Kowalski, Tadeusz (1889-1948) Amélioration Assistance
035116269
Notice de type Personne

Forme retenue

Kowalski, Tadeusz (1889-1948)

Information

Langue d'expression : polonais
Pays : POLOGNE
Date de naissance : 21 06 1889
Date de mort : 05 05 1948

Notes

Note publique d'information :
Orientaliste, spécialiste des langues et des cultures des peuples musulmans du Proche Orient


Source

BN Service polonais


Karayim lehçesi sözlüğü / Tadeusz Kowalski ; çev. Prof. Dr. Kemal Aytaç, 1996


LCNA (CD), 1996-06. Encykl. powsz. PWN

Utilisation dans Rameau

La vedette peut être employée dans une vedette RAMEAU

Autres identifiants

Identifiant BNF : FRBNF131683260
Identifiant ISNI : 0000000083574958

Notices bibliographiques liées :4 rôle(s)

070 Auteur ( 28 )
340 Editeur scientifique ( 2 )
730 Traducteur ( 1 )
990 Sujet ( 3 )Auteur :

Rôles ?111311608 : Zagadki ludowe tureckie [Texte imprimé] : Enigmes populaires turques : Texte turc avec traduction et résumé français / Tadeusz Kowalski / W Krakowie : Nakł. Akademji Umiejȩtności; skł. gł. w ksiȩg. G. Gebethnera , 1919

097863726 : Ze studjów nad formą poezji ludów tureckich [Texte imprimé] = Etudes sur la forme de la poésie des peuples turcs : / Tadeusz Kowalski / W Krakowie : Nakł. Polskiej Akademii Umiejętności , 1922

111311004 : Turcja powojenna [Texte imprimé] = [ La Turquie d'après la guerre ] : / Tadeusz Kowalśki / Lwów : Institut national Ossolinski , 1925

119201437 : Cinq récits de Günei [Texte imprimé] : Vilayet de Smyrne / Tadeusz Kowalski / Lwow : Nakladem Polskiego , 1925

11919970X : Język Karaimski [Texte imprimé] / Tadeusz Kowalski / Wilno : Drukarnia Znicz , 1926

119200554 : Pieśni obrzędowe w narzeczu Karaimów z Trok [Texte imprimé] / Tadeusz Kowalski / Lwow : Nakladem Polskiego , 1926

064784533 : Karaimische Texte im Dialekt von Troki [Texte imprimé] : mit einem karaimisch-polnisch-deutschen Glossar versehen / Tadeusz Kowalski / W Krakowie : nakådem Polskiej Akademiej umieje̜tności , 1929

113706197 : Book reviews [Texte imprimé] : Ahmed Talat. Halk Siirlerinin nev'i / Tadeusz Kowalski / Praha : Orientalni Ustav , 1930

113703694 : Zu den Türkischen Monatsnamen [Texte imprimé] / Tadeusz Kowalski / Praha : Orientalni Ustav , 1930

119199939 : Z pożółkłych kart [Texte imprimé] / Tadeusz Kowalski / Wilno : Drukarnia Znicz , 1931

11370481X : A Contribution to the problem of authenticity of the Diwan of as-Samu'al [Texte imprimé] / Tadeusz Kowalski / Praha : Orientalni Ustav , 1931

119318105 : Türkische Volksrätsel aus Nordbulgarien [Texte imprimé] / Tadeusz Kowalski / Leipzig : Harrosowitz Verlag , 1932

064729699 : Les Turcs et la langue turque de la Bulgarie du Nord-Est [Texte imprimé] / Tadeusz Kowalski / Kraków : Polska Akademja Umiejetności , 1933

09786319X : Na szlakach Islamu [Texte imprimé] : szkice z historji kultury ludów muzułmańskich / Tadeusz Kowalski / Kraków [etc.] : Skład główny: Gebethner i Wolff , 1935

119200287 : Najpilniejsze zadania Karaimoznawstwa [Texte imprimé] / Tadeusz Kowalski / Wilno : Drukarnia Znicz , 1936

064729702 : Zur semantischen Funktion des Pluralsuffixes "-lar, -lär" in den Türksprachen : O funkcji znaczeniowej sufiksu liczby mnogiej "-lar, -lär" w jezykach tureckich / Tadeusz Kowalski / Kraków : nak°. Polskiej akademji umiejetnošci (Druk. Uniwersytetu Jagellónskiego) , 1936

