Atterbom, Per Daniel Amadeus (1790-1855) Amélioration Assistance
034554815
Notice de type Personne

Forme retenue

Atterbom, Per Daniel Amadeus (1790-1855)

Forme rejetée

Atterbom, P. D. A.
[Nom de personne]

Information

Langue d'expression : suédois
Pays : SUÈDE
Date de naissance : 19 01 1790
Date de mort : 21 07 1855
Sexe : masculin

Notes

Note publique d'information :
Écrivain


Note publique d'information :
Poète et historien de la littérature. Romantique


Source

Brockhaus, 17. Aufl


Encycl. Suède


LCNA, 1977-1986


Lycksalighetens ö / P.D.A. Atterbom, [198-?]


Store norske leksikon, Norvège, 1984

Utilisation dans Rameau

La vedette peut être employée dans une vedette RAMEAU
La vedette ne peut s'employer qu'en tête de vedette

Autres identifiants

Identifiant de notice Sudoc fusionnée : 086010387
Identifiant BNF : FRBNF125298648
Identifiant BNF : FRBNF122632726
Identifiant ISNI : 0000000121310858

Notices bibliographiques liées :3 rôle(s)

070 Auteur ( 34 )
080 Préfacier, etc. ( 1 )
990 Sujet ( 18 )Auteur :

Rôles ?102587361 : Lycksalighetens ö : Sagospel i fem äventyr / Per Daniel Amadeus Atterbom ; I urval, med inledning, förklaringar och arbetsuppgifter av Holger Frykenstedt / Stockholm : Svenska Bokförlaget , (1957)

159483697 : Poetisk Kalender : för Aren 1814 Och 1815 / utgifven af Atterbom ; Andra Upplagan, Ofversedd och förbättrad / Upsala : Zeipel och Palmblad , 1817

151537992 : De genio et shemate speculationis reipsa philosophicae [Texte imprimé] / dissertatio cujus partem primam...P. P. Mag. Petr. Dan. Amad. Atterbom...et Petrus Jacobus Emanuelsson... / Upsala : Excudebant regiae academiae typographi , 1823

159483689 : Poetisk Kalender : för Aren 1812 Och 1813 / utgifven af Atterbom ; tredje Upplagan / Upsala : Palmblad & C , 1824

101247818 : Om konstens väsende och betydelse : Afhandlingar för filosofiska graden, förf. och utg / af Bernhard Elis Malmström / Upsala , 1842

102587779 : Om skandinaviska föreningen och studentuttåget från Upsala till Köpenhamn / Per Daniel Amadeus Atterbom / Upsala : Wahlström & Låstbom , 1844

102724202 : Lycksalighetens ö : Sagospel i fem äfventyr / Per Daniel Amadeus Atterbom / Örebro : N.M. Lindh , 1854

102587833 : Svenska siare och skalder eller grunddragen af Svenska Vitterhetens Häfder / Per Daniel Amadeus Atterbom / Örebro : Lindh , 1862-1863

102587264 : Emanuel Swedenborgs lære om liv, kjærlighed og skjønhed / Per Daniel Amadeus Atterbom / Kjøbenhavn : Gad , 1863

102587698 : Minnesteckningar och tal / Per Daniel Amadeus Atterbom / Örebro : Bohlin , 1869

102587205 : Atterboms bref till sin fästmö 1823-1826 / Per Daniel Amadeus Atterbom ; Utgifna af Hedvig Atterbom-Svenson / Stockholm : Bonnier , 1911

102587477 : Lycksalighetens ö : Sagospel i fem äventyr : I sammandrag för skolbruk / Per Daniel Amadeus Atterbom ; utgivet av Artur Bendixson / Stockholm : Bonnier , 1921

102587175 : Blommorna / Per Daniel Amadeus Atterbom / Stockholm : Almqvist & Wiksell , 1924

