Petrovici, Emil (1899-1968) Amélioration Assistance
070179824
Notice de type Personne

Forme retenue

Petrovici, Emil (1899-1968)

Information

Langue d'expression : roumain; moldave
Pays : ROUMANIE
Date de naissance : 1899
Date de mort : 1968
Sexe : masculin

Source

Studii de dialectologie şi toponimie / Emil Petrovici, 1970

Utilisation dans Rameau

La vedette peut être employée dans une vedette RAMEAU
La vedette ne peut s'employer qu'en tête de vedette

Notices bibliographiques liées :5 rôle(s)

070 Auteur ( 44 )
080 Préfacier, etc. ( 1 )
340 Editeur scientifique ( 15 )
420 Personne honorée ( 1 )
710 Secrétaire ( 1 )Auteur :

Rôles ?116428376 : O hartă a Graiului [Texte imprimé] / Sever Pop, Emil Petrovici / Brasov : tipografia "Unirea" , 1933

056482604 : Folklor din Valea Almăjului (Banat) [Texte imprimé] / Emil Petrovici / Bucureşti : Imprimeria "Cartea Românească , 1935

10367876X : Graiul Carașovenilor [Texte imprimé] : studiu de dialectologie slavă meridională / București : Imprimeria Națională , 1935

103674179 : Contribuţii la rotacism [Texte imprimé] / E. Petrovici / [S.l.] : [s.n.] , 1936

103673334 : Compte-rendu de Alf. Lombard, La prononciation du roumain [Texte imprimé] / E. Petrovici / [S.l.] : [s.n.] , 1936

103679197 : Lazăr Şăineanu [Texte imprimé] : 1859-1934 : necroloage / E. Petrovici / [S.l.] : [s.n.] , 1936

056482035 : Folklor dela Moţii din Scărişoara / Emil Petrovici / Bucureşti : Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului , 1939

113683626 : Micul atlas linguistic român Partea II (ALRM II), vol. I, / publicat sub înal. tul patronaj al M.S. Regelui Carol II, de Muzeul limbii române din Cluj sub conducerea lui Sextil Puşcariu / Emil Petrovici / Cluj : Muzeul Limbii române , 1940

116428856 : Recensii [Texte imprimé] / E. Petrovici ; [K. Jaberg... [et al.]] / București : Impr. Națională , 1941

103679510 : Note de folklore dela Românii din Valea Mlavei (Sârbia) [Texte imprimé] / Emil Petrovici / Bucureşti : [s.n.] , 1942

103673911 : Continuitatea Daco-Romană şi Slavii [Texte imprimé] / E. Petrovici / Sibiu : [s.n.] , 1942

103679820 : Note slavo-române II, [Texte imprimé] / E. Petrovici / Sibiu : [s.n.] , 1943

103681248 : Recensii [Texte imprimé] : István Kniezsa, Ungarns Völkerschaften im XI Jahrhundert (mit einer Katrenbeilage), Budapest, 1938, 172 p. (Ostmitteleuropäische Bibliothek, no 16) / E. Petrovici / Sibiu : [s.n.] , 1943

103682139 : Siebenbürgen als Kernland der nördlich der Donau gesprochenen rumänischen Mundarten [Texte imprimé] / Emil Petrovici / Bukarest : [s.n.] , 1943

103675957 : Daco-Slava [Texte imprimé] / Emil Petrovici / Sibiu : [s.n.] , 1943

103438823 : [Atlasul linguistic român] suplement la Atlasul linguistic român II, (Abr. II), [Texte imprimé] : texte dialectale culese / Emil Petrovici / Sibin : [s.n.] , 1943

103682953 : Toponimie ungurească in Transilvania medievală [Texte imprimé] / E. Petrovici / Sibiu : [s.n.] , 1943

103680209 : La population de la Transylvanie au XIème siècle [Texte imprimé] / E. Petrovici / Bucarest : [s.n.] , 1944

103682465 : Le slave en Grèce et en Dacie [Texte imprimé] / Emil Petrovici / Bucarest : [s.n.] , 1944

10367537X : Corelaţia de timbru a conseanelor dure şi moi în limba româna [Texte imprimé] / E. Petrovici / Bucureşti : [s.n.] , 1950

103675612 : Corelaţia de timbru a conseanelor rotunjite şi nerotunjite în limba română [Texte imprimé] / E. Petrovici / Bucureşti : [s.n.] , 1952

098501089 : Adjective posesive slave in-j- ca toponimice pe teritoriul [Texte imprimé] / E. Petrovici / Bucureşti : [s.n.] , 1953

103673075 : Adjectifs possessifs slaves terminés par -j-, toponymiques sur le territoire de la République populaire roumaine [Texte imprimé] / Emil Petrovici / Bucureşti : [s.n.] , 1953

