Spinoza, Baruch (1632-1677) Amélioration Assistance
085696625
Notice de type Personne

Forme retenue

Spinoza, Baruch (1632-1677)

Forme rejetée

Spinoza, Benoît de
[Nom de personne]
Spinoza, Baruch de
[Nom de personne]
Espinoza, Baruch d'
[Nom de personne]
Spinoza, Benedictus de
[Nom de personne]
Spinoza, Benedict de
[Nom de personne]
Spinoza, Benedikt de
[Nom de personne]
Spinozy, Benedikta de
[Nom de personne]
Spinoza, Benedykt de
[Nom de personne]
Espinosa, Baruch d' (1632-1677)
[Nom de personne]
שפינוזה, ברוך
[Nom de personne]
Śpiynwzah, Barwk
[Nom de personne]

Information

Langue d'expression : latin
Pays : PAYS-BAS
Date de naissance : 1632
Date de mort : 1677
Sexe : masculin

Notes

Note publique d'information :
Philosophe. Baruch Spinoza prend le nom de Benoît de Spinoza après son excommunication par les rabbins en 1656


Source

Abrégé de grammaire hébraïque / Spinoza, 1987


Éthique : démontrée suivant l'ordre géométrique / Spinoza, 1983

Utilisation dans Rameau

La vedette peut être employée dans une vedette RAMEAU
La vedette ne peut s'employer qu'en tête de vedette

Autres identifiants

Identifiant de notice Sudoc fusionnée : 027146332
Identifiant de notice Sudoc fusionnée : 027331407
Identifiant BNF : FRBNF119253506
Identifiant ISNI : 0000000122773344

Notices bibliographiques liées :7 rôle(s)

000 Code de fonction non reconnu ( 8 )
060 Nom associé ( 5 )
070 Auteur ( 475 )
072 Auteur des citations ou des fragments textuels ( 4 )
330 Auteur présumé ( 2 )
990 Sujet ( 1653 )
990 Fonction non précisée ( 1 )Code de fonction non reconnu :

Rôles ?161930913 : Lucii Antistii Constantis De jure ecclesiasticorum, liber singularis, quo docetur, quodcunque divini humanique iuris ecclesiasticis tribuitur, vel ipsi sibi tribuunt, hoc, aut falsò impièque illis tribui, aut non aliundè, quam à suis, hoc est, ejus reipublicæ sivè civitatis Prodiis, in quâ sunt constituti, accepisse [Texte imprimé] / Alethopoli : Apud Cajum Valerium Pennatum. , 1665

144123606 : Spinoza's werken 4, Korte verhandeling van God, de mensch en deszelvs welstand [Texte imprimé] / oorspronkelijk in het Latijn geschreven door Benedictus de Spinoza ; en thans uit een Neêrduitsche vertaling der 17e eeuw in de taal van onzen tijd overgebracht door W. Meijer / Amsterdam : Van Looy , 1899

144131110 : Spinoza's werken 2, Ethica / uit het Latijn door W. Meijer / Amsterdam : Van Looy , 1905

160908639 : Theologisch-Politischer Traktat / Baruch de Spinoza ; auf der Grundlage der Übers. von Carl Gebhardt neu bearbeitet ; eingel. und hrsg von Günter Gawlick / Hamburg : F. Meiner , 1976

160908655 : Spinoza-Lebensbeschreibungen und Gespräche / Baruch de Spinoza ; Einl., Übers. und Anmerkungen von Carl Gebhardt / 2. Aufl / Hamburg : F. Meiner , 1977

160908647 : Descartes'Prinzipien der Philosophie auf geometrische Weise begründet mit dem "Anhang, enthaltend metaphysische Gedanken / Baruch de Spinoza ; Übers. von Artur Buchenau ; Einl. und Anmerkungen von Wolfgang Bartuschat / 5. Aufl / Hamburg : F. Meiner , 1978

144121581 : The ethics and selected letters [Texte imprimé] / Baruch Spinoza ; translated by Samuel Shirley ; edited, with introduction, by Seymour Feldman / 1st ed. / Indianapolis : Hackett Pub. Co. , Cop.1982

059511729 : The chief works of Benedict de Spinoza [Texte imprimé] / translated from the Latin, with an introduction, by R. H. M. Elwes / New York : Dover , c1951, 1955 printingNom associé :

Rôles ?174362080 : Epistola Ad Amicum, Continens Censuram. Libri, cui titulus: Tractatus Theologico-Politicus, In quo demonstratur, &c. Johannes Melchioris [Texte imprimé] / Ultrajecti : C. Noenaert , 1671

124413889 : Das Leben des Benedictus von Spinoza, aus denen Schriften dieses beruffenen Welt-Weisen ... gezogen und beschrieben / von Johann Colere ... / Franckfurt : [s.n.] , 1733

117792373 : In Benedicti Spinosae Methodum Explicandi Scripturas Sacras Brevibus Notis Animadvertit : Commentationemque Istam Die XXIII. Sept. A. M DCC XXXII. ... / Ad Disputandum Proposuit Georgius Bernh. Bilfinger ; Respondente Paulo Pintzger / Recusa / Jenae : Buch , 1739

119690144 : Benedict von Spinoza's System der Philosophie nach der Ethik und den übrigen Traktaten desselben in genetischer Entwickelung dargestellt und mit einer Biographie Spinoza's versehen / von Moritz Brasch / Berlin : Alb. Wruck , 1870

121407195 : Spinozas Lehre von den Ideen : § 1-4 der von der Albertus-Universität gekrönten Preisschrift : Grundzüge der Erkenntnisstheorie und Metaphysik Spinozas / Inaug.-Dissertation welche vertheidigen wird der Verfasser Georg Busolt ... / Berlin : bei E. S. Mittler u. Sohn , 1875Auteur :

Rôles ?066539234 : Éthique / Spinoza ; Traduction nouvelle de Raoul Lantzenberg,... avec préface, table analytique et notes / Paris : E. Flammarion , (1908)

090615433 : Éthique, démontrée suivant l'ordre géométrique et divisée en 5 parties / Spinoza ; Texte latin soigneusement revu ; Traduction nouvelle, notice et notes par Ch. Appuhn,... / Paris : Garnier frères , (1913)

025061917 : Theologisch-politischer Traktat / [Von] B. de Spinoza. Übertragen und eingeleitet nebst Anmerkungen und Register von Carl Gebhardt / (5. Aufl. Nachdruck.) / Hamburg : Meiner , (1955)

064323765 : Spinoza Opera : Im Auftrag der heidelberger Akademie der Wissenschaften / herausgegeben von Carl Gebhardt / Heidelberg : C. Winter , (s. d.)

13583774X : Renati Descartes Principiorum philosophiae pars I et II, more geometrico demonstratae per B. de Spinoza. Access. ejusd. Cogitata metaphysica / Amstel. : J. Riewerts , 1663

17436363X : Tractatus theologico-politicus continens dissertationes aliquot, quibus ostenditur libertatem philosophandi non tantum salva pietate, & reipublicæ pace posse concedi sed eandem nisi cum pace reipublicæ, ipsaque pietate tolli non posse ... Written by Benedictus de Spinoza [Texte imprimé] / Hamburgi : Apud Henricum Künraht [sic.] , 1670

069799806 : Tractatus theologico-politicus continens dissertationes aliquot, quibus ostenditur libertatem philosophandi non tantum salva pietate, & reipublicæ pace posse concedi : sed eandem nisi cum pace reipublicæ, ipsaque pietate tolli non posse ... / Hamburgi [i.e. Amsterdam], apud Henricum Künraht [i.e. J. Rieuwertsz ou C. Cunradus]. MDCLXX , 1670

187246653 : Tractatus theologica politicus [Texte imprimé] / Spinoza / Hambourg : Kunrath , 1670

100400574 : Tractatus theologico-politicus continens dissertationes aliquot, quibus ostenditur libertatem philosophandi non tantum salva pietate et reipublicae pace posse concedi : sed eandem [sic] nisi cum pace reipublicae ipsaque pietate tolli non posse. [A la suite : Philosophia S. Scripturae interpres, de L. Meyer] / Hamburgi : apud H. Kunraht , 1673

162543352 : Tractatus theologico-politicus, cui adjunctus est Philosophia s. scripturae interpres [Texte imprimé] : ab authore longe emendatior / Baruch Spinoza ; [Ludwig Meyer] / [S.l.] , 1674

139011269 : B. D. S. opera posthuma (cura Jarrig Jellis) / [S. l.] : [s. n.] , 1677

066638283 : B. d. S. [Benedecti de Spinoza] Opera posthuma, quorum series post praefationem exhibetur. [I, Ethica. II, Politica, id est tractatus politicus. III, De Emendatione intellectus. IV, Epistolae et ad eas responsiones. V, Compendium grammatices linguae hebraeae.] / S. l , 1677

100400566 : B.D.S. opera posthuma. Quorum series post praefationem exhibetur / S. l , 1677

100400604 : Traitté des cérémonies superstitieuses des Juifs tant anciens que modernes [Texte imprimé] : [Tractatus theologico-politicus] / Spinoza ; Gabriel de Saint-Glen / Amsterdam : J. Smith , 1678

165487003 : Triga discursuum ad rempublicam spectantium [Texte imprimé] / Baruch Spinoza / Friburgi , 1678

100400590 : Réflexions curieuses d'un esprit des-intéressé sur les matières les plus importantes au salut tant public que particulier. [Tractatus theologico-politicus] / Cologne : C. Emanuel , 1678

100400582 : La Clef du santuaire [sic] par un sçavant homme de notre siècle... [Tractatus theologico-politicus trad. du latin par le chevalier de Saint Glain ; [Suivi de :] Remarques curieuses et nécessaires pour l'intelligence de ce livre / Leyde : P. Warnaer , 1678

095178678 : Réflexions curieuses d'un esprit desinterressé sur les matières les plus importantes au salut, tant public que particulier. - Traitté des cérémonies superstitieuses des Juifs, tant anciens que modernes / Baruch Spinoza ; [traduit du latin par de Saint-Glain] / Cologne : C. Emanuel , 1678

162543743 : B. v. S. Sittenlehre widerleget von dem berühmten Weltweisen unserer Zeit Herrn Christian Wolf [Texte imprimé] : aus dem Lateinischen übersetzet / B. v. S. ; Christian Wolf / Frankfurt , 1744

162543824 : Benedikt von Spinoza zwey Abhandlungen über die Kultur des menschlichen Verstandes und über die Aristokratie und Demokratie [Texte imprimé] / Benedict von Spinoza ; herausgegeben und mit einer Vorrede begleitet von S. H. Ewald / Leipzig : Schönfeldsche Buchhandlung , 1785

162544162 : Spinoza's philosophische Schriften Band 1, Über Heilige Schrift, Judenthum, Recht der höchsten Gewalt in geistlichen Dingen, und Freyheit zu philosophiren [Texte imprimé] : aus dem Lateinischen / Benedikt von Spinoza / Gera : Bekmann , 1787

162543905 : Spinoza's philosophische Schriften Band 2-3, Spinoza's Ethik Theil I-II, [Texte imprimé] / Spinoza / Gera : Bekmann , 1790-1793

162544146 : Spinoza's philosophische Schriften Band 2-3, Spinoza's Ethik [Texte imprimé] / Benedict von Spinoza / Neue unveränderte Auflage / Leipzig : Böhme , 1796

162544510 : Benedicti de Spinoza adnotationes ad tractatum theologico-politicum [Texte imprimé] / Baruch Spinoza ; ex autographo edidit ac praefatus est, addita notitia scriptorum philosophi, Christophorus Theophilus de Murr ... / Hagae-Comitum , 1802

044340435 : Benedicti de Spinoza Opera quae supersunt omnia Volumen prius [-posterius], [Texte imprimé] / Iterum edenda curavit, praefationes, vitam auctoris, nec non notitias, quae ad historiam scriptorum pertinent addidit Henr. Eberh. Gottlob Paulus, Ph. ac th. D. Huius prof. ord. Ienensis / Ienae : in Bibliopolio Academico , 1802-1803

162544898 : Theologisch-politische Abhandlungen [Texte imprimé] / Benedikt von Spinoza ; neu übersetzt mit den von Hrn. v. Murr herausgegeben Anmerkungen des Verfassers zu diesem Traktat, einer einleitenden Vorrede und einigen Anmerkungen begleitet, von Carl Philipp Conz ... / Stuttgart : J. F. Steinkopf , 1805

162545290 : Theologisch-politische Abhandlungen [Texte imprimé] / von Spinoza ; freye Uebersetzung und mit Anmerkungen begleitet von Dr. J. A. Kalb / München : J. A. Finsterlin , 1826

115055584 : Benedicti de Spinoza opera philosophica omnia [Texte imprimé] / B. de Spinoza ; Edidit et praefationem adjecit A. Gfroerer / Stuttgardiae : Mezleri , 1830

06259513X : ... Opera philosophica omnia edidit et praefationem adjecit A. Gfroerer... / Stuttgardiae : typis J. B. Merleri , 1830

162546297 : Benedikt Spinoza's Randglossen zu seinem Tractatus theologico-politicus [Texte imprimé] / Benedikt Spinoza ; aus einer in Königsberg befindlichen noch ungedruckten Handschrift bekannt gemacht von Wilhelm Dorow / Berlin : Logier , 1835

09840881X : B. v. Spinoza's sämmtliche Werke [Texte imprimé] / aus dem Lateinischen mit dem Leben Spinoza's von Berthold Auerbach / Stuttgart : J. Scheible , 1841

052754707 : Oeuvres de Spinoza Seconde série, [Texte imprimé] / traduites...français par Emile Saisset,... avec une introduction du traducteur / Paris : Charpentier , 1842

045532133 : Oeuvres de Spinoza [Texte imprimé] / Avec introduction, et la vie de Spinoza par Colerus / Paris : Chez Charpentier , 1842

018488137 : Œuvres de Spinoza [Texte imprimé] / traduites par Émile Saisset, professeur de philosophie au Collège royal de Henri IV ; avec une introduction du traducteur / Paris : Charpentier , 1842

163190399 : Oeuvres de Spinoza (2 vol.) [Texte imprimé] : Introduction. Vie de Spinoza. Théologie de Spinoza. Ethique, réforme de l'entendement, correspondance / Spinoza Baruch / Paris : Charpentier , 1842

142607827 : Oeuvres de Spinoza Première série, [Texte imprimé] / traduites par Emile Saisset,... avec une introduction du traducteur / Paris : Charpentier , 1842

065003500 : Benedicti de Spinoza Opera quae supersunt omnia 1, Principia philosophiae, cogitata metaphysica, ethica [Texte imprimé] / ex editionibus principibus denuo edidit et praefatus est Carolus Hermannus Bruder,... / Editio stereotypa / Lipsiae : B. Tauchnitz , 1843

127349812 : Renati Des Cartes et Benedicti de Spinoza praecipua opera philosophica [Texte imprimé] / recognovit, notitias historico-philosophicas adjecit Dr. Carolus Riedel / Lipsiae : Herm. Hartung , 1843

052815072 : Oeuvres de Spinoza 1, Traité théologico-politique [Texte imprimé] / traduction par Émile Saisset / Paris : Charpentier , 1843

051852578 : Benedicti de Spinoza Opera quae supersunt onmia [Texte imprimé] / ex editionibus principibus denuo edidit et praefatus est Carolus Hermannus Bruder / Editio stereotypa / Lipsiae : typis et sumtibus Bernh. Tauchnitz jun. , 1843-1846

062595067 : Opera quae supersunt omnia. Ex editionibus principibus denuo edidit et praefatus est Carolus Hermannus Bruder / Lipsiae : [s.n.] , 1843-1846

065003519 : Benedicti de Spinoza Opera quae supersunt omnia 2, De intellectus emendatione, Tractatus politicus, Epistolae [Texte imprimé] / ex editionibus principibus denuo edidit et praefatus est Carolus Hermannus Bruder,... / Editio stereotypa / Lipsiae : B. Tauchnitz , 1844

098601903 : Oeuvres [Texte imprimé] / Baruch Spinoza ; Trad... avec une introd. d'Emile Saisset / Paris : Charpentier , 1844

065003527 : Benedicti de Spinoza Opera quae supersunt omnia 3, Tractatus theologico-politicus, Compendium grammatices linguae hebraeae [Texte imprimé] / ex editionibus principibus denuo edidit et praefatus est Carolus Hermannus Bruder,... / Editio stereotypa / Lipsiae : B. Tauchnitz , 1846

168139464 : Benedicti de Spinoza tractatus de Deo et homine eiusque felicitate lineamenta atque adnotationes ad tractatum theologico politicum [Texte imprimé] / Benedictus de Spinoza ; ed. et illustravit Eduardus Boehmerus / Halae ad Salam : Lippert , 1852

051880407 : Traité politique de B. de Spinoza / Tr. en français pour la première fois annoté, suivi d'un index analytique, et accompagné de trois plans des trois différentes formes de gouvernement, par J. G. Prat ... / Paris : [Chez le traducteur] , 1860

002252406 : Œuvres de Spinoza [Texte imprimé] : avec une introduction critique / traduites par Émile Saisset,... / Nouvelle édition revue et augmentée / Paris : Charpentier , 1861

098323628 : Ad Benedicti de Spinoza Opera quae supersunt omnia supplementum [Texte imprimé] : continens Tractatum hucusque ineditum de Deo et homine, Tractatulum de iride, Epistolas nonnullas ineditas, et ad eas vitamque philosophi collectanea / Spinoza, Baruch ; cum philosophi chirographo ejusque imagine photographica, ex originali hospitis H. van der Spijck ; [ed. J. Van Vloten] / Amstelodami, : apud Fredericum Muller , 1862

065003489 : Oeuvres complètes 1, Vie de Spinoza [Texte imprimé] / par Lucas / par Colerus / de B. de Spinoza ; traduites et annotées par J. G. Prat / Paris : L. Hachette & Cie , 1863

011699760 : Oeuvres complètes [Texte imprimé] / de B. de Spinoza / traduites et annotées par J. G. Prat / Paris : Hachette , 1863-1872

051879018 : Oeuvres complètes / Traduites et annotées par J.G. Prat / Paris : Hachette , 1863-72

061060011 : Benedict von Spinoza's Ethik [Texte imprimé] / übers., erl. und mit einer Lebensbeschreibung Spinoza's versehen von J. H. v. Kirchmann / Berlin : L. Heimann , 1868

162546904 : Tractatus theologico-politicus [Texte imprimé] : a theological and political treatise, showing under a series of heads that freedom of thought and of discussion may not only be granted with safety to religion and the peace of the state, but cannot be denied without danger to both the public peace and true piety / by Benedict de Spinoza ; from the Latin ; with an introduction and a few notes by the translator / 2d edition / London : Trübner & co. , 1868

061126977 : B. de Spinoza's kurzgefasste Abhandlung von Gott, dem Mensch und dessen Glück [Texte imprimé] / aus dem Holländischen zum ersten Male ins Deutsche übers. und mit einem Vorw. begleitet von C. Schaarschmdit / Berlin : L.Heimann , 1869

162547188 : Kurzer Tractat von Gott, dem Menschen und dessen Glückseligkeit [Texte imprimé] / Benedictus de Spinoza ; auf Grund einer Neuen von dr. Antonius van der Linde vorgenommenen Vergleichung der Handschriften ins deutsche übersetzt mit einer Einleitung, kritischen und sachlichen Erläuterungen begleitet von dr. Christoph Sigwart / 2. Ausgabe / Freiburg i. Br. [usw.] : Mohr , 1869

061074942 : Benedict von Spinoza's Theologisch-politische Abhandlung [Texte imprimé] / uebers. und erläutert von J. H. v. Kirchmann / Berlin : L. Heimann , 1870.

061127361 : René Descartes' Prinzipien der Philosophie [Texte imprimé] : erster und zweiter Theil in geometrischer Weise begründet / durch Benedict von Spinoza ; uebers. und erläutert von J. H. v. Kirchmann / Berlin : L. Heimann , 1871

098409557 : B. de Spinoza's sämmtliche Werke 1. Band, [Benedict de Spinoza's Principien der Cartesischen Philosophie in geometrischer Methode dargestellt] [Texte imprimé] / aus dem Lateinischen mit einer Lebensgeschichte Spinoza's von Berthold Auerbach / 2. sorgfältig durchgesehene und mit den neu aufgefundenen Schriften vermehrte Auflage / Stuttgart : J.G. Cotta , 1871

061130028 : Benedict von Spinoza's Abhandlung über die Verbesserung des Verstandes... [Texte imprimé] / uebers. und erläutert von J. H. v. Kirchmann / Berlin : L. Heimann , 1871

162548621 : B. de Spinoza's sämmtliche Werke Band II, [Texte imprimé] / B. de Spinoza ; aus dem Lateinischen mit einer Lebensgeschichte Spinoza's von Berthold Auerbach / 2., sorgfältig durchgesehene und mit den neu aufgefundenen Schriften vermehrte Auflage / Stuttgart : J. G. Cotta'sche Buchhandlung , 1871

061122238 : Die Briefe mehrerer Gelehrten an Benedict von Spinoza und dessen Antworten... [Texte imprimé] / übers. und erl. von J. H. von Kirchamnn / Berlin : L.Heimann , 1871

051851687 : Oeuvres de Spinoza / traduites par Émile Saisset ... avec une introduction critique / Nouv. éd. rev. et augm. / Paris : Charpentier , 1872

09081617X : Oeuvres T. III, Ethique / traduites par Emile Saisset, avec une introduction critique / Nouv. édition revue et augmentée / Paris : Charpentier et Cie , 1872

090816161 : Oeuvres T. II, Vie de Spinoza / traduites par Emile Saisset, avec une introduction critique / Nouv. édition revue et augmentée / Paris : Charpentier et Cie , 1872

090816145 : Oeuvres T. I, Introduction / traduites par Emile Saisset, avec une introduction critique / Nouv. édition revue et augmentée / Paris : Charpentier et Cie , 1872

098240587 : Oeuvres complètes de B. de Spinoza 2e série, Traité théologico-politique [Texte imprimé] / traduites et annotées par J. G. Prat / Paris : L. Hachette & Cie , 1872

065003497 : Oeuvres complètes 2e série, Traité théologico-politique [Texte imprimé] / de B. de Spinoza ; traduites et annotées par J. G. Prat / Paris : L. Hachette , 1872

045359709 : Oeuvres [Texte imprimé] / Spinoza / Paris : Charpentier , 1872

098447289 : B. de Spinoza's kurzgefasste Abhandlung von Gott, dem Mensch und dessen Glück [Texte imprimé] / aus dem Holländischen in's Deutsche übersetzt und mit einem Vorwort begleitet von C. Schaarschmdit,... / 2. verbesserte Auflage / Berlin : E. Koschny , 1874

146809718 : Haksaw wehamichtow oder Schrift und Urschrift [Texte imprimé] : eine zur Bibelerklärung wichtige alte Handschrift, welche der Sage nach identificirt wird / mit dem von Herder erwähnten Bibelkomentare des Baruch Benedict Spinoza ; erläutert und in deutscher Uebersetzung herausgegeben von Abraham Krochmal / Lemberg : C. Budweiser , 1875

080999646 : Die Ethik im Urtexte / Spinoza ; hrsg. und mit einer Einl. über dessen Leben, Schriften und Lehre vers. von Hugo Ginsberg / Leipzig : E. Koschny , 1875

080999638 : Der Briefwechsel im Urtexte / Hrsg. von Hugo Ginsberg / par Jean Colerus / Leipzig : E. Koschny , 1876

101483031 : Der Briefwechsel des Spinoza im Urtexte [Texte imprimé] / hrsg. und mit einer Einleitung über dessen Leben, Schriften und Lehre versehen von Hugo Ginsberg,... / par Jean Colerus / Leipzig : E. Koschny , 1876

10148304X : Der Theologisch-politische Tractat Spinoza's [Texte imprimé] / mit einer Einleitung hrsg. von Hugo Ginsberg,... / Leipzig : E. Koschny , 1877

16852936X : De la droite manière de vivre [Texte imprimé] : appendice extrait de la IVe partie de l'Éthique / par B. de Spinoza ; traduit en français et annoté par M. J.-G. Prat,... / Paris : G. Decaux , 1877

08099962X : Der Theologisch-politische Tractat... / Hrsg von Hugo Ginberg / Leipzig : E. Koschny , 1877

061575704 : Dieu, l'homme et la béatitude [Texte imprimé] / Spinoza ; traduit pour la première fois en français et précédé d'une introduction par Paul Janet / Paris : G. Baillière , 1878

06432379X : Dieu, l'homme et la béatitude [Texte imprimé] : supplément aux oeuvres de Spinoza / traduit pour la première fois en français et précédé d'une introduction par Paul Janet,... / Paris : G. Baillière , 1878

06504844X : Ethique 1, De dieu / B. de Spinoza ; trad. et annotée par J.G. Prat / Paris : Hachette , 1880

051995182 : Ethique démontrée suivant l'ordre géométrique et divisée en cinq parties... [Texte imprimé] / [Spinoza / traduite et annotée par J. G. Prat] / Paris : Hachette , 1880-1883

080999611 : Die Unvollendeten lateinischen Abhandlungen... / Hrsg. von Hugo Ginsberg / Heidelberg : G. Weiss , 1882

086661493 : Die unvollendeten lateinischen Abhandlungen Spinoza's / mit einer Einleitung hrsg. von Hugo Ginsberg ... / Heidelberg : G. Weiss , 1882

115649646 : Der Theologisch-politische tractat T. 2, [Texte imprimé] / Baruch Spinoza / Heildelberg : Ed. H. Guisberg , 1882

115649638 : Die Ethik des Spinoza T. 1, [Texte imprimé] / Baruch Spinoza / Heildelberg : Ed. Hugo Guisberg , 1882

081049803 : Benedicti de Spinoza Opera quotquot reperta sunt [Texte imprimé] / recognoverunt J. Van Vloten et J. P. N. Land / Hagae Comitum [La Haye] : apud M. Nijhoff , 1882-1883

051847884 : Benedicti de Spinoza opera : quotquot reperta sunt / Recognoverunt J. van Vloten en J. P. N. Land / Hagae Comitum : M. Nijhoff , 1882-83

098324497 : Benedicti de Spinoza opera quotquot reperta sunt Volumen posterius, [Texte imprimé] / recognoverunt J. van Vloten et J. P. N. Land / Hagae comitum : apud Martinum Nijhoff , 1883

08862854X : Ethic demonstrated in geometrical order and divided into five parts : which treat I. Of God. II. Of the nature and origin of the mind. III. Of the origin and nature of the affects. V. Of the power of the intellect, or of human liberty / by Benedict de Spinoza. Tr. from the Latin by William Hale White / London : Trübner & co. , 1883

065048458 : Ethique 2, De l'âme / B. de Spinoza ; trad. et annotée par J.G. Prat / Paris : Hachette , 1883

051995190 : Lettres inédites en français / traduites et anotées par J.-G. Prat / Paris : L. Baillie︡re et H. Messager , 1884

090884760 : Lettres de B. de Spinoza inédites en français [Texte imprimé] / Spinoza ; traduites et annotées par J.-G. Prat / Deuxième édition / Paris : C. Reinwald , 1885

108466965 : Abhandlung über die Verbesserung des Verstandes ; Politische Abhandlung / Spinoza ; übersetzt und erläutert von J. H. v. Kirchmann [und] G. Giesserow / Zweite Auflage / Leipzig : Durr'schen Buchhandlung , 1888

132503417 : Переписка Бенедикта де Спинозы [Texte imprimé] : съ приложеніемъ жизнеописанія Спинозы І. Колеруса / переводъ съ латинскаго Л. Я. Гуревичъ ; под редакціей и съ примѣчаніями А. Л. Волынскаго... / С.-Петербургъ : типографія М. М. Стасюлевича , 1891

131608134 : The philosophy of Spinoza as contained in the first, second, and fifth parts of the "Ethics," and in extracts from the third and fourth [Texte imprimé] / translated from the latin, and edited with notes by George Stuart Fullerton,... / Second edition, enlarged / New York : H. Holt and company , 1894

123928818 : Ethic [Texte imprimé] : demonstrated in geometrical order and divided into five parts, which treat I. Of God. II. Of the nature and origin of the mind. III. Of the nature and origin of the affects. IV. Of human bondage, or of the strength of the affects V. Of the power of the intellect, or of human liberty / Benedict de Spinoza ; translated from the Latin by William Hale White ; translation revised by Amelia Hutchinson Stirling / Second ed. revised and corrected, with new preface / London : T. Fischer Unwin , 1894

123897718 : Tractatus de intellectus emendatione [Texte imprimé] : et de via, qua optime in veram rerum cognitionem dirigitur / translated from the latin of Benedict de Spinoza by W. Hale White ; translation revised by Amelia Hutchison Stirling,... / London : T. Fisher Unwin , 1895

061566004 : Benedicti de Spinoza opera [Texte imprimé] : quotquot reperta sunt / Recognoverunt J. van Vloten en J. P. N. Land / Editio altera / Hagae Comitum : M. Nijhoff , 1895

163191336 : Benedicti de Spinoza opera (3 vol.) [Texte imprimé] : quotquot reperta sunt / Spinoza Baruch / La haye : M. Nijhoff , 1895

078993229 : Benedicti de Spinoza opera tomus secundus, [Texte imprimé] : quotquot reperta sunt / Recognoverunt J. van Vloten en J. P. N. Land / Editio altera / Hagae Comitum : M. Nijhoff , 1895

14412582X : Brieven van en aan Benedictus de Spinoza benevens des schrijvers Vertoog over het zuivere denken [Texte imprimé] / Amsterdam : Looy , 1897

075893541 : Oeuvres de Spinoza 1, court traité de la réforme de l'entendement, principes de la philosophie de Descartes, pensées métaphysiques [Texte imprimé] / Spinoza / traduit et annoté par Ch. Appuhn / Paris : Garnier frères , 1904

120688344 : Benedicti de Spinoza Ethica ordine geometrico demonstrata [Texte imprimé] : ex editione operum quotquot reperta sunt / quam curaverant J. van Vloten et J. P. N. Land / Hagae Comitis : Martinum Nijhoff , 1905

162549717 : Ethik [Texte imprimé] / Baruch de Spinoza ; übersetzt und mit einer Einleitung und einem Register versehen von Dr. Otto Baensch / Leipzig : Dürr , 1905

051860139 : Éthique [Texte imprimé] / Spinoza ; traduction inédite du comte Henri de Boulainvilliers ; publiée avec une introduction et des notes par F. Colonna d'Istria,... / Paris : A. Colin , 1907

117225258 : Sämtliche philosophische Werke [Texte imprimé] / Baruch de Spinoza ; herausgegeben von O. Baensch, A. Buchenau, O. Gebhardt... [et al.] / Leipzig : Dürr , 1907

011704276 : Oeuvres de Spinoza I, Court traité. Traité de la réforme de l'entendement. Principes de la philosophie de Descartes. Pensées métaphysiques [Texte imprimé] / traduites et annotées par Ch. Appuhn, ... / Paris : Garnier frères , 1907

065003462 : Oeuvres de Spinoza 1, Court traité, Traité de la réforme de l'entendement, Principes de la philosophie de Descartes, Pensées métaphysiques [Texte imprimé] / traduites et annotées par Ch. Appuhn,... / Paris : Garnier frères , 1907

193542293 : Abhandlung über die Verbesserung des Verstandes ; Abhandlung vom Staate / Baruch Spinoza ; übertragen und eingeleitet nebst Anmerkungen und Register von Carl Gebhardt / dritte Auflage / Leipzig : Durr'schen Buchhandlung , 1907

116361158 : Oeuvres de Spinoza II, Traité théologico-politique [Texte imprimé] / traduites et annotées par Charles Appuhn, ... / Paris : Garnier , 1907

102528160 : Sämtliche Werke Band II, [Texte imprimé] / Baruch de Spinoza ; [in Verbindung mit O. Baensch und A. Buchenau herausgegeben und mit Einleitungen, Anmerkungen und Registern Versehen von Carl Gebhardt] / Leipzig : F. Meiner , 1907-1921

108645800 : Theologisch-politischer Traktat / Baruch de Spinoza ; [trad. par] Carl Gebhardt / Dritte Auflage / Leipzig : Durr'schen Buchhandlung , 1908

102523061 : Theologisch-politischer Traktat [Texte imprimé] / Baruch de Spinoza ; übertragen und eingeleitet nebst Anmerkungen und Registern von Carl Gebhardt / 3. Auflage / Leipzig : Dürr , 1908

134255828 : Die Ethik [Texte imprimé] / von Baruch de Spinoza / Stuttgart : A. Kröner , 1909

011699353 : Éthique démontrée suivant l'ordre géométrique et divisée en cinq parties / Spinoza ; texte latin soigneusement revu, traduction nouvelle, notice et notes par Ch. Appuhn / Paris : Librairie Garnier frères , 1909

108645797 : Ethik / Baruch de Spinoza ; [trad. par] Otto Baensch / Siebente (der neuen Ubersetzung zweite, verbesserte) Auflage / Leipzig : Durr'schen Buchhandlung , 1910

102522340 : Ethik [Texte imprimé] / Baruch de Spinoza ; übersetzt und mit einer Einleitung und einem Register versehen von Otto Baensch / 7. (der neuen Übersetzung 2., verbesserte) Auflage / Leipzig : Dürr , 1910

120327058 : Ethique [Texte imprimé] / Baruch Spinoza ; Trad. nouv. de Raoul Lantzenberg,... avec préf., table analytique et notes / Paris : E. Flammarion , 1910

098602276 : Oeuvres T. 3, [Texte imprimé] / Baruch Spinoza ; trad. et annotées par Charles Appuhn / Paris : Garnier , 1911-1929

106484389 : Ethique / Trad. nouv. de Raoul Lantzenberg, avec préf., table analytique et notes / Paris : E. Flammarion , 1912

065048466 : Opera quotquot reperta sunt / Benedicti de Spinoza ; J. Van Vloten et J.P.N. Land / 3ème éd / Hagae : Martinum Nijhoff , 1913

007649878 : Benedicti de Spinoza opera quotquot reperta sunt [Texte imprimé] / recognoverunt J. Van Vloten et J.P.N. Land / 3a ed / Hagae Comitum : M. Nijhoff , 1913-1914

108645681 : Sämtliche Werke 3, Briefwechsel ; Die Lebensbeschreibungen / Baruch de Spinoza ; herausgegeben von Carl Gebhardt / Leipzig : Felix Meiner , 1914

022686452 : Briefwechsel : Übertragen und mit Einleitung / Anmerkungen und Register versehen von Carl Gebhardt / Leipzig : F. Meiner , 1914

102528888 : Sämtliche Werke Band III, [Texte imprimé] / Baruch de Spinoza ; [in Verbindung mit O. Baensch und A. Buchenau herausgegeben und mit Einleitungen, Anmerkungen und Registern Versehen von Carl Gebhardt] / Leipzig : F. Meiner , 1914

108466981 : Lebensbeschreibungen und Gespräche / Baruch de Spinoza ; ubertragen und herausgegeben von Carl Gebhardt / Leipzig : Felix Meiner , 1914

08674447X : Opera quotquot reperta sunt / Benedicti de Spinoza ; recognoverunt J. Van Vloten et J. P. N. Land / La Haye : M. Nijhoff , 1914

06834175X : Opera quotquot reperta sunt I-II / Editio tertia (3e éd.) / Hagae Comitum : [s.n.] , 1914

011786531 : Benedicti de Spinoza opera quotquot reperta sunt [Texte imprimé] / recognoverunt J. Van Vloten et J. P. N. Land / Editio tertia / Hagae Comitum : M. Nijhoff , 1914

108644987 : Briefwechsel / Baruch de Spinoza ; [éd. par] Carl Gebhardt / Leipzig : Felix Meiner , 1914

052329135 : Benedicti de Spinoza Opera quotquot reperta sunt recognoverunt J. van Vloten et J. P. N. Land / Editio tertia. / Hagae comitum : M. Nijhoff , 1914

168149591 : Sämtliche Werke Bd. I, [Texte imprimé] / Baruch de Spinoza ; hrsg. von O. Baensch, A. Buchenau, C. Gebhardt, C. Schaarschmidt / Leipzig : Meiner , 1914

024748099 : Opera quotquot reperta sunt recongnoverunt J. van Vloten et J. P. N. Land : Tomus primus-[quartus] / Editio tertia. / Hagae comitum : M. Nijhoff , 1914

01543155X : Benedicti de Spinoza [Texte imprimé] : Opera quotquot reperta sunt / Recognoverunt J. van Vloten en J. P. N. Land / 3e ed. / Hagae Comitum : M. Nijhoff , 1914

108466973 : Lebensbeschreibungen und Gespräche ; Ethik / Baruch de Spinoza ; ubertragen und herausgegeben von Carl Gebhardt ["Lebensbeschreibungen und Gesprãche"] ; ubersetzt von Otto Baensch ["Ethik"] / Leipzig : Felix Meiner , 1914 & 1919

099092131 : Ethica : ordine geometrico demonstrata / Benedicti de Spinoza ; Testo latino con note di Giovanni Gentile / Bari : G. Laterza e figli , 1915

162550227 : Spinozas Briefwechsel und andere Dokumente [Texte imprimé] / Baruch de Spinoza ; ausgewählt und übertragen von J. Bluwstein / Leipzig : Insel-Verl. , 1916

162550383 : Ethik [Texte imprimé] / Benedictus de Spinoza ; übersetzt und mit einer Einleitung und einem Register versehen von Otto Baensch / 8., mit der 7. gleichlautende Auflage / Leipzig : Meiner , 1917

108466744 : Sämtliche Werke 2, Theologisch-Politischer Traktat ; Prinzipien der Philosophie von Descartes ; Verbesserung des Verstandes ; Abhandlung vom Staate / Baruch de Spinoza ; herausgegeben von Carl Gebhardt / Leipzig : Felix Meiner , 1921

086591223 : Chronicon Spinozanum Tomus primus, / Hagae comitis : Societatis Spinozanae , 1921

06834208X : Chronicon Spinozamum T. 1-3, / [S.l.] : Societatis Spinozanae , 1921-1923

102525587 : Sämtliche Werke Band I, [Texte imprimé] / Baruch de Spinoza ; [in Verbindung mit O. Baensch und A. Buchenau herausgegeben und mit Einleitungen, Anmerkungen und Registern Versehen von Carl Gebhardt] / Leipzig : F. Meiner , 1922

135191246 : Abhandlung über die Verbesserung des Verstandes [Texte imprimé] : Abhandlung vom Staate / Spinoza ; Neu übertragen und eingeleitet, sowie mit Anmerkungen und Register versehen von Carl Gebhardt / 4. Aufl. / Leipzig : Meiner , 1922

086591231 : Chronicon Spinozanum Tomus alter, [Texte imprimé] / Hagae comitis : Curis Societatis Spinozanae , 1922

108645673 : Sämtliche Werke 1, Abhandlungen von Gott, dem Menschen und seinem Gluck ; Ethik / Baruch de Spinoza ; herausgegeben von Carl Gebhardt / Leipzig : Felix Meiner , 1922

098416715 : Spinozas Briefwechsel und andere Dokumente [Texte imprimé] / ausgewählt und übertragen von J. Bluwstein / Leipzig : Im Insel Verlag , 1923

098417843 : Die Ethik [Texte imprimé] / von Baruch Spinoza ; deutsch von Dr. Carl Vogl / Leipzig : A. Kröner , 1923

146195051 : Etica [Texte imprimé] : parti 1 e 2 ed estratti delle parti 3, 4 e 5 / con introduzione, commento e nota bibliografica a cura di Augusto Guzzo / Firenze : Vallecchi , 1924

116606444 : Spinozas Ethica [Texte imprimé] : Analyse und Charakteristik von Harald Höffding / Spinoza / Heidelberg : Winter , 1924

077288939 : Die Ethik [Texte imprimé] / Baruch Spinoza ; [Übertragen von Rudolf Borch und herausgegeben von Richard Hirsch] / Berlin : H. H. Tillgner , 1924

06505105X : Opera [Texte imprimé] / Baruch Spinoza ; im Auftrag der Wissenschaften herausgegeben von Car Gebhardt / Heidelberg : Carl Winters Universitaetsbuchhandlung , 1924

08656062X : Chronicon Spinozanum Tomus quartus, [Texte imprimé] / Hagae comitis : Curis Societatis Spinozanae , 1924-1926

01134251X : Ethique, : démontrée suivant l'ordre géométrique et divisée en cinq parties / Spinoza ; texte latin soigneusement revu, trad. nouvelle, notice et notes par Ch. Appuhn / Paris : Garnier frères , 1925

098734210 : Opera t. 4, Epistolae, Stelkonstige Reeckening van den Regenboog, Reeckening van Kanssen / Spinoza ; im Aufrag der Heidelberger Akademie der Wissenschaften ; hrsg. von Carl Gebhardt / Heidelberg : C. Winter , 1925

098734199 : Opera t. 1, Korte Verhandeling van God, De Mensch en des Zelfs Welstand, Renati des Cartes principiorum philosophiae pars I & II, ..., / Spinoza ; im aufrage der Heidelberg Akademie der Wissenschaften ; hrsg. von Carl Gebhardt / Heidelberg : C. Winter , 1925

090816218 : Benedikta de Spinozy Spisy filosofické 1, Rozprava o zdokonalení rozumu a Ethika po geometricku vyložená / Benedikt de Spinoza / přeložili Frant. Krejčí, Čestmír Stehlík a Alois Stejskal / V Praze : nákl. České Akademie věd a umění , 1925

090816226 : Von den Festen und Ewigen / Uebertragen und eingeleitet von Carl Gebhardt / Heidelberg : C. Winter , 1925

052000893 : Spisy filosofické / U Praze : Nákl. České Akademie , 1925-1932

066644968 : Spinoza / par Ch. Appuhn,... [Avec un recueil de morceaux choisis, tirés de l'Éthique, du Traité de la réforme de l'entendement, du Traité théologico-politique et des Lettres.] / Paris : A. Delpeuch , 1927

103848657 : Chronicon Spinozanum Tomus quintus, [Texte imprimé] / Hagae comitis : Societatis Spinozanae , 1927

066742536 : Oeuvres de Spinoza / Traduites et annotées par Ch. Appuhn / Paris : impr. P. Boll ; libr. Garnier frères , 1928- . (13 septembre.) in-16

07251471X : Traité politique, Lettres / Baruch Spinoza / Paris : Garnier , 1928-1929

019660960 : Oeuvres de Spinoza [Texte imprimé] / Traduites et annotées par Ch. Appuhn / Nouvelle éd., / Paris : Librairie Garnier , 1929

011704438 : Traité politique [Texte imprimé] ; [suivi de] Lettres [Texte imprimé] / Paris : Garnier frères , 1929

056455909 : Etica demonstrată după metoda geometrică / B. Spinoza ; trad. din limba latină de S. Katz / Bucureşti : Casa şcoalelor , 1929

023871628 : L'éthique de Spinoza [Texte imprimé] / traduction nouvelle par A. Guérinot ; préface de Léon Brunschvicg / Paris : Editions d'Art E. Pelletan , 1930

106855654 : Spisy filosofické 2, Krátké pojednání o Bohu, člověku a jeho blahu [Texte imprimé] / Benedikt de Spinoza / přeložili Dr. Frant. Kalda a prof. Josef Hrůša / V Praze : nákl. České Akademie věd a umění , 1932

073177954 : Ethique démontrée suivant l'ordre géométrique et divisée en cinq parties 1, = = Ethica ordine geometrico demonstrata et in quinque partes distincta : / Trad. nouv. avec notices et notes par Charles Appuhn / Paris : Garnier Frères , 1934

139937587 : Трактат об усовершенствовании разума [Texte imprimé] = Tractatus de intellectus emendatione : / Бенедикт Спиноза ; перевод Я. М. Боровского ; ред., вступ. статья и примеч. Г. С. Тымянского ; Ленинградское отделение коммунистической Академии, Ин-т философии / Москва : ОГИЗ , 1934

130114391 : Ethique démontrée suivant l'ordre géométrique et divisée en 5 parties 2, De la servitude de l'homme. De la liberté de l'homme [Texte imprimé] / Spinoza ; Trad. nouvelle avec notice et notes par Charles Appuhn / Paris : Garnier Frères , 1934

064323781 : Éthique démontrée suivant l'ordre géométrique et divisée en cinq parties [Texte imprimé] / Spinoza ; Traduction nouvelle, avec notice et notes ; par Charles Appuhn / Paris : impr. Paul Dupont , 1934. (17 octobre.)

06928623X : Ethique [Texte imprimé] / Spinoza ; trad. nouvelle de Raoul Lantzenberg avec préf., table analytique et notes / Paris : E. Flammarion , 1936

059509147 : Traité de la réforme de l'entendement et de la meilleure voie à suivre pour parvenir à la vraie connaissance des choses [Texte imprimé] / B. de Spinoza ; traduction et notes par Alexandre Koyré / Paris : J. Vrin , 1937

106789023 : Traité de la réforme de l'entendement et de la meilleure voie à suivre pour parvenir à la vraie connaissance des choses / Trad. et notes par A. Koyré / Paris : J. Vrin , 1938

106855689 : Benedikta de Spinozy Spisy filosofické 3, Politická rozprava [Texte imprimé] ; Listy / Baruch Spinoza / přel. prof. Josef Hrůša / V Praze : nákl. České Akademie věd a umění , 1939

016905520 : Les pages immortelles de Spinoza [Texte imprimé] / choisies et expliquées par Arnold Zweig / Paris : Corrêa , 1940

045841497 : Spinoza [Texte imprimé] : sa vie, son œuvre, avec un exposé de sa philosophie / par André Cresson / Paris : Alcan, Presses universitaires de France , 1940

017540593 : The principles of Descartes' philosophy / by Benedictus de Spinoza ; translated from the Latin, with an introd. by Halbert Hains Britan / La Salle, Ill. : Open Court Pub. Co. , 1943, c1905

058909346 : Pensées et règles de vie / rec. et trad. par P.-L. Couchoud / Paris : Jacques Haumont , 1945

023802278 : Etika I-[II], Hilmi Ziya / Ülken tarafĭndan dilimize çevrilmiştir / İstanbul : Millî eğitim basĭmevi , 1945-1947

065754174 : Oeuvres... 1, Court traité / trad. et annotées par Ch. Appuhn / Nouvelle éd. rev. et corr. d'après l'éd. de Heidelberg / Paris : Garnier , 1949

120518228 : Oeuvres.... [Texte imprimé] / Baruch Spinoza ; Trad. et annotées par Charles Appuhn,... / Paris : Garnier Frères , 1949-1953

130114448 : Ethics [Texte imprimé] ; De Intellectus Emendatione / Spinoza ; Introduction by George Santayana / [S. l.] : Everyman's library , 1950

022060588 : Spinoza [Texte imprimé] : sa vie, son œuvre, avec un exposé de sa philosophie / par André Cresson / 3e ed. / Paris : Presses universitaires de France , 1950

051550547 : Traité de la réforme de l'entendement et de la meilleure voie à suivre pour parvenir à la vraie connaissance des choses [Texte imprimé] / B. de Spinoza ; traduction et notes par A. Koyré / 2e. ed. / Paris : J. Vrin , 1951

04818084X : Great books of the western world ; Rules for the direction of the mind ; Discourse on the method ; Meditations on first philosophy ; Objections against the meditations and replies ; The geometry : [Suivi de] / by René Descartes ; Ethics / by Benedict de Spinoza / Chicago : W. Benton , 1952

064764656 : Breve trattato su Dio, l'uomo e la sua felicità : [Korte Verhandeling van God de Mensch en deszelfs Welstand. Tractatus brevis de Deo et homine ejusque valetudine. Traduzione / Baruch Spinoza ; prefazione e note a cura di Giuseppe Semerari.] / Firenze : Sansoni , 1953

108641708 : L'Ethique / [par] Baruch de Spinoza ; trad. et préf. par Roland Caillois / Paris : éd. Gallimard , 1954

132502550 : Етика [Texte imprimé] / Бенедикт де Спиноза ; преведе от латинския оригинал д-р М. Ст. Марков ; Българска академия на науките, Философски институт / София : издание на Българската Академия на науките , 1955

060272813 : The Road to inner freedom [Texte imprimé] : The ethics / Baruch Spinoza ; ed. and with an introd. by Dagobert D. Runes / New York : Philosophical Library , 1957

062595156 : Ethique démontrée suivant l'ordre géométrique et divisée en cinq parties. Traduction nouvelle avec notice et notes par Charles Appuhn... / P. : Garnier , 1957

075507137 : On the improvement of the understanding [Texte imprimé] / Baruch Spinoza ; Transl. with an introd. by Joseph Katz / New York : The liberal arts press , 1958

01468523X : The political works [Texte imprimé] : the Tractatus theologico-politicus in part, and the Tracatatus politicus in full / Benedict de Spinoza ; edited and translated with an introduction and notes by A. G. Wernham / Oxford : Clarendon Press , 1958

023869763 : Trattato politico / di Baruch Spinoza. A cura di Antonio Droetto / Torino : Edizioni Ramella , 1958

045612226 : Kurze Abhandlung von Gott dem Menschen und seinem Glück / Spinoza ; hrsg. von Carl Gebhardt / Hamburg : F. Meiner , 1959

113996195 : Spinoza's Ethics and On the correction of the understanding [Texte imprimé] / Spinoza ; transl.by Andrew Boyle ; with introd. by T.S. Gregory / London : Dent , 1959

072019557 : Spinoza et le Dr Juan de Prado / [éd. par] I.S. Revah,... / La Haye : Mouton , 1959

019701063 : Éthique / Spinoza ; textes choisis et présentés par Ferdinand Alquié,... / Paris : Presses universitaires de France , 1961

066535298 : Ethique : Textes choisis et présentés par Ferdinand Alquié,... / Spinoza / Paris : Presses universitaires de France , 1961

047789514 : Spinoza on freedom of thought : selections from Tractatus theologico-politicus and Tractatus politicus / Spinoza ; ed. and transl. by T.E. Jessop / Montréal : Mario Casalini , 1962

062595148 : Hebrew grammar [Texte imprimé] : [Compendium grammatices linguae Hebracae. d. and transl / with an introd. by Maurice J. Bloom,...] / [London] : Vision , 1963

062595172 : Short treatise on God man and his well-being / Transl., d., commentary and a life of Spinoza by A. Wolff / New York : Russell , 1963

064764648 : Ethica : [Testo latino tradotto da Gaetano Durante. Note di Giovanni Gentile, rivedute e ampliate da Giorgio Radetti.] / Benedicti de Spinoza / Firenze : G. C. Sansoni , 1963

010404465 : L'éthique / Baruch Spinoza ; trad. par Roland Caillois / [Paris] : Gallimard , 1964

010404597 : Traité de la réforme de l'entendement [Texte imprimé] : et de la meilleure voie à suivre pour parvenir à la vraie connaissance des choses / Baruch de Spinoza ; texte, traduction et notes par Alexandre Koyré,... / Troisième édition / Paris : J. Vrin , 1964

072019565 : Traité de la réforme de l'entendement et de la meilleure voie à suivre pour parvenir à la vraie connaissance des choses / Baruch de Spinoza ; textes, trad. et notes par Alexandre Koyré,... / Paris : J. Vrin , 1964

062595091 : Oeuvres... Trad. et notes par Charles Appuhn / P. : Garnier-Flammarion , 1964-1966

11287942X : Sämtliche Werke in sieben Bänden, und einem Ergänzungsband 1, Kurze Abhandlung von Gottdem Menschen und seinem Glück [Texte imprimé] / Baruch de Spinoza ; in Verbindung mit Otto Baensch u. Artur Buchenau ; Hrsg. von Carl Gebhardt / 4. Aufl. / Hamburg : Meiner , 1965

012088374 : Ethique : démontrée suivant l'ordre géométrique et divisée en cinq parties / Spinoza / trad. et notes par Charles Appuhn / Nouveau tirage / Paris : Garnier frères , 1965

120580381 : The political works : the tractatus theologico-politicus in part and the tractatus politicus in full / Benedict de Spinoza ; Ed. and transl. with an introd. and notes by A. G. Wernham / [2nd ed.] / London : Oxford University Press , 1965

062595113 : The Correspondence of Spinoza / Transl. and ed ; with introd. and annotations by A. Wolf / New York : Russell & Russell , 1966

068343671 : The correspondence of Spinoza [Texte imprimé] / A. Wolf / London : Frank Cass & co , 1966

005002559 : Éthique [Texte imprimé] / Spinoza ; textes choisis par Ferdinand Alquié / 2e éd. / Paris : Presses universitaires de France , 1966

016804899 : Œuvres [Texte imprimé] / [par] Spinoza ... Traduction et notes par Charles Appuhn / Paris : Garnier-Flammarion , 1966

062595121 : Letters to friend and foe. d. and with a preface by Dagobert D. Runes / New York : Philosophical library , 1966

028764471 : L'Ethique / Trad. par Roland Caillois / Paris : Gallimard , 1967

006767796 : Philosophie et politique / Spinoza ; textes choisis par Louis Guillermit / Paris : Presses universitaires de France , 1967

078416094 : Spinoza philosophie et politique [Texte imprimé] / textes choisis par Louis Guillermit,... / Paris : P.U.F , 1967

062595083 : Opera. Werke. Lateinisch und deutsch / Hrsg. von Konrad Blumenstock / Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft , 1967

