmawia Barbara N. Łopieńska / Warszawa : Państwowy Instytut Wyd , 1997

010739467 : Ksiega cytatów [Texte imprimé] : z polskiej literatury pieknej od XIV do XX wieku / ułożona przez Pawła Hertza i Władysława Kopalińskiego / Warszawa : PIW , 1998

052920305 : Pisma filozoficzne i polityczne / Zygmunt Krasiński ; wydał i notami opatrzył Paweł Hertz / Warszawa : Czytelnik , 1999

154750301 : Portret Słowackiego [Texte imprimé] / Paweł Hertz / Warszawa : Biblioteka Narodowa Fundacja Zeszytów Literackich , 2009

10691216X : Dziennik lektury [Texte imprimé] / Paweł Hertz / [Warszawa] : Państwowy Instytut Wydawniczy , [1954]

047910100 : Portret Słowackiego [Texte imprimé] / Paweł Hertz / 5e éd. / Warszawa : PIW , impr. 1959Préfacier, etc. :

Rôles ?086579746 : Wiersze wybrane [Texte imprimé] / Kazimierz Brodzinski ; wybrał i wstȩpem opatrzył Paweł Hertz / Warszawa : Páństwowy Instytut Wydawniczy , 1966

111950228 : Poezje wybrane [Texte imprimé] / Teofil Lenartowicz ; Wybrał i wstępem poprzedził Paweł Hertz / Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy , [1972]Editeur scientifique :

Rôles ?047908920 : Zbiór poetów polskich XIX w 1, [Texte imprimé] / ułożył i opracował Paweł Hertz / Warszawa : PIW , 1959

167226223 : Wiersze wybrane [Texte imprimé] / Wiktor Gomulicki ; wybrał i wste̜pem opatrzył Paweł Hertz / Warszawa : Państwowy instytut wyd , 1960

04791095X : Zbiór poetów polskich XIX W [Texte imprimé] / ułożył i opracował Paweł Hertz / Warszawa : PIW , 1962

047910933 : Zbiór poetów polskich XIX w [Texte imprimé] / ułożył i opracował Paweł Hertz / Warszawa : PIW , 1962

047910976 : Zbiór poetów polskich XIX w [Texte imprimé] / ułożył i opracował Paweł Hertz / Warszawa : PIW , 1965

137707142 : Zbiór poetów polskich XIX w [Texte imprimé] / ułożył i opracował Paweł Hertz / Warszawa : PIW , 1967

048327611 : Dzieła literackie [Texte imprimé] / Zygmunt Krasiński ; wybrał, notami i uwagami opatrzył Paweł Hertz / Warszawa : PIW , 1973

01099808X : Zbiór poetów polskich XIX w ksiega szósta, [Texte imprimé] / ułozył i opracował Paweł Hert / Warszawa : PIW , 1975

048349496 : Księga cytatów z polskiej literatury pięknej od XIV do XX wieku [Texte imprimé] / ułożona przez Pawła Hertza i Władysława Kopalińskiego / Warszawa : Państwowy instytut wydawniczy , 1975

182498468 : Zbiór poetów polskich XIX w ksiega siodma, [Texte imprimé] / ułozył i opracował Paweł Hert / Warszawa : PIW , 1975

067326927 : Kordian [Texte imprimé] : [czȩść pierwsza trylogii Spisek koronacyjny] / Juliusz Słowacki ; [posłowie i przypisy Marian Bizan i Paweł Hertz] / Wyd. 2. / Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy , 1978

164603379 : Księga cytatów z polskiej literatury pięknej od XIV do XX wieku [Texte imprimé] / ułożona przez Pawła Hertza i Władysława Kopalińskiego / Wyd. 2. / Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy , 1982

020930046 : Podróże do Polski [Texte imprimé] / Jarosław Iwaszkiewicz ; pod redakcją Pawła Hertza / Wydanie 4 / Warszawa : Wydawnictwa "Alfa" , 1987

007768958 : Poezje wybrane / Kazimiera Iłłkowiczówna ; wybrał i opracował Paweł Hertz / Warszawa : PIW , 1995

148275257 : Dzieła wybrane tom III, dramaty, część druga [Texte imprimé] / Juliusz Słowacki ; wybrali i przedmową opatrzyli Marian Bizan i Paweł Hertz / Warszawa : Instytut Książki , 2009

148275087 : Dzieła wybrane tom II, dramaty, część pierwsza [Texte imprimé] / Juliusz Słowacki ; wybrali i przedmową opatrzyli Marian Bizan i Paweł Hertz / Warszawa : Instytut Książki , 2009

148274706 : Dzieła wybrane tom I, Wiersze i poematy [Texte imprimé] / Juliusz Słowacki ; wybrali i przedmową opatrzyli Marian Bizan i Paweł Hertz / Warszawa : Instytut Książki , 2009

168384027 : Zbiór poetów polskich XIX w księga druga, [Texte imprimé] / ułożył i opracował Paweł Hertz / Warszawa : PIW , impr. 1961Enlumineur :

Rôles ?167315277 : Francuska powieść historyczna w epoce romantyzmu [Texte imprimé] / Borys Reizow ; przeł. Paweł Hertz / Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy , 1969Directeur de publication :

Rôles ?114177147 : Idiota [Texte imprimé] : powieść w czterech częściach / Fiodor Dostojewski ; tłumaczył Jerzy Jędrzejewicz / Warszawa : Państwowy instytut wydawniczy , 1961Traducteur :

Rôles ?076776514 : Kordian [Texte imprimé] / Juliusz Słowacki ; opracowali Marian Bizan i Paweł Hertz / Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy , 1977

112049133 : Złota kareta [Texte imprimé] : sztuka w 4 aktach / Leonid Leonow ; Tłumaczył Paweł Hertz / [Warszawa] : Państwowy Instytut Wydawniczy , [1956]Sujet :

Rôles ?01015177X : Sposób z·cia / z Pawłem Hertzem rozmawia Barbara N. Łopieńska / Warszawa : Państwowy Instytut Wyd , 1997Fonction non précisée :

Rôles ?048327689 : Listy do Henryka Reeve / Zygmunt Krasiński ; tłumaczenie Aleksandry Oledzkiej-Frybesowej ; Opracował, wstepem, kronika i notami opatrzył Paweł Hertz / Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy , 1980


A propos Partenaires Conditions Générales d'Utilisation (CGU) Assistance