Ìlarìon (Métropolite de Winnipeg et de tout le Canada ; 1882-1972) Amélioration Assistance
083394400
Notice de type Personne

Forme retenue

Ìlarìon (Métropolite de Winnipeg et de tout le Canada ; 1882-1972)
Іларiон (Métropolite de Winnipeg et de tout le Canada ; 1882-1972)
Nature du nom :

Forme rejetée

Ohiienko, Ivan Ivanovych
[Nom de personne]
Nature du nom :
Ohienko, Ivan Ivanovych
[Nom de personne]
Nature du nom :
Ogìênko, Ilarion
[Nom de personne]
Nature du nom :
Ilarion (Mytropolyt)
[Nom de personne]
Nature du nom :
Огiєнко, Iван Iванович
[Nom de personne]
Nature du nom :
Ogìênko, Ìvan Ìvanovič
[Nom de personne]
Nature du nom :

Information

Langue d'expression : ukrainien
Pays : UKRAINE
Date de naissance : 1882
Date de mort : 1972
Sexe : masculin

Source

"Lišusʹ navìki z čužinoû..." : Mitropolit Ilarìon (Ìvan Ogìênko) i ukrai͏̈nsʹke vìdrodžennâ / Mikola Timošik, 2000


LC authorities (en ligne), 19-01-2005

Utilisation dans Rameau

La vedette peut être employée dans une vedette RAMEAU
La vedette ne peut s'employer qu'en tête de vedette

Notices bibliographiques liées :2 rôle(s)

070 Auteur ( 46 )
990 Sujet ( 3 )Auteur :

Rôles ?12943549X : Словарь неправильныхъ, трудныхъ и сомнительныхъ словъ, синонимовъ и выраженій въ русской рѣчи [Texte imprimé] : пособіе по стилистикѣ русской рѣчи для учащихся и самообразованія / И. И. Огієнко / изданіе 3-е, значительно дополненное и совершенно переработанное... / Кіевъ : книгоиздательство И. И. Самоненко , 1914

124867928 : Русское литературное удареніе : правила и словарь русскаго ударенія ; пособіе при изученіи русской рѣчи для учащих, учащихся и самообразованія [Texte imprimé] / И. И. Огіенко / Изд. 2-е, значительно дополненное и совершенно переработанное / Кіевъ : Тип. В. П. Бондаренко и П. Ф. Гнѣздовскаго , 1914

129435775 : Словарь неправильныхъ, трудныхъ и сомнительныхъ словъ, синонимовъ и выраженій въ русской рѣчи [Texte imprimé] : пособіе по стилистикѣ русской рѣчи для учащихся и самообразованія / И. И. Огієнко / изданіе 4-е / Кіевъ : книгоиздательство И. И. Самоненко , 1915

124874371 : Иноземные элементы въ русскомъ языкѣ [Texte imprimé] : исторія проникновенія заимствованныхъ словъ въ русскій языкъ / И.И. Огіенко / Кіевъ : Книжный магазинъ Н.Я. Оглоблина , 1915

129435058 : Українська мова [Texte imprimé] : бібліографічний показчик / І. Огієнко / Київ , 1918

129436119 : Українська граматика частина перша, Основи Українського правопису [Texte imprimé] : підручник для першого року навчання в народніх школах та для підготовчого класу шкіл середніх / Іван Огієнко / друге незмінене видання / Київ : видавниче товариство "Вернигора" , 1921

133233022 : Як Москва взяла під свою владу Вильну Церкву Українську [Texte imprimé] / Проф. І. Огієнко / Тернів : Друк. Й. Піша , 1921

13323326X : Як Москва знищила волю друку Київо-Печерської Лаври [Texte imprimé] / Проф. І. Огієнко / Варшава : Вид. Українська Автокеф. Церква , 1921

133233510 : Як треба вимовляти букву ѣ в церковно-слов̕янських текстах [Texte imprimé] ; Історія букви ѣ на Україні / Проф. І. Огієнко / Варшава : Вид. Українська Автокеф. Церква , 1921

133237052 : Приєднання Церкви Української до Московської в 1686 р. [Texte imprimé] : нарис з історії Церкви Української / Проф. I. Огієнко / Вид. друге / Варшава : Укр. Автокеф. Церква , 1922

133235890 : Орудний відмінок однини слів жіночого роду приголосної відміни [Texte imprimé] : історичний порівнявчий нарис до усталення українського правопису / Проф. Іван Огієнко / Жовква : Друкарня О.О. Василіян , 1923

