Huygens, Constantijn (1596-1687) Amélioration Assistance
030385016
Notice de type Personne

Forme retenue

Huygens, Constantijn (1596-1687)

Forme rejetée

Huygens, Constantin
[Nom de personne]
Hugenius, Constantinus
[Nom de personne]
Huygens, Constantyn l'Ancien
[Nom de personne]

Information

Langue d'expression : néerlandais; flamand , latin
Pays : PAYS-BAS
Date de naissance : 04 09 1596
Date de mort : 28 03 1687
Sexe : masculin

Notes

Note publique d'information :
Traduit de l'anglais en néerlandais


Note publique d'information :
Poète. Homme politique. Compositeur et musicien. Dessinateur


Source

BN Cat. gén.


BN Cat. gén. 1960-1969

Information trouvée :Huygens (Constantijn), heer van Zuylichen


Bénézit, 1999

Information trouvée :Huygens, Constantyn l'Ancien (1596-1687). Dessinateur et poète.


De jeugd van Constantijn Huygens door hemzelf beschreven / uit het Latijn vertaald, toegelicht en met aanteekeningen voorzien door Dr. A. H. Kan ; met een bijdrage van G. Kamphuis, 1971


GHonegger


Grote Winkler Prins, 9de druk


LCNA 1977-1985

Utilisation dans Rameau

La vedette peut être employée dans une vedette RAMEAU
La vedette ne peut s'employer qu'en tête de vedette

Autres identifiants

Identifiant de notice Sudoc fusionnée : 02771909X
Identifiant BNF : FRBNF130921246
Identifiant ISNI : 0000000108708781

Notices bibliographiques liées :6 rôle(s)

000 Code de fonction non reconnu ( 1 )
070 Auteur ( 55 )
080 Préfacier, etc. ( 1 )
230 Compositeur ( 1 )
280 Dédicataire ( 1 )
990 Sujet ( 30 )Code de fonction non reconnu :

Rôles ?166896756 : Anthologie d'airs de cour [Enregistrement sonore] : 17ème siècle français / Saint-Michel de Provence : Harmonia Mundi , p1981Auteur :

Rôles ?185304958 : [Ses Boecken van de Ledige Uren C. Hugenii: zijnde Ghedichten van versheyden Talen, Stijlen ende Stoffen.] / Amsteldam , 1644

100044972 : Pathodia sacra et profana occupati. [Psaumes et airs à 1 voix et b. c. de C. Huygens] / Parisiis : R. Ballard , 1647

046383867 : Momenta desultoria : poe͏̈matum libri XIV / Constantini Hugenii / Editio altera, multò priore auctior / Hagæ-Comitum : ex typographia Adriani Vlacq , 1655

143214322 : Koren-bloemen, nederlandsche gedichten van Constantin Huygens... in XIX boecken [Texte imprimé] / Constantijn Huygens / 's Gravenhage : A. Vlack , 1658

122705327 : Constantini Hugenii de Vita propria sermonum inter liberos libri duo [Texte imprimé] / [Constantijn Huygens] ; Primum edidit et annotatione illustravit Petrus Hofman Peerlkamp,... ; belgicis versibus adumbravit Adrianus Loosjes,... / Harlemi : apud A. Loosjes , 1817

143214934 : Korenbloemen Deel I-II, [Texte imprimé] : Nederlandsche Gedichten / Constantin Huygens ; Met inleiding en aanteekeningen van J. van Vloten / Schiedam : Roelants , 1852-1854

143215213 : Korenbloemen Deel III-IV, [Texte imprimé] : Nederlandsche Gedichten / Constantin Huygens ; Met inleiding en aanteekeningen van J. van Vloten / Schiedam , 1864

122763734 : Mémoires de Constantin Huygens, seigneur de Zuilichem, secrétaire et conseiller de Frédéric Henry, Guillaume II et Guillaume III [Texte imprimé] : publiés... / Constantin Huygens ; par Theodoor Jorissen / La Haye : M. Nijhoff , 1873

04540223X : Musique et musiciens au XVIIe siècle [Texte imprimé] : Correspondance et oeuvre musicales de Constantin Huygens / publiées par W. J. A. Jonckbloet et J. P. N. Land / Leyde : E. J. Brill , 1882

129982725 : Dagboek van Constantyn Huygens [Texte imprimé] / Uitgegeven door J.H.W. Unger / Amsterdam : G. Binger , 1884

051166151 : De gedichten Eerste deel, 1607-1623 / van Contanstijn Huygens ; naar zijn hand uitgegeven door J.A. Worp / Groningen : Wolters , 1892

