Kozłowski, Leon (1892-1944) Amélioration Assistance
133753751
Notice de type Personne

Forme retenue

Kozłowski, Leon (1892-1944)

Information

Langue d'expression : polonais

Source

Starsza epoka Kamienna w Polsce (paleolit) / Leon Kozłowski, 1922

Utilisation dans Rameau

La vedette peut être employée dans une vedette RAMEAU
La vedette ne peut s'employer qu'en tête de vedette

Notices bibliographiques liées :2 rôle(s)

070 Auteur ( 2 )
990 Sujet ( 1 )Auteur :

Rôles ?020788533 : Starsza epoka Kamienna w Polsce (paleolit) [Texte imprimé] / Leon Kozłowski / Poznan : Wydano z Zasiłkiem Ministerstwa Wyznan Religijnych i Oswiecenia Publicznego Czcionkami Drukarni Uniwersyteckiej w Poznaniu skł. gł. w Ksiegarni Gebethnera i Wolffa w Poznaniu , 1922

153002484 : Budowle kultury ceramiki malowanej w świetle badań przeprowadzonych w Koszyłowcach, Niezwiskach i Buczaczu [Texte imprimé] / napisał Leon Kozłowski / We Lwowie : Nakładem Towarzystwa Naukowego , 1930Sujet :

Rôles ?137052359 : Sprawa premiera Leona Kozłowskiego [Texte imprimé] : zdrajca czy ofiara / Maciej Kozłowski / Warszawa : Iskry , c2005


A propos Partenaires Conditions Générales d'Utilisation (CGU) Assistance