data.idref.fr data.idref.fr Documentation Documentation
Identifiant IdRef : 192865056
Notice de type Collectivité

Point d'accès autorisé

The Johns Hopkins hospital (Baltimore)

Information

Langue d'expression : Anglais
Pays associé : Etats-Unis

Source

Bobbejane in navorsing oor orgaanoorplanting : versamelde referate uit 'n simposium gehou op 22 en 23 Maart 1968 vir die lewering van 'n tussentydse verslag oor die werk gedoen in 'n gesamentlike navorsingsprojek van die Universiteit van Stellenbosch en die Johns Hopkins-hospitaal = Baboons in organ transplantation research : collected papers from a symposium held on 22 and 23 march 1968 as an interim report on the work done in a research programme jointly sponsored by the Faculty of medicine of the University of Stellenbosch and the Johns Hopkins hospital / organiserende Komitee = organizing committee, J. J. W van Zyl,... G. P. Murphy,... J. N. de Klerk,... [et al.] ; onder beskerming van die Fakulteit van geneeskunde van die Universiteit van Stellenbosch = sponsored by the Faculty of medicine of the University of Stellenbosch, [1968]

Autres identifiants

Utilisation dans Rameau

Le point d'accès peut être employé dans un point d'accès sujet
Le point d'accès ne peut s'employer qu'en élément initial

... Références liées : ...