Tatarkiewicz, Władysław (1886-1980) Amélioration Assistance
029476038
Notice de type Personne

Forme retenue

Tatarkiewicz, Władysław (1886-1980)

Information

Langue d'expression : polonais
Pays : POLOGNE
Date de naissance : 1886
Date de mort : 1980
Sexe : masculin

Notes

Note publique d'information :
Philosophe et historien d'art


Source

Historia estetyki / W. Tatarkiewicz, 1985-

Utilisation dans Rameau

La vedette peut être employée dans une vedette RAMEAU
La vedette ne peut s'employer qu'en tête de vedette

Autres identifiants

Identifiant de notice Sudoc fusionnée : 033729573
Identifiant BNF : FRBNF121095344
Identifiant ISNI : 0000000109136754

Notices bibliographiques liées :4 rôle(s)

070 Auteur ( 54 )
080 Préfacier, etc. ( 2 )
990 Sujet ( 5 )
990 Fonction non précisée ( 1 )Auteur :

Rôles ?11220399X : Die Disposition der aristotelischen Prinzipien [Texte imprimé] / von Wladyslaw Tatarkiewicz,... / Gießen : A. Töpelmann , 1910

152930655 : Dwa klasycyzmy wileński i warszawski [Texte imprimé] : rzecz czytana 12 czerwca 1920 na posiedzeniu Tow. Przyjaciół Nauk w Wilnie / Władysław Tatarkiewicz / Warszawa : E. Wende i S-ka , 1921

020661169 : Pięć studiów o Łazienkach Stanisława Augusta [Texte imprimé] / Władysław Tatarkiewicz / Lwów : Książnica-Atlas , 1925

016392426 : Nowozytna Architekturaw Polsce od Renesansu do Klasycyzmu / Warszawa , 1932

154031283 : Architektura nowozytna [Texte imprimé] : od renesansu do klasycyzmu / Władysław Tatarkiewicz / Lwów : Zaklad Narodowy Imienia Ossolinskich-Wydawnictwo , 1934

009020152 : Art polonais, art français : études d'influences / C. Osieczkowska, P. David, P. Guinard, A.J. Lauterbach, W. Tatarkiewicz ; avec une introduction par Pierre Moisy,... / Paris : Société d'édition "Les Belles lettres" , 1939

152930639 : Ethical bases of reparations [Texte imprimé] / Władysław Tatarkiewicz / Warsaw : Spółdz. wyd. "Czytelnik , 1945

108491323 : Dwa baroki, krakowski i wilenski [Texte imprimé] / Wladyslaw Tatarkiewicz / Krakow : Polska Akademia Umiejetnosci , 1946

129258075 : O szczęściu [Texte imprimé] / Władysław Tatarkiewicz / Kraków : Wiedza, Zawód, Kultura , 1947

121420108 : Zarys dziejów filozofii w Polsce / Władysław Tatarkiewicz / Kraków : Polska akademia umiejętności , 1948

047563311 : Dominik Merlini [Texte imprimé] / Władysław Tatarkiewicz / Poznań : Budownictwo i architektura , 1955

063187922 : Bibliografia filozofii polskiej 1750-1830. [Kierownicy naukowi Bogdan Suchodolski i Władyslaw Tatarkiewicz. Opracowala Alicja Kadler...] / Warszawa : Państwowe wydawnictwo naukowe , 1955

015999823 : Srebrny nagrobek Marcina Lésniowolskiego w katedrze Lubelskiej-Nagrobki z figurami kleczacymi ... / Władysław Tatarkiewicz / Wrocław , 1956

110772210 : Nagrobniki z figurami klęczącymi [Texte imprimé] / Władysław Tatarkiewicz / Wrocław : Państwowy Instytut Sztuki , 1956

052935388 : Łazienki warszawskie [Texte imprimé] / Władysław Tatarkiewicz / Warszawa : Arkady , 1957

163145385 : Historia filozofii T. 2, Filozofia nowożytna do roku 1830 [Texte imprimé] / Władysław Tatarkiewicz / Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe , 1958

163145377 : Historia filozofii T. 1, Filozofia starożytna i średniowieczna [Texte imprimé] / Władysław Tatarkiewicz / Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe , 1958

