Rumpf, Georg Eberhard (1627-1702) Amélioration Assistance
07779043X
Notice de type Personne

Forme retenue

Rumpf, Georg Eberhard (1627-1702)

Forme rejetée

Rumpf, Georg Everard
[Nom de personne]
Rumph, Jeuriaen
[Nom de personne]
Rumphius, Georg Everhard
[Nom de personne]
Rumphius, Georgius Everhardus
[Nom de personne]
Rumphius, Georg Eberhard
[Nom de personne]

Information

Langue d'expression : allemand
Pays : ALLEMAGNE
Date de naissance : 1627
Date de mort : 1702
Sexe : masculin

Notes

Note publique d'information :
Médecin et naturaliste à la Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina ; né à Hanau, mort à Ambon, Indonésie


Source

LC autorités [en ligne : 03-05-2004]


Poggendorff


WBI [en ligne : 03-05-2004]

Utilisation dans Rameau

La vedette peut être employée dans une vedette RAMEAU
La vedette ne peut s'employer qu'en tête de vedette

Notices bibliographiques liées :6 rôle(s)

070 Auteur ( 21 )
340 Editeur scientifique ( 1 )
440 Illustrateur ( 1 )
570 Autre ( 1 )
610 Imprimeur ( 1 )
990 Sujet ( 6 )



Auteur :

Rôles ?



042587271 : D'Amboinsche rariteitkamer, Bbehelzende eene beschryvinge van allerhande zoo weeke als harde schaalvisschen, te weeten raare krabben, kreeften, en diergelyke zeedieren, als mede allerhande hoorntjes en schulpen, die men in d'Amboinsche zee vindt: daar beneven zommige mineraalen, gesteenten, en soorten van aarde, die in d'Amboinsche, en zommige omleggende eilanden gevonden worden. Verdeelt in drie boeken. Beschreven door Georgius Everhardus Rumphius,... / Amsterdam, Gedrukt by F. Halma , 1705

135496616 : Thesaurus imaginum piscium, testaceorum, cochlearum, quibus acced. conchylia et mineralia quorum maximam partem G.-E. Rumphius, dictus Plinius indicus, collegit Georg.-Everh. Rumphius / Lugduni Batavorum : Vander Aa , 1711

152089241 : Thesaurus imaginum piscium testaceorum : quales sunt cancri, echini, echinometra, stellae marinae, &c. Ut et cochlearum; inter quas numerantur lunares; laciniatae; trochi; ... Quibus accedunt conchylia, ut nautilus, cornu ammonis, &c. Conchae univalviae et bivalviae; quarum species sunt solenes univalvii, chamae asperae, chamae laeves, ... Denique mineralia; uti metalla, lapides & argillae, variis in locis reperta / Quorum omnium maximam partem Georgius Everhardus Rumphius, ... jam vero naturae amator & curiosus quidam in hunc ordinem digessit, & nitidissimè aere incidi curavit.eri incidi curavit / Hagae-Comitum, apud Petrum De Hondt , 1739

042717248 : D'Amboinsche rariteitkamer, Behelzende eene beschryvinge van allerhande zoo weeke als harde schaalvisschen, te weete raare krabben, kreeften en diergelyke zeedieren, als mede allerhande hoorntjes en schulpen, die men in d'Amboinsche Zee vindt, daar benevens zommige mineraalen, gesteenten, en soorten van aarde, die in d'Amboinsche, en zommige omleggende Eilanden gevonden worden, verdeelt in drie Boeken en met nodige printverbeeldingen, alle naar 't leven getekent voorzien beschreven door Georgius Everhardus Rumphius ... / T' Amsterdam, By Jan Roman de Jonge, Boekverkoper , 1741

