Miśra, Maṇḍana (1929-2001) Amélioration Assistance
138995532
Notice de type Personne

Forme retenue

Miśra, Maṇḍana (1929-2001)

Forme rejetée

Mandan Mishra
[Nom de personne]
Mishra, Mandan
[Nom de personne]
Maṇḍanamiśra
[Nom de personne]
Maṇḍana Miśra
[Nom de personne]
Maṇḍanamiśrah
[Nom de personne]

Information

Langue d'expression : sanskrit
Pays : INDE
Date de naissance : 1929
Date de mort : 15 11 2001
Sexe : masculin

Notes

Note publique d'information :
Sanscritiste. Vice-chancellor de Sampuranand Sanskrit university, Varanasi, 1998


Source

Br̥hadāraṇyakavārtikasārah̤ / Śrīmadvidyāraṇyasvāmiviracito, Hariharakr̥pāludvivediviracitena Hindībhāṣānuvādena, Kulapateh̤ Ḍô. Maṇḍanamiśrasya prastāvanayā ca samalaṅkr̥tah̤, sampādakah̤ Vācaspatidvivedī, 1998-1999

Utilisation dans Rameau

La vedette peut être employée dans une vedette RAMEAU
La vedette ne peut s'employer qu'en tête de vedette

Notices bibliographiques liées :2 rôle(s)

080 Préfacier, etc. ( 11 )
340 Editeur scientifique ( 1 )Préfacier, etc. :

Rôles ?188986693 : Tantrasaṅgraha Caturtho bhāgaḥ, Sarvavijayitantra, Guptasādhanatantra, Māyātantra, Ṣaḍāmnāyatantra, Gāyatrītantra, Cīnācāratantra, Bhūtaśuddhitantra / sampādakaḥ P. Śrīvrajavallabhadvivedī / Vārāṇasyām [Varanasi] : Sampūrṇānanda-Saṃskṛta-Viśvavidyālayaḥ , 1981

181674742 : Mīmāṃsā-nyāya-prakāśaḥ : rāṣṭrabhāṣāmayī-'Bālatoṣiṇī'vyākhyā-vibhūṣitaḥ / Āpadevakr̥tah ; Hindīvyākhyākāra Paṭṭābhirāmaśāstrī, pradhānasampādakaḥ Maṇḍanamiśraḥ, prastāvanālekhaka Kamalāpati Tripāṭhī / Nūtanadillī : Śrīlālabahāduraśāstri-Kendriyasaṃskr̥ta-Vidyāpīṭham , 1983

170306720 : Yuktidīpikā [Texte imprimé] : with the hindi commentary 'Kalā' / Kedāranātha Tripāṭhi ; foreword by Mandan Mishra ; edited by Kedāranātha Tripāṭhi / Varanasi : Sampūrṇanandasaṁskṛtaviśvavidyālayaḥ , 1996

187897492 : Tantrasaṅgrahaḥ Pañcamo bhāgaḥ, Sarvavijayitantram, Guptasādhanatantram, Māyātantram, Ṣaḍāmnāyatantram, Gāyatrītantram, Cīnācāratantram, Bhūtaśuddhitantraśca / sampādakaḥ, Vrajavallabhadvivedī ; Maṇḍanamiśrasya ‘Śivasaṅkalpa’ – purovācā puraskṛtaḥ / Vārāṇasī : Sampūrṇānda-saṃskṛta-viśvavidyālaya , 1996

187891206 : Tantrasaṅgrahaḥ Caturtho bhagaḥ, Muṇḍamālātantram, Kāmākhyātantram, Sanatkumāratantram, Bhūtaśuddhitantram, Kaṅkālamālinītantraṃ ca / sampādakaḥ, Rāmaprasādatripāṭhī ; Maṇḍanamiśrasya ‘Śivasaṅkalpa’ – purovācā puraskṛtaḥ / 2nd éd. / Vārāṇasī : Sampūrṇānda-saṃskṛta-viśvavidyālaya , 1996

184764149 : Jñānadīpavimarśinī / Vidyānandanāthaviracitā ; Maṇḍanamiśrasya prastāvanayā samalaṅkr̥tā ; sampādakaḥ Ācāryaśrīvrajavallabhadvivedaḥ ; saha-sampādakaḥ Śītalāprasāda Upādhyāyaḥ / Vārāṇasī : Sampūrṇānanda saṃskr̥ta viśvavidyālaya , 1996

13905619X : Pāścāttyabhāratīyarājanītyoh̤ samālocanam [Texte imprimé] / Paṇḍitarājaśrīrājeśvaraśāstrivyākhyānabhūtaṃ ; Kulapatah̤ Ḍô. Maṇḍanamiśrasya prastāvanayā samalaṅkr̥tam ; sampādakah̤ Viśvanāthaśāstridātārah̤ / Vārāṇasyām : Sampūrṇānandasaṃskr̥taviśvavidyālaya , 1996-1999

187857954 : Śāradātilakam : Śrīmadrāghavabhaṭṭakr̥tapadārthādarśavyākhyāvibhūṣitam / Lakṣmaṇadeśikendraviracitaṃ ; sampādakaḥ Karuṇāpatitripāṭhī ; Maṇḍanamiśrasya prastāvanayā samalaṅk̥rtam / Vārāṇasī : Sampūrṇānanda Saṃskr̥ta Viśvavidyālaya , 1997-2001

184716438 : Luptāgamasaṅgrahaḥ [prathamo bhāgaḥ], / kulapateḥ, Maṇḍanamiśrasya prastāvanayā samalaṅkr̥taḥ ; saṅkalayitā sampādakaśca Gopīnāthakavirājaḥ / Dvitīyaṃ saṃskaraṇam / Vārāṇasī : Sampūrṇānanda Saṃskr̥ta Viśvavidyālaya , 1998

138993068 : Br̥hadāraṇyakavārtikasārah̤ [Texte imprimé] / Śrīmadvidyāraṇyasvāmiviracito ; Hariharakr̥pāludvivediviracitena Hindībhāṣānuvādena, Kulapateh̤ Ḍô. Maṇḍanamiśrasya prastāvanayā ca samalaṅkr̥tah̤ ; sampādakah̤ Vācaspatidvivedī / Vārāṇasyām : Sampūrṇānandasaṃskr̥taviśvavidyālaya , 1998-1999

139015965 : Rasagaṅgādharah̤ [Texte imprimé] / Paṇḍitarājajagannāthapraṇīto ; Nāgeśabhaṭṭakr̥tayā "Gurumarmaprakāśa" vyākhyayā, Kulapateh̤ Ḍô. Maṇḍanamiśrasya prastāvanayā ca samalaṅkr̥tah̤ ; sampādakah̤ Pārasanāthadvivedī / Vārāṇasyām : Sampāurṇananda Saṃskr̥taviśvavidyālaya , 1998-1999Editeur scientifique :

Rôles ?158345312 : Bhāṭṭadīpikā [Texte imprimé] / Khaṇḍadevaviracitā ; pradhāna sampādakaḥ Maṇḍana Miśraḥ ; sampādakaḥ Sampannārāyaṇācāryaḥ / Naī Dillī : Rāṣṭriya Saṃskr̥ta Saṃsthānam , [1986?]


A propos Partenaires Conditions Générales d'Utilisation (CGU) Assistance