163145393 : Historia filozofii T. 3, Filozofia XIX wieku i współczesna [Texte imprimé] / Władysław Tatarkiewicz / Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe , 1958

111188644 : Historia filozofii 2, Filozofia nowożytna do roku 1830 [Texte imprimé] / Władysław Tatarkiewicz / Wyd. nowe przejrzane i uzupełnione / Warszawa : Państwowe wydawnictwo naukowe , 1959

053019954 : Historia estetyki 1, Estetyka starożytna [Texte imprimé] / Władysław Tatarkiewicz / Wroclaw : Zaklad Narodowy Imienia Ossolinskich-Wydawnictwo , 1960

053019970 : Historia estetyki 2, Estetyka średniowieczna [Texte imprimé] / Władysław Tatarkiewicz / Wroclaw : Zaklad Narodowy Imienia Ossolinskich-Wydawnictwo , 1960

121419541 : O szczęściu [Texte imprimé] / Władysław Tatarkiewicz / Wyd. 6. / Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe , 1962

01629985X : O sztuce polskiej XVII i XVIII wieku [Texte imprimé] : architektura, rzeźba / Władysław Tatarkiewicz / Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe , 1966

052935353 : Łazienki królewskie i ich osobliwości / Władysław Tatarkiewicz ; oprac. fotograficzne Krzysztof Jabłoński / Warszawa : Arkady , 1967

052935248 : Historia filozofii 1, Filozofia starożytna i średniowieczna / Władysław Tatarkiewicz / Wyd. 6-e / Warszawa : Państwowe wydawnictwo naukowe , 1968

130970190 : Łazienki warszawskie [Texte imprimé] / Władysław Tatarkiewicz ; fotografie części albumowej Edmund Kupiecki / Warszawa : Arkady , 1968

052935280 : Historia filozofii 2, Filozofia nowożytna do roku 1830 / Władysław Tatarkiewicz / Wyd. 6-e / Warszawa : Państwowe wydawnictwo naukowe , 1968

052935329 : Historia filozofii 3, Filozofia XIX wieku i współczesna / Władysław Tatarkiewicz / Wyd. 6-e / Warszawa : Państwowe wydawnictwo naukowe , 1968

110771338 : L'estetica romantica del 1600 / Władysław Tatarkiewicz / Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1968

121418693 : Historia filozofii 3, Filozofia XIX wieku i współczesna / Władysław Tatarkiewicz / Wyd. 7 / Warszawa : Państwowe wydawnictwo naukowe , 1970

001737074 : History of aesthetics 2, Medieval aesthetics / Władysław Tatarkiewicz ; edited by C. Barrett ; [translated from the Polish by R.M. Montgomery] / The Hague : Mouton , 1970

203867319 : Jakiej filozofii polacy potrzebuja : wyboru dokonal i wstepem poprzedzil Wladyslaw Tatarkiewicz / Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe , 1970

121418421 : Historia filozofii 1, Filozofia starożytna i średniowieczna / Władysław Tatarkiewicz / Wyd. 7 / Warszawa : Państwowe wydawnictwo naukowe , 1970

001714635 : History of aesthetics 1, Ancient aesthetics / Władysław Tatarkiewicz ; edited by J. Harrell ; [translated from the Polish by Adam and Ann Czerniawski] / The Hague : Mouton , 1970

121418561 : Historia filozofii 2, Filozofia nowożytna do roku 1830 [Texte imprimé] / Władysław Tatarkiewicz / Wyd. 7 / Warszawa : Państwowe wydawnictwo naukowe , 1970

001656775 : History of aesthetics... / Władysław Tatarkiewicz / The Hague : Mouton , 1970-

052935175 : Droga do filozofii i inne rozprawy filozoficzne [Texte imprimé] / Władysław Tatarkiewicz / Warszawa : PWN , 1971

102887292 : Łazienki warszawskie [Texte imprimé] / Wladyslaw Tatarkiewicz ; Fotografie w czesci albumowej Edmund Kupiecki / Warszawa : Arkady , 1972, cop. 1968

001744844 : History of aesthetics 3, Modern aesthetics / Władysław Tatarkiewicz ; edited by D. Petsch ; [translated from the Polish by Chester A. Kisiel and John F. Besemeres] / The Hague : Mouton , 1974

002203480 : Analysis of happiness [Texte imprimé] / by Władysław Tatarkiewicz,.. / The Hague : M. Nijhoff , 1976