12943471X : Український стилістичний словник [Texte imprimé] : підручна книжка для вивчення Української літературної мови / проф. І. Огієнко / Львів : видання Української книгарні и антикварні, з Друкарні Наукового товариства ім. Шевченка , 1924

129482226 : Исторія українського друкарства том I, Історично-бібліографичний огляд украінського друкарства XV-XVIII в.в. [Texte imprimé] / проф. Ів. Огієнко / Львів : Друкарня наукового товариства імени Шевченка , 1925

129434086 : Чистота й правильність українськоі мови [Texte imprimé] : підручник для вивчення української літературної мови : популярний курс з історичним освітленням / проф. Іван Огієнко / Львів : видання книгарні Арнольда Бардаха , 1925

133234894 : Новочасний церковно-слов̕янський правопис [Texte imprimé] : історичний нарис з палеографії та палеотипії : з семинара церковно-слов̕янської мови Православного Богословського виділу Варшавського Університету / Проф. І. Огієнко / Варшава : Друк. Синодальна , 1926

133238334 : Українська вимова богослужбового тексту в XVII віці [Texte imprimé] : нарис з істориії української фонетики / Проф. Іван Огієнко / Варшава : [Друкарня Синодальна] , 1926

13183908X : Оповідання ченця Хороброго про письмена слов̕янські [Texte imprimé] : з семинара церковно-слов̕янськоï мови православного богословського виділу Варшавського Університету / проф. Иван Огієнко / Варшава : Друк. Синодальна , 1927

129481955 : Нариси з історії української мови [Texte imprimé] : система українського правопису : популярно-науковий курс з історичними освітленням / проф. Іван Огієнко / Варшава : [Druk zakl. graf. E. i Dr. K. Kozińaskich] , 1927

069671834 : Історія церковно-слов̕янськоі мови Том першый, Констянтин і Мефодій, іх життя та діяльність частина I, [Texte imprimé] : исторично-литературна монография / проф. Іван Огієнко / Варшава : Zak. Kozianskich , 1927

133233898 : Люблинські написи 1418 р. [Texte imprimé] / Проф. І Огієнко / Варшава : Друк. Синодальна , 1927

133234185 : Методологія перекладу Святого Письма та Богослужбових книг на українську мову [Texte imprimé] / Проф. І. Огієнко / Варшава : Друк. Синодальна , 1927

069672563 : Історія церковно-слов̕янськоі мови Том другий, Констянтин і Мефодій, іх життя та діяльність частина II, [Texte imprimé] : исторично-літературна монография / проф. Іван Огієнко / Варшава : Zak. Kozianskich , 1928

131643088 : Исторія церковно-слов̕янської мови Т. 5, Наиважніщі пам̕ятки церковно-слов̕янської мови Частина 1, Пам̕ятки старослов̕янські 10-11 віків [Texte imprimé] / Іван Огієнко / [Варшава] : Друкарня синодальна , 1929

129481696 : Українська літературна мова XVI-го ст. і Крехівський Апостол 1560-х р. [Texte imprimé] : літературно-лінгвістична монографія / Іван Огіенко / Варшава : Друкарня синодальна, Зигмунтовська , 1930

133237974 : Українська мова XVI-го ст. і український крехівський апостол Том II, [Texte imprimé] / Іван Огієнко / Варшава : Друкарня синодальна , 1930

133237893 : Українська мова XVI-го ст. і український крехівський апостол Том I, [Texte imprimé] / Іван Огієнко / Варшава : Друкарня синодальна , 1930

133325431 : Wpłyv jezyka polskiego na ukraiński w XIV - XVI w. [Texte imprimé] / Iwan Ohijenko / Warszawa : [s.n.] , 1930

133237451 : Псавтир половини XVIII в. [Texte imprimé] : в лемківськім перекладі / написав Іван Огієнко / Львів : [s.n.] , 1930

133236501 : Пересопницька Євангелія [Texte imprimé] : 1556-1561 р. / Проф. Іван Огієнко / Варшава : Синодальна Друкарня , 1930

129430854 : Історія церковно-слов̕янскої мови [Texte imprimé] : короткий науково-популярний нарис / проф. Іван Огієнко / Варшава : Друкарня Синодальна , 1931

