Majar-Ziljski, Matija (1809-1892) Amélioration Assistance
154049395
Notice de type Personne

Forme retenue

Majar-Ziljski, Matija (1809-1892)

Forme rejetée

Majer, Matija Ziljski (1809-1892)
[Nom de personne]
Ziljski, Matija Majar (1809-1892)
[Nom de personne]
Ziljski (1809-1892)
[Nom de personne]
Nature du nom :

Information

Langue d'expression : slovène
Pays : SLOVÉNIE
Date de naissance : 1809
Date de mort : 1892
Sexe : masculin

Notes

Note publique d'information :
Linguiste, éditeur


Source

Sveta brata Ciril in Metod, slavjanska apostola i osnovatelʹa slovstva slavjanskoga : Tisučlětni spoměi na lěto 863 = Sveta brata Ciril in Metod, slavjanska apostola i osnovatelǰa slovstva slavjanskoga : Tisučlětni spoměn na lěto 863 / spisal Matìja Majar Zilʹskì, 1864

Utilisation dans Rameau

La vedette peut être employée dans une vedette RAMEAU
La vedette ne peut s'employer qu'en tête de vedette

Notices bibliographiques liées :2 rôle(s)

070 Auteur ( 1 )
990 Sujet ( 1 )Auteur :

Rôles ?154048569 : Света брата Ціріл і Метод, славjанска апостола и основательа словства славjанскога : тісучлѣтнi спомѣи на лѣто 863 = Sveta brata Ciril in Metod, slavjanska apostola i osnovatelja slovstva slavjanskoga : tisučlětni spoměn na lěto 863 / списал Матіjа Маjар Зільскi / В Златном Прагу : К. Сейфрид , 1864Sujet :

Rôles ?155069314 : Matija Majar Ziljski v česko-slovinském kontextu [Texte imprimé] : minulost, přítomnost a budoucnost vzájemných kulturních styků : sborník příspěvků z mezinárodní konference pořádané k uctění 110. výročí slovinského kněze-buditele, jazykovědce a folkloristy : (Praha, 11.10.2002, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy) = Matija Majar Ziljski v češko-slovenskem kontekstu : preteklost, sodobnost in prihodnjost medsebojnih kulturnih stikov / Praha : Národní knihovna ČR - Slovanská knihovna , 2004


A propos Partenaires Conditions Générales d'Utilisation (CGU) Assistance