167097725 : Dzieje sześciu pojęc [Texte imprimé] : sztuka, piękno, forma, twórczość, odtwórczość, przeżycie estetyczne / Władysław Tatarkiewicz / 2e éd. / Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe , 1976

121419185 : O doskonałości [Texte imprimé] / Władysław Tatarkiewicz / Wyd. 1. / Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe , 1976

11624660X : Античная эстетика [Texte imprimé] / Владислав Татаркевич ; [перевод с польского А.П. Ермилова] / Москва : Искусство , 1977

052747840 : Wspomnienia [Texte imprimé] / Władyslaw Tatarkiewicz / Warszawa : PIW , 1979

145521621 : Antologia współczesnej estetyki francuskiej [Texte imprimé] / przedmową poprzedził Władysław Tatarkiewicz ; wyboru dokonała, wstępem oraz notami o autorach opatrzyła Irena Wojnar / Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe , 1980

139077340 : A history of six ideas [Texte imprimé] : an essay in aesthetics / by Wladyslaw Tatarkiewicz,... / The Hague : M. Nijhoff , 1980

167337068 : Historia filozofii T. 2, Filozofia nowożytna do roku 1830 [Texte imprimé] / Władysław Tatarkiewicz / Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe , 1983

167337009 : Historia filozofii T. 1, Filozofia starożytna i średniowieczna [Texte imprimé] / Władysław Tatarkiewicz / Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe , 1983

167337157 : Historia filozofii T. 3, Filozofia XIX wieku i współczesna [Texte imprimé] / Władysław Tatarkiewicz / Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe , 1983

121419339 : O filozifii i sztuce [Texte imprimé] / Władysław Tatarkiewicz / Wyd. 1. / Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe , 1986

121418170 : Estetyka starożytna [Texte imprimé] / Władysław Tatarkiewicz / Wyd. 3. / Warszawa : Arkady , 1987

164022856 : Wspomnienia [Texte imprimé] / Teresa i Władysław Tatarkiewiczowie / 4e édition, élargie / Poznań : Wydawn. Zysk i S-ka , 2011

153785586 : Turniej klasyków w Zamościu [Texte imprimé] / Władysław Tatarkiewicz / [Warszawa] : [s.n.] , [1937 ?]

121419878 : Droga przez estetyke [Texte imprimé] / [Wyd. 1. / Warszawa] : Państwowe Wydawn. Naukowe , [1972]Préfacier, etc. :

Rôles ?048554022 : Mecenat artystyczny Stanisława Augusta [Texte imprimé] / Tadeusz Mańkowski ; opracowała Zuzanna Prószyńska ; wstepem opatrzył Władysław Tatarkiewicz / Warszawa : Państwowe wydawnictwo naukowe , 1976

052828336 : Filozofia i myśl społeczna XIII - XV wieku [Texte imprimé] / wybrał, opracował, wstępem i przypisami opatrzył Juliusz Domański ; słowo wstępne napisał Władysław Tatarkiewicz / Warszawa : Państwowe wydawnictwo naukowe , 1978Sujet :

Rôles ?121982815 : Estetyka [Texte imprimé] : rocznik piernoszy / Varsovie : Państwowe Wydawnictwo Naukowe , 1960

052747840 : Wspomnienia [Texte imprimé] / Władyslaw Tatarkiewicz / Warszawa : PIW , 1979

121677648 : Piękno a sztuka [Texte imprimé] : studium poglądów estetycznych Władysława Tatarkiewicza / Andrzej Książek / Warszawa : Semper , 1994

180874055 : Obecność filozofa [Texte imprimé] : studia historycznofilozoficzne o Władysławie Tatarkiewiczu / Czesław Głombik / Katowice : Wydawn. Uniwersytetu Śląskiego , 2005

164022856 : Wspomnienia [Texte imprimé] / Teresa i Władysław Tatarkiewiczowie / 4e édition, élargie / Poznań : Wydawn. Zysk i S-ka , 2011Fonction non précisée :

Rôles ?047565063 : Historia sztuki polskiej / red. Tadeusz Dobrowolski i Władysław Tatarkiewicz / Kraków : Wydawnictwo literackie , 1962


A propos Partenaires Conditions Générales d'Utilisation (CGU) Assistance