Zamenhof, Lejzer Ludwik (1859-1917) Amélioration Assistance
029556899
Notice de type Personne

Forme retenue

Zamenhof, Lejzer Ludwik (1859-1917)

Forme rejetée

Zamenhof, Ludwik Lejzer
[Nom de personne]
Zamenhof, Lazare Louis
[Nom de personne]
Espéranto (docteur)
[Nom de personne]
Nature du nom :
Docteur Espéranto
[Nom de personne]
Nature du nom :
Unuel
[Nom de personne]
Nature du nom :

Information

Langue d'expression : espéranto
Pays : POLOGNE
Date de naissance : 15 12 1859
Date de mort : 14 04 1917
Sexe : masculin

Notes

Note publique d'information :
Linguiste, créateur de l'espéranto, penseur du sionisme


Source

BN Cat. gén.


Essence et avenir de l'idée d'une langue internationale : (esenco kaj estonteco de la ideo de lingvo internacia) / texte esperanto par Unuel ; traduction francaise par L. de Beaufront et le Dr. Vallienne, 1907


GDEL


L'homme qui a défié Babel : Ludwik Lejzer Zamenhof / René Centassi, Henri Masson, 1995


Le hillélisme : projet de solution de la question juive / Lazare Louis Zamenhof, 1996

Utilisation dans Rameau

La vedette peut être employée dans une vedette RAMEAU
La vedette ne peut s'employer qu'en tête de vedette

Autres identifiants

Identifiant de notice Sudoc fusionnée : 034309357
Identifiant BNF : FRBNF121157753

Notices bibliographiques liées :5 rôle(s)

000 Code de fonction non reconnu ( 1 )
070 Auteur ( 40 )
270 Correcteur ( 2 )
730 Traducteur ( 17 )
990 Sujet ( 12 )Code de fonction non reconnu :

Rôles ?055494501 : La rabistoj : dramo en kvin aktoj / Frederiko Schiller ; el germana lingvo tradukis Dro L. L. Zamenhof / 2e éd / Paris : Esperantista Centra Librejo , 1928Auteur :

Rôles ?184678188 : Langue internationale : préface et manuel complet por francoj / Dr Esperanto / Varsovie : Gebethner et Wolff , 1887

124757766 : Langue internationale "Esperanto" [Texte imprimé] : manuel complet avec double dictionnaire / L. Zamenhof ; trad. sur l'ouvrage russe du L. Zamenhof par L. de Beaufront / 3e éd. / Paris : H. le Soudier , 1897

161110126 : A few words on the international language "Esperanto" [Texte imprimé] / translated by R. H. Geoghegan, after the Russian of L. Zamenhof / Uppsala : Upsala Nya Tidnings Aktiebolag , 1898

161111076 : Petite brochure sur la langue internationale "Esperanto" [Texte imprimé] / [L. Zamenhof] ; traduite par L. de Beaufront / Varsovie : Imprimerie A. Gins , 1898

114341834 : Fundamenta krestomatio de la lingvo esperanto [Texte imprimé] / de L. Zamenhof / Paris : Hachette , 1903

130921467 : Fundamento de esperanto [Texte imprimé] : gramatiko, ekzercaro, universala vortaro / L.L. Zamenhof / Paris : Hachette et Cie , 1905

16124646X : Esperanto [Texte imprimé] : fundamenta vortaro : esperanto-pola = = Slownik esperancko-polski : / uloz̊yl Dr L. Zamenhof / Warszawa : Nakładem I Drukiem M. Arcta , 1906

130984345 : Fundamenta krestomatio de la lingvo esperanto [Texte imprimé] / de L. Zamenhof / Dua eldono / Paris : Hachette , 1906

161529356 : Fundamento de esperanto [Texte imprimé] / L. L. Zamenhof ; tradukita, laŭ la permeso de la aŭtoro de Rosa Junck / Paris : Hachette , 1907

161153992 : Essence et avenir de l'idée d'une langue internationale [Texte imprimé] : (esenco kaj estonteco de la ideo de lingvo internacia) / texte esperanto par Unuel ; traduction francaise par L. de Beaufront et le Dr. Vallienne ; Suivi de La Revuo / Dr L. L. Zamenhof / Paris : Hachette , 1907

132780321 : Fundamento de esperanto [Texte imprimé] : gramatiko, ekzercaro, universala vortaro / L.L. Zamenhof / Dua eldono / Paris : Hachette et Cie , 1907

