Dūangdư̄an Bunyāvong (1947-....) Amélioration Assistance
082576319
Notice de type Personne

Forme retenue

Dūangdư̄an Bunyāvong (1947-....)
ດວງເດືອນ ບຸນຍາວົງສ (1947-....)

Forme rejetée

Douangdeuane Bounyavong
[Nom de personne]
Bounyavong, Douangdeuane
[Nom de personne]
Bunnyāvong, Dūangdūáne
[Nom de personne]
Dūangdūáne Bunnyāvong
[Nom de personne]
ดวงเดือน บุนยาวงส์
[Nom de personne]
Dūangdư̄an Bunyāwong
[Nom de personne]
ບຸນຍາວົງສ, ດວງເດືອນ
[Nom de personne]
Bunyāvong, Dūangdūán
[Nom de personne]

Information

Langue d'expression : lao , anglais

Source

Hitkhō̜ng paphēnī nai mahākāp Thāo Hung Thāo Chư̄ang / khonkhwā dōi Dūangdư̄an Bunyāvong, ʿŌthō̜ng Khamʿinsū, 1991


Traditions and rites in Thao Hung epic / Douang Deuane Bounyavong and Othong Kham Inxu, 1991


Raosu no senshoku : ori ni ukabu inori = Lao textiles : prayers floating on fabric / [henshū Hasegawa Kaori], 2005


ラオスの染織 : 織りに浮かぶ祈り = Lao textiles : prayers floating on fabric / [編集長谷川香里], 2005


Tūaton phūying Lāo: nai ngān wannakam / Dūangdư̄an Bunyāwong, phū khīan / Wiradā Somsawat, bannāthikān, 2004


ตัวตนผู้หญิงลาว: ในงานวรรณกรรม / ดวงเดือน บุนยาวงส์, ผู้เขียน / วิระดา สมสวัสดิ์ บรรณาธิการ, 2004

Utilisation dans Rameau

La vedette peut être employée dans une vedette RAMEAU
La vedette ne peut s'employer qu'en tête de vedette

Notices bibliographiques liées :3 rôle(s)

070 Auteur ( 13 )
730 Traducteur ( 3 )
990 Sujet ( 1 )Auteur :

Rôles ?082396620 : Hitkhō̜ng paphēnī nai mahākāp Thāo Hung Thāo Chư̄ang [Texte imprimé] / khonkhwā dōi Dūangdư̄an Bunyāvong, ʿŌthō̜ng Khamʿinsū / Phim khang thī 1. / [Vientiane] : Samnakphim Vannasin , 1991

078157455 : Infinite designs [Texte imprimé] : the art of Silk / Douang Deuane Bounyavong, Bandit Pathoumvahn, Chanthone Chanthachit / Vientiane : Lao Women's Union , 1995

154024244 : ທ້າວຮຸ່ງ ທ້າວເຈືືອງ [Texte imprimé] : ມະຫາກາບ / ລິດຈະນາ ໂດຍ ມະຫາສິລາ ວີຣະວົງສ໌ ; ຖອດຄວາມອະທິບາຍ ໂດຍ ດວງເດືອນ ບຸນຍາວົງ, ໂອທອງ ຄຳອິນຊູ, ສົມໄພ ວິໄລສັກ / ພິມຄັ້ງທີ 2 / ວຽງຈັນ : ພາກວິຊາ ພາສາລາວ - ວັນນະຄະດີ, ຄະນະອັກສອນສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ , 2003

145703177 : ເມື່ອແມ່ເຂົ້າຄຸກ [Texte imprimé] : ເລື່ອງຈິງຂອງຜູ້ຍິງຄົນນຶ່ງ = When mother was in prison : a biography of a woman / ດວງເດືອນ ບຸນຍາວົງ / Douangdeuane Bounyavong ; ແປ : ອິນຂຽນ ເດດວົງສາ ; translated by Inkhiane Dejvongsa / ວຽງຈັນ : ດອກເກດ , 2004

154069728 : Vatčhanānukrom prakǭpphāp [Texte imprimé] / Dūangdư̄an Bonyāwong / Phimthưa thī 3 / Vīangčhan : ʿǭngkānrūamnamčhai kap deklāo hængyīpun A.L.C hængprathētyīpun , 2005

154072125 : ʿĀthan hæng phongphai [Texte imprimé] : nawaniyāi / Dokkēt / Phimthư̄a thī 2 / Vīangčhan : Dokkēt , 2006