049382748 : Herbarium amboinense plurimas conplectens arbores, frutices, herbas, plantas terrestres & aquaticas, quae in Amboina et adjacentibus reperiuntur insulis ...Omnia ... belgice conscripsit Georg. Everhard Rumphius ... Nunc primum in lucem edidit, & in latinum sermonem vertit Joannes Burmannus ... qui varia adjecit synonyma, suasque observationes ... Het Amboinsche Kruid-Boek, Dat Is, Beschryving Van De Meest Bekende Boomen, Heesters, Kruiden, Land- en Water-Planten, Die Men In Amboina, En De Omleggende Eylanden Vind / Door Georgius Everhardus Rumphius. Nagezien en uitgegeven door Joannes Burmannus / Amstelædami, apud Franciscum Changuion, Joannem Catuffe, Hermannum Uytwerf; Hagæ Comitis, apud Petrum Gosse [...], Ultrajecti, apud Stephanum Neaulme [puis volumes 5-6:] Amstelædami, apud F. Changuion [...], Hagæ Comitis, apud P. Gosse [...]) , 1741-1750

127973923 : Herbarium amboinense ...in latinum sermonem versa, cura et studio Joannis Burmanni / Amstelædami : apud Mein Gerdum Uytwerf , 1750

042717108 : Het amboinsch kruid-boek, dat is, Beschryving van de meest bekende boomen, heesters, kruiden, land- en water-planten die men in Amboina en de omleggende eylanden vind, Na haare gedaante, verscheide benamingen, aanqueking, en gebruik : mitsgaders van eenige insecten en gediertens, voor 't meeste deel met de figuren daar toe behoorende, Allen met veel moeite en vleit in veele jaaren vergadert en beschreven in twaalf boeken door Georgius Everhardus Rumphius ... Nagezien en uitgegeeven door Joannes Burmannus ... die daar verscheide benamingen en zyne aanmerkingen heeft bygevoegt / Te Amsterdam, By Meinard Uytwerf , 1750

191661821 : Georgii Everhardi Rumphii ... Herbarium Amboinense... / Amstelædami : Apud Mynardum Uytwerf , 1750

042644151 : Georgii Everhardi Rumphii ... Herbarii amboinensis auctuarium, Reliquas complectens arbores, frutices, ac plantas, quae in Amboina, et adjacentibus demum repertae sunt insulis ...Nunc primum in lucem editum, & in latinum sermonem versum, cura & studio Joannis Burmanni ... / Amstelædami, Apud Mynardum Uytwerf & viduam ac filium S. Schouten , 1755

160099471 : Amboinische Raritäten-Cammer oder Abhandlung von den steinschaalichten Thieren, welche man Schnecken und Muscheln nennet [Texte imprimé] / Georg Eberhard Rumph ; aus dem Holländischen übersetzt von Ph. L. Statius Müller u. mit Zusätzen aus den besten Schriftstellern der Conchylogie vermehret von Joh. Hieronymus Chemnitz / Wien : Krauss , 1766

108929302 : De Ambonse historie [Texte imprimé] : behelsende een kort verhaal der gedenkwaardigste geschiedenissen zo in vreede als oorlog voorgevallen sedert dat de Nederlandsche Oost Indische : Comp. : het besit in Amboina gehadt heeft / beschreven door Georgius Everhardus Rumphius / 's-Gravenhage : M. Nijhoff , 1910

196333792 : Results of the Rumphius Biohistorical Expedition to Ambon (1990) Part1, : General Account and List of stations / H.L. Strack / Leiden : Nationaal Natuurhistorisch Museum , 1993

139753850 : Waerachtigh verhael, van de schrickelijcke aerdbevinge, nu onlanghs eenigen tyd herwaerts, ende voornaementlijck op den 17. February des jaers 1674 voorgevallen, in/en ontrent de eylanden van Amboina... [Texte imprimé] / G. E. Rumphius ; Facsimile, dutch transcription and Edition W. Buijze ; (with an English translation) [by E. M. Beekman anf F. Foss] / [s.l.] : W. Buijze , 1997

051991829 : Waerachtigh verhael, van de schrickelijcke aerdbevinge, nu onlanghs eenigen tyd herwaerts, ende voornaementlijck op den 17. February des jaers 1674 voorgevallen, in/en ontrent de eylanden van Amboina / G.E. Rumphius / [The Netherlands] : W. Buijze , 1998