161520391 : Fundamento de esperanto [Texte imprimé] / L. L. Zamenhof ; tradukita, laŭ la permeso de la aŭtoro de Konstantino Kuluri / Paris : Hachette , 1907

161526373 : Fundamento de esperanto [Texte imprimé] / L. L. Zamenhof / Paris : Hachette , 1907

161530222 : Fundamento de esperanto [Texte imprimé] / L. L. Zamenho / tradukita, laŭ la permeso de la aŭtoro, de Dro G. R. kaj D. M., ... / Bucarest : libraria noua carol , 1908

161531091 : Fundamento de esperanto [Texte imprimé] / L. L. Zamenho / tradukita laŭ la permeso de la aŭtoro, de Eduard Kühnl, ... / Praha : librarie F. Topic , 1909

161527582 : Fundamento de esperanto [Texte imprimé] = = Az Esperanto alapkönyve : / L. L. Zamenho / tradukita, laŭ la permeso de la aŭtoro, de Paul de Lengyel, ... / Budapest : Kókai Lajos , 1909

096100206 : Fundamenta krestomatio de la lingvo esperanto [Texte imprimé] / Dr L. L. Zamenhof / Sesa eldono / Paris : Hachette , 1909

135994322 : Fundamento de esperanto [Texte imprimé] : gramatiko, ekzercaro, universala vortaro / L.L. Zamenhof / Kvara fldono / Paris : Hachette et Cie , 1910

129634654 : Fundamenta krestomatio de la lingvo esperanto [Texte imprimé] / de L. Zamenhof / Sepa eldono / Paris : Hachette , 1912

16123545X : Fundamento de esperanto [Texte imprimé] / L.L. Zamenhof ; tradukita laŭ la permeso de la aǔtoro de Vicente Inglada / Dua Eldono / Paris : Hachette et Cie , 1913

161235808 : Fundamento de esperanto IIIa parto, Universala vortaro de la lingvo internacia Esperanto [Texte imprimé] / L.L. Zamenhof / Tria Eldono / Paris : Hachette et Cie , 1913

161255809 : Vortoj de Zamenhof [Texte imprimé] : la espero... / Praha : Ed. Kühnl , 1914

132781395 : Fundamento de esperanto [Texte imprimé] : gramatiko, ekzercaro, universala vortaro / L.L. Zamenhof / Kvina eldono / Paris : Office central Esperantiste , 1918

161513522 : Fundamento de esperanto [Texte imprimé] = = Fundament van Esperanto : / L. L. Zamenhof ; tradukita de Frans Schoofs, ... / Paris : Esperantista centra librejo , 1922

105879924 : Lingvaj respondoj (plena kolekto), aperintaj en "La Esperantisto" (1889-1893), "La Revuo" (1906-1908), la "Oficiala gazeto" (1911-1912) kaj aliaj gazetoj. Letero pri la deveno de esperanto [Texte imprimé] / Dro L. L. Zamenhof / Paris : Esperantista centra librejo , 1925

120281716 : Originala verkaro [Texte imprimé] : antăuparoloj - gazetartikoloj -traktaĵoj - paroladoj - leteroj -poemoj / L.L. Zamenhof ; kolektitaj kaj ordigitaj de D-Ro Joh. Dietterle / Leipzig : F. Hirt & Sohn , 1929

060969334 : Fundamento de esperanto [Texte imprimé] : antauparolo gramatiko, ekzercaro : esperanta parto, sen traduko / L.L. Zamenhof / Paris : Esperantista Centra Librejo , 1931

099209780 : Lingvaj respondoj [Texte imprimé] : plena kolekto / L.L. Zamenhof / Tria eldono / Paris : Esperantista centra librejo , 1936

099109212 : Leteroj de L.-L. Zamenhof [Texte imprimé] : la tragedio de lia vivo rivelita de lia ĵus retrovita korespondo kun la Francaj eminetuloj / prezntado k komentado de Prof. G. Waringhien / Paris : Eldonis S. A. T. , 1948

106523945 : Leteroj de L.-L. Zamenhof 1, 1901-1906 [Texte imprimé] : la tragedio de lia vivo rivelita de lia jus retrovita korespondo kun la Francaj eminentuloj / prezentado k komentado de Prof. G. Waringhien / Paris : Eldonis S.A.T , 1948

099209950 : Fundamenta krestomatio de la lingvo esperanto [Texte imprimé] / L.L. Zamenhof / Rickmansworth (Anglujo) : The Esperanto Publ. Co. , 1954