15377701X : When the sky turns upside down [Texte imprimé] : 12 short stories / Douang Champa & Dokked ; translated by Inkhein Dejvongsa, Grégoire and Lynn Étienne ; edited by Ruth Foster introduction by Bjorn Turmann / Vientian : Dokked Publishing Co. , 2009

202419193 : ລາຍຕ່ຳ ກາບກອນ : ຜ້າແພສະສົມ ໃນຫໍມູນແຖນແຕ່ງ = = Weaving poems: Lao textiles : textiles collection in Ho Moune Thaentaeng Museum / ດວງເດືອນ ບຸນຍາວົງ / Duangdeuan Bounyavong / ພິມຄັ້ງທີ 1 / ວຽງຈັນ : ດອກເກດ , 2015

083625267 : แนวคิดและฮีตคอง ท้าวฮุ่ง ท้าวเจือง [Texte imprimé] / ดวงเดือน บุนยาวง; โอทอง คำอินซู ; ชาย โพธิสิตา; สมชาย นิลอาธิ, แปล / กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน , 2540 [1997]

16583921X : ອະນາຄົດອັນເກົ່າແກ່ [Texte imprimé] : ບົດຮຽນຈາກຮູບແບບການດຳລົງຊີວິດຕາມທຳມະຊາດແຫ່ງດິນແດນຕິເບນ້ອຍ / ໂດຍ ເຮເລນາ ນໍຣ໌ເບີຣ ຮອດຊ໌ ; ດວງເດືອນ ບຸນຍາວົງ ແປ ແລະ ຮຽບຮຽງພາສາລາວ / [ວຽງຈັນ] : ດອກເກດ , cop. 1994

163397635 : ມາຍຸ້ມເປີ້ຍກັນເທາະ! [Texte imprimé] / ດວງເດືອນ ບຸນຍາວົງ / ພີມຄັ້ງທີ່ 1 / ວຽງຈັນ : ດອກເກດ , cop. 2002

147596602 : ຈົດໝາຍນີ້ ຂໍຝາກເຖິງອ້າຍ [Texte imprimé] / ໂດຍ ດວງເດືອນ ບຸນຍາວົງ / ພິມ ຄັ້ງ ທີ 1 / ວຽງຈັນ : ດອກເກດ , impr. 2004

129472549 : ตัวตนผู้หญิงลาว [Texte imprimé] : ในงานวรรณกรรม / ดวงเดือน บุนยาวงส์ ผู้เขียน ; วิระดา สมสวัสดิ์ บรรณาธิการ / เชียงใหม่ : ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ๒๕๔๗ [2004]Traducteur :

Rôles ?157257274 : ຊີວິດໄວເດັກ [Texte imprimé] / ມາກຊິມ ກັອກກີ ; [ແປໂດຍ ດວງເດືອນ ບຸນຍາວົງ] / ມົດສະກູ : ສຳນັກພິມ "ຣາດຸກາ" , 1985

154124028 : ປະຫວັດ ພຣະເຈດີ ໂລກະຈຸລາມນີ [Texte imprimé] : ທືຼ ພຣະທາດຫຼວງຽວງຈັນ / ຣຽບຣຽງ ໂດຍ ສິລາ ວີຣະວົງສ໌ ; ດວງເດືອນ ບຸນຍາວົງສ໌ / Phimthư̄a thī 2 / ວຽງຈັນ : ດອກເກດ , 2010

154107476 : Rūčhakpathēt nai ʿāsītāwēnʿǭksīangtai [Texte imprimé] : phākthī 1: lōknaisatawat thī 18 sabappappungmai = In Search of Southeast Asia : a modern history / dōi dēvit čhon satēnbœk / David P. Chandler ... [et al.] ; edited by David Joel Steinberg ; pǣ læ čhatphim Dārā Kanlayā, Dūangdư̄an Bunyawong / Vientiane : Preservation of Lao Palm Leaf Manuscript Programme, National Library, Lao PDR , c2004Sujet :

Rôles ?169628531 : ラオスの染織 [Texte imprimé] : 織りに浮かぶ祈り = Lao textiles : prayers floating on fabric / [編集長谷川香里] / [福岡] : 福岡アジア文化賞委員会 , 2005


A propos Partenaires Conditions Générales d'Utilisation (CGU) Assistance