Bugge, Sophus (1833-1907) Amélioration Assistance
034378456
Notice de type Personne

Forme retenue

Bugge, Sophus (1833-1907)

Information

Langue d'expression : norvégien
Pays : NORVÈGE
Date de naissance : 1833
Date de mort : 1907

Notes

Note publique d'information :
Linguiste


Source

Brev 1855-1907 / Sophus Bugge, 1990

Utilisation dans Rameau

La vedette peut être employée dans une vedette RAMEAU

Autres identifiants

Identifiant BNF : FRBNF125139877
Identifiant ISNI : 0000000110474072

Notices bibliographiques liées :8 rôle(s)

000 Code de fonction non reconnu ( 1 )
020 Annotateur ( 2 )
070 Auteur ( 53 )
205 Collaborateur ( 1 )
340 Editeur scientifique ( 15 )
710 Secrétaire ( 1 )
990 Sujet ( 2 )
990 Fonction non précisée ( 1 )Code de fonction non reconnu :

Rôles ?079561128 : Norges indskrifter med de ældre runer / Christiania [Oslo] : A.W. Brøggers bogtrykkeri , 1891-1924Annotateur :

Rôles ?100839266 : Norske eventyr og sagn / optegnet av Sophus Bugge og Rikard Berge ; illustreret med norsk folkekunst av Johanna Bugge Berge / Kristiania : Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag , 1909

164264973 : Norske eventyr og sagn [Texte imprimé] / optegnet av Sophus Bugge og Rikard Berge ; illustreret med norsk folkekunst av Johanna Bugge Berge / Kristiania : Gyldendalske Boghandel , 1913Auteur :

Rôles ?101076363 : Bemaerkninger om Runeindskrifter på guldbrakteater / Sophus Bugge / Kjöbenhavn : Gyldendal , 1871

101076282 : Bemærkninger om den i Skotland fundne latinske Norges krönike / Sophus Bugge / Kjöbenhavn , 1873

101076479 : Biskop Bjarne Kolbeinsson og Snorres Edda / Sophus Bugge / Kjøbenhavn : Gyldendal , 1875

092912389 : Run-inskrifter på marmorlejonet frân Piræeus [Texte imprimé] / S. Bugge / [s.l.] : [s.n.] , 1875

101077203 : Textkritiske Bemaerkninger til Plautus's Komedier / af Sophus Bugge / Kjøbenhavn : Gyldendal , 1876

132302233 : Festskrift til det Kgl. Universitet i Upsala ved dets jubilaeum i september 1877 / fra det Kgl. Fredriks Universitet i Christiania / Christiania : H. J. Jensens bogtrykkeri , 1877

101433948 : Runeskriften paa Ringen i Forsa Kirke i nordre Helsingland / Sophus Bugge / Kra , 1877

120765470 : Altitalische Studien [Texte imprimé] / von Sophus Bugge / Christiania : A. W. Brøgger , 1878

092912788 : Tolkning af runeindskriften på Rökstenen i Östergötland [Texte imprimé] : et bidrag til kundskab om svensk sprog, skrift of skaldekunst i oldtiden / af S. Bugge / Stockholm : I. Hæggström , 1878

101077238 : Tolkning af runeindskriften på Rökstenen i Östergötland : Et bidrag til kundskab om svensk sprog, skrift og skaldekunst i oldtiden / Sophus Bugge / Stockholm : I. Haeggström , 1878

168014661 : En i norge funde spænde [Texte imprimé] : med runeindskrift fra mellemjernalderen / af O. Rygh og Sophus Bugge / København , 1878

101077084 : Studier over de nordiske Gude- og Heltesagns Oprindelse / Sophus Bugge / Christiania : Feiberg & Landmark , 1881

025163256 : Etruskische Forschungen und Studien [Texte imprimé] / von Dr. W. Deecke,... und Dr. C. Pauli,..., [von Dr. Sophus Bugge,...] / Stuttgart : A. Heitz , 1881-1884