005003105 : Traité politique [Texte imprimé] / Spinoza ; texte, traduction, introduction et notes par Sylvain Zac / Paris : J. Vrin , 1968

019167164 : Abrégé de grammaire hébrai͏̈que [Texte imprimé] / Spinoza ; Introduction, traduction française et notes par Joe͏̈l Askénazi et Jocelyne Askénazi-Gerson ; Préface de Ferdinand Alquié,... / Paris : J. Vrin , 1968

017904064 : Traité de la réforme de l'entendement et de la meilleure voie à suivre pour parvenir à la vraie connaissance des choses / B. de Spinoza ; texte, traduction et notes par A. Koyré / 4ème édition / Paris : J.Vrin , 1969

007785631 : Spinoza [Texte imprimé] / textes traduits, choisis et présentés par Louis Millet / Paris : Bordas , 1970

005398908 : L'Ethique / Spinoza / trad. par Roland Caillois / Nouveau tirage / Paris : Gallimard , 1970

009700870 : Textes / Spinoza ; trad., choisis et présentés par Louis Millet,. / [Paris] : Bordas , 1970

002043408 : Spinoza / par Gilles Deleuze,... / Paris : Presses universitaires de France , 1970, cop. 1970

069231427 : رساله في اللاهوت والسياسة / سبينوزا ; ترجمة وتقديم حسن حنفي ; مراجعة فؤاد زكريا / [القاهرة] : الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، , 1971

16137915X : Tractatus theologico-politicus [Texte imprimé] ; Adnotationes ad tractatum theologico politicum ; Tractatus politicus / hrsg von Carl Gebhardt / Heidelberg : C. Winters , 1972

028778391 : Ethik / Baruch Spinoza / Leipzig : Ph. Reclam , 1972

161379168 : Epistolae [Texte imprimé] ; Stelkonstige reeckening van den regenboog ; Reeckening van kanssen / hrsg von Carl Gebhardt / Heidelberg : C. Winters , 1972

161379141 : Tractatus de intellectus emendatione [Texte imprimé] ; Ethica / hrsg von Carl Gebhardt / Heidelberg : C. Winters , 1972

054004209 : Spinoza : Présentation, choix et traduction des textes, tableau synoptique, bibliographie / par Robert Misrahi / 3e éd. / Paris : P. Seghers , 1972

004666755 : Traité de la réforme de l'entendement et de la meilleure voie à suivre pour parvenir à la vraie connaissance des choses [Texte imprimé] / B. de Spinoza ; texte, traduction et notes par A. Koyré / 5e édition / Paris : J. Vrin , 1974

131889370 : Ethique [Texte imprimé] : textes choisis par ferdinand alquie - 3e ed / Baruch Spinoza / Paris : Presses Universitaires de France , 1974

000044725 : L'Éthique / par Spinoza ; présentation française par Henri Lurié / Monaco : Éditions du Rocher , 1974

006765912 : Ethique [Texte imprimé] / Spinoza ; textes choisis par Ferdinand Alquié / [3e éd.] / [Paris] : Presses universitaires de France , 1974

144122928 : Brief van Spinoza aan Lodewijk Meijer [Texte imprimé] : 26 Juli 1663 / Amsterdam : Universiteitsbibliotheek , 1975

112879446 : Sämtliche Werke in sieben Bänden, und einem Ergänzungsband 2, Die Ethik nach geometrischer Methode dargestellt [Texte imprimé] / Baruch de Spinoza ; in Verbindung mit Otto Baensch u. Artur Buchenau ; Hrsg. von Carl Gebhardt / 2. neu. Aufl. / Hamburg : Meiner , 1976

062595105 : Saemtliche Werke 6, Briefwechsel / Baruch de Spinoza ; in Verbindung mit Otto Baensch und Arthur Buchenau hrsg. und mit Einl., Anmerkungen und Registern versehen von Carl Gebhardt ; übers. und Anmerkungen von Carl Gebhardt. - 2. durch weitere Briefe erg. Aufl. mit Einl. und Bibliographie von Manfred Walther / Hamburg : F. Meiner , 1977

112879470 : Sämtliche Werke in sieben Bänden, und einem Ergänzungsband 5, Abhandlung über die Verbesserung des Verstandes ; Abhandlung vom Staate [Texte imprimé] / Baruch de Spinoza ; in Verbindung mit Otto Baensch u. Artur Buchenau ; Hrsg. von Carl Gebhardt / 5. Aufl. / Hamburg : Meiner , 1977

068345925 : Ethique Tome 1, / Paris : J. Vrin , 1977

181613549 : Briefwisseling [Texte imprimé] / Spinoza ; vertaald uit het latijn en uitgegeven naar de bronnen alsmede van een inleiding en van verklarende en tekstkritische aantekeningen voorzien door F. Akkerman, H. G. Hubbeling, A. G. Westerbrink / Amsterdam : Wereldbibliotheek , 1977

000205834 : Éthique [Texte imprimé] : démontrée suivant l'ordre géométrique et divisée en cinq parties / Spinoza ; texte latin, traduction nouvelle, avec notice et notes par Charles Appuhn,... / Paris : J. Vrin , 1977

003167119 : Opera = Werke 2, Tractatus de intellectus emendatione = Abhandlung über die Berichtigung des Verstandes ; Ethica = Ethik : lateinisch und deutsch / Spinoza / herausgegeben von Konrad Blumenstock / 2., unveränderte Auflage / Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft , 1978

000219940 : Traité de l'autorité politique [Texte imprimé] / Spinoza ; traduction, notice et notes de Madeleine Francès ; préface de Robert Misrahi / [Paris] : Gallimard , 1978

003167100 : Opera = Werke 1, Tractatus theologico-politicus = Theologisch-politischer Traktat : lateinisch und deutsch / Spinoza / herausgegeben von Günter Gawlick und Friedrich Niewöhner / Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft , 1979

000407712 : Traité politique [1], [Texte imprimé] / Spinoza / texte latin [établi par Carl Gebhardt] ; traduction par P.-F. Moreau ; index informatique par P.-F. Moreau et Renée Bouveresse / Paris : Éditions Réplique , 1979

062595075 : Opera. Werke. Lateinisch und deutsch. Hrsg. von Konrad Blumenstock 1, Tractatus theologico-politicus. Theologisch-politischer Traktat / hrsg. von Günter Gawlick und Friedrich Niewöhner / Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft , 1979

009879285 : Ethica / Spinoza ; uit het latijn vertaald en van verklarende aantekeningen voorzien door Nico Van Suchtelen / Amsterdam : Wereldbibliotheek , 1979

000306223 : Traité de la réforme de l'entendement et de la meilleure voie à suivre pour parvenir à la vraie connaissance des choses [Texte imprimé] / B. de Spinoza ; texte, traduction et notes par A. Koyré / Paris : J. Vrin , 1979

02876692X : L'Ethique / Spinoza ; trad. par Roland Caillois / Paris : Gallimard , 1980

02440909X : Ethics / by Benedict de Spinoza ; translated by George Eliot ; edited by Thomas Deegan / Salzburg : Institut für Anglistik und Amerikanistik, Universität Salzburg , 1981

002495678 : Spinoza [Texte imprimé] : bibliographie 1971-1977 / Alain Garoux / Reims : Université de Reims, Centre de philosophie politique, U.E.R. Droit et sciences économiques , 1981

062595180 : Sittenlehre / Baruch von Spinoza. B.v.S. Sittenlehre widerleget von dem berühmten Weltweisen unserer Zeit / Herrn Christian Wolf / Hildesheim : G. Olms , 1981

008659907 : Sittenlehre [Texte imprimé] / Baruch von Spinoza ; widerleget von... Christian Wolff / Hildesheim : G. Olms , 1981

168917882 : Il sistema filosofico e la teoria politica [Texte imprimé] : antologia / Baruch Spinoza ; scelta, introduzioni e note di Emilia Giancotti Boscherini ; traduzioni di Emilia Giancotti Boscherini e Cristina Santinelli / Firenze : Le Monnier , 1982

065003535 : Spinoza Merchant and autodidact, charters and other authentic documents relating to the philosopher's youth and his relations / [ed.] by A.M. Vaz Diaz and W.G. Van Der Tak / [Assen NL] : Studia rosenthalinia , 1982

112879500 : Sämtliche Werke in sieben Bänden, und einem Ergänzungsband [8], Algebraische Berechnung des Regenbogens Berechnung von Wahrscheinlichkeiten [Texte imprimé] / Baruch de Spinoza ; in Verbindung mit Otto Baensch u. Artur Buchenau ; Hrsg. von Carl Gebhardt / Hamburg : Meiner , 1982

182345009 : Korte geschriften / Spinoza ; bezorgd door F. Akkerman...[et al. ; voorbericht van Guido van Suchtelen ; vert. uit het Latijn] / Amsterdam : Wereldbibliotheek , 1982

000648108 : Éthique [Texte imprimé] : démontrée suivant l'ordre géométrique... / Spinoza ; texte latin, traduction nouvelle avec notices et notes par Charles Appuhn,... / Paris : J. Vrin , 1983

112879454 : Sämtliche Werke in sieben Bänden, und einem Ergänzungsband 3, Theologisch-politischer Traktat [Texte imprimé] / Baruch de Spinoza ; in Verbindung mit Otto Baensch u. Artur Buchenau ; Hrsg. von Carl Gebhardt / 2. durchges. Aufl. / Hamburg : Meiner , 1984

144111632 : Tratado de la reforma del entendimiento y otros escritos [Texte imprimé] / Baruch Spinoza / [Manizales] : Universidad Nacional de Colombia , 1984

113089449 : Oeuvres 4, Traité politique ; Lettres [Texte imprimé] / Baruch Spinoza / Paris : Flammarion , 1984

113071647 : Oeuvres 1, Court traité ; Traité de la réforme de l'entendement ; Principes de la philosophie de Descartes ; Pensées métaphysiques [Texte imprimé] / Spinoza ; trad. et notes par Charles Appuhn / Paris : Flammarion , 1984

160560756 : Teologiai-Politikai tanulmány / Spinoza. Fordította Szemere Samu. / Budapest : Akadémiai Kiadó , 1984

113088841 : Oeuvres 3, Ethique démontrée suivant l'ordre géométrique et divisée en cinq parties [Texte imprimé] / Baruch Spinoza / Paris : Flammarion , 1985

14411366X : Hoofdstukken uit De politieke verhandeling [Texte imprimé] / Benedictus de Spinoza ; ingel., vert. [uit het Latijn] en van comment. voorz. door W.N.A. Klever / Meppel [etc.] : Boom , 1985

005508541 : Spinoza's Algebraic calculation of the rainbow & calculation of chances [Texte imprimé] / edited and translated with an introduction, explanatory notes and an appendix by M.J. Petry,... / Dordrecht : M. Nijhoff , 1985

070795630 : L'éthique / Spinoza ; trad. de Roland Caillois / [Paris] : Gallimard , 1985

112879497 : Sämtliche Werke in sieben Bänden, und einem Ergänzungsband 6, Briefwechsel... [Texte imprimé] / Baruch de Spinoza ; in Verbindung mit Otto Baensch u. Artur Buchenau ; Hrsg. von Carl Gebhardt / 3. Aufl. / Hamburg : Meiner , 1986

002132222 : Korte verhandeling van God, de mensch en deszelvs welstand [Texte imprimé] = Breve trattato su Dio, l'uomo e il suo bene : / Benedictus de Spinoza ; introduzione, edizione, traduzione e commento di Filippo Mignini / L'Aquila : L. U. Japadre , 1986

04567308X : Traité politique [Texte imprimé] / Spinoza ; texte, trad., introd. et notes par Sylvain Zac / Paris : Libraire Philosophique J. Vrin , 1987

012110205 : Abrégé de grammaire hébraïque / Baruch de Spinoza ; introd. trad. française et notes par Joël Askénazi et Jocelyne Askénazi-Gerson ; préf. de Ferdinand Alquié / Paris : J. Vrin , 1987

144850389 : Ethik [Texte imprimé] / Baruch Spinoza. [Aus d. Lat. übers. von Jakob Stern. Hrsg. von Helmut Seidel] / 3.ème édition. / Köln : Röderberg , 1987

005714753 : Le traité de la réforme de l'entendement [Texte imprimé] / Spinoza / présentation et commentaires de Bruno Huisman ; préface de Bernard Rousset / Paris : Nathan , 1987

046784241 : Oeuvres 1, Court traité. Traité de la Réforme de l'Entendement. Principes de la philosophie de Descartes. Pensées métaphysiques / Baruch dit Benedictus de Spinoza ; trad. et notes par Charles Appuhn / Paris : Gallimard , 1987

022334807 : Ethique 5ème partie, [Texte imprimé] : texte intégral / Spinoza ; nouv. trad précédée de celle des commencements, préf., appendices ou conclusions des 4 premières parties et commentaires avec notices sur la vie et l'oeuvre et notes par Louis Millet / Paris : Bordas , 1987

002451565 : Abrégé de grammaire hébrai͏̈que [Texte imprimé] / Spinoza ; introd., trad. et notes par Joe͏̈l Askénazi et Jocelyne Askénazi-Gerson ; préf. de Ferdinand Alquié / Paris : J. Vrin , 1987

005730058 : Ethique : démontrée suivant l'ordre géométrique et divisée en cinq parties / Spinoza ; trad. et notes par Charles Appuhn / Nouveau tirage / Paris : Garnier frères , 1987

144130157 : Tratado da reforma do entendimento [Texte imprimé] : e do caminho para chegar ao verdadeiro conhecimento das coisas : edição bilingue / Bento de Espinosa ; tradução de Abílio Queirós / Lisboa : Edições 70 , 1987

001462873 : Oeuvres 3, Éthique démontrée suivant l'ordre géométrique et divisée en cinq parties / Spinoza ; trad. et notes par Charles Appuhn / Paris : Flammarion , 1988

009879277 : Oeuvres 4, Traité politique : Lettres / Spinoza ; trad. et notes par Charles Appuhn / Paris : Garnier , 1988

009879269 : Oeuvres 3, Ethique démontrée suivant l'ordre géométrique et divisée en cinq parties / Spinoza ; trad. et notes par Charles Appuhn / Paris : Garnier , 1988

009879250 : Oeuvres 2, Traité théologico-politique / Spinoza ; trad. et notes par Charles Appuhn / Paris : Garnier , 1988

144277328 : Politischer Traktat [Texte imprimé] / Baruch de Spinoza ; [aus dem Lateinischen übersetzt von Gerhard Güpner ; herausgegeben und mit einem Anhang versehen von Hermann Klenner] / 1. Aufl. / Leipzig : P. Reclam , 1988

001462911 : Oeuvres 4, Traité politique, Lettres / Spinoza ; trad. et notes par Charles Appuhn / Paris : Flammarion , 1988

078418941 : Court traité, Traité de la réforme de l'entendement, Principes de la philosophie de Descartes, Pensées métaphysiques / Spinoza / Paris : Flammarion , 1989

001693069 : Oeuvres. 1. Court traité, Traité de la réforme de l'entendement, Principes de la philosophie de Descartes, pensées métaphysiques [Texte imprimé] / Spinoza / Paris : Flammarion , 1989

002840561 : Etiken / Baruch Spinoza ; översättning av Dagmar Lagerberg / Stockholm : Thales , 1989

021204535 : Tractatus theologico-politicus [Texte imprimé] : (Gebhardt edition, 1925) / Baruch Spinoza ; translated by Samuel Shirley ; with an introduction by Brad S. Gregory / Leiden : E.J. Brill , 1989

010455930 : Tractatus de intellectus emendatione [Texte imprimé] ; Ethica = Abhandlung über die Berichtigung des Verstandes : = Ethik : / [Spinoza] ; hrsg. von Konrad Blumenstock / 4. unveränderte Aufl / Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft , 1989

163087709 : Oeuvres. 3 [Texte imprimé] : Ethiquedémontré suivant l'ordre géométrique et divisée en cinq parties / Spinoza Baruch / Paris : Garnier-Flammarion , 1989

010455914 : Tractatus theologico-politicus [Texte imprimé] = = Theologisch-politischer Traktat : / Spinoza ; hrsg. von Günter Gawlick und Friedrich Niewöhner / Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft , 1989

14413179X : Ethics [Texte imprimé] / Spinoza ; translated by Andrew Boyle, and revised by G.H.R. Parkinson ; with an introduction and notes by G.H.R. Parkinson / London : Dent , 1989

145228371 : Tratado de la reforma del entendimiento y cartas II, IX, X, XXX, XXXVII y LX [Texte imprimé] / Baruch Spinoza. Prefacio a I y II partes de los Principios de la filosofía de Descartes / Luis Meyer ; estudio preliminar, traducción y notas de Lelio Fernandez y Jea n Paul Margot / Madrid : Tecnos , 1989

117771333 : Tratado breve [Texte imprimé] / Spinoza ; traducción, prólogo y notas de Atilano Domínguez / Madrid : Alianza Editorial , 1990

001584405 : Éthique [Texte imprimé] / Spinoza ; introduction, traduction, notes et commentaires, index de Robert Misrahi / Paris : Presses universitaires de France , 1990

108642089 : Traité de la réforme et de l'entendement et de la meilleure voie à suivre pour parvenir à la vraie connaissance des choses / [par] Baruch de Spinoza ; trad. et comment. par Alexandre Koyré / Paris : éd. J. Vrin , 1990

145232999 : Tratado político [Texte imprimé] / Baruch Spinoza ; introducción, traducción, notas, Index Latinus translationis y bibliografía, Humberto Giannini y María Isabel Flisfisch / Santiago : Editorial Universitaria , 1990, c1989

024410403 : Lucius Antistius Constans [pseud.] : Du droit des ecclésiastiques : 1665 / Traduction V. Butori revue par J. Lagrée et P.-F. Moreau ; présentation de H. Blom et C. Lazzéri / Caen : Centre de philosophie politique et juridique , 1991

012181625 : Tractatus theologico-politicus [Texte imprimé] : (Gebhardt edition, 1925) / Baruch Spinoza ; transl. by Samuel Shirley with an introd. by Brad S. Gregory / 2nd ed. / Leiden : E.J. Brill , 1991

002251744 : Traité de la réforme de l'entendement / Spinoza ; préf., trad. et commentaires de André Scala / [Paris] : Presses pocket , 1991, cop. 1990

146196163 : De draagbare Spinoza [Texte imprimé] / samengesteld, ingeleid en vertaald door Henri Krop en Wiep van Bunge / Amsterdam : Prometheus , 1992

002502569 : Traité de la réforme de l'entendement [Texte imprimé] / Spinoza ; établissement du texte, trad., introd. et commentaires par Bernard Rousset / Paris : J. Vrin , 1992

002901013 : L'éthique [Texte imprimé] / de Spinoza ; traduction de A. Guérinot / Paris : Éditions Ivrea , 1993

003113965 : L'éthique [Texte imprimé] / Spinoza ; traduction et introduction de Roland Caillois / [Paris] : Gallimard , 1993

002967618 : Éthique [Texte imprimé] / Spinoza ; introd., trad., notes et comment., index de Robert Misrahi / 2e éd. / Paris : Presses universitaires de France , 1993

003626520 : A Spinoza reader : the "Ethics" and other works / Benedict de Spinoza ; ed. and transl. by Edwin Curley / Princeton (N.J.) : Princeton university press , 1994

145229483 : Politischer Traktat [Texte imprimé] = = Tractatus politicus : lateinisch-deutsch / Baruch de Spinoza ; neu übers., hrsg., mit Einl. und Anmerkungen vers. von Wolfgang Bartuschat / [6. Aufl.] / Hamburg : F. Meiner , 1994

168873087 : Baruch de Spinoza (1632-1677) [Texte imprimé] / Atilano Domínguez / Madrid : Ediciones del Orto , 1995

003504972 : Traité de la réforme de l'entendement [Texte imprimé] ; suivi de Les principes de la philosophie de Descartes [Texte imprimé] ; et de Pensées métaphysiques [Texte imprimé] / [Paris] : Gallimard , 1995

003839567 : Traité de la réforme de l'entendement [Texte imprimé] / Spinoza ; trad. du latin et postf. de Séverine Auffret ; ill. de Pier Carlo Foddis-Boi͏̈ / Paris : Mille et une nuits , 1996

004113144 : Éthique [Texte imprimé] : appendices aux parties I à IV / Spinoza ; trad., présentation et commentaires de Patrick Dupouey,... ; préf. de André Comte-Sponville,... / Paris : Nathan , 1996

004313305 : Éthique / Spinoza ; texte original et trad. nouvelle par Bernard Pautrat / Paris : le Grand livre du mois , 1997

145217647 : Trattato politico [Texte imprimé] / Baruch Spinoza ; testo e traduzione a cura di Paolo Cristofolini / Pisa : Ed. ETS , 1999

045317917 : Traité de l'amendement de l'intellect [Texte imprimé] : et de la voie par laquelle on le dirige au mieux vers la vraie connaissance des choses / Spinoza ; traduit du latin par Bernard Pautrat / Paris : Éditions Allia , 1999

146381181 : Benedicti de Spinoza Ethica ordine geometrico demonstrata et in quinque partes distincta [Texte imprimé] / [s.l.] : [s.n.] , 19XX

052956245 : Ethique [Texte imprimé] / Baruch Spinoza ; trad. et ed. nouvelles de Jean-Pierre Jackson / Paris : Alive , 2000

057857776 : Correspondance [Texte imprimé] / Spinoza ; trad. et annoté par Emile Saisset / Mons (Belgique) : Sils Maria asbl , 2000

051667541 : Traité théologico-politique : préface et chapitre XX / Spinoza / traduction originale et analyse Myrielle Pardo,... / Paris : Hatier , 2000

059024003 : "Éthique", Baruch Spinoza [Texte imprimé] : avec le texte intégral de l'appendice du livre I / présentation et commentaire par Vincent Delègue,... / Rosny : Bréal , 2001

091631653 : Politikī pragmateia [Texte imprimé] / Mparouch Spinoza ; metafrasī A. I. Stulianou ; eisagōgī Gerasimos Vōkos / Athīna : Ekdoseis Patakī , 2002

177850132 : Opera [Ressource électronique] / Spinoza ; im Auftrag der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, hrsg. von Carl Gebhardt / Charlottesville (USA) : InteLex Corporation , 2003

08231201X : Lettres sur les spectres et les esprits [Texte imprimé] / Baruch de Spinoza, Hugo Boxel ; trad. du latin par J.-G. Prat ; révision de la trad., notes et postf. par Cyril Morana ; couv. de Olivier Fontvieille / Paris : Mille et une nuits , 2004

168023334 : Dei miracoli [Texte imprimé] / Spinoza / a cura di Patrizia Pozzi e Paola Grassi / Milano : Ghibli , 2004

118096354 : Abrégé de grammaire hébrai͏̈que [Texte imprimé] / Spinoza ; introd., trad. et notes par Joe͏̈l Askénazi et Jocelyne Askénazi-Gerson / 3e éd. augmentée / Paris : J. Vrin , 2006

128783176 : "Agnostos theos" [Texte imprimé] : il carteggio Spinoza-Oldenburg 1675-1676 : testo originale, traduzione italiana, commento storico-filologico del carteggio / [a cura di] Omero Proietti / Gottfried Wilhelm Leibniz / Macerata : Quodlibet , 2006

139450351 : Opera posthuma [Texte imprimé] : Amsterdam 1677 / Benedictus de Spinoza ; a cura di Pina Totaro ; prefazione di Filippo Mignini / Riproduzione fotografica integrale / Macerata : Quodlibet , 2008

142112925 : A treatise partly theological, [Ressource électronique] : And Partly political, containing some few discourses, to prove the liberty of philosophizing (that is Making Use of Natural Reason) may be allowed without any prejudice to piety, or to the Peace of any Commonwealth. And that The Loss of Public Peace and Religion itself must necessarily follow, where such a Liberty of Reasoning is taken away. Translated from the Latin of Spinoza / Spinoza, Benedictus de / [Farmington Hills, Mich] : Cengage Gale , 2009

142099651 : Tractatus de primis duodecim veteris testamenti libris [Ressource électronique] : in quo ostenditur eos omnes ab uno Solo historico scriptos fuisse: deinde inquiritur quisnam is fuerit, et an huic operiultimam manum imposuerit, idque, ut desiderabat, perfecerit / Spinoza, Benedictus de / [Farmington Hills, Mich] : Cengage Gale , 2009

15598764X : The Vatican manuscript of Spinoza's "Ethica" [Texte imprimé] / by Leen Spruit and Pina Totaro / Leiden : Brill , 2011

176412107 : Opera Werke 2, Tractatus de intellectus emendatione [Texte imprimé] = = Abhandlung über die berichtingung des verstandes : = = Ethik : / Spinoza ; Traduction de Berthold Auerbach ; édition établie par Günter Gawlick et Friedrich Niewöhner / 2e édition / Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft , 2011, cop. 2008

17638037X : Opera Werke 1, Tractatus theologico-politicus [Texte imprimé] = = Theologisch-politischer Traktat : / Spinoza ; Traduction de Berthold Auerbach ; édition établie par Günter Gawlick et Friedrich Niewöhner / 2e édition / Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft , 2011, cop. 2008

187339023 : Traité politique / Baruch Spinoza ; traduit du latin, présenté et annoté par Bernard Pautrat / Paris : Éd. Allia , 2013

171586964 : Traité politique [Texte imprimé] / Baruch Spinoza ; traduit du latin, présenté et annoté par Bernard Pautrat / Paris : Éditions Allia , 2013, cop. 2013

17545258X : Compendio di grammatica della lingua ebraica [Texte imprimé] / Baruch Spinoza ; a cura e con introduzione di Pina Totaro ; traduzione italiana e note di Massimo Gargiulo / Firenze : L.S. Olschki , 2013, cop. 2013

177665998 : Œuvres. Tome I [Ressource électronique] / Baruch Spinoza ; Charles Appuhn / Paris : Classiques Garnier , 2014

187335834 : Éthique / Spinoza ; introduction, traduction, notes et commentaires, index de Robert Misrahi / Paris : Éd. de l'Éclat , 2014

177666005 : Œuvres. Tome II - Traité théologico-politique [Ressource électronique] / Baruch Spinoza / Charles Appuhn / Paris : Classiques Garnier , 2014

177666013 : Œuvres. Tome III - Traité politique et lettres [Ressource électronique] / Baruch Spinoza ; Charles Appuhn / Paris : Classiques Garnier , 2014

189276231 : Traité théologico-politique / Baruch Spinoza / par Bernard Pautrat ; traduit du latin, présenté et annoté par J.-G. Prat / Paris : Éditions Allia , 2015, cop. 2015

191356751 : Ética demostrada segundo a orde xeométrica / Spinoza ; prólogo, Luis Rodríguez Camarero ; traducción, José Carracedo Fraga, Manuel Enrique Vázquez Buján / [Santiago de Compostela] : Universidade de Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico , 2015, cop. 2015

145258211 : The Collected works of Spinoza 1, [Texte imprimé] / Edited and translated by Edwin Curley / Princeton : N. J. , Cop. 1985

144121581 : The ethics and selected letters [Texte imprimé] / Baruch Spinoza ; translated by Samuel Shirley ; edited, with introduction, by Seymour Feldman / 1st ed. / Indianapolis : Hackett Pub. Co. , Cop.1982

017712998 : Œuvres complètes [Texte imprimé] / Spinoza ; texte traduit, présenté et annoté par Roland Caillois, Madeleine Francès et Robert Misrahi / [Paris] : Gallimard , DL 1954, cop. 1954

001290193 : Éthique [Texte imprimé] / Spinoza ; texte original et traduction nouvelle par Bernard Pautrat / Paris : Éd. du Seuil , DL 1988, cop. 1988

003228444 : Traité des autorités théologique et politique [Texte imprimé] / Spinoza ; traduit et annoté par Madeleine Francès / [Paris] : Gallimard , DL 1994

003223280 : Traité de l'autorité politique [Texte imprimé] / Spinoza ; traduction, notice et notes de Madeleine Francès ; préface de Robert Misrahi / Paris : Gallimard , DL 1994

004037561 : Sur la liberté politique : "Traité théologico-politique" : texte intégral des chapitres XVI, XVII et XX, extraits des chapitres XVIII et XIX / Spinoza ; traduction [du latin] de Jacqueline Lagrée et Pierre-François Moreau, ; sur le texte établi par Fokke Akkerman (...) ; notes explicatives, questionnaires, documents et parcours philosophique établis par Hadi Rizk,... / Paris : Hachette , DL 1996

083243674 : Spinoza, "Sur la liberté politique" [Texte imprimé] : "Traité théologico-politique, XVI à XX" : dossier du professeur / établi par Hadi Rizk ... / Paris : Hachette livre , DL 1996

003001865 : Traité théologico-politique (1670) [Texte imprimé] : préface et chapitre XX : traduction originale / Spinoza ; Myrielle Pardo,... / Paris : Hatier , DL 1997

050075926 : Éthique [Texte imprimé] : appendices aux parties I à IV : [Texte intégral] / Spinoza ; trad., présentation et commentaires de Patrick Dupouey,... ; préf. de André Comte-Sponville,... / Paris : Nathan , DL 1999

04526872X : Ethique [Texte imprimé] : appendice à la première partie / Spinoza ; traduction et commentaire de Pascal Sévérac,... / Paris : Ellipses , DL 1999, cop. 1999

069155100 : Traité de la réforme de l'entendement [Texte imprimé] / Spinoza ; établissement du texte, traduction et introduction par Bernard Rousset / Paris : J. Vrin , DL 2002

067345964 : Traité politique [Texte imprimé] / Spinoza ; traduction d'Emile Saisset ; révisée par Laurent Bove ; introduction et notes par Laurent Bove / Paris : Librairie générale française , DL 2002, cop. 2002

09198663X : Éthique [Texte imprimé] : appendices aux parties I à IV / Spinoza ; traduction, présentation et commentaires de Patrick Dupouey,... ; préface de André Comte-Sponville,... / Paris : Nathan , DL 2005

120118025 : Traité théologico-politique [Texte imprimé] : préface et chapitre XX / Spinoza / traduction originale et analyse Myrielle Pardo,... / Paris : Hatier , DL 2007

131561170 : Lettres sur le mal [Texte imprimé] : et sur quelques autres sujets / Spinoza ; traductions par E. Saisset et J.-G. Prat / Paris : Ed. de l'Herne , DL 2009

143455745 : Spinoza [Texte imprimé] / textes choisis et présentés par Frédéric Manzini / Paris : Points , DL 2010

140805206 : Correspondance [Texte imprimé] / Spinoza ; traduction, présentation, notes, dossier, bibliographie et chronologie par Maxime Rovere / Paris : Flammarion , DL 2010, cop. 2010

147153050 : Éthique [Texte imprimé] / Spinoza ; présenté et traduit par Bernard Pautrat / Nouvelle édition soigneusement revue et amendée / Paris : Éd. du Seuil , DL 2010, cop. 2010

156072947 : À propos de Dieu [Texte imprimé] / Spinoza ; traduit du latin par Charles Appuhn, 1904 / Paris : l'Herne , DL 2011

16521449X : Miracles [Texte imprimé] / Spinoza, Voltaire ; [avant-propos François L'Yvonnet] / Paris : l'Herne , DL 2012

190831790 : Éthique / Spinoza ; présenté et traduit par Bernard Pautrat / Nouvelle édition soigneusement revue et amendée / Paris : Éd. Points , DL 2014, cop. 2010

190204567 : Ethique : Appendice à la première partie / Spinoza ; Traduction et commentaire, Pascal Sévérac, ... / Paris : Ellispes , Dl 2015, cop. 2015

106484354 : Oeuvres de Spinoza 1, [Texte imprimé] / Spinoza ; traduites et annotées par Ch. Appuhn / Nouv. édition revue et corrigée d'après l'édition de Heidelberg / Paris : Garnier frères , Impr. 1949

074056611 : Lamberti Velthuysii, Ultrajectini, Opera omnia : Ante quidem separatim, tam Belgicè quam Latinè, nunc vero ̀conjunctim Latinè edita. Quibus accessere duo tractatus novi, hactenus inediti : prior est De articulis fidei fundamentalibus : alter De cultu naturali, oppositus tractatui theologico-politico & operi posthumo Benedicti de Spinoza. Catalogus tractatuum paginâ post praefationem proximâ exstat. Pars prima [-operum pars secunda] / Rotterodami, : typis Reineri Leers. , M.DC.LXXX

148948634 : Benedict von Spinoza's Ethik [Texte imprimé] / von J.H.v. Kirchmann / 5fte verbesserte Auflage / Berlin : Philos.-Histor. Verlag , [188.]

131889206 : Die Ethik [Texte imprimé] / von B. Spinoza ; neu übersetzt und mit einem einleitenden Vorwort versehen von J. Stern / Leipzig : P. Reclam jun. , [1887]

102222401 : Tche tou spinoza ethique garnierractatus de intellectus emendatione et de via, qua optime in veram rerum cognitionem dirigitur [Texte imprimé] / Spinoza / Paris : J. Vrin , [19..?]

102221049 : Ethique [Texte imprimé] : démontrée suivant l'ordre géométrique et divisée en cinq parties / Spinoza ; traduction nouvelle avec notice et notes par Charles Appuhn / Paris : Garnier frères , [19..]

132750309 : Ethique [Texte imprimé] [Texte imprimé] : démontrée suivant l'ordre géométrique et divisée en cinq parties / Spinoza ; Texte latin soigneusement revu. Trad. nouvelle, notice et notes par Ch. Appuhn / Paris : Garnier freres , [19..]

020960263 : Oeuvres de Spinoza / traduites et annotées par Ch. Appuhn / Paris : Garnier , [1904-06?]

052863360 : Spinozas Briefwechsel / Baruch de Spinoza ; Verdeutscht und mit Einl. u. Anm. vers. von J. Stern / Leipzig : Ph. Reclam , [1904]

052863484 : Ethique [Texte imprimé] / Spinoza ; traduction nouvelle de Raoul Lantzenberg,... avec préface, table analytique et notes / Paris : Flammarion , [1908]

015448053 : Éthique / Traduction nouvelle de Raoul Lantzenberg avec préface, table analytique et notes / Paris : Ernest Flammarion , [1908]

086661477 : Die Ethik [Texte imprimé] / von Baruch Spinoza ; deutsch von Dr. Carl Vogl / Leipzig : A. Kröner , [1909]

051860945 : Ethics and "De intellectus emendatione" [Texte imprimé] / [translated by A. Boyle ; with introduction by professor G. Santayana] / London : J.M. Dent , [1913]

011704357 : Traité théologico-politique / Spinoza ; trad. et annot. par Ch. Appuhn / Paris : Garnier frères , [1914]

065003470 : Oeuvres de Spinoza 2, Traité théologico-politique [Texte imprimé] / traduites et annotées par Ch. Appuhn,... / Paris : Garnier frères , [1914]

014197731 : Ethique / Traduction nouvelle de Raoul Lantzenberg avec préface, table analytique et notes / Paris : Ernest Flammarion, Editeur , [1916?]

001855530 : Ethique [Texte imprimé] : démontrée suivant l'ordre géométrique et divisée en cinq parties / Spinoza ; texte latin soigneusement revu, traduction nouvelle, notice et notes par Ch. Appuhn,... / Paris : Garnier Frères , [1920-1934]

108462781 : Ethique démontrée suivant l'ordre géométrique et divisée en cinq parties / [par] Spinoza ; trad. et comment. par Charles Appuhn / Paris : éd. Garnier frères , [1925]

098545892 : Tractatus de intellectus emendatione [Texte imprimé] ; Ethica [Texte imprimé] / Heidelberg : C. Winter , [1925]

016522249 : Opera / im Auftrag der Heidelberger Akademie der Wissenschaften herausgegeben von Carl Gebhardt / Heidelberg : C. Winter , [1925]

080936628 : Opera Im Auftrag der Heidelberg Akademie der Wissenschaften IV, Epistolae. Stelkonstige reeckening van den regenboog. Reeckening van Kanssen / hrsg. von Carl Gebhardt / Heidelberg : C. Winter , [1925]

08093661X : Opera Im Auftrag der Heidelberg Akademie der Wissenschaften III, Tractatus theologico-politicus adnotationes ad.tractatum theologico-politicum. Tractatus politicus / hrsg. von Carl Gebhardt / Heidelberg : C. Winter , [1925]

080936601 : Opera Im Auftrag der Heidelberg Akademie der Wissenschaften II, Tractatus de intellectus emendatione. Ethica / hrsg. von Carl Gebhardt / Heidelberg : C. Winter , [1925]

080936598 : Opera Im Auftrag der Heidelberg Akademie der Wissenschaften I, Korte verhandeling van God. De mensch en des zelfs voelstand Renati Des Cartes principiorum philosophiae Pars I [en] II. Cogitata metaphysica. Compendium grammatices linguae hebraeae / hrsg. von Carl Gebhardt / Heidelberg : C. Winter , [1925]

01349919X : Opera [Texte imprimé] / Spinoza ; im Auftrag der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, hrsg. von Carl Gebhardt / Heidelberg : C. Winter , [1925]-cop. 1987

127644261 : The philosophy of Spinoza [Texte imprimé] : selected from his chief works / Benedictus de Spinoza / New York : Carlton House , [1927]

121991997 : The correspondence of Spinoza [Texte imprimé] / translated and edited with introduction and annotations by A. Wolf / London : G. Allen & Unwin ltd. , [1928]

023871652 : Éthique [Texte imprimé] / Spinoza ; Introd., traduction et notes par Gilbert Maire / Paris : Renaissance du Livre , [1929]

106484400 : Ethique. (Première partie et fragments) / Trad. nouv... par Armand Cuvillier / Paris : Larousse , [1937]

096072938 : Ethique [Texte imprimé] / Traduction nouvelle de Raoul Lantzenberg,... avec préface, table analytique et notes / Paris : Flammarion , [1938]

015448088 : Éthique / Traduction nouvelle de Raoul Lantzenberg, avec préface, table analytique et notes / Paris : Ernest Flammarion , [1946]

086784668 : Éthique : démontrée suivant l'ordre géométrique et divisée en cinq parties / Spinoza ; texte latin, traduction nouv. avec notice et notes par Charles Appuhn / Paris : Ed. Garnier frères , [1953?]

016152662 : Die Ethik nach geometrischer Methode dargestellt / Übersetzung, Anmerkungen und Register von Otto Baensch. Einleitung von Rudolf Schottlaender / Hamburg : F. Meiner , [1955]

015119335 : Ethics : preceded by On the improvement of the understanding / Edited with an introd. by James Gutmann / New York : Hafner Pub. Co. , [1960, c1949]

015119335 : Ethics : preceded by On the improvement of the understanding / Edited with an introd. by James Gutmann / New York : Hafner Pub. Co. , [1960, c1949]

059511613 : Principles of cartesian philosophy [Texte imprimé] / Baruch Spinoza ; newly translated from the Latin by Harry E. Wedeck, with pref. by Dagobert D. Runes / New York : Philosophical Library , [1961]

144852748 : Obras completas de Spinoza [Texte imprimé] / [Buenos Aires] : Acervo Cultural , [1977]

145233421 : Tratado teológico-político [Texte imprimé] / Baruch de Espinosa ; tradução, introdução e notas de Diogo Pires Aurélio / [Lisbon] : Imprensa Nacional, Casa de Moeda , [1988?]

011704942 : Oeuvres de Spinoza I, Court traité [Texte imprimé] / Spinoza ; traduction et notes par Charles Appuhn,.. / Nouvelle édition revue et corrigée d'après l'édition de Heidelberg / Paris : Garnier frères , [Impr. 1949]

090615670 : Spinoza Opera. Im Auftrag der heidelberger Akademie der Wissenschaften / herausgegeben von Carl Gebhardt / Heidelberg : C. Winter , [S. d.]

049225812 : Traité théologico-politique [Texte imprimé] / Spinoza ; [oeuvres] traduites et annotées par Ch. Appuhn,... / Nouvelle édition revue et corrigée d'après l'édition de Heidelberg [ou édition Gebhardt] / Paris : Garnier frères , [impr. 1928]

067960006 : Opera quotquot respecta sunt III-IV, / [S.l.] : Hague Comitum , [s.d.]

068344147 : Ethique II, / Paris : Garnier frères , [s.d.]

098734202 : Opera t. 3, Tractatus theologica-politicus / Spinoza ; im Auftrag der Heidelberger Akademie der Wissenschaften ; hrsg. von Carl Gebhardt / Heidelberg : C. Winter , [s.d.]

052900959 : Ethique [Texte imprimé] : démontrée suivant l'ordre géométrique et divisée en cinq parties / Spinoza ; trad. nouvelle, notice et notes par Ch. Appuhn,... / Texte latin soigneusement revu / Paris : Garnier , [s.d.]

067960189 : Spinoza opera T. 2, : im auftrag der heidelberger akademie der wissenschaften / herausgegeben von Carl Gebhardt / Heidelberg : Winters, C , [s.d.]

059511729 : The chief works of Benedict de Spinoza [Texte imprimé] / translated from the Latin, with an introduction, by R. H. M. Elwes / New York : Dover , c1951, 1955 printing

021359075 : Œuvres / Spinoza ; traduction et notes par Charles Appuhn / Paris : Garnier-Flammarion , c1964-1965

144276526 : Etica [Texte imprimé] / Bento de Espinhosa ; introdução e notas de Joaquim de Carvalho / Lisboa : Relógio d'Agua Editores , c1992

067311342 : The letters [Texte imprimé] / Spinoza ; translated by Samuel Shirley ; introduction and notes by Steven Barbone, Lee Rice, and Jacob Adler / Indianapolis, Ind. : Hackett Pub. Co. , c1995

028162234 : Benedicti de Spinoza opera quae supersunt omnia / [S.l. : s.n. , ca1904]

051226669 : Die Ethik [Texte imprimé] : Schriften und Briefe / Spinoza ; hrsg. von Friedrich Bülow / Stuttgart : A. Kröner , cop 1966

169063690 : The philosophy of Spinoza, selected from his chief works [Texte imprimé] / with a life of Spinoza and an introduction by Joseph Ratner,... / New York : The Modern library , cop. 1927

046509550 : L'éthique [Texte imprimé] / Spinoza ; traduit par Roland Caillois / [Paris] : Gallimard , cop. 1954

008000506 : Oeuvres I, Court traité ; Traité de la réforme de l'entendement I, Court traité ; Principes de la philosophie de Descartes I, Court traité ; Pensées métaphysiques I, Court traité / Paris : Flammarion , cop. 1964

008208719 : Spinoza / présentation, choix et traduction de textes, tableau synoptique, bibliographie par Robert Misrahi / [Paris] : Seghers , cop. 1964

010540512 : Oeuvres 1 , Court traité. Traité de la réforme de l'entendement. Principes de la philosophie de Descartes. Pensées métaphysique [Texte imprimé] / Baruch Spinoza ; traduction et notes par Charles Appuhn / [Paris] : Garnier-Flammarion , cop. 1964, cop. 1964

051785552 : Die Ethik Schriften und Briefe / Baruch Spinoza ; Hrsg. von Friedrich Bülow / Stuttgart : A. Kröner , cop. 1966

004207491 : Spinoza [Texte imprimé] : the way of wisdom / Herman de Dijn / West Lafayette (Ind.) : Purdue university press , cop. 1996

045175527 : Éthique [Texte imprimé] / Spinoza ; présenté et traduit par Bernard Pautrat / [3e édition] / Paris : Éd. du Seuil , cop. 1999

092868789 : Ethics [Texte imprimé] / Spinoza ; edited and translated by G. H. R. Parkinson / Oxford : Oxford University Press , cop. 2000

061178721 : Political treatise [Texte imprimé] / Spinoza ; translated by Samuel Shirley ; introduction and notes by Steven Barbone and Lee Rice / Indianapolis : Hackett Pub. , cop. 2000

111645646 : Complete works [Texte imprimé] / Spinoza ; translations by Samuel Shirley ; edited, with introduction and notes, by Michael L. Morgan / Indianapolis, IN : Hackett Pub. , cop. 2002

12996560X : Descartes' Prinzipien der Philosophie [Texte imprimé] : in geometrischer Weise dargestellt mit einem Anhang, enthaltend Gedanken zur Metaphysik / Baruch de Spinoza ; neu übersetzt, herausgegeben und mit einer Einleitung und Anmerkungen versehen von Wolfgang Bartuschat / Hamburg : F. Meiner , cop. 2005

066028736 : Oeuvres II, Traité théologico-politique [Texte imprimé] / Spinoza ; traduction et notes par Charles Appuhn / Paris : Garnier-Flammarion , cop.1965

010540652 : Oeuvres.. 3 , Ethique démontrée suivant l'ordre géométrique et divisée en cinq parties [Texte imprimé] / Baruch Spinoza ; trad. et notes par Charles Appuhn / [Paris] : Garnier-Flammarion , cop.1965

010540709 : Oeuvres... 4 , Traité politique. Lettres [Texte imprimé] / Spinoza ; traduction et notes par Charles Appuhn / [Paris] : Garnier-Flammarion , cop.1966

068614748 : Traité de la réforme de l'entendement [Texte imprimé] / Spinoza ; présentation et commentaires, Bruno Huisman,... ; préface de Bernard Rousset,... / [Paris] : Nathan , cop.1987

114716854 : Éthique, démontrée suivant l'ordre géométrique et divisée en 5 parties tome 1, [suivi de] tome 2, [Texte imprimé] / Spinoza ; Texte latin soigneusement revu, traduction nouvelle, notice et notes par Ch. Appuhn,... / Paris : Garnier frères , impr. 1920

011704667 : Court traité [Texte imprimé] ; Traité de la réforme de l'entendement [Texte imprimé] ; Principes de la philosophie de Descartes [Texte imprimé] ; Pensées métaphysiques [Texte imprimé] / Nouvelle édition revue et corrigée d'après l'édition de Heidelberg / Paris : Garnier frères , impr. 1928

011699426 : Ethique [Texte imprimé] : démontrée suivant l'ordre géométrique et divisée en cinq parties / Spinoza ; traduction nouvelle avec notice et notes par Charles Appuhn / Paris : Garnier frères , impr. 1934

101284829 : Éthique / Spinoza ; traduction nouvelle de Raoul Lantzenberg, avec préface, table analytique et notes / Paris : Flammarion , impr. 1947

163119864 : Éthique Tome 1, [Texte imprimé] : démontrée suivant l'ordre géométrique et divisée en cinq parties / Spinoza ; traduction nouvelle avec notice et notes par Charles Appuhn / Paris : Garnier frères , impr. 1953

124813224 : Éthique Tome 2, [Texte imprimé] : démontrée suivant l'ordre géométrique et divisée en cinq parties / Spinoza ; traduction nouvelle avec notice et notes par Charles Appuhn / Paris : Garnier frères , impr. 1953

011699493 : Éthique [Texte imprimé] : démontrée suivant l'ordre géométrique et divisée en cinq parties / Spinoza ; traduction nouvelle avec notice et notes par Charles Appuhn / Paris : Garnier frères , impr. 1953

006008569 : Œuvres complètes [Texte imprimé] / Spinoza ; texte nouvellement traduit [ou revu], présenté et annoté par Roland Caillois, Madeleine Francès et Robert Misrahi / [Nouvelle édition] / Paris : Gallimard , impr. 1962, cop. 1954

013322672 : L'Éthique [Texte imprimé] / Spinoza ; traduit par Roland Caillois / Nouveau tirage / Paris : Gallimard , impr. 1964, cop. 1954

013173057 : Oeuvres II, Traité théologico-politique [Texte imprimé] / Spinoza ; traduction et notes par Charles Appuhn / Paris : Flammarion , impr. 1965

008000557 : Oeuvres III, Éthique [Texte imprimé] : démontrée suivant l'ordre géométrique et divisée en cinq parties / Spinoza ; traduction et notes par Charles Appuhn / [Paris] : Flammarion , impr. 1965, cop. 1965

012213497 : Traité politique [Texte imprimé] ; Lettres [Texte imprimé] / [Paris] : Flammarion , impr. 1966

001769251 : Éthique [Texte imprimé] / Spinoza ; traduction nouvelle avec notes et index par Louis Millet,... / Paris : Bordas , impr. 1970

000686247 : 25 lettres philosophiques [Texte imprimé] / Spinoza ; introduction, traduction et notes par Alain Billecoq,... / Paris : Hachette , impr. 1982

06861473X : Ethique [Texte imprimé] : cinquième partie : texte intégral / Spinoza ; nouvelle traduction, précédée de celle des commencements, préfaces, appendices ou conclusions des quatre premières parties et commentaire avec notices sur la vie et l'oeuvre et notes par Louis Millet,... / Paris : Bordas , impr. 1987

169079406 : Spinoza contra Leibniz [Texte imprimé] : documenti di uno scontro intellettuale : (1676-1678) / a cura di Vittorio Morfino ; prefazione di Etienne Balibar / Milano : Unicopli , impr. 1994, cop. 1994

045331863 : Tractatus theologico-politicus [Texte imprimé] = = Traité théologico-politique : / Spinoza ; texte établi par Fokke Akkerman ; édition publiée sous la direction de Pierre-François Moreau ; traduction et notes par Jacqueline Lagrée et Pierre-François Moreau / Paris : Presses universitaires de France , impr. 1999

121104923 : Spinoza, Ethique VI [Texte imprimé] : Dela gloire / préface, définitions, propositions, démonstrations, corollaires et appendice de Sylvain Portier ; propositions, scolies et lemmes de David Christoffel / Nantes : Ed. de l'association Op. Cit. , impr. 2003

075740729 : Traité de la réforme de l'entendement [Texte imprimé] : et de la meilleure voie à suivre pour parvenir à la vraie connaissance des choses / Spinoza ; introduction, traduction et commentaires par André Lécrivain / [Edition bilingue] / [Paris] : Flammarion , impr. 2003, cop. 2003

092607357 : Éthique [Texte imprimé] / Spinoza ; introduction, traduction, notes et commentaires, index de Robert Misrahi / Paris : Éd. de l'Éclat , impr. 2005

088040976 : Tractatus politicus [Texte imprimé] = = Traité politique : / Spinoza ; texte établi par Omero Proietti ; traduction, introduction, notes, glossaires, index et bibliographie par Charles Ramond ; avec une notice de Pierre-François Moreau ; et des notes d'Alexandre Matheron / [Paris] : Presses universitaires de France , impr. 2005, cop. 2005

108088049 : Lettres sur le mal [Texte imprimé] : correspondance avec Blyenbergh / Baruch Spinoza ; traduction de Charles Appuhn ; dossier et notes réalisés par Mériam Korichi ; lecture d'image par Christian Hubert-Rodier / [Paris] : Gallimard , impr. 2006, cop. 2006

116423412 : De la liberté de penser dans un État libre [Texte imprimé] / Spinoza ; [préambule de François l'Yvonnet] / Paris : L'Herne , impr. 2007

127461663 : Tractatus theologico-politicus [Texte imprimé] = Trattato teologico politico : / Benedictus de Spinoza ; a cura di Pina Totaro / Napoli : Bibliopolis , impr. 2007

132325098 : Premiers écrits [Texte imprimé] / Spinoza / [Paris] : Presses universitaires de France , impr. 2009

142867403 : Éthique [Texte imprimé] : appendices aux parties I et IV / Spinoza ; traduction, présentation et commentaires de Patrick Dupouey,... ; préface de André Comte-Sponville,... / [Paris] : Nathan , impr. 2009, cop. 1996

152488367 : Éthique [Texte imprimé] / Spinoza ; introduction, traduction, notes, commentaires et index de Robert Misrahi / [Paris] : Librairie générale française , impr. 2011, cop. 2005

159918065 : Traité théologico-politique [Texte imprimé] = = Tractatus theologico-politicus : / Spinoza ; texte établi par Fokke Akkerman ; traduction et notes par Jacqueline Lagrée et Pierre-François Moreau / 2e édition / Paris : Presses universitaires de France , impr. 2012, cop. 1999

169106217 : Traité de la réforme de l'entendement [Texte imprimé] / Spinoza ; traduit du latin et présenté par André Scala / Paris : Éditions de l'éclat , impr. 2013, cop. 2013

052863700 : Der Theologisch-politische Traktat / von B. Spinoza ; neu übers. u. mit e. biogr. Vorwort versehen von J. Stern / Leipzig : Ph. Reclam , s.d

052863271 : Abhandlung über die Vervollkommnung des Verstandes und über den Weg, auf welchem er am besten zur Wahren Erkenntnis der Dinge geführt wird / von B. Spinoza ; Neu übersetzt von J. Stern / Leipzig : Ph. Reclam , s.d

090816188 : Spinozas Briefwechzel / Verdentscht ûne mit Einleitûng ûnd Anmerkûngen versehen von J. Stern / Leipzig : Ph. Reclam jun. , s.d.

090816196 : Die Ethik, nach Art der Geometrie dargestellt / Neû ûbersetzt von J. Stern / 3te Aufl. / Leipzig : Ph. Reclam jun. , s.d.

044337043 : Reflexions curieuses d'un esprit des-interressé sur les matieres les plus importantes au salut, tant public que particulier.