105879932 : Lingvaj respondoj, konsiloj kaj opinioj pri esperanto : Editoris : G. [Gaston] Waringhien. Sesa eldono / Dro L. L. Zamenhof / Marmande : Esperantaj francaj eldonoj (Agen, Impr. moderne) , 1962

052918211 : Fundamento de esperanto [Texte imprimé] / L.L. Zamenhof / 9e éd. / Marmande : Esperantaj francaj eldonoj , 1963

003754472 : Le hillélisme [Texte imprimé] : projet de solution de la question juive = = Gillelizm : proekt rešeniâ evrejskago voprosa / Lazare Louis Zamenhof ; trad. du russe et de l'espéranto avec intro. et notes par Pierre Janton / Clermont-Ferrand : Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université Blaise-Pascal , 1995

192189182 : Tutmonda Jarlibro esperantista : enhavanta la adresaron de Dro Zamenhof por ... / Paris : F. de Ménil , 19XX

129633658 : Fundamenta krestomatio de la lingvo esperanto [Texte imprimé] / de L. Zamenhof / Tria eldono / Paris : Hachette , [1907]

069451850 : La kongresaj paroladoj Unua parto, [Texte imprimé] / L.L. Zamenhof / Purmerend (Pays-Bas) : J. Muusses , [1908?]

129624292 : Fundamenta krestomatio de la lingvo esperanto [Texte imprimé] / de L. Zamenhof / Kvina eldono / Paris : Hachette , [1909]

161254950 : La kongresaj paroladoj Dua parto, [Texte imprimé] / L.L. Zamenhof / Purmerend (Pays-Bas) : J. Muusses , [1912?]

143041010 : Fundamento de esperanto [Texte imprimé] / L.L. Zamenhof ; kun enkondukoj, notoj kaj lingvaj rimarkoj de D-ro A. Albault,... / Deka eldono / Pisa : Edistudio , impr. 1991Correcteur :

Rôles ?129360015 : Rakontoj pri feinoj / Charles Perrault ; (trad.) de sinjorino Sarpy ; (corr.) par Doktoro Zamenhof / Paris : Hachette et Cie , 1904

130933023 : Rakontoj pri feinoj / Charles Perrault ; (trad.) de sinjorino Sarpy ; (corr.) par Doktoro Zamenhof / 2e édition / Paris : Hachette et Cie , 1905Traducteur :

Rôles ?064307468 : Hamleto : reĝido de Danujo : tragedio en 5 aktoj / W. Shakespeare ; tradukis L. Zamenhof / Paris : Hachette , 1902

187499225 : Hamleto reĝido de Danujo : tragedio en kvin aktoj / W. Shakespeare ; tradukis L. Zamenhof / Paris : Hachette , 1902

187499586 : Hamleto reĝido de Danujo : tragedio en kvin aktoj / W. Shakespeare ; tradukis L. Zamenhof / Kvara eldono / Paris : Hachette et Cie , 1906

161659233 : La Virineto de maro [Texte imprimé] / Andersen ; tradukita de Dro L.-L. Zamenhof ; ilustrita de Hilda May Brodie / Paris : Hachette , 1907

161422314 : La rabistoj [Texte imprimé] : dramo en kvin aktoj / Frederiko Schiller ; el germana lingvo tradukis Dro L. L. Zamenhof / Paris : Esperantista Centra Librejo , 1908

19213891X : La Psalmaro el la Biblio / el la originalo tradukis Dro L.-L. Zamenhof... ; kun antaujarolo, klarigoj kaj notetoj pri la hebrica muzik de F. de Ménil / Paris , 1908

161673511 : Ifigenio en Taŭrido [Texte imprimé] : dramo en kvin aktoj / Goethe ; el germana lingvo tradulis Dr L. L. Zamenhof / Paris : Hachette et cie , 1908

134284887 : La Sentencoj de Salomono [Texte imprimé] : libro el la Biblio / el la originale tradukis Dro L. L. Zamenhof / Paris : Hachette et Cie , 1909

096370858 : Marta [Texte imprimé] : rakonto el pola lingvo / Eliza Orzeszkowa ; tradukis Dro L. L. Zamenhof / Paris : Librairie Hachette , 1910

161421806 : La biblio unua libro, Genezo [Texte imprimé] / el la originalo tradukis Dr L. L. Zamenhof / Paris : Librarie hachette , 1911

161762905 : El dramoj : fragmentoj de Ifigenio en Taǔrido de Goethe kaj de La rabistoj de Schiller / tradukitaj el Germana lingvo de L.L. Zamenhof / Berlin : Ellersiek & Borel , 1924