046634908 : De gedichten van Constantijn Huygens / naar zijn Handschrift uitgegeven door J.A. Worp / Arnhem : Quint , 1892-1899

05117507X : De gedichten Tweede deel, 1623-1636 / van Contanstijn Huygens ; naar zijn hand uitgegeven door J.A. Worp / Groningen : Wolters , 1893

051175126 : De gedichten Derde deel, 1636-1644 / van Contanstijn Huygens ; naar zijn hand uitgegeven door J.A. Worp / Groningen : Wolters , 1893

143223879 : De gedichten van Constantin Huygens D. 4, 1644 - 1652 / Constantijn Huygens ; naar zijn hs. uitg. door J. A. Worp / Groningen : Wolters , 1894

051175150 : De gedichten Vijfde deel, 1652-1656 / van Contanstijn Huygens ; naar zijn hand uitgegeven door J.A. Worp / Groningen : Wolters , 1895

051175207 : De gedichten Zesde deel, 1656-1661 / van Contanstijn Huygens ; naar zijn hand uitgegeven door J.A. Worp / Groningen : Wolters , 1896

051175223 : De gedichten Zevende deel, 1661-1671 / van Contanstijn Huygens ; naar zijn hand uitgegeven door J.A. Worp / Groningen : Wolters , 1897

05117524X : De gedichten Achtste deel, 1671-1687 / van Contanstijn Huygens ; naar zijn hand uitgegeven door J.A. Worp / Groningen : Wolters , 1898

051175274 : De gedichten / van Contanstijn Huygens ; naar zijn hand uitgegeven door J.A. Worp / Groningen : Wolters , 1899

046190597 : De briefwisseling van Constantijn Huygens, 1608-1697 / uitg. door J. A. Worp / 's-Gravenhage : M. Nijhoff , 1911-17

063592215 : De briefwisseling van Constantijn Huygens (1608-1687), uitgegeven door J. A. Worp / 'S-Gravenhage : Martinus Nijhoff , 1911-1917

007765576 : Bloemlezing uit de gedichten van Constantijn Huygens [Texte imprimé] / verzameld en toegelicht door C.G. Kaakebeen / Groningen : J.B. Wolters , 1918

071768033 : Correspondance of Descartes and Constantin Huygens 1635-1647 / René Descartes ; ed. from manuscripts now in Bibliothèque Nationale formely in the possession of the late Harry Wilmot Buxton,... by Leon Roth / Oxford : Clarendon press , 1926

045842078 : Correspondence of Descartes and Constantyn Huygens (1635-1647) [Texte imprimé] / edited from manuscripts now in the Bibliothèque nationale, formerly in the possession of the late Harry Wilmot Buxton,..., by Leon Roth / Oxford : The Clarendon Press , 1926

05516613X : De nieuwe zee-straet [Texte imprimé] : van 's-Gravenhage op Schevening / Constantiujn Huygens ; Uitgegeven door L. Simoens / Amsterdam : Wereldbibliotheek , 1952

144879166 : Dichten op de knie [Texte imprimé] : 500 sneldichten van Constantijn Huygens / gezoken door Gerben Wytzes Hellinga ; ingeleid door A. Roland Holst ; verantwoord door Dr. W. Gs Hellinga / Den Haag : B. Bakker-Daamen , 1956

112802664 : Trijntje Cornelis [Texte imprimé] : Klucht / Constantijn Huygens ; toegelicht door Prof. Dr. Alex Bolckmans / Gent : August Vermeylen-Fonds , 1959

055169759 : Trijntje Cornelis : Klucht / Constantijn Huygens ; toegelicht door Prof. Dr. Alex Bolckmans / 's-Gravenhage : M. Nijhoff , 1960

05516983X : Voet-maet, rijm en reden : bloemlezing uit Huygens' gedichten / [Constantijn Huygens] ; door Dr. F.L. Zwaan / Zwolle : W.E.J. Tjeenk Willink , 1963

045399492 : Use and nonuse of the organ in the churches of the United Netherlands / Tr. and edited by Ericka E. Smit-Vanrotte / New York : Institute of Mediaeval Music , 1964

142867446 : De zee-straet [Texte imprimé] / Constantiujn Huygens / Amsterdam : J. M. Meulenhoff , 1968

007765703 : Avondmaalsgedichten en Heilige Dagen [Texte imprimé] / C. Huygens ; uitgegeven en toegelicht F.L. Zwaan / Zwolle : W.E.J. Tjeenk Willink , 1968