044337051 : La clef du santuaire par un sçavant homme de nôtre siecle.. / A Leyde [i.e. Amsterdam], chez Pierre Warnaer, M.DC.LXXVIII

044336926 : Tractatus theologico-politicus continens dissertationes aliquot, quibus ostenditur libertatem philosophandi non tantum salva pietate, & reipublicae pace posse concedi: sed eandem nisi cum pace reipublicae, ipsaque pietate tolli non posse.. / Hamburgi [i.e. Amsterdam], apud Henricum Künraht [i.e. J. Rieuwertsz ou C. Cunradus]. MDCLXX [i.e. entre 1677 et 1693]

044336918 : Tractatus theologico-politicus continens dissertationes aliquot, quibus ostenditur libertatem philosophandi non tantum salva pietate, & reipublicae pace posse concedi: sed eandem nisi cum pace reipublicae, ipsaque pietate tolli non posse.. / Hamburgi [i.e. Amsterdam], apud Henricum Künraht [i.e. J. Rieuwertsz ou C. Cunradus]. MDCLXX [i.e. entre 1677 et 1693]

04433690X : Tractatus theologico-politicus continens dissertationes aliquot, quibus ostenditur libertatem philosophandi non tantum salva pietate, & reipublicae pace posse concedi: sed eandem nisi cum pace reipublicae, ipsaque pietate tolli non posse.. / Hamburgi [i.e. Amsterdam], apud Henricum Künraht [i.e. J. Rieuwertsz ou C. Cunradus]. MDCLXX [i.e. entre 1677 et 1693]

044336888 : Danielis Heinsii P.P. operum historicorum collectio prima. Editio secunda, priori editione multo emendatior & auctior accedunt quaedam hactenus inedita / Lugd. Batav. [i.e. Amsterdam] Apud Isaacum Herculis [i.e. Jan Rieuwertsz]. 1673

04433687X : Tractatus theologico-politicus continens dissertationes aliquot, quibus ostenditur libertatem philosophandi non tantum salva pietate, & reipublicae pace posse concedi: sed eandem nisi cum pace reipublicae, ipsaque pietate tolli non posse.. / Hamburgi [i.e. Amsterdam], apud Henricum Künraht [i.e. J. Rieuwertsz ou C. Cunradus]. MDCLXX [i.e. MDCLXXII]

044336861 : Tractatus theologico-politicus continens dissertationes aliquot, quibus ostenditur libertatem philosophandi non tantum salva pietate, & reipublicae pace posse concedi: sed eandem nisi cum pace reipublicae, ipsaque pietate tolli non posse.. / Hamburgi [i.e. Amsterdam], apud Henricum Künraht [i.e. J. Rieuwertsz ou C. Cunradus]. MDCLXX [i.e. MDCLXXII]

078192382 : Lamberti Velthuysii... opera omnia. Ante quidem separatim, tam belgicè quam latinè, nunc vero` conjunctim latinè edita. Quibus accessere duo tractatus novi, hactenus inediti: prior est de articulis fidei fundamentalibus: alter de cultu naturali, oppositus tractatui theologico-politico & operi posthumo Benedicti de Spinoza. Catalogus tractatuum paginâ post praefationem proximâ exstat. Pars prima / Rotterodami, typis Reineri Leers. M.DC.LXXX

044242980 : Reflexions curieuses d'un esprit des-interressé sur les matieres les plus importantes au salut, tant public que particulier / A Cologne [i.e. Amsterdam], chez Claude Emanuel, 1678Auteur des citations ou des fragments textuels :

Rôles ?00594676X : Spinoza [Texte imprimé] : sa vie, son oeuvre, avec un exposé de sa philosophie / par André Cresson / Paris : Alcan , 1940

084970332 : Spinoza [Texte imprimé] : sa vie, son oeuvre, avec un exposé de sa philosophie / par André Cresson / Paris : Presses universitaires de France , 1943

010511369 : Spinoza [Texte imprimé] : présentation, choix et traduction des textes, tableau synoptique, bibliographie / par Robert Misrahi / Troisième édition / [Paris] : Ed. Seghers , DL 1972

191803782 : Spinoza / Éric Delassus,... / Paris : Ellipses , DL 2016, cop. 2016Auteur présumé :

Rôles ?099615878 : Lucii Antistii Constantis de jure ecclesiasticorum liber singularis. Quo docetur: quodcumque divini humanique juris ecclesiasticis tribuitur, vel ipsi sibi tribuunt, hoc, aut falsò impièque illis tribui, aut non aliundè, quam à suis, hoc est, ejus reipublicæ sivè civitatis prodiis, in quâ sunt constituti, accepisse / Alethopoli, apud Cajum Valerium Pennatum. M D CLXV.

132080966 : Rencontre de Bayle, et de Spinosa dans l'autre monde.Sujet :

Rôles ?163525358 : L'Impie convaincu, ou Dissertation contre Spinosa, dans laquelle on réfute les fondements de son athéisme... / Amsterdam, Chez Jean Crelle , 1685

186375514 : Extrait du nouvel athéisme renversé, ou réfutation du système de Spinoza... Avec une ie de Spinoza par M. Colerens / Paris , 1696

098532839 : Demonstratio existentiae et attribvtorvm dei adversvs Hobbesivm, et Spinosam potissimvm atqve eorvm, asseclas, Anglice conscripta a Samvuele Clarkio, M.A. multum Reverendo, in Deo Patri Johanni Episcopo, Norwicensi, a Sacris. Accedit Interpretis Jenkini Thomasii historia atheismi [...] [Texte imprimé] / Altdorffi Noricorvm : apud Jodocvm Gvilielmvm Kohlesivm , 1713

098837931 : Ueber die Lehre des Spinoza, in Briefen an den Herrn Moses Mendelssohn [Texte imprimé] / Breslau : bey Gottl. Löwe , 1785

148158935 : Notice sur Spinoza [Texte imprimé] / Pedro de Angelis / [S.l.] : Imprimerie Everat , 18..

044340435 : Benedicti de Spinoza Opera quae supersunt omnia Volumen prius [-posterius], [Texte imprimé] / Iterum edenda curavit, praefationes, vitam auctoris, nec non notitias, quae ad historiam scriptorum pertinent addidit Henr. Eberh. Gottlob Paulus, Ph. ac th. D. Huius prof. ord. Ienensis / Ienae : in Bibliopolio Academico , 1802-1803

162021747 : Ueber den Zusammenhang des Spinozismus mit der Cartesianischen Philosophie [Texte imprimé] : ein philosophischer Versuch / von Heinrich Christoph Wilhelm Sigwart / Tübingen : Osiander , 1815

158256174 : De Spinozae philosophia dissertatio [Texte imprimé] / scripsit Dr Carolus Rosenkranz / Halae : apud Reinickium , 1828

154450677 : Explicatio spinozismi [Texte imprimé] : dissertatio inauguralis...A. MDCCCXXVIII...publice defendet... / Ludwig Baumann / Berolini : typ. Festerianis et Eisendorffianis , 1828

162546297 : Benedikt Spinoza's Randglossen zu seinem Tractatus theologico-politicus [Texte imprimé] / Benedikt Spinoza ; aus einer in Königsberg befindlichen noch ungedruckten Handschrift bekannt gemacht von Wilhelm Dorow / Berlin : Logier , 1835

164989633 : Spinozae Systema philosophicum adumbratum [Texte imprimé] : dissertatio inauguralis / Carolus Thomas / Regimontii Borussorum : Paschke , 1835

060193689 : Dissertatio de philosophicarum Benedicti de Spinoza, doctrinarum systemate, ex operibus ejus philosophicis omnibus exprompta [Texte imprimé] : Thesis philosophica / [Thomas-Henricus Martin] / Cadomi [i.e. Caen] : Excudebat Pagny , 1836

162022700 : Der Spinozismus historisch und philosophisch erläutert, mit Beziehung auf ältere und neuere Ansichten [Texte imprimé] / von Dr. Heinrich Christoph Wilhelm von Sigwart / Tübingen : C. F. Osiander , 1839

09840881X : B. v. Spinoza's sämmtliche Werke [Texte imprimé] / aus dem Lateinischen mit dem Leben Spinoza's von Berthold Auerbach / Stuttgart : J. Scheible , 1841

064259803 : Histoire de la vie et des ouvrages de B. de Spinosa, fondateur de l'exégèse et de la philosophie modernes [Texte imprimé] / par Amand Saintes / Paris : J. Renouard , 1842

018488137 : Œuvres de Spinoza [Texte imprimé] / traduites par Émile Saisset, professeur de philosophie au Collège royal de Henri IV ; avec une introduction du traducteur / Paris : Charpentier , 1842

018488137 : Œuvres de Spinoza [Texte imprimé] / traduites par Émile Saisset, professeur de philosophie au Collège royal de Henri IV ; avec une introduction du traducteur / Paris : Charpentier , 1842

142607827 : Oeuvres de Spinoza Première série, [Texte imprimé] / traduites par Emile Saisset,... avec une introduction du traducteur / Paris : Charpentier , 1842

052754707 : Oeuvres de Spinoza Seconde série, [Texte imprimé] / traduites...français par Emile Saisset,... avec une introduction du traducteur / Paris : Charpentier , 1842

064259803 : Histoire de la vie et des ouvrages de B. de Spinosa, fondateur de l'exégèse et de la philosophie modernes [Texte imprimé] / par Amand Saintes / Paris : J. Renouard , 1842

098440187 : Spinoza's Leben und Lehre [Texte imprimé] : Nebst einem Abrisse der Schelling'schen und Hegel'schen Philosophie / Conrad von Orelli,... / Aarau : Sauerländer , 1843

007915098 : Mémoire sur Spinoza et sa doctrine : février 1843 / par M. Damiron ; extrait du tome IV de l'Académie des sciences morales et politiques / Paris : Firmin Didot frères , 1843

139189440 : Spinoza und Leibniz oder Das Wesen des Idealismus und des Realismus [Texte imprimé] / von Adolph Helfferich / Hamburg : Perthes , 1846

145649024 : Spinoza und Leibnitz über die Freiheit des menschlichen Willens [Texte imprimé] / Franz Keller / Erlangen : Enke , 1847

098440659 : Spinoza's Leben und Lehre [Texte imprimé] : Nebst einem Abrisse der Schelling'schen und Hegel'schen Philosophie / Conrad von Orelli,... / 2. durch einen Nachtrag vermehrte Ausgabe / Aarau : Sauerländer , 1850

098418920 : Des Cartes und Spinoza [Texte imprimé] : Urkundliche Darstellung der Philosophie Beider / C. Schaarschmidt,... / Bonn : A. Marcus , 1850

09854053X : Spinoza's Lehre [Texte imprimé] : vom Verhältniss der Substanz zu ihren Bestimmtheiten dargestellt / von C. H-r / Bern : C.A. Jenni Vater , 1850

010683453 : Quomodo a Spinozae doctrina [Texte imprimé] : plane et aperte Leibnitzius dissenserit / par Adolphe Mourier / Paris : Firmin Didot Fratres , 1854

008470707 : Réfutation inédite de Spinoza par Leibniz [Texte imprimé] / par A. Foucher de Careil / Paris : [Impr. de E. Brière] , 1854

010683453 : Quomodo a Spinozae doctrina [Texte imprimé] : plane et aperte Leibnitzius dissenserit / par Adolphe Mourier / Paris : Firmin Didot Fratres , 1854

062819526 : Spinozae atque Leibnizii philosophiae [Texte imprimé] : ratione habita libri, cui nomen est : "Réfutation inédite de Spinoza par Leibniz, préc. d'un mém. par A. Foucher de Careil. Paris, 1854" : critica commentatio / Theodorvs Hvbertvs Weber,... / Bonnae : Carol. Georgi , 1858

169071324 : Introduction critique aux oeuvres de Spinoza [Texte imprimé] / par Émile Saisset,... / Paris : Charpentier , 1860

168876108 : Spinoza [Texte imprimé] : ein Denkerleben / von Berthold Auerbach / 4. Aufl. / Stuttgart : J.G. Cotta , 1860

045887810 : Leibniz, Descartes et Spinoza [Texte imprimé] / par A. Foucher de Careil, avec un rapport par M. V. Cousin / Paris : Ladrange , 1862

090725336 : Die Philosophie Fichte's [Texte imprimé] : nach dem Gesammtergebnisse ihrer Entwickelung und in ihrem Verhältnisse zu Kant und Spinoza ; Mit einem Anhange : Ueber den Gottesbegriff Spinoza's und dessen Schicksale [Texte imprimé] : nach dem Gesammtergebnisse ihrer Entwickelung und in ihrem Verhältnisse zu Kant und Spinoza / Stuttgart : Wilhelm Nitzschke , 1862

098323628 : Ad Benedicti de Spinoza Opera quae supersunt omnia supplementum [Texte imprimé] : continens Tractatum hucusque ineditum de Deo et homine, Tractatulum de iride, Epistolas nonnullas ineditas, et ad eas vitamque philosophi collectanea / Spinoza, Baruch ; cum philosophi chirographo ejusque imagine photographica, ex originali hospitis H. van der Spijck ; [ed. J. Van Vloten] / Amstelodami, : apud Fredericum Muller , 1862

02031325X : Précurseurs et disciples de Descartes [Texte imprimé] / par Émile Saisset,... / Paris : Didier et Cie , 1862

131932519 : Letture su la storia della filosofia moderna [Texte imprimé] : Bacone, Descartes, Spinoza, Malebranche / per Ausonio Franchi / Milano : Fratelli Ferrario , 1863

048214566 : Geschichte der neuern Philosophie 1. Band, Descartes und seine Schule 2. Theil, Descartes' Schule, Geuling, Malebranche, Baruch Spinoza [Texte imprimé] / von Kuno Fischer / 2. völlig umgearb. Aufl. / Heidelberg : Bassermann , 1865

132372401 : Baruch Spinoza's Leben und Character [Texte imprimé] : ein Vortrag / von Kuno Fischer / Mannheim : F. Bassermann , 1865

098446541 : Ueber die beiden ersten Phasen des Spinozischen Pantheismus und das Verhältniss der zweiten zur dritten Phase [Texte imprimé] : Nebst einem Anhang : Ueber Reihenfolge und Abfassunszeit der älteren Schriften Spinoza's / Richard Avenarius,... / Leipzig : E. Avenarius , 1868

098540084 : Spinoza und Schleiermacher [Texte imprimé] : Die Geschichte ihrer Systeme und ihr gegenseitiges Verhältniss : Ein dogmengeschichtlicher Versuch / von Dr. P. Schmidt,... / Berlin : G. Reimer , 1868

098541137 : Spinoza und Hobbes [Texte imprimé] : Begründung ihrer Staats- und Religionstheorien durch ihre philosophischen Systeme / Dr. Moritz Dessauer / Breslau : Schletter , 1868

066415659 : Exposition critique de la théorie des passions dans Descartes, Malebranche et Spinoza [Texte imprimé] / par Ludovic Carrau,... / Strasbourg : impr. de G. Silbermann , 1870

06112723X : Erläuterungen zu Benedict von Spinoza's Bearbeitung der Prinzipien der Philosophie des René Descartes [Texte imprimé] / von J. H. v. Kirchmann / Berlin : L. Heimann , 1871

098409557 : B. de Spinoza's sämmtliche Werke 1. Band, [Benedict de Spinoza's Principien der Cartesischen Philosophie in geometrischer Methode dargestellt] [Texte imprimé] / aus dem Lateinischen mit einer Lebensgeschichte Spinoza's von Berthold Auerbach / 2. sorgfältig durchgesehene und mit den neu aufgefundenen Schriften vermehrte Auflage / Stuttgart : J.G. Cotta , 1871

061130052 : Erläuterungen zu Benedict von Spinoza's Abhandlung über die Verbesserung des Verstandes und zu dessen Politischer Abhandlung [Texte imprimé] / von J. H. v. Kirchmann / Berlin : L. Heimann , 1871

098522736 : Spinoza's Ansicht über den Zweckbegriff [Texte imprimé] : dargestellt und beurtheilt / von Heinrich Kratz,... / Neuwied : J.H. Heuser , 1871

061122335 : Erläuterungen zu Benedict von Spinoza's Briefwechsel [Texte imprimé] / von J. H. v. Kirchmann / Berlin : L. Heimann , 1872

192839594 : Biographische Skizzen und kulturhistorische Aufsätze / von Johannes Huber,... / Der "kleinen Schriften" 2. Ausgabe. / Leipzig : Duncker & Humblot , 1873

098479474 : Der Zweckbegriff bei Spinoza [Texte imprimé] : eine philosophische Abhandlung / Paul Wetzel,... / Leipzig : A. Lorentz , 1873

111293928 : Benedetto Spinoza e le trasformazioni del suo pensiero Libri tre, [Texte imprimé] / Sebastiano Turbiglio / Roma : G. B. Paravia , 1874

098477285 : Die Ethik Spinozas und die Philosophie Descartes [Texte imprimé] / Dr. Franz Gustav Hann / Innsbruck : Wagner , 1875

09209788X : Die Grundzüge der Erkenntnisstheorie und Metaphysik Spinozas [Texte imprimé] / dargestellt erläutert und gewürdigt von Dr. Georg Busolt / Berlin : E. S. Mittler und Sohn , 1875

09209788X : Die Grundzüge der Erkenntnisstheorie und Metaphysik Spinozas [Texte imprimé] / dargestellt erläutert und gewürdigt von Dr. Georg Busolt / Berlin : E. S. Mittler und Sohn , 1875

106988786 : Herbart-Spinoza-Kant [Texte imprimé] : Dornige Studien und Versuche : Historische Beiträge zur Philosophie / Karl Thomas / Langensalza : H. Beyer , 1875

100915892 : Introduction à la recherche des causes premières Tome premier, [Texte imprimé] : de la méthode / par Pierre-Auguste Bertauld / Paris : Germer-Baillière et Cie , 1876

097578452 : Spinoza [Texte imprimé] : conférence tenue à La Haye, le 21 février 1877 : deux-centième anniversaire de la mort de Spinoza / par Ernest Renan,... / Paris : Calmann Lévy , 1877

098433512 : Die Lehre Spinoza's [Texte imprimé] / Theodor Camerer / Stuttgart : J.G. Cotta , 1877

108082784 : Die Beziehungen Goethe's zu Spinoza [Texte imprimé] : Vortrag gehalten im Vereine der Literaturfreunde zu Wien / Georg Jelinek / Wien : A. Hölder , 1878

104386185 : Ueber die Bedeutung der Einbildungskraft in der Philosophie Kant's und Spinoza's [Texte imprimé] / J. Frohschammer / München : T. Ackermann , 1879

055541097 : De mentis essentia Spinoza quid senserit [Texte imprimé] / Edmond Colsenet,... / Paris : G. Baillière , 1880

005997143 : Geschichte der neuern Philosophie Erster Band, Descartes und seine Schule Zweiter Theil, Fortbildung der Lehre Descartes', Spinoza [Texte imprimé] / von Kuno Fischer / 3. neu bearbeitete Auflage / München : F. Basserman , 1880

049267647 : Spinoza [Texte imprimé] : his life and philosophy / by Frederick Pollock / London : C. Kegan Paul & Co , 1880

049267647 : Spinoza [Texte imprimé] : his life and philosophy / by Frederick Pollock / London : C. Kegan Paul & Co , 1880

117212296 : Spinozas Lehre von der Selbsterhaltung [Texte imprimé] / Richard Salinger / Berlin : G. Schade , 1881

066019559 : A study of Spinoza [Texte imprimé] / by James Martineau,... / London : Macmillan , 1882

081658672 : Les Maîtres de la pensée moderne / par Paul Janet,... / Paris : Calmann Lévy , 1883

080397840 : De Logica Spinozae [Texte imprimé] / Paul Lesbazeilles / Parisiis : L. Cerf , 1883

120288834 : Nouvelles études d'histoire religieuse [Texte imprimé] / par Ernest Renan,... / Paris : Calmann Lévy , 1884

010356339 : Nouvelles études d'histoire religieuse [Texte imprimé] / par Ernest Renan / 2e édition / Paris : Calmann-Lévy , 1884

086595482 : De Substantiae, attributorum, modorum apud Spinozam ratione et Cohaerentia / scripsit Ricardus Lindemann / Halle : [s. n.] , 1884

005121655 : De methodo apud Cartesium, Spinozam et Leibnitium [Texte imprimé] / C.-E. Adam, ... / Lutetiae : Hachette , 1885

090884760 : Lettres de B. de Spinoza inédites en français [Texte imprimé] / Spinoza ; traduites et annotées par J.-G. Prat / Deuxième édition / Paris : C. Reinwald , 1885

04734797X : Spinoza [Texte imprimé] / John Caird / Edinburgh : W. Blackwood , 1888

098012452 : Inventaire des livres formant la bibliothèque de Bénédict Spinoza [Texte imprimé] / publié d'après un document inédit, avec des notes biographiques et bibliographiques et une introduction par A. J. Servaas van Rooijen,... / par Jean Colerus,...] ; notes de la main de M. le Dr. David Kaufmann,... / La Haye : W. C. Tengeler , 1888

098012452 : Inventaire des livres formant la bibliothèque de Bénédict Spinoza [Texte imprimé] / publié d'après un document inédit, avec des notes biographiques et bibliographiques et une introduction par A. J. Servaas van Rooijen,... / par Jean Colerus,...] ; notes de la main de M. le Dr. David Kaufmann,... / La Haye : W. C. Tengeler , 1888

174442785 : Vergleich zwischen den Lehren Schelling's und Spinoza's [Texte imprimé] : Inaugural-Dissertation zur Erlangung der philosophischen Doctorwürde der hohen philosophischen Facultät der Universität Zürich / vorgelegt von Resa von Schirnhofer ; Angenommen auf Antrag der herren Professoren Dr. Avenarius und Dr. Kym / Zürich : Druck von Zürcher und Furrer , 1889

148822754 : De humanae mentis aeternitate apud Spinozam [Texte imprimé] : thesim facultati litterarum parisiensi / proponebat A. Ricardou / Lutetiae Parisiorum : F. Alcan , 1890

005293138 : Quatenus doctrina quam Spinoza de fide exposuit, cum tota ejusdem philosophia cohaereat / F. Rauh,... / Tolosae : A. Chauvin et fils , 1890

05185192X : Leibniz und Spinoza [Texte imprimé] : ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der Leibnizischen Philosophie / von Prof. Dr. Ludwig Stein ; mit neunzehn Ineditis aus dem Nachlass von Leibniz / Berlin : G. Reimer , 1890

064226913 : De humanæ mentis æternitate apud Spinozam [Texte imprimé] / proponebat A. Ricardou,... / Lutetiæ Parisiorum : F. Alcan , 1890

114336385 : Spinoza's Erkenntnisslehre in ihrer Beziehung zur modernen Naturwissenschaft und Philosophie [Texte imprimé] / Allgemein verständlich dargestellt von Dr Martin Berendt und Dr. med. Julius Friedländer / Berlin : Mayer und Müller , 1891

122049853 : Ueber die sittliche Freiheit [Texte imprimé] : mit besonderer Berücksichtigung der Systeme von Spinoza, Leibniz, Kant : gekrönte Preisschrift / nebst einer Abhandlung über den Eudämonismus von Dr. Friedrich Dittes / Leipzig : Julius Klinchardt , 1892

131944460 : Die hundertjährige Gedächtnissfeier der Kantischen Kritik der reinen Vernunft [Texte imprimé] ; Johann Gottlieb Fichtes Leben und Lehre [Texte imprimé] ; Spinozas Leben und Charakter [Texte imprimé] / 2. Auflage / Heidelberg : C. Winter , 1892

062933825 : La morale de Spinoza [Texte imprimé] : examen de ses principes et de l'influence qu'elle a exercée dans les temps modernes / René Worms,... / Paris : Hachette , 1892

008783942 : Le problème moral dans la philosophie de Spinoza et dans l'histoire du spinozisme [Texte imprimé] / par Victor Delbos,... / Paris : F. Alcan , 1893

169278964 : Die philosophie Spinoza's [Texte imprimé] / erstmals gründlich aufgehellt und populär dargestellt von J. Stern / 2. verb. Aufl. / Stuttgart : J.H.W. Dietz , 1894

021897832 : De Spinoza [Texte imprimé] : psychologiae physiologicae antecessore / A. Godfernaux / Lutetiae Parisiorum : Typographia L. Maretheux , 1894

011436247 : Spinoza [Texte imprimé] / par Léon Brunschvicg, ... / Paris : F. Alcan , 1894

011402954 : Spinoza en zijn Kring : historisch-kritische studie͏̈n over hollandsche Vrijgeesten / door K. O. Meinsma / 'S-Gravenhage : M. Nijhoff , 1896

111959209 : Spinoza in Deutschland [Texte imprimé] : gekrönte Preisschrift / von Dr. Max Grunwald / Berlin : S. Calvary & Co. , 1897

045490392 : De Spinozæ politica [Texte imprimé] / Paulin Malapert / Paris : F. Alcan , 1897

169386368 : De Spinozae politica [Texte imprimé] / P. Malapert / Paris : F. Alcan , 1897

182329631 : Wandlungen in der Staatslehre Spinoza's / von Adolph Menzel / Stutgart : J. G. Cotta , 1898

00820196X : Spinozas Leben, Werke und Lehre / von Kuno Fischer / 4. neu bearb. Auflage / Heidelberg : C. Winer , 1898

080391885 : Die Religionslehre Spinozas im theologisch-politischen Traktat : Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der hohen philosophischen Fakultät der Kaiser-Wilhelms-Universität in Strassburg / vorgelegt von Theodor Maurer / Strassburg : H. L. Kayser , 1898

026189313 : Nouvelles études d'histoire religieuse [Texte imprimé] / par Ernest Renan ... / Nouv. éd. / Paris : Calmann Lévy , 1899

111222532 : Spinoza und Schopenhauer [Texte imprimé] : eine kritisch-historische Untersuchung mit Berücksichtigung des unedierten schopenhauerschen Nachlasses dargestellt / von Dr. Samuel Rappaport / Berlin : R. Gaertner , 1899

090773926 : Spinoza [Texte imprimé] : his life and philosophy / Frederick Pollock,... / 2e éd. / London : Duckworth and Co , 1899

090773926 : Spinoza [Texte imprimé] : his life and philosophy / Frederick Pollock,... / 2e éd. / London : Duckworth and Co , 1899

111000165 : Spinozas Gottesbegriff [Texte imprimé] / von Dr. Elmer E. Powell / Halle a. S. : M. Niemeyer , 1899

069237980 : Die Lebensgeschichte Spinoza's in Quellenschriften, Urkunden und nichtamtlichen Nachrichten [Texte imprimé] / mit Unterstützung der Königl. preussischen Akademie der Wissenschaften ; herausgegeben von J. Freudenthal,... / Leipzig : Veit & Comp. , 1899

161140610 : Revision des Urteils Schopenhauers über Spinoza auf Grund Schopenhauerscher Marginalien... [Texte imprimé] / Baron C. v. Brockdorff / Hildesheim : Gebr. Gerstenberg , 1900

156864886 : Levensleer naar de beginselen van Spinoza [Texte imprimé] / J. D. Bierens de Haan / 'S-Gravenhage : Nijhoff , 1900

161156614 : Vergleich der Individualitäten und der Lehren [Texte imprimé] / Baron C. v. Brockdorff / Hildesheim : Gebr. Gerstenberg , 1900

021724105 : Quam Spinoza methodum Scripturae interpretandae proposuerit [Texte imprimé] / S. Karppe,... / Lutetiae Parisiorum : Maretheux , 1901

092333443 : Spinozas Ethik in ihrem Verhältnis zur Erfahrung [Texte imprimé] / von Friedrich Schwarz,... / Cassel : L. Döll , 1902

04588711X : Benoît de Spinoza [Texte imprimé] / par Paul-Louis Couchoud,... / Paris : F. Alcan , 1902

129774529 : Benedetto Spinoza e Leone Ebreo [Texte imprimé] : studio su una fonte italiana dimenticata dello spinozismo / Edmondo Solmi / Modena : G.T. Vincenzi e Nipoti , 1903

047023023 : Spinoza und Schleiermacher [Texte imprimé] : Die kritische Lösung des von Spinoza hinterlassenen Problems / von Theodor Camerer / Stuttgart : J. G. Cotta , 1903

129451991 : Spinoza's political and ethical philosophy [Texte imprimé] / by Robert A. Duff,... / Glasgow : James Maclehose and Sons , 1903

129451991 : Spinoza's political and ethical philosophy [Texte imprimé] / by Robert A. Duff,... / Glasgow : James Maclehose and Sons , 1903

045733058 : Esquisse d'une évolution dans l'histoire de la philosophie [Texte imprimé] : essais / par Nicolas Kostyleff / Paris : F. Alcan , 1903

108645835 : Spinoza Erster Band, Das Leben Spinozas [Texte imprimé] : sein Leben und seine Lehre / von J. Freudenthal,... / Stuttgart : Fr. Frommanns Verlag (E. Hauff) , 1904

124771769 : Descartes, Spinoza and the new philosophy [Texte imprimé] / by James Iverach / New York : C. Scribner's sons , 1904

124027164 : Wijsgeerige studies [Texte imprimé] / door Dr. J. D. Bierens de Haan / Gravenhage : M. Nijhoff , 1904

063108151 : Les idées bibliques de Spinoza [Texte imprimé] / par Henri Bonifas,... / Mazamet : V. Carayol , 1904

090665082 : Spinozas Abhandlung über die Verbesserung des Verstandes [Texte imprimé] : eine entwicklungsgeschichtliche Untersuchung / von Carl Gebhardt / Heidelberg : C. Winter , 1905

04711309X : De la notion de conscience morale [Texte imprimé] / par Louis Adelphe / Nancy : A. Crépin-Leblond , 1905

111010586 : Der Begriff des Attributes bei Spinoza [Texte imprimé] : in seiner Entwicklung und seinen Beziehungen zu den Begriffen der Substanz und des Modus / von Erich Becher,... / Halle a. S. : M. Niemeyer , 1905

066383617 : Comment la Notion de "loi humaine" conçue par Spinoza peut-elle être déduite de sa philosophie générale ? [Texte imprimé] / par Louis Adelphe / Nancy : A. Crépin-Leblond , 1905

007502435 : Les notions d'essence et d'existence dans la philosophie de Spinoza [Texte imprimé] : thèse complémentaire présentée à la Faculté des lettres de Paris / par Albert Rivaud / Paris : Alcan , 1905

049183117 : Les notions d'essence et d'existence dans la philosophie de Spinoza [Texte imprimé] / par Albert Rivaud / Paris : Felix Alcan , 1906

011436298 : Spinoza [Texte imprimé] / par Léon Brunschvicg / 2e édition revue et augmentée / Paris : F. Alcan , 1906

111013224 : Spinozas Religionsbegriff [Texte imprimé] / von Walther Prümers / Halle a. S. : M. Niemeyer , 1906

112154026 : Die Weltanschauung Spinozas 1. Band, Spinozas Lehre von Gott, von der menschlichen Erkenntnis und von dem Wesen der Dinge [Texte imprimé] / von Alfred Wenzel / Leipzig : W. Engelmann , 1907

02532666X : Les éléments cartésiens de la doctrine spinoziste sur les rapports de la pensée et de son objet [Texte imprimé] / par Albert Léon,.. / Paris : F. Alcan , 1907

061566330 : Spinoza [Texte imprimé] / by John Caird / Edinburgh : William Blackwood and sons , 1907

112154026 : Die Weltanschauung Spinozas 1. Band, Spinozas Lehre von Gott, von der menschlichen Erkenntnis und von dem Wesen der Dinge [Texte imprimé] / von Alfred Wenzel / Leipzig : W. Engelmann , 1907

112154026 : Die Weltanschauung Spinozas 1. Band, Spinozas Lehre von Gott, von der menschlichen Erkenntnis und von dem Wesen der Dinge [Texte imprimé] / von Alfred Wenzel / Leipzig : W. Engelmann , 1907

115559523 : Die Philosophie Spinozas [Texte imprimé] / erstmals gründlich ausgehellt und populär dargestellt von J. Stern / Dritte, stark verbesserte Auflage / Stuttgart : Dietz Nachfolger , 1908

005959039 : La notion de substance et la notion de Dieu dans la philosophie de Spinoza / Victor Delbos / Paris : A. Colin , 1908

08099783X : Spinozas Leben, Werke und Lehre [Texte imprimé] / von Kuno Fischer / 5. Auflage / Heidelberg : C. Winter , 1909

011401885 : Spinoza und sein Kreis [Texte imprimé] : historisch-kritische Studien über holländische Freigeister / K. O. Meinsma / von Constantin Brunner ; Deutsch von Lina Schneider / Berlin : K. Schnabel , 1909

011401885 : Spinoza und sein Kreis [Texte imprimé] : historisch-kritische Studien über holländische Freigeister / K. O. Meinsma / von Constantin Brunner ; Deutsch von Lina Schneider / Berlin : K. Schnabel , 1909

063284685 : Der junge De Spinoza [Texte imprimé] : Leben und Werdegang im Lichte der Weltphilosophie / von Stanislaus von Dunin-Borkowski,... / Münster i. W. : Aschendorff , 1910

065681223 : Benoît Spinoza... / Paris : Bloud et Cie , 1911

011659637 : Benoît Spinoza / Philipe Borrell / Paris : Bloud , 1911

144132028 : Spinoza-Brevier [Texte imprimé] / zusammengestellt und mit einem Nachwort versehen von Arthur Liebert / Berlin : Reichl & Co. , 1912

09233833X : Spinoza und Fechner [Texte imprimé] : ein Beitrag zu einer vergleichenden Untersuchung der Lehren Spinozas und Fechners / Walter Sprink / Breslau : Druck von W. G. Korn , 1912

055083986 : Spinoza et la philosophie moderne [Texte imprimé] / Charles Bellangé / Paris : H. Didier , 1912

092133460 : Spinozas philosophische Terminologie Erste Abteilung, Grundbegriffe der Metaphysik [Texte imprimé] / historisch und immanent kritisch untersucht von Gustav Theodor Richter,... / Leipzig : J. A. Barth , 1913

069245959 : Spinoza im Porträt [Texte imprimé] / Ernst Altkirch / Jena : E. Diederichs , 1913

010445226 : Le Dieu de Spinoza [Texte imprimé] / par Gabriel Huan / Arras : Impr. Schoutheer frères , 1913

092133460 : Spinozas philosophische Terminologie Erste Abteilung, Grundbegriffe der Metaphysik [Texte imprimé] / historisch und immanent kritisch untersucht von Gustav Theodor Richter,... / Leipzig : J. A. Barth , 1913

092133460 : Spinozas philosophische Terminologie Erste Abteilung, Grundbegriffe der Metaphysik [Texte imprimé] / historisch und immanent kritisch untersucht von Gustav Theodor Richter,... / Leipzig : J. A. Barth , 1913

065047257 : Le Dieu de Spinoza [Texte imprimé] / par Gabriel Huan,... / Paris : Librairie Félix Alcan , 1914

098453009 : Die Methode Spinozas im Lichte Kants [Texte imprimé] : eine Studie über Dogmatismus und Kritizismus / Walther Schulze-Soelde / Hamm (Westf.) : Buchdruckerei E. Griebsch , 1916

069425914 : Inedita Spinozana [Texte imprimé] / von Carl Gebhardt ; Vorgelegt von Heinrich Rickert / Heidelberg : C. Winters , 1916

011730307 : Le spinozisme : cours professé à la Sorbonne en 1912-1913 / Victor Delbos / Paris : Société française d'imprimerie et de librairie , 1916

113190158 : Benedetto Spinoza [Texte imprimé] / Michele Longo / Torino : Fratelli Bocca , 1916

064560384 : Le spinozisme [Texte imprimé] : cours professé à la Sorbonne en 1912-1913 / Victor Delbos,... / Paris : Société française d'imprimerie et de librairie , 1916

111069785 : Idea and essence in the philosophies of Hobbes and Spinoza [Texte imprimé] / by Albert G. A. Balz / New York : Columbia University Press , 1918

101944950 : La Hiérarchie dans l'Univers chez Spinoza [Texte imprimé] / Emile Lasbax / Paris : F. Alcan , 1919

127975985 : Spinoza [Texte imprimé] / by W. R. Sorley / London : published for the British Academy , 1919?

10846699X : Chronicon Spinozanum Tomus primus, [Texte imprimé] / Amsterdam : Hagae comitis curis socientatis Spinozanae , 1921

13190521X : Die Philosophie Spinoza's [Texte imprimé] : erstmals gründlich aufgehellt und populär dargestellt / von J. Stern / 4.Aufl. / Stuttgart : J.H.W. Dietz , 1921

091573017 : Die Philosophie Spinozas [Texte imprimé] / Dr. Jul. Rud. Kaim / München : Rösl , 1921

008335907 : Chronicon Spinozanum [Texte imprimé] / Hagae : Comitis curis Societatis Spinozanae , 1921-1927

069290377 : Spinozana 1897-1922 [Texte imprimé] : Bevattende uittreksels uit de jaarverslagen van den Secretaris der Vereeniging Het Spinozahuis Benevens een Levensbericht omtrent Dr. W. Meijer en eene lijst van diens geschriften / Heidelberg : C. Winters , 1922

086591231 : Chronicon Spinozanum Tomus alter, [Texte imprimé] / Hagae comitis : Curis Societatis Spinozanae , 1922

015886522 : Spinoza [Texte imprimé] / von Bernhard Alexander,... / München : E. Reinhardt , 1923

012169633 : Spinoza et ses contemporains [Texte imprimé] / par Léon Brunschvicg,... / 3e édition revue et augmentée / Paris : F. Alcan , 1923

010090487 : Le problème de la vérité dans la philosophie de Spinoza [Texte imprimé] / Raphae͏̈l Lévêque ; préface de M. Maurice Pradines,... / Paris : Istra , 1923

098416715 : Spinozas Briefwechsel und andere Dokumente [Texte imprimé] / ausgewählt und übertragen von J. Bluwstein / Leipzig : Im Insel Verlag , 1923

109359496 : Ethische Grundgedanken bei Spinoza, Kant und Fichte [Texte imprimé] : Akademischer Vortrag gehalten in Basel am 9. Januar 1923 / Heinrich Barth,... / Tübingen : J.C.B. Mohr , 1923

039219720 : Archives de philosophie [Texte imprimé] / Paris : Beauchesne , 1923-

018490433 : Benoît de Spinoza [Texte imprimé] / par Paul-Louis Couchoud,.. / 2e édition, revue / Paris : F. Alcan , 1924

062687212 : Le spinozisme de Maeterlinck [Texte imprimé] : Academisch Proefschrift ter verkringing van den graad van doctor in de letteren en wijsbegeerte aan de rijks-universiteit te Groningen op gezag van den rector-magnificus Dr. A. Kluyver hoogleeraar in de faculteit der letteren en wijsbegeerte in het openbaar te verdedigen op zaterdag 8 maart 1924, des namiddags te 4 uur / door Bernardus Timmermans / Zalt-Bommel : [s.n.] , 1924

051500434 : Spinoza, Descartes & Maimonides [Texte imprimé] / by Leon Roth,... / Oxford : at the Clarendon press , 1924

08656062X : Chronicon Spinozanum Tomus quartus, [Texte imprimé] / Hagae comitis : Curis Societatis Spinozanae , 1924-1926

065049292 : Le Spinozisme, cours professé à la Sorbonne en 1912-1913 [Texte imprimé] / fVictor Delbos,... / 2e édition / Paris : Librairie philosophique J. Vrin , 1926

011730366 : Le spinozisme [Texte imprimé] : cours professé à la Sorbonne en 1912-1913 / Victor Delbos,... / 2e édition / Paris : J. Vrin , 1926

066291569 : Le Spinozisme [Texte imprimé] : cours professé à la Sorbonne en 1912-1913 / Victor Delbos, membre de l'Institut, professeur à la Faculté des lettres de l'Université de Paris / 2e éd. / Paris : J. Vrin , 1926

005781760 : Le séjour de Saint-Evremond en Hollande et l'entrée de Spinoza dans le champ de la pensée française / Gustave Cohen / Paris : H. Champion , 1926

115258760 : Spinoza [Texte imprimé] : vier Reden / Carl Gebhardt / Heidelberg : Winter , 1927

103848657 : Chronicon Spinozanum Tomus quintus, [Texte imprimé] / Hagae comitis : Societatis Spinozanae , 1927

008336180 : Spinoza, Leben und Lehre [Texte imprimé] / von J. Freudenthal ; bearbeitet von Carl Gebhardt / Zweite Auflage heraugegeben von Carl Gebhardt / Heidelberg : C. Winter , 1927

115068430 : Spinoza-Festheft [Texte imprimé] / mit Unterstützung der Kant-Gesellschaft herausgegeben von Paul Menzer und Arthur Liebert / Berlin : Pan , 1927

069250510 : Spinoza [Texte imprimé] : Führer der Irrenden / Kurt Freyer / Berlin : Horodisch & Marx , 1927

00767645X : Spinoza [Texte imprimé] / par Ch. Appuhn,... / Paris : A. Delpeuch , 1927

066057094 : Spinoza [Texte imprimé] / par Ch. Appuhn ... / Rueil, Impr. du livre : André Delpeuch, éditeur, 51, rue de Babylone , 1927. (2 décembre.)

078864364 : Probleme der teleologie bei Maimonides, Thomas von Aquin und Spinoza [Texte imprimé] / von Peter Brunner / Heidelberg : Carl Winters , 1928

019660960 : Oeuvres de Spinoza [Texte imprimé] / Traduites et annotées par Ch. Appuhn / Nouvelle éd., / Paris : Librairie Garnier , 1929

099168235 : Spinoza [Texte imprimé] / by Léon Roth / London : G. Allen & Unwin , 1929

011704438 : Traité politique [Texte imprimé] ; [suivi de] Lettres [Texte imprimé] / Paris : Garnier frères , 1929

046202242 : Aeternitas : a Spinozistic study / by H. F. Hallett / Oxford : The Clarendon press , 1930

131400967 : L'âme et le corps d'après Spinoza [Texte imprimé] : la psychophysique spinoziste / par Paul Siwek ... / Paris : F. Alcan , 1930

144361558 : Empédocle d'Agrigente [Texte imprimé] ; suivi de L'éclair de Spinoza / Romain Rolland / [Édition originale] / Paris : Éd. du Sablier , 1931

102640939 : Spinoza [Texte imprimé] / av Hans Larsson / Stockholm : A. Bonniers , 1931

066598370 : Empédocle ; suivi de l'Éclair de Spinoza / Romain Rolland / Paris : Éditions du Sablier , 1931

103150269 : Spinoza nach dreihundert Jahren [Texte imprimé] / von Stan. von Dunin Borkowski,... / Berlin : F. Dummler , 1932

16599312X : Spinoza en het atheïsme [Texte imprimé] / door A. L. Constandse / Amsterdam : De Dageraad , 1932

090305736 : Blesséd Spinoza [Texte imprimé] : a biography pf the philosopher / by Lewis Browne, ... / New York : The Macmilllan company , 1932

108466809 : Spinoza [Texte imprimé] : Bildnis eines geistigen Helden / Rudolf Kayser / Wien : Phaidon , 1932

011401923 : Spinoza contre Kant [Texte imprimé] : et la cause de la vérité spirituelle / Constantin Brunner ; trad. et précédé d'un avant-propos par Henri Lurié / Paris : J. Vrin , 1932

048602507 : Les origines cartésiennes du Dieu de Spinoza [Texte imprimé] / par Pierre Lachièze-Rey,.. / Paris : F. Alcan , 1932

009353534 : Les origines cartésiennes du Dieu de Spinoza [Texte imprimé] / par Pierre Lachièze-Rey,... / Paris : F. Alcan , 1932

066020697 : Spinoza [Texte imprimé] : sa vie et sa philosophie / par Henri Sérouya / Paris : Éd. Excelsior , 1933

096066148 : Septimana Spinozana [Texte imprimé] : acta conventus oecumenici in memoriam Benedicti de Spinoza diei natalis trecentesimi Hagae Comitis habiti / curis Societatis Spinozanae edita / Hagae Comitis : M. Nijhoff , 1933

06579737X : Der junge De Spinoza [Texte imprimé] : Leben und Werdegang im Lichte der Weltphilosophie / Stanislaus von Dunin Borkowski,... / 2. Auflage / Münster : Aschendorff , 1933

065797388 : Aus den Tagen Spinozas Erster Teil, Das Entscheidungsjahr 1657 [Texte imprimé] : Geschehnisse, Gestalten, Gedankenwelt / Stanislaus von Dunin Borkowski,... / Münster : Aschendorff , 1933

010104410 : Spinoza [Texte imprimé] : sa vie et sa philosophie / Henri Serouya / Paris : Excelsior , 1933

161040543 : La vie de Benoit de Spinoza [Texte imprimé] / J. Segond / Paris : Librairie académique Perrin , 1933, cop. 1932

002895374 : La vie de Benoit de Spinoza [Texte imprimé] / J. Segond,... / [2e édition] / Paris : Librairie académique Perrin , 1933, cop. 1932

108466795 : The philosophy of Spinoza 1, : unfolding the latent processes of his reasoning / by Harry Austryn Wolfson,.. / Cambridge, Massachusetts : Harvard university press , 1934

098524925 : Spinoza [Texte imprimé] : nel terzo centenario della sua nascita / Milano : Società editrice "Vita e pensiero" , 1934

12027261X : Vida de Bento Espinosa [Texte imprimé] : em forma breve mas verdadeira ; segundo documentos autênticos [Texte imprimé] : em forma breve mas verdadeira / Coimbra : Imprensa da Universidade , 1934

047446048 : Spinoza d'après les livres de sa bibliothèque [Texte imprimé] / par Paul Vulliaud / Paris : Bibliothèque Chacornac , 1934

150667744 : Spinoza e due antecedenti italiani dello spinozismo / Fausto Meli ; prefazione di Giuseppe Saitta / Firenze : G.C. Sansoni , 1934

150667744 : Spinoza e due antecedenti italiani dello spinozismo / Fausto Meli ; prefazione di Giuseppe Saitta / Firenze : G.C. Sansoni , 1934

080935826 : The philosophy of Spinoza unfolding the latent processes of his reasoning [Texte imprimé] / by Harry Austryn Wolfson,... / Cambridge (Mass.) : Harvard university press , 1934

013506102 : The philosophy of Spinoza and Brunner [Texte imprimé] / by Walter Bernard / New York : Spinoza Institute of America , 1934

108645819 : The philosophy of Spinoza 2, : unfolding the latent processes of his reasoning / by Harry Austryn Wolfson,.. / Cambridge, Massachusetts : Harvard university press , 1934

065797396 : Spinoza Band III, Aus den Tagen Spinozas Zweiter Teil, Das neue Leben [Texte imprimé] : Geschehnisse, Gestalten, Gedankenwelt / Stanislaus von Dunin Borkowski / 2. Aufl / Münster : Aschendorffschen Verlagsbuchhandlung , 1935

047984481 : Spinoza Band IV, Aus den Tagen Spinozas Dritter Teil, Das Lebenswerk [Texte imprimé] : Geschehnisse, Gestalten, Gedankenwelt / Stanislaus von Dunin Borkowski / Münster i.w : Aschendorff , 1936

010660984 : Spinoza / J.-R. Carré,... / Paris : Bourn , 1936

06641573X : Spinoza / J.-R. Carré,... / Poitiers : Société française d'imprimerie et de librairie , 1936. (20 janvier 1937)

108645762 : Spinoza et le panthéisme religieux / par Paul Siwek,. ; préf. de Jacques Maritain / Paris : éd. Desclée de Brouwer , 1937

005506735 : Spinoza dans les pays néerlandais de la seconde moitié du XVIIe siècle Première partie, / par Madeleine Francès,... / Paris : F. Alcan , 1937

128080248 : Oróbio de Castro e o espinosismo [Texte imprimé] / por Joaquim de Carvalho, ... / Lisboa : [Academia das Ciências] , 1937

006026958 : Travaux du deuxième congrès des sociétés de philosophie françaises et de langue française (Lyon les 13-15 avril 1939) [Texte imprimé] : textes des communications / publiés par les soins de la société lyonnaise de philosophie / Lyon : Imprimerie G. Neveu , 1939

004586972 : Philosophical and literary pieces [Texte imprimé] / by Samuel Alexander,... ; edited, with a memoir, by his literary executor / London : Macmillan and Co. , 1939

105831514 : Les Pages immortelles de Spinoza [Texte imprimé] : choisies et expliquées par / Gonzague Truc / Paris : Éditions Corrêa , 1940

00594676X : Spinoza [Texte imprimé] : sa vie, son oeuvre, avec un exposé de sa philosophie / par André Cresson / Paris : Alcan , 1940

016905520 : Les pages immortelles de Spinoza [Texte imprimé] / choisies et expliquées par Arnold Zweig / Paris : Corrêa , 1940

005891523 : Spinoza le juste / Jacques Rennes / [Paris] : L'amitié par le livre , 1941

084970332 : Spinoza [Texte imprimé] : sa vie, son oeuvre, avec un exposé de sa philosophie / par André Cresson / Paris : Presses universitaires de France , 1943

069181969 : The religious element in Spinoza's philosophy [Texte imprimé] / Walter Eckstein / [S.l] : [s.n] , 1943

150105630 : The Spinoza-Hegel paradox [Texte imprimé] : a study of the choice between traditional idealism and systematic pluralism / by Henry Alonzo Myers,... / Ithaca (N.Y.) : Cornell university press , 1944

168902605 : Geschichte der neuern Philosophie 2, Descartes' Schule [Texte imprimé] / von Kuno Fischer / 6. Aufl. / Heidelberg : C. Winter Universitätsverlag , 1946

047976608 : Spinoza : portrait of a spiritual hero / by Rudolf Kayser ; with an introd. by Albert Einstein ; transl. by Amy Allen and Maxim Newmark / New York : Philosophical library , 1946

007655878 : Etudes spinozistes [Texte imprimé] / par André Darbon ; publiées par Joseph Moreau ; avertissement par Henri Gouhier / Paris : Presses universitaires de France , 1946

002373165 : Leibniz et Spinoza / par Georges Friedmann / Paris : nrf , 1946, cop. 1946, impr. 1946

008903239 : Correspondance avec J.-J. Dortous de Mairan [Texte imprimé] / Malebranche / par Joseph Moreau,... / Édition nouvelle / Paris : J. Vrin , 1947

073176133 : Spinoza ; Sa vie, sa philosophie / Henri Serouya / Paris : A. Michel , 1947

076025675 : Vie et connaissance [Texte imprimé] : Essais / Adolphe Lazareff ; traduits du russe par B. de Schloezer / Paris : J. Vrin , 1948

10869478X : La philosophie allemande au XVIIe siècle [Texte imprimé] : les prédécesseurs de Leibniz : Bacon, Descartes, Hobbes, Spinoza, Malebranche, Locke et la philosophie de Leibniz / cours de M. Émile Boutroux professé à la Sorbonne en 1887-88 / Paris : J. Vrin , 1948

078969484 : The philosophy of Spinoza [Texte imprimé] : unfolding the latent processes of his reasoning / by Harry Austryn Wolfson / Cambridge : Harvard Univ. Press , 1948 [c1934]

069183562 : Les jansénistes face à Spinoza [Texte imprimé] / [Jean Orcibal] / Paris : Boivin & Cie , 1949

011730390 : Le spinozisme [Texte imprimé] : cours professé à la Sorbonne en 1912-1913 / Victor Delbos / 3e éd / Paris : J. Vrin , 1950

052906957 : Spinoza et la panthéisme religieux [Texte imprimé] / Paul Siwek,... / Nouvelle éd. / Paris : Desclée de Brouwer , 1950

022060588 : Spinoza [Texte imprimé] : sa vie, son œuvre, avec un exposé de sa philosophie / par André Cresson / 3e ed. / Paris : Presses universitaires de France , 1950

010351108 : Les origines cartésiennes du Dieu de Spinoza [Texte imprimé] / par Pierre Lachièze-Rey, ... / 2ème éd. / Paris : J. Vrin , 1950

011436514 : Spinoza et ses contemporains [Texte imprimé] / par Léon Brunschvicg / 4e édition / Paris : Presses universitaires de France , 1951

090801199 : The Vindication of metaphysics [Texte imprimé] : a study in the philosophy of Spinoza / by Ruth Lydia Saw,... / London : Macmillan , 1951

19243697X : Spinoza et ses contemporains / Léon Brunschvicg / 4e édition / Paris : Presses universitaires de France , 1951, cop. 1951

009349634 : Écrits philosophiques [Texte imprimé] / Léon Brunschvicg / Paris : Presses universitaires de France , 1951-1958, cop. 1958

016009517 : Spinoza in Soviet philosophy [Texte imprimé] : a series of essays / selected and translated, and with an introduction by George L. Kline / London : Routledge and Paul , 1952

129982172 : Spinoza et la philosophie de l'existence [Texte imprimé] / Joseph Moreau / Coimbra : Revista filosófica , 1952

064314502 : Au coeur du spinozisme [Texte imprimé] / Paul Siwek,... / Paris : Desclée de Brouwer , 1952

016009517 : Spinoza in Soviet philosophy [Texte imprimé] : a series of essays / selected and translated, and with an introduction by George L. Kline / London : Routledge and Paul , 1952

115592687 : La causalità nel razionalismo moderno [Texte imprimé] : Cartesio, Spinoza, Malebranche, Leibniz / Carlo Giacon / Milano : Fratelli Bocca , 1954

068343647 : Spinoza [Texte imprimé] / by Leon Roth,... / London : G. Allen & Unwin , 1954

005004489 : Spinoza et la pensée française avant la Révolution [Texte imprimé] / par Paul Vernière,... / Paris : Presses universitaires de France , 1954

