data.idref.fr data.idref.fr Documentation Documentation
Identifiant IdRef : 095289909
Notice de type Personne

Point d'accès autorisé

Wang, Tao (1828-1897)
王, 韬 (1828-1897)

Variantes de point d'accès

Wang, Libin
[Nom de personne]
Tiannantunsou
[Nom de personne]
Wang, Ziquan
[Nom de personne]
Wang, Zhongtao
[Nom de personne]
Taoyuanlaomin
[Nom de personne]
Wang, Lanjin
[Nom de personne]
Wang, Ziqian
[Nom de personne]
Wang, Yuanhui
[Nom de personne]
Wang, Taoyuan
[Nom de personne]
Fulicunmin
[Nom de personne]
Wang, Lanqing
[Nom de personne]
Wang, Lanjun
[Nom de personne]
Wang, Li-pin
[Nom de personne]
Tʻien-nan-tʻun-sou
[Nom de personne]
Wang, Han
[Nom de personne]
Wang, Tzu-chʻüan
[Nom de personne]
Wang, Chung-tʻao
[Nom de personne]
Tʻao-yüan-lao-min
[Nom de personne]
Wang, Lan-chin
[Nom de personne]
Wang, Tzu-chʻien
[Nom de personne]
Wang, Yüan-hui
[Nom de personne]
Wang, Tʻao-yüan
[Nom de personne]
Fu-li-tsʻun-min
[Nom de personne]
Wang, Lan-chʻing
[Nom de personne]
Wang, Wan
[Nom de personne]
Wang, Lan-chün
[Nom de personne]

Information

Langue d'expression : Chinois
Pays : Chine
Date de naissance : 1828
Date de mort : 1897
Genre : Masculin

Source

Tao yuan wen lu wai bian : yi ge zhuo li te xing zhe de xin lu li cheng / Wang Tao zhu ; Chen, Heng, Fang Yin'er pin zhu, 1998

弢园 文录 外编 : 一个 卓立 特行者 的 心路 历程 / 王 韬 著 ; 陈 恒, 方 银儿 评注, 1998

http://authorities.loc.gov/ 2006-01-25

Autres identifiants

Utilisation dans Rameau

Le point d'accès peut être employé dans un point d'accès sujet
Le point d'accès ne peut s'employer qu'en élément initial

... Références liées : ...