161763189 : El komedioj [Texte imprimé] : fragmentoj el "La revizoro" de Gogol kaj el "Georgo Dandin" de Molière / esperantigitaj de L. L. Zamenhof / 2a eld. / Berlin : Esperanto-Verlag Ellersiek und Borel , 1924

066049989 : Fabeloj. Plena Kolekto. Tradukis doctoro L. L. Zamenhof. Unua parto. Dua parto. Dua eldono / Andersen / Coulommiers : impr. Paul Brodard , 1926. (30 juin 1927.) 2 volumes in-8. Unua parto, 152 p. ; dua parto, 154 p. [8809]

099090740 : Hamleto [Texte imprimé] : Reĝido de danujo : tragedio en kvin akto / W. Shakespeare ; tradukis L. Zamenhof / 7a eldono / Paris : Esperantista centra librijo , 1929

08024906X : La rabeno de baĥarâh [Texte imprimé] / Henri Heine / Salom Alejĥem ; tradukis la unan verkon el germana lingvo, la duan el la lingvo novo-hebra "jidis" kun permeso de la aut̆oro Dro L. L. Zamenhof / 2a eldona / Paris : Esperantista Centra Librejo , 1929

080252834 : Georgo Dandin [Texte imprimé] : komedio en tri aktoj / Molière ; el la franca lingvo tradukis Dro L. L. Zamenhof / 3a eldona / Paris : Esperantista Centra Librejo , 1930

161761550 : El la Biblio [Texte imprimé] : elektitaj ĉapitroj de la Psalmaro, Sentencoj de Salomono kaj Predikanto / trad. el la orig. de L. L. Zamenhof / Berlin : Möller & Borel , [1909]Sujet :

Rôles ?187499225 : Hamleto reĝido de Danujo : tragedio en kvin aktoj / W. Shakespeare ; tradukis L. Zamenhof / Paris : Hachette , 1902

187499586 : Hamleto reĝido de Danujo : tragedio en kvin aktoj / W. Shakespeare ; tradukis L. Zamenhof / Kvara eldono / Paris : Hachette et Cie , 1906

168524139 : La langue internationale [Texte imprimé] : Ce que tout militant ouvrier doit connaitre de la question / E. Lanti / Paris : Fédération esperantiste ouvrière , 1930

18139393X : Doktor Esperanto [Texte imprimé] / Maria Ziółkowska ; [el pola lingvo tradukis Isaj Dratwer] / Warszawa : Wiedza Powszechna , 1959, cop. 1959

094356475 : Vivo de Zamenhof / Edmond Privat / 5e éd.- / Rickmansworth : The esperanto publishing , 1967

003754472 : Le hillélisme [Texte imprimé] : projet de solution de la question juive = = Gillelizm : proekt rešeniâ evrejskago voprosa / Lazare Louis Zamenhof ; trad. du russe et de l'espéranto avec intro. et notes par Pierre Janton / Clermont-Ferrand : Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université Blaise-Pascal , 1995

076302741 : Zamenhof kaj judismo [Texte imprimé] = Zamenh^wp we ha-yahadẇt : = Zʾamʿenhʾ^wp ʾ^wn di yedišqteyt : / André Cherpillod / [S.I.] : Memeldono , 1997

06083210X : L'homme qui a défié Babel [Texte imprimé] : Ludwik Lejzer Zamenhof / René Centassi, Henri Masson ; avant-propos de Louis Christophe Zaleski-Zamenhof / Paris : L'Harmattan , 2001

170667456 : Ludwik Zamenhof wobec "kwestii żydowskiej" [Texte imprimé] : wybór źródeł / opracowała Agnieszka Jagodzińska ; opracowanie merytoryczne Zarysu gramatyki języka nowożydowskiego (żargonu) Ewa Geller ; przekład Agnieszka Jagodzińska, Aleksandra Kazuń / Kraków : Wydawn. Austeria , 2012

003763234 : L'homme qui a défié Babel : Ludwik Lejzer Zamenhof / René Centassi, Henri Masson ; avant-propos de Louis Christophe Zaleski-Zamenhof / Paris : Éditions Ramsay , DL 1995, cop. 1995

113550111 : Les trois rêves humanistes du docteur Zamenhof [Texte imprimé] / André Cherpillod / Courgenard : Éd. de la Blanchetière , DL 2007

200735004 : Vivo de Zamenhof / Edmond Privat / Orelia, Australia : Esperanto Publishing Company , copyright 1920


A propos Partenaires Conditions Générales d'Utilisation (CGU) Assistance