005004489 : Spinoza et la pensée française avant la Révolution [Texte imprimé] / par Paul Vernière,... / Paris : Presses universitaires de France , 1954

062752669 : Spinoza et la pensée française avant la Révolution [Texte imprimé] / par Paul Vernière / Paris : Presses universitaires de France , 1954

062752669 : Spinoza et la pensée française avant la Révolution [Texte imprimé] / par Paul Vernière / Paris : Presses universitaires de France , 1954

108645738 : Spinoza et la pensée française avant la Révolution 1, XVIIe siècle (1663-1715) [Texte imprimé] / par Paul Vernière,.. / Paris : Presses Universitaires de France , 1954

109575172 : A doutrina dos modos de percepção e o conceito de abstração na filosofia de Espinosa [Texte imprimé] / Livio Teixeira / São Paulo : Universidade de São Paulo, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras , 1954

174798644 : La notion de salut chez Spinoza [Texte imprimé] / André Gounelle / [S.l.] : [s.n.] , 1955

018353673 : Problèmes du cartésianisme [Texte imprimé] : Descartes, Malebranche, Spinoza / Emile Callot / Annecy : Gardet , 1956

028204859 : Introduction à l'histoire de la philosophie [Texte imprimé] / Jean-T. Desanti / Paris : Éd. de la Nouvelle Critique , 1956

04746027X : Spinoza and the rise of liberalism by / Lewis Samuel Feuer / Boston : Beacon press , 1958

12921356X : Jednostka i nieskończoność [Texte imprimé] : wolność i antynomie wolności w filozofii Spinozy / Leszek Kołakowski / Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe , 1958

080194087 : Studi su Spinoza e Fichte [Texte imprimé] / a cura di Enrico Opocher / Milano : A. Giuffrè , 1958

011169966 : Nature et vérité dans la philosophie de Spinoza.. / Ferdinand Alquié / Paris : Centre de Documentation Universitaire , 1958

011169486 : Servitude et liberté selon Spinoza [Texte imprimé] / par Ferdinand Alquié / Paris : Centre de Documentation Universitaire , 1959

019393563 : Spinoza et le Dr Juan de Prado [Texte imprimé] / I. S. Révah,... / Paris : Mouton & Co , 1959

018487009 : La morale de Spinoza [Texte imprimé] / par Sylvain Zac / Paris : Presses universitaires de France , 1959

008607125 : Spinoza [Texte imprimé] : sa vie, son oeuvre avec un exposé de sa philosophie / par André Cresson / 4e éd / Paris : Presses universitaires de France , 1959, cop. 1940

158733118 : Six secular philosophers [Texte imprimé] / Lewis White Beck / New York : The Free Press , 1960

011192488 : Das Problem des Spinozismus im Schaffen Goethes und Herders [Texte imprimé] / Herbert Lindner / Weimar : Arion Verlag , 1960

13675449X : Studi sull'ontologia di Spinoza [Texte imprimé] / Piero di Vona / Firenze : La nuova Italia , 1960-69

016978056 : Benedictus Spinoza [Texte imprimé] : bibliografie / Antonius van der Linde / Nieuwkoop : B. de Graaf , 1961

063627132 : L'influenza dello spinozismo nella formazione della filosofia hegeliana [Texte imprimé] / Franco Chiereghin / Padova : CEDAM , 1961

045401861 : More seu ordine geometrico demonstratum [Texte imprimé] / Herman J. de Vleeschauwer,... / Pretoria : Universiteit van Suid-Afrika , 1961

108641244 : Leibniz et Spinoza / [par] Georges Friedmann / Nouv. éd. augm / Paris : éd. Gallimard , 1962

011457724 : Leibniz et Spinoza [Texte imprimé] / Georges Friedmann / Ed. rev. et augm. / Paris : Gallimard , 1962

009400877 : L'idée de vie dans la philosophie de Spinoza [Texte imprimé] / par Sylvain Zac,... / Paris : Presses universitaires de France , 1963

086865986 : L' idée de vie dans la philosophie de Spinoza [Texte imprimé] / par Sylvain Zac / Paris : Presses universitaires de France , 1963

014938197 : Spinoza's theory of knowledge [Texte imprimé] / by G. H. R. Parkinson / Oxford : Clarendon Press , 1964

024747009 : Le spinozisme [Texte imprimé] / cours de M. Victor Delbos professé à la Sorbonne en 1912-1913 / 4. éd. / Paris : J. Vrin , 1964

014468778 : The Spinoza bibliography [Texte imprimé] / compiled by Adolph S. Oko. Published ; under the auspices of the Columbia University Libraries / Boston : G.K. Hall , 1964

064980189 : Nature divine et société humaine dans le système de Spinoza [Texte imprimé] : Etude sur la liberté spinoziste / par Jean Préposiet / [S.l] : [s.n.] , 1964

064980189 : Nature divine et société humaine dans le système de Spinoza [Texte imprimé] : Etude sur la liberté spinoziste / par Jean Préposiet / [S.l] : [s.n.] , 1964

064980189 : Nature divine et société humaine dans le système de Spinoza [Texte imprimé] : Etude sur la liberté spinoziste / par Jean Préposiet / [S.l] : [s.n.] , 1964

064980189 : Nature divine et société humaine dans le système de Spinoza [Texte imprimé] : Etude sur la liberté spinoziste / par Jean Préposiet / [S.l] : [s.n.] , 1964

128862475 : Философия Спинозы и современность [Texte imprimé] / В. В. Соколов / [Москва] : Издательство Московского университета , 1964

009969136 : Spinoza [Texte imprimé] / Alain / [Paris] : Gallimard , 1965

010012443 : Nature et vérité dans la philosophie de Spinoza [Texte imprimé] / par Ferdinand Alquié / Paris : Centre de Documentation Universitaire , 1965

010351663 : Le traité théologico-politique de Spinoza et la pensée biblique [Texte imprimé] / André Malet,... / Paris : les Belles Lettres , 1966

068343671 : The correspondence of Spinoza [Texte imprimé] / A. Wolf / London : Frank Cass & co , 1966

013059777 : La morale de Spinoza / par Sylvain Zac / 2e édition / Paris : Presses universitaires de France , 1966

052904326 : The significance of Spinoza's first kind of knowledge [Texte imprimé] / by C. de Deugd,... / Assen : Van Gorcum , 1966

010351663 : Le traité théologico-politique de Spinoza et la pensée biblique [Texte imprimé] / André Malet,... / Paris : les Belles Lettres , 1966

161870325 : Sartre, Spinoza, S. Agostino [Texte imprimé] / Virgilio Melchiorre / Padova : Gregoriana , 1967

169017893 : Spinoza's methodology [Texte imprimé] / by H. G. Hubbeling,... / Second edition / Assen : Van Gorcum , 1967

008912378 : Spinoza et la liberté des hommes [Texte imprimé] / par Jean Préposiet / [Paris] : Gallimard , 1967

005003547 : Servitude et liberté selon Spinoza [Texte imprimé] / par Ferdinand Alquié,... / Paris : Centre de documentation Universitaire , 1967

013252585 : Les notions d'essence et d'existence dans la philosophie de Spinoza [Microforme] / par Albert Rivaud / [S.l.] : [s.n.] , 1968

052905152 : The political philosophy of Spinoza [Texte imprimé] / by Robert J. McShea / New York : Columbia university press , 1968

012655600 : L'idée d'expression dans la philosophie de Spinoza [Texte imprimé] / par Gilles Deleuze / Paris : Ed. de Minuit , 1968

077280415 : Philosophische Weltanschauung [Texte imprimé] / Max Scheler / 3., durchgesehene Auflage / Bern : Francke Verlag , 1968

108466752 : Spinoza 1, Dieu (Ethique, I) [Texte imprimé] / [par] Martial Guéroult / Paris : éd. Aubier-Montaigne , 1968

010103473 : Le spinozisme [Texte imprimé] : Cours de M. Victor Delbos professé à la Sorbonne en 1912-1913 / Victor Delbos / [4e édition] / Paris : J. Vrin , 1968

010596402 : Nature et vérité dans la philosophie de Spinoza [Texte imprimé] / Ferdinand Alquié / Paris : Centre de Documentation Universitaire , 1968

014789655 : Spinoza [Texte imprimé] : i presupposti teoretici dell'irenismo etico / Carla Gallicet Calvetti / Milano : Vita e pensiero , 1968

019020392 : Recht und Staat im System Spinozas [Texte imprimé] / von Hermann Steffen / Bonn : H. Bouvier , 1968

019020392 : Recht und Staat im System Spinozas [Texte imprimé] / von Hermann Steffen / Bonn : H. Bouvier , 1968

01534004X : Spinoza [Texte imprimé] / Martial Guéroult,.. / Paris : Aubier-Montaigne , 1968-

013139169 : Spinoza [Texte imprimé] / Martial Gueroult / Paris : Aubier-Montaigne , 1968-1974

011290609 : Der Junge Goethe und Spinoza [Texte imprimé] : Studien zur Geschichte des Spinozismus in der Epoche des Sturms und Drangs / Martin Bollacher / Tübingen : M. Niemeyer , 1969

179368486 : Erreur, ignorance et illusion d'après Spinoza et Sri Aurobindo [Texte imprimé] / Jean-Michel Terdjman / [S. l.] : [s. n.] , 1969

041388542 : Les idées politiques de Spinoza [Texte imprimé] / Taieb Meriane ; sous la direction de Clérmence Ramnoux / [S.l.] : [s.n.] , 1969

002245175 : Ricerche lessicali su opere di Descartes e Spinoza [Texte imprimé] / Roma : Edizioni dell'Ateneo , 1969

002245175 : Ricerche lessicali su opere di Descartes e Spinoza [Texte imprimé] / Roma : Edizioni dell'Ateneo , 1969

014193671 : The philosophy of Spinoza : unfolding the latent processes of his reasoning / New York : Schocken Books , 1969, cop. 1934

002177471 : Individualité et relations interhumaines chez Spinoza [Texte imprimé] / par Alexandre Matheron / Paris : [Éditions de Minuit , 1969]

04697623X : Liberté et raison 1, Philosophie réflexive de la volonté [Texte imprimé] : la liberté cartésienne et sa réfraction chez Spinoza et chez Leibniz / Jean-Marc Gabaude / Toulouse : Impr. M. Espic , 1970

009413138 : Lexicon spinozanum [Texte imprimé] / Emilia Giancotti Boscherini / La Haye : M. Nijhoff , 1970

002167042 : Lexicon Spinozanum [Texte imprimé] / Emilia Giancotti Boscherini / La Haye : M. Nijhoff , 1970

002308096 : Liberté et raison 1, Philosophie réflexive de la volonté [Texte imprimé] : la liberté cartésienne et sa réfraction chez Spinoza et chez Leibniz / Jean-Marc Gabaude ; préface d'Alain Guy,... / Toulouse : Association des publications de la Faculté des lettres et sciences humaines , 1970

088412253 : Politica e ragione 1, Spinoza e il primato della politica [Texte imprimé] / Claudio Signorile / [2a ed.] / Padova : Marsilio , 1970

130552666 : Etudes sur Descartes, Spinoza, Malebranche et Leibniz [Texte imprimé] / Martial Guéroult / Hildesheim : G. Olms , 1970, cop. 1970

002043408 : Spinoza / par Gilles Deleuze,... / Paris : Presses universitaires de France , 1970, cop. 1970

001855425 : Spinoza et le problème du salut / par Jean Lacroix / Paris : Presses universitaires de France , 1970, cop. 1970

063675315 : Liberté et raison [Texte imprimé] : la liberté cartésienne et sa réfraction chez Spinoza et chez Leibniz / Jean-Marc Gabaude,... / Toulouse : M. Espic , 1970-1974

062670123 : Texte zur Geschichte des Spinozismus [Texte imprimé] / Herausgegeben von Norbert Altwicker / Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft , 1971

184342708 : Le droit naturel dans la pensée politique de Spinoza / Koechlin Christine ; sous la direction de [Gilles] Deleuze / [S.l.] : [s.n.] , 1971

015299554 : A Spinoza bibliography. 1940-1970 / Jon Wetlesen / 2. rev. ed. / Oslo : Universitetsforlaget , 1971

009004203 : Sur la balance de Job [Texte imprimé] : pérégrinations à travers les âmes / Léon Chestov ; traduction de Boris de Schloezer / [Paris] : Flammarion , 1971

002295601 : Spinoza et le spinozisme [Texte imprimé] / par Joseph Moreau,... / Paris : Presses universitaires de France , 1971

002170884 : Spinoza's philosophy of law [Texte imprimé] / by Gail Belaief / The Hague : Mouton , 1971

004176561 : Spinoza et ses contemporains [Texte imprimé] / par Léon Brunschvicg / 5e éd. / Paris : Presses universitaires de France , 1971

054005647 : Servitude et liberté selon Spinoza [Texte imprimé] / par Ferdinand Alquié / Paris : Centre de documentation universitaire , 1971

002162776 : Le Christ et le salut des ignorants chez Spinoza [Texte imprimé] / Alexandre Matheron / Paris : Aubier Montaigne , 1971

069734992 : Nature et vérité dans la philosophie de Spinoza [Texte imprimé] / par Ferdinand Alquié / Paris : Centre de documentation universitaire , 1971

02816427X : Spinoza / Paris : Presses universitaires de France , 1972

003037703 : La morale de Spinoza [Texte imprimé] / Sylvain Zac,... / [3e édition] / Paris : Presses universitaires de France , 1972

011905255 : Le spinozisme [Texte imprimé] : cours professé à la Sorbonne en 1912-1913 / Victor Delbos / [4e édition] / Paris : J. Vrin , 1972

00230810X : Liberté et raison 2, Philosophie compréhensive de la nécessitation libératrice [Texte imprimé] : la liberté cartésienne et sa réfraction chez Spinoza et chez Leibniz / Jean-Marc Gabaude / Toulouse : Association des publications de la Faculté des lettres et sciences humaines , 1972

002194481 : Le désir et la réflexion dans la philosophie de Spinoza [Texte imprimé] / Robert Misrahi / Paris : Gordon and Breach , 1972

137387539 : Aus Spinozas Heimat und Constantin Brunners letzter Zufluchtsstätte [Texte imprimé] : (Eindrücke) : [mit 37 Abbildungen und 10 Anlagen] / Eli Rottner / Dortmund : Prinz-Friedrich-Karl-Str.9; E.Rudnicki , 1972

019341008 : Studies in Spinoza [Texte imprimé] : critical and interpretive essays / Edited by S. Paul Kashap / Berkeley : University of California Press , 1972

184421756 : Spinoza et la liberté / Jean-François Condon ; sous la direction de François Châtelet / [S.l.] : [s.n.] , 1972

176966307 : Spinoza [Texte imprimé] / Paris : Presses universitaires de France , 1972

134429133 : Spinoza's theory of truth [Texte imprimé] / Thomas Carson Mark / New York : Columbia University Press , 1972

00184640X : La Judéité de Spinoza [Texte imprimé] / Geneviève Brykman / Paris : Vrin , 1972, cop. 1972

120001667 : Âme spinoziste, âme néo-platonicienne [Texte imprimé] / Stanislas Breton / Louvain : Institut supérieur de philosophie , 1973

000088455 : Bibliographie spinoziste [Texte imprimé] : répertoire alphabétique, registre systématique, textes et documents... / Jean Préposiet ; préf. de Gilbert Varet / Paris : les Belles lettres , 1973

001848410 : Politique, religion, écriture chez Spinoza... / Stanislas Breton / Lyon (25, rue du Plat, 69288, cedex 1) : PROFAC , 1973

010459286 : Spinoza et le problème de l'expression / Gilles Deleuze / [Paris] : Ed. de Minuit , 1973

002167336 : Salvation from despair [Texte imprimé] : a reappraisal of Spinoza's philosophy / Errol E. Harris,.. / The Hague : M. Nijhoff , 1973

112155758 : Le problème de l'aliénation individuelle et politique chez Spinoza [Texte imprimé] / Nathalie Arnoult-Lambrichs / [S.l.] : [s.n.] , 1973

052904865 : Spinoza [Texte imprimé] : a collection of critical essays / ed. by Marjorie Grene / New York : Anchor books , 1973

000041572 : Éléments d'autocritique [Texte imprimé] ; [(suivi de) Sur l'évolution du jeune Marx] [Texte imprimé] / [Paris] : Hachette , 1974

040869091 : L'idée de la nature humaine chez Spinoza [Texte imprimé] / John Crean ; sous la direction de Ferdinand Alquié / [S.l.] : [s.n.] , 1974

000044725 : L'Éthique / par Spinoza ; présentation française par Henri Lurié / Monaco : Éditions du Rocher , 1974

002308150 : Liberté et raison 3, Philosophie justificatrice de la liberté [Texte imprimé] : la liberté cartésienne et sa réfraction chez Spinoza et chez Leibniz / Jean-Marc Gabaude / Toulouse : Association des publications de la Faculté des lettres et sciences humaines , 1974

001973126 : Spinoza on knowing, being and freedom [Texte imprimé] : proceedings / of the Spinoza symposium at the International school of philosophy in the Netherlands, Leusden, September [10-13] 1973 ; edited by J.G. Van der Bend / Assen, Netherlands : Van Gorcum , 1974

00646274X : Gesellschaftliche Wirklichkeit und Vernunft in der Philosophie Spinozas [Texte imprimé] : Untersuchung über die immanente Systematik der Gesellschaftsphilosophie Spinozas im Zusammenhang seines philosophischen Gesamtwerks und zum Problem ihres ideologischen Sinngehalts / Konrad Hecker / Regensburg : Pustet , 1975

006337945 : Baruch Spinoza [Texte imprimé] / Piero Di Vona / Firenze : La Nuova Italia , 1975

006937020 : Nietzsche und Spinoza [Texte imprimé] / William S. Wurzer / Meisenheim am Glan : A. Hain , 1975

006842798 : Spinoza's metaphysics [Texte imprimé] : essays in critical appreciation / edited by James B. Wilbur / Assen : Van Gorcum , 1976

000616982 : La Philosophie politique de Spinoza [Texte imprimé] / par Lucien Mugnier-Pollet,... / Paris : J. Vrin , 1976

006376177 : La "Res cogitans" en Espinosa / Ignacio Falgueras Salinas / Pamplona : Ediciones Universidad de Navarra , 1976

169015912 : Homenaje a Baruch Spinoza [Texte imprimé] : con motivo del tricentenario de su muerte / Buenos Aires : Museo Judío de Buenos Aires , 1976

001785176 : Spinoza, 1632-1677 [Texte imprimé] / [Bruxelles : Revue internationale de philosophie , 1977

000577316 : Spinoza [Texte imprimé] : théologie et politique / Stanislas Breton / Paris : Desclée , 1977

165238240 : Spinoza [Texte imprimé] : troisième centenaire de la mort du philosophe : Institut néerlandais... Paris... mai-juin 1977 / [catalogue par Judith C. E. Belinfante, J. Kingma, A. K. Offenberg] ; [traduit du néerlandais] / Lille : Institut néerlandais , 1977

001963732 : Bibliography of Spinoza's works up to 1800 [Texte imprimé] / J. Kingma, A.K. Offenberg / Amsterdam : Amsterdam university library , 1977

013506196 : Spinoza in neuer Sicht [Texte imprimé] / im Auftrage der Constantin-Brunner-Stiftung ; hrsg. von Leo Sonntag und Heinz Stolte / Meisenheim am Glan : A. Hain , 1977

040927903 : La justice et la violence chez Spinoza [Texte imprimé] / Thérèse Bellé Wangué ; sous la direction d'Alain Guy / [S.l.] : [s.n.] , 1977

00015752X : Spinoza [Texte imprimé] : troisième centenaire de la mort du philosophe : Institut néerlandais... Paris... mai-juin 1977 / [catalogue par Judith C. E. Belinfante, J. Kingma, A. K. Offenberg] ; [traduit du néerlandais] / Lille : Institut néerlandais , 1977

154038954 : Der Freund B. Spinozas E. W. von Tschirnhaus [Texte imprimé] : die Einheit von Theorie und Praxis / Eduard Winter / Berlin : Akademie Berlin , 1977

000160873 : Spinoza et le spinozisme [Texte imprimé] / Joseph Moreau,... / 2 éd. mise à jour / [Paris] : PUF , 1977

168888009 : Spinoza e i trascendentali [Texte imprimé] / Piero Di Vona / Napoli : Morano , 1977, cop. 1977

037502867 : Cahiers Spinoza [Texte imprimé] / Paris : Éd. Réplique , 1977-1991

023746823 : Actes du Colloque Spinoza : Paris, 3-5 mai 1977 / Paris : A. Michel , 1978

003167127 : Lo Spinozismo ieri e oggi [Texte imprimé] / scritti di S. Zac, A. Matheron, G. Saccaro Battisti, E. Winter... [et al.] / Padova : A. Milani , 1978

169005046 : Spinozas allgemeine Ontologie [Texte imprimé] / Konrad Hecker / Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft , 1978

000219940 : Traité de l'autorité politique [Texte imprimé] / Spinoza ; traduction, notice et notes de Madeleine Francès ; préface de Robert Misrahi / [Paris] : Gallimard , 1978

073060224 : Actes du Colloque international Spinoza, 1632-1677, Paris, 3-5 mai 1977 / Colloque Spinoza / Paris : A. Michel , 1978

061790850 : De politieke filosofie van Spinoza = = La philosophie politique de Spinoza : / Brussel : Centrum voor de Studie van de Verlichting , 1978

098546430 : Spinoza et Hobbes [Texte imprimé] / Paris : Association des amis de Spinoza , 1979

000276987 : Spinoza et la pensée française avant la Révolution [Texte imprimé] / Paul Vernière / Genève : Slatkine , 1979

000246565 : Hegel ou Spinoza [Texte imprimé] / Pierre Macherey / Paris : F. Maspero , 1979

006306713 : L'Automa spirituale : la teoria della mente e delle passioni in Spinoza / Sergio Cremaschi / Milano : Vita e Pensiero , 1979

098546333 : Le contexte intellectuel du spinozisme [Texte imprimé] / Paris : Association des amis de Spinoza , 1979

000267597 : Philosophie, théologie, politique dans l'œuvre de Spinoza [Texte imprimé] / par Sylvain Zac,.. / Paris : J. Vrin , 1979

008922888 : Spinoza : a collection of critical essays / ed. by Marjorie Grene / Notre Dame (Indiana) : University of Notre Dame Press , 1979

039351823 : Bulletin [Texte imprimé] / de l'Association des amis de Spinoza / Paris : Association des amis de Spinoza , 1979-

06123723X : Il pensiero di Spinoza / Augusto Guzzo / Firenze : La nuova Italia , 1980

006148727 : Studies in the posthumous works of Spinoza : on style, earliest translation and reception, earliest and modern edition of some texts / Fokke Akkermann / Meppel : Krips repro , 1980

006941621 : La liberté selon Descartes et la critique de Spinoza / par Ahmed Zakaria / [Paris : sn] , 1980

025311360 : Philosophie systématique et système de philosophie politique chez Spinoza [Texte imprimé] / Fatma Haddad-Chamakh / [Tunis] : Impr. officielle de la République tunisienne , 1980

025311360 : Philosophie systématique et système de philosophie politique chez Spinoza [Texte imprimé] / Fatma Haddad-Chamakh / [Tunis] : Impr. officielle de la République tunisienne , 1980

006449506 : Philosophie systématique et système de philosophie politique chez Spinoza [Texte imprimé] / Fatma Haddad-Chamakh,... / Tunis : Publications de l'Université de Tunis , 1980

009486216 : Spinoza e l'idea del comprendere / Giuseppe Giannetto / Napoli : Giannini , 1980

168876981 : Spinoza [Texte imprimé] : ein Denkerleben / von Berthold Auerbach / 4. Auflage / Tübingen : Schwäbische Verlagsgesellschaft , 1980

065499964 : Cahiers Spinoza t. 3, hiver 1979-80 : Spinoza et les Juifs d'Amsterdam / Paris : Ed. Réplique , 1980

070001928 : Ars imaginandi [Texte imprimé] : apparenza e rappresentazione in Spinoza / [di] Filippo Mignini / Napoli : Edizioni scientifiche italiane , 1981

06294505X : Tschirnhaus et Spinoza [Texte imprimé] / Jean-Paul Wurtz / Wiesbaden : F. Steiner , 1981

048923672 : Divenire della ragione moderna : Cartesio, Spinoza, Vico / B. De Giovanni, R. Esposito, G. Zarone / Napoli : Liguori , 1981

002495678 : Spinoza [Texte imprimé] : bibliographie 1971-1977 / Alain Garoux / Reims : Université de Reims, Centre de philosophie politique, U.E.R. Droit et sciences économiques , 1981

048467758 : Theoria cum praxi 2, Spinoza : zum Verhältnis von Theorie und Praxis im 17. und 18. Jahrhundert : Akten des 3. Internationalen Leibnizkongresses, Hannover, 12. bis 17. November 1977 / Red. Albert Heinekamp und Reinhard Finster / Wiesbaden : s.n , 1981

16888738X : Da realidade sem mistérios ao mistério do mundo [Texte imprimé] : Espinosa, Voltaire, Merleau-Ponty / Marinela de Souza Chauí / 2a ed. / São Paulo : Editora brasiliense , 1981

169285219 : Una antropología del conocimiento [Texte imprimé] : estudio sobre Spinoza / César Tejedor Campomanes / Madrid : Universidad Pontificia Comillas , 1981

070001928 : Ars imaginandi [Texte imprimé] : apparenza e rappresentazione in Spinoza / [di] Filippo Mignini / Napoli : Edizioni scientifiche italiane , 1981

000891533 : Simone Weil et Spinoza [Texte imprimé] : essai d'interprétation / Alain Goldschläger / Sherbrooke, Canada : Naaman , 1982

026069121 : Spinoza et la pensée française avant la Révolution [Texte imprimé] / Paul Vernière / 2e édition / Paris : Presses universitaires de France , 1982

009636730 : Spinoza merchant & autodidact / A. M. Vaz Dias, W. G. Van der Tak / The Hague : M. Nijhoff , 1982

006880312 : Religion, politique, philosophie chez Spinoza [Texte imprimé] : essai sur le "Traité théologico-politique" et sur l'unité systématique de la pensée de Spinoza / par André Tosel / Paris : Paris 1 , 1982

168917882 : Il sistema filosofico e la teoria politica [Texte imprimé] : antologia / Baruch Spinoza ; scelta, introduzioni e note di Emilia Giancotti Boscherini ; traduzioni di Emilia Giancotti Boscherini e Cristina Santinelli / Firenze : Le Monnier , 1982

090257219 : La pensée politique de Spinoza [Texte imprimé] / Sylvie Snauwaert ; Directeur de maîtrise, M. Hochart / [s.l.] : [s.n.] , 1982

154799920 : Spinoza in Hegels Logik [Texte imprimé] / Hans-Christian Lucas / Leiden : E.J. Brill , 1982

000909564 : La Différence des philosophies : Hume et Spinoza / Gilbert Boss / Zürich : Éditions du Grand Midi , 1982

168890917 : Auf den Pfaden der Philosophie Spinozas und Constantin Brunners [Texte imprimé] / Israel Eisenstein, Phöbus Grünberg ; im Auftrage der Constantin-Brunner-Stiftung ; herausgegeben von Leo Sonntag und Heinz Stolte / Königstein/Ts. : Hain , 1982, cop. 1982

169467880 : Baruch de Spinoza [Texte imprimé] : eine Hinführung / Franz Wiedmann / Würzburg : Königshausen und Neumann , 1982, cop. 1982

008838682 : Power, state and freedom [Texte imprimé] : an interpretation of Spinoza's political philosophy / Douglas J. Den Uyl / Assen : Van Gorcum , 1983

012582867 : Spinoza : his thought and work : Entretiens in Jerusalem, 6-9 September 1977 / International Institute of Philosophy ; ed. by Nathan Rotenstreich and Norma Schneider / Jerusalem : The Israel Academy of Sciences and Humanities , 1983

012582867 : Spinoza : his thought and work : Entretiens in Jerusalem, 6-9 September 1977 / International Institute of Philosophy ; ed. by Nathan Rotenstreich and Norma Schneider / Jerusalem : The Israel Academy of Sciences and Humanities , 1983

013502522 : "La lumière sur le candélabre" [(1662)] de Pierre Balling, fragment d'un enseignement spinoziste et "Inedita Spinozana" : (texte, traduction et commentaire) / Marc Bedjai / Paris : M. Bedjai , 1983

00068161X : Spinoza et l'imaginaire [Texte imprimé] / Michèle Bertrand / Paris : Presses universitaires de France , 1983

000670308 : Le Spinozisme [Texte imprimé] : cours... professé à la Sorbonne en 1912-1913 / de M. Victor Delbos / Paris : J. Vrin , 1983

00078026X : Spinoza et son cercle [Texte imprimé] : étude critique historique sur les hétérodoxes hollandais / K. O. Meinsma ; traduit du néerlandais par Mademoiselle S. Roosenburg ; appendices latins et allemands traduit par J.-P. Osier / Paris : J. Vrin , 1983

000730955 : Écrits sur Spinoza [Texte imprimé] / Pierre Bayle ; [Textes choisis et présentés par Françoise Charles-Daubert et Pierre-François Moreau] / Paris : Berg international , 1983

006153186 : Politique et liberté chez Spinoza / Mercedes Allendesalazar / [Paris] , 1983

169381021 : Die Weltanschauung Spinozas 1. (einziger) Band, Spinozas Lehre von Gott, von der menschlichen Erkenntnis und von dem Wesen der Dinge [Texte imprimé] / Alfred Wenzel / Neudruck der Ausgabe Leipzig 1907 / Aalen : Scientia , 1983

169381021 : Die Weltanschauung Spinozas 1. (einziger) Band, Spinozas Lehre von Gott, von der menschlichen Erkenntnis und von dem Wesen der Dinge [Texte imprimé] / Alfred Wenzel / Neudruck der Ausgabe Leipzig 1907 / Aalen : Scientia , 1983

169381021 : Die Weltanschauung Spinozas 1. (einziger) Band, Spinozas Lehre von Gott, von der menschlichen Erkenntnis und von dem Wesen der Dinge [Texte imprimé] / Alfred Wenzel / Neudruck der Ausgabe Leipzig 1907 / Aalen : Scientia , 1983

169381021 : Die Weltanschauung Spinozas 1. (einziger) Band, Spinozas Lehre von Gott, von der menschlichen Erkenntnis und von dem Wesen der Dinge [Texte imprimé] / Alfred Wenzel / Neudruck der Ausgabe Leipzig 1907 / Aalen : Scientia , 1983

169381536 : Die Vernunft in der menschlichen Unvernunft [Texte imprimé] : das Problem der Rationalität in Spinozas Affektenlehre vorgelegt in der Sitzung am 29. April 1983 / Reiner Wiehl / Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht , 1983, cop. 1983

16927084X : Reason and experience Unit 7-10, Block 2 Spinoza [Texte imprimé] / prepared for the Course Team by G.H.R. Parkinson / Milton Keynes : Open University Press , 1983, cop. 1983

061790664 : Spinoza en de literatuur, Carry van Bruggen, James Purdy [Texte imprimé] / Den Haag : BZZTôH , 1984

041400054 : Le thème de l'intuition et l'éthique de Spinoza [Texte imprimé] : à partir d'une analyse multifactorielle des correspondances / Martine Escoubès-Westphal ; sous la dir. de François Dagognet / [S.l.] : [s.n.] , 1984

063081199 : A Study of Spinoza's ethics [Texte imprimé] / Jonathan Bennett / Cambridge : Cambridge University press , 1984

005864585 : Spinoza in der Frühzeit seiner religio͏̈sen Wirkung [Texte imprimé] / hrsg. von Karlfried Gründer und Wilhelm Schmidt-Biggemann / Heidelberg : L. Schneider , 1984

00906494X : Het fiktive Denken / Constantin Brunner ; inleiding, samenstelling en vertaling door Evert Bekius ; met een voorwword van M.H. Würzner / Assen : Van Gorcum , 1984

108641511 : Etudes sur le rôle de la pensée médiévale dans la formation du système cartésien / par Etienne Gilson / 5e édition / Paris : J. Vrin , 1984

000939846 : A Spinoza bibliography, 1971-1983 [Texte imprimé] / by Theo van der Werf and Heine Siebrand, Coen Westerveen / Leiden : E. J. Brill , 1984

000805173 : Les Multiples visages de Spinoza : des limites de la totalité / Guillaume Bwele / Paris : A.B.C , 1984

041104056 : Le discours spinoziste [Texte imprimé] : essai de sémantique nominaliste / Arlette Joli ; sous la direction de Jeanne Delhomme / [S.l.] : [s.n.] , 1984

008303118 : Spinoza's political and theological thought [Texte imprimé] : international symposium / under the auspices of the Royal Netherlands Academy of Arts and sciences commemorating the 350th anniversary of the birth of Spinoza, Amsterdam 24-27 november 1982 ; edited by C. de Deugd / Amsterdam : North-Holland Pub. Co. , 1984, cop. 1984

008303118 : Spinoza's political and theological thought [Texte imprimé] : international symposium / under the auspices of the Royal Netherlands Academy of Arts and sciences commemorating the 350th anniversary of the birth of Spinoza, Amsterdam 24-27 november 1982 ; edited by C. de Deugd / Amsterdam : North-Holland Pub. Co. , 1984, cop. 1984

006322050 : Spinoza / R. J. Delahunty / London : Routledge and K. Paul , 1985

005845696 : Spinoza entre lumière [sic] et romantisme [Texte imprimé] / colloque de l'Ecole normale supérieure de Fontenay-aux-Roses, septembre 1983 ; [avant-propos par Jacqueline Bonnamour] ; [coordonné par Pierre-François Moreau] / Fontenay-aux-Roses : E.N.S , 1985

14411366X : Hoofdstukken uit De politieke verhandeling [Texte imprimé] / Benedictus de Spinoza ; ingel., vert. [uit het Latijn] en van comment. voorz. door W.N.A. Klever / Meppel [etc.] : Boom , 1985

001197185 : Études de philosophie politique [Texte imprimé] / Lucien Mugnier-Pollet / Paris : les Belles Lettres , 1985

001488864 : Spinoza nel 350o anniversario della nascita [Texte imprimé] = = Proceedings of the first Italian international congress on Spinoza : atti del Congresso, Urbino, 4-8 ottobre 1982 / a cura di Emilia Giancotti / Napoli : Bibliopolis , 1985

041198522 : Anthropologie, pouvoir et droit naturel à l'âge classique : essai sur Hobbes et Spinoza / Christian Lazzeri ; sous la direction de Georges Labica / [S.l.] : [s.n.] , 1985

001109510 : Essais spinozistes [Texte imprimé] / Sylvain Zac / Paris : J. Vrin , 1985, achevé d'impr. 1986

049126040 : Spinoza et le problème de l'expression / Gilles Deleuze / Paris : Éditions de Minuit , 1985, c1968

168884496 : De Gezegende [Texte imprimé] : het leven van Spinoza in honderdzeven scènes / Theun de Vries ; met tekeningen van Mart Kempers / Amsterdam : Querido , 1985, cop. 1985

013464744 : Studia Spinozana [Texte imprimé] : [an international & interdisciplinary series] / Alling : Walther & Walther , 1985-1987

001323741 : Spinoza et le spinozisme [Texte imprimé] / Joseph Moreau,... / 3e éd. mise à jour / Paris : Presses universitaires de France , 1986

005489091 : Kant e Spinoza [Texte imprimé] / Giuseppe De Flaviis / Firenze : Sansoni , 1986

022275800 : Descartes, Spinoza [Texte imprimé] / Paris : Presses universitaires de France , 1986

001089331 : Anthropologie et politique au XVIIe siècle [Texte imprimé] : études sur Spinoza / A. Matheron / Paris : J. Vrin , 1986

001089331 : Anthropologie et politique au XVIIe siècle [Texte imprimé] : études sur Spinoza / A. Matheron / Paris : J. Vrin , 1986

049077384 : Spinoza / Roger Scruton / Oxford [Oxfordshire] : Oxford University Press , 1986

005865832 : Spinoza / Karl Jaspers / 2. Aufl / München : R. Piper und Co , 1986

17505391X : Guest-lectures and seminar papers on Spinozism [Texte imprimé] : a Rotterdam series / Erasmus Universiteit Rotterdam, Centrale Interfaculteit / Rotterdam : Erasmus Universiteit Rotterdam, Centrale Interfaculteit , 1986-1989

070001944 : La scienza intuitiva di Spinoza [Texte imprimé] / Paolo Cristofolini / Napoli : Morano editore , 1987

019261071 : Le spinozisme : cours / de Victor Delbos / Paris : J. Vrin , 1987

001180576 : Spinoza et les spectres [Texte imprimé] : un essai sur l'esprit philosophique / Alain Billecoq / Paris : Presses universitaires de France , 1987

001334158 : Le Dieu de Spinoza / J.-Claude Piguet / Genève : Labor et Fides , 1987

009147403 : Spinoza's earliest publication ? The Hebrew translation of Margaret Fell's A loving salutation to the seed of Abraham among the Jews, wherever they are scattered up and down upon the Face of Earth / ed. with an introd. and pref. material by Richard H. Popkin and Michael A. Signer. - 260 ; Assen : Van Gorcum, / 1987 / Assen : Van Gorcum , 1987

006614892 : Spinoza / Piero Martinetti ; a cura di Franco Alessio / Napoli : Bibliopolis , 1987

119122669 : La contradiction infinie [Texte imprimé] : éléments d'une philosophie de l'histoire / Etienne René Jean Balibar / [S.l.] : [s.n.] , 1987

072710039 : Les Premiers écrits de Spinoza / Articles constituant une partie des actes du colloque sur les premiers écrits de Spinoza, 9-11 Avril 1986, Paris / Paris : Vrin , 1987

013890182 : Spinoza / Paris : PUF , 1987

003205487 : Benedict de Spinoza : an introduction / Henry E. Allison / Rev. ed / New Haven (Conn.) : Yale university press , 1987

070001944 : La scienza intuitiva di Spinoza [Texte imprimé] / Paolo Cristofolini / Napoli : Morano editore , 1987

006277667 : Le Statut de l'homme chez Spinoza [Microforme] / Ali Chenoufi / Lille 3 : ANRT , 1988

00237885X : The rationalists [Texte imprimé] / John Cottingham / Oxford : Oxford university press , 1988

005740983 : Les premiers écrits de Spinoza / Pierre-François Moreau,... [et al.] / Paris : Beauchesne , 1988

006623514 : Spinoza's early writings [Texte imprimé] / F. Mignini, P.F. Moreau, G. Van Suchtelen / WuNrzburg : Königshausen und Neumann , 1988

011939044 : Potencia y razón en B. Spinoza [Texte imprimé] / Eugenio Fernández García / Madrid : Universidad Complutense de Madrid , 1988

137496176 : Spinoza [Texte imprimé] : filosofía, pasiones y política / Mercedes Allendesalazar Olaso / Madrid : Alianza , 1988

013304097 : Die heimlichen Spinozisten in Altona und der Spinozastreit / Stefan Winkle / Hamburg : Verlag Verein für hamburgische Geschichte , 1988

001525042 : Da Descartes a Spinoza : percorsi della teologia razionale nel Seicento / di Maria Emanuela Scribano / Milano : F. Angeli , 1988

052423646 : Determinische Ethik und kritische Theologie : die Auseinandersetzung des frühen Schleiermacher mit Kant und Spinoza 1789-1794 / Günter Meckenstock / Berlin, [BRD] : W. de Gruyter , 1988

001734164 : Spinoza / Alan Donagan,... / New York : Harvester , 1988

001395939 : Spinoza, science et religion [Texte imprimé] : de la méthode géométrique à l'interprétation de l'Écriture sainte : actes du colloque ... / Centre culturel international de Cerisy-la-Salle, du 20 au 27 septembre 1982 ; organisé par Renée Bouveresse / Paris : Vrin , 1988

04132255X : Le commencement de la sagesse [Texte imprimé] : négativité et éthique dans la doctrine anthropologique de Spinoza / Jean-Claude Giabicani ; sous la direction d‘ André Jacob / [S.l.] : [s.n.] , 1988

16904131X : Materialismo, idea de totalidad y método deductivo en Espinosa [Texte imprimé] / Francisco José Martínez Martínez / Madrid : Universidad Nacional de Educación a Distancia , 1988

041297571 : La raison d'état chez Hobbès et Spinoza [Texte imprimé] / Dimitris Kotroyannos ; sous la dir. de P-Gérard Duprat, ... / [S.l.] : [s.n.] , 1988

012354333 : Spinoza and the Netherlanders [Texte imprimé] : an inquiry into the early reception of his philosophy of religion / door Heine Jurriaan Siebrand / Assen : Van Gorcum , 1988

012354333 : Spinoza and the Netherlanders [Texte imprimé] : an inquiry into the early reception of his philosophy of religion / door Heine Jurriaan Siebrand / Assen : Van Gorcum , 1988

168889811 : Spinoza [Texte imprimé] / Alan Donagan / Chicago : University of Chicago Press , 1988, cop. 1988

008650497 : Das Denken Spinozas und seine Interpretation durch Jacobi [Texte imprimé] / Emmanuel J. Bauer / Frankfurt a.M. [etc.] : P. Lang , 1989

008684790 : La filosofía política de Espinosa [Texte imprimé] / Francisco Javier Peña Echeverría / Valladolid : Secretariado de publicaciones , 1989

001502557 : Spinoza en Allemagne [Texte imprimé] : Mendelssohn, Lessing et Jacobi / Sylvain Zac / Paris : Méridiens Klincksieck , 1989

001502557 : Spinoza en Allemagne [Texte imprimé] : Mendelssohn, Lessing et Jacobi / Sylvain Zac / Paris : Méridiens Klincksieck , 1989

007684487 : Spinoza and other heretics [Texte imprimé] / Yirmiyahu Yovel / Princeton (N.J.) : Princeton University Press , 1989

007043600 : [ Thèse sur travaux : habilitation à diriger des recherches] / Christian Lazzeri / [S.l.] : [s.n.] , 1989

169013790 : La teoría del estado de Spinoza [Texte imprimé] / Antonio Hermosa Andújar / [Sevilla] : Servicio de Publicaciones de la Universidad de Sevilla , 1989

011908831 : Idea y verdad en Spinoza / Francisco Javier Espinosa Antón / Madrid : Universidad Complutense de Madrid , 1989

058799184 : Ethica [Texte imprimé] : notiziario trimestrale dell' "Associazione per l'Aedes Spinozana d'Italia" / Bologna : Associazione per l'Aedes Spinozana d'Italia , 1989-

117771333 : Tratado breve [Texte imprimé] / Spinoza ; traducción, prólogo y notas de Atilano Domínguez / Madrid : Alianza Editorial , 1990

073037907 : Baruch de Spinoza : mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten / Reinbek bei Hamburg : Rowohlt Taschenbuch Verl , 1990

003208354 : Spinoza et le problème de l'expression [Texte imprimé] / Gilles Deleuze / Paris : Ed. de Minuit , 1990

008347913 : Hölderlins Spinoza-Rezeption und ihre Bedeutung für die Konzeption des "Hyperion" [Texte imprimé] / Margarethe Wegenast / Tübingen : M. Niemeyer , 1990

008860211 : L'epistemologia di Spinoza [Texte imprimé] : saggio sui corpi e le menti / Marco Messeri / Milano : Il saggiatore , 1990

002369400 : Spinoza [Texte imprimé] : issues and directions : the proceedings of the Chicago Spinoza conference / edited by Edwin Curley and Pierre-François Moreau / Leiden : E.J. Brill , 1990

002111942 : Hegel ou Spinoza [Texte imprimé] / Pierre Macherey / Paris : la Découverte , 1990

169346048 : Johannes Bredenburg (1643-1691) [Texte imprimé] : een Rotterdamse collegiant in de ban van Spinoza = = Johannes Bredenburg (1643-1691) : a Rotterdam collegiant under the spell of Spinoza / door Louis van Bunge / Rotterdam : Erasmus Universiteits Drukkerij , 1990

169334937 : De wending naar de politiek [Texte imprimé] : een studie over het gebruik van de begrippen 'potentia' en 'potestas' door Spinoza in het licht van de verhouding tussen ontologie en politieke theorie / door Marinus Johannes Terpstra / Nijmegen : [s.n.] , 1990

160559251 : The Abraham Wolf Spinoza collection at UCLA [Texte imprimé] : fac simile of the Menno Hertzberger catalogue / [Reprod. en fac-similé] / Los Angeles : University of California , 1990

173166202 : Van Suchtelen over en met Spinoza [Texte imprimé] / Delft : Eburon , 1990

02176526X : Spinoza au XVIIIe siècle : actes des journées d'études organisées les 6 et 13 décembre 1987 à la Sorbonne ... par le Centre de recherche sur l'histoire des systèmes de pensée modernes de l'Université de Paris I--Panthéon-Sorbonne (U.F.R. de philosophie) / présentation par Olivier Bloch ; avec la collaboration d'Hélène Politis / Paris : Méridiens Klincksieck , 1990

160417228 : Franciscus Van Den Enden, maître spirituel de Spinoza [Texte imprimé] / Marc Bedjai / Paris : Presses universitaires de France , 1990

169076008 : Selbstbehauptung und Anerkennung [Texte imprimé] : Spinoza, Kant, Fichte, Hegel / herausgegeben von Helmut Girndt ; in Zusammenarbeit mit Karl Hahn und Manfred Walther ; mit einem Vorwort von Richard Schottky / Sankt Augustin : Academia Verlag , 1990, cop. 1990

001599771 : Spinoza au XVIIIe siècle [Texte imprimé] : actes des Journées d'études organisées à la Sorbonne les 6 et 13 décembre 1987 / par le Centre de recherche sur l'histoire des systèmes de pensée modernes de l'Université de Paris I / sous la présidence de MM. Paolo Cristofolini, Jean Toussaint Desanti, René Pomeau et Paul Vernière ; présentation par Olivier Bloch,... / Paris : Méridiens Klincksieck , 1990, cop. 1990

174907621 : Bollettino [Texte imprimé] / Associazione italiana degli amici di Spinoza ; a cura di Daniela Bostrenghi e Cristina Santinelli / Urbino : Associazione italiana degli amici di Spinoza , 1990-[1995]

174907621 : Bollettino [Texte imprimé] / Associazione italiana degli amici di Spinoza ; a cura di Daniela Bostrenghi e Cristina Santinelli / Urbino : Associazione italiana degli amici di Spinoza , 1990-[1995]

01250128X : Spinoza & the origins of modern critical theory [Texte imprimé] / Christopher Norris / Oxford : Basil Blackwell , 1991

002518961 : Spinoza in English : a bibliography from the seventeenth century to the present / by Wayne I. Boucher / Leiden : E. J. Brill , 1991

002398990 : Spinoza et autres hérétiques [Texte imprimé] / Yirmiyahu Yovel ; traduit de l'anglais par Éric Beaumatin et Jacqueline Lagrée / Paris : Éd. du Seuil , 1991

009369465 : Imagination et religion chez Spinoza / Henri Laux / Paris : [s.n.] , 1991

00918578X : Spinoza et le spinozisme [Texte imprimé] / Joseph Moreau / 4e éd / Paris : Presses universitaires de France , 1991

00936885X : L'expérience et l'éternité [Texte imprimé] : recherches sur la constitution du système spinoziste / Pierre-François Moreau / Paris : [s.n.] , 1991

00361705X : Morale et éthique chez Spinoza [Texte imprimé] / Jaleleddine Sai͏̈d,... / Tunis : Université de Tunis I , 1991

108645754 : Le testament de Spinoza : écrits de Leo Strauss sur Spinoza et le judaisme / [par] Leo Strauss ; [éd. par] Gérard Almaleh, Albert Baraquin, Mireille Depadt-Ejchenbaum / Paris : éd. du Cerf , 1991

145234975 : Descartes Spinoza Leibniz [Texte imprimé] / Paris : Presses universitaires de France , 1991

043797091 : La place de l'hébreu dans le Tractatus Theologico-Politicus et le Compendium Grammatices Linguae Hebraeae de Baruch de Spinoza [Texte imprimé] / Philippe Cassuto ; [sous la direction de Pierre Cariou] / [S.l.] : [s.n.] , 1991

043797091 : La place de l'hébreu dans le Tractatus Theologico-Politicus et le Compendium Grammatices Linguae Hebraeae de Baruch de Spinoza [Texte imprimé] / Philippe Cassuto ; [sous la direction de Pierre Cariou] / [S.l.] : [s.n.] , 1991

00909332X : Violence et société chez Spinoza / Thérèse Belle Wangue / Toulouse : Toulouse 2 , 1991

003313484 : Le statut de l'homme chez Spinoza [Texte imprimé] / Ali Chenoufi / Tunis : Publications de la Faculté des sciences humaines et sociales , 1991

01250128X : Spinoza & the origins of modern critical theory [Texte imprimé] / Christopher Norris / Oxford : Basil Blackwell , 1991

002271699 : Le testament de Spinoza [Texte imprimé] : écrits de Leo Strauss sur Spinoza et le judai͏̈sme / Leo Strauss ; textes réunis, trauits et annotés par Gérard Almaleh, Albert Baraquin, Mireille Depadt-Ejchenbaum / Paris : Éd. du Cerf , 1991, cop. 1991

126230889 : Ontroering door het woord [Texte imprimé] : over J.H. Leopold / redactie, P.M. Th. Everard, H. Hartsuiker / Groningen : Historische Uitgeverij , 1991-

103460993 : Vérité et certitude chez Spinoza [Microforme] / par Marcos André Gleizer / Lille : Atelier national de Reproduction des Thèses , 1992

086348507 : Spinoza sovversivo [Texte imprimé] : Variazioni (in)attuali / Antonio Negri ; introduzione di Emilia Giancotti / Roma : Antonio Pellicani Editore , 1992

011920092 : Metodo y sistema de Spinoza : el paralelismo / María Luisa de la Cámara García / Madrid : Universidad Complutense de Madrid , 1992

012787353 : Lessings Theologie statt Jacobis 'Spinozismus' [Texte imprimé] : eine Interpretation der "Erziehung des Menschengeschlechts" auf der Grundlage der Formel "hen ego kai pan" : Band I, Paragr. 1-25 / Erwin Quapp / Bern : P. Lang , 1992

012700630 : Being and idea [Texte imprimé] : developments of some themes in Spinoza and Hegel / Leslie Armour / Hildesheim : G. Olms , 1992

012164720 : Qualité et quantité dans la philosophie de Spinoza [Texte imprimé] / Charles Ramond ; sous la direction de Jean-Marie Beyssade / Paris : [s.n.] , 1992

012940968 : L'affirmation absolue d'une existence : essai sur la stratégie du conatus spinoziste / Laurent Bove / Paris : [s.n.] , 1992

169003019 : Spinoza's philosophy [Texte imprimé] : an outline / Errol E. Harris / Atlantic Highlands (N.J.) : Humanities press , 1992

002680556 : Le corps et l'esprit dans la philosophie de Spinoza [Texte imprimé] / Robert Misrahi / Le Plessis-Robinson : Laboratoires Delagrange , 1992

073445509 : Spinoza und der deutsche Idealismus [Texte imprimé] / hrsg. von Manfred Walther / Würzburg : Königshausen und Neumann , 1992

012297380 : Die Frage nach dem (Selbst-)Bewusstein Gottes im System Spinozas [Texte imprimé] / Armin Kammerer / Innsbruck : Institut für Sprachwissenschaft der Universitäts Innsbruck , 1992

003071731 : Nature, croyance, raison [Texte imprimé] : mélanges offerts à Sylvain Zac / Fontenay aux Roses : E.N.S , 1992

073200190 : Le Corps 2, [Texte imprimé] : analyses et réflexions sur.. / Paris : Ed. Marketing , 1992

012394998 : Vérité et certitude chez Spinoza / par Marcos André Gleizer ; sous la dir. de Jean-Marie Beyssade / Paris : [s.n.] , 1992

012222461 : Spinoza : le système du monde, la réalisation de soi et la félicité / Robert Misrahi / Paris : J. Grancher , 1992

146196163 : De draagbare Spinoza [Texte imprimé] / samengesteld, ingeleid en vertaald door Henri Krop en Wiep van Bunge / Amsterdam : Prometheus , 1992

168892138 : Het schetsboek van Spinoza en andere verhalen [Texte imprimé] / Antoon Erftemeijer / Leiden : Stichting Uitgeverij Barabinsk Leiden , 1992, cop. 1992

002716372 : Spinoza et Leibniz, l'idée d'animisme universel [Texte imprimé] / par Renée Bouveresse,... / Paris : J. Vrin , 1992, cop. 1992

002716372 : Spinoza et Leibniz, l'idée d'animisme universel [Texte imprimé] / par Renée Bouveresse,... / Paris : J. Vrin , 1992, cop. 1992

051205386 : Schriftenreihe der Spinoza-Gesellschaft [Texte imprimé] / hrsg. von Wolfgang Bartuschat, Klaus Hammacher, Manfred Walther / Würzburg : Königshausen und Neumann , 1992-

175051178 : Cuadernos del Seminario Spinoza [Texte imprimé] / Ciudad Real : Seminario Spinoza , 1992-

