Assistance
Identifiant IdRef : 082576319
Notice de type Personne

Forme retenue

Dūangdư̄an Bunyāvong (1947-....)
ດວງເດືອນ ບຸນຍາວົງສ (1947-....)

Forme rejetée

Douangdeuane Bounyavong
[Nom de personne]
Bounyavong, Douangdeuane
[Nom de personne]
Bunnyāvong, Dūangdūáne
[Nom de personne]
Dūangdūáne Bunnyāvong
[Nom de personne]
ดวงเดือน บุนยาวงส์
[Nom de personne]
Dūangdư̄an Bunyāwong
[Nom de personne]
ບຸນຍາວົງສ, ດວງເດືອນ
[Nom de personne]
Bunyāvong, Dūangdūán
[Nom de personne]

Information

Langue d'expression : Lao,Anglais

Source

Raosu no senshoku : ori ni ukabu inori = Lao textiles : prayers floating on fabric / [henshū Hasegawa Kaori], 2005

ラオスの染織 : 織りに浮かぶ祈り = Lao textiles : prayers floating on fabric / [編集長谷川香里], 2005

Tūaton phūying Lāo: nai ngān wannakam / Dūangdư̄an Bunyāwong, phū khīan / Wiradā Somsawat, bannāthikān, 2004

ตัวตนผู้หญิงลาว: ในงานวรรณกรรม / ดวงเดือน บุนยาวงส์, ผู้เขียน / วิระดา สมสวัสดิ์ บรรณาธิการ, 2004

Hitkhō̜ng paphēnī nai mahākāp Thāo Hung Thāo Chư̄ang / khonkhwā dōi Dūangdư̄an Bunyāvong, ʿŌthō̜ng Khamʿinsū, 1991

Traditions and rites in Thao Hung epic / Douang Deuane Bounyavong and Othong Kham Inxu, 1991

Autres identifiants

Utilisation dans Rameau

La vedette peut être employée dans une vedette RAMEAU
La vedette ne peut s'employer qu'en tête de vedette

... Références liées : ...