103676740 : Etimologia toponimicelor doftana, dofteana, doftănet, doftăniţa şi a cuvîntului dohot [Texte imprimé] / E. Petrovici / Bucureşti : [s.n.] , 1954

103681590 : Rimele romineşti din punct de vedere fonologic [Texte imprimé] / Emil Petrovici / Bucureşti : [s.n.] , 1955

103674489 : Contribuţii la studiul fonemelor limbii romîne [Texte imprimé] / E. Petrovici / Bucureşti : [s.n.] , 1955

103676465 : Echivalenţa morfologica a varientelor fonemelor vocalice romineşti [Texte imprimé] / E. Petrovici / Bucureşti : [s.n.] , 1956

103680659 : Problema moştenirii din romanica comună a corelaţiei palatale a consoanelor în limba romînă [Texte imprimé] / E. Petrovici / Bucureşti : [s.n.] , 1956

116427795 : Influența slavă asupra sistemului fonemelor limbii romîne [Texte imprimé] / [București] : Societatea de științe istorice și filologice , 1956

103678581 : La fonction phonologique des "diphtongues" roumaines ea, ia et leur rapport avec les phonèmes consonantiques palatalisés [Texte imprimé] / E. Petrovici / Bucurest : [s.n.] , 1956

103684093 : Varientele regionale ale fonemelor t', d' [Texte imprimé] / E. Petrovici / Bucureşti : [s.n.] , 1956

070522987 : Interpénétration d'une phonologie slave et d'une morphologie romane [Texte imprimé] / E. Petrovici / Bucarest : Éd. de l'Académie de la République populaire roumaine , 1957

016624084 : Kann das Phonemsystem einer Sprache durch fremden Einfluss umgestaltet werden? [Texte imprimé] : Zum slavischen Einfluss auf das rumänische Lautsystem / 's-Gravenhage : Mouton , 1957

10482512X : Le nom propre en tant que categorie linguistique [Texte imprimé] / E. Petrovici / Bucarest : Éd. de l'Académiei Républicii populare romine , 1958

008971447 : La formation du peuple roumain et de sa langue [Texte imprimé] / C. Daicoviciu,... E. Petrovici,... Gh. Ştefan,... / Bucarest : Académie de la République Populaire Roumaine , 1963

103685324 : Persistenţa insulelor lingvistice Constantǎri fǎculte cu prilejul unor noi anchete dialectale la istroromîni, meglenoromîni şi aromîni [Texte imprimé] / E. Petrovici, P. Neiescu / Bucureşti : [s.n.] , 1964

023330473 : Die Entstehung des rumänischen Volkes und der rumänischen Sprache [Texte imprimé] / [Von] C. Daicoviciu, ... Em. Petrovici, ... Gh. Stefan ... / Bukarest : Verlag der Akademie der Rumänischen Volksrepublik , 1964

018572499 : Istoria poporului romîn oglindită în toponimie [Texte imprimé] = = L'histoire du peuple roumain reflétée dans la toponymie : / Emil Petrovici / București : Editura Didactică și pedagogică , 1964

009494030 : Studii de dialectologie si toponimie [Texte imprimé] / Emil Petrovici ; volum îngrijit de I. Patrut, I. Marii, B. Kelemen / Bucuresti : Editura Academiei Republicii Socialiste România , 1970

103673563 : Articole mŭrunte [Texte imprimé] : sufixul-oin (oňu) în onomastică / E. Petrovici / Cluj : [s.n.] , [s.d.]

116428651 : O seamă de sârbisme din Banat [Texte imprimé] / Emil Petrovici / [S.l.] : [s.n.] , [s.d.]

101278209 : Influenţǎ Româneascǎ asupra foneticei Ŝarbȩsti din Banat ; Luvinte argotice Sud-Slave de origine Româneascǎ ; Cal ; Sârb. grajati "a vorbi" din rom. "a grǎi" [Texte imprimé] / signé E. Petrovici / Cluj : [s.n.] , [s.d.]

103701354 : Mână cu pluralul [Texte imprimé] / Sever Pop, Em. Petrovici / Cluj : [s.n.] , [s.n.]