041489403 : LES CONDITIONS ONTOLOGIQUES D'UNE RATIONALITE DU COLLECTIF : ANALYSE DU STATUT DES ENSEMBLES PRATIQUES DANS LA CRITIQUE DE LA RAISON DIALECTIQUE (SARTRE) ET DE LA MODALITE DES RELATIONS ENTRE INDIVIDUS CHEZ SPINOZA / HADI RIZK ; SOUS LA DIRECTION DE ALEXANDRE MATHERON / [S.l.] : [s.n.] , 1993

021910596 : Diritto et politica tra necessità e libertà nel pensiero di Spinoza / Anna Maria Campanale / Pisa : Edizioni ETS , 1993

013168029 : La durée chez Spinoza [Texte imprimé] / Ioannis Prelorentzos / Lille : Atelier national de reproduction des Thèses , 1993

012616133 : Das Erwachen der Materie [Texte imprimé] : Studie über die spinozistischen Gehalte der Naturphilosophie Schellings / Klaus-Jürgen Grün ; mit einem Vorwort von Alfred Schmidt / Hildesheim : G. Olms , 1993

021511136 : La Teologia razionale di Spinoza / Giovanni Di Luca / L'Aquila : Japadre , 1993

004278100 : Le spinozisme [Texte imprimé] : cours professés à la Sorbonne en 1912-1913 / Victor Delbos / Paris : J. Vrin , 1993

164763341 : Spinoza and modernity [Texte imprimé] : ethics and politics / special editorial team: E. Balibar, H. Seidel, M. Walther / Würzburg : Königshausen & Neumann , 1993

100972225 : Il cerchio dell'universo : libertinismo, spinozismo e filosofia della natura in Boulainvilliers / Stefano Brogi / Firenze : Olschki , 1993

00311032X : L'introduction à la philosophie selon Spinoza : une analyse structurelle de l'"Introduction du Traité de la réforme de l'entendement" suivie d'un commentaire de ce texte / par Theo Zweerman / Louvain : Presses universitaires de Louvain , 1993

002889552 : Pensées de l'éternité [Texte imprimé] : Spinoza, Rosenzweig / Catherine Chalier / Paris : Éd. du Cerf , 1993, cop. 1993

002887800 : Imagination et religion chez Spinoza [Texte imprimé] : la potentia dans l'histoire / par Henri Laux / Paris : J. Vrin , 1993, cop. 1993

002887800 : Imagination et religion chez Spinoza [Texte imprimé] : la potentia dans l'histoire / par Henri Laux / Paris : J. Vrin , 1993, cop. 1993

002889552 : Pensées de l'éternité [Texte imprimé] : Spinoza, Rosenzweig / Catherine Chalier / Paris : Éd. du Cerf , 1993, cop. 1993

05174564X : Zur systematischen Bedeutung des Freiheitsbegriffs in der Philosophie Spinozas [Microforme] / Daniela Pia Remus / [S.l.] : [s.n.] , 1994

088570959 : Part of nature [Texte imprimé] : self-knowledge in Spinoza's "Ethics" / Genevieve Lloyd / Ithaca : Cornell University Press , 1994

011762578 : Spinoza's Ethica from manuscript to print [Texte imprimé] : studies on text, form and related topics / Piet Steenbakkers / Assen : Van Gorcum , 1994

011762578 : Spinoza's Ethica from manuscript to print [Texte imprimé] : studies on text, form and related topics / Piet Steenbakkers / Assen : Van Gorcum , 1994

139565604 : Qualité et quantité dans la philosophie de Spinoza [Microforme] / Charles Ramond ; sous la direction de Jean-Marie Beyssade / Lille : Atelier national de Reproduction des Thèses , 1994

054408512 : Le statut de la connaissance théologique dans l'Oeuvre de Spinoza / Eric de Nattes ; sous la dir. de Pierre Gire / Lyon : Université catholique de Lyon , 1994

045278733 : Der Spinozismus im Jüdenthumb, 1699 / Johann Georg Wachter ; mit einer Einleitung hrsg. von Winfried Schröder / [Reprod. en fac-sim.] / Stuttgart-Bad Cannstatt : frommann-holzboog , 1994

077279867 : Spinoza in der europäischen Geistesgeschichte [Texte imprimé] / Hanna Delf, Julius H. Schoeps, Manfred Walther (Hrsg.) / Berlin : Edition Hentrich , 1994

003945650 : Spinoza y España [Texte imprimé] : actas del Congreso internacional sobre Relaciones entre Spinoza y España, Almagro, 5-7 noviembre 1992 / ed. preparada por Atilano Domínguez / [Cuenca] : Universidad de Castilla-La Mancha , 1994

003945650 : Spinoza y España [Texte imprimé] : actas del Congreso internacional sobre Relaciones entre Spinoza y España, Almagro, 5-7 noviembre 1992 / ed. preparada por Atilano Domínguez / [Cuenca] : Universidad de Castilla-La Mancha , 1994

112522513 : Spinoza zur Einführung [Texte imprimé] / Helmut Seidel / 1. Auflage / Hamburg : Junius , 1994

003245667 : La demeure oubliée [Texte imprimé] : genèse religieuse du politique / Shmuel Trigano / Nouvelle édition augmentée / [Paris] : Gallimard , 1994

013317016 : Sub specie aeternitatis (étude de l'origine des concepts de temps, durée et éternité chez Spinoza) [Texte imprimé] / Chantal Jaquet ; sous la direction de Jean-Marie Beyssade / Paris : [s.n.] , 1994

096959495 : Histoire et politique chez Spinoza [Microforme] / Aristotelis Stilianou ; sous la direction d'Alexandre Matheron / Lille : Atelier national de Reproduction des Thèses , 1994

096959495 : Histoire et politique chez Spinoza [Microforme] / Aristotelis Stilianou ; sous la direction d'Alexandre Matheron / Lille : Atelier national de Reproduction des Thèses , 1994

140735062 : Sub specie aeternitatis (étude de l'origine des concepts de temps, durée et éternité chez Spinoza) [Microforme] / Chantal Jaquet ; sous la direction de Jean-Marie Beyssade / Lille : Atelier national de Reproduction des Thèses , 1994

011585080 : Spinoza et le spinozisme [Texte imprimé] / Joseph Moreau,... / 5e édition / Paris : Presses universitaires de France , 1994

160935822 : Trattato dei tre impostori [Texte imprimé] : la vita e lo spirito del Signor Benedetto de Spinoza / a cura di Silvia Berti ; pref. di Richard H. Popkin / Torino : Giulio Einaudi , 1994

164488316 : Zicht op Spinoza [Texte imprimé] : twintig tijdschetsen / W.N.A. Klever / Amsterdam : Heuff/Thesis , 1994

061773336 : Spinozistische Dialektik : die Spinoza-Lektüre des französischen Strukturalismus und Poststrukturalismus / Vesa Oittinen / Frankfurt am Main : Lang , 1994

011617500 : Les chemins de la libération selon Spinoza : la condition du citoyen dans l'Etat entre la servitude des passions et la béatitude / Samuel Beka / [S.l] , 1994

013067958 : Histoire et politique chez Spinoza [Texte imprimé] / Aristotelis Stilianou ; sous la direction d'Alexandre Matheron / Paris : [s.n.] , 1994

013067958 : Histoire et politique chez Spinoza [Texte imprimé] / Aristotelis Stilianou ; sous la direction d'Alexandre Matheron / Paris : [s.n.] , 1994

05174564X : Zur systematischen Bedeutung des Freiheitsbegriffs in der Philosophie Spinozas [Microforme] / Daniela Pia Remus / [S.l.] : [s.n.] , 1994

003209695 : La synagogue vide [Texte imprimé] : les sources marranes du spinozisme / Gabriel Albiac ; trad. de l'espagnol et du portugais par Marie-Lucie Copete et Jean-Frédéric Schaub... / Paris : Presses universitaires de France , 1994, cop. 1994

169476154 : Spinoza, la cinquième partie de l'"Éthique" [Texte imprimé] / Paris : Presses Universitaires de France , 1994, cop. 1994

00340482X : Totalité et subjectivité [Texte imprimé] : Spinoza dans l'idéalisme allemand / par Jean-Marie Vaysse / Paris : J. Vrin , 1994, cop. 1994

174099223 : Foglio Spinoziano [Texte imprimé] / Roma : Ars Media , 1994-

011998032 : Jewish thought and scientific discovery in early modern Europe [Texte imprimé] / David B. Ruderman / New Haven (Conn.) : Yale university press , 1995

003755975 : Erreur, ignorance et illusion d'après Spinoza et Sri Aurobindo [Texte imprimé] / Jean-Michel Terdjman / Paris : les Deux océans , 1995

045278873 : De primordiis Christianae religionis ; Elucidarius cabalisticus ; Origines juris naturalis / Johann Georg Wachter ; mit einer Einleitung hrsg. und kommentiert von Winfried Schröder / Stuttgart-Bad Cannstatt : frommann-holzboog , 1995

003571823 : La conoscenza sub specie aeternitatis nell'opera di Spinoza [Texte imprimé] / Piero di Vona / Napoli : Loffredo , 1995

003571823 : La conoscenza sub specie aeternitatis nell'opera di Spinoza [Texte imprimé] / Piero di Vona / Napoli : Loffredo , 1995

108644812 : Introduction à l'éthique de Spinoza : La troisième partie ; La vie affective / Pierre Macherey / Paris : Presses Universitaires de France , 1995

04381980X : Le problème des affects dans la détermination morale [Texte imprimé] : examen comparé de l'éthique de Spinoza et de la morale stoïcienne / Tchiakpe Isaac ; sous la direction de Geneviève Brykman / [S.l.] : [s.n.] , 1995

168873087 : Baruch de Spinoza (1632-1677) [Texte imprimé] / Atilano Domínguez / Madrid : Ediciones del Orto , 1995

169070271 : Spinoza [Texte imprimé] : naturaleza y ecosistema / Luciano Espinosa Rubio / Salamanca : Universidad Pontificia , 1995

004048687 : [XVIIe siècle [Texte imprimé] : Mersenne, Descartes, Pascal, Spinoza, Leibniz / dir. Yvon Brès ; secrétaire de la réd. Dominique Merllié et Denise Leduc-Fayette] / Paris : Presses universitaires de France , 1995

011902566 : XVIIe siècle [Texte imprimé] : Mersenne, Descartes, Pascal, Spinoza, Leibniz / Paris : P.U.F , 1995

006103413 : The substance of Spinoza / Errol E. Harris / Atlantic Highlands : Humanities press , 1995

00386667X : Spinoza [Texte imprimé] : Éthique démontrée suivant l'ordre géométrique et divisée en cinq parties / par Jean Maréchalle / Paris : Bertrand-Lacoste , 1995

003717763 : La communication entre savants dans l'Europe du nord-ouest de 1660 à 1740 [Texte imprimé] / sous la responsabilité du CRATS-URA CNRS 1743 / Villeneuve d'Ascq : Université Charles de Gaulle-Lille III , 1995

003994589 : Des marranes à Spinoza [Texte imprimé] / par I. S. Révah ; Textes réunis par Henry Méchoulan, Pierre-François Moreau, Carsten Lorenz Wilke / Paris : J. Vrin , 1995, cop. 1995

008045674 : I destini e le avventure dell'intellettuale ebreo, 1650-1933 / Riccardo Calimani / Milano : A. Mondadori , 1996

003831949 : The Cambridge companion to Spinoza [Texte imprimé] / edited by Don Garrett,... / Cambridge : Cambridge university press , 1996

061754056 : Indice delle forme ebraiche del Tractatus theologico-politicus : qualche osservazione preliminare / Mino Chamla / Firenze : Leo S. Olschki , 1996

164911960 : Das Leben Spinozas [Texte imprimé] : eine Bibliographie / Manfred Walther / Hannover : Uni-Verlag Witte , 1996

005465176 : Philosophie de la puissance et détermination de l'homme chez spinoza et chez Nietsche / Fredrika Spindler / [S.l.] , 1996

043839592 : SPINOZA [Texte imprimé] : LES SAVOIRS DE LA NATURE / JULIETA ESPINOSA MELENDEZ ; SOUS LA DIRECTION DE OLIVIER BLOCH / [S.l.] : [s.n.] , 1996

007745958 : Descartes, Spinoza, Malebranche / Paris : Presses universitaires de France , 1996

01405261X : Cogito Vol. 1, Platon, Thomas d'Aquin, Descartes, Pascal, Spinoza, Rousseau [Images animées] : vie et oeuvres des grands philosophes / Philippe Freling, réal. ; Paula Jacques, présent. / Paris : La Cinquième vidéo-Hatier [éd.] , 1996

144137135 : Forme e virtù della immaginazione in Spinoza [Texte imprimé] / Daniela Bostrenghi / Napoli : Bibliopolis , 1996

071417079 : Metaphysik im ersten Teil der Ethik Spinozas [Texte imprimé] / Robert Schnepf / Würzburg : Königshausen und Neumann , 1996

05515333X : Die Religionskritik Spinozas und zugehörige Schriften [Texte imprimé] / Leo Strauss ; unter Mitwirkung von Wiebke Meier ; hsrg von Heinrich Meier / Stuttgart : J.B. Metzler , 1996

003783596 : Disguised and overt spinozism around 1700 : papers presented at the International colloquium held at Rotterdam, 5-7 october 1994 / ed. by Wiep van Bunge and Wim Klever / Leiden : E.J. Brill , 1996

003783596 : Disguised and overt spinozism around 1700 : papers presented at the International colloquium held at Rotterdam, 5-7 october 1994 / ed. by Wiep van Bunge and Wim Klever / Leiden : E.J. Brill , 1996

004001869 : La critique de la religion chez Spinoza [Texte imprimé] : ou Les fondements de la science spinoziste de la Bible : recherches pour une étude du "Traité théologico-politique" / Leo Strauss ; avec en avant-propos le compte rendu de l'ouvrage par Gerhard Krüger ; et en postf. la présentation de l'Académie pour la science du judai͏̈sme par Julius Guttmann ; trad. par Gérard Almaleh, Albert Baraquin et Mireille Depadt-Ejchenbaum / Paris : les Éd. du Cerf , 1996, cop. 1996

007315775 : La stratégie du conatus [Texte imprimé] : affirmation et résistance chez Spinoza / par Laurent Bove / Paris : J. Vrin , 1996, cop. 1996

008067880 : Representation and the mind-body problem in Spinoza [Texte imprimé] / Michael Della Rocca / New York : Oxford University Press , 1996, cop. 1996

174910754 : Bollettino spinoziano. Nuova serie [Texte imprimé] / Associazione italiana degli amici di Spinoza ; [a cura di Mino Chamla (coordinatore), Roberto Bordoli e Patrizia Pozzi] / [Urbino : Associazione italiana degli amici di Spinoza , 1996-

037016830 : Cadernos espinosanos [Texte imprimé] / São Paulo : Departamento de Filosofia, Universidade de São Paulo , 1996-

174910754 : Bollettino spinoziano. Nuova serie [Texte imprimé] / Associazione italiana degli amici di Spinoza ; [a cura di Mino Chamla (coordinatore), Roberto Bordoli e Patrizia Pozzi] / [Urbino : Associazione italiana degli amici di Spinoza , 1996-

061779628 : Mannen rond Spinoza, 1650-1700 [Texte imprimé] : presentatie van een emanciperende generatie / Wim Klever / Hilversum : Verloren , 1997

055153348 : Philosophie und Gesetz - Frühe Schriften [Texte imprimé] / Leo Strauss ; unter Mitwirkung von Wiebke Meier ; hrsg. von Heinrich Meier / Stuttgart : J.B. Metzler , 1997

008050228 : Spinoziana [Texte imprimé] : ricerche di terminologia filosofica e critica testuale, seminario internazionale Roma, 29-30 settembre 1995 / a cura di Pina Totaro / Firenze : L.S. Olschki , 1997

007733453 : Studies in the history of Jewish thought [Texte imprimé] / by Shlomo Pines ; edited by Warren Zev Harvey, Moshe Idel / Jérusalem : the Magnes press Hebrew university , 1997

046809589 : The god of Spinoza : a philosophical study / Richard Mason / Cambridge : Cambridge university press , 1997

004145399 : Spinoza [Texte imprimé] : le masque de la sagesse, biographie imaginaire / Patrick Rödel / [Castelnau-le-Lez] : Climats , 1997

004080939 : Spinoza et la politique [Texte imprimé] : actes du colloque de Santiago du Chili, mai 1995 / sous la dir. de Humberto Giannini, Pierre-François Moreau, Patrice Vermeren ; [organisé par l'] Universidad de Chile, [Departamento de filosofía] / Paris : L'Harmattan , 1997

004664701 : Etudes sur Descartes, Spinoza, Malebranche et Leibniz [Texte imprimé] / Martial Guéroult / Hildesheim : G. Olms , 1997

004286146 : Durée, temps, éternité chez Spinoza [Texte imprimé] / [par le Groupe de recherches spinozistes CERPHI de l'Ecole normale supérieure de Fontenay/Saint-Cloud avec le soutien de l'Ecole doctorale d'histoire de la philosophie de Paris-Sorbonne] / Paris : Presses universitaires de France , 1997

010028250 : Vermeer Gongora Spinoza : l'estetica come scienza intuitiva / Roberto Diodato / Milano: B. Mondadori , 1997

061790680 : Substantia sive organismus [Texte imprimé] : immagine e funzione teorica di Spinoza negli scritti jenesi di Hegel / Vittorio Morfino ; prefazione di Fulvio Papi / Milano : Guerini e associati , 1997

007749228 : Durée, temps, éternité chez Spinoza / actes de la Journée d'études organisée à la Sorbonne, le 25 mars 1995 / par le Groupe de recherches spinozistes CERPHI de l'Ecole normale supérieure de Fontenay/Saint-Cloud avec le soutien de l'Ecole doctorale d'histoire de la philosophie de Paris-Sorbonne / Paris : P.U.F , 1997

004289307 : Figures d'Israël [Texte imprimé] : l'identité juive entre marranisme et sionisme (1648-1998) / Daniel Lindenberg / Paris : Hachette , 1997

004182340 : Les combats de Spinoza [Texte imprimé] / Alain Billecoq / Paris : Ellipses , 1997

108676676 : Introduction à l'Ethique de Spinoza La quatrième partie, La condition humaine / Pierre Macherey / Paris : Presses universitaires de France , 1997

007534876 : Natura umana e dominio : Machiavelli, Hobbes, Spinoza / Paolo Vincieri / Ravenna : Longo , 1997

008196818 : La liberté spéculative chez Descartes et Spinoza / Hervé Beveraggi / Aix-en-Provence : [s.n.] , 1997

126228809 : Spinoza and Jewish identity [Texte imprimé] / special editorial team, Steven Nadler, Manfred Walther, Elhanan Yakira / Würzburg : Königshausen & Neumann , 1997

055581803 : A dinâmica da razão na filosofia de Espinosa [Texte imprimé] / Maria Luísa Ribeiro Ferreira / [Lisboa] : Fundação Calouste Gulbenkian , 1997

072756527 : Spinoza 1, Dieu [Texte imprimé] : Ethique, I / Martial Gueroult / Paris : Aubier-Montaigne , 1997

061779903 : Spinoza : Lebensbeschreibungen und Dokumente / herausgegeben von Manfred Walther ; Übersetzung der Lebensbeschreibungen von Carl Gebhardt / Vermehrte Neuausg., mit Erläuterungen. / Hamburg : F. Meiner Verlag , 1998

164719474 : Spinoza and politics [Texte imprimé] / Etienne Balibar ; translated by Peter Snowdon / London : Verso , 1998

164719474 : Spinoza and politics [Texte imprimé] / Etienne Balibar ; translated by Peter Snowdon / London : Verso , 1998

04518125X : Schriften zum Spinozastreit / Friedrich Heinrich Jacobi ; hrsg. von Klaus Hammacher und Irmgard-Maria Piske / Hamburg : Meiner , 1998

010786929 : Spinoza : un philosophe pour notre temps / [D. Rabouin... et al.] / Paris : Magazine littéraire , 1998

164817808 : La Spinoza-Renaissance nella Germania di fine Settecento [Texte imprimé] : M. Mendelssohn, G.-E. Lessing, F.-H. Jacobi, J.-W. Goethe, J.-G. Herder, I. Kant / a cura di Vittorio Morfino / Milano : Unicopli , 1998

009936297 : Introduction à l' "Éthique" de Spinoza La troisième partie, La vie affective [Texte imprimé] / Pierre Macherey / 2e édition / Paris : Presses universitaires de France , 1998

004510747 : Spinoza et les commentateurs juifs [Texte imprimé] : commentaire biblique au premier chapitre du "tractatus theologico-politicus de Spinoza" / Philippe Cassuto / Aix-en-Provence : Publications de l'université de Provence , 1998

059378646 : La rencontre Spinoza-Machiavel [Texte imprimé] / Vittorio Morfino ; sous la dir. de Jean-Marie Vincent / [S.l.] : [s.n.] , 1998

049619551 : LA DISTINCTION ENTRE LA DUREE ET LE TEMPS DANS L'OEUVRE DE SPINOZA [Texte imprimé] / NICOLAS ISRAEL ; SOUS LA DIRECTION DE ANDRE JOSEL / [S.l.] : [s.n.] , 1998

169541266 : Chose, objet, signe chez Spinoza [Texte imprimé] / Paris : J. Vrin , 1998

07141598X : Selbstbewusstsein und Interaktion [Texte imprimé] : Spinozas Theorie der Individualität / Thomas Kisser / Würzburg : Königshausen und Neumann , 1998

075154250 : Imagination et politique chez Spinoza / Seoyeon Hong ; sous la dir. de Pierre-François Moreau / [S.l] : [s.n.] , 1998

004482964 : Spinoza / [numéro organisé par L. Ucciani, J.-M. Le Lannou, Ch. Lazzeri] / Paris : Ed. Kimé , 1998

061773050 : Within reason : a life of Spinoza / Margaret Gullan-Whur / London : Jonathan Cape , 1998

046426345 : Vermeer, mit Spinoza gesehen / Hubertus Schlenke / Berlin : Gebr. Mann , 1998

06990040X : Infini, désir, multitude 3 volumes, [Texte imprimé] : Spinoza et la pensée baroque de la puissance / par Saverio Ansaldi ; sous la dir. de M. Pierre-François Moreau / [S.l.] : [s.n.] , 1998

06990040X : Infini, désir, multitude 3 volumes, [Texte imprimé] : Spinoza et la pensée baroque de la puissance / par Saverio Ansaldi ; sous la dir. de M. Pierre-François Moreau / [S.l.] : [s.n.] , 1998

053639677 : LES SOURCES HEBRAIQUES DE LA JOIE ET DE LA PERSEVERANCE DANS L'ETRE CHEZ SPINOZA. / PATRICIA TROJMAN AIM ; SOUS LA DIR. DE JEAN PAUL LARTHOMAS / [S.l.] : [s.n.] , 1998

049351923 : Le rationalisme de Spinoza [Texte imprimé] / Ferdinand Alquié ... / 3e édition / Paris : Presses universitaires de France , 1998

004456742 : Spinoza [Texte imprimé] / André Scala / 2e tirage : 2004 / Paris : les Belles lettres , 1998, cop. 1998

00992826X : Spinoza [Texte imprimé] / [M. Korichi...et al.] / Toulouse : Presses du Mirail , 1998, cop. 1998

004419545 : L'écriture et la pensée [Texte imprimé] : Spinoza et le problème de la métaphysique / Pierre-Yves Bourdil / Paris : Ed. du Cerf , 1998, cop. 1998

079121969 : Is there a Jewish philosophy? [Texte imprimé] : rethinking fundamentals / Leon Roth ; [ed. by Edward Ullendorff] / London : Littman Library of Jewish Civilization , 1999

048623628 : La distinction entre la durée et le temps dans l'oeuvre de Spinoza [Microforme] / par Nicolas Israël / Lille : Atelier national de Reproduction des Thèses , 1999

054276659 : Spinoza hébraïsant [Texte imprimé] : l'hébreu dans le "Tractatus theologico-politicus" et le "Compendium grammatices linguæ hebrææ" / Philippe Cassuto / Louvain : E. Peeters , 1999

054276659 : Spinoza hébraïsant [Texte imprimé] : l'hébreu dans le "Tractatus theologico-politicus" et le "Compendium grammatices linguæ hebrææ" / Philippe Cassuto / Louvain : E. Peeters , 1999

061755044 : Spinoza : philosophie pratique / [Gilles Deleuze] / Sŏul : Minŭmsa , 1999

056663536 : Des vues de Spinoza sur quelques figures de la "philosophie vraie" / par Jean-Pierre Juillet / Lille : Atelier national de Reproduction des Thèses , 1999

056663536 : Des vues de Spinoza sur quelques figures de la "philosophie vraie" / par Jean-Pierre Juillet / Lille : Atelier national de Reproduction des Thèses , 1999

056663536 : Des vues de Spinoza sur quelques figures de la "philosophie vraie" / par Jean-Pierre Juillet / Lille : Atelier national de Reproduction des Thèses , 1999

056663536 : Des vues de Spinoza sur quelques figures de la "philosophie vraie" / par Jean-Pierre Juillet / Lille : Atelier national de Reproduction des Thèses , 1999

083501770 : Bodies, masses, power [Texte imprimé] : Spinoza and his contemporaries / Warren Montag / London : Verso , 1999

04531926X : Vies de Spinoza [Texte imprimé] / Jean Colerus, Lucas / Paris : Éd. Allia , 1999

052911853 : Spinoza [Texte imprimé] : philosophie pratique / Gilles Deleuze / [Nouvelle éd. augmentée] / [Paris] : Ed. de Minuit , 1999

176588728 : Les étincelles de hasard 1, Connaissance spermatique [Texte imprimé] / Henri Atlan / Paris : Éd. du Seuil , 1999

045296332 : Geulincx entre Descartes et Spinoza [Texte imprimé] / par Bernard Rousset ; postface de Pierre-François Moreau / Paris : J. Vrin , 1999

047358610 : Infini, désir, multitude [Microforme] : Spinoza et la pensée baroque de la puissance / par Saverio Ansaldi / Lille : Atelier national de Reproduction des Thèses , 1999

047358610 : Infini, désir, multitude [Microforme] : Spinoza et la pensée baroque de la puissance / par Saverio Ansaldi / Lille : Atelier national de Reproduction des Thèses , 1999

072828153 : Spinoza in English : a bibliography from the seventeenth century to the present / Wayne I. Boucher / 2nd éd / Bristol : Thoemmes Press , 1999

066511569 : L'impensato della politica [Texte imprimé] : Spinoza e il vincolo civile / Francesca Bonicalzi / Napoli : Guida , 1999

053634446 : L'idée de transformation dans la philosophie de Spinoza [Texte imprimé] / François Zourabichvili ; sous la dir. de Rose Goetz / [S.l.] : [s.n.] , 1999

058574115 : Locke, Spinoza and the philosophical debate concerning toleration in the early Enlightenment (c. 1670-c. 1750) / J.I. Israel / Amsterdam : Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen , 1999

160925118 : Más allá de la moral : la idea de conatus en Spinoza ; (y) Crítica de la noción de "gusto / Oscar Reyes / Gilles Deleuze / Santafé de Bogotá : Carpe diem ed , 1999

165169044 : Le système de l'éthique de Spinoza [Texte imprimé] / Wilfried Paris ; sous la direction de Alain Gigandet / [S.l.] : [s.n.] , 1999

072278838 : Desire and affect [Texte imprimé] : Spinoza as psychologist : papers presented at the Third Jerusalem conference (Ethica III) / ed. by Yirmiyahu Yovel / New York, N.Y. : Little Room Press , 1999

053651146 : Des vues de Spinoza sur quelques figures de la "philosophie vraie" / par Jean-Pierre Juillet ; sous la dir. de Pierre-François Moreau / [Lieu de publication inconnu] : [éditeur inconnu] , 1999

053651146 : Des vues de Spinoza sur quelques figures de la "philosophie vraie" / par Jean-Pierre Juillet ; sous la dir. de Pierre-François Moreau / [Lieu de publication inconnu] : [éditeur inconnu] , 1999

053651146 : Des vues de Spinoza sur quelques figures de la "philosophie vraie" / par Jean-Pierre Juillet ; sous la dir. de Pierre-François Moreau / [Lieu de publication inconnu] : [éditeur inconnu] , 1999

053651146 : Des vues de Spinoza sur quelques figures de la "philosophie vraie" / par Jean-Pierre Juillet ; sous la dir. de Pierre-François Moreau / [Lieu de publication inconnu] : [éditeur inconnu] , 1999

187391467 : New essays on the rationalists / edited by Rocco J. Gennaro and Charles Huenemann / New York : Oxford university press , 1999, cop. 1999

059729341 : Crépuscule de l'esprit de système : Nietzsche critique de Spinoza [Texte imprimé] / Mohamed Ben Arous ; sous la dir. de Arion Kelkel / [S.l.] : [s.n.] , 2000

051768917 : De spinozisten = The spinozists : philosophical movement in the Netherlands (1850-1907) / door Sybrand Johannes Josephus Maria Thissen / Den Haag : Sdu grafisch bedrijf , 2000

089834232 : The sphinx : Spinoza reconsidered in three essays / Wim Klever / Vrijstad [sic] : DocVision , 2000

053560000 : L'immanence et le salut, regards spinozistes [Texte imprimé] / Bernard Rousset ; préf. d'André Tosel / Paris : Éd. Kimé , 2000

060038268 : La physique de Spinoza / Épaminondas Vampoulis ; sous la dir. de Pierre-François Moreau / [Lieu d'édition inconnu] : [éditeur inconnu] , 2000

057857776 : Correspondance [Texte imprimé] / Spinoza ; trad. et annoté par Emile Saisset / Mons (Belgique) : Sils Maria asbl , 2000

05511623X : Place et fonction dans l'oeuvre de Spinoza [Texte imprimé] : ontologie et éthique / Philippe Cauchepin ; sous la dir. de Monsieur Alain Boutot / [Grenoble] : [Université Pierre Mendès France Grenoble 2] , 2000

142722448 : Within reason [Texte imprimé] : a life of Spinoza / Margaret Gullan-Whur / London : Pimlico , 2000

075070928 : Imaginação e poder [Texte imprimé] : estudo sobre a filosofia política de Espinosa / Diogo Pires Aurélio / Lisboa : Edições Colibri , 2000

075070928 : Imaginação e poder [Texte imprimé] : estudo sobre a filosofia política de Espinosa / Diogo Pires Aurélio / Lisboa : Edições Colibri , 2000

074651676 : Ganzes und Teil [Texte imprimé] : Wahrheit und Erkennen bei Spinoza / Francis Amann / Würzburg : Königshausen und Neumann , 2000

074651196 : Zur Aktualität der Ethik Spinozas [Texte imprimé] : Medizin/Psychiatrie - Ökonomie - Recht - Religion ; Spinoza in der Geschichte der philosophischen Ethik ; with summaries in English / hrsg. von Klaus Hammacher, Irmela Reimers-Tovote und Manfred Walther ... / Würzburg : Königshausen und Neumann , 2000

070447497 : The savage anomaly : the power of Spinoza's metaphysics and politics / Antonio Negri ; translation by Michael Hardt / Minneapolis : University of Minnesota Press , 2000

058581030 : Über die Lehre des Spinoza in Briefen an den Herrn Moses Mendelssohn / Friedrich Heinrich Jacobi. Auf der Grundlage der Ausg. von Klaus Hammacher und Irmgard-Maria Piske bearb. von Marion Lauschke / Hamburg : Meiner , 2000

069022038 : La fabbrica dell'imperium [Texte imprimé] : saggio su Spinoza / Riccardo Caporali / Napoli : Liguori , 2000

06114228X : Spinoza [Texte imprimé] / Teodorico Moretti-Costanzi ; introd. e cura di Carlo Vinti / Roma : Armando , 2000

173427316 : Spinoza en het moderne emotie-onderzoek [Texte imprimé] / Nico Frijda / Delft : Eburon , 2000, cop. 2000

053031512 : Spinoza [Texte imprimé] / Roger Scruton ; traduit de l'anglais par Ghislain Chaufour / Paris : Ed. du Seuil , 2000, cop. 2000

173321186 : "De wil van God" over een centraal thema in Spinoza's filosofie [Texte imprimé] / Theo Verbeek / Delft : Eburon , 2000, cop. 2000

069557454 : La physique de Spinoza / Épaminondas Vampoulis / Lille : Atelier national de Reproduction des Thèses , 2001

058987916 : L' immanence ou Le sublime [Texte imprimé] : observations sur les réactions de Kant face à Spinoza dans la "Critique de la faculté de juger" / Bertrand Dejardin / Paris : Montréal (Québec) , 2001

159692563 : Introduzione a Spinoza [Texte imprimé] / di Filippo Mignini / Ottava edizione / Bari : Editori Laterza , 2001

055432883 : Radical enlightenment [Texte imprimé] : philosophy and the making of modernity : 1650-1750 / Jonathan I. Israel / Oxford : Oxford university press , 2001

059023384 : La découverte du principe de raison [Texte imprimé] : Descartes, Hobbes, Spinoza, Leibniz / coord. par Luc Foisneau / Paris : Presses universitaires de France , 2001

061510726 : Spinoza's heresy [Texte imprimé] : immortality and the Jewish mind / Steven Nadler / Oxford : Clarendon Press , 2001

091256070 : Ethik, Recht und Politik bei Spinoza [Texte imprimé] : Vorträge gehalten anlässlich des 6. Internationalen Kongresses der Spinoza-Gesellschaft, vom 5. bis 7. Oktober 2000 an der Universität Zürich / herausgegeben und eingeleitet von Marcel Senn und Manfred Walther / Zürich : Schulthess , 2001

061561800 : Le devenir actif chez Spinoza / Pascal Severac ; sous la dir. de Pierre-François Moreau / [Lieu d'édition inconnu] : [éditeur inconnu] , 2001

070682623 : Learning from six philosophers Volume 1, [Texte imprimé] : Descartes, Spinoza, Leibniz, Locke, Berkeley, Hume / Jonathan Bennett / Oxford : Clarendon press , 2001

071412689 : Fonctions et limites du parallélisme dans la philosophie de Spinoza [Texte imprimé] / Pascale Gillot ; sous la dir. de Pierre Macherey / [S.l.] : [s.n.] , 2001

058955038 : Spinoza et le baroque [Texte imprimé] : infini, désir, multitude / Saverio Ansaldi / Paris : Éd. Kimé , 2001

058955038 : Spinoza et le baroque [Texte imprimé] : infini, désir, multitude / Saverio Ansaldi / Paris : Éd. Kimé , 2001

061087769 : Baruch Spinoza - seine Aufnahme durch die jüdischen Denker in Deutschland [Texte imprimé] / Zeʾev Levy / Stuttgart : Kohlhammer , 2001

061628913 : Mémorial I.-S. Révah [Texte imprimé] : études sur le marranisme, l'hétérodoxie juive et Spinoza / édité par Henry Méchoulan et Gérard Nahon / Paris : E. Peters , 2001

059673931 : Spinoza : critical assessments / edited by Genevieve Llloyd / London : Routledge , 2001

070405239 : Spinoza et le signe : la genèse de l'imagination / par Lorenzo Vinciguerra / Lille : Atelier national de Reproduction des Thèses , 2001

060045973 : Spinoza et le signe : la genèse de l'imagination / Lorenzo Vinciguerra ; sous la dir. de Pierre François Moreau / [Lieu d'édition inconnu] : [éditeur inconnu] , 2001

060045973 : Spinoza et le signe : la genèse de l'imagination / Lorenzo Vinciguerra ; sous la dir. de Pierre François Moreau / [Lieu d'édition inconnu] : [éditeur inconnu] , 2001

060034467 : Pensée et rationnel : Spinoza / Salomon Ofman ; sous la direction de Bernard Bourgeois / [S.l.] : [s.n.] , 2001

060916265 : Des vues de Spinoza : arguments et figures de la "philosophie vraie" / Jean-Pierre Juillet / Paris : Presses de l'Universite de Paris-Sorbonne , 2001, cop. 2001

173389805 : Baruch of Benedictus ? [Texte imprimé] : Spinoza en de "Marranen" / Wiep van Bunge / Delft : Eburon , 2001, cop. 2001

060916265 : Des vues de Spinoza : arguments et figures de la "philosophie vraie" / Jean-Pierre Juillet / Paris : Presses de l'Universite de Paris-Sorbonne , 2001, cop. 2001

060916265 : Des vues de Spinoza : arguments et figures de la "philosophie vraie" / Jean-Pierre Juillet / Paris : Presses de l'Universite de Paris-Sorbonne , 2001, cop. 2001

090432533 : O Spinoza kai to problīma tīs ekfrasīs [Texte imprimé] / Gilles Deleuze ; metafrasī Fōtīs Siatitsas ; epistīmonikī epimeleia Arīs Stylianoy / [Athina] : Ekdoseis kritikī , 2002

083556974 : Spinoza [Texte imprimé] : a very short introduction / Roger Scruton / Oxford : Oxford University Press , 2002

08983075X : Uno intuitu videre [Texte imprimé] : sull'ultimo genere di conoscenza in Spinoza / Giuseppe D'Anna / Milano : Ghibli , 2002

067317006 : Spinoza et la norme [Texte imprimé] : [texte des communications de la journée annuelle tenue à la Sorbonne, le 21 mars 1998] / [organisé par] le Laboratoire de recherches philosophiques sur les logiques de l'agir de l'Université de Franche-Comté, GDR-CNRS 2226 ; sous la dir. de Jacqueline Lagrée / Besançon : Presses Universitaires Franc-Comtoises , 2002

073305340 : Affekte und Ethik [Texte imprimé] : Spinozas Lehre im Kontext / herausgegebn von Achim Engstler und Robert Schnepf / Hildesheim : Georg Olms Verlag , 2002

069944180 : Il tempo e l'occasione [Texte imprimé] : l'incontro Spinoza Machiavelli / Vittorio Morfino / Milan : LED , 2002

154192155 : La religione di Spinoza [Texte imprimé] : quattro saggi / Piero Martinetti ; a cura di Amedeo Vigorelli / Milano : Ed. Ghibli , 2002

073780863 : Pensée et rationnel [Microforme] : Spinoza / par Salomon Ofman / Lille : Atelier national de Reproduction des Thèses , 2002

101452586 : La strategia del Conatus [Texte imprimé] : affermazione e resistenza in Spinoza / Laurent Bove ; a cura di Filippo Del Lucchese ; prefazione di Toni Negri / Milano : Ghibli , 2002

074504126 : Philosophie als Antimetaphysik [Texte imprimé] : zum Spinozabild Constantin Brunners / Jürgen Stenzel / Würzburg : Königshausen und Neumann , 2002

069637733 : Trois expressions de la puissance d'agir [Texte imprimé] / Chantal Jaquet ; sous la dir. de André Tosel / [S.l.] : [s.n.] , 2002

164716459 : Spinoza, il transindividuale [Texte imprimé] / Etienne Balibar ; a cura di Laura Di Martino e Luca Pinzolo / Milano : Ghibli , 2002

077277562 : Vermeer et Spinoza [Texte imprimé] / Pontus Hulten ; traduit du suédois par Lydie Rousseau ; présentation de Bernadette et Thierry Dufrêne / [Paris] : L'Echoppe , 2002

069345325 : Deleuze and Spinoza [Texte imprimé] : aura of expressionism / Gillian Howie / Houndmills, Basingstoke, Hampshire : Palgrave , 2002

068677359 : De la différence des conceptions spinoziste et kantienne de Dieu [Texte imprimé] / Hervé Laloy ; sous la dir. de Monique Castillo / [S.l.] : [s.n.] , 2002

066932718 : Spinoza subversif [Texte imprimé] : variations (in)actuelles / Antonio Negri ; trad. de Marilène Raiola et François Matheron / Paris : Kimé , 2002, cop. 1994

066932718 : Spinoza subversif [Texte imprimé] : variations (in)actuelles / Antonio Negri ; trad. de Marilène Raiola et François Matheron / Paris : Kimé , 2002, cop. 1994

074457330 : Spinoza [Texte imprimé] : metaphysical themes / edited by Olli Koistinen, John Biro / Oxford : Oxford University press , 2002, cop. 2002

076591743 : Ao encontro de Espinosa [Texte imprimé] : as emoções sociais e a neurologia do sentir / António Damásio / Mem martins : Publicações Europa-América , 2003

070710376 : Pensée et rationnel [Texte imprimé] : Spinoza / Salomon Ofman / Paris : L'Harmattan , 2003

075729067 : La définition de l'esprit humain par Spinoza [Texte imprimé] : l'éthique ou les limites de la métaphysique / Mériam Korichi ; sous la dir. de Denis Kambouchner / [S.l.] : [s.n.] , 2003

07637243X : La fabrique intellectuelle du "Traité de la réforme de l'intellect" [Texte imprimé] : idée vraie donnée, méthode et art dans la philosophie de Spinoza / Adrien Klajnman ; sous la dir. de Pierre-François Moreau / S.l. : s.n. , 2003

077130642 : Le philosophique chez G. E. Lessing (1729-1781) [Texte imprimé] : individu et vérité / Charlotte Coulombeau ; sous la direction d'Elisabeth Schwartz / [S.l.] : [s.n.] , 2003

075765225 : Leibniz et Spinoza [Texte imprimé] : la genèse d'une opposition / Mogens Laerke ; sous la dir. de Pierre-François Moreau / S.l. : s.n. , 2003

075765225 : Leibniz et Spinoza [Texte imprimé] : la genèse d'une opposition / Mogens Laerke ; sous la dir. de Pierre-François Moreau / S.l. : s.n. , 2003

088082598 : Meaning in Spinoza's Method [Texte imprimé] / Aaron V. Garrett,... / Cambridge : Cambridge University Press , 2003

088082598 : Meaning in Spinoza's Method [Texte imprimé] / Aaron V. Garrett,... / Cambridge : Cambridge University Press , 2003

087630672 : Potenza e beatitudine [Texte imprimé] : il diritto nel pensiero di Baruch Spinoza / Roberto Ciccarelli / Roma : Carocci , 2003

075051419 : Le devenir actif chez Spinoza / par Pascal Séverac / Lille : Atelier national de Reproduction des Thèses , 2003

158321723 : Learning from six philosophers Volume 1, [Ressource électronique] / Jonathan Bennett / [Oxford] : Oxford University Press , 2003

077258827 : Les idées de l'homme [Microforme] : la position de Spinoza dans l'horizon cartésien / par Lamine Hamlaoui / Lille : Atelier national de Reproduction des Thèses , 2003

096427698 : La prudence de l'écriture dans L' Ethique de Spinoza [Texte imprimé] : appoche formelle des scolies / Jean Delord ; sous la dir. de Daniel Parrochia / [S.l.] : [s. n] , 2003

150071728 : O uso e a regra : ensaio sobre a gramática espinosana / São Paulo : sn , 2003

110293436 : Drie perspectieven op religie in het denken van Spinoza [Texte imprimé] : een onderzoek naar de verschillende betekenissen van religie in het oeuvre van Spinoza / Paulus Cornelis Juffermans / Budel : Damon , 2003

113603436 : Uma suprema alegria [Texte imprimé] : escritos sobre Espinosa / Maria Luísa Ribeiro Ferreira / Coimbra : Quarteto , 2003

079311199 : La communication des affects chez Descartes et Spinoza [Texte imprimé] : perception et lien social / Philippe Drieux ; sous la dir. de Jean-Pierre Clero / [S.l.] : [s.n.] , 2003

087215160 : La production de l'obéissance [Texte imprimé] : la formation de la société chez Spinoza et Foucault / Toshihito Kayano ; sous la dir. d'Etienne Balibar / [S.l.] : [s.n.] , 2003

115987517 : Exaltación y crisis de la razón [Texte imprimé] : lecciones de filosofía : Descartes, Spinoza, Leibniz, Kant / Enrique Borrego / Granada : Editorial Universidad de Granada , 2003

157979326 : Spinoza's heresy [Ressource électronique] : immortality and the Jewish mind / Steven Nadler / [Oxford] : Oxford University Press , 2003

117233579 : Tumulti e "indignatio" [Texte imprimé] : conflitto, diritto e moltitudine in Machiavelli e Spinoza / Filippo Del Lucchese / [S.l.] : [s.n.] , 2003

111062691 : Politische Theologie [Texte imprimé] : Formen und Funktionen im 20. Jahrhundert / Jürgen Brokoff, Jürgen Fohrmann (HG.) / Paderborn : F. Schöningh , 2003

080521800 : Pouvoir et impuissance [Texte imprimé] : philosophie et politique chez Spinoza / Bertrand Dejardin / Paris : L'Harmattan , 2003

082086028 : Affects et conscience chez Spinoza [Texte imprimé] : l'automatisme dans le progrès éthique / Syliane Malinowski-Charles / Hildesheim : G. Olms , 2004

167530968 : Spinoza [Texte imprimé] / Aarhus : Slagmark , 2004

09890423X : Je devrais me taire [Texte imprimé] : Spinoza, Hölderlin et autres essais / Emmanuel Loi / Paris : Exils éd. , 2004

110788389 : Grenzen aan tolerantie [Texte imprimé] : Erasmus, Hugo de Groot, Spinoza en de actualiteit / Wil Derkse (red.) / Budel : Damon , 2004

119616807 : Spinoza on Reason and the "Free Man" [Texte imprimé] : Ethica IV / Papers Presende at the Fourth Jerusalem conference ; Edited by Yirmiyahu Yovel and Gideon Segal / New York : Mottle Room Press , 2004

097304336 : Spinoza and Dutch republicanism / Raia Prokhovnik / Basingstoke : Palgrave Macmillan , 2004

083030123 : Le vivant et ses normes [Texte imprimé] : Spinoza, Diderot, Saint-Hilaire / publ. par le Centre Gaston-Bachelard de recherches sur l'imaginaire et la rationalité de l'Université de Bourgogne ; sous la dir. de Pierre Guenancia,... et Pierre-François Moreau,... / Dijon : Centre Gaston-Bachelard , 2004

081845170 : L'illuminismo di Dio [Texte imprimé] : alle origini della mentalità liberale : religione, teologia, filosofia e storia in Johann Salomo Semler (1725-1791) : contributo per lo studio delle fonti teologiche, cartesiane e spinoziane dell'"Aufklärung" / Roberto Bordoli / [Firenze] : L. S. Olschki , 2004

098481665 : Spinoza et la médecine de son temps [Texte imprimé] / Raphaële Andrault ; sous la direction de Pierre-François Moreau / [S.l] : [s.n.] , 2004

095232753 : Descartes, Spinoza [Texte imprimé] / Michel Terestchenko, Dominik Perler, Alain Boyer...[et al.] / Paris : Presses universitaires de France , 2004

085689688 : Scintille ebraiche [Texte imprimé] : Spinoza, Vico e Benamozegh / Leonardo Amoroso / Pisa : ETS , 2004

081318987 : La définition de l'esprit humain par Spinoza [Microforme] : l'éthique ou les limites de la métaphysique / par Mériam Korichi / Lille : Atelier national de Reproduction des Thèses , 2004

082338191 : Leibniz et Spinoza [Microforme] : la genèse d'une opposition / Mogen Laerke / Lille : Atelier national de Reproduction des Thèses , 2004

076628078 : Totalité et finitude [Texte imprimé] : Spinoza et Heidegger / par Jean-Marie Vaysse / Paris : J. Vrin , 2004

085203300 : Vernunft und Affektivität [Texte imprimé] : Untersuchungen zu Spinozas Theorie der Politik / Kazuhiko Yoshida / Würzburg : Königshausen & Neumann , 2004

113836058 : Spinoza in Nordic countries [Texte imprimé] = Spinoza im Norden : / Vesa Oittinen, ed. / Helsinki : University of Helsinki, Dept. of Philosophy, Dept. of Social and Moral Philosophy , 2004

178772623 : Le sujet et la valeur chez Spinoza [Texte imprimé] / Kassoum Sidiki Bâ ; sous la direction de Pierre-François Moreau / [S.l.] : [s.n.] , 2004

095194622 : Spinoza [Texte imprimé] : lecteur d'Aristote / Frédéric Manzini ; sous la direction de Jean-Luc Marion / Paris : s.n. , 2004

08976157X : Puissance et individu chez Descartes, Hobbes et Spinoza [Texte imprimé] / Cécile Nicco-Kerinvel ; sous la dir. de Pierre-François Moreau / [S.l.] : [s.n.] , 2004

151597804 : The march of the Libertines [Texte imprimé] : Spinozists and the Dutch Reformed Church (1660-1750) / Michiel Wielema / Hilversum : Uitgeverij Verloren , 2004, cop. 2004

168024055 : Quaderni Spinoziani [Texte imprimé] / Associazione italiana [degli] amici di Spinoza / Milano : Ghibli , 2004-

088689689 : La communication du bien chez Spinoza [Texte imprimé] / Ariel Suhamy ; [sous la direction de] Pierre-François Moreau / [S.l.] : [s.n.] , 2005

092143210 : Le spinozisme [Texte imprimé] / Victor Delbos / Paris : J. Vrin , 2005

093600089 : La problématique du rapport entre foi, raison et politique chez Averroès et chez Spinoza [Texte imprimé] / Fathia Bala ; sous la direction de Robert Damien / [S.l.] : [s.n.] , 2005

092030815 : Spinoza et le signe : la genèse de l'imagination / par Lorenzo Vinciguerra / Paris : J. Vrin , 2005

092030815 : Spinoza et le signe : la genèse de l'imagination / par Lorenzo Vinciguerra / Paris : J. Vrin , 2005

094159971 : Les expressions de la puissance d'agir chez Spinoza [Texte imprimé] / Chantal Jaquet / Paris : Publications de la Sorbonne , 2005

105672505 : Spinoza, [Microforme] : lecteur d'Aristote / Frédéric Manzini / Lille : Atelier national de Reproduction des Thèses , 2005

089557433 : Dieu et la nature [Texte imprimé] : la question du panthéisme dans l'idéalisme allemand / Christophe Bouton (éd.) / Hildesheim : G. Olms , 2005

10568094X : Puissance et individu chez Descartes, Hobbes et Spinoza [Microforme] / par Cécile Nicco-Kérinvel / Lille : Atelier national de Reproduction des Thèses , 2005

095314350 : Spinoza to the letter [Texte imprimé] : studies in words, texts and books / edited by Fokke Akkerman and Piet Steenbakkers / Leiden : Brill , 2005

101533764 : La notion de joie chez Spinoza et Nietzsche [Texte imprimé] / Emmanuel Ioannidis ; sous la direction de François Moreau / [S.l.] : [s.n.] , 2005

090402014 : Le devenir actif chez Spinoza / Pascal Sévérac / Paris : H. Champion , 2005, cop. 2005

095082611 : Spinoza, philosophe de l'amour / sous la direction de Chantal Jaquet, Pascal Sévérac et Ariel Suhamy ; [publié par l'] Institut Claude Longeon Renaissance et âge classique / Saint-Étienne : Publications de l'Université de Saint-Étienne , 2005, cop. 2005

102056447 : L'intérêt souverain [Texte imprimé] : essai d'anthropologie économique spinoziste / Frédéric Lordon / Paris : la Découverte , 2006

098491172 : L'historicité de l'être et la politique du signe [Texte imprimé] : recherches sur les implications ontologiques, épistémologiques et politiques du concept d'historia chez Spinoza / Ki-Soon Park ; sous la direction de Pierre-Francois Moureau / [S.l.] : [s.n.] , 2006

101341199 : Spinoza, lecteur de Maïmonide [Texte imprimé] : la question théologico-politique / Catherine Chalier / Paris : les Éditions du Cerf , 2006

113130155 : Spinoza et son cercle [Texte imprimé] : étude critique historique sur les hétérodoxes hollandais / par K. O. Meinsma ; préface de Henri Gouhier ; traduit du néerlandais par S. Roosenburg ; appendices latins et allemands traduits par J.-P. Osier / 2e édition / Paris : J. Vrin , 2006

113130155 : Spinoza et son cercle [Texte imprimé] : étude critique historique sur les hétérodoxes hollandais / par K. O. Meinsma ; préface de Henri Gouhier ; traduit du néerlandais par S. Roosenburg ; appendices latins et allemands traduits par J.-P. Osier / 2e édition / Paris : J. Vrin , 2006

157979067 : Spinoza [Ressource électronique] : metaphysical themes / Olli Koistinen and John Biro / [Oxford] : Oxford University Press , 2006

123896118 : Le passage à l'action, connaissance et affects dans la philosophie de Spinoza [Texte imprimé] / Maxime Rovere ; sous la direction de Pierre-François Moreau / [S.l.] : [s.n.] , 2006

118057669 : Introduzione a Spinoza [Texte imprimé] / di Filippo Mignini / Nuova edizione riveduta e aggiornata / Bari : Editori Laterza , 2006

157552675 : Spinoza, Kant, Hegel [Texte imprimé] : les textes fondamentaux de la philosophie moderne / avec J.-M. Besnier, L. Ferry, J.-F. Kervégan,... [et al.] / Paris : Le Point-Sebdo , 2006

128783176 : "Agnostos theos" [Texte imprimé] : il carteggio Spinoza-Oldenburg 1675-1676 : testo originale, traduzione italiana, commento storico-filologico del carteggio / [a cura di] Omero Proietti / Gottfried Wilhelm Leibniz / Macerata : Quodlibet , 2006

127206086 : Baruch de Spinoza [Texte imprimé] / Wolfgang Bartuschat / 2., aktualisierte Auflage. 2006 / München : C. H. Beck , 2006