102587132 : Valda Skrifter 6, Reseminnen och brev / Per Daniel Amadeus Atterbom ; Utgivna av Frederik Böök / Stockholm : Bonnier , 1927-28

102587035 : Valda Skrifter 4, Svenska siare och skalder / Per Daniel Amadeus Atterbom ; Utgivna av Frederik Böök / Stockholm : Bonnier , 1927-28

102586993 : Valda Skrifter 3, Fågel blå : Lyriska dikter / Per Daniel Amadeus Atterbom ; Utgivna av Frederik Böök / Stockholm : Bonnier , 1927-28

102586934 : Valda Skrifter 1-2, Lycksalighetens Ö / Per Daniel Amadeus Atterbom ; Utgivna av Frederik Böök / Stockholm : Bonnier , 1927-28

102587086 : Valda Skrifter 5, Essayer och kritiker / Per Daniel Amadeus Atterbom ; Utgivna av Frederik Böök / Stockholm : Bonnier , 1927-28

102587418 : Lycksalighetens ö : Sagospel i fem äventyr / Per Daniel Amadeus Atterbom ; Med inledning och förklaringar. I sammandrag utg. av Erik Wallén / Lund , 1934

102587523 : Lyriska dikter / Per Daniel Amadeus Atterbom / Lund : Gleerup , 1934

170150542 : Svenska romantiker [Texte imprimé] / i urval av Johannes Edfelt ; [Erik Gustaf Geijer, Per Daniel Amadeus Atterbom, Erik Johan Stagnelius,... et al.] / Stockholm : Albert Bonnier , 1942

171657640 : Svenska romantiker [Texte imprimé] / i urval av Johannes Edfelt ; [Erik Gustaf Geijer, Per Daniel Amadeus Atterbom, Erik Johan Stagnelius,... et al.] / Stockholm : A. Bonnier , 1946

148013694 : Dikter [Texte imprimé] / Per Daniel Amadeus Atterbom ; ett urval av Harald Forss / Stockholm : FIB:s lyrikklubb , 1955

010659188 : Reisebilder aus dem romantischen Deutschland. Jugenderinnerungen eines romantischen Dichters und Kunstgelehrten aus den Jahren 1817 bis 1819 / Per Daniel Amadeus Atterbom / Stuttgart : Steinbrüber , 1970

098445138 : Minnen ‬I, : från Tyskland och Italien / P. D. A. Atterbom ; under redaktion av Bengt Lewan ; och med inledning av Horace Engdahl / Stockholm : Atlantis , 2002, cop. 2002

098445677 : Minnen ‬II, : från Tyskland och Italien / P. D. A. Atterbom ; under redaktion av Bengt Lewan ; och med inledning av Horace Engdahl / Stockholm : Svenska Akademien i samverkan med bokförlaget Atlantis , 2002, cop. 2002

159483700 : Poetisk Kalender : för Ar 1822 / utgifven af Atterbom / Upsala : och Palmblad , [18.. ?]

159483735 : Poetisk Kalender : för Ar 1820 / utgifven af Atterbom / Upsala : och Palmblad & C , [S. d.]

159483751 : Poetisk Kalender : för Ar 1816 / utgifven af Atterbom / Upsala : Zeipel och Palmblad , [S. d.]

159483727 : Poetisk Kalender : för Ar 1818 / utgifven af Atterbom / Upsala : Zeipel och Palmblad , [S. d.]

159483743 : Poetisk Kalender : för Ar 1821 / utgifven af Atterbom / Upsala : och Palmblad & C , [S. d.]

159483719 : Poetisk Kalender : för Ar 1817 / utgifven af Atterbom / Upsala : Zeipel och Palmblad , [S. d.]

