paprika.idref.fr paprika.idref.fr data.idref.fr data.idref.fr Documentation Documentation
Identifiant IdRef : 146788036Copier cet identifiant (PPN)
Notice de type Personne

Point d'accès autorisé

Mālaiwan Bunyarattawēt (Khunying ; 1932-....)
มาลัยวัลย์ บุณยะรัตเวช (คุณหญิง ; 1932-....)

Variantes de point d'accès

Malaiwal Boonyaratawej
[Nom de personne]
Boonyaratawej, Malaiwal
[Nom de personne]
Malaiwan Boonyarattawet
[Nom de personne]
Boonyarattawet, Malaiwan
[Nom de personne]
บุญยะรัตเวช, มาลัยวัลย์
[Nom de personne]
Bunyarattawēt, Mālaiwan
[Nom de personne]
มาลัยวัลย์ โมชดารา
[Nom de personne]
Mālaiwan Mōtdārā
[Nom de personne]
โมชดารา, มาลัยวัลย์
[Nom de personne]
Mōtdārā, Mālaiwan
[Nom de personne]

Information

(par souci de protection des données à caractère personnel, le jour et le mois de naissance ne sont pas affichés)
Langue d'expression : Thai,Anglais
Pays : Thaïlande
Date de naissance :    1932
Genre : Féminin

Notes

Note publique d'information : 
Translittération ALA-LOC

Note publique d'information : 
Musicienne, chef d'orchestre et chanteuse thaïlandaise, diplômée (M.M.) de l'Eastman School of Music, Rochester University, New York, a été reconnue comme artiste national thaïlandaise en musique internationale en 1997, a reçu plusieurs autres prix

Source

Sinlapin hǣng chāt Phutthasakkarāt 2540 : sākhā thatsanasin Nāi Kamon Thatsanānchalī (čhittrakam læ sư̄phasom); sākhā wannasin Nāi Chatchai Wisētsuwannaphūm (phanom thīan); sākhā sinlapa kānsadǣng Nāi Somphong Phongmit (nak sadǣng), Khunying Mālaiwan Bunyarattawēt (dontrī sākon), Nāi Phinit Chāisuwan (dontrī thai), Nāi Suraphon Thōnawanik (phū praphan phlēng thai sākon), Nāi Thǭngbai Rư̄angnon (lakhǭn chātrī), Nāi Waiphot Sakunnī (Waiphot Phētsuphan) (nak rǭng phlēng lūkthung), Nāng Bunpheng Faiphiuchai (mǭ lam), Nāi ʿIm Čhitphakdī (nang talung) / [khana bannāthikān Prārop Laowānit...[et al.]], [2541 [1998]]

ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๐ : สาขาทัศนศิลป์ นายกมล ทัศนาญชลี (จิตรกรรมและสื่อผสม); สาขาวรรณศิลป์ นายฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ (พนมเทียน); สาขาศิลปะการแสดง นายสมพงษ์ พงษ์มิตร (นักแสดง), คุณหญิงมาลัยวัลย์ บุณยะรัตเวช (ดนตรีสากล), นายพินิจ ฉายสุวรรณ (ดนตรีไทย), นายสุรพล โทณะวณิก (ผู้ประพันธ์เพลงไทยสากล), นายทองใบ เรืองนนท์ (ละครชาตรี), นายไวพจน์ สกุลนี (ไวพจน์ เพชรสุพรรณ) (นักร้องเพลงลูกทุ่ง), นางบุญเพ็ง ไฝผิวชัย (หมอลำ), นายอิ่ม จิตต์ภักดี (หนังตะลุง) / [คณะบรรณาธิการ ปรารพ เหล่าวานิช... [และคนอื่น ๆ]], [2541 [1998]]

http://art.culture.go.th/index.php?case=artistDetail&art_id=169&pic_id=&side=musicen [23-09-2010]

http://en.wikipedia.org/wiki/Malaiwal_Boonyaratawej [23-09-2010]

Autres identifiants

Utilisation dans Rameau

Le point d'accès peut être employé dans un point d'accès sujet
Le point d'accès ne peut s'employer qu'en élément initial

Equivalent dans un autre référentiel

... Références liées : ...