046621466 : Antwoort en rapport aan Anthonij Hurt, 1684 = Answer and report to Anthony Hurdt, 1684 : / Georgius Everhardus Rumphius ;[facsimile, Dutch transcription, annotation and edition by W. Buijze with complete English translation] / [Netherlands] : W. Buijze , 1998

078078245 : De generale lant-beschrijvinge van het Ambonse gouvernement behelsende en wat daaronder begrepen zij, mitsgaders een summarisch verhaal van de Ternataanse en Portugeese regeering en hoe de Nederlanders eerstmaal daerin gecomen zijn ofwel De Ambonsche land-beschrijvinge [Texte imprimé] / door G.E. Rumphius ; transcriptie, noten, woordenlijst en een nieuwe biografie door W. Buijze / Den Haag, Nederland : W. Buijze , 2001

078196280 : De Ambonse eilanden onder de VOC [Texte imprimé] : zoals opgetekend in de Ambonse Landbeschrijving van G.E. Rumphius / Chris F. van Franssen en Hans Straver / Utrecht : Landelijk Steunpunt Educatie Molukkers , 2002

15208908X : Thesaurus imaginum piscium testaceorum : quales sunt cancri, echini, echnometra, stellae marinae, etc ; ut et cochlearum; inter quas numerantur lunares; lacinatae; trochi; valvatae, sive semilunares; valvatae striatae; cassides tuberosae, verrucosae, laeves et murices; globosae; buccina; strombi; volutae; alatae; porcellanae majores et minores; cylindri, etc. ; Quibus accedunt Conchylia, ut nautilus, cornu ammonis etc ; Conchae univalviae et bivalviae ; quarum species sunt Solenes univalvii, Chamae asperae, Chamae laeves, pectines, pectunculi, tellinae, solenes bivalvii, musculi, pinnae, ostrea etc. ; denique Mineralia uti metalla, lapides et argillae variis in locis reperta Quorum omnium maximam partem Georgius Everhardus Rumphius collegit, iam vero naturae amator & curiosus quidam in hunc ordinem digestit, & nitidissimè aeri indici curavit / Lugduni Batavorum : apud Petrum vander Aa, Bibliopolam. MDCCXI , [1711]

042718309 : Thesaurus imaginum piscium testaceorum : quales sunt cancri, echini, echnometra, stellae marinae, etc ; ut et cochlearum; inter quas numerantur lunares; lacinatae; trochi; valvatae, sive semilunares; valvatae striatae; cassides tuberosae, verrucosae, laeves et murices; globosae; buccina; strombi; volutae; alatae; porcellanae majores et minores; cylindri, etc. ; Quibus accedunt Conchylia, ut nautilus, cornu ammonis etc ; Conchae univalviae et bivalviae ; quarum species sunt Solenes univalvii, Chamae asperae, Chamae laeves, pectines, pectunculi, tellinae, solenes bivalvii, musculi, pinnae, ostrea etc. ; denique Mineralia uti metalla, lapides et argillae variis in locis reperta Quorum omnium maximam partem Georgius Everhardus Rumphius collegit, iam vero naturae amator & curiosus quidam in hunc ordinem digestit, & nitidissimè aeri indici curavit / Lugduni Batavorum : apud Petrum vander Aa, Bibliopolam. MDCCXI , [1711]

167582526 : The Ambonese herbal : being a description of the most noteworthy trees, shrubs, herbs, land- and water-plants which are found in Amboina and the surrounding islands according to their shape, various names, cultivation, and use : together with several insects and animals / Georgius Everhardus Rumphius ; translated, annotated, and with an introduction by E. M. Beekman / New Haven : Yale University Press & National Tropical Botanical Garden , c2011-

100890318 : The Ambonese curiosity cabinet [Texte imprimé] / Georgius Everhardus Rumphius ; translated, edited, annotated and with an introduction by E.M. Beekman / New Haven : Yale University Press , cop. 1999



Editeur scientifique :

Rôles ?