103628355 : Gebruyck of ongebruyck van 't orgel in de kercken der Vereenighde Nederlanden [Texte imprimé] / Constantijn Huygens ; tekstenverzorging en commentaar door F. L. Zwaan / Amsterdam : Noord-Hollandsche Uitg. Mij , 1974

121780139 : Heilighe daghen [Texte imprimé] / Constantijn Huygens / Uitgegeven naar de eerste editie van 1645 / Amsterdam : Buijten & Schipperheijn , 1974

055170943 : Constantijn Huygens' Cluijs-werck / Uitgegeven, ingeleid en toegelicht door F.L. Zwaan / Jeruzalem : Chev , 1977

194111768 : Trvouwe-lof : een cyclus van vijf gedichten van de jonge Constantijn Huygens / Constantijn Huygens ; uitgegeven, ingeleid en toegelicht door F.L. Zwaan / Tilburg : F.L. Zwaan , 1984

007792735 : Mijn jeugd / Constantijn Huygens ; vertaling en toelichting C.L. Heesakkers / Amsterdam : Querido's , 1987

058060529 : Constanter : het leven van Constantijn Huygens / L. Strengholt ; met medewerking voor de illustraties van A.R.E. de Heer / Amsterdam : Querido , 1987

007830661 : Mijn jeugd [Texte imprimé] / Constantijn Huygens ; vertaling en toelichting C.L. Heesakkers / 2de druk / Amsterdam : Querido's , 1994

005578256 : A selection of the Poems of Sir Constantijn Huygens (1596-1687) [Texte imprimé] / a parallel text translated, with an introduction and appendices by Peter Davidson and Adriaan van der Weel / Amsterdam : Amsterdam university press , 1996

053020618 : Trijntje Cornelis : Een volkse komedie uit de Gouden Eeuw / Constantijn Huygens ; Vertaald door Paul Verhuyck ; Teksteditie door Harrie Hermkens ; Ingeleid door Harrie Hermkens en Paul Verhuyck / Amsterdam : Prometheus/B. Bakker , 1997

123707609 : Driehonderd brieven over muziek van, aan en rond Constantijn Huygens [Texte imprimé] / bijeengebracht, ingeleid en vertaald door Rudolf Rasch / Hilversum : Verloren , 2007

079774970 : Lettres de Constantin Huygens à Descartes [Texte imprimé] / Charles et Henry Adam / Dijon : impr. de Darantière , [1895]

085405965 : Quatre lettres inédites [Texte imprimé] / communiquées par le baron de Reiffenberg... / [S.l.] : [s.n.] , [19..]

194110613 : Loslippige Constantijn : een oefening in stillezen bijeengezocht uit de nijpdichten van de zeventiende-eeuwse calvinist en componist, hoveling en filosoof, geleerde en dichter Constantijn Huygens, 1596-1687, de ideale echtgenoot en voortreffelijke vader : voor dames, nonnen, paters, noch voor gereformeerde schoolhoofden, mais pour nous et nos compagnes / in baldadige buien secuur geselecteerd door Har Scheepens / 's-Gravenhage : Nijgh & Van Ditmar , [1955]

009552448 : Constantijn Huygens "Oogentroost" : een interpretatieve studie.. / door Claas Wybe De Kruyter / [Fac-sim.] / Meppel : Boom , [1971?]

017216133 : Constantijn Huygens' Oogentroost : Een interpretatieve studie / [Door] C. W. de Kruyter / Meppel : Boom , [1972]

055166075 : Voorhout, kostelick mal en oogentroost : genomen uit de bundels Korenbloemen uit het Klassiek Letterkundig Pantheon eertijds verzameld en ingeleid door Dr. J. van Vloten [et al.] / van Constantin Huygens ; herzien door Drs. L. Strengholt / Zutphen : W.J. Thieme & Cie , [s.d.]

158081757 : Hofwijck [Texte imprimé] / Constantijn Huygens ; historisch-kritische uitgave met commentaar door Ton van Strien ; met een studie over de literair- en ideeënhistorische context door Willemien B. de Vries / Amsterdam : KNAW Press , cop. 2008

194069974 : Poems on the Lord's Supper / by the Dutch Calvinist Constantijn Huygens (1596-1687) ; with annotations and an introduction by Christopher Joby ; with a foreword by Alison Shell / Lewiston [N.Y.] : Edwin Mellen Press , cop. 2008

160339480 : Béatrix en Constantijn [Texte imprimé] : de briefwisseling tussen Béatrix de Cusance en Constantijn Huygens, 1652-1662 / bijeengebracht, vertaald en toegelicht door Ineke Huysman en Rudolf Rasch / Amsterdam : Boom , cop. 2009