167302337 : Studier over de nordiske gude- og heltesagns oprindelse Første raekke, [Texte imprimé] / Sophus Bugge / Christiania [Oslo] : Alb. Cammermeyer , 1881-1889

101077130 : Studier over de nordiske Gude- og Heltesagns Oprindelse / Sophus Bugge / Christiania : A. Cammermeyer , 1881-1896

101077041 : Runestenen fra Strand i Ryfylke / Sophus Bugge / Kjöbenhavn : Gyldendal , 1884

120766418 : Beiträge zur Erforschung der etruskischen Sprache I-II, [Texte imprimé] / Sophus Bugge / Stockholm : [s.n.] , 1886

102750351 : Runverser : Undersökning af Sveriges metriska runinskrifter / av Erik Brate och S. Bugge / Stockholm : I. Haeggström , 1887

101076908 : Om Runeindskrifterne paa Rök-Stenen i Östergötland og paa Fonnaas-Spaenden fra Rendalen i Norge / Sophus Bugge / Stockholm : P.A. Norstedt , 1888

095134301 : Beiträge zur etymologischen Erläuterungen der armenischen Sprache / von Sophus Bugge / Christiania : In Commission bei J. Dybwad , 1889

147148022 : Beitrage zur etymologischen Erläuterung der armenischen Sprache [Texte imprimé] / von Sophus Bugge, ... / Christiana : J. Dybwab , 1889

101076940 : Om versene i Kormaks saga / Sophus Bugge / Kjøbenhavn : Gyldendal , 1889

089059603 : Studien über die Entstehung der nordischen Götter- und Heldensagen [Texte imprimé] / von Sophus Bugge ; vom Verfasser autorisierte und durchgesehene Übersetzung von Oscar Brenner / München : C. Kaiser , 1889

101462492 : Etruskisch und Armenisch, sprachvergleichende Forschungen / Sophus Bugge / Kra , 1890

095216359 : Beiträge zur etymologischen Erläuterung der armenischen Sprache [Texte imprimé] / [Signé Sophus Bugge] / Göttingen : [s.n.] , 1890 ?

117609978 : Beiträge zur etymologischen erläuterung der albanesischen sprache [Texte imprimé] / S. Bugge / Göttingen : [s.n.] , 1891

082188750 : Norges Indokriften med de Aelder Runer [N° 22], [Texte imprimé] : Udgivne for det Norske Historiske Kildeskriftfond / Sophus Bugge / Christiania : [s.n.] , 1891-1895

167907670 : Norges Indskrifter med de aeldre Runer [Texte imprimé] : udgivne for det norske historiske kildeskriftfond / ved Sophus Bugge / Christiana : A. W. Brogger , 1891-1898

100807445 : Norges indskrifter med de aeldre runer [Texte imprimé] / udgivne for det Norske historiske kildeskriftfond ved Sophus Bugge [og Magnus Olsen] / Christiana : A. W. Brøggers bogtrykkeri , 1891-1924

101076398 : Bidrag til den aeldste skaldedigtnings historie [Texte imprimé] / Sophus Bugge / Christiania : H. Aschehoug , 1894

101076630 : Studier over de nordiske gude- og heltesagns oprindelse R. 2, Helge-digtene i den ældre Edda, deres hjem og forbindelser [Texte imprimé] / af Sophus Bugge professor ved christiania universitet / Kjøbenhavn : Universitetsboghandler G. E. C. Gad , 1896

101076584 : Lykische studien I-II, / Sophus Bugge / Christiania , 1897-1901

101076509 : Erpr og Eitill : Et lidet Bidrag til den nordiske Heltedigtings Historie / Sophus Bugge / Kristiania : J. Dybwad , 1898

101076711 : Nordiske Runeindskrifter og billeder paa Mindesmaerker paa Øen Man / Sophus Bugge / Kjøbenhavn : Gyldendal , 1899