042725097 : Lettre sur les arbres a épiceries, avec une instruction sur leur culture et leur préparation; et lettre sur le café / Joseph François Charpentier de Cossigny / [Paris : s.n. , 1775]



Illustrateur :

Rôles ?



042718309 : Thesaurus imaginum piscium testaceorum : quales sunt cancri, echini, echnometra, stellae marinae, etc ; ut et cochlearum; inter quas numerantur lunares; lacinatae; trochi; valvatae, sive semilunares; valvatae striatae; cassides tuberosae, verrucosae, laeves et murices; globosae; buccina; strombi; volutae; alatae; porcellanae majores et minores; cylindri, etc. ; Quibus accedunt Conchylia, ut nautilus, cornu ammonis etc ; Conchae univalviae et bivalviae ; quarum species sunt Solenes univalvii, Chamae asperae, Chamae laeves, pectines, pectunculi, tellinae, solenes bivalvii, musculi, pinnae, ostrea etc. ; denique Mineralia uti metalla, lapides et argillae variis in locis reperta Quorum omnium maximam partem Georgius Everhardus Rumphius collegit, iam vero naturae amator & curiosus quidam in hunc ordinem digestit, & nitidissimè aeri indici curavit / Lugduni Batavorum : apud Petrum vander Aa, Bibliopolam. MDCCXI , [1711]



Autre :

Rôles ?



152089543 : Rumphius [Texte imprimé] : Gedenboek, 1702-1902 / Uitgegeven door het Koloniaal museum te Haarlem / Haarlem : Koloniaal Museum , 1902



Imprimeur :

Rôles ?



042717108 : Het amboinsch kruid-boek, dat is, Beschryving van de meest bekende boomen, heesters, kruiden, land- en water-planten die men in Amboina en de omleggende eylanden vind, Na haare gedaante, verscheide benamingen, aanqueking, en gebruik : mitsgaders van eenige insecten en gediertens, voor 't meeste deel met de figuren daar toe behoorende, Allen met veel moeite en vleit in veele jaaren vergadert en beschreven in twaalf boeken door Georgius Everhardus Rumphius ... Nagezien en uitgegeeven door Joannes Burmannus ... die daar verscheide benamingen en zyne aanmerkingen heeft bygevoegt / Te Amsterdam, By Meinard Uytwerf , 1750



Sujet :

Rôles ?



015171361 : Rumphius gedenkboek, 1702-1902 [Texte imprimé] / uitg. door het Koloniaal museum te Haarlem, 15 juni 1902 / [Amsterdam : J. H. de Bussy] , 1902

196333792 : Results of the Rumphius Biohistorical Expedition to Ambon (1990) Part1, : General Account and List of stations / H.L. Strack / Leiden : Nationaal Natuurhistorisch Museum , 1993

078078245 : De generale lant-beschrijvinge van het Ambonse gouvernement behelsende en wat daaronder begrepen zij, mitsgaders een summarisch verhaal van de Ternataanse en Portugeese regeering en hoe de Nederlanders eerstmaal daerin gecomen zijn ofwel De Ambonsche land-beschrijvinge [Texte imprimé] / door G.E. Rumphius ; transcriptie, noten, woordenlijst en een nieuwe biografie door W. Buijze / Den Haag, Nederland : W. Buijze , 2001

077784219 : Georg Everhard Rumphius' reis naar Portugal, 1645-1648 [Texte imprimé] : een onderzoek / door W. Buijze / Den Haag, Nederland : W. Buijze , 2002

083690352 : Rumphius' bibliotheek op Ambon 1654-1702 [Texte imprimé] : een biografisch lexicon van wetenschappelijke contacten destijds in Azië en vanuit Azië met Europa / W. Buijze / Den Haag : Boekhandel Couvée , 2004

110870298 : Leven en werk van Georg Everhard Rumphius (1627-1702) [Texte imprimé] : een natuurhistoricus in dienst van de VOC / door W. Buijze / Den Haag : W. Buijze , 2006


A propos Partenaires Conditions Générales d'Utilisation (CGU) Assistance