148274439 : The Cambridge companion to Spinoza [Ressource électronique] / edited by Don Garrett / Cambridge [etc.] : Cambridge university press , 2006

112603793 : Spinoza et les philosophies de la vie [Texte imprimé] / [Charles Ramond, Julie Casteigt, Jean-Louis Breteau... et al.] / Toulouse : Presses universitaire du Mirail , 2006, cop. 2006

098467395 : Problèmes du spinozisme [Texte imprimé] / par Pierre-François Moreau / Paris : J. Vrin , 2006, cop. 2006

128771623 : Spinoza as religious philosopher [Texte imprimé] : between radical protestantism and jewishness / Waterloo, Ont : Conrad Grebel College , 2007

120636247 : Spinoza's dynamics of being [Texte imprimé] : the concept of power and its role in Spinoza's metaphysics / Valtteri Viljanen / Turku : University of Turku , 2007

121749460 : Spinoza, ricerche e prospettive [Texte imprimé] : per una storia dello spinozismo in Italia : atti delle Giornate di studio in ricordo di Emilia Giancotti, Urbino, 2-4 ottobre 2002 / a cura di Daniela Bostrenghi e Cristina Santinelli ; introduzione di Cristina Santinelli / Napoli : Bibliopolis , 2007

121749460 : Spinoza, ricerche e prospettive [Texte imprimé] : per una storia dello spinozismo in Italia : atti delle Giornate di studio in ricordo di Emilia Giancotti, Urbino, 2-4 ottobre 2002 / a cura di Daniela Bostrenghi e Cristina Santinelli ; introduzione di Cristina Santinelli / Napoli : Bibliopolis , 2007

122893794 : Rationalism, platonism and God [Texte imprimé] / edited by Michael Ayers / Oxford : Oxford University Press , 2007

148494072 : Les Fondements physiques de la philosophie politique moderne (Hobbes et Spinoza) [Texte imprimé] / Mohamed Adel Mtimet ; sous la direction de Jacques Poulain / [S.l.] : [s.n.] , 2007

121588777 : Spinoza au XIXe siècle [Texte imprimé] : actes des Journées d'études organisées à la Sorbonne, 9 et 16 mars, 23 et 30 novembre 1997 / sous la direction d'André Tosel, Pierre-François Moreau et Jean Salem ; présentation par André Tosel ; textes réunis et édités par le Centre d'histoire des systèmes de pensée moderne ( Université Paris I) et par le Centre d'études en rhétorique, philosophie et histoire des idées (Ecole normale supérieure des lettres et sciences humaines) ; ouvrage publié avec la collaboration de Charlotte Castro et Mathieu Horeau / Paris : Publications de la Sorbonne , 2007

121588777 : Spinoza au XIXe siècle [Texte imprimé] : actes des Journées d'études organisées à la Sorbonne, 9 et 16 mars, 23 et 30 novembre 1997 / sous la direction d'André Tosel, Pierre-François Moreau et Jean Salem ; présentation par André Tosel ; textes réunis et édités par le Centre d'histoire des systèmes de pensée moderne ( Université Paris I) et par le Centre d'études en rhétorique, philosophie et histoire des idées (Ecole normale supérieure des lettres et sciences humaines) ; ouvrage publié avec la collaboration de Charlotte Castro et Mathieu Horeau / Paris : Publications de la Sorbonne , 2007

118199609 : L'historicité de l'être et la politique du signe [Microforme] : recherches sur les implications ontologiques, épistémologiques et politiques du concept d'histoire chez Spinoza / par Ki-Soon Park / Lille : Atelier national de Reproduction des Thèses , 2007

130613614 : L'Internet [Texte imprimé] : essai d'approche conceptuelle / Anne Des Bordes ; sous la direction d'Éric Guichard / [S.l.] : [s.n.] , 2007

118646281 : La notion de joie chez Spinoza et Nietzsche [Microforme] / Emmanuel Ioannidis / Lille : Atelier national de Reproduction des Thèses , 2007

131139053 : Dutch Jewry in a cultural maelstrom, 1880-1940 [Texte imprimé] / Judith Frishman and Hetty Berg, editors / Amsterdam : Aksant , 2007

118272829 : Disparate de l'opposition et de la contrarietas [Texte imprimé] : d’une confusion vivace et de la productivité de sa dissipation pour une théorie non hégélienne de la transformation sociale / Jean-François Gava ; sous la direction de Franck Fischbach / [S.l.] : [s.n.] , 2007

114384797 : Spinoza l'étranger [Texte imprimé] / Daniel Pezeril ; texte établi par Florence Delay,... / Paris : les Éd. du Cerf , 2007, cop. 2007

154250554 : Disparate de l'opposition et de la contrarietas [Microforme] : d’une confusion vivace et de la productivité de sa dissipation pour une théorie non hégélienne de la transformation sociale / Jean-François Gava ; sous la direction de Franck Fischbach / Lille : ANRT , 2008

182797058 : L'amour de Dieu dans la philosophie de Spinoza / Judith Haroun,... ; [préface de Mgr. H. Antoun Mourany] / Hadath-Baabda (Liban) : Editions de l'Université Antonine , 2008

127473351 : Vers "Hilaritas" [Texte imprimé] : étude sur l'union de l'âme et du corps, les passions et leurs classification, et la maîtrise des passions chez Descartes et Spinoza / Minna Koivuniemi ; thèse dirigée par le professeur Pierre-François Moreau et le professeur Lilli Alanen / [S.l.] : [s.n.] , 2008

129745693 : Ordre géométrique et rhétorique dans l' Ethica de Spinoza [Texte imprimé] / Monica Cornelis ; sous la direction de Bruno Clément / [S.l.] : [s.n.] , 2008

132308096 : スピノザ入門 [Texte imprimé] / ピエール=フランソワ・モロー著 ; 松田克進;樋口善郎訳 / 東京 : 白水社 , 2008

132308096 : スピノザ入門 [Texte imprimé] / ピエール=フランソワ・モロー著 ; 松田克進;樋口善郎訳 / 東京 : 白水社 , 2008

123627052 : Lichtgefüge des 17. Jahrhunderts [Texte imprimé] : Rembrandt und Vermeer - Spinoza und Leibniz / Carolin Bohlmann, Thomas Fink, Philipp Weiss (Hrsg.) / München : W. Fink , 2008

129837164 : Les modalités spécifiques de la raison politique [Ressource électronique] : critique religieuse et engagement politique chez Spinoza / Marcellin Konin Alla ; sous la direction de Jean-Louis Vieillard-Baron,... / [Poitiers] : [I-Medias] , 2008

166643750 : Cause e nozioni comuni nella filosofia di Spinoza [Texte imprimé] / Francesco Cerrato / Macerata : Quodlibet , 2008

129729957 : Les modalités spécifiques de la raison politique [Texte imprimé] : critique religieuse et engagement politique chez Spinoza / Marcellin Konin Alla ; sous la direction de Jean-Louis Vieillard-Baron,... / [S.l.] : [s.n.] , 2008

137498780 : Spinoza : philosophie, grammaire et interprétation de l'"Ecriture" / Jacques Jacob Cohen ; sous la direction de Frédéric de Buzon / [Lieu de publication inconnu] : [éditeur inconnu] , 2008

188346775 : Constitution d'un sujet sans intériorité à partir de "L'Éthique" de Spinoza / Charles Martin-Freville ; sous la direction de Pierre-François Moreau / [S.l.] : [s.n.] , 2008

135247136 : Descartes, Pascal et Spinoza et la question de l'effacement du tragique [Texte imprimé] / Myriam Marquier-Morvan ; sous la direction de Pierre-François Moreau / [S.l.] : [s.n.] , 2008

129517690 : Leibniz lecteur de Spinoza [Texte imprimé] : la genèse d'une opposition complexe / Mogens Laerke / Paris : H. Champion , 2008

129517690 : Leibniz lecteur de Spinoza [Texte imprimé] : la genèse d'une opposition complexe / Mogens Laerke / Paris : H. Champion , 2008

132907054 : Fiction et philosophie [Texte imprimé] : avec des notes inédites de Flaubert sur la philosophie de Spinoza et de Hegel / textes réunis et présentés par Gisèle Séginger / Caen : Lettres modernes Minard , 2008

140655719 : Spinoza [Texte imprimé] : de la física a la historia : [congreso internacional, octubre 2005] / coordinadores, Julián Carvajal, María Luisa de la Cámara / Cuenca : Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha , 2008

188598413 : Spinoza and the stoics : power, politics, and the passions / Firmin DeBrabander / London : Continuum , 2008, cop. 2007

136910246 : Hobbes, Spinoza ou les politiques de la parole [Texte imprimé] : critique de la sécularisation et usages de l'histoire sainte à l'âge classique / Philippe Drieux, Éric Marquer, Pierre-François Moreau... [et al.] ; sous la direction de Julie Saada ; préface de Paolo Cristofolini / Lyon : ENS éd. , 2009

136738664 : Refaire les lumières ? [Texte imprimé] / [Michaël Foessel, Marc-Olivier Padis, Bruno Bernardi ...[et al.]] / Paris : Esprit , 2009

145552888 : The philosophy of the young Leibniz [Texte imprimé] / edited by Mark Kulstad, Mogens Laerke and David Snyder / Stuttgart : F. Steiner , 2009

133989038 : Descartes, Spinoza, Schelling / Direction : Yvon Brès, Dominique Merllié ; Rédaction : Marie-Frédérique Pellegrin / Paris : Presses Universitaires de France , 2009

149551223 : Spinoza et la réforme [Texte imprimé] : esquisse d'une confrontation entre spinozisme et calvinisme / Alain Gervais Ndoba ; [sous la direction de] Pierre-François Moreau / [S.l.] : [s. n.] , 2009

145288307 : Instrumenta mentis [Texte imprimé] : contributi al lessico filosofico di Spinoza / Pina Totaro / Firenze : L.S. Olschki , 2009

190887974 : L'amour et la puissance chez Spinoza / Anaïs Blanc-Lefevre ; Sous la direction de Fabienne Brugère / [Lieu de publication inconnu] : [éditeur inconnu] , 2009

177575816 : Le vouloir, le savoir et le pouvoir [Texte imprimé] : une étude phénoménologique et herméneutique du parallélisme de Spinoza / Whon-Chul Kim ; sous la direction de Jorland Gérard / [S.l.] : [s.n.] , 2009

132966956 : Spinoza et l'approche éthique du problème de la libération [Texte imprimé] : critique du théologico-politique / Carl R. Bolduc / Hildesheim : G. Olms , 2009

132966956 : Spinoza et l'approche éthique du problème de la libération [Texte imprimé] : critique du théologico-politique / Carl R. Bolduc / Hildesheim : G. Olms , 2009

132966956 : Spinoza et l'approche éthique du problème de la libération [Texte imprimé] : critique du théologico-politique / Carl R. Bolduc / Hildesheim : G. Olms , 2009

132966956 : Spinoza et l'approche éthique du problème de la libération [Texte imprimé] : critique du théologico-politique / Carl R. Bolduc / Hildesheim : G. Olms , 2009

177900261 : L'énigme Image-temps. L'Image-mouvement et L'Image-temps de Gilles Deleuze [Ressource électronique] : essai de généalogie philosophique / Jean-Michel Pamart ; sous la direction de Raymond Bellour / [S.l.] : [s.n.] , 2009

145204499 : Descartes, Pascal, Spinoza et la question de l'effacement du tragique [Microforme] / par Myriam Marquier-Morvan ; directeur de thèse Pierre-François Moreau / Lille : Atelier national de Reproduction des Thèses , 2009

142276766 : Restaurer l'idée de citoyenneté à l'aube des Lumières [Texte imprimé] : le républicanisme moderne de Locke et Spinoza / Christophe Miqueu ; [sous la dir. de] Christian Lazzeri / [S. l.] : [s. n.] , 2009

136330126 : Spinoza [Texte imprimé] : le maître de liberté / Paris : Le Nouvel Observateur du Monde , 2009

146933540 : Ser y poder [Texte imprimé] : Spinoza y los fundamentos del laicismo moderno / Armando Segura (dir.) / Granada : Editorial Universidad de Granada , 2009

147809029 : Corpo [Texte imprimé] : um modo de ser divino : uma introdução à metafísica de Espinosa / Márcia Patrizio dos Santos ; com prefácio de Pierre-François Moreau / São Paulo : Annablume , 2009

142707236 : Puissance du langage, puissance de l'intellect chez Spinoza [Texte imprimé] / Céline Hervet ; sous la direction de Chantal Jaquet / [S.l.] : [s.n.] , 2009

154945072 : L'abisso dell'unica sostanza [Texte imprimé] : l'immagine di Spinoza nella prima metà dell'Ottocento tedesco / testi di Beneke, Büchner, Feuerbach, Fries, Hegel, Heine, Herbart, Hess, Marx, Schelling, Schleiermacher, Schopenhauer ; a cura di Gianluca Battistel, Filippo Del Lucchese e Vittorio Morfino / Macerata : Quodlibet , 2009

147901499 : Spinoza : fluctuations et simultanéité [Texte imprimé] / Sergio E. Rojas Peralta ; sous la direction deJean-Marie Vaysse / [S.l.] : [s.n.] , 2009

14228310X : Le dépôt des armes [Texte imprimé] : la non-violence et la désobéissance civile comme déconstruction et reconstruction politique / Hourya Bentouhami ; sous la direction de Etienne Tassin / [S.l.] : [s.n.] , 2009

133037894 : Toland et Leibniz [Texte imprimé] : l'invention du néo-spinozisme / par Tristan Dagron / Paris : J. Vrin , 2009

153843845 : El dios incrédulo [Texte imprimé] : fundamentación del ateísmo en el pensamiento de Baruch de Spinoza / Emilio Garoz Bejarano / Barcelona : Lampedusa , 2009

148273351 : Horror vacui [Texte imprimé] : voluntad y deseo en el pensamiento de Spinoza / Víctor Manuel Pineda / Mexico : Plaza y Valdés , 2009

136443885 : Le problème de l'essence de l'homme chez Spinoza [Texte imprimé] / Julien Busse / Paris : Publications de la Sorbonne , 2009, cop. 2009

148602762 : La communication du bien chez Spinoza [Texte imprimé] / Ariel Suhamy / Paris : Éds. Classiques Garnier , 2010

150981953 : Spinoza et le spinozisme [Ressource électronique] / Pierre-François Moreau / 3e éd / Paris : P.U.F , 2010

150981953 : Spinoza et le spinozisme [Ressource électronique] / Pierre-François Moreau / 3e éd / Paris : P.U.F , 2010

152696121 : Metaphysik und Methode [Texte imprimé] : Descartes, Spinoza, Leibniz im Vergleich / Thomas Kisser (Hg.) / Stuttgart : F. Steiner , 2010

147808618 : Diderot and Lessing as exemplars of a post-Spinozist mentality [Texte imprimé] / by Louise Crowther / London : Maney publ. , 2010

149595204 : Raison et désir dans la philosophie de Spinoza [Texte imprimé] / Dimitrios Athanasakis ; [sous la direction de] Pierre-François Moreau / [S.l.] : [s.n.] , 2010

152495932 : Spinoza [Texte imprimé] : stato e religione, ebraismo e cristianesimo / Hermann Cohen ; a cura di Roberto Bertoldi / Brescia : Morcelliana , 2010

175750610 : La communication du bien chez Spinoza [Ressource électronique] / Ariel Suhamy / Paris : Éditions Classiques Garnier numérique , 2010

150178131 : La vie et le vivant. Physologie et métaphysique chez Spinoza et Leibniz [Texte imprimé] / Raphaële Andrault ; sous la direction de Pierre-François Moreau / [S.l.] : [s.n.] , 2010

150002041 : Puissance du langage, puissance de l'intellect chez Spinoza [Microforme] / par Céline Hervet ; sous la direction de Chantal Jaquet,... / Lille : Atelier national de Reproduction des Thèses , 2010

152347836 : Il bagaglio politico degli individui [Texte imprimé] : la dinamica consuetudinaria nella rilessione politica di Spinoza / Roberto Evangelista / Milano : Ghibli , 2010

148037216 : Santé du corps et santé de l’esprit [Texte imprimé] : les apports de l'éthique de Spinoza à l'éthique médicale / Éric Delassus ; [sous la dir. de] Jacqueline Lagrée / [S.l.] : [s.n.] , 2010

150314345 : "Philedonius", 1657 [Texte imprimé] : Spinoza, Van den Enden e i classici latini / Omero Proietti / Macerata : Eum , 2010, cop. 2010

161346278 : Kant and spinozism [Texte imprimé] : transcendental idealism and immanence from Jacobi to Deleuze / Beth Lord, ... / New York (N.Y.) : Palgrave Macmillan , 2011

182371441 : Spinoza et la médecine : éthique et thérapeutique / Bernard Vandewalle / Paris : l'Harmattan , 2011

158444167 : La herida de Spinoza [Texte imprimé] : felicidad y política en la vida posmoderna / Vicente Serrano / Primera edición. / Barcelona : Anagrama , 2011

177855495 : Spinoza's hard path to freedom [Texte imprimé] / Moira Gatens / [Assen] : Van Gorcum , 2011

15965727X : Il Mos geometricus nell'Olanda di Spinoza [Texte imprimé] / Domenico Collacciani ; [sous la direction de Vincent Carraud et Marta Fattori] / [S.l.] : [s.n.] , 2011

175752001 : De l'imagination à l'entendement [Ressource électronique] : la puissance du langage chez Spinoza / Céline Hervet / Paris : Éditions Classiques Garnier numérique , 2011

162141130 : La polémica sobre la Kabbalah y Spinoza [Texte imprimé] : Moses Germanus y Leibniz / Lourdes Rensoli Laliga / Granada : Comares , 2011

159508207 : Le devenir sage chez Spinoza [Texte imprimé] : une voie rare et ardue / Jansen Mickaël ; sous la direction de Frédéric Brahami / [S.l.] : [s.n.] , 2011

155048341 : Spinoza [Texte imprimé] : union et désunion / par Pascal Sévérac / Paris : J. Vrin , 2011, cop. 2011

158306619 : Salvation through Spinoza [Texte imprimé] : a study of Jewish culture in Weimar Germany / by David J. Wertheim / Leiden : Brill , 2011, cop. 2011

152618627 : Études sur Spinoza et les philosophies de l'âge classique / Alexandre Matheron / Lyon : ENS éditions , 2011, cop. 2011

160281598 : Spinoza's geometry of power [Texte imprimé] / Valtteri Viljanen / Cambridge (GB) : Cambridge University Press , 2011, cop. 2011

180453793 : Prozesse der Befreiung [Texte imprimé] : Marx, Spinoza und die Bedingungen des freien Gemeinwesens / Karl Reitter / Münster : Westfälisches Dampfboot , 2011, cop. 2011

158761936 : De l'imagination à l'entendement [Texte imprimé] : la puissance du langage chez Spinoza / Céline Hervet / Paris : Classiques Garnier , 2011, cop. 2011

162015453 : Spinoza on philosophy, religion, and politics [Ressource électronique] : "The theologico-political treatise" / Susan James / [Oxford] : Oxford University Press , 2012

161743994 : Spinoza et la pensée française avant la Révolution Deuxième partie, Le XVIIIe siècle [Texte imprimé] / par Paul Vernière,... / [Reprod. en fac-similé] / Genève : Slatkine reprints , 2012

178639893 : El común sentir de los hombres [Texte imprimé] : ¿obstáculo o motor de la felicidad humana ? / María Luisa de la Cámara / Hildesheim [etc.] : G. Olms , 2012

165713771 : Spinoza et la figure nietzschéenne de l'esprit libre [Texte imprimé] / Jansen Mickaël ; sous la direction de Hérvé Touboul / [S.l.] : [s.n.] , 2012

165713771 : Spinoza et la figure nietzschéenne de l'esprit libre [Texte imprimé] / Jansen Mickaël ; sous la direction de Hérvé Touboul / [S.l.] : [s.n.] , 2012

166259675 : Zur Vorstellungskraft in der Philosophie Spinozas [Texte imprimé] / Martin Hagemeier / Würzburg : Königshausen & Neumann , 2012

170477622 : Comprendre Spinoza [Ressource électronique] / Hadi Rizk / Paris : A. Colin , 2012

166396486 : Spinoza past and present [Texte imprimé] : essays on Spinoza, spinozism, and Spinoza scholarship / by Wiep van Bunge / Leiden : Brill , 2012

175309299 : Spinoza, Locke et l'idée de citoyenneté [Ressource électronique] : une génération républicaine à l'aube des Lumières / Christophe Miqueu ; [préface de Jean Terrel] / Paris : Éditions Classiques Garnier numérique , 2012

175752168 : Le temps et l'occasion [Ressource électronique] : la rencontre Spinoza-Machiavel / Vittorio Morfino ; traduit de l'italien par Lucile Langlois et Maxime Giglio ; sous la direction d'Aurélie Gendrat-Claudel / Paris : Éditions Classiques Garnier numérique , 2012

176735046 : L'éthique chez Deleuze : un corps qui évalue et expérimente / Mariana De Toledo Barbosa ; sous la direction de Martine de Gaudemar et de Roberto Machado / [S.l.] : [s.n.] , 2012

171191013 : Spinoza et la pensée française avant la Révolution Première partie, Le XVIIe siècle (1663-1715) [Texte imprimé] / par Paul Vernière,... / [Reprod. en fac-similé] / Genève : Slatkine reprints , 2012

170469328 : L'art de gouverner et la resistance au pouvoir [Texte imprimé] : au delà des dichotomies / Dritan Karadaku ; sous la direction d'Alain Brossat / [S.l.] : [s.n.] , 2012

165660198 : Spinoza e Nietzsche [Texte imprimé] : della potenza e le sue determinazioni / Federico Lodoli / Verona : Ombre corte , 2012

182867811 : Lacan devant Spinoza : création, dissolution / [direction de la publication Mayette Viltard] / Paris : l'Unebévue éd. , 2012

177765135 : Le philosophe artiste : La mise en surface de la philosophie : Panopticon, Amor fati, Etre au monde, L'Ethique / Benoît Baltus ; sous la direction de Baldine Saint Girons / [S.l.] : [s.n.] , 2012

159925878 : Spinoza transalpin [Texte imprimé] : les interprétations actuelles en Italie / sous la direction de Chantal Jaquet et Pierre-François Moreau / Paris : Publications de la Sorbonne , 2012, cop. 2011

165835052 : Spinoza [Texte imprimé] : la potenza del comune / Daniela Bostrenghi, Venanzio Raspa, Cristina Santinelli, Stefano Visentin (a cura di) / Hildesheim : G. Olms verl. , 2012, cop. 2012

161749305 : Spinoza on philosophy, religion, and politics [Texte imprimé] : "The theologico-political treatise" / Susan James / New York : Oxford university press , 2012, cop. 2012

162046278 : Spinoza's revolutions in natural law [Texte imprimé] / Andre Santos Campos,... / Houndmills, Basingstoke, Hampshire : Palgrave Macmillan , 2012, cop. 2012

169362434 : Continuare Spinoza [Texte imprimé] : un'esercitazione filosofica / Massimo Adinolfi / [Rome] : Editori internazionali riuniti , 2012, cop. 2012

160997658 : Le temps et l'occasion [Texte imprimé] : la rencontre Spinoza-Machiavel / Vittorio Morfino ; traduit de l'italien par Lucile Langlois et Maxime Giglio ; sous la direction d'Aurélie Gendrat-Claudel / Paris : Classiques Garnier , 2012, cop. 2012

161330517 : Spinoza, Locke et l'idée de citoyenneté [Texte imprimé] : une génération républicaine à l'aube des Lumières / Christophe Miqueu ; [préface de Jean Terrel] / Paris : Classiques Garnier , 2012, cop. 2012

17515225X : Un secolo tra politica e passioni [Texte imprimé] : Hobbes, Descartes, Spinoza / Francesco Cerrato / Roma : DeriveApprodi , 2012, cop. 2012

171606159 : Maimonides and Spinoza [Texte imprimé] : their conflicting views of human nature / Joshua Parens / Chicago, IL : University of Chicago Press , 2012, cop. 2012

164937684 : Motivationen für das Selbst [Texte imprimé] : Kant und Spinoza im Vergleich / herausgegeben von Anne Tilkorn / Wiesbaden : Harrassowitz , 2012, cop. 2012

165060913 : Spinoza on monism [Texte imprimé] / Edited by Philip Goff / Basingstoke, Hampshire : Palgrave Macmillan , 2012, cop. 2012

185853765 : Spinoza : fluctuations et simultanéité / Sergio E. Rojas Peralta ; sous la direction deJean-Marie Vaysse / Lille : Atelier national de reproduction des thèses , 2013

182838714 : Spinoza et les commentateurs juifs : commentaire biblique au premier chapitre du "Tractatus theologico-politicus de Spinoza" / Philippe Cassuto / Aix-en-Provence : Presses universitaires de Provence , 2013

181405652 : Le constructivisme et le langage [Texte imprimé] : Deleuze et l'onto-logique du sens = = Constructivism and language : Deleuze's onto-logic of sense / Guillaume Collett / sous la direction de Monique David-Ménard et Lorenzo Chiesa / [S.l.] : [s.n.] , 2013

177341114 : Le meilleur ou le vrai : Spinoza et l'idée de philosophie. / Philippe Danino ; sous la direction de Chantal Jaquet / [S.l.] : [s.n.] , 2013

177956461 : Voir et agir [Texte imprimé] : la 'libre nécessité' chez Spinoza / par Tobias Sebastian Dreher ; sous la direction de Frédéric Brahami / [S.l.] : [s.n.] , 2013

174494718 : Sur la transformation spinoziste de l'idée de transcendantal dans la première philosophie de G. Deleuze [Texte imprimé] / Jing An ; sous la direction de Pierre Montebello / [S.l.] : [L'auteur] , 2013

174484429 : Sur la transformation spinoziste de l'idée de transcendantal dans la première philosophie de G. Deleuze [Ressource électronique] / Jing An ; sous la direction de Pierre Montebello / [S.l.] : [s.n.] , 2013

185479944 : L'individu, le corps et les affects : anthropologie et politique chez Spinoza / Louwoungou Massima ; sous la direction de Kim Sang Ong-Van-Cung / [S.l.] : [s.n.] , 2013

185479944 : L'individu, le corps et les affects : anthropologie et politique chez Spinoza / Louwoungou Massima ; sous la direction de Kim Sang Ong-Van-Cung / [S.l.] : [s.n.] , 2013

169860035 : L'essence du corps. Science et philosophie à l'époque de Spinoza / Andrea Sangiacomo ; sous la direction de Pierre-François Moreau et de Filippo Mignini / [S.l.] : [s.n.] , 2013

177337737 : Les femmes et la norme de la raison chez Spinoza [Texte imprimé] / María Luisa de la Cámara / Rennes : Presses Universitaires de Rennes , 2013

171239555 : L'éthique spinoziste comme devenir. Variations affectives et temporalité de l'existence / Julie Henry ; sous la direction de Pierre-François Moreau / [S.l.] : [s.n.] , 2013

17442003X : Spinoza's metaphysics [Ressource électronique] : substance and thought / Yitzhak Y. Melamed / [Oxford] : Oxford University Press , 2013

17646512X : Montaigne, Spinoza, Feuerbach [Texte imprimé] : l’homme en question / Raphaël Chappé ; sous la direction de Christian Lazzeri / [S.l.] : [s.n.] , 2013

19041717X : El ocaso de la ilustración : la polémica del Spinozismo / Friedrich H. Jacobi, Moses Mendelssohn, Thomas Wizenmann, Immanuel Kant, Johann W. GOethe, Johann G. Herder ; selección de textos, traducción, estudio preliminar y notas, María Jimena Solé / Bernal : Universidad Nacional de Quilmes Editorial , 2013

17536737X : L'articulation de l'éthique et de la politique chez Spinoza et Sartre. / Zubeyde Gaye Çankaya Eksen ; sous la direction de Chantal Jaquet et de Kenan Gürsoy / [S.l.] : [s.n.] , 2013

183398815 : Descartes, Pascal, Spinoza et la question de l'effacement du tragique / Myriam Morvan ; préface de Pierre-François Moreau / Paris : L'Harmattan , 2013

187338892 : Vies de Spinoza / Jean Colerus, Lucas / Paris : Éd. Allia , 2013

168636034 : Citations de Spinoza expliquées [Texte imprimé] / Marc Halévy / Paris : Eyrolles , 2013, cop. 2013

175351996 : Nos devenirs spinoziens, fraternels et anarchistes [Texte imprimé] / Pierre Ansay / Mons : Couleur Livres , 2013, cop. 2013

175351996 : Nos devenirs spinoziens, fraternels et anarchistes [Texte imprimé] / Pierre Ansay / Mons : Couleur Livres , 2013, cop. 2013

176205349 : L'essenza del corpo [Texte imprimé] : Spinoza e la scienza delle composizioni / Andrea Sangiacomo / Hildesheim : G. Olms Verlag , 2013, cop. 2013

178177008 : Die Immanenz der Macht [Texte imprimé] : politische Theorie nach Spinoza / Martin Saar / Berlin : Suhrkamp , 2013, cop. 2013

168636034 : Citations de Spinoza expliquées [Texte imprimé] / Marc Halévy / Paris : Eyrolles , 2013, cop. 2013

184910978 : La génèse intertextuelle de l'hébreu moderne : anastylose d'une langue maternelle / Keren Gitai ; sous la direction de Julia Kristeva et Pierre-Marc de Biasi / [S.l.] : [s.n.] , 2014

18261994X : Spinoza et le spinozisme / Pierre-François Moreau / Paris : Presses universitaires de France , 2014

18261994X : Spinoza et le spinozisme / Pierre-François Moreau / Paris : Presses universitaires de France , 2014

182831310 : Spinoza transalpin : les interprétations actuelles en Italie / sous la direction de Chantal Jaquet et Pierre-François Moreau / Paris : Publications de la Sorbonne , 2014

182087077 : Gestes et diagrammes politiques / Philippe Roy ; sous la direction d'Alain Brossat / [S.l.] : [s.n.] , 2014

187335796 : Spinoza / Giuseppe Rensi ; traduit de l'italien et présenté par Marie-José Tramuta / Paris : Ed. Allia , 2014

182616339 : Le rationalisme de Spinoza / Ferdinand Alquié / Paris : P.U.F , 2014

184476658 : Perception et sociabilité : la communication des passions chez Descartes et Spinoza / Philippe Drieux / Paris : Éditions Classiques Garnier numérique , 2014

187745110 : Le vouloir, le savoir et le pouvoir : une étude phénoménologique et herméneutique du parallélisme de Spinoza / Whon-Chul Kim ; sous la direction de Jorland Gérard / Lille : Atelier national de reproduction des thèses , 2014

189718145 : La théorie spinoziste des rapports corps-esprit et ses usages actuels / sous la direction de Chantal Jaquet, Pascal Sévérac et Ariel Suhamy / Paris : Hermann , 2014

182831116 : Les expressions de puissance d’agir chez Spinoza / Chantal Jaquet / Paris : Publications de la Sorbonne , 2014

182246981 : La rencontre Spinoza-Machiavel / Vittorio Morfino ; sous la direction de Jean-Marie Vincent / Saint-Denis : Université de Paris VIII , 2014

180086103 : Kant's critique of Spinoza [Ressource électronique] / Omri Boehm / [Oxford] : Oxford University Press , 2014

17948723X : Everything in its right place [Ressource électronique] : Spinoza and life by the light of nature / Joseph Almog / [Oxford] : Oxford University Press , 2014

181831813 : Leibniz frente a Spinoza : una interpretación panorámica / Leticia Cabañas, Oscar M. Esquisabel (editores) / Granada : Editorial Comares , 2014

182946533 : Between Hegel and Spinoza : a volume of critical essays / edited by Hasana Sharp and Jason E. Smith / London : Bloomsbury , 2014

182829391 : Le problème de l'essence de l'homme chez Spinoza / Julien Busse / Paris : Publications de la Sorbonne , 2014

179486683 : Essays on Spinoza's ethical theory [Ressource électronique] / edited by Matthew J. Kisner and Andrew Youpa / [Oxford] : Oxford University Press , 2014

180003704 : The spiritual automaton [Ressource électronique] : Spinoza's science of the mind / Eugene Marshall / [Oxford] : Oxford University Press , 2014

189186038 : Infinité et participation chez Spinoza / par Henri Peiffer ; [sous la direction de] Chantal Jaquet / Paris : Université Paris 1 Panthéon Sorbonne , 2014

182839524 : Spinoza au XIXe siècle : actes des Journées d'études organisées à la Sorbonne, 9 et 16 mars, 23 et 30 novembre 1997 / sous la direction d'André Tosel, Pierre-François Moreau et Jean Salem ; présentation par André Tosel ; textes réunis et édités par le Centre d'histoire des systèmes de pensée moderne ( Université Paris I) et par le Centre d'études en rhétorique, philosophie et histoire des idées (Ecole normale supérieure des lettres et sciences humaines) ; ouvrage publié avec la collaboration de Charlotte Castro et Mathieu Horeau / Paris : Publications de la Sorbonne , 2014

182839524 : Spinoza au XIXe siècle : actes des Journées d'études organisées à la Sorbonne, 9 et 16 mars, 23 et 30 novembre 1997 / sous la direction d'André Tosel, Pierre-François Moreau et Jean Salem ; présentation par André Tosel ; textes réunis et édités par le Centre d'histoire des systèmes de pensée moderne ( Université Paris I) et par le Centre d'études en rhétorique, philosophie et histoire des idées (Ecole normale supérieure des lettres et sciences humaines) ; ouvrage publié avec la collaboration de Charlotte Castro et Mathieu Horeau / Paris : Publications de la Sorbonne , 2014

177133589 : Spinoza on philosophy, religion, and politics [Texte imprimé] : the theologico-political treatise / by Susan James / Oxford : Oxford University Press , 2014, cop. 2012

177133589 : Spinoza on philosophy, religion, and politics [Texte imprimé] : the theologico-political treatise / by Susan James / Oxford : Oxford University Press , 2014, cop. 2012

178594504 : La production des hommes [Texte imprimé] : Marx avec Spinoza / Franck Fischbach / [2e édition revue et corrigée] / Paris : J. Vrin , 2014, cop. 2014

18566279X : Spinoza and medieval Jewish philosophy / edited by Steven Nadler / Cambridge : Cambridge University Press , 2014, cop. 2014

17873683X : Essays on Spinoza's ethical theory [Texte imprimé] / edited by Matthew J. Kisner and Andrew Youpa / Oxford : Oxford University Press , 2014, cop. 2014

183889967 : Perception et sociabilité : la communication des passions chez Descartes et Spinoza / Philippe Drieux ; préface de Pierre-François Moreau / Paris : Classiques Garnier , 2014, cop. 2014

180549758 : Spinoza [Texte imprimé] / Giuseppe Rensi ; traduit de l'italien et présenté par Marie-José Tramuta / Paris : Éd. Allia , 2014, cop. 2014

182056880 : La vie selon la raison : physiologie et métaphysique chez Spinoza et Leibniz / Raphaële Andrault / Paris : H. Champion , 2014, cop. 2014

183964373 : Le concours des parties : critique de l'atomisme et redéfinition du singulier chez Spinoza / Sophie Laveran / Paris : Classiques Garnier , 2014, cop. 2014

193970619 : Joie et liberté chez Bergson et Spinoza / Lionel Astesiano ; sous la direction de Pierre Guenancia / Dijon : Université de Bourgogne , 2015

192410865 : L'impie convaincu, ou Dissertation contre Spinoza / Noël Aubert de Versé ; a cura e con un saggio introduttivo di Fiormichele Benigni / Roma : Edizioni di storia e letteratura , 2015

188714081 : Spinoza, inventeur de l'économie politique? : James M. Buchanan, Gordon Tullock, et la lecture en termes de Public Choice du Traité Politique / Nicolas Dubost ; sous la direction de Chantal Jaquet / Paris : Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne , 2015

190788984 : Les intelligences libres : Spinoza et l'éducation / par Tobias Sebastian Dreher ; sous la direction de Frédéric Brahami / [Lieu de publication inconnu] : [éditeur inconnu] , 2015

190633107 : Spinoza, une anthropologie éthique : variations affectives et historicité de l'existence / Julie Henry / Paris : Éditions Classiques Garnier numérique , 2015

185470890 : Spinoza and Dutch cartesianism : philosophy and theology / Alexander X. Douglas / [Oxford] : Oxford University Press , 2015

187622205 : Spinoza and Dutch cartesianism : philosophy and theology / Alexander X. Douglas / Oxford : Oxford University Press , 2015

193393557 : Étude des passions et conscience de soi chez Spinoza et Pascal / Ilaria Gaspari ; sous la direction de Chantal Jaquet et de Alfredo Ferrarin / [Lieu de publication inconnu] : [éditeur inconnu] , 2015

18543553X : The young Spinoza : a metaphysician in the making / Yitzhak Y. Melamed, editor / [Oxford] : Oxford University Press , 2015

193967359 : Joie et liberté chez Bergson et Spinoza / Lionel Astesiano ; sous la direction de Pierre Guenancia / [Lieu de publication inconnu] : [éditeur inconnu] , 2015

193967359 : Joie et liberté chez Bergson et Spinoza / Lionel Astesiano ; sous la direction de Pierre Guenancia / [Lieu de publication inconnu] : [éditeur inconnu] , 2015

192394932 : Philosophie des masses : étude sur la pensée politique d'Etienne Balibar / Yusuke Ota ; sous la direction de Alain Brossat et de Osamu Nishitani / [Lieu de publication inconnu] : [éditeur inconnu] , 2015

189970073 : Le fil rouge de la transformation : Marx et Spinoza / Bernardo Bianchi Barata Ribeiro ; sous la direction de Christian Bonnet et de Renato Lessa / [S.l.] : [s.n.] , 2015

19039515X : Sub specie æternitatis : étude des concepts de temps, durée et éternité chez Spinoza / Chantal Jaquet ; préface d'Alexandre Matheron / Paris : Éditions Classiques Garnier numérique , 2015

19039515X : Sub specie æternitatis : étude des concepts de temps, durée et éternité chez Spinoza / Chantal Jaquet ; préface d'Alexandre Matheron / Paris : Éditions Classiques Garnier numérique , 2015

188870911 : L'admiratio et le temps chez Spinoza / Florence Fauré ; sous la direction de Chantal Jaquet / Paris : Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne , 2015

189213159 : Le bonheur de Spinoza : Suivi de : Étude sur le spinozisme de Michel Henry, par Jean-Michel Longnea / Michel Henry / Paris : P.U.F , 2015

189213159 : Le bonheur de Spinoza : Suivi de : Étude sur le spinozisme de Michel Henry, par Jean-Michel Longnea / Michel Henry / Paris : P.U.F , 2015

185963919 : Spinoza : une lecture d'Aristote / Frédéric Manzini / Paris : P.U.F , 2015

193970619 : Joie et liberté chez Bergson et Spinoza / Lionel Astesiano ; sous la direction de Pierre Guenancia / Dijon : Université de Bourgogne , 2015

187917906 : Spinoza's critique of religion and its heirs : Marx, Benjamin, Adorno / Idit Dobbs-Weinstein / New York, NY : Cambridge University Press , 2015, cop. 2015

190950277 : Spinoza, une anthropologie éthique : variations affectives et historicité de l'existence / Julie Henry ; [préface de Pierre-François Moreau] / Paris : Classiques Garnier , 2015, cop. 2015

188193596 : Spinoza and the stoics / by Jon Miller / Cambridge : Cambridge University Press , 2015, cop. 2015

189812567 : Ontologia e storia : Vico versus Spinoza / Aniello Montano / Napoli : Bibliopolis , 2015, cop. 2015

186325673 : Spinoza and the case for philosophy / Elhanan Yakira, The Hebrew University of Jerusalem / New York : Cambridge University Press , 2015, cop. 2015

191415405 : Sub specie æternitatis : étude des concepts de temps, durée et éternité chez Spinoza / Chantal Jaquet ; préface d'Alexandre Matheron / Paris : Classiques Garnier , 2015, cop. 2015

191415405 : Sub specie æternitatis : étude des concepts de temps, durée et éternité chez Spinoza / Chantal Jaquet ; préface d'Alexandre Matheron / Paris : Classiques Garnier , 2015, cop. 2015

191558508 : Macchine con la mente : fisiologia e metafisica tra Cartesio e Spinoza / Emanuela Scribano / Roma : Carocci editore , 2015, cop. 2015

187917906 : Spinoza's critique of religion and its heirs : Marx, Benjamin, Adorno / Idit Dobbs-Weinstein / New York, NY : Cambridge University Press , 2015, cop. 2015

19218136X : Penser le corps, sa puissance et sa destinée chez Spinoza : aux sources de son anthropologie / Julius Brown ; sous la direction de Frédéric Rognon / Strasbourg : Université de Strasbourg , 2016

193659484 : Citations de Spinoza expliquées / Marc Halévy / Paris : Eyrolles , 2016

193659484 : Citations de Spinoza expliquées / Marc Halévy / Paris : Eyrolles , 2016

145225860 : Spinoza et la Kabbalah [Texte imprimé] / Elia Benamozegh / Jerusalem : E. Zini , 5748[1987 or 1988]

002671808 : L'Écriture sainte au temps de Spinoza et dans le système spinoziste [Texte imprimé] / Groupe de recherches spinozistes / Paris : Presses de l'Université de Paris-Sorbonne , D.L. 1992, cop. 1992

004018281 : Temps, durée et éternité [Texte imprimé] : dans les "Principes de la philosophie de Descartes" de Spinoza / Yannis Prélorentzos / Paris : Presses de l'Université de Paris-Sorbonne , D.L. 1996

045174911 : La recta ratio [Texte imprimé] : criticiste et spinoziste ? : mélanges en l'honneur de Bernard Rousset / textes réunis par Laurent Bove ; [éd. par le] Groupe de recherches spinozistes / Paris : Presses de l'Université de Paris-Sorbonne , D.L. 1999

051250055 : Ecrits philosophiques Tome premier, L'Humanisme de l'Occident, Descartes, Spinoza, Kant [Texte imprimé] / Léon Brunschvicg / Paris : Presses Universitaires de France , DL 1951, cop. 1951

108645746 : Spinoza et la pensée française avant la Révolution 2, XVIIIe siècle [Texte imprimé] / par Paul Vernière,.. / Paris : Presses Universitaires de France , DL 1954, cop. 1954

012314196 : Spinoza et l'interprétation de l'Écriture [Texte imprimé] / par Sylvain Zac / Paris : Presses universitaires de France , DL 1965, cop. 1965

001847317 : Lecture de Spinoza [Texte imprimé] / Joaquin Ruiz / Paris : la Pensée universelle , DL 1972

010511369 : Spinoza [Texte imprimé] : présentation, choix et traduction des textes, tableau synoptique, bibliographie / par Robert Misrahi / Troisième édition / [Paris] : Ed. Seghers , DL 1972

169051110 : El materialismo de Spinoza [Texte imprimé] : ensayo sobre la Ontología Spinozista / Vidal Peña / Madrid : Ediciones de la Revista de Occidente , DL 1974

047359390 : Spinoza [Texte imprimé] : nouvelles approches textuelles : [communications présentées le 25 mai 1977 à la "Journée Spinoza" organisée par André Robinet sur le thème "Apports textuels pour l'étude de Spinoza"] / Centre d'histoire des sciences et des doctrines, C.N.R.S., Paris / Paris : Nouvelles Editions rationalistes , DL 1977

061785784 : IIIe centenaire de la mort de Spinoza [Texte imprimé] : actes du Colloque international, Paris, 3-5 mai 1977 / avec la collaboration de R. Arnaldez, R. Caillois, A. Chouraqui... [et al.] / Paris : A. Michel , DL 1978

118729780 : Actes du Colloque Spinoza, Paris, 3-5 mai 1977 [Texte imprimé] / Paris : Albin Michel , DL 1978

000229490 : L'oeuvre de Spinoza [Texte imprimé] / Jean-Claude Fraisse,... / Paris : J. Vrin , DL 1978, cop. 1978

169029263 : Conocer Spinoza y su obra [Texte imprimé] / Felip Lorda / Barcelona : Dopesa , DL 1980

086348442 : La sinagoga vacia [Texte imprimé] : un estudio de las fuentes marranas del espinosismo / Gabriel Albiac / Madrid : Hiperion , DL 1987

168878992 : Spinoza [Texte imprimé] : el límite humano / Víctor Bent / Caracas : Mediciencia , DL 1987

168805677 : Le concept de la mathématique de Spinoza [Texte imprimé] / Wim Klever ; Séminaire de philosophie et mathématiques, séance du 19 février 1990 ; [sous la direction de] Pierre Cartier, Maurice Caveing, Maurice Loi, René Thom ; [organisé par l']École normale supérieure / Villetaneuse : IREM Paris-Nord , DL 1990

008229864 : La ética de Spinoza [Texte imprimé] : fundamentos y significados : actas del congreso internacional, Almagro, 24-26 de octubre, 1990 / edición preparada por Atilano Domínguez / [Cuenca] : Universidad de Castilla-la-Mancha , DL 1992

003498859 : Les premières réfutations de Spinoza [Texte imprimé] : Aubert de Versé, Wittich, Lamy / Christiane Hubert / Paris : Presses de l'Université de Paris Sorbonne , DL 1994, cop. 1994

003787818 : Dieu : quelques entretiens / Johann Gottfried Herder ; traduit de l'allemand, présentation et notes par Myriam Bienenstock / Paris : Presses universitaires de France , DL 1996, cop. 1996

004007956 : Architectures de la raison [Texte imprimé] : mélanges offerts à Alexandre Matheron / textes réunis par Pierre-François Moreau / Fontenay-aux-Roses : ENS éditions , DL 1996, cop. 1996

004092775 : "Sub specie aeternitatis" [Texte imprimé] : étude des concepts de temps, durée et éternité chez Spinoza / Chantal Jaquet ; préface d'Alexandre Matheron / Paris : Ed. Kimé , DL 1997

072756535 : Spinoza II, L'âme [Texte imprimé] : "Éthique, II" / Martial Gueroult / Paris : Aubier-Montaigne , DL 1997

004092775 : "Sub specie aeternitatis" [Texte imprimé] : étude des concepts de temps, durée et éternité chez Spinoza / Chantal Jaquet ; préface d'Alexandre Matheron / Paris : Ed. Kimé , DL 1997

004407199 : Spinoza et le spinozisme [Texte imprimé] / Robert Misrahi / Paris : A. Colin , DL 1998

004501934 : L'"Éthique" de Spinoza et la méthode géométrique [Texte imprimé] : introduction à la lecture de Spinoza / Francis Kaplan / [Paris] : Flammarion , DL 1998, cop. 1998

048003484 : Les étincelles de hasard 1, Connaissance spermatique [Texte imprimé] / Henri Atlan / Nouveau tirage : 2008 / Paris : Ed. du Seuil , DL 1999

049982672 : Spinoza [Texte imprimé] / Daniel Pimbé,... / Paris : Hatier , DL 1999

050075926 : Éthique [Texte imprimé] : appendices aux parties I à IV : [Texte intégral] / Spinoza ; trad., présentation et commentaires de Patrick Dupouey,... ; préf. de André Comte-Sponville,... / Paris : Nathan , DL 1999

048976806 : Immanence et finitude chez Spinoza [Texte imprimé] : études sur l'idée de constitution dans l'Ethique / Augustin Giovannoni / Paris : Éd. Kimé , DL 1999, cop. 1999

045269939 : Le vocabulaire de Spinoza / Charles Ramond,... / Paris : Ellipses , DL 1999, cop. 2009

079211046 : Spinoza et le spinozisme [Texte imprimé] / Robert Misrahi / Paris : A. Colin , DL 2000

054146216 : Spinoza, judaïsme et baroque [Texte imprimé] / Carl Gebhardt ; textes réunis et présentés par Saverio Ansaldi ; traduits de l'allemand par Sylvie Riboud-Sainclair / Paris : Presses de l'Université de Paris-Sorbonne , DL 2000

054146216 : Spinoza, judaïsme et baroque [Texte imprimé] / Carl Gebhardt ; textes réunis et présentés par Saverio Ansaldi ; traduits de l'allemand par Sylvie Riboud-Sainclair / Paris : Presses de l'Université de Paris-Sorbonne , DL 2000

054360218 : Dieu et démocratie [Texte imprimé] / Jacques Djian / Paris : Éditions des Écrivains , DL 2000

048989452 : Le testament de Spinoza [Texte imprimé] / Ami Bouganim / Paris : Éd. du Nadir de l'Alliance israélite universelle , DL 2000, cop. 2000

060905034 : Spinoza [Texte imprimé] / Lorenzo Vinciguerra / Paris : Hachette , DL 2002

075080117 : Les étincelles de hasard II, Athéisme de l'écriture [Texte imprimé] / Henri Atlan / Paris : Éd. du Seuil , DL 2003, cop. 2003

072283904 : Spinoza avait raison [Texte imprimé] : joie et tristesse, le cerveau des émotions / Antonio R. Damasio ; traduit de l'anglais par Jean-Luc Fidel / Paris : O. Jacob , DL 2003, cop. 2003

082591296 : Destins marranes [Texte imprimé] : l'identité juive en question / Daniel Lindenberg / [Nouv. éd.] / Paris : Hachette littératures , DL 2004

077307062 : L'unité du corps et de l'esprit [Texte imprimé] : affects, actions et passions chez Spinoza / Chantal Jaquet / Paris : Presses universitaires de France , DL 2004

090987063 : Le sens de Dieu chez Spinoza et Teilhard de Chardin [Texte imprimé] : son évolution / Antoine de La Garanderie / [Saint-Étienne] : Aubin , DL 2005

091988004 : La production des hommes [Texte imprimé] : Marx avec Spinoza / Franck Fischbach / [Paris] : Presses universitaires de France , DL 2005

092617018 : Spinoza / Robert Misrahi / Paris : Entrelacs , DL 2005, cop. 2005

08476161X : Spinoza avait raison [Texte imprimé] : joie et tristesse, le cerveau des émotions / Antonio R. Damasio ; traduit de l'anglais (États-Unis) par Jean-Luc Fidel / Paris : O. Jacob , DL 2005, cop. 2005

098134817 : Comprendre Spinoza [Texte imprimé] / Hadi Rizk / Paris : A. Colin , DL 2005, cop. 2006

110701380 : Écrits [Texte imprimé] / Jules Lagneau ; réunis par les soins de ses disciples / Paris : Éd. du Sandre , DL 2006

118924338 : El racionalismo [Texte imprimé] : Descartes y Espinosa / Sergio Rábade Romeo ; edición de María Luisa de la Cámara / Madrid : Trotta , DL 2006

133436292 : El gobierno de los afectos en Baruj Spinoza [Texte imprimé] / edición de Eugenio Fernández, María Luisa de la Cámara ; prólogo de Juan Manuel Navarro Cordón / Madrid : Editorial Trotta , DL 2007

088003477 : Spinoza et les mathématiques [Texte imprimé] / Fabrice Audié ; préface de Pierre-François Moreau / Paris : PUPS , DL 2007

088003477 : Spinoza et les mathématiques [Texte imprimé] / Fabrice Audié ; préface de Pierre-François Moreau / Paris : PUPS , DL 2007

113731043 : Spinoza et la Renaissance [Texte imprimé] / S. Ansaldi, dir. / Paris : PUPS , DL 2007

113914121 : Dictionnaire Spinoza [Texte imprimé] / Charles Ramond,... / Paris : Ellipses , DL 2007

129309591 : Comprendre Spinoza [Texte imprimé] / Hadi Rizk / 2e édition / Paris : A. Colin , DL 2008

123882648 : La cause amoureuse [Texte imprimé] : Freud, Spinoza, Racine / Monique Schneider / Paris : Éd. du Seuil , DL 2008

131561170 : Lettres sur le mal [Texte imprimé] : et sur quelques autres sujets / Spinoza ; traductions par E. Saisset et J.-G. Prat / Paris : Ed. de l'Herne , DL 2009

138902682 : Spinoza [Texte imprimé] : l'expérience et l'éternité / Pierre-François Moreau / [2ème édition] / Paris : PUF , DL 2009, cop. 1994

138902682 : Spinoza [Texte imprimé] : l'expérience et l'éternité / Pierre-François Moreau / [2ème édition] / Paris : PUF , DL 2009, cop. 1994

134178173 : Spinoza contemporáneo [Texte imprimé] : [recoge las Actas del Congreso sobre la filosofia de Spinoza, celebrado en Madrid en noviembre de 2007] / Montserrat Galcerán Huguet, Mario Espinoza Pino editores / Madrid : Tierradenadie ediciones , DL 2009, cop. 2008

131115030 : Solitude de l'incomparable [Texte imprimé] : Augustin et Spinoza / Milad Doueihi / [Paris] : Éditions du Seuil , DL 2009, cop. 2009

133222853 : Spinoza / André Scala / Paris : Perrin , DL 2009, cop. 2009

144662744 : La dépression [Texte imprimé] : affect central de la modernité / Cinzia Crosali Corvi ; [préface de Marie-Hélène Brousse] / Rennes : Presses universitaires de Rennes , DL 2010

149226438 : Spinoza et la question de la puissance [Texte imprimé] / Faten Karoui-Bouchoucha / Paris : l'Harmattan , DL 2010

149226438 : Spinoza et la question de la puissance [Texte imprimé] / Faten Karoui-Bouchoucha / Paris : l'Harmattan , DL 2010