166176249 : Lycksalighetens ö [Texte imprimé] : sagospel i fem äventyr / P .D. A. Atterbom ; i sammandrag för skolbruk utgivet av Artur Bendixson / 9. upplagan / Stockholm : Bonnier , impr. 1953

175886725 : Olof Rudbeck [Texte imprimé] / Per Daniel Amadeus Atterbom / Stockholm : Svenska akademien , impr. 2013, cop. 2013Préfacier, etc. :

Rôles ?101419996 : Handbok i philosophiens historia / af Eric August Schröder ; [förord af P. D. A. Atterbom] / Upsala : Wahlström & C , 1846-1849Sujet :

Rôles ?100772595 : Atterbomstudier / Carl Harder Santesson / Sthlm : Norstedt , (1932)

102732159 : Den unge Atterbom och romantiken : Från Urania och Fågel Blå till Pilgrimshälsning / Elisabet Hellsten-Wallin och Isak Wallin / Stockholm : Almqvist & Wiksell , (1957)

100796435 : Tyska förebilder till dikter af Atterbom, litteraturhistorisk studie, akademisk afhandling / af Bernhard Risberg / Upsala : E. Berling , 1892

100800645 : Atterboms sagospel "Fågel blå". I. (Fragmentet i poetisk kalender 1814. Utkastet från Rom 1818) / Af Fredrik Vetterlund,... Akademisk afhandling / Lund : E. Malmströms boktryckeri , 1900

102637474 : Prologen till Phosphoros / Ruben Gustafsson Berg, Pseud. : Lennart Hennings / Stockholm : Norstedt , 1910

100864333 : Mellem semestrene : litteraturhistoriske og aesthetiske afhandlinger / af J. Paludan / København : Nationale forfatteres forlag , 1910-1921

064264300 : Atterboms ungdomsdiktning, akademisk avhandling... / av Carl Santesson,... / Stockholm : Iduns tryckeri , 1920

100724329 : Den unge Atterbom : Psykologiska problem i hans liv och ditning 1806-1819 / Gunnar Axberger / Uppsala : Almquist & Wiksell , 1936

063359928 : Atterboms kunskapsuppfattning [Texte imprimé] : dess betydelse för hans livs-och världsåskådning och dess sammanhang med den transcendentala idealismen / Holger Frykenstedt / Lund : C. W. K. Gleerup , 1949

06461123X : Atterboms livs- och världsåskådning i belysning av den transcendentala idealismen [Texte imprimé] / Holger Frykenstedt / Lund : CWK Gleerup , 1951

101425872 : Atterbom : En levnadsteckning / Elisabeth Tykesson / Stockholm : P.A. Norstedt , 1954

100898459 : P.D.A. Atterboms poetik i "Grundbegreppen af Asthetik och Vitterhet / Roland Lysell / Göteborg , 1997

067704743 : "Försonarn vid sitt bröst,en stjernkrönt Qvinna" [Texte imprimé] : jungfru- och moderstematiken hos C.J.L. Almqvist och P.D.A. Atterbom / Anders Persson / Skellefteå : Norma , 1998

083538828 : Den romantiska kyrkan : föreställningar om den ideala kyrkan på jorden inom Nya skolan till och med år 1817 / Mikael Mogren / Skellefteå : Norma , 2003

153291664 : Lyksalighedens øer [Texte imprimé] : møder mellem poesi, religion og erotik i dansk og svensk romantik / Gunilla Hermansson / Göteborg : Makadam , 2010

08491811X : Atterboms Kunskapsuppfattning : dess betydelse för hans livs och världsåskådning och dess sammanhang med den transcendentala idealismen / Holger Fryrenstedt / Lund : C.W.J. Gleerup , [1949]

002322404 : Forskning i förvandling [Texte imprimé] : män och metoder i svensk litteraturvetenskap / av Carl Fehrman / Stockholm : P. A. Norstedt , cop. 1972

186096674 : Vem var Törneros? : några anteckningar / Hans Dhejne / Malmö : Lundgrens bokhandel , impr. 1973


A propos Partenaires Conditions Générales d'Utilisation (CGU) Assistance