129439762 : Рідне писання частина перша, Український правопис і основи літературної мови [Texte imprimé] / проф. Д-р Іван Огіенко / У Жовкві : друкарня О. О. Василіян , 1933

129440221 : Член в українській мові [Texte imprimé] : історично-порівняльний нарис / [signé : Іван Огіенко] / [У Жовкві : друкарня О. О. Василіян , 1934]

129431303 : Складня украінськоі мови... частина перша, Вступ до складні [Texte imprimé] / проф. д-р Іван Огієнко / Warszawa : друкарня О. О. Василіян , 1935

129438863 : Рідне слово [Texte imprimé] : початкова граматика украінської літературної мови / проф. Д-р Іван Огієнко / У Жовкві : друкарня О. О. Василіян , 1935-1937

131642219 : Глаголиця не повстала з грецького мінускульного письма [Texte imprimé] / Іван Огієнко / Львив : [s.n.] , 1937

12943955X : Рідне слово частина друга, Морфологія й складня [Texte imprimé] : початкова граматика української літературної мови : підручник для школи й самонавчання / проф. Д-р Іван Огіенко / Жовква : друкарня О. О. Василіян , 1937

129432253 : Складня украінськоі мови... частина друга, Головні й пояснювальні члени речення [Texte imprimé] / проф. д-р Іван Огіенко / У Жовкві : друкарня О. О. Василіян , 1938

129482102 : Українська церква [Texte imprimé] / др. Іларіон Огієнко / Прага : видавництво Юрія Тищенка , 1942

129437964 : An Early 17th century Ukrainian-Russian dictionary... [Texte imprimé] = = Українсько-російський словник початку XVII-го віку : із історії культурних впливів України на Московію / metropolitan Ilarion (prof. Dr. I. Ohienko) / митрополит Іларіон (проф. Д-р. І. Огієнко) / Winnipeg, Man. : published by the Ukranian free academy of sciences , 1951

129436798 : Українська Церква за Богдана Хмельницького [Texte imprimé] : 1647-1657 / митрополит Іларіон / Вінніпег : Українське Наукове Православне Богословске Тов. , 1955

129437263 : Князь Констянтин Острозький і його культурна праця [Texte imprimé] : історична монографія / митрополит Іларіон / Вінніпег : вид. коштом Української Православної Громади в Кенора, Онт. , 1958

129436984 : Святий Дмитрій Туптало, його життя й праця [Texte imprimé] : історично-літературна монографія / митрополит Іларіон / Вінніпег : Віра й Культура , 1960

11649039X : Naša lìteraturna mova [Texte imprimé] : Âk pisati j govoriti po-lìteraturnomu / Mitropolit Ìlarion / Vinnipeg : Volinʹ , 1969

076322726 : Iсторiя украïнськоï лiтературноï мови [Texte imprimé] / Иван Огiєнко (митрополит Iларiон) / Киïв , 2001

116490314 : Naša lìteraturna mova [Texte imprimé] : Âk pisati j govoriti po-lìteraturnomu / Mitropolit Ìlarion / Vinnipeg , Naša kulʹtura

133234444 : Наголос чужих слів в українській літературній мові [Texte imprimé] / Проф. І. Огієнко / [S.l.] : [s.n.] , [s.d.]Sujet :

Rôles ?083305300 : Tilʹki knižka prinese volû ukraïnsʹkomu narodovì... [Texte imprimé] : kniha, bìblìoteka, arkhìv u žittì ta diâlʹnostì Ivana Ogìênka (mitropolita Ilarìona) / Volodimir Lâhocʹkij ; Deržavnij komìtet arhìvìv Ukraïni [et al.] / Kyïv : Vid-vo ìm. Oleni Telìgi , 2000

077912306 : "Lišusʹ navìki z čužinoû..." [Texte imprimé] : Mitropolit Ilarìon (Ìvan Ogìênko) i ukraïnsʹke vìdrodžennâ / Mikola Timošik / Vinnipeg : Ukraïnsʹkij pravoslavnij sobor sv. Pokrovi , 2000

083378715 : Prosvìtitelʹ [Texte imprimé] : vidavničo-redakcìjna dìâlʹnistʹ Ìvana Ogìênka (Mitropolita Ìlarìona) / Volodimir Lâhocʹkij ; Deržavnij komìtet arhìvìv Ukraïni [et al.] / Kiïv : Vid-vo ìm. Oleni Telìgi , 2000


A propos Partenaires Conditions Générales d'Utilisation (CGU) Assistance