140805206 : Correspondance [Texte imprimé] / Spinoza ; traduction, présentation, notes, dossier, bibliographie et chronologie par Maxime Rovere / Paris : Flammarion , DL 2010, cop. 2010

147267757 : Capitalisme, désir et servitude : Marx et Spinoza / Frédéric Lordon / Paris : la Fabrique éditions , DL 2010, cop. 2010

15250155X : Spinoza et ses scolastiques [Texte imprimé] : retour aux sources et nouveaux enjeux / Frédéric Manzini, dir. / Paris : PUPS , DL 2011

153952539 : Spinoza et la médecine [Texte imprimé] : éthique et thérapeutique / Bernard Vandewalle / Paris : l'Harmattan , DL 2011

15250155X : Spinoza et ses scolastiques [Texte imprimé] : retour aux sources et nouveaux enjeux / Frédéric Manzini, dir. / Paris : PUPS , DL 2011

151915172 : Spinoza [Texte imprimé] / Ariel Suhamy / Paris : Ellipses , DL 2011, cop. 2011

155106147 : Ethica sexualis [Texte imprimé] : Spinoza et l'amour / Bernard Pautrat / Paris : Éds. Payot & Rivages , DL 2011, cop. 2011

163910294 : Aux origines théologiques de la souveraineté [Texte imprimé] / François De Smet / Bruxelles : EME , DL 2011, cop. 2012

158836200 : Spinoza 421 [Texte imprimé] : entre croyance et doute / Georges Lerbet / Paris : l'Harmattan , DL 2012

166553115 : Spinoza, la matrice [Texte imprimé] : nouveaux éclairages sur le bonheur, la liberté, la hiérarchie, l'éternité, la mort, la morale, Dieu, le chaos, l'inconscient, le sexe, l'humanisme, l'école / Jean-Pascal Collegia / Paris : l'Harmattan , DL 2012

165303506 : Spinoza en su siglo [Texte imprimé] / Francisco José Martínez (ed.) / Madrid : Biblioteca Nueva , DL 2012

162150814 : Apprendre à philosopher avec Spinoza [Texte imprimé] / Adelino Braz, ... / Paris : Ellipses , DL 2012, cop. 2012

159109655 : Éthique et esthétique chez Spinoza [Texte imprimé] : liberté philosophique et servitude culturelle / Bertrand Dejardin / Paris : l'Harmattan , DL 2012, cop. 2012

174610327 : Descartes, Pascal, Spinoza et la question de l'effacement du tragique [Texte imprimé] / Myriam Morvan ; préface de Pierre-François Moreau / Paris : l'Harmattan , DL 2013 cop. 2013

16449703X : Lectures contemporaines de Spinoza [Texte imprimé] / [Décade au Centre culturel international de Cerisy-la-Salle, du 20 au 30 juillet 2002] ; Claude Cohen-Boulakia, Pierre-François Moreau, Mireille Delbraccio (dir.) / Paris : PUPS , DL 2013, cop. 2012

17180581X : La société des affects [Texte imprimé] : pour un structuralisme des passions / Frédéric Lordon / Paris : Éd. du Seuil , DL 2013, cop. 2013

168180464 : Spinoza [Texte imprimé] : la raison à l'épreuve de la pratique / sous la direction de J. Vicente Cortés et Sophie Laveran ; [avec les contributions de Nicolas Bouteloup,.. J. Vicente Cortés,... Paolo Cristofolini,... et al.] / Paris : Publications de la Sorbonne , DL 2013, cop. 2013

172468175 : La sinagoga vacia [Texte imprimé] : un estudio de las fuentes marranas del espinosismo / Gabriel Albiac / Madrid : Tecnos , DL 2013, cop. 2013

169493962 : Baruch Spinoza [Texte imprimé] : la politique et la liberté / Alain Billecoq / Futuroscope : SCÉRÉN-CNDP-CRDP , DL 2013, cop. 2013

181267306 : Portraits [Texte imprimé] / Jacqueline Gravelat-Barrassin / Lyon : Éd. Baudelaire , DL 2014

180100203 : Spinoza, Leibniz : rencontres, controverses, réceptions / sous la dir. de Raphaële Andrault, Mogens Lærke et Pierre-François Moreau / Paris : PUPS , DL 2014, cop. 2014

181310848 : Le meilleur ou le vrai : Spinoza et l'idée de philosophie / Philippe Danino / Paris : Publications de la Sorbonne , DL 2014, cop. 2014

176926410 : De l'homme et du citoyen [Texte imprimé] : une introduction à la philosophie politique / Edouard Delruelle / [Louvain-la-Neuve] : De Boeck , DL 2014, cop. 2014

188437118 : La société des affects : pour un structuralisme des passions / Frédéric Lordon / Paris : Éd. du Seuil , DL 2015, cop. 2013

188695869 : Le dépôt des armes : non-violence et désobéissance civile / Hourya Bentouhami-Molino / Paris : PUF , DL 2015, cop. 2015

188609571 : La voie des idées, de Descartes à Hume / Pierre Guenancia / Paris : puf , DL 2015, cop. 2015

188736085 : Imperium : structures et affects des corps politiques / Frédéric Lordon / Paris : La Fabrique éditions , DL 2015, cop. 2015

191181714 : Citations de Spinoza expliquées / Marc Halévy / 2e édition / Paris : Eyrolles , DL 2015, cop. 2016

192102303 : Vermeer, Góngora, Spinoza : l'esthétique comme science intuitive / Roberto Diodato ; [traduction par Yamina Oudaï Celso] / [Milan] : Éditions Mimésis , DL 2015, cop. 2016

192102303 : Vermeer, Góngora, Spinoza : l'esthétique comme science intuitive / Roberto Diodato ; [traduction par Yamina Oudaï Celso] / [Milan] : Éditions Mimésis , DL 2015, cop. 2016

191181714 : Citations de Spinoza expliquées / Marc Halévy / 2e édition / Paris : Eyrolles , DL 2015, cop. 2016

191803782 : Spinoza / Éric Delassus,... / Paris : Ellipses , DL 2016, cop. 2016

19229928X : Sigmund Freud, Benedictus de Spinoza : correspondance, 1676-1938 / Michel Juffé / [Paris] : Gallimard , DL 2016, cop. 2016

191392979 : Spinoza contemporain : philosophie, éthique, politique / Charles Ramond ; préface d'Alain Séguy-Duclot / Paris : L'Harmattan , DL 2016, cop. 2016

191803782 : Spinoza / Éric Delassus,... / Paris : Ellipses , DL 2016, cop. 2016

179383701 : Spinoza, Schelling, Nishitani / Paris : Presses universitaires de France , DL. 2014, cop. 2014

11253466X : Biografías de Spinoza [Texte imprimé] / selección, traducción, introducción, notas e índices por Atilano Domínguez / Madrid : Alianza , DL1995

189046910 : Polvo y certeza / Felipe Martínez Marzoa / Madrid : Abada , DL2014, cop. 2014

190204567 : Ethique : Appendice à la première partie / Spinoza ; Traduction et commentaire, Pascal Sévérac, ... / Paris : Ellispes , Dl 2015, cop. 2015

145866955 : Tratado de los tres impostores [Texte imprimé] : Moisés, Jesús Cristo, Mahoma : la vida y el espíritu del señor Benoît de Spinosa / Anónimo clandestino del siglo XVIII ; traducción y prólogo de Diego Tatián / Buenos Aires , El Cuenco de Plata

183993713 : Benedicti Spinosae doctrina ex ethica eius recensita : Dissertatio inauguralis quam amplissimi philosophorum marburgensium ordinis... / scripsit Conradus Matthias / Marburgi : Typis Kriegerianis Academicis , MDCCCXXIX [1829]

175947899 : Descartes, Spinoza - Leibniz [Enregistrement sonore] : l'oeuvre philosophique expliquée / un cours particulier de Luc Ferry / Vincennes (Val-de-Marne) : Frémeaux & associés , P. 2012

100355056 : Apologie de Spinosa et du spinosisme / par M. Sabatier de Castres / Altona : [s.n.] , X.bre 1805

167170333 : Dissertatio historico-philosophica de Spinozismo [Texte imprimé] / MDCCIV publice defendet fr. G. Schoder... ; quam praeside Andrea Henrico Schott ... / Tubingae : Litt. Reis. et Schmidianis , [1804]

098449354 : Spinoza [Texte imprimé] : ein Denkerleben / Berthold Auerbach / [7. Auflage] / Stuttgart : Cotta , [1871?]

099252961 : Leibniz und Spinoza [Texte imprimé] / K. I. Gerhardt / [S.l.] : [s.n.] , [1889]

099512084 : Leibnitz bei Spinoza [Texte imprimé] : eine Beleuchtung der Streitfrage / Robert Zimmermann,... / [Wien] : [s.n.] , [1890]

085024007 : La doctrine de Spinoza exposée et commentée à la lumière des faits scientifiques [Texte imprimé] / par Emile Ferrière / Paris : F. Alcan , [1899]

169239314 : La nature des modes selon Spinoza [Texte imprimé] / Albert Rivaud / Paris : Armand Colin , [19..?]

169238083 : Documents inédits sur la vie de Spinoza [Texte imprimé] : études critiques / Albert Rivaud / Paris : Armand Colin , [19..?]

170849058 : L'expressivité [Texte imprimé] / Raymond Ruyer / Paris : Armand Colin , [19..]

065186745 : Spinoza [Texte imprimé] / par E. Chartier,... / Paris : Librairie classique Delaplane , [19..]

053100972 : Spinoza [Texte imprimé] / Alain / Paris : Delaplane , [1903-1904]

062821547 : Elemente des erkenntnistheoretischen Idealismus bei Spinoza [Texte imprimé] / Herwig Wedde / Zwönitz : [s.n.] , [1910]

131275690 : Spinoza [Texte imprimé] : Katalog einer Sammlung seiner Werke, der Schriften seiner Anhänger und Schüler und der Literatur über ihn / enthaltend u.a. die Spinoza-Bibliothek des Herrn Geheimrat Jacob Freudenthal / Frankfurt am Main : J. Baer , [1912]

098445685 : Baruch Spinoza [Texte imprimé] : Zum 21. Februar 1927 / Hans Rosenkranz / [S.l.] : [s.n.] , [1927]

169339807 : Spinoza [Texte imprimé] / door W.G. van der Tak ; vrij naar Léon Brunschvicg / 's-Gravenhage : J. P. Kruseman , [1931]

018311989 : Spinoza-Festschrift [Texte imprimé] / herausgegeben von Siegfried Hessing zum 300. Geburtstage Benedict Spinoza (1632-1932) / Heidelberg : C. Winter , [1933]

017646405 : Essays literary and critical [Texte imprimé] / by Matthew Arnold ; [with an introduction by G.K.Chesterton] / London : J.M. Dent & Sons, ltd. , [1933]

183523806 : Spinoza / by Sir Frederick Pollock / London : Duckworth , [1935]

06242596X : Romain Rolland et Spinoza [Texte imprimé] / [Jacques Roos] / [Paris] : [M. Didier] , [1957]

192806793 : Ten years Spinozaeum / Haifa : Typ. Omanut Press , [1959]

166905003 : Spinoza and the idea of freedom [Texte imprimé] / by Stuart Hampshire / London : Oxford University Press , [1960?]

16055764X : Ricerche lessicali su opere di Descartes e Spinoza [Texte imprimé] / Roma : Edizioni dell'Ateneo , [1969]

16055764X : Ricerche lessicali su opere di Descartes e Spinoza [Texte imprimé] / Roma : Edizioni dell'Ateneo , [1969]

062799924 : Metaphysik als Anti-Theologie, die Philosophie Spinozae im Zusammenhang der religionsphilosophischen Problematik [Texte imprimé] / Manfred Walther / Hamburg : Meiner , [1971], cop. 1971

062617222 : Einführung in das Ideenreich Spinozas [Texte imprimé] / M. Sterian / Zürich : Diana Verlag , [1972]

042590299 : Traité des trois imposteurs / manuscrit clandestin du début de XVIIe siècle (éd. 1777) présenté par P. Retat / [Paris] : Universités de la Région Rhone-Alpes , [1973]

137186207 : Spinoza [Texte imprimé] : saggio sulla vita e l'opera dal Breve trattato all'Etica / Gallo Galli / Milano : Pergamena , [1974]

155645331 : Espinosa [Texte imprimé] : catálogo da Exposição Bibliográfica, Faculdade de Letras de Lisboa, Biblioteca Central, 1977 / Eduardo Chitas / [Lisboa : Tip. Gracidul] , [1978]

098548980 : Spinoza ou la force d'affirmer [Texte imprimé] / Franck Tinland,... / Paris : A. Colin , [1978]

169277763 : Spinoza [Texte imprimé] : a tercentenary perspective / edited by Barry S. Kogan / [Cincinnati, Ohio] : Hebrew Union College-Jewish Institute of Religion , [1979]

000443360 : Le rationalisme de Spinoza [Texte imprimé] / Ferdinand Alquié,... / [Paris] : Presses universitaires de France , [1981]

183913051 : Responsible for society ? : the stoics and Spinoza on political responsibility / Marcel Wissenburg / Nijmegen : University of Nijmegen , [1991]

008858934 : Le rationalisme de Spinoza [Texte imprimé] / Ferdinand Alquié,... / [2e édition] / [Paris] : Presses universitaires de France , [1991]

140219587 : Les conditions du politique chez Gracián et Spinoza [Texte imprimé] / Céline Fuhrer ; sous la direction de MM. Pierre Magnard et Pierre-François Moreau / [Paris] : [s.n.] , [1997]

047135506 : L'imagination esthétique : le regard de Vermeer / thèse de doctorat présentée et soutenue publiquement par Marie-Noe͏̈l Lapoujade ; sous la dir. de René Schérer / [S.l.] : [s.n.] , [1998]

048145793 : [Cours Gilles Deleuze] 14, [Etudes sur Spinoza [Enregistrement sonore] : suivi de ; Cours sur la peinture : année universitaire 1980-81] : cours 14 : cours du 31 mars 1981 / de Gilles Deleuze ; Université de Paris VIII, Département de philosophie / Paris : [Bibliothèque nationale de France] , [1998]

048145785 : [Cours Gilles Deleuze] 13, [Etudes sur Spinoza [Enregistrement sonore] : année universitaire 1980-81] : cours 13 : cours du 24 mars 1981 / de Gilles Deleuze ; Université de Paris VIII, Département de philosophie / Paris : [Bibliothèque nationale de France] , [1998]

048145777 : [Cours Gilles Deleuze] 12, [Etudes sur Spinoza [Enregistrement sonore] : année universitaire 1980-81] : cours 12 : cours du 17 mars 1981 / de Gilles Deleuze ; Université de Paris VIII, Département de philosophie / Paris : [Bibliothèque nationale de France] , [1998]

048145769 : [Cours Gilles Deleuze] 11, [Etudes sur Spinoza [Enregistrement sonore] : année universitaire 1980-81] : cours 11 : cours du 10 mars 1981 / de Gilles Deleuze ; Université de Paris VIII, Département de philosophie / Paris : [Bibliothèque nationale de France] , [1998]

048145734 : [Cours Gilles Deleuze] 10, [Etudes sur Spinoza [Enregistrement sonore] : année universitaire 1980-81] : cours 10 : cours du 17 février 1981 / de Gilles Deleuze ; Université de Paris VIII, Département de philosophie / Paris : [Bibliothèque nationale de France] , [1998]

048145696 : [Cours Gilles Deleuze] 9, [Etudes sur Spinoza [Enregistrement sonore] : année universitaire 1980-81] : cours 9 : cours du 10 février 1981 / de Gilles Deleuze ; Université de Paris VIII, Département de philosophie / Paris : [Bibliothèque nationale de France] , [1998]

048145688 : [Cours Gilles Deleuze] 8, [Etudes sur Spinoza [Enregistrement sonore] : année universitaire 1980-81] : cours 8 : cours du 03 février 1981 / de Gilles Deleuze ; Université de Paris VIII, Département de philosophie / Paris : [Bibliothèque nationale de France] , [1998]

04814567X : [Cours Gilles Deleuze] 7, [Etudes sur Spinoza [Enregistrement sonore] : année universitaire 1980-81] : cours 7 : cours du 27 janvier 1981 / de Gilles Deleuze ; Université de Paris VIII, Département de philosophie / Paris : [Bibliothèque nationale de France] , [1998]

048145548 : [Cours Gilles Deleuze] 6, [Etudes sur Spinoza [Enregistrement sonore] : année universitaire 1980-81] : cours 6 : cours du 20 janvier 1981 / de Gilles Deleuze ; Université de Paris VIII, Département de philosophie / Paris : [Bibliothèque nationale de France] , [1998]

04814553X : [Cours Gilles Deleuze] 5, [Etudes sur Spinoza [Enregistrement sonore] : année universitaire 1980-81] : cours 5 : cours du 13 janvier 1981 / de Gilles Deleuze ; Université de Paris VIII, Département de philosophie / Paris : [Bibliothèque nationale de France] , [1998]

048145521 : [Cours Gilles Deleuze] 4, [Etudes sur Spinoza [Enregistrement sonore] : année universitaire 1980-81] : cours 4 : cours du 06 janvier 1981 / de Gilles Deleuze ; Université de Paris VIII, Département de philosophie / Paris : [Bibliothèque nationale de France] , [1998]

048145513 : [Cours Gilles Deleuze] 3, [Etudes sur Spinoza [Enregistrement sonore] : année universitaire 1980-81] : cours 3 : cours du 16 décembre 1980 / de Gilles Deleuze ; Université de Paris VIII, Département de philosophie / Paris : [Bibliothèque nationale de France] , [1998]

048145335 : [Cours Gilles Deleuze] 2, [Etudes sur Spinoza [Enregistrement sonore] : année universitaire 1980-81] : cours 2 : cours du 09 décembre 1980 / de Gilles Deleuze ; Université de Paris VIII, Département de philosophie / Paris : [Bibliothèque nationale de France] , [1998]

048145319 : [Cours Gilles Deleuze] 1, [Etudes sur Spinoza [Enregistrement sonore] : année universitaire 1980-81] : cours 1 : cours du 02 décembre 1980 / de Gilles Deleuze ; Université de Paris VIII, Département de philosophie / Paris : [Bibliothèque nationale de France] , [1998]

048145262 : [Cours Gilles Deleuze] 19, [L'anti-Oedipe et autres réflexions [Enregistrement sonore] : année universitaire 1979-80] : cours 19 : cours du 27 mai 1980 / de Gilles Deleuze ; Université de Paris VIII, Département de philosophie / Paris : [Bibliothèque nationale de France] , [1998]

113020244 : Spinoza, immortalité et éternité [Enregistrement sonore] : [cours donné en 1981 à l'Université Paris-8] / Gilles Deleuze, aut., participant / [Paris] : [Gallimard] , [2001 (P)]

073688827 : Spinoza [Enregistrement sonore] : immortalité et éternité : [cours Gilles Deleuze] / Gilles Deleuze ; [enregistrement réalisé par Claire Parnet et Richard Pinhas] / Paris : Gallimard , [2001]

069441529 : Les Idées de l'homme [Texte imprimé] : la position de Spinoza dans l'horizon cartésien / Lamine Hamlaoui ; sous la direction de Pierre-François Moreau / [S.l.] : [s.n.] , [2002]

054316804 : Spinoza : sa vie, sa doctrine / Jacques Chevalier / [S.l.] : [s.n.] , [ca 1930]

11437953X : Spinoza [Texte imprimé] : his thought and work : Entretiens in Jerusalem, September 6-9, 1977 : under the auspices of the Israel Academy of Sciences and Humanities, the S.H. Bergman Centre for Philosophical Studies of the Hebrew University of Jerusalem, the Van-Leer Jerusalem Foundation / the International Institute of Philosophy / [S.l.] : [s.n.] , [ca 1977]

169273687 : Spinoza's sterfhuis aan de Paviljoensgracht [Texte imprimé] : levensbericht van een Haags monument, 1646-1977 / onder de auspiciën van de Vereniging Het Spinozahuis bezorgd door Guido van Suchtelen / Den Haag : Voorhoeve , [ca. 1978]

088411567 : Spinoza [Texte imprimé] : his life and philosophy / [Frederick Pollock] / [Whitefish, Mont.] : Kessinger , [ca.2000]

088411567 : Spinoza [Texte imprimé] : his life and philosophy / [Frederick Pollock] / [Whitefish, Mont.] : Kessinger , [ca.2000]

142327573 : Le bonheur chez Spinoza [Texte imprimé] / [Michel Henry] / [S.l.] : [Revue d' histoire de la philosophie] , [s.d.]

04713559X : Grosse Denker [Texte imprimé] / unter Mitwirkung von E. von Aster... [et al.] / Leipzig : Quelle & Meyer , [s.d]

093500424 : Métaphysique, éthique et politique dans l'oeuvre du Docteur Franciscus van den Enden, 1602-1674 [Texte imprimé] : contribution à l'étude des sources des écrits de B. de [sic] Spinoza : [argument] / Marc Bedjaï / [s.l.] , [s.n.]

01820449X : Friedrich Heinrich Jacobi : seine Auseinandersetzung mit Spinoza / Alfred Hebeisen / Bern : P. Haupt , c1960

020409524 : Central theme [Texte imprimé] : Spinoza's philosophy of society / special editorial team: E. Giancotti, A. Matheron, M. Walther / Hannover : Walther & Walther , c1985

022092633 : Central theme [Texte imprimé] : Spinoza and Hobbes / special editorial team: M. Bertman, H. De Dijn, M. Walther / Hannover : Walther & Walther , c1986

020668414 : Central theme [Texte imprimé] : Spinoza's epistemology / special editorial team: E. Curley, W. Klever, F. Mignini / Alling : Walther & Walther , c1986

186425597 : שפינוזה וכופרים אחרים / ירמיהו יובל / תל אביב : ספרית פועלים , c1988

186425597 : שפינוזה וכופרים אחרים / ירמיהו יובל / תל אביב : ספרית פועלים , c1988

174094027 : Spinoza and literature [Texte imprimé] / special editorial team : M. Bollacher, R. Henrard, W. Klever / Würzburg : Königshausen & Neumann , c1989

016208048 : Spinoza und die deutsche Rechtswissenschaft : eine historische Studie zum Rezeptionsdefizit des Spinozismus in der Rechtswissenschaft des deutschsprachigen Kulturraumes / Marcel Senn / Zürich : Schulthess , c1991

017572320 : Spinozas Theorie der Religion [Texte imprimé] / Alexander Samely / Würzburg : Königshausen & Neumann , c1993

018957994 : Studien zur Spinozarezeption in Deutschland im 18. Jahrhundert / Rüdiger Otto / Frankfurt am Main : P. Lang , c1994

020682654 : Spinoza : the enduring questions / edited by Graeme Hunter / Toronto : University of Toronto Press , c1994

018957994 : Studien zur Spinozarezeption in Deutschland im 18. Jahrhundert / Rüdiger Otto / Frankfurt am Main : P. Lang , c1994

164746250 : Baruch Spinoza [Texte imprimé] : etica e ontologia : note sulle nozioni di sostanza, di essenza e di esistenza nell'Ethica / Roberto Bordoli / Milano : Guerini scientifica , c1996

08639794X : The New Spinoza / Warren Montag and Ted Stolze, editors / Minneapolis : University of Minnesota Press , c1997

115828869 : Limae labor et mora [Texte imprimé] : opstellen voor Fokke Akkerman ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag / onder redactie van Zweder von Martels, Piet Steenbakkers en Arjo Vanderjagt / Leende : Damon , c2000

070111715 : Etica arte scienza tra Descartes e Spinoza [Texte imprimé] : Lodewijk Meyer (1629-1681) e l'associazione Nil Volentibus Arduum / di Roberto Bordoli / Milano : FrancoAngeli , c2001

08977891X : Incursioni spinoziste / Vittorio Morfino ; prefazione di Fulvio Papi / Milano : Mimesis , c2002

06948404X : The early writings (1921-1932) [Texte imprimé] / Leo Strauss ; translated and edited by Michael Zank / Albany (N.Y.) : State University of New York Press , c2002

122608712 : Spinoza [Texte imprimé] : uit zijn gelijkenissen en voorbeelden : voor iedereen / Jan Knol / Amsterdam : Wereldbibliotheek , c2007

069269270 : Spinozas Stellung in der Vorgeschichte des dialektischen Materialismus [Texte imprimé] : Reden und Aufsätze zur Wiederkehr seines 250. Todestages / Thalheimer [und] Deborin ; mit einem Vorwort von Hermann Duncker / Wien : Verlag für Literatur und Politik , cop. 1928

069251657 : Spinoza [Texte imprimé] / von Carl Gebhardt / Leipzig : Philipp Reclam jun , cop. 1932

11506849X : Spinoza, liberator of God and man, 1632-1932 [Texte imprimé] / by Benjamin DeCasseres / New York : E. W. Sweetland , cop. 1932

051525356 : Spinoza et le panthéisme religieux [Texte imprimé] / par Paul Siwek,... ; [préface de Jacques Maritain] / Paris : Desclée de Brouwer , cop. 1937

110591216 : Spinoza [Texte imprimé] / Alain / [Paris] : Gallimard , cop. 1949

012855510 : The philosophy of Spinoza [Texte imprimé] : unfolding the latent processes of his reasoning / by Harry Austryn Wolfson / Cambridge (Mass.) : Harvard university press , cop. 1962

008208719 : Spinoza / présentation, choix et traduction de textes, tableau synoptique, bibliographie par Robert Misrahi / [Paris] : Seghers , cop. 1964

131253565 : Baruch de Spinoza [Texte imprimé] : in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten / dargestellt von Theun de Vries / Reinbek bei Hamburg : Rowohlt Taschenbuch Verl , cop. 1970

169011224 : Spinoza [Texte imprimé] : die Philosophie der Wahrheit und der Erkenntnis / Maximilian Herer / Jerusalem : Israel Universities Press , cop. 1971

169011224 : Spinoza [Texte imprimé] : die Philosophie der Wahrheit und der Erkenntnis / Maximilian Herer / Jerusalem : Israel Universities Press , cop. 1971

169011224 : Spinoza [Texte imprimé] : die Philosophie der Wahrheit und der Erkenntnis / Maximilian Herer / Jerusalem : Israel Universities Press , cop. 1971

015422577 : Substanz und Welt bei Spinoza und Leibniz [Texte imprimé] / Frank Kauz / Freiburg : K. Alber , cop. 1972

015422577 : Substanz und Welt bei Spinoza und Leibniz [Texte imprimé] / Frank Kauz / Freiburg : K. Alber , cop. 1972

062591037 : Speculum Spinozanum [Texte imprimé] : 1677-1977 / edited by Siegfried Hessing ; with a foreword by Huston Smith / London : Routledge & Kegan Paul , cop. 1977

130882984 : Spinoza [Texte imprimé] / H. G. Hubbeling / 1. Aufl. / München : Alber , cop. 1978

169379426 : The radical Spinoza [Texte imprimé] / Paul Wienpahl / New York : New York University Press , cop. 1979

169377733 : La filosofia come "vitae meditatio" [Texte imprimé] : una lettura di Spinoza / Carlo Vinti / Roma : Città nuova , cop. 1979

168843714 : Mystical reason [Texte imprimé] / William Earle / Chicago : Regnery Gateway , cop. 1980

024603600 : Vom Heil der Seele [Texte imprimé] : Studien zum Verhältnis von Religion und Psychologie bei Baruch Spinoza : zugleich ein Beitrag zur Vorgeschichte der modernen Religionspsychologie / Hans Günter Heimbrock / Frankfurt am Main : P.D. Lang , cop. 1981

013104233 : La différence des philosophies [Texte imprimé] : Hume et Spinoza / par Gilbert Boss / Zürich : GMB Editions du Grand Midi , cop. 1982

00310513X : L'enseignement de Spinoza [Texte imprimé] : commentaire du "Court traité" / Gilbert Boss / Zürich : Ed. du Grand Midi , cop. 1982

00484131X : Technik und Gelassenheit: Zeitkritik nach Heidegger / Wolfgang Schirmacher / Freiburg i.Br : K. Alber , cop. 1983

000780316 : La Demeure oubliée [Texte imprimé] : genèse religieuse du politique / Shmuel Trigano / Paris : Lieu commun , cop. 1984

086744488 : A Study of Spinoza's "Ethics" [Texte imprimé] / Jonathan Bennett / Indianapolis : Hackett Publishing Company , cop. 1984

14350746X : Spinoza on nature [Texte imprimé] / James Collins ; foreword by George Kimball Plochmann / Carbondale : Southern Illinois university press , cop. 1984

14350746X : Spinoza on nature [Texte imprimé] / James Collins ; foreword by George Kimball Plochmann / Carbondale : Southern Illinois university press , cop. 1984

14350746X : Spinoza on nature [Texte imprimé] / James Collins ; foreword by George Kimball Plochmann / Carbondale : Southern Illinois university press , cop. 1984

001213466 : Spinoza and the sciences [Texte imprimé] / ed. by Marjorie Grene,... and Debra Nails,... / Dordrecht ; Boston ; Lancaster : D. Reidel , cop. 1986

001203630 : Spinoza [Texte imprimé] / par Louis Millet, ... / Éd. entièrement rev. et augm / Paris : Bordas , cop. 1986

169072398 : Marx y Spinoza [Texte imprimé] : problemas del método y del conocimiento / Freddy Salazar P. / Medellín : Universidad de Antioquia, Departamento de Publicaciones , cop. 1986

020774729 : Prophetie und Gesetz bei Jehudah Hallevi, Maimonides und Spinóza [Texte imprimé] / Sabine S. Gehlhaar / Frankfurt am Main : P. Lang , cop. 1987

143153803 : Rationalität contra Finalität [Texte imprimé] : Spinozas Anthropomorphismuskritik als Element seiner Methodenlehre / Martin Schewe / Frankfurt am Main : P. Lang , cop. 1987

169025497 : Spinoza and moral freedom [Texte imprimé] / S. Paul Kashap / Albany : State University of New York Press , cop. 1987

097464996 : Spinoza and other heretics 1, The Marrano of reason [Texte imprimé] / Yirmiahu Yovel / Princeton (N.J.) : Princeton University Press , cop. 1989

001474014 : Lire et traduire Spinoza / Groupe de recherches spinozistes / Paris : Presses de l'université de Paris Sorbonne , cop. 1989

001474014 : Lire et traduire Spinoza / Groupe de recherches spinozistes / Paris : Presses de l'université de Paris Sorbonne , cop. 1989

008531927 : Baruch or Benedict [Texte imprimé] : on some Jewish aspects of Spinoza's philosophy / Ze'ev Levy / New York : P. Lang , cop. 1989

169074544 : Spinoza [Texte imprimé] : Philosoph des europäischen Bürgertums / Alfred Schaefer / Berlin : Berlin Verlag A. Spitz , cop. 1989

022123385 : Central theme [Texte imprimé] : Spinoza and literature / special editorial team: M. Bollacher, R. Henrard, W. Klever / Hannover : Walther & Walther , cop. 1989

001796992 : Contrainte, nécessité, choix [Texte imprimé] : la métaphysique de la liberté chez Spinoza et chez Leibniz / Elhanan Yakira / Zürich : Éd. du Grand Midi , cop. 1989

001635476 : Méthode et métaphysique [Texte imprimé] / Groupe de recherches spinozistes / Paris : Presses de l'Université de Paris Sorbonne , cop. 1989

097465003 : Spinoza and other heretics 2, The adventures of immanence [Texte imprimé] / Yirmiahu Yovel / Princeton (N.J.) : Princeton University Press , cop. 1989

092289754 : Benedict de Spinoza [Texte imprimé] : The elements of his philosophy / H. F. Hallett / Bristol : Thoemmes , cop. 1990

009466576 : Spinoza [Texte imprimé] / Martin Schewe, Achim Engstler (Hg.) / Frankfurt am Main : P. Lang , cop. 1990

002003201 : Spinoza and Leibniz [Texte imprimé] / special editorial team : E. Curley, A. Heinekamp, M. Walther / Würzburg : Königshausen & Neumann , cop. 1990

169026655 : Zuivere economische wetenschap [Texte imprimé] : een ontwerp op basis van spinozistische beginselen / Wim Klever / Meppel : Boom , cop. 1990

168882922 : Prospettive su Spinoza [Texte imprimé] / Franco Biasutti / Trento : Verifiche , cop. 1990

169468909 : The oldest biography of Spinoza [Texte imprimé] / edited and translated with an introduction and annotations by A. Wolf / Bristol : Thoemmes press , cop. 1992

169375633 : Vrije politijke stellingen [Texte imprimé] / Franciscus van den Enden ; met een inleiding van Wim Klever / Amsterdam : Wereldbibliotheek , cop. 1992

134366344 : Spinoza éthique [Texte imprimé] : démontrée selon l'ordre géométrique des lignes, des plans et des volumes / réalisée par Cornélius Ricman & J.-Claude Piguet ; prélude de Philippe Junod / Lausanne : C. Ricman , cop. 1993

175889481 : A Spinozistic account of self-deception [Texte imprimé] / Frederick Ablondi / Milwaukee, WI : North American Spinoza Society , cop. 1993

169035883 : Spinoza [Texte imprimé] : a utopia da razão / Luís Machado de Abreu / Lisboa : Vega , cop. 1993

003651088 : La metafisica cartesiana dell'infinito [Texte imprimé] / Roberto Perini / Napoli : Morano , cop. 1993

175891710 : The order of nature and the nature of order in the philosophy of Spinoza [Texte imprimé] / Gary Finn / Steven Barbone / Atilano Domínguez / Milwaukee, WI : North American Spinoza Society , cop. 1994

011727160 : Solo [Texte imprimé] : [pièce en quatre actes] = = Solo : a play (Updated version. London. May 30, 1990) / by Joshua Sobol ; [trad. et dossier préparés par Nathalie Staron] / Saint-Etienne : CIEREC , cop. 1994

011569654 : The books of nature and scripture [Texte imprimé] : recent essays on natural philosophy, theology, and biblical criticism in the Netherlands of Spinoza's time and the British Isles of Newton's time / ed. by James E. Force and Richard H. Popkin / Dordrecht : Kluwer Academic Publ , cop. 1994

075168464 : Freiheit und Notwendigkeit [Texte imprimé] : ethische und politische Aspekte bei Spinoza und in der Geschichte des (Anti-) Spinozismus / herausgegeben von Etienne Balibar, Helmut Seidel, Manfred Walther / Würzburg : Königshausen & Neumann , cop. 1994

169045900 : Spinoza [Texte imprimé] : Versuch über die Anstössigkeit seines Denkens / Pierre-François Moreau ; aus dem Französischen von Rolf Löper ; herausgegeben und mit einem Beitrag von Friedrich Balke / Erw. Neuausg. / Frankfurt am Main : Fischer Taschenbuch Verlag , cop. 1994

164851747 : Spinoza's psychology and social psychology [Texte imprimé] / special editorial team : E. Balibar, H. Seidel, M. Walther / Würzburg : Königshausen & Neumann , cop. 1994

164851747 : Spinoza's psychology and social psychology [Texte imprimé] / special editorial team : E. Balibar, H. Seidel, M. Walther / Würzburg : Königshausen & Neumann , cop. 1994

175891710 : The order of nature and the nature of order in the philosophy of Spinoza [Texte imprimé] / Gary Finn / Steven Barbone / Atilano Domínguez / Milwaukee, WI : North American Spinoza Society , cop. 1994

175894280 : Modes infinite and finite in Spinoza's metaphysics [Texte imprimé] / Charles Huenemann / Miquel Beltrán / Milwaukee, WI : North American Spinoza Society , cop. 1995

144137011 : Studi su Hobbes e Spinoza [Texte imprimé] / Emilia Giancotti ; a cura di Daniela Bostrenghi e Cristina Santinelli / Naples : Bibliopolis , cop. 1995

169268055 : Baruch Spinoza [Texte imprimé] : outcast Jew, universal sage / R.M. Silverman / Northwood : Science Reviews , cop. 1995

005298415 : Perspectives on Spinoza in works by Schiller, Büchner, and C.F. Meyer : five essays / Rodney Taylor / New York [etc.] : P. Lang , cop. 1995

005341345 : Spinoza, Aufklärung, Idealismus [Texte imprimé] : die Substanz der Moderne / Detlev Pätzold / Frankfurt am Main : P. Lang , cop. 1995

175895651 : Weakness of will in Spinoza's theory of human motivation [Texte imprimé] / Olli Koistinen / Viren Murthy / Milwaukee, WI : North American Spinoza Society , cop. 1996

007488181 : Heterodoxy, Spinozism, and free thought in early-eighteenth-century Europe [Texte imprimé] : studies on the "Traité des trois imposteurs" / ed. by Silvia Berti,... Françoise Charles-Daubert,... and Richard H. Popkin,... / Dordrecht : Kluwer Academic Publishers , cop. 1996

091573211 : Spinoza and ancient philosophy [Texte imprimé] / special editorial team Franco Chiereghin,... Pierre-François Moreau,... Gerassimos Vokos,... / Würzburg (Allemagne) : Königshausen & Neumann , cop. 1996

027645061 : Spinoza and Descartes [Texte imprimé] / special editorial team : J.-M. Beyssade, W. Klever, M. Wilson / Würzburg : Königshausen & Neumann , cop. 1996

005650046 : Spinoza e il concetto della tradizione ebraica [Texte imprimé] / di Mino Chamla / Milano : FrancoAngeli , cop. 1996

03594952X : Spinoza's philosophy of religion [Texte imprimé] / special editorial team : H. De Dijn, F. Mignini, P. van Rooden / Würzburg : Königshausen & Neumann , cop. 1996

175915857 : Spinoza bibliography [Texte imprimé] : 1991-1995 / Steven Barbone, Lee Rice / Baltimore, MD : North American Spinoza Society , cop. 1997

17591656X : Ideas, affects and causality [Texte imprimé] : 1990 / Gideon Segal / Steven Barbone, Lee Rice / Baltimore, MD : North American Spinoza Society , cop. 1997

086622455 : Spinoza, liberalism, and the question of Jewish identity [Texte imprimé] / Steven B. Smith / New Haven : Yale University Press , cop. 1997

086622455 : Spinoza, liberalism, and the question of Jewish identity [Texte imprimé] / Steven B. Smith / New Haven : Yale University Press , cop. 1997

051109670 : Spinoza und die moderne Wissenschaft : [3. Internationale Tagung der Spinoza-Gesellschaft] / hrsg. und mit einem Nachbericht versehen von Klaus Hammacher ; [Manfred Walther,... et al.] / Würzburg : Königshausen und Neumann , cop. 1998

04528055X : Spinoza [Texte imprimé] : a life / Steven Nadler / [Cambridge (GB)] : Cambridge university press , cop. 1999

04517492X : Spinoza et les affects [Texte imprimé] / textes réunis par Fabienne Brugère et Pierre-François Moreau ; [éd. par le] Groupe de recherches spinozistes / Paris : Ed. Presses de l'Université de Paris-Sorbonne , cop. 1999

046257756 : Ideas and mechanism : essays on early modern philosophy / Margaret Dauler Wilson / Princeton, N.J. : Princeton University Press , cop. 1999

193887355 : Spinoza : Deus sive natura / Karl Löwith / Roma : Donzelli , cop. 1999

173428053 : Elementen van Piagets epistemologie herkenbaar in Spinoza's kenleer [Texte imprimé] / A. Sunier / Delft : Eburon , cop. 2000

068736908 : Mente e corpo [Texte imprimé] : studi su Cartesio e Spinoza / Cristina Santinelli / [Urbino] : Quattro venti , cop. 2000

052863751 : Pouvoir et liberté en politique [Texte imprimé] : actualité de Spinoza / Paul Cazayus / Sprimont : Mardaga , cop. 2000

052863751 : Pouvoir et liberté en politique [Texte imprimé] : actualité de Spinoza / Paul Cazayus / Sprimont : Mardaga , cop. 2000

113888465 : Le peintre et le philosophe ou Rembrandt et Spinoza à Amsterdam [Texte imprimé] : roman / Bruno Streiff / Paris : les Éditions Complicités , cop. 2002

067207170 : Spinoza im Deutschland des achtzehnten Jahrhunderts [Texte imprimé] : zur Erinnerung an Hans-Christian Lucas / hrsg. von Eva Schürmann, Norbert Waszek und Frank Weinreich / Stuttgart-Bad Cannstatt : Frommann-Holzboog , cop. 2002

067313841 : O espinosismo [Texte imprimé] : curso proferido na Sorbonne em 1912-1913 / Victor Delbos ; tradução de Homero Silveira Santiago / São Paulo : Discurso Editorial , cop. 2002

078736161 : Sulla scienza intuitiva in Spinoza [Texte imprimé] : ontologia, politica, estetica / a cura di Filippo Del Lucchese e Vittorio Morfino / Milano : Ghibli , cop. 2003

071400605 : Spinoza : philosophie pratique / Gilles Deleuze / [Nouvelle édition revue et augmentée] / Paris : les Éd. de Minuit , cop. 2003

111990165 : Looking for Spinoza [Texte imprimé] : joy, sorrow, and the feeling brain / Antonio Damaso / Orlando : Harcourt , cop. 2003

113658486 : Spinoza on mind and body [Texte imprimé] / special editorial team : J. Thomas Cook, Lee Rice / Würzburg : Königshausen & Neumann , cop. 2003

11148555X : Spinoza's book of life [Texte imprimé] : freedom and redemption in the "Ethics" / Steven B. Smith / New Haven (Conn.) : Yale University Press , cop. 2003

096298944 : Lectures philosophiques [Texte imprimé] : Abélard, Descartes, Hobbes, Spinoza / Gilbert Boss / Zurich : Editions du Grand Midi , cop. 2004

080674410 : Spinoza und Vermeer [Texte imprimé] : Immanenz in Philosophie und Malerei / Sara Hornäk / Würzburg : Königshausen & Neumann , cop. 2004

097575291 : Spinoza's revelation [Texte imprimé] : religion, democracy, and reason / Nancy K. Levene / Cambridge : Cambridge University Press , cop. 2004

081074328 : Spinoza and republicanism [Texte imprimé] / Raia Prokhovnik / Houndmills [England] : Palgrave Macmillan , cop. 2004

112629237 : Spinoza's modernity [Texte imprimé] : Mendelssohn, Lessing, and Heine / Willi Goetschel / Madison (Wis.) : University of Wisconsin Press , cop. 2004

079975739 : Alle origini del panteismo [Texte imprimé] : genesi dell'Ethica di Spinoza e delle sue forme di argomentazione / di Giuseppa Saccaro Del Buffa / Milano : F. Angeli , cop. 2004

080899900 : Tumulti e "indignatio" [Texte imprimé] : conflitto, diritto e moltitudine in Machiavelli e Spinoza / Filippo Del Lucchese / Milano : Ghibli , cop. 2004

103928081 : Spinoza [Texte imprimé] / Richard H. Popkin / Oxford : Oneworld , cop. 2004

120414953 : Spinoza and deep ecology [Texte imprimé] : challenging traditional approaches to environmentalism / Eccy de Jonge / Aldershot, Hants, England : Ashgate , cop. 2004

123349729 : Il secolo geometrico [Texte imprimé] : la questione del metodo matematico in filosofia da Spinoza a Kant / Paola Basso / Firenze : le Lettere , cop. 2004

090856864 : Radicale verlichting [Texte imprimé] : hoe radicale Nederlandse denkers het gezicht van onze cultuur voorgoed veranderden / Jonathan I. Israel / Franeker (Nederland) : Uitgeverij Van Wijnen , cop. 2005

107964899 : Spinoza and Spinozism [Texte imprimé] / Stuart Hampshire / Oxford : Clarendon Press , cop. 2005

11092309X : Radical protestantism in Spinoza's thought [Texte imprimé] / Graeme Hunter,... / Aldershot (GB) : Ashgate , cop. 2005

105641995 : The courtier and the heretic : Leibniz, Spinoza, and the fate of God in the modern world / Matthew Stewart / New Haven : Yale University Press , cop. 2005

130015962 : Spinoza's theory of divine providence [Texte imprimé] : rationalist solutions, Jewish sources / Steven Nadler / Budel : Damon , cop. 2005

111646286 : Anschauung des Universums und Scientia Intuitiva [Texte imprimé] : die spinozistischen Grundlagen von Schleiermachers früher Religionstheorie / Christof Ellsiepen / Berlin : W. de Gruyter , cop. 2006

135701066 : Die Lebensgeschichte Spinozas 2, Kommentar [Texte imprimé] / mit einer Bibliographie herausgegeben von Manfred Walther ; unter Mitarbeit von Michael Czelinski / 2., stark erweiterte und vollständig neu kommentierte Auflage der Ausgabe von Jakob Freudenthal 1899 / Stuttgart- Bad Cannstatt : Frommann-Holzboog , cop. 2006

135699738 : Die Lebensgeschichte Spinozas 1, Lebensbeschreibungen und Dokumente [Texte imprimé] / mit einer Bibliographie herausgegeben von Manfred Walther ; unter Mitarbeit von Michael Czelinski / 2., stark erweiterte und vollständig neu kommentierte Auflage der Ausgabe von Jakob Freudenthal 1899 / Stuttgart- Bad Cannstatt : Frommann-Holzboog , cop. 2006

11058709X : Spinoza and dutch cartesianism [Texte imprimé] / special editor : Wiep van Bunge / Würzburg : Königshausen u. Neumann , cop. 2006

119685566 : Vermeer, Góngora, Spinoza [Texte imprimé] : l'esthétique comme science intuitive / Roberto Diodato ; [traduction par Yamina Oudaï Celso] / Paris : Mimesis , cop. 2006

119685566 : Vermeer, Góngora, Spinoza [Texte imprimé] : l'esthétique comme science intuitive / Roberto Diodato ; [traduction par Yamina Oudaï Celso] / Paris : Mimesis , cop. 2006

111485606 : Baruch de Spinoza [Texte imprimé] : Ethik in geometrischer Ordnung dargestellt / herausgegeben von Michael Hampe und Robert Schnepf ; unter Mitwirkung von Ursula Renz / Berlin : Akademie Verlag , cop. 2006

118274651 : Libertà e azione nell'etica di Spinoza [Texte imprimé] / Sergio Levi / Milano : LED , cop. 2006

118274651 : Libertà e azione nell'etica di Spinoza [Texte imprimé] / Sergio Levi / Milano : LED , cop. 2006

109146166 : Contre-histoire de la philosophie [6], Les libertins baroques 2, [Enregistrement sonore] / Michel Onfray / Vincennes : Frémeaux , cop. 2006

109289625 : Geschichte der Philosophie von Thomas von Aquin bis Kant [Texte imprimé] / Martin Heidegger ; [herausgegen von Helmuth Vetter] / Frankfurt am Main : V. Klostermann , cop. 2006

104463287 : The courtier and the heretic [Texte imprimé] : Leibniz, Spinoza, and the fate of God in the modern world / Matthew Stewart / New York : Norton , cop. 2006

111643554 : Die Macht der Menge [Texte imprimé] : über die Aktualität einer Denkfigur Spinozas / herausgegeben von Gunnar Hindrichs / Heidelberg : Winter , cop. 2006

130324191 : Conversation with Spinoza [Texte imprimé] : a cobweb novel / Goce Smilevski ; translated from the Macedonian by Filip Kor̆enski / Evanston, Ill. : Northwestern University Press , cop. 2006

130324191 : Conversation with Spinoza [Texte imprimé] : a cobweb novel / Goce Smilevski ; translated from the Macedonian by Filip Kor̆enski / Evanston, Ill. : Northwestern University Press , cop. 2006

129505927 : Betraying Spinoza [Texte imprimé] : the renegade Jew who gave us modernity / Rebecca Goldstein / New York : Nextbook , cop. 2006

131340093 : Spinoza and the rise of historical criticism of the Bible [Texte imprimé] / Travis L. Frampton / New York : T&T Clark , cop. 2006

175079099 : Hegel o Spinoza [Texte imprimé] / Pierre Macherey ; traducción María Del Carmen Rodríguez / Buenos Aires : Tinta Limón , cop. 2006

133473562 : Spinozas Theorie der Affekte [Texte imprimé] : Kohärenz und Konflikt / Barbara Handwerker Küchenhoff / Würzburg : Königshausen & Neumann , cop. 2006

110816781 : The logic of expression [Texte imprimé] : quality, quantity and intensity in Spinoza, Hegel and Deleuze / Simon Duffy,... / Aldershot : Ashgate , cop. 2006

139075097 : Between philosophy and religion volume 2, Politics and ethics [Texte imprimé] : Spinoza, the Bible and modernity / Brayton Polka / Lanham : Lexington Books , cop. 2007

165130199 : Spinoza's radical Cartesian mind [Texte imprimé] / Tammy Nyden-Bullock / London : Continuum , cop. 2007

126801118 : Der tugendhafte Atheist [Texte imprimé] : Studien zur Vorgeschichte der Spinoza-Renaissance in Deutschland / Michael Czelinski-Uesbeck / Würzburg : Königshausen & Neumann , cop. 2007

134525477 : Davidson and Spinoza [Texte imprimé] : mind, matter, and morality / Floris van der Burg,... / Aldershot (England) : Ashgate , cop. 2007

126060665 : Spinoza [Texte imprimé] : logic, knowledge and religion / Richard Mason / Aldershot, [Royaume-Uni] : Ashgate , cop. 2007

152507302 : Die Produktivität der Macht [Texte imprimé] : eine Analyse der politischen Theorie von Baruch Spinoza / Maria Cecilia Abdo Ferez / Berlin : Logos Verl. , cop. 2007

130584487 : Spinoza and the Stoics [Texte imprimé] : power, politics and the passions / Firmin DeBrabander / London : Continuum , cop. 2007

122609360 : 100 woorden over de Ethica van Spinoza [Texte imprimé] / Robert Misrahi ; vert. [uit het Frans] door Frans van Zetten / Amsterdam [etc.] : Atlas , cop. 2007

120474549 : Failed Enlightenment [Texte imprimé] : Spinoza's legacy and the Netherlands (1670-1800) / Jonathan Israel / Wassenaar : NIAS , cop. 2007

119850559 : The role of God in Spinoza's metaphysics [Texte imprimé] / Sherry Deveaux / London : Continuum , cop. 2007

154232920 : Surplus [Texte imprimé] : Spinoza, Lacan / A. Kiarina Kordela / Albany : State University of New York Press , cop. 2007

140807195 : Between philosophy and religion volume 1, Hermeneutics and ontology [Texte imprimé] : Spinoza, the Bible and modernity / Brayton Polka / Lanham : Lexington Books , cop. 2007

131144901 : God, man, & well-being [Texte imprimé] : Spinoza's modern humanism / Douglas J. Den Uyl / New York : P. Lang , cop. 2008

123338492 : Interpreting Spinoza [Texte imprimé] : critical essays / edited by Charlie Huenemann,... / Cambridge : Cambridge University Press , cop. 2008

145106624 : Spinoza / Michael Della Rocca / London : Routledge , cop. 2008

148712525 : Organismo democratico [Texte imprimé] : tre saggi spinoziani / Adriano Vinale / Milano : Ghibli , cop. 2008

156852306 : Spinoza atlantico [Texte imprimé] / Augusto Illuminati / Milano : Ghibli , cop. 2008

16499369X : Die Religionskritik Spinozas und zugehörige Schriften [Texte imprimé] / Leo Strauss ; unter Mitwirkung von Wiebke Meier ; herausgegeben von Heinrich Meier / 3., erneut durchgesehene und erweiterte Auflage / Stuttgart : J. B. Metzler , cop. 2008

127108866 : Spinoza and late scholasticism [Texte imprimé] / Würsburg : Königshausen & Neumann , cop. 2008

138512183 : Conflict, power, and multitude in Machiavelli and Spinoza [Texte imprimé] : tumult and indignation / Filippo Del Lucchese / London : Continuum , cop. 2009

14308562X : From Spinoza to Lévinas [Texte imprimé] : hermeneutical, ethical, and political issues in modern and contemporary Jewish philosophy / Ze'ev Levy ; edited by Yudit Kornberg Greenberg / New York : Peter Lang , cop. 2009

137294638 : Göttliche Gedanken [Texte imprimé] : zur Metaphysik der Erkenntnis bei Descartes, Malebranche, Spinoza und Leibniz / Andreas Schmidt / Frankfurt am Main : Klostermann , cop. 2009

153381043 : Staring into the void [Texte imprimé] : Spinoza, the master of nihilism / Harold Skulsky / Newark : University of Delaware press , cop. 2009

146801652 : La scienza intuitiva di Spinoza [Texte imprimé] / Paolo Cristofolini / Nuova ed. interamente riveduta / Pisa : Ed. ETS , cop. 2009

183761561 : The image of law : Deleuze, Bergson, Spinoza / Alexandre Lefebvre / Stanford (Calif.) : Stanford University Press , cop. 2009

175162158 : Feminist interpretations of Benedict Spinoza [Texte imprimé] / edited by Moira Gatens / University Park (Pa.) : Pennsylvania State University press , cop. 2009

168021404 : Il filosofo clandestino [Texte imprimé] : Spinoza nei manoscritti proibiti del Settecento francese / Aurelia Delfino / Milano : Ghibli , cop. 2009