097660787 : Norbert Jokl [Texte imprimé] : Sprache et autres comptes-rend. / E. Petrovici / Cluj : [s.n.] , [s.n.]Préfacier, etc. :

Rôles ?094410143 : Scrieri alese [Texte imprimé] / Ioan Bogdan ; cu o prefaţă de Emil Petrovici ; ediţie îngrijită, studiu introductiv și note de G. Mihăilă / Bucureşti : Editura Academiei Republicii Socialiste România , 1968Editeur scientifique :

Rôles ?06303509X : Atlasul linguistic român Partea II (ALR. II), [Texte imprimé] : sub conducerea lui Sextil Puşcariu / de Emil Petrovici / Sibiu : Muzeul limbii române , 1940-1942

090920767 : Micul atlas linguistic romîn 1, serie nouă [Texte imprimé] / dir. Emil Petrovici / [Bucureşti] : Editura Academiei Republicii Populare Romîne , 1956

056482795 : Atlasul linguistic romîn 1, agricultură, morăvit, gradinărit, pomărit, viticultură, cînepa, albinărit [Texte imprimé] [Texte imprimé] / dir. Emil Petrovici / Serie nouă / [Bucureşti] : Ed. Academiei Republicii populare romîne , 1956

056482825 : Atlasul linguistic romîn 2, cresterea vitelor, carul, căruţa, sania, păsări de curte, păstorit, lîna, torsul, tesutul, meserii, pădurărit [Texte imprimé] [Texte imprimé] / dir. Emil Petrovici / Serie nouă / [Bucureşti] : Ed. Academiei Republicii populare romîne , 1956

158485971 : Atlasul linguistic romîn [Texte imprimé] / dir. Emil Petrovici / Serie nouă / [Bucureşti] : Ed. Academiei Republicii populare romîne , 1956-1972

024895334 : Mélanges linguistiques [Texte imprimé] : publiés a l'occasion du viiie Congrès international des linguistes à Oslo, du 5 au 9 août 1957 / [Comité de rédaction: Iorgu Iordan, Émile Petrovici, A. Rosetti] / Bucarest : Ed. de l'Académie de la R.P.R. , 1957

056482841 : Atlasul linguistic romîn 3, plante, cîinele, pisica, animale sălbatice, păsări sălbaatice, vînătoare, tîtritoare, amfibi, pescuit, insecte, timpul, configuraţia terenului, ape, umiditate, navigaţie comunicaţii, naţiuni, categorii sociale, administraţie [Texte imprimé] [Texte imprimé] / dir. Emil Petrovici / Serie nouă / [Bucureşti] : Ed. Academiei Republicii populare romîne , 1961

046816054 : Romanoslavica : filologie / Asociaţia slaviştilor din republica popularǎ romînǎ ; [sub conducerea lui Emil Petrovici,...] / Bucureşti : Asociaţia slaviştilor din R.P.R , 1962

123692172 : Dicționar romîn-maghiar [Texte imprimé] / Béla Kelemen / București : Editura Academiei Republicii Populare Romîne , 1964

056482922 : Atlasul linguistic romîn 4, scoala... spălat, călcat, igienă [Texte imprimé] / dir. Emil Petrovici / Serie nouă / [Bucureşti] : Ed. Academiei Republicii populare romîne , 1965

056482957 : Atlasul linguistic român 5, Fire... supertiţii [Texte imprimé] / dir. Emil Petrovici / Serie nouă / [Bucureşti] : Ed. Academiei Republicii populare romîne , 1966

103594388 : Micul atlas linguistic romîn 2, partea 2 (ALRM II), serie nouă [Texte imprimé] / dir. Emil Petrovici / Bucureşti : Editura Academiei Republicii Socialiste România , 1967

103594507 : Micul atlas linguistic român 2, partea 3 (ALRM II), serie nouă [Texte imprimé] / dir. Emil Petrovici / Bucureşti : Editura Academiei Republicii Socialiste România , 1967

047773340 : Istoria literaturii române II, De la şcoala ardeleană la Junimea [Texte imprimé] / Al. Dima, I. C. Chiţimia, Paul Cornea [et al.] / Bucureşti : Editura Academiei Republicii socialiste România , 1968

012378186 : Evangheliarul slavo-român de la Sibiu [Texte imprimé] : 1551-1553 / studiu intr. filologic de Emil Petrovici, istoric de L, Demény / Bucureşti : Ed. Academiei RSR , 1971Personne honorée :

Rôles ?103684824 : Mélanges linguistiques offerts à Emil Petrovici par ses amis étrangers à l'occasion de son soixantième anniversaire [Texte imprimé] / Bucarest : [Ed. Academiei republicii populare Romines.n.] , 1958Secrétaire :

Rôles ?066520665 : Mélanges linguistiques publiés à l'occasion du 8e Congrès international des linguistes à Oslo, du 5 au 9 août 1957. [Comité de rédaction ; Iorgu Iordan, Emile Petrovici, A. Rosetti.] / Bucarest : Éditions de l'Académie de la République populaire roumaine , 1957


A propos Partenaires Conditions Générales d'Utilisation (CGU) Assistance