064729680 : Sir Aurel Stein's Sprachaufzeichnungen im Äinallu-Dialekt aus Sudpersien [Texte imprimé] : "Zapiski Sir Aurela Steina w dialekcie Äinallu z po°udniowej Persji" / Tadeusz Kowalski / Kraków : nak°. Polskiej akademii umieje̜tności , 1937

113706707 : Eine unbekannte gerundiale Konstruktion im Anatolischen-Türkischen [Texte imprimé] / Tadeusz Kowalski / Praha : Orientalni Ustav , 1938

119200775 : Les Turcs dans le Šāh-nāme [Texte imprimé] / Tadeusz Kowalski / Kraków : Nakladem Polskiego , 1948

06372877X : Studia nad Šāh-Nāme. (Etudes sur le Šāh-nāme). (Avec résumé français)... 1, / Kraków : Nakładem Polskiej akademii umieje̜tności , 1952

024217336 : Studia nad S̆āh-Nāme [Texte imprimé] : (Etudes sur le Šāh-Nāme) : (avec résumé français) / Tadeusz Kowalski / Krakow : Naktadem Polskiej Akademii Umiejetnosci , 1952

05593160X : Studia nad Šāh-Nāme [Texte imprimé] = Etudes sur le Šāh-Nāme : / Tadeusz Kowalski / Krakōw : Nakładem Polskiej Akademii Umiejetnosci z Zasiłku Ministerstwa Szkolnictwa Wyẓszego , 1952-1953

063728788 : Studia nad Šāh-Nāme. (Etudes sur le Šāh-nāme). (Avec résumé français)... 2, / Kraków : Nakładem Polskiej akademii umieje̜tności , 1953

090606116 : Polski plakat filmowy [Texte imprimé] = = L'affiche polonaise de cinema : = = Pols̕kij kinoplakat : = = The Polish film poster : = = Das Polnische Filmplakat : / wybrał i opracował von Tadeusz Kowalski / Warszawa : Filmowa Agencja Wydawnicza , 1957

017611199 : Türkische Turfantexte X, Das Avadāna des Dämons Ātavaka [Texte imprimé] / bearb. von Tadeusz Kowalski. Aus dem Nachlass hrsg / Berlin : Akademie-Verlag , 1959

12684206X : Obozy hitlerowskie w Polsce południowo-wschodniej, 1939-1945 [Texte imprimé] / Tadeusz Kowalski / [Wyd. 1.] / Warszawa : Ksia̜żka i Wiedza , 1973

054848644 : Drugie piȩć miesiȩcy stanu wojennego w Małopolsce / Kraków : listopad , 1982

07647822X : Karayim lehçesi sözlüğü [Texte imprimé] / Tadeusz Kowalski ; çeviren, Kemal Aytaç / Ankara : Engin Yayınevi , 1996Editeur scientifique :

Rôles ?097551724 : Relacya Ibrahim ibn Ja'kuba z podróży do kraków słowiańskich w przekazie al -Bekriego [Texte imprimé] / Wydal, wstępem,komentarzem, i przekładem opatrzyl Tadeusz Kowalski / Kraków : [s.n.] , 1946

126267189 : Le dīwān de Kaʿb ibn Zuhair = Dywan poezji Kaʿba ibn Zuhaira : / par Tadeusz Kowalski / Ed. critique. / Kraków : Nakładem Polskiej Akademii Umiejętności , 1950Traducteur :

Rôles ?126620032 : Der Dīwān des Ḳais ibn al-Ḫaṭīm [Texte imprimé] / Thaddäus Kowalski / Leipzig : O. Harrasowitz , 1914Sujet :

Rôles ?104505451 : Prof. Tadeusz Kowalski'nin Aziz Hatırasına [Texte imprimé] / (çik.) Ahmet Caferoglu / Istanbul : Ibrahim Horoz Basımevi , 1949

111504031 : Księga dla uczczenia pamiec̨i Tadeusza Kowalskiego (1889-1948) [Texte imprimé] / [Kraków : Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego , 1953]

132758369 : Ibrahim Ibn Jakub i Tadeusz Kowalski w sześćdziesiątą rocznicę edycji [Texte imprimé] : materiały z konferencji naukowej Kraków, 10 maja 2006 r. = Tadeusz Kowalski and his edition of Jbrahim Ibn Jakub sixty years later : proceedings of the conference, Cracow, 10th May 2006 / pod redakcją Andrzeja Zaborskiego ; Komisja Orientalistyczna, Oddział PAN w Krakowie ; Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego / Kraków : Księgarnia Akademicka , 2008


A propos Partenaires Conditions Générales d'Utilisation (CGU) Assistance