134464850 : La vida y el espíritu del señor Benedicto de Spinosa o Tratado de los tres impostores [Texte imprimé] : Moisés, Jesucristo Y Mohoma : Anónimo Clandestino, siglos XVII-XVIII / estudio preliminar, edición, notas y traducción de Pedro Lomba ; estudio de contextualización Pierre-François Moreau / Madrid : Editorial Tecnos , cop. 2009

146721322 : Dio, ragione, verità [Texte imprimé] : le polemiche su Descartes e su Spinoza presso l'Università di Franeker, 1686-1719 / Roberto Bordoli / Macerata : Quodlibet , cop. 2009

151511241 : True freedom [Texte imprimé] : Spinoza's practical philosophy / Brent Adkins / Lanham (Md.) : Lexington books , cop. 2009

151892539 : Ein neuer Blick auf die Welt [Texte imprimé] : Spinoza in Literatur, Kunst und Ästhetik : with abstracts in English / herausgegeben von Martin Bollacher, Thomas Kisser, Manfred Walther / Würzburg : Königshausen & Neumann , cop. 2010

186424620 : Escritos sobre Spinoza y el spinozismo / Pierre Bayle ; edición, introducción y traducción de Pedro Lomba / Madrid : Trotta , cop. 2010

153971746 : Spinoza and the specters of modernity [Texte imprimé] : the hidden enlightenment of diversity from Spinoza to Freud / Michael Mack / New York : Continuum , cop. 2010

168583968 : The importance of Spinoza for the modern philosophy of science [Texte imprimé] : can the revival of Spinoza's naturalism refute cultural relativism? / Nancy Brenner-Golomb / Frankfurt : Ontos Verlag , cop. 2010

152048146 : Göttlicher Wille und menschliche Macht [Texte imprimé] : Strategien zur Befriedung der Gesellschaft bei Locke und Spinoza / Michael Andrick / Freiburg im Breisgau : K. Alber , cop. 2010

159354455 : Eros im Hyperion [Texte imprimé] : platonisches und spinozistisches Gedankengut in Hölderlins Roman / Pascal Firges / Annweiler am Trifels : Sonnenberg , cop. 2010

151892539 : Ein neuer Blick auf die Welt [Texte imprimé] : Spinoza in Literatur, Kunst und Ästhetik : with abstracts in English / herausgegeben von Martin Bollacher, Thomas Kisser, Manfred Walther / Würzburg : Königshausen & Neumann , cop. 2010

151892539 : Ein neuer Blick auf die Welt [Texte imprimé] : Spinoza in Literatur, Kunst und Ästhetik : with abstracts in English / herausgegeben von Martin Bollacher, Thomas Kisser, Manfred Walther / Würzburg : Königshausen & Neumann , cop. 2010

163048339 : Spinoza now [Texte imprimé] / Dimitris Vardoulakis, editor / Minneapolis, Minn. : University of Minnesota Press , cop. 2011

158853490 : Homo liber [Texte imprimé] : verso une morale spinoziana / Andrea Sangiacomo / Milano : Mimesis , cop. 2011

169232506 : Hegel e Spinoza [Texte imprimé] : dialogo sul moderno / Biagio de Giovanni / Napoli : Guida , cop. 2011

158350944 : Gott und Raum : Spinozas innovative Konzeption der Ausdehnung und Körperwelt / Stefan Büttner / Würzburg : Königshausen & Neumann , cop. 2011

16625374X : Spinoza peut nous sauver la vie [Texte imprimé] : traité de philosophie pratique / Pierre Ansay / Charleroi (Belgique) : Couleurs livres , cop. 2011

155154257 : Spinoza on human freedom [Texte imprimé] : reason, autonomy and the good life / Matthew J. Kisner / Cambridge : Cambridge University Press , cop. 2011

155154257 : Spinoza on human freedom [Texte imprimé] : reason, autonomy and the good life / Matthew J. Kisner / Cambridge : Cambridge University Press , cop. 2011

161607411 : Spinoza and the politics of renaturalization [Texte imprimé] / Hasana Sharp / Chicago : The University of Chicago Press , cop. 2011

155317547 : Spinoza und der "wissenschaftliche Atheismus" des 21. Jahrhunderts [Texte imprimé] : ethische und politische Konsequenzen frühaufklärischer und gegenwärtiger Religionskritik / Florian Ossadnik, Ludwig Tavernier (Hg.) / Weimar : Verlag und Datenbank für Geisteswissenschaften , cop. 2011

172544068 : The Continuum companion to Spinoza [Texte imprimé] / general editors, Wiep van Bunge [et al.] / London : Continuum , cop. 2011

156181169 : A book forged in hell [Texte imprimé] : Spinoza's scandalous treatise and the birth of the secular age / Steven Nadler / Princeton, N.J. : Princeton University Press , cop. 2011

175012547 : Hegel or Spinoza [Texte imprimé] / Pierre Macherey ; translated by Susan M. Ruddick / Minneapolis : University of Minnesota Press , cop. 2011

174186533 : Spinoza and German idealism [Texte imprimé] / edited by Eckart Förster and Yitzhak Y. Melamed / Cambridge : Cambridge university press , cop. 2012

160923301 : The first modern Jew [Texte imprimé] : Spinoza and the history of an image / Daniel B. Schwartz / Princeton, NJ : Princeton University Press , cop. 2012

167042432 : Denkfreiheit [Texte imprimé] : Libertas philosophandi in der deutschen Aufklärung / Kay Zenker / Hamburg : F. Meiner , cop. 2012

176245715 : Spinoza e noi [Texte imprimé] / Antonio Negri / Milano : Mimesis , cop. 2012

170106195 : Ontologia e temporalità [Texte imprimé] : Spinoza e i suoi lettori moderni / a cura di Giuseppe D'Anna e Vittorio Morfino / Milano : Mimesis , cop. 2012

186339518 : Affektenlehre und amor Dei intellectualis : die Rezeption Spinozas im deutschen Idealismus, in der Frühromantik und in der Gegenwart / herausgegeben von Violetta L. Waibel unter Mitarbeit von Max Brinnich und Peter Gaitsch / Hamburg : F. Meiner , cop. 2012

16916442X : Peeling potatoes or grinding lenses [Texte imprimé] : Spinoza and young Wittgenstein converse on immanence and its logic / Aristides Baltas / Pittsburgh (Pa.) : University of Pittsburgh press , cop. 2012

178103993 : Visione e parola [Texte imprimé] : un'interpretazione del concetto spinoziano di scientia intuitiva : tra finito e infinito / di Patrizia Pozzi / Milano : FrancoAngeli , cop. 2012

165933259 : Spinoza beyond philosophy [Texte imprimé] / edited by Beth Lord / Edinburgh : Edinburgh University Press , cop. 2012

186124597 : La pazienza degli esclusi : studi su Spinoza / Riccardo Caporali / Milano : Mimesis , cop. 2012

167776762 : Hermann Cohens Spinoza-Rezeption [Texte imprimé] / Beate Ulrike La Sala / Freiburg im Breisgau : K. Alber , cop. 2012

178593095 : Individualität und Gemeinschaft im Denken Gustav Landauers und Spinozas: eine vergleichende Studie [Texte imprimé] / Daniel Reiter / Hamburg : Diplomica Verlag , cop. 2013

184021359 : Secular powers : humility in modern political thought / Julie E. Cooper / Chicago : The University of Chicago press , cop. 2013

187066930 : The spiritual automaton : Spinoza's science of the mind / Eugene Marshall / Oxford : Oxford University Press , cop. 2013

191201421 : Hegel und Spinoza : Negativität in der gegenwärtigen Philosophie / Gregor Moder / Wien : Turia und Kant , cop. 2013

178517127 : Spinoza's metaphysics [Texte imprimé] : substance and thought / Yitzhak Y. Melamed / Oxford : Oxford university press , cop. 2013

178517127 : Spinoza's metaphysics [Texte imprimé] : substance and thought / Yitzhak Y. Melamed / Oxford : Oxford university press , cop. 2013

183675762 : Spinoza's radical theology : the metaphysics of the infinite / Charlie Huenemann / Durham : Acumen , cop. 2014

184274753 : Le concours des parties : critique de l'atomisme et redéfinition du singulier chez Spinoza / Sophie Laveran / Paris : Classiques Garnier , cop. 2014

186410808 : The Bloomsbury companion to Spinoza / general editors, Wiep van Bunge, Henri Krop, Piet Steenbakkers, Jeroen van de Ven / London [etc.] : Bloomsbury , cop. 2014

183139569 : Plural temporality : transindividuality and the Aleatory between Spinoza and Althusser / by Vittorio Morfino / Leiden : Brill , cop. 2014

185528767 : Vertrag und Gesetz : das Naturrecht und die Bibel bei Grotius, Hobbes, Spinoza / Stefanie Ertz / Würzburg : Königshausen & Neumann , cop. 2014

185528767 : Vertrag und Gesetz : das Naturrecht und die Bibel bei Grotius, Hobbes, Spinoza / Stefanie Ertz / Würzburg : Königshausen & Neumann , cop. 2014

183886151 : Spinoza contra phenomenology : French rationalism from Cavaillès to Deleuze / Knox Peden / Stanford (Calif.) : Stanford University Press , cop. 2014

177324015 : Radikalaufklärung [Texte imprimé] / herausgegeben von Jonathan I. Israel und Martin Mulsow / Berlin : Suhrkamp , cop. 2014

18552169X : Everything in its right place : Spinoza and life by the light of nature / Joseph Almog / New York : Oxford University Press , cop. 2014

182437345 : L'actualité du "Tractatus" de Spinoza et la question théologico-politique / édité par Quentin Landenne et Tristan Storme / Bruxelles : Éd. de l'Université libre de Bruxelles , cop. 2014

181672235 : Propos sur le libéralisme politique et religieux : Dialogue idéal entre John Locke et Baruch Spinoza / Ferdinand Kashala Kavula ; préface de Giscard Kevin Dessinga / Paris : L'Harmattan , cop. 2014

178000884 : Le manteau de Spinoza [Texte imprimé] : pour une éthique hors la Loi / Ivan Segré / Paris : la Fabrique éd. , cop. 2014

181652684 : Kant's critique of Spinoza / Omri Boehm / Oxford : Oxford University Press , cop. 2014

193767287 : Le catene di ragioni e l'ordine della natura : teorie della conoscenza in Descartes e Spinoza / Diego Donna / Milano : Mimesis edizioni , cop. 2015

188315918 : Spinoza and law / edited by André Santos Campos, New University of Lisbon, Portugal / Farnham, Surrey : Ashgate , cop. 2015

190383992 : Traum und Poiesis : Produktive Schlafzustände 1641-1810 / Ingo Uhlig / Göttingen : Wallstein Verlag , cop. 2015

190128755 : The young Spinoza : a metaphysician in the making / edited by Yitzhak Y. Melamed / Oxford : Oxford university press , cop. 2015

193485850 : Tra Hegel e Spinoza : scritti 1863-1868 / Antonio Labriola ; a cura di Alessandro Savorelli e Aldo Zanardo / Napoli : Bibliopolis , cop. 2015

193290588 : Ermeneutica della libertà religiosa e ontologia dell'inesauribile : studi di filosofia della religione / Ivano Tonelli / Alessandria : Edizioni dell'Orso , cop. 2015

193482703 : Spinoza's philosophy of divine order / Ben Stahlberg / New York (NY) : Peter Lang Publishing , cop. 2015

188968113 : De Spinoza à Lacan : autre chose et la mystique / Hubert Ricard / Bruxelles : EME , cop. 2015, impr. 2016

191495670 : Spinoza ou L'athée vertueux / Alain Billecoq / Montreuil : le Temps des cerises , cop. 2016

003608980 : Descartes, Spinoza, Leibniz [Texte imprimé] : the concept of substance in seventeenth-century metaphysics / R. S. Woolhouse / London : Routledge , cop.1993

107948966 : The selected works of Arne Naess Volume IX, Reason, democracy, and science : understanding among conflicting worldviews : selected papers / [Harold Glasser, series editor] / edited by Harold Glasser and Alan Drengson in cooperation with the author / Dordrecht : Springer , cop.2005

132153521 : Towards Hilaritas [Texte imprimé] : a study of the mind-body union, the passions and the mastery of the passions in Descartes and Spinoza / Minna Koivuniemi / Uppsala, Sweden : Uppsala Universitet , cop.2008

178980013 : La liberté de religion dans la République : l'esprit de laïcité / Jean Picq / Paris : O. Jacob , iDL 2014, cop. 2014

000786381 : Spinoza ou le Crépuscule de la servitude [Texte imprimé] : essai sur le " Traité théologico-politique " / André Tosel / Paris : Aubier , imp. 1984

088425452 : Die Religionskritik Spinozas und zugehörige Schriften [Texte imprimé] / Leo Strauss ; unter Mitwirkung von Wiebke Meier ; herausgegeben von Heinrich Meier / 2., durchges. und erw. Aufl. / Stuttgart : J.B. Metzler , imp. 2001

116874945 : Compendio dello spinozismo [Texte imprimé] = Spinozismi syntagma : / Bonaventura Luchi... ; introduzione, traduzione e note di Francesco De Carolis (seguono alcuni pensieri del traduttore) ; [prefazione di Piero Di Vona], 2005 / Napoli : Ed. Magna Graecia , imp. 2005

148220282 : Storia politica della moltitudine [Texte imprimé] : Spinoza e la modernità / a cura di Filippo Del Lucchese ; interventi di: Laurent Bove, Filippo Del Lucchese, Juan Pedro Garciá del Campo,...[et al.] / Roma : DeriveApprodi , impr. 2009

185209203 : L'unité du corps et de l'esprit : affects, actions et passions chez Spinoza / Chantal Jaquet / Paris : Presses universitaires de France , impr. 2015, cop. 2004

026936143 : Oeuvres philosophiques [Texte imprimé] / de F.-H. Jacobi ; traduction, introduction, notes de J.-J. Anstett,... / Paris : Aubier , impr. 1946

026936143 : Oeuvres philosophiques [Texte imprimé] / de F.-H. Jacobi ; traduction, introduction, notes de J.-J. Anstett,... / Paris : Aubier , impr. 1946

064305643 : Spinoza [Texte imprimé] : sa vie, sa philosophie / Henri Sérouya / Nouvelle édition revue et augmentée / Paris : A. Michel , impr. 1947

064305643 : Spinoza [Texte imprimé] : sa vie, sa philosophie / Henri Sérouya / Nouvelle édition revue et augmentée / Paris : A. Michel , impr. 1947

021959420 : Spinoza [Texte imprimé] / E. Chartier (Alain) / Paris : Ed. Mellottée , impr. 1949

015409236 : Il pensiero di Spinoza [Texte imprimé] / Augusto Guzzo / Secondaedizione / Torino : Ed. di Filosofia , impr. 1964

119420090 : Spinoza and the rise of liberalism by [Texte imprimé] / Lewis Samuel Feuer / Boston : Beacon press , impr. 1966

014834626 : Dialogues avec les philosophes [Texte imprimé] : Descartes, Spinoza, Malebranche, Pascal, Saint Augustin / Maurice Blondel ; préface par Henri Gouhier, ... / Paris : Aubier, Éditions Montaigne , impr. 1966, cop. 1966

052691470 : Spinoza [Tome] I, Dieu ("Éthique", I) [Texte imprimé] / Martial Gueroult,... / Paris : Aubier-Montaigne , impr. 1968

012732532 : Spinoza et le problème de l'expression [Texte imprimé] / Gilles Deleuze / Paris : Éd. de Minuit , impr. 1968, cop. 1968

12858940X : Spinoza e il suo tempo [Texte imprimé] / Antonio Banfi / Firenze : Vallecchi editore , impr. 1969

005003946 : Individu et communauté chez Spinoza / Alexandre Matheron / Paris : Editions de Minuit , impr. 1969, cop. 1969

002160056 : La Pensée de Spinoza [Texte imprimé] / par Louis Millet / Paris : Bordas , impr. 1970

01229571X : Individu et communauté chez Spinoza / Alexandre Matheron / Paris : Ed. de Minuit , impr. 1971

168918722 : Spinoza [Texte imprimé] : la sua vita, il suo pensiero / Giovanni Giulietti / Treviso : Canova , impr. 1974

00709275X : Spinoza [Tome] II, L'âme (Ethique, II) [Texte imprimé] / Martial Guéroult,... / Paris : Aubier-Montaigne , impr. 1974

105775045 : 스피노자 - 라이프니쯔 [Texte imprimé] = World great books : / 安浩相 編 / 서울 : 大洋書籍 , impr. 1975

000066516 : Spinoza [Texte imprimé] / Pierre-François Moreau / [Paris] : Seuil , impr. 1975

004711483 : Leibniz et Spinoza [Texte imprimé] / Georges Friedmann / Nouvelle édition revue et augmentée / Paris : Gallimard , impr. 1975, cop. 1962

116584769 : Politica e saggezza in Spinoza [Texte imprimé] / Mario Corsi / Napoli : Guida , impr. 1978

167532774 : Spinoza 1677-1977 [Texte imprimé] / Trento : [s.n.] , impr. 1978

168882647 : La dottrina della scienza in Spinoza [Texte imprimé] / Franco Biasutti / Bologna : Pàtron , impr. 1979, cop. 1979

166898058 : Bruno e Spinoza [Texte imprimé] : la realtà dell'infinito e il problema della sua unità / Arturo Deregibus / Torino : Giappichelli , impr. 1981

000496103 : Spinoza [Texte imprimé] : philosophie pratique / Gilles Deleuze / Paris : Éditions de Minuit , impr. 1981, cop. 1981

000698881 : L'Anomalie sauvage [Texte imprimé] : puissance et pouvoir chez Spinoza / Antonio Negri ; traduit de l'italien par François Matheron ; préfaces de Gilles Deleuze, Pierre Macherey, Alexandre Matheron / Paris : Presses universitaires de France , impr. 1982

169282619 : Spinoza [Texte imprimé] : luz y sombras / Salomón Suskovich / Buenos Aires : Congreso Judío Latinoamericano , impr. 1983

124952534 : Spinoza [Texte imprimé] : la conoscenza come liberazione / Carlo Vinti / Roma : Edizioni Studium , impr. 1984

169378705 : Natura umana e dominio [Texte imprimé] : Machiavelli, Hobbes, Spinoza / Paolo Vincieri / Ravenna : Longo , impr. 1984, cop. 1984

00633637X : Lo Spinozismo critico di Léger-Marie Deschamps [Texte imprimé] / Giovanni B. Di Noi / Lecce : Milella , impr. 1985

001197118 : Spinoza et la politique [Texte imprimé] / par Étienne Balibar / Paris : Presses universitaires de France , impr. 1985

001197118 : Spinoza et la politique [Texte imprimé] / par Étienne Balibar / Paris : Presses universitaires de France , impr. 1985

168893746 : Materia e scienza in B. Spinoza [Texte imprimé] / Ignazio Filippi ; prefazione di Giuseppe Semerari / Palermo : Flaccovio , impr. 1985, cop. 1985

001079077 : Spinoza [Texte imprimé] / Alain / Éd. rev. et augm / [Paris] : Gallimard , impr. 1986

020648642 : Spinoza [Texte imprimé] / Piero Martinetti ; a cura di Franco Alessio / Napoli : Bibliopolis , impr. 1987

168888645 : Aspetti di Hobbes in Spinoza [Texte imprimé] / Piero di Vona / Napoli : Loffredo , impr. 1990

007367538 : Spinoza et la politique / par Étienne Balibar / [2e éd.] / Paris : Presses universitaires de France , impr. 1990

007367538 : Spinoza et la politique / par Étienne Balibar / [2e éd.] / Paris : Presses universitaires de France , impr. 1990

00214798X : Le problème moral dans la philosophie de Spinoza et dans l'histoire du spinozisme [Texte imprimé] / Victor Delbos / Paris : Presses de l'Université de Paris Sorbonne , impr. 1990

00214798X : Le problème moral dans la philosophie de Spinoza et dans l'histoire du spinozisme [Texte imprimé] / Victor Delbos / Paris : Presses de l'Université de Paris Sorbonne , impr. 1990

169055507 : A heresia política de Espinosa [Texte imprimé] / F. Cabral Pinto / Lisboa : Livros Horizonte , impr. 1990, cop. 1990

168873656 : Vitae meditatio [Texte imprimé] : Gramsci e Spinoza a confronto / Roberto Bordoli / Urbino : QuattroVenti , impr. 1990, cop. 1990

002908662 : Hobbes e Spinoza [Texte imprimé] : scienza e politica : atti del = Hobbes and Spinoza : = sciences and politics / convegno internazionale, Urbino, 14-17 ottobre 1988 / = of the international conference, Urbino, October 14-17 1988 ; a cura di Daniela Bostrenghi ; = ed. by Daniela Bostrenghi / Napoli : Bibliopolis , impr. 1992

002764946 : Avec Spinoza [Texte imprimé] : études sur la doctrine et l'histoire du spinozisme / Pierre Macherey / Paris : Presses universitaires de France , impr. 1992

002764946 : Avec Spinoza [Texte imprimé] : études sur la doctrine et l'histoire du spinozisme / Pierre Macherey / Paris : Presses universitaires de France , impr. 1992

002631016 : Spinoza [Texte imprimé] : le système du monde : la réalisation de soi et la félicité / Robert Misrahi / Paris : J. Grancher , impr. 1992, cop. 1992

002813270 : Spinoza au XXe siècle [Texte imprimé] : actes des Journées d'études organisées à la Sorbonne les 14 et 21 janvier , 11 et 18 mars 1990 / par le Centre de recherche sur l'histoire des systèmes de pensée modernes de l'Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne (UFR de philosophie) ; présentation par Olivier Bloch,... ; avec la collaboration de Pierre Macherey, Hélène Politis et Jean Salem / Paris : Presses universitaires de France , impr. 1993

003323188 : Spinoza [Texte imprimé] : l'expérience et l'éternité / Pierre-François Moreau / Paris : Presses universitaires de France , impr. 1994

003192369 : Du matérialisme de Spinoza / André Tosel / Paris : Ed. Kimé , impr. 1994

003336255 : Spinoza subversif [Texte imprimé] : variations (in)actuelles / Antonio Negri ; traduction de Marilène Raiola et François Matheron / Paris : Kimé , impr. 1994

003336255 : Spinoza subversif [Texte imprimé] : variations (in)actuelles / Antonio Negri ; traduction de Marilène Raiola et François Matheron / Paris : Kimé , impr. 1994

169043134 : Introduzione a Spinoza [Texte imprimé] / di Filippo Mignini / 4. ed. / Bari : Laterza , impr. 1994

169002195 : Pagine sul seicento [Texte imprimé] : per Emilia Giancotti / a cura di Daniela Bostrenghi e Cristina Santinelli / Urbino : Centrostampa , impr. 1994

003323188 : Spinoza [Texte imprimé] : l'expérience et l'éternité / Pierre-François Moreau / Paris : Presses universitaires de France , impr. 1994

005686210 : Spinoza [Texte imprimé] : philosophie pratique / Gilles Deleuze / [Paris] : Ed. de Minuit , impr. 1994, cop. 1981

169079406 : Spinoza contra Leibniz [Texte imprimé] : documenti di uno scontro intellettuale : (1676-1678) / a cura di Vittorio Morfino ; prefazione di Etienne Balibar / Milano : Unicopli , impr. 1994, cop. 1994

003194175 : Spinoza [Texte imprimé] : puissance et ontologie : actes du colloque / organisé par le Collège international de philosophie, les 13, 14, 15 mai 1993 à la Sorbonne ; sous la direction de Myriam Revault d'Allonnes et Hadi Rizk / Paris : Ed. Kimé , impr. 1994, cop. 1994

003194175 : Spinoza [Texte imprimé] : puissance et ontologie : actes du colloque / organisé par le Collège international de philosophie, les 13, 14, 15 mai 1993 à la Sorbonne ; sous la direction de Myriam Revault d'Allonnes et Hadi Rizk / Paris : Ed. Kimé , impr. 1994, cop. 1994

003693635 : Qualité et quantité dans la philosophie de Spinoza [Texte imprimé] / Charles Ramond / Paris : Presses universitaires de France , impr. 1995

00373479X : Leibniz [Texte imprimé] : de l'âge classique aux Lumières : lectures leibniziennes / par Yvon Belaval ; présentés [sic] par M. Fichant / Paris : Beauchesne , impr. 1995, cop. 1995

003906167 : Spinoza, lecteur des "Objections" faites aux "Méditations" de Descartes et de ses "Réponses" [Texte imprimé] / Bernard Rousset / Paris : Éd. Kimé , impr. 1996

181659832 : Spinoza et la politique [Texte imprimé] / par Étienne Balibar / [3e éd.] / Paris : Presses universitaires de France , impr. 1996

181659832 : Spinoza et la politique [Texte imprimé] / par Étienne Balibar / [3e éd.] / Paris : Presses universitaires de France , impr. 1996

003986454 : Spinoza [Texte imprimé] ; suivi de Souvenirs concernant Jules Lagneau [Texte imprimé] / [Nouv. éd.] / [Paris] : Gallimard , impr. 1996, cop. 1996

003857646 : Spinoza, chemins dans l'"Éthique" / par Paulo Cristofolini ; texte traduit par Lorand Gaspar ; appendices traduits par Lorenzo Vinciguerra / Paris : Presses universitaires de France , impr. 1996, cop. 1996

004361210 : La liberté de philosopher [Texte imprimé] : de Mai͏̈monide à Spinoza / Shlomo Pinès ; traduction de l'hébreu et de l'anglais, introduction et notes de Rémi Brague avec la collaboration de R. Bouveresse-Quilliot et G. Haddad ; [préf. par Zeev Harvey] / Malakoff : Desclée de Brouwer , impr. 1997

004183657 : L'être et la joie [Texte imprimé] : perspectives synthétiques sur le spinozisme : écrits sur Spinoza, publiés ou inédits revus et corrigés avec notices de transitions, 1947-1997 / Robert Misrahi ; préface de Maurice Barbot / La Versanne : Encre marine , impr. 1997

007763980 : Spinoza ou la prudence [Texte imprimé] / Chantal Jaquet / Paris : Quintette , impr. 1997, cop. 1997

004369629 : Spinoza et la pensée moderne [Texte imprimé] : constitutions de l'objectivité / Charles Ramond ; préf. de Pierre-François Moreau / Paris : l'Harmattan , impr. 1998

004527674 : Droit, pouvoir et liberté [Texte imprimé] : Spinoza critique de Hobbes / Christian Lazzeri / Paris : Presses universitaires de France , impr. 1998

004527674 : Droit, pouvoir et liberté [Texte imprimé] : Spinoza critique de Hobbes / Christian Lazzeri / Paris : Presses universitaires de France , impr. 1998

011071613 : Spinoza et le problème de l'expression [Texte imprimé] / Gilles Deleuze / Paris : Ed. de Minuit , impr. 1998

010507418 : Le corps et l'esprit dans la philosophie de Spinoza [Texte imprimé] / Robert Misrahi / Le Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine) : Institut Synthélabo , impr. 1998, cop. 1998

048037907 : Spinoza, un roman juif [Texte imprimé] / Alain Minc / Paris : Gallimard , impr. 1999

048380946 : Spinoza : puissance et impuissance de la raison / coordonné par Christian Lazzeri / [Paris] : Presses universitaires de France , impr. 1999

051569779 : Réfutation inédite de Spinoza [Texte imprimé] : remarques critiques de Leibniz sur un livre de J. G. Wachter à propos de la philosophie cachée des hébreux : d'après le manuscrit original de la Bibliothèque royale de Hanovre / Gottfried Wilhelm Leibniz ; lecture et appareil critique de Martine de Gaudemar / Arles : Actes Sud , impr. 1999

045196842 : La philosophie de Spinoza [Texte imprimé] : pour démêler l'implicite d'une argumentation / Harry Austryn Wolfson... ; traduit de l'anglais par Anne-Dominique Balmès / [Paris] : Gallimard , impr. 1999, cop. 1999

058497242 : Spinoza and the irrelevance of biblical authority [Texte imprimé] / J. Samuel Preus / New York : Cambridge University Press , impr. 2001

05904814X : Spinoza, le temps de la vigilance [Texte imprimé] / Nicolas Israe͏̈l / Paris : Éd. Payot & Rivages , impr. 2001

05904814X : Spinoza, le temps de la vigilance [Texte imprimé] / Nicolas Israe͏̈l / Paris : Éd. Payot & Rivages , impr. 2001

067312829 : La libertà necessaria [Texte imprimé] : teoria e pratica della democrazia in Spinoza / Stefano Visentin / Pisa : ETS , impr. 2001

066854903 : Quel avenir pour Spinoza ? [Texte imprimé] : enquête sur les spinozismes à venir / sous la direction de Lorenzo Vinciguerra / Paris : Ed. Kimé , impr. 2001, cop. 2001

066854903 : Quel avenir pour Spinoza ? [Texte imprimé] : enquête sur les spinozismes à venir / sous la direction de Lorenzo Vinciguerra / Paris : Ed. Kimé , impr. 2001, cop. 2001

060858648 : Destins et aventures de l'intellectuel juif en France [Texte imprimé] : 1650-1945 / Riccardo Calimani ; traduit de l'italien par Loi͏̈c Cohen / Toulouse : Privat , impr. 2002

061583650 : Causa sive ratio [Texte imprimé] : la raison de la cause, de Suarez à Leibniz / Vincent Carraud / Paris : Presses universitaires de France , impr. 2002

069895694 : Le conservatisme paradoxal de Spinoza [Texte imprimé] : enfance et royauté / François Zourabichvili / Paris : Presses universitaires de France , impr. 2002

066929202 : Spinoza [Texte imprimé] : poème de la pensée / Henri Meschonnic / Paris : Maisonneuve et Larose , impr. 2002

066929202 : Spinoza [Texte imprimé] : poème de la pensée / Henri Meschonnic / Paris : Maisonneuve et Larose , impr. 2002

069698147 : Spinoza [Texte imprimé] : une physique de la pensée / François Zourabichvili / Paris : Presses universitaires de France , impr. 2002, cop. 2002

121104923 : Spinoza, Ethique VI [Texte imprimé] : Dela gloire / préface, définitions, propositions, démonstrations, corollaires et appendice de Sylvain Portier ; propositions, scolies et lemmes de David Christoffel / Nantes : Ed. de l'association Op. Cit. , impr. 2003

113596855 : Política em Espinosa [Texte imprimé] / Marilena Chaui / São Paulo : Companhia das Letras , impr. 2003

069643849 : Spinoza et le spinozisme [Texte imprimé] / Pierre-François Moreau / Paris : Presses universitaires de France , impr. 2003

020987579 : Individu et communauté chez Spinoza / Alexandre Matheron / Nouvelle édition / Paris : Éditions de Minuit , impr. 2003, cop. 1988

06984836X : Spinoza [Texte imprimé] : une vie / Steven Nadler ; traduit de l'anglais par Jean-François Sené / Paris : Bayard , impr. 2003, cop. 2003

117821500 : Espinosa e o cartesianismo [Texte imprimé] : o estabelecimento da ordem nos princípios da filosofia cartesiana / Homero Santiago / São Paulo : Associaçāo editorial Humanitas , impr. 2004

088038114 : Spinoza ou la prudence [Texte imprimé] / Chantal Jaquet / Paris : Quintette , impr. 2004

081245661 : Spinoza et le débat religieux [Texte imprimé] : lectures du Traité théologico-politique : en hommage à Stanislas Breton / Jacqueline Lagrée / Rennes : Presses universitaires de Rennes , impr. 2004

127400028 : Estetica e eterodossia in Spinoza [Texte imprimé] / Delfo Cecchi / Pisa : ETS , impr. 2005

092635547 : Les Lumières radicales [Texte imprimé] : la philosophie, Spinoza et la naissance de la modernité, 1650-1750 / Jonathan I. Israel ; traduit de l'anglais par Pauline Hugues, Charlotte Nordmann et Jérôme Rosanvallon / Paris : Éd. Amsterdam , impr. 2005

11779886X : Il tempo della moltitudine [Texte imprimé] : materialismo e politica prima e dopo Spinoza / Vittorio Morfino / Roma : Manifestolibri , impr. 2005

095051449 : Spinoza [Texte imprimé] : Etat et religion / Pierre-François Moreau / Lyon : ENS Editions , impr. 2005

155869361 : Archivio Spinoza [Texte imprimé] : la verità e la vita / Carlo Sini / Milano : Ghibli , impr. 2005

155869361 : Archivio Spinoza [Texte imprimé] : la verità e la vita / Carlo Sini / Milano : Ghibli , impr. 2005

075079488 : Leçons sur Spinoza [Texte imprimé] / Ferdinand Alquié / Paris : La table ronde , impr. 2005, DL 2003

092622763 : 100 mots sur "L'Éthique" de Spinoza [Texte imprimé] / Robert Misrahi / Paris : Les empêcheurs de penser en rond , impr. 2005, cop. 2005

094864101 : Quelle petite phrase bouleversante au coeur d'un être ? [Texte imprimé] : Proust, Freud, Spinoza / Max Dorra / [Paris] : Gallimard , impr. 2005, cop. 2005

104428457 : L'envers de la liberté [Texte imprimé] : l'invention d'un imaginaire spinoziste dans la France des Lumières / Yves Citton / Paris : Editions Amsterdam , impr. 2006

103468811 : Spinoza [Texte imprimé] / sous la direction de Pierre-François Moreau, Charles Ramond / Paris : Ellipses , impr. 2006

111522412 : Machiavelli e i suoi interpreti [Texte imprimé] / Luca D'Ascia / Bologna : Pendragon , impr. 2006

128799900 : La potenza della povertà [Texte imprimé] : Marx legge Spinoza / Margherita Pascucci ; prefazione di Antonio Negri / Verona : Ombre corte , impr. 2006

107850478 : Méthode et art de penser chez Spinoza [Texte imprimé] / Adrien Klajnman ; préface de Pierre-François Moreau / Paris : Éditions Kimé , impr. 2006

102182647 : Nature et puissance [Texte imprimé] : Giordano Bruno et Spinoza / Saverio Ansaldi / Paris : Editions Kimé , impr. 2006

104428457 : L'envers de la liberté [Texte imprimé] : l'invention d'un imaginaire spinoziste dans la France des Lumières / Yves Citton / Paris : Editions Amsterdam , impr. 2006

110931661 : Angeli e beati [Texte imprimé] : modelli di conoscenza da Tommaso a Spinoza / Emanuela Scribano / Roma : GLF editori Laterza , impr. 2006, cop. 2006

108088049 : Lettres sur le mal [Texte imprimé] : correspondance avec Blyenbergh / Baruch Spinoza ; traduction de Charles Appuhn ; dossier et notes réalisés par Mériam Korichi ; lecture d'image par Christian Hubert-Rodier / [Paris] : Gallimard , impr. 2006, cop. 2006

113189516 : L'anomalie sauvage [Texte imprimé] : puissance et pouvoir chez Spinoza / Antonio Negri ; traduit de l'italien par François Matheron ; [préfaces de Gilles Deleuze, Pierre Macherey, Alexandre Matheron] / Paris : Ed. Amsterdam , impr. 2006, cop. 2007

113418213 : Spinoza et le spinozisme [Texte imprimé] / Pierre-François Moreau,... / 2e édition mise à jour / Paris : Presses universitaires de France , impr. 2007

139187081 : L'uomo libero [Texte imprimé] : l'eresia spinozista alle radici dell'Europa moderna / Paolo Cristofolini / Pisa : Edizioni ETS , impr. 2007

128817194 : Due cunicoli di Spinoza [Texte imprimé] : l'infinito e il more geometrico / Armando Brissoni / Bivongi : International AM , impr. 2007

114149925 : Qu'est-ce que les Lumières "radicales" ? [Texte imprimé] : libertinage, athéisme et spinozisme dans le tournant philosophique de l'âge classique / sous la direction de Catherine Secrétan, Tristan Dagron et Laurent Bove / Paris : Éd. Amsterdam , impr. 2007

129543624 : Spinoza [Texte imprimé] : individuo e moltitudine : atti del convegno internazionale di Bologna, 17-19 novembre 2005 / a cura di Riccardo Caporali, Vittorio Morfino, Stefano Visentin / Cesena : Il ponte vecchio , impr. 2007

129543624 : Spinoza [Texte imprimé] : individuo e moltitudine : atti del convegno internazionale di Bologna, 17-19 novembre 2005 / a cura di Riccardo Caporali, Vittorio Morfino, Stefano Visentin / Cesena : Il ponte vecchio , impr. 2007

120244136 : Pascal et Spinoza [Texte imprimé] : pensée du contraste : de la géométrie du hasard à la nécessité de la liberté / sous la direction de Laurent Bove, Gérard Bras et Eric Méchoulan / Paris : Éd. Amsterdam , impr. 2007

113418213 : Spinoza et le spinozisme [Texte imprimé] / Pierre-François Moreau,... / 2e édition mise à jour / Paris : Presses universitaires de France , impr. 2007

115333681 : Spinoza [Texte imprimé] : 1632-1677 / Jean Préposiet / Paris : Tallandier , impr. 2007, cop. 2007

129027626 : Spinoza [Texte imprimé] : la décision de soi / Pierre Zaoui / Montrouge : Bayard , impr. 2008

128589698 : Être heureux avec Spinoza [Texte imprimé] / Balthasar Thomass / Paris : Eyrolles , impr. 2008

122881184 : Spinoza avait raison [Texte imprimé] : joie et tristesse, le cerveau des émotions / Antonio R. Damasio ; traduit de l'anglais (États-Unis) par Jean-Luc Fidel / Paris : O. Jacob , impr. 2008

127965823 : Spinoza [Texte imprimé] / Pascal Sévérac et Ariel Suhamy,... / Paris : Ellipses , impr. 2008, cop. 2008

130476919 : Spinoza par les bêtes [Texte imprimé] / Ariel Suhamy & Alia Daval / [Paris] : Ollendorff & Desseins , impr. 2008, cop. 2008

122074009 : Spinoza et les sciences sociales [Texte imprimé] : de la puissance de la multitude à l'économie des affects / sous la direction d'Yves Citton et Frédéric Lordon / Paris : Editions Amsterdam , impr. 2008, cop. 2008

122074009 : Spinoza et les sciences sociales [Texte imprimé] : de la puissance de la multitude à l'économie des affects / sous la direction d'Yves Citton et Frédéric Lordon / Paris : Editions Amsterdam , impr. 2008, cop. 2008

145159108 : Le temps de la multitude [Texte imprimé] / Vittorio Morfino ; traduit de l'italien par Nathalie Gailius / Paris : Éd. Amsterdam , impr. 2009

137992343 : La théorie spinoziste des rapports corps-esprit et ses usages actuels [Texte imprimé] / sous la direction de Chantal Jaquet, Pascal Sévérac et Ariel Suhamy / Paris : Hermann , impr. 2009

132630680 : Spinoza ou l'autre (in)finitude [Texte imprimé] / André Tosel / Paris : L'Harmattan , impr. 2009

186107633 : Il giusnaturalismo moderno / Norberto Bobbio ; a cura di Tommaso Greco / Torino : G. Giappichelli , impr. 2009, cop. 2009

137514646 : Spinoza [Texte imprimé] : une lecture d'Aristote / Frédéric Manzini / Paris : Presses universitaires de France , impr. 2009, cop. 2009

136526233 : Spinoza et le spinozisme [Texte imprimé] / Pierre-François Moreau,... / [Nouv.] 3e édition / Paris : Presses universitaires de France , impr. 2009, cop.2003

136526233 : Spinoza et le spinozisme [Texte imprimé] / Pierre-François Moreau,... / [Nouv.] 3e édition / Paris : Presses universitaires de France , impr. 2009, cop.2003

142610097 : Exister [Texte imprimé] : méthodes de Spinoza / Maxime Rovere / Paris : CNRS editions , impr. 2010

145593878 : La non-excommunication de Jacques Lacan [Texte imprimé] : quand la psychanalyse a perdu Spinoza / José Attal / Paris : l'Unebévue éd. , impr. 2010

15135104X : L'éclair de Spinoza [Texte imprimé] / Romain Rolland / [Tesserete] : Pagine d'Arte , impr. 2010

140889140 : Tumultes et indignation [Texte imprimé] : conflit, droit et multitude chez Machiavel et Spinoza / Filippo Del Lucchese ; traduit de l'italien par Pierre Pasquini / Paris : Éd. Amsterdam , impr. 2010

145885526 : Spinoza et les sciences sociales [Texte imprimé] : de la puissance de la multitude à l'économie des affects / sous la direction d'Yves Citton et Frédéric Lordon / Paris : Èd. Amsterdam , impr. 2010, cop. 2008

145885526 : Spinoza et les sciences sociales [Texte imprimé] : de la puissance de la multitude à l'économie des affects / sous la direction d'Yves Citton et Frédéric Lordon / Paris : Èd. Amsterdam , impr. 2010, cop. 2008

144556774 : Vivre ici [Texte imprimé] : Spinoza, éthique locale / David Rabouin / Paris : Presses universitaires de France , impr. 2010, cop. 2010

147899397 : Spinoza et nous [Texte imprimé] / Antonio Negri ; traduit de l'italien par Judith Revel / Paris : Eds. Galilée , impr. 2010, cop. 2010

156494388 : "Le geste de dieu" [Texte imprimé] : sur un lieu de l'Éthique de Spinoza / Alfonso Cariolato ; Marginalia de Jean-Luc Nancy / Chatou (Yvelines) : les Éd. de la transparence , impr. 2011

153593717 : L'intérêt souverain [Texte imprimé] : essai d'anthropologie économique spinoziste / Frédéric Lordon ; préface inédite de l'auteur / Paris : la Découverte , impr. 2011

155613030 : Spinoza et la politique [Texte imprimé] / par Étienne Balibar / 4e édition / Paris : Presses universitaires de France , impr. 2011

155613030 : Spinoza et la politique [Texte imprimé] / par Étienne Balibar / 4e édition / Paris : Presses universitaires de France , impr. 2011

151164320 : De l'"Éthique" de Spinoza à l'éthique médicale [Texte imprimé] / Eric Delassus ; préface de Jacqueline Lagrée / Rennes : Presses universitaires de Rennes , impr. 2011

18173821X : Spinoza [Texte imprimé] : philosophie pratique / Gilles Deleuze / Paris : les Éd. de Minuit , impr. 2011, cop. 2003

150947305 : Spinoza [Texte imprimé] : nature, naturalisme, naturation / textes réunis et édités par Charles Ramond / Pessac : Presses universitaires de Bordeaux , impr. 2011, cop. 2011

151831831 : Bréviaire de l'éternité [Texte imprimé] : Vermeer et Spinoza / Jean-Clet Martin / [Paris] : L. Scheer , impr. 2011, cop. 2011

164340726 : Deleuze e Sgalambro [Texte imprimé] : dell'espressione avversa / Fabio Presutti ; nota di Manlio Sgalambro ; a cura di Marina Guerrisi / Catania : Prova d'autore , impr. 2012

163716552 : La semiotica di Spinoza [Texte imprimé] / Lorenzo Vinciguerra ; prefazione di Carlo Sini / Pisa : ETS , impr. 2012

161346170 : Spinoza, Bergson [Texte imprimé] / [Hélène Bouchilloux, Geneviève Brykman, Joël Dolbeault... et al.] / Paris : Presses universitaires de France , impr. 2012, cop. 2012

165079908 : Spinoza et la psychanalyse [Texte imprimé] / sous la direction d'André Martins et de Pascal Sévérac ; préface de Pierre-François Moreau / Paris : Hermann , impr. 2012, cop. 2012

165079908 : Spinoza et la psychanalyse [Texte imprimé] / sous la direction d'André Martins et de Pascal Sévérac ; préface de Pierre-François Moreau / Paris : Hermann , impr. 2012, cop. 2012

158536703 : Les Sépharades et l'Europe [Texte imprimé] : de Maïmonide à Spinoza / Jean-Christophe Attias, dir. / Paris : PUPS , impr. 2012, cop. 2012

164302670 : Spinoza, l'expérience et l'infini [Texte imprimé] / Hadi Rizk / 3e édition / [Paris] : Armand Colin , impr. 2012, cop. 2012

170662039 : La Ilustración radical [Texte imprimé] : la filosofía y la construcción de la modernidad, 1650-1750 / Jonathan I. Israel ; traducción de Ana Tamarit / México : Fondo de Cultura Económica , impr. 2012, cop. 2012

166116106 : Spinoza d'après les livres de sa bibliothèque [Texte imprimé] / Paul Vulliaud / [Paris] : Éd. des Malassis-les Cinquante , impr. 2012, cop. 2012

17134555X : La ragione della parola [Texte imprimé] : religione, ermeneutica e linguaggio in Baruch Spinoza / a cura di Francesco Camera e Andrea Sangiacomo / Saonara : il prato , impr. 2013

17134555X : La ragione della parola [Texte imprimé] : religione, ermeneutica e linguaggio in Baruch Spinoza / a cura di Francesco Camera e Andrea Sangiacomo / Saonara : il prato , impr. 2013

17134555X : La ragione della parola [Texte imprimé] : religione, ermeneutica e linguaggio in Baruch Spinoza / a cura di Francesco Camera e Andrea Sangiacomo / Saonara : il prato , impr. 2013

16656009X : Le Dieu de Spinoza [Texte imprimé] ; suivi de L'éternité des âmes dans la philosophie de Spinoza [Texte imprimé] / Paris : Éd. Manucius , impr. 2013, cop. 2013

168717948 : Spinoza [Texte imprimé] : méthodes pour exister / Maxime Rovere / Paris : CNRS éditions , impr. 2013, cop. 2013

16859496X : Le sage trompeur [Texte imprimé] : libres raisonnements sur Spinoza et les Juifs : court traité de lecture I / Jean-Claude Milner / Lagrasse : Verdier , impr. 2013, cop. 2013

16859496X : Le sage trompeur [Texte imprimé] : libres raisonnements sur Spinoza et les Juifs : court traité de lecture I / Jean-Claude Milner / Lagrasse : Verdier , impr. 2013, cop. 2013

171337301 : Gli occhiali di Spinoza [Texte imprimé] / a cura di Andrea Sangiacomo / Recco : Le mani , impr. 2013, cop. 2013

178069086 : Spinoza et le spinozisme [Texte imprimé] / Pierre-François Moreau,... / 4e édition / Paris : Presses universitaires de France , impr. 2014, cop. 2003

178069086 : Spinoza et le spinozisme [Texte imprimé] / Pierre-François Moreau,... / 4e édition / Paris : Presses universitaires de France , impr. 2014, cop. 2003

176072020 : Le problème Spinoza [Texte imprimé] : roman / Irvin Yalom ; traduit de l'anglais (États-Unis) par Sylvette Gleize / Paris : Librairie générale française , impr. 2014, cop. 2012

181241560 : Libre comme Spinoza [Texte imprimé] : une introduction à la lecture de l'Éthique / Denis Collin / Paris : Max Milo , impr. 2014, cop. 2014

178945056 : Empédocle ; suivi de L'éclair de Spinoza / Houilles : Éd. Manucius , impr. 2014, cop. 2014

18375073X : Spinoza / Giuseppe Rensi ; con un saggio introduttivo di Roberto Evangelista / Napoli : Immanenza , impr. 2014, cop. 2014

191888923 : L'individualità dei corpi : percorsi nell'Etica di Spinoza / Francesco Toto / Milano : Mimesis , impr. 2014, cop. 2014

180970496 : Un claro laberinto [Texte imprimé] : lectura de Spinoza / Jesus Ezquerra Gomez / Zaragoza : Prensas de la Universidad de Zaragoza , impr. 2014, cop. 2014

178278637 : Plotin, Shankara, Spinoza [Texte imprimé] : le dépassement de la raison et l'expérience de l'absolu / William Néria / Paris : les Deux océans , impr. 2014, cop. 2014

185808859 : Kant et Spinoza : rencontre paradoxale / Carl R. Bolduc / Paris : le Félin , impr. 2015, cop. 2015

185136877 : Suis-je libre ? : désir, nécessité et liberté chez Spinoza / Jean-François Robredo / Paris : les Belles lettres , impr. 2015, cop. 2015

058598871 : Spinoza [Texte imprimé] / Alain / [Paris] : Gallimard , impr.1965, cop.1949

001758616 : Individu et communauté chez Spinoza / Alexandre Matheron / Nouvelle édition / Paris : les Éd. de Minuit , impr.1988

077724518 : Le bonheur de Spinoza [Texte imprimé] / Michel Henry / Jean-Michel Longneaux / Paris : Presses universitaires de France , impr.2004, cop. 2004

077724518 : Le bonheur de Spinoza [Texte imprimé] / Michel Henry / Jean-Michel Longneaux / Paris : Presses universitaires de France , impr.2004, cop. 2004

100056784 : Historia spinozismi Leenhofiani publica in Belgio auctoritate novissime damnati ex authenticis documentis collecta a Gottlob Friderico Jenichen.

168840723 : Die Lehre des Spinosa in ihren Hauptmomenten geprüft und dargestellt [Texte imprimé] / Christoph Bernhard Schlüter / Münster : in der Theissingschen Buchhanlung

067872298 : Refutation des erreurs de Benoit de Spinosa par M. de Fenelon archevêque de Cambray, par le P. Lami benedictin & par M. le comte de Boullainvilliers. Avec la Vie de Spinosa, ecrite par M. Jean Colerus, ministre de l'Eglise lutherienne de La Haye ; augmentée de beaucoup de particularités tirées d'une vie manuscrite de ce philosophe, faite par un de ses amis.

139716351 : Spinoza [Texte imprimé] : dossier / par Piet Steenbakkers, Pierre-françois Moreau, Filippo Mignini,...[et al.]

186182279 : De miraculis adversus Benedictum Spinozam dissertatio theologica quæ prolusionis logo est auctore Liberato Fassonio de CC. RR. scholarum piarum in novo collegio publico sacræ theologiæ professore editio altera auctior.

01389515X : Philosophie et réception 2, Spinoza

139489436 : Gott. [...] Einige Gespräche über Spinozas System ; nebst Shaftesburis Naturhymnus von J. G. Herder. Zweite, verkürzte und vermehrte Ausgabe.

192643754 : Moses Mendelssohn an die Freunde Lessings. Ein Anhang zu Herrn Jacobi Briefwechsel über die Lehre des Spinoza.

014108658 : Le Pentateuque, le deutéronomiste et Spinoza / par Paolo Sacchi

090251997 : Le nouvel atheisme renversé, ou Refutation du sistême de Spinosa tirée pour la plûpart, de la conoissance de la nature de l'homme. Par un religieux benedictin de la Congrégation de Saint Maur / A Paris, chez Jean de Nully, ruë S. Jacques à l'image saint Pierre. M. DC. XCVI. Avec approbation & privilege du Roi

16674445X : Der Spinozismus im Jüdenthumb/ oder/ Die von dem heütigen Jüdenthumb/ und dessen Geheimen Kabbala vergötterte Welt/ an Mose Germano sonsten Johann Peter Speeth von Augspurg gebürtig/ befunden und widerleget von Johann Georg Wachter.

154997528 : Leben Benedikt's von Spinosa. Von M. Philipson.

134512405 : Le nouvel atheisme renversé, ou Refutation du sistême de Spinosa tirée pour la plûpart, de la conoissance de la nature de l'homme. Par un religieux benedictin de la Congrégation de Saint Maur / A Paris, chez Louis Roulland, ruë S. Jacques, à S. Louis & aux Armes de la Reine. M. DC. XCVI. Avec approbation & privilege du Roi

053140362 : Spinoza, lecteur de Castellion ? / Etienne Barilier / [S.l.] : [s.n.]

191688185 : La vérité de la résurrection de Jesus Christ, defendue contre B. de Spinosa, et ses sectateurs. Avec la vie de ce fameux philosophe, tirée, tant de ses propres ecrits, que de la bouche de plusieurs personnes dignes de foi qui l'ont connu. Par Jean Colerus, ministre de l'Eglise luthérienne de La Haye.

006926045 : The Sage and the way [Texte imprimé] : Spinoza's ethics of freedom / Jon Wetlesen / Assen : Van Gorcum

006926045 : The Sage and the way [Texte imprimé] : Spinoza's ethics of freedom / Jon Wetlesen / Assen : Van Gorcum

121305252 : Servet, Spinoza y Sender [Texte imprimé] : miradas de eternidad / Francisco Carrasquer / Zaragoza : Prensas Universitarias de Zaragoza

006842771 : Spinoza [Texte imprimé] : essays in interpretation / edited by Eugene Freeman and Maurice Mandelbaum / La Salle : Open Court

07636545X : La vie de B. de Spinosa, tirée des ecrits de ce fameux philosophe, et du témoignage de plusieurs personnes dignes de foi, qui l'ont connu particuliérement. Par Jean Colerus, ministre de l'Eglise lutherienne de La Haye.

123193052 : Le nouvel atheisme renversé, ou Refutation du sistême de Spinosa tirée pour la plûpart, de la conoissance de la nature de l'homme. Par un religieux benedictin de la Congrégation de Saint Maur / A Paris, chez Louis Roulland, ruë S. Jacques, à S. Louis & aux Armes de la Reine. M. DC. XCVI. Avec approbation & privilege du RoiFonction non précisée :

Rôles ?163121575 : Traité de la réforme de l'entendement et de la meilleure voie à suivre pour parvenir à la vraie connaissance des choses [Texte imprimé] / B. de Spinoza ; traduction et notes par Alexandre Koyré / 4e éd / Paris : Vrin , 1969


A propos Partenaires Conditions Générales d'Utilisation (CGU) Assistance