044327781 : Constantini Hugenii... Monumenta de sultoria; poëmatum libri XIV. Editio altera, multò priore auctior, procurante Ludovico Hugenio C.F. Cum praefatione Casparis Barlaei / Hagae Comitum, ex typographia Adriani Vlacq. MDCLV

076760731 : Mijn leven [Texte imprimé] : verteld aan mijn kinderen in twee boeken / Constantijn Huygens ; ingeleid, bezorgd, vertaald en van commentaar door Frans R.E. Blom / Amsterdam : Uitgeverij Prometheus

04432779X : Constantini Hugenii... Monumenta de sultoria; poëmatum libri XIV. Editio altera, multò priore auctior, procurante Ludovico Hugenio C.F. Cum praefatione Casparis Barlaei / Hagae Comitum, ex typographia Adriani Vlacq. MDCLVPréfacier, etc. :

Rôles ?042746205 : Christiani Hvgenii Zvlichemii, Const. F. Systema Satvrnivm sive de causis mirandorum Satvrni phænomenôn, et comite ejus planeta nova / Hagæ-Comitis, ex typographia Adriani Vlacq. M.DC.LIXCompositeur :

Rôles ?174488475 : Lieder des Barock [Enregistrement sonore] / Krieger, Purcell, Lully, Scarlati... [et al.] / Hamburg : Telefunken , [1968?]Dédicataire :

Rôles ?100021891 : Danielis Heinsii Epistola, qua dissertationi D. Balsaci ad Heroden infanticidam, respondetur : multaque diversae eruditionis hac occasione excutiuntur. Editore Marco Zverio Boxhornio. / Lugd. Batavorum : ex officina Elzeviriana. , M DC XXXVI.Sujet :

Rôles ?117222267 : Catalogue of an unequalled and very interesting collection of autograph correspondence, signs-manual and signatures of numerous royal and noble personages, eminent literati, and artists, English and foreign ; among which will be found ... the once highly-treasured collection of papers, letters, and evidences of the Sidney family,... several hundred letters of reformed divines,... the autograph correspondence of the celebrated philosophers, René Des Cartes and Constantine Huygens, the unpublished autograph correspondence of John duke of Marlborough ... with an extraordinary assemblage of letters of Henry IV. of France, Marie de Medicis, Charles I. of England, Henrietta Maria, and their descendants, Cromwell, and many others ... [Texte imprimé] : now selling by Thomas Thorpe, no. 38, Bedford Street, Covent Garden, London... / [London : Thomas Thorpe , 1833]

131057731 : Tesselschade Roemers en hare vrienden in 1632-1649 [Texte imprimé] : onuitgegeven brieven en dichtjens van Tesselschade, Huygens, van Baerle, en anderen / Leiden : E.J. Brill , 1852

045842078 : Correspondence of Descartes and Constantyn Huygens (1635-1647) [Texte imprimé] / edited from manuscripts now in the Bibliothèque nationale, formerly in the possession of the late Harry Wilmot Buxton,..., by Leon Roth / Oxford : The Clarendon Press , 1926

055170471 : Ikonografie van Constantijn Huygens en de zijnen / H. E. van Gelder / 's-Gravenhage : M. Nijhoff , 1957

083302891 : Filologische opstellen deel II, stoffen uit de 16e en 17e eeuw [Texte imprimé] / door Dr. L. C. Michels,... / Zwolle : Tjeenk Willink , 1958

055170080 : Sir Constantine Huygens and Britain, 1596-1687 Volume one, 1596-1619 [Texte imprimé] : a pattern of cultural exchange / A.G.H. Bachrach / Leiden : University Press , 1962

05517020X : Driemaal Huygens : vergelijkende karakteristieken van Constantijn Huygens' Batava tempe, 't costelick mal en De uytlandighe herder / door Dr. Jacob Smit,... / Assen : Van Gorcum & Comp. N. V. , 1966

001952455 : Comments on Rembrandt's passion paintings and Constantijn Huygens's inconography [Texte imprimé] / Else Kai Sass / København : Munksgaard , 1971

193952939 : Zes zedeprinten : ingeleid en voorzien van annotatie en cultuurhistorische toelichting door een werkgroep van Utrechtse neerlandici / Constantijn Huygens / 3. dr. / Utrecht : Instituut De Vooys , 1981

006479308 : Constantijn Huygens, 1596-1687 [Texte imprimé] : een christelijk-humanitisch bourgeois-gentilhomme in dienst van het Oranjehuis = = Constantine Huygens, 1596-1687 : a christian-humanist bourgeois-gentilhomme in service of the House of Orange / door Hendrik Arie Hofman / Utrecht : HES uitgevers , 1983

