Nielsen, Yngvar (1843-1916) Amélioration Assistance
103596127
Notice de type Personne

Forme retenue

Nielsen, Yngvar (1843-1916)

Information

Langue d'expression : norvégien
Pays : NORVÈGE
Date de naissance : 29 07 1843
Date de mort : 02 03 1916
Sexe : masculin

Notes

Note publique d'information :
Historien, géographe, conservateur, politicien


Source

Aktstykker vedkommende Stormagternes Mission til Kjøbenhavn og Christiania i Aaret 1814, udgivne ved Dr. Yngvar Nielsen. 1 Raekke, danske og engelske Aktstykker / Yngvar Nielsen, 1895


http://snl.no/.nbl_biografi/Yngvar_Nielsen/utdypning 2012-02-06

Information trouvée :Yngvar Nielsen. Historiker, geograf, museumsmann, politiker og pioner innen turist- og friluftsliv. Født: 29. juli 1843, Fødested: Arendal, Aust-Agder, Død: 2. mars 1916, Dødssted: Kristiania

Utilisation dans Rameau

La vedette peut être employée dans une vedette RAMEAU
La vedette ne peut s'employer qu'en tête de vedette

Notices bibliographiques liées :4 rôle(s)

070 Auteur ( 37 )
340 Editeur scientifique ( 6 )
710 Secrétaire ( 2 )
990 Sujet ( 5 )Auteur :

Rôles ?10062278X : Jens Ågessön Bjelke, Norges Riges Kantsler / Yngvar Nielsen / Kra , 1871-72

100806937 : Af Norges nyere historie. Grev Sandel's Statholderskab, 1818-1827 / af Yngvar Nielsen / Kristiania : P. T. Malling , 1873

100806902 : Af Norges nyere historie. Grev von Platens Statholderskab, 1827-1829 / af Yngvar Nielsen / Kristiania : P. T. Malling , 1875

101159757 : Bergen fra de aeldste Tider indtil Nutiden : En historisk-topografisk Skildring / Yngvar Nielsen / Christiania : C. Tønsberg , 1877

100622801 : Reisebreve og Folkelivs-Studier [Texte imprimé] / Yngvar Nielsen / Kristiania : Mallings bohandel , 1880

100622763 : Den faste bebyggelse i Norge... og dennes forhold til vore skoves ud tynding / Yngvar Nielsen / Kra , 1880

100794394 : Traek af den norske Bondestands Kulturudvikling i de sidste 300 Aar. Fem populaere Forelaesninger af Dr. Yngvar Nielsen / Yngvar Nielsen / Kristiania : A. Cammermeyer , 1881

101047401 : Genom Norge från Tistedalen till Jakobselfven / efter teckningar af Ludvig Skramstad och flere utländska konstnärer ; sextio illustrationer med text af Dr. Yngvar Nielsen ; från författarens handskrift öfversatt af C.A. Swahn / Stockholm : Lamms förlag , 1882

100824005 : Norges historie efter 1814 / af Dr. Yngvar Nielsen / Kristiania : Grøndahl & Søns Boktrykkeri , 1882-1891

100622747 : Bidrag til Norges Historie i 1814 [T. II, fasc. I], / Yngvar Nielsen / Chra , 1884

101159870 : Grev Herman Wedel Jarlsberg og hans samtid 1779-1840 Iste del, 1779-1814 / Yngvar Nielsen / Kristiania : Cammermeyer , 1888

101159978 : Telemarken : Reisehaandbog for Turister / Yngvar Nielsen ; med Tillaeg af Joh. Dyring og Jonas Hanssen / Porsgrund : Dyring , 1888

101159919 : Reisehaandbog over Norge / Yngvar Nielsen / Sjette Udgave / Christiania : Cammermeyer , 1891

10079436X : Aktstykker vedkommende Konventionen i Moss, 14de August 1814, udgivne ved Dr. Yngvar Nielsen / Yngvar Nielsen / Christiania : J. Dybwad , 1894

101160011 : Der Vertrag von Moss vom 14. August 1814 und die schwedish-norwegische Union / Yngvar Nielsen / Kiel : Lipsius & Tischer , 1895

100794378 : Aktstykker vedkommende Stormagternes Mission til Kjøbenhavn og Christiania i Aaret 1814, udgivne ved Dr. Yngvar Nielsen 1 Raekke, danske og engelske Aktstykker / Yngvar Nielsen / Christiania : J. Dybwad , 1895

100794386 : Aktstykker vedkommende Stormagternes Mission til Kjøbenhavn og Christiania i Aaret 1814 2 Raekke, østerrigske, preussiske og russiske Aktstykker / Yngvar Nielsen / Christiania : J. Dybwad , 1897

10115979X : Bodøsagen : Fremstillet paa Grundlag af officielle og private Brevskaber / Yngvar Nielsen / Christiania : Cammermeyer , 1897

101159838 : Carl Johan som han virkelig var, og som han skildres af Hr. Professor J.E. Sars : Foredrag holdt i Christiania Arbeidersamfunds store Sal...5te April 1897 / Yngvar Nielsen / Christiania : J. Bjørnstads Bogtr , 1897

101159943 : Reisehaandbog over Norge / Yngvar Nielsen / 10de Udgave / Christiania : Cammermeyer , 1903