06755167X : The Home of the Eddic poems / with especial reference to the Helgi-lays ; by Sophus Bugge,... Revised edition ; with a new introduction concerning old Norse mythology ; by the author ; Translated from the Norwegian by William Henry Schofield,... / London : D. Nutt , 1899

101076851 : En olddansk Runeoptegnelse in England / Sophus Bugge / Kjøbenhavn : Gyldendal , 1899

101076819 : Ølands Runeindskrifter / Sophus Bugge / Kjøbenhavn : Gyldendal , 1900

101076754 : Norsk sagafortaelling og sagaskrivning i Irland / Sophus Bugge / Kristiania : Grøndahl , 1901-1908

082188769 : Norges Indskrifter med de yngre Runer [n° 35], [Texte imprimé] : Udgivne for det norske Kildeskriftfond / Honen-Runerne fra Ringerike, udgivne af Sophus Bugge / Kristiania : A. W. Brøggers Bogtrykkeri , 1902

167302876 : Fricco, Frigg und Priapos [Texte imprimé] / von Sophus Bugge / Christiania : In Commission bei J. Dybwad , 1904

101076673 : Lidt om de aeldste nordiske Runeindskrifters sproglige Stilling [Texte imprimé] / af Sophus Bugge / Kjøbenhavn : Gyldendal , 1905

101076436 : Bidrag til Tolkning af danske og tildels svenske indskrifter med den laengere Raekkes Runer, navnlig paa Guldtrakteater / Sophus Bugge / Kjøbenhavn : Gyldendal , 1905

167907921 : Norges Indskrifter med de aeldre Runer [Texte imprimé] : udgivne for det norske historiske kildeskriftfond / ved Sophus Bugge / Christiana : A. W. Brogger , 1905-1913

167282417 : Populær-videnskabelige foredrag, efterladte arbeider [Texte imprimé] / Sophus Bugge / Kristiania : H. Aschehoug , 1907

168456931 : Norsk sagaskrivning og sagafortaelling i Irland [Texte imprimé] / Sophus Bugge / Kristiania : Grøndahl , 1908

101048912 : Om Sparlösa-stenens äldre runinskrift / Sophus Bugge, L. Fr. Läffler / Mariestad : Abr. A. Berg , 1908

065497856 : Das Verhällnis der Etrusker zu den Indogermanen und der vorgriechischen Bevölkerung Kleinasiens und Griechenlands / Herausgegeben von Alt. Torp / Strassburg : Trubner , 1909

017010659 : Der runenstein von Rök in Östergötland, Schweden [Texte imprimé] : nach dem Tode des Verfassers / herausgegeben von M. Olsen ; unter Mitwirkung und mit Beiträgen von Axel Olrik und Erik Brate / Stockholm : I. Hæggström , 1910

004232240 : Brev 1855-1907 / Sophus Bugge ; utvalg og innledning ved Alfred Jakobsen / Øvre Ervik : Alvheim & Eide , 1990

167915606 : Ueber die Runeninschrift von Ohlershof [Texte imprimé] / von Sophus Bugge / Dorpat [Tartu] : H. Laakmann , [1875]

169822419 : Beiträge zur etymologischen Erläuterung der armenischen Sprache [Texte imprimé] / Sophus Bugge

169822303 : Der Ursprung der Etrusker durch zwei lemnische Inschriften erläutert [Texte imprimé] / Sophus Bugge / Christiania : Jacob Dybwald

169822141 : Uebersicht über die Runenlitteratur [Texte imprimé] / Sophus BuggeCollaborateur :

Rôles ?085086126 : Die Zwei Arzawa-Briefe [Texte imprimé] : die ältesten Urkunden in indogermanischer Sprache / von J. A. Knudtzon ; mit Bemerkungen von Sophus Bugge und Alf Torp / Leipzig : J. C. Hinrichs , 1902Editeur scientifique :

Rôles ?101049560 : Gamle Norske folkeviser [Texte imprimé] / samlede og udgivne af Sophus Bugge / Kristiania : Feilberg & Landmark , 1858

