Zieliński, Andrzej Amélioration Assistance
029585333
Notice de type Personne

Forme retenue

Zieliński, Andrzej

Information

Langue d'expression : polonais

Source

Stefan Zeromski nel centenario della nascita (1864-1925) / J. Z. Jakubowski, B. Bilinski, A. Zielinski, 1968


Wrocław w dziewiętnastowiecznej rycinie / A. Zieliński, 1988

Utilisation dans Rameau

La vedette peut être employée dans une vedette RAMEAU

Autres identifiants

Identifiant BNF : FRBNF121179995
Identifiant ISNI : 0000000115983132

Notices bibliographiques liées :4 rôle(s)

070 Auteur ( 11 )
220 Compilateur ( 1 )
340 Editeur scientifique ( 2 )
651 Directeur de publication ( 1 )Auteur :

Rôles ?048493295 : Stefan Żeromski : nel centenario della nascita : 1864-1925 / J. Z. Jakubowski, B. Biliński, A. Zieliński / Wrocław : Zakład Narodowy Imiena Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej akademii Nauk , 1968

125071310 : Naród i narodowość w polskiej literaturze i publicystyce lat 1815-1831 / Andrzej Zieliński / Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1969

054106958 : Pod urokiem Italii : o Stefanie Żeromskim / Andrzej Zieliński / Warszawa : PWN , 1973

06297369X : Początek wieku : przemiany kultury narodowej w latach 1807-1831 / Andrzej Zieliński / Łódź : Wydawnictwo Łódzkie , 1973

025056638 : Formy prawne gospodarowania nieruchomościami rolnymi Państwowego Funduszu Ziemi / Andrzej Zieliński / Wyd. 1. / Poznań : Wydawn. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza , 1980

127262008 : Wrocław na dziewiętnastowiecznej rycinie [Texte imprimé] / Andrzej Zieliński ; [zdjęcia wykonał Edmund Witecki] / Wrocław : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich , 1988

059835249 : Maria, Königin der Apostel [Texte imprimé] : die Bedeutung Mariens nach den Schriften des Pallottiner-Theologen Heinrich Maria Köster für das Katholische Apostolat und die Neuevangelisierung in Lateinamerika / Andrzej Kazimierz Zielinski / Frankfurt am Main : P. Lang , 2000

142512885 : Tajemnice polskich templariuszy [Texte imprimé] / Andrzej Zieliński / Warszawa : Dom Wydawniczy Bellona , 2003

158806026 : Kodeks postępowania cywilnego [Texte imprimé] : komentarz / red. Andrzej Zieliński ; aut. Andrzej Zieliński, Kinga Flaga-Gieruszyńska / Wyd. 5. / Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck , 2011

116674407 : Poezja powstania listopadowego / [Wyd. 1.] / Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , [1970]

099004496 : Storia delle letterature polacca-ungherese ceca-slovacca [Texte imprimé] / Andrzej Zielinski / Milano : Fabbri , c1970Compilateur :

Rôles ?117288373 : Polskie podróże po Śląsku w XVIII i XIX wieku (do 1863 r.) / wybrał i opracował Andrzej Zieliński / Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1974Editeur scientifique :

Rôles ?051137798 : Poezja Powstania Listopadowego / wybrał i opracował Andrzej Zieliński / Wrocław : Zakład narodowy im. Ossolińskich , 1971

167369008 : Romantyczne wędrówki po Galicji [Texte imprimé] / wybrał, opracował i przedmową poprzedził Andrzej Zieliński / Wrocław : Ossolineum , 1987Directeur de publication :

Rôles ?203855108 : Kamień wiary / wyboru wierszy dokonali Ewa Odachowska-Zielińska, Andrzej Robert Zieliński ; rys. i graf. wykonali Anna Mizeracka, Jacek Krzysztof Zieliński / Wyd. 2. / Warszawa/Struga : Michalineum , 1987


A propos Partenaires Conditions Générales d'Utilisation (CGU) Assistance