100765009 : Af Norges historie / Yngvar Nielsen / Stockh : Ljus , 1904

100806945 : Norge i 1814 / Yngvar Nielsen / Christiania : J. M. Stenersen , 1904

132274884 : Universitets ethnografiske samlinger 1857-1907 : en historisk oversigt over deres tilblivelse, vækst og udvikling / af Dr. Yngvar Nielsen / Christiania : W.C. Fabritius & Sønner , 1907

100765041 : Reisehaandbog over Norge 4, Det Nordenfjeldske Norge / Yngvar Nielsen / 11. udgave / Christiania , 1908

10086161X : Erindringer fra et halvt aarhundredes vandreliv / Dr. Yngvar Nielsen / Kristiania : Gyldendal , 1909

100765033 : En Kristianiensers erindringer fra 1850-og 60 aarene / Yngvar Nielsen / Kra : Gyldendal , 1910

100856330 : En christianensers erindringer fra 1850- og 60- aarene / Yngvar Nielsen / Kristiania : Gyldendalske boghandel nordisk forlag , 1910

147178827 : Det halve Kongerige : Over Nordland og Finmarken til Boris Gleb : Gammel Historie og nye Reiser / Yngvar Nielsen ; med 20 ill. og en omslagstegning af W. Peters / Andet oplag / Christiania : Gyldendal , 1911

100794408 : Yngvar Nielsen / Under Oscar II's Regjering. Oplevelser og Optegnelser 1872-1884. Andet Tusen / Christiania : Gyldendal , 1912

201543435 : Bennett's reisehaandbog over Norge / ved Professor Dr. Yngvar Nielsen / Christiania : Alb. Cammermeyers Forlag , 1912

165775025 : Norwegen [Texte imprimé] / von S. Ruge und A. Arstal / 3. Aufl. / Bielefeld : Velhagen & Klasing , 1913

100765025 : Fra Johan Sverdrups dage [Texte imprimé] : oplevelser og optegnelser 1884-1889 / Yngvar Nielsen / Kristiania : Gyldendal , 1913

100765017 : Christian Frederik 1813-1814 : hans Planer og Maal / Yngvar Nielsen / Chra , 1915

100884563 : Da Unionen skulde briste : Oplevelser og Optegnelser 1890-1895 / Yngvar Nielsen / Kristiania : Gyldendal , 1915

10216911X : Hovestuen og Berdal-Staburet paa Bygdö / Yngvar Nielsen / Chra , s.d

171027795 : Kielerfreden [1814] [Texte imprimé] / af Yngvar Nielsen

171027752 : Indberetninger fra de østerrigske Gesandter i Kjøbenhavn, 1807-1812 [Texte imprimé] / udgivne i Uddrag efter Originalerne i Statsarkivet i Wien, af Dr. Yngvar NielsenEditeur scientifique :

Rôles ?100625703 : Norske Rigsregistranter / Norvège / Chra , 1861-1891

102669724 : Bidrag til Norges og Sveriges Historie 1812-1816 / udgivne af Yngvar Nielsen / Chra , 1869

100792308 : De Dudesche Kopman unde de Norman : Et nedertydsk Skrift fra det femtende Aarhundrede indeholdende en Samtale mellem en Nordmand og en tydsk Kjøbmand i Bergen, tilligemed Oplysninger om de gamle Bergerfarer Kollegier i Lübeck og Bremen og deres Arkiver / ved Yngvar Nielsen / Christiania : J. Dybwad , 1876

100632688 : Rundt Norge / Yngvar Nielsen, Éd. / Kra , 1882

100807070 : Biskop Jens Nilssøns visitatsbøger og reiseoptegnelser : 1574-1597 / Udgivne efter offentlig foranstaltning ved Dr Yngvar Nielsen / Kristiania : A.W. Brøgger , 1885

100857353 : Reisehaandbog over Norge : storre udgave / Dr. Yngvar Nielsen / 11. omarbeidede og betydelig forøgede udgave / Christiania : Alb. Cammermeyer , 1908Secrétaire :

Rôles ?101184530 : Norges historie fremstillet for det norske folk IV, 1537-1588 1, 1537-1588 / af Yngvar Nielsen / Kristiania : H. Aschehoug , 1909

101184581 : Norges historie fremstillet for det norske folk IV, 1588-1660 2, 1588-1660 / af Yngvar Nielsen / Kristiania : H. Aschehoug , 1911Sujet :

Rôles ?10086161X : Erindringer fra et halvt aarhundredes vandreliv / Dr. Yngvar Nielsen / Kristiania : Gyldendal , 1909

100856330 : En christianensers erindringer fra 1850- og 60- aarene / Yngvar Nielsen / Kristiania : Gyldendalske boghandel nordisk forlag , 1910

100765033 : En Kristianiensers erindringer fra 1850-og 60 aarene / Yngvar Nielsen / Kra : Gyldendal , 1910

100765025 : Fra Johan Sverdrups dage [Texte imprimé] : oplevelser og optegnelser 1884-1889 / Yngvar Nielsen / Kristiania : Gyldendal , 1913

101224141 : Idyll og arbeidsår : Professor Dr. Yngvar Nielsen og hans krets : Optegnelser, Ungdomsbrev, forfatterskap / Roar Tank / Oslo : Gyldendal , 1956


A propos Partenaires Conditions Générales d'Utilisation (CGU) Assistance