006988075 : The triple fool [Texte imprimé] : a critical evaluation of Constantijn Huygens'translations of John Donne / Koos Daley / Nieuwkoop : De Graaf , 1990

009388427 : Snel en dicht : een studie over de epigrammen van Constantijn Huygens / Tineke Ter Meer / Amsterdam : Rodopi , 1991

007830661 : Mijn jeugd [Texte imprimé] / Constantijn Huygens ; vertaling en toelichting C.L. Heesakkers / 2de druk / Amsterdam : Querido's , 1994

114352232 : De rol van de schilderkunst in het leven van Constantijn Huygens (1596-1687) [Texte imprimé] / Inge Broekman / Hilversum : Verloren , 2005

114352232 : De rol van de schilderkunst in het leven van Constantijn Huygens (1596-1687) [Texte imprimé] / Inge Broekman / Hilversum : Verloren , 2005

123707609 : Driehonderd brieven over muziek van, aan en rond Constantijn Huygens [Texte imprimé] / bijeengebracht, ingeleid en vertaald door Rudolf Rasch / Hilversum : Verloren , 2007

150510683 : Vrouwen rondom Huygens [Texte imprimé] : [Tentoonstelling, Voorburg, Huygensmuseum Hofwijck en Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg, 9 april tot en met 27 juni 2010] / Lea van der Vinde / Voorburg : Huygensmuseum Hofwijck , 2010

191561185 : Return to Sender : Constantijn Huygens As a man of letters / Lisa Gosseye, Frans Blom, and Ad Leerintveld (eds.) / Gent : Academia Press , 2013

191561185 : Return to Sender : Constantijn Huygens As a man of letters / Lisa Gosseye, Frans Blom, and Ad Leerintveld (eds.) / Gent : Academia Press , 2013

176934154 : Family, culture and society in the diary of Constantijn Huygens Jr, secretary to Stadholder-King William of Orange [Texte imprimé] / by Rudolf Dekker / Leiden : Brill , 2013, cop. 2013

199505497 : The diary of Constantijn Huygens Jr, secretary to Stadholder-King William of Orange / selected and translated by Rudolf Dekker / Amsterdam : Panchaud , 2015

191062529 : Rembrandt's Passion series / by Simon McNamara / Newcastle upon Tyne, UK : Cambridge Scholars Publishing , 2015, cop. 2015

063250241 : Constantijn Huygens Oogentroost [Texte imprimé] : een interpretatieve studie / Claas Wybe De Kruyter / [Amsterdam] : Boom Meppel , [1971?]

127380361 : Huygens herdacht [Texte imprimé] : catalogus bij de tentoonstelling in de Koninklijke Bibliotheek ter gelegenheid van de 300ste sterfdag van Constantijn Huygens, 26 maart-9 mei 1987 / onder redactie van Arthur Eyffinger / Den Haag : Koninklijke Bibliotheek , [1987]

048437182 : Constantyn Huygens, 1596-1687 [Texte imprimé] : Use and non use of the organ in the churches of the United Netherlands = Gebruyck of Ongebruyck van't Orgel in de Kercken der Vereenighde Nederlanden) : / Translated and edited by Ericka E. Smit-Vanrotte / New York : Institute of mediaeval music , cop. 1964

194069974 : Poems on the Lord's Supper / by the Dutch Calvinist Constantijn Huygens (1596-1687) ; with annotations and an introduction by Christopher Joby ; with a foreword by Alison Shell / Lewiston [N.Y.] : Edwin Mellen Press , cop. 2008

160339480 : Béatrix en Constantijn [Texte imprimé] : de briefwisseling tussen Béatrix de Cusance en Constantijn Huygens, 1652-1662 / bijeengebracht, vertaald en toegelicht door Ineke Huysman en Rudolf Rasch / Amsterdam : Boom , cop. 2009

193254050 : Op zoek naar Huygens : Italiaanse leesnotities / Jürgen Pieters / Gent : Poëziecentrum vzw , cop. 2014

193542005 : The multilingualism of Constantijn Huygens (1596-1687) / Christopher Joby / Amsterdam : Amsterdam university press , cop. 2014

188884645 : The Light Theatre Opened to Universe (II) : New Vermeer Theory / Kazuo Ueno / Rev. date: 11/07/2013 / [Bloomington, IN] : Xlibris LLC , cop.2013


A propos Partenaires Conditions Générales d'Utilisation (CGU) Assistance