Svoboda, Pavel (1962-....) Amélioration Assistance
118900021
Notice de type Personne

Forme retenue

Svoboda, Pavel (1962-....)

Information

Langue d'expression : tchèque

Source

BN Prague (en ligne : http://sigma.nkp.cz), 2007-10-30


Čtyřjazyčný slovník evropského práva : anglicko-česko-francouzsko-německý = European glossary : English-Czech-French-German / Luboš Tichý, Pavel Svoboda, Jiří Zemánek, 2005

Utilisation dans Rameau

La vedette peut être employée dans une vedette RAMEAU
La vedette ne peut s'employer qu'en tête de vedette

Notices bibliographiques liées :2 rôle(s)

000 Code de fonction non reconnu ( 1 )
070 Auteur ( 3 )Code de fonction non reconnu :

Rôles ?162197659 : Soutěžní právo [Texte imprimé] / Jindřiška Munková, Jiří Kindl, Pavel Svoboda / 2. vyd. 2012 / V Praze : C.H. Beck , 2012Auteur :

Rôles ?11890051X : Čtyřjazyčný slovník evropského práva [Texte imprimé] : anglicko-česko-francouzsko-německý = European glossary : English-Czech-French-German / Luboš Tichý, Pavel Svoboda, Jiří Zemánek / 3., rozš. vyd. / Praha : Linde Praha , 2005

15308264X : Právo vnějších vztahů Evropské unie [Texte imprimé] / Pavel Svoboda / 2., aktualiz. vyd. / Praha : Linde , 2007

154206903 : Úvod do evropského práva [Texte imprimé] / Pavel Svoboda / 3. vyd. / Praha : C.H. Beck , 2010


A propos Partenaires Conditions Générales d'Utilisation (CGU) Assistance