Talât Paşa (1874-1921) Amélioration Assistance
05532908X
Notice de type Personne

Forme retenue

Talât Paşa (1874-1921)

Forme rejetée

Ali Said (1874-1921)
[Nom de personne]
Mehmed Talât (1874-1921)
[Nom de personne]
Talât, Mehmed (1874-1921)
[Nom de personne]

Information

Langue d'expression : turc
Pays : TURQUIE
Date de naissance : 01 09 1874
Date de mort : 15 03 1921

Notes

Note publique d'information :
Homme d'État ottoman. A vécu à Berlin (1918-1921) sous le pseudonyme de "Ali Said. Assassiné en 1921


Source

BN Service turc


Talât Paşa'nın anıları / yay. haz. Alpay Kabacalı, 1994

Utilisation dans Rameau

La vedette peut être employée dans une vedette RAMEAU
La vedette ne peut s'employer qu'en tête de vedette

Autres identifiants

Identifiant BNF : FRBNF136084407

Notices bibliographiques liées :2 rôle(s)

070 Auteur ( 4 )
990 Sujet ( 11 )Auteur :

Rôles ?023823356 : Talât Paşa'nın hâtĭralarĭ : Sadĭrâzam Talât Paşanĭn tarihin bir çok gizli taraflarĭnĭn aydĭnlatan şimdiye kadar neşredilmemiş şahsî notlarĭ ... / Istanbul : Güven yayĭnevi , 1946

020416601 : Talât Paşa'nın anıları / baskıya hazırlayan, Mehmet Kasım / 1. bask°i. / İstanbul : Say , 1986

190976926 : Talât paşa : bir örgüt ustasının yaşam öyküsü / Tevfik Çavdar / Ankara : Kültür bakanlığı yayınları , 1995

069677514 : Talât Paşa'nın anıları [Texte imprimé] : Anı / yayına hazırlayan Alpay Kabacalı / İstanbul : Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları , 2000Sujet :

Rôles ?192232924 : Ermenilerce Talât Paşa'ya atfedilen telgrafların gerçek yüzü / [hazırlayanlar] Şinasi Orel, Süreyya Yuca / Ankara : Türk tarih kurumu , 1983

190976926 : Talât paşa : bir örgüt ustasının yaşam öyküsü / Tevfik Çavdar / Ankara : Kültür bakanlığı yayınları , 1995

069677514 : Talât Paşa'nın anıları [Texte imprimé] : Anı / yayına hazırlayan Alpay Kabacalı / İstanbul : Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları , 2000

121124134 : Talat Paşa'nın Ölümünün 81. Yıldönümünde Uluslararası Terörizme Bir Bakış Sempozyumuna sunulan bildiriler, 15 Mart 2002, İstanbul [Texte imprimé] = Proceedings of the international symposium : the 81. Anniversary of Talat Pasha's Assassination / yayınlayanlar, Arslan Terzioğlu, Ömer Lütem / İstanbul : [s.l.] , 2002

093937873 : Mehmed Talât Paşa, 1874-1921 [Texte imprimé] : siyasi hayatı ve icraatı / Hasan Babacan / Ankara : Türk Tarih Kurumu , 2005

109072170 : Ölüme giden yolda üç Osmanlı [Texte imprimé] : Enver, Talât ve Cemal Paşaların son yılları / Emir Şekip Arslan ; çeviren Aziz Akpınarlı ; hazırlayan Mehmet Akif Bal / İstanbul : Çatı Kitapları , 2005

192321765 : Üç Jöntürk'ün ölümü : Talat, Cemal, Enver / Hikmet Özdemir ; Öner Ciravoğlu / 3. basım / İstanbul : Remzi kitabevi , 2008

148097073 : Talat Paşa'dan Alican Kapısı'nin açılmasına Ermeni psikolojik savaşı [Texte imprimé] / Ümit Özdağ, Özcan Yeniçeri / 1. baskı. / Ankara : Kripto , 2009

160831504 : Покушение на Талаата : воспоминания / Согомон Тейлирян ; записал Ваан Минахорян ; перевод с армянского Егора Сергиева / Москва : ИД "Ключ-С , 2011

200871269 : Naim Efendi'nin hatıratı ve Talat Paşa telgrafları : Krikor Gergeryan Arşivi / Taner Akçam / İstanbul : İletişim , 2016

134010183 : Üç Jöntürk'ün ölümü [Texte imprimé] : Enver, Cemal, Talat / Hikmet Özdemir ; ed. Öner Ciravoğlu / 1. basım. / Etiler, İstanbul : Remzi Kitabevi , cop. 2007


A propos Partenaires Conditions Générales d'Utilisation (CGU) Assistance