101050313 : Norrøne skrifter af sagnhistorisk Indhold [Texte imprimé] / udgivne af Sophus Bugge / Christiania : Det Norske Oldskriftselskab , 1864-1873

101173695 : Norroen fornkvaedi : Islandsk samling af folkelige oldtidsdigte om nordens guder og heroer : Almindelig kaldet Saemundar Edda hins froda / Udgiven af Sophus Bugge / Christiania : P.T. Malling , 1867

168197588 : Nörrone skrifter af sagnhistorisk indhold 3. hefte, Hervarar saga ok Heidreks [Texte imprimé] / udgivne af Sophus Bugge / Christiania : A. W. brøgger , 1873

155387642 : T. Marci Plavti Mostellaria = = Plautus Spøgelse-Komedie : / Plautus / oversat af Fr. Gjertsen ; edidit Sophus Bugge / Kristiania : Malling , 1873

089059441 : Rune-Indskriften paa ringen i forsa kirke i Nordre Helsingland [Texte imprimé] / udgivet og tolket af Sophus Bugge ; særskilt aftryk af Christiania Universitets festskrift i anledning af Upsala Universitets jubilæum i september 1877 / Christiania : H. J. Jensen , 1877

101164440 : Die Flexion des Pali in ihrem Verhältniss zum Sanskrit / Alf Torp / Kristiania : Brøgger , 1881

101184883 : Norges Indskrifter med de aeldre Runer I, / Udg. ved Sophus Bugge / Christiania : A.W. Brøgger , 1891-1903

102593442 : Kungssonen Av Norigsland : En folkevise fra Telemarken / ved Sophus Bugge og Moltke Moe / Kristiania : Malling , 1895

08486477X : Torsvisen i sin norske Form [Texte imprimé] / udgivet med en Afhandling om dens oprindelse og Forhold til de andre nordiske Former af Sophus Bugge og Molkte Moe / Christiania : Trykt i Centraltrykkeriet , 1897

101185014 : Norges Indskrifter med de yngre Runer 2det Hefte, Runerne paa en Sølvring fra Senjen / udg. af Sophus Bugge og Magnus Olsen ; Med antikvariske Meddelelser om Fundet af O. Nicolaissen / Christiania : A.W. Brøgger , 1906

153983469 : Norges Indskrifter indtil Reformationen Afd. 1, Norges Indskrifter med de aeldre runer / Magnus Olsen / Christiana : Brøgger , 1917

102950776 : Gamle norske folkeviser / Samlede og udgivne af Sophus Bugge / Oslo : Universitetsforlaget , 1971

102950768 : Gamle norske folkeviser / samlede og udgivne af Sophus Bugge / Oslo : Universitetsforlaget , 1976

167347403 : Sibyllinerna och Völuspå [Texte imprimé] / af Viktor Rydberg ; Nicole Bemaekninger ; Sophus Bugge / [Stockholm] : [Nordisk tidsskrift] , [1881]Secrétaire :

Rôles ?100970273 : Norges indskrifter indtil reformationen : Norges indskrifter med de aeldre runer / udgivne for Det Norske Historiske Kildeskriftfond ; ved Sophus Bugge / Christiania : A.W. Brøgger , 1891-1924Sujet :

Rôles ?167383051 : Prof. S. Bugge's studies on Northern mythology shortly examined [Texte imprimé] / by George Stephens,... / London : Williams and Norgate , 1883

051873265 : Uppsalastudier tillegnade Sophus Bugge på hans 60-åra födelsedag den 5 januari 1893 [Texte imprimé] / Uppsala : Almqvist & Wiksells , 1892Fonction non précisée :

Rôles ?053573595 : Die Vǫlsungasaga / Nach Bugges text mit Einleitung und glossar, herausgegeben von Wilhelm Ranisch / 2. unveränderte aufl. / Berlin : Mayer & Müller , 1908


A propos Partenaires Conditions Générales d